Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AD4975

Datum uitspraak2001-10-31
Datum gepubliceerd2001-11-01
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - meervoudig
Instantie naamRechtbank Maastricht
Zaaknummers03/005020-01
Statusgepubliceerd


Uitspraak

Parketnummer: 03/005020-01 Datum uitspraak: 31 oktober 2001 ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE MAASTRICHT VONNIS op tegenspraak gewezen door de meervoudige kamer voor strafzaken in de zaak tegen [verdachte], geboren te [geboorteplaats verdachte], thans gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting De Schie te Rotterdam. Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 16 mei 2001 en 17 oktober 2001. De tenlastelegging Aan verdachte is ten laste gelegd dat 1. hij op of omstreeks 6 juli 2000 in de gemeente Maastricht, althans in het arrondissement Maastricht, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde partij 1] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van f. 5.800,00, in elk geval van enig geldbedrag, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich voorgedaan als [valse naam] en/of als piloot van British Airways en/of die [benadeelde partij 1] voorgehouden dat hij, verdachte, geld nodig had om een autoreparatie te betalen en/of die [benadeelde partij 1] een pas van British Airways getoond en/of die [benadeelde partij 1] voorgehouden dat hij, verdachte, aan [benadeelde partij 1] 150.000 Luxfrs. (extra) zou terugbetalen als die [benadeelde partij 1] dat geldbedrag (van f. 5.800,00) aan hem, verdachte, zou lenen en/of een faxbericht, als afkomstig van zijn, verdachtes, bank, heeft verzonden of laten verzenden aan de bank van die [benadeelde partij 1], waardoor die [benadeelde partij 1] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte; 2. hij op of omstreeks 9 juni 2000 in de gemeente Maastricht met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde partij 2] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van f. 8.700,00, alhans van f. 6.000,00, in elk geval van enig geldbedrag, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich voorgedaan als [valse naam] en/of als piloot van British Airways en/of voorgewend dat hij een auto-ongeval had gehad en/of dat hij contant geld moest hebben om die reparatie (snel) te kunnen betalen en/of aan die [benadeelde partij 2] verteld dat hij geld van zijn, verdachtes, bank zou laten overmaken naar de bank van die [benadeelde partij 2] en/of naar die bank van die [benadeelde partij 2] gebeld of laten bellen met de mededeling dat geld overgemaakt zou worden (waarbij verdachte als rekeninghouder bekend werd als [valse naam]), waardoor die [benadeelde partij 2] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte; 3. hij op of omstreeks 6 juli 2000 in de gemeente Maastricht, althans in het arrondissement Maastricht, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde partij 3] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van f. 5.750,00, althans van enig geldbedrag, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich voorgedaan als [valse naam] en als iemand die werkzaam zou zijn bij het Williams-team van Formule I racen en/of die [benadeelde partij 3] voorgehouden dat hij, verdachte, geld moest hebben om een autoreparatie te kunnen betalen en/of dat hij, verdachte, die [benadeelde partij 3] f. 8.000,00 zou terugbetalen als hij hem, verdachte, geld zou lenen en/of gezegd dat hij fax van zijn bank had gekregen waarin was opgenomen dat zijn, verdachtes, bank, die f. 8.000,00 al overgemaakt zou hebben en/of die fax getoond aan die [benadeelde partij 3], waardoor die [benadeelde partij 3] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte; 4. hij op of omstreeks 7 december 2000 in de gemeente Maastricht, althans in het arrondissement Maastricht, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde partij 4] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van f. 4.400,00, in elk geval van enig geldbedrag, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid die [benadeelde partij 4] verteld dat hij een ongeluk had gehad en dat hij met schade zat en dat hij later op die dag in Luxemburg moest zijn en dat hij binnenkort enkele weken naar Amerika zou gaan en dat hij geld wilde