Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AA1104

Datum uitspraak1997-12-30
RechtsgebiedBelasting
Soort ProcedureEerste aanleg - enkelvoudig
Instantie naamGerechtshof Arnhem
ZaaknummersM96/4356 VS
Statusgepubliceerd


Uitspraak

Gerechtshof Arnhem vierde enkelvoudige belastingkamer Nr. M96/4356 VS UITSPRAAK OP VERZET 1. De beschikking waarvan verzet Het verzetschrift van *X (hierna: belanghebbende), wonende te *Z, is ontvangen op 4 februari 1997. Het richt zich tegen de beschikking van 16 december 1996, waarin de voorzitter van de eerste meervoudige belastingkamer van dit hof op een beroepschrift van belanghebbende uitspraak heeft gedaan. Een fotokopie van de beschikking is aan deze uitspraak gehecht. Bij de beschikking is belanghebbende in zijn beroep niet-ontvankelijk verklaard. 2. Behandeling van het verzet Tot de stukken waarop het hof bij de beoordeling van dit verzetschrift acht slaat, behoort het beroepschrift van belanghebbende. 3. Beoordeling van de ontvankelijkheid van het verzet Het verzetschrift is niet tijdig ingediend. Gebleken is echter dat de beschikking van de voorzitter ten onrechte is gegeven. Onder deze omstandigheden kan redelijkerwijs niet worden geoordeeld dat belanghebbende met betrekking tot de overschrijding van de verzettermijn in verzuim is geweest. Belanghebbende is daarom ontvankelijk in zijn verzet. 4. beoordeling van het verzet Belanghebbende heeft tijdig afschriften van beide uitspraken (nr. *1 met dagtekening 29 juli 1996 en nr. *2 met dagtekening 21 augustus 1996) van de inspecteur, waartegen belanghebbende in beroep komt, aan het hof doen toekomen. 5. Slotsom Gelet op het vorenstaande is het verzet gegrond en dient de zaak, nadat de bestreden beschikking door de gegrondverklaring van het verzet is komen te vervallen, alsnog in behandeling te worden genomen. 6. Beslissing Het gerechtshof verklaart het verzet gegrond. Aldus gedaan op 30 december 1997 te Arnhem door mr. Matthijssen, raadsheer, lid van de vierde enkelvoudige belastingkamer, in tegenwoordigheid van mr. Nuboer als griffier. (M.M. Nuboer) (T.J. Matthijssen) De beslissing is in het openbaar uitgesproken en afschriften zijn aangetekend per post verzonden op 30 december 1997