Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AA1103

Datum uitspraak1998-02-27
RechtsgebiedBelasting
Soort ProcedureEerste aanleg - enkelvoudig
Instantie naamGerechtshof Arnhem
ZaaknummersM 96/4120 VS
Statusgepubliceerd


Uitspraak

Gerechtshof Arnhem vierde enkelvoudige belastingkamer Nr. M 96/4120 VS UITSPRAAK OP VERZET 1. De beschikking waarvan verzet Het verzetschrift van *X (hierna: belanghebbende), wonende te *Z, is ontvangen op 30 oktober 1996. Het richt zich tegen de beschikking van 26 september 1996, waarin de voorzitter van de eerste meervoudige belastingkamer van dit hof op een beroepschrift van belanghebbende uitspraak heeft gedaan. Een fotokopie van de beschikking is aan deze uitspraak gehecht. Bij de beschikking is belanghebbende in zijn beroep niet-ontvankelijk verklaard. 2. Behandeling van het verzet Tot de stukken waarop het hof bij de beoordeling van het verzet acht slaat, behoort het beroepschrift van belanghebbende. 3. De vaststaande feiten Op 8 juli 1996 is ter griffie van het gerechtshof een van belanghebbende afkomstig beroepschrift, met daaraan daaraan gehecht één bijlage, ingekomen. Bij brief van 15 juli 1996 heeft de griffier belanghebbende verzocht vóór 26 augustus 1996 voor elke uitspraak een afzonderlijk beroepschrift bij het gerechtshof in te dienen. 4. Beoordeling van het verzet Het beroepschrift is kennelijk rechtstreeks gericht tegen twaalf aan belanghebbende opgelegde naheffingsaanslagen in de motorrijtuigenbelasting. De voorzitter heeft belanghebbende met toepassing van artikel 6:6 van de Algemene wet bestuursrecht in het beroep niet-ontvankelijk verklaard, omdat belanghebbende niet binnen de namens de voorzitter gestelde termijn afzonderlijke beroepschriften bij het gerechtshof heeft ingediend. Belanghebbende is echter na ontvangst van zijn beroepschrift ten onrechte niet in de gelegenheid gesteld allereerst aan te tonen, dat zijn grieven in beroep zijn gericht tegen voor beroep vatbare beslissingen. Eerst daarna had splitsing van het beroepschrift in zoveel meer beroepschriften als er uitspraken na bezwaar zijn eventueel aan de orde kunnen komen. Om die reden kan de bestreden beschikking op de grond als daarin vermeld niet in stand blijven. Indien belanghebbende met zijn als beroepschrift in aanmerking genomen brief mede dan wel uitsluitend heeft beoogd kwijtschelding van de hem opgelegde belastingaanslagen (en belastingrekeningen) of een betalingsregeling te verzoeken dient hij zich met dit verzoek te wenden tot de ontvanger van de belastingdienst van zijn woonplaats. 5. Slotsom Gelet op het vorenstaande is het verzet gegrond en dient de zaak, nadat de bestreden beschikking door de gegrondverklaring van het verzet is komen te vervallen, alsnog in behandeling te worden genomen. 6. Beslissing Het gerechtshof verklaart het verzet gegrond. Aldus gedaan op 27 februari 1998 te Arnhem door mr Matthijssen, raadsheer, lid van de vierde enkelvoudige belastingkamer, in tegenwoordigheid van Wagener als griffier. (N.Th. Wagener) (T.J. Matthijssen) De beslissing is in het openbaar uitgesproken en afschriften zijn aangetekend per post verzonden op 27 februari 1998