lenen voor de autoreparatie en dat hij zijn bank per fax zou laten bevestigen dat geld zou worden overgemaakt naar de bank van die [benadeelde partij 4] en/of die [benadeelde partij 4] een badge of visitekaartje laten zien waarop Sabena stond en/of waarop een foto van hem, verdachte, stond en/of zich uitgegeven als [valse naam] en/of een fax, als afkomstig van zijn bank, verzonden of laten verzenden en/of getoond aan die [benadeelde partij 4], waardoor die [benadeelde partij 4] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte; 5. hij in of omstreeks de periode van 4 april 2000 tot en met 4 januari 2001 in de gemeente Bussum, in elk geval in Nederland, een beroep of een gewoonte heeft gemaakt van het kopen van goederen met het oogmerk om zonder volledige betaling zich en/of (een) ander(en) de beschikking over die goederen te verzekeren, hebbende verdachte meermalen, telkens met voormeld oogmerk, bij [naam BV], althans bij [naam persoon], tuinartikelen (zoals een tuinammeublement en een parasol en een slangenwagen en een brievenbus en andere dingen) gekocht zonder deze allemaal te betalen; Subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden, dat: hij meermalen, althans eenmaal, in of omstreeks de periode van 4 april 2000 tot en met 4 januari 2001 in de gemeente Bussum, in elk geval in Nederland, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [naam BV], althans [naam persoon], heeft bewogen tot de afgifte van diverse tuinartikelen (zoals een tuinammeublement en een parasol en een slangenwagen en een brievenbus en andere dingen), in elk geval van enig goed, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich voorgedaan als [valse naam] en/of zich aanvankelijk gepresenteerd als makkelijk betalende "goede" klant en/of zich voorgedaan als klant die achteraf zou betalen voor meerdere gekochte dingen en/of meermalen is blijven aankondigen dat hij eerder gekochte spullen ook nog zou betalen en/of zich voorgedaan als piloot, die wegens een scheidingsprocedure tijdelijk in finaniële problemen zat, waardoor die B.V., althans die [naam persoon] steeds, althans meermalen, werd bewogen tot bovenomschreven afgifte; 6. hij op of omstreeks 23 oktober 2000 in de gemeente Roosendaal, in elk geval in Nederland, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde partij 5] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van f. 4.750,00, in elk geval van enig geldbedrag, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich voorgedaan als zijnde genaamd Harry en/of als iemand die werkt bij een Luxemburgse luchtvaartmaatschappij en/of verteld dat hij een auto-ongeval had gehad, althans schade aan zijn auto en/of dat hij dringend geld nodig had in verband met de reparatie en/of die [benadeelde partij 5] aangegeven dat hij, verdachte, hem f. 7.000,00 zou terugbetalen via overboeking indien die [benadeelde partij 5] hem een bedrag van f. 4.750,00, althans enig geldbedrag zou lenen en/of de bank van die [benadeelde partij 5] gebeld of laten bellen omtrent een overboeking, waardoor die [benadeelde partij 5] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte; 7. hij in of omstreeks de periode van 14 oktober 2000 tot en met 5 januari 2001 in de gemeente Waalre, in elk geval in Nederland, een gewoonte heeft gemaakt van het kopen van goederen met het oogmerk om zonder volledige betaling zich en/of (een) ander(en) de beschikking over die goederen te verzekeren, hebbende verdachte, telkens met voormeld oogmerk, in die periode meermalen in de gemeente Waalre bij een bloemenzaak (van [benadeelde partij 6]) planten en/of bloemen en/of vazen en/of potten, tot een totale waarde van meer dan f. 5.000,00, althans voor duizenden guldens, gekocht zonder deze te betalen; 8. hij op of omstreeks 31 oktober 2000 in de gemeente Maastricht, althans in het arrondissement Maastricht, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde partij 7] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van f. 4.700,00, in elk geval van enig geldbedrag, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich gekleed in een pilotenuniform en/of zich voorgedaan als piloot en/of die [benadeelde partij 7] voorgeschoteld het verhaal dat hij geld nodig had om een betaling te verrichten en dat hij, verdachte, de betalingslimiet van zijn creditcard bereikt had en vervolgens gevraagd of die [benadeelde partij 7] hem, verdachte, geld kon voorschieten en hem verteld dat hij, verdachte, geld zou laten overmaken en daartoe een faxbericht, zogenaamd afkomstig van zijn, verdachtes, bank, verzonden of laten verzenden aan de bank van die [benadeelde partij 7] en/of aan die [benadeelde partij 7], waardoor die [benadeelde partij 7] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte; 9. hij in of omstreeks de periode van 1 oktober 1999 tot en met 8 februari 2000 in de gemeente Naarden, in elk geval in Nederland, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde partij 8] heeft bewogen tot de afgifte van een kastenwand, althans van wandkasten, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich voorgedaan als [valse naam] en/of zich voorgedaan als eigenaar van een woning ([adres woning]) en/of zich voorgedaan als een opdrachtgever tot het plaatsen van die kastenwand/wandkasten die voornemens was om voor die kastenwand/wandkasten te betalen en/of die [benadeelde partij 8] meermalen in die periode aangekondigd dat hij, verdachte, tot betaling zou overgaan, waardoor die [benadeelde partij 8] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte; Subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden, dat: hij in of omstreeks de periode van 1 oktober 1999 tot en met 8 februari 2000 in de gemeente Naarden opzettelijk een kastenwand, althans wandkasten, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde partij 8], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welk(e) goed(eren) verdachte anders dan door misdrijf, te weten doordat die kastenwand/wandkasten door die [benadeelde partij 8] bij hem, verdachte, geplaatst was/waren na opdracht van hem, verdachte (waarbij die [benadeelde partij 8] rekende op betaling van die kastenwand door hem, verdachte), onder zich had, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend; 10. hij op of omstreeks 8 februari 2000 in de gemeente Naarden [benadeelde partij 8] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend een (groot) mes getoond aan die [benadeelde partij 8] en/of is hij, verdachte, met dat (groot) mes dreigend in de richting van die [benadeelde partij 8] gegaan; 11. hij op of omstreeks 15 juli 2000 in de gemeente(n) Eersel en/of Bladel en/of Eindhoven, in elk geval in het arrondissement 's-Hertogenbosch, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [naam persoon] heeft bewogen tot de afgifte van (in totaal) f. 4.500,00, in elk geval van enig geldbedrag, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich voorgedaan als [valse naam] uit Luxemburg en/of als piloot in Zaventem en/of verteld dat zijn auto door de Wegenwacht was meegenomen en/of dat hij geld moest hebben om te betalen en/of dat hij zijn, verdachtes, bank geld zou laten overmaken op de rekening van die [naam persoon] als zij, [naam persoon], hem geld zou lenen en/of die [naam persoon] een faxbericht getoond en/of gegeven, zogenaamd afkomstig van zijn, verdachtes, bank, waardoor die [naam persoon] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte; 12. hij op of omstreeks 15 september 2000 in de gemeente Leiden, in elk geval in Nederland, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde partij 9] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van f. 4.300,00, in elk geval van enig geldbedrag, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich, gekleed in pilotenuniform, althans in pilotenkostuum, voorgedaan en/of uitgegeven als [valse naam] en/of als piloot van British Airways en/of die [benadeelde partij 9] voorgehouden dat zijn, verdachtes, auto kapot was en/of dat hij geld moest hebben en/of dat hij, verdachte, meteen telefonisch een bedrag op rekening van die [benadeelde partij 9] zou (laten) storten indien die [benadeelde partij 9] hem, verdachte, dat geldbedrag zou lenen en/of bij de bank van die [benadeelde partij 9] telefonisch bevestigd of laten bevestigen dat er een bedrag zou zijn overgemaakt, waardoor die [benadeelde partij 9] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte; 13. hij op of omstreeks 21 januari 2000 in de gemeente(n) Breda en/of Oosterhout (NB), althans in de provincie Noord-Brabant, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [naam persoon] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van f. 4.800,00, in elk geval van enig geldbedrag, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich voorgedaan als [valse naam] uit Arlon, Rue de Arlon Strassen en/of zich bekend gemaakt als zakenman van de [naam NV] en/of die [naam persoon] verteld dat hij, verdachte, een defecte auto had die door de ANWB zou worden hersteld en/of gevraagd of die [naam persoon] hem, verdachte, geld kon lenen en/of die [naam persoon] voorgehouden dat hij geld zou laten overmaken van zijn, verdachtes, bank, naar de rekening van die [naam persoon] en/of dat hij (na enige tijd wachten bij het ANWB-kantoor) de enveloppe met geld wilde om wat te eten te halen, waardoor die [naam persoon] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte; 14. hij op of omstreeks 5 januari 2001 in de gemeente Naarden, in elk geval in Nederland, in het bezit was van een reisdocument, te weten een Nederlands paspoort (serienummer N65458416), waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat het reisdocument vervalst was, bestaande de vervalsing (onder meer) hieruit dat in strijd met de oorspronkelijke personalia de personalia "[valse naam]" in dat paspoort waren opgenomen en/of een andere foto dan de oorspronkelijke foto en/of een andere folie bij wijze van imitatie van een oorspronkelijk aangebracht laminaat; 15. hij in of omstreeks de periode van 1 oktober 2000 tot en met 5 januari 2001 in de gemeente(n) Naarden en/of Laren, in elk geval in Nederland, een beroep of een gewoonte heeft gemaakt van het kopen van goederen met het oogmerk om zonder volledige betaling zich en/of (een) ander(en) de beschikking over die goederen te verzekeren, hebbende verdachte in die periode, telkens met voormeld oogmerk, bij (de firma) [benadeelde partij 10] meermalen bloemen en/of boeketten en/of (een) plant(en) gekocht en/of bij [naam persoon], althans bij [naam firma], een koelkast gekocht; De vrijspraak De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan verdachte onder 9 primair en subsidiair is ten laste gelegd. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken. De bewezenverklaring De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder 1., 2., 3., 4., 5. primair, 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14. en 15. ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat 1. hij op 6 juli 2000 in het arrondissement Maastricht, met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door een of meer listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde partij 1] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van f. 5.800,00, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk en in strijd met de waarheid zich voorgedaan als Pierre [valse naam] en als piloot van British Airways en die [benadeelde partij 1] voorgehouden dat hij, verdachte, geld nodig had om een autoreparatie te betalen en die [benadeelde partij 1] een pas van British Airways getoond en die [benadeelde partij 1] voorgehouden dat hij, verdachte, aan [benadeelde partij 1] 150.000 Luxfrs. (extra) zou terugbetalen als die [benadeelde partij 1] dat geldbedrag van f. 5.800,00 aan hem, verdachte, zou lenen en een faxbericht, als afkomstig van zijn, verdachtes, bank, heeft verzonden of laten verzenden aan de bank van die [benadeelde partij 1], waardoor die [benadeelde partij 1] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte; 2. hij op 9 juni 2000 in de gemeente Maastricht met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door een of meer listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde partij 2] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van f. 6.000,00, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk en in strijd met de waarheid zich voorgedaan als [valse naam] en als piloot van British Airways en voorgewend dat hij een auto-ongeval had gehad en dat hij contant geld moest hebben om die reparatie (snel) te kunnen betalen en aan die [benadeelde partij 2] verteld dat hij geld van zijn, verdachtes, bank zou laten overmaken naar de bank van die [benadeelde partij 2] en naar die bank van die [benadeelde partij 2] gebeld of laten bellen met de mededeling dat geld overgemaakