Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AA1301

Datum uitspraak1998-03-18
RechtsgebiedBelasting
Soort ProcedureEerste aanleg - enkelvoudig
Instantie naamGerechtshof Arnhem
Zaaknummers97/20321
Statusgepubliceerd


Uitspraak

Gerechtshof Arnhem zesde enkelvoudige belastingkamer nr. 97/20321 Proces-verbaal mondelinge uitspraak belanghebbende : *X te : *Z ambtenaar : burgemeester en wethouders van de gemeente Doesburg aangevallen beslissing : uitspraak op bezwaarschrift d.d. 15 mei 1997 soort belasting : parkeerbelasting aanslagnummer : * mondelinge behandeling : op 4 maart 1998 te Arnhem door mr Lamens, raadsheer, in tegenwoordigheid van Wagener als griffier waarbij verschenen : belanghebbende alsmede, * de ambtenaar gronden: 1. Mede op grond van hetgeen belanghebbende ter zitting heeft aangevoerd acht het hof aannemelijk, dat belanghebbende op 14 maart 1997, toen zij haar * personenauto aan de *a-straat te Doesburg parkeerde, heeft gepoogd de voor de voorgenomen parkeertijd verschuldigde parkeerbelasting te voldoen doch dat dit door een (door de ambtenaar betwist) defect aan de parkeermeter niet lukte. 2. Het stond belanghebbende in deze situatie niet vrij de ter plaatse geldende verplichting tot voldoening van parkeerbelasting te laten voor wat die was door haar voertuig op dezelfde parkeerplaats achter te laten en zonder enige verdere aktie te ondernemen haars weegs te gaan. 3. Belanghebbende had immers, nadat zij had vastgesteld dat de parkeermeter defect was, haar auto dienen te verplaatsen. Het defect aan de parkeermeter heeft - anders dan belanghebbende veronderstelt - niet tot gevolg dat zij zonder betaling van de verschuldigde parkeerbelasting van de betreffende parkeerplaats gebruik kan maken. 4. Het beroep van belanghebbende is ongegrond. 5. In de onjuiste vermelding op het naheffingsaanslagbiljet van de openingstijden van het stadhuis voor eventuele informatie of reclame in verband met de naheffing vindt het hof aanleiding te gelasten, dat de ambtenaar belanghebbende het door haar betaalde griffierecht vergoedt. proceskosten: Voor een kostenveroordeling als bedoeld in artikel 5a van de Wet administratieve rechtspraak belastingzaken vindt het hof geen termen aanwezig. beslissing: Het gerechtshof - bevestigt de uitspraak van de ambtenaar;. – gelast de ambtenaar belanghebbende het door haar gestorte griffierecht van ƒ 45,– te vergoeden; Aldus gedaan en in het openbaar uitgesproken te Arnhem op 18 maart 1998 door mr Lamens, raadsheer, lid van de zesde enkelvoudige belastingkamer, in tegenwoordigheid van Wagener als griffier. Waarvan opgemaakt dit proces-verbaal. De griffier, Het lid van de voormelde kamer, (N.Th. Wagener)(J. Lamens) Afschriften zijn aangetekend per post verzonden op 31 maart 1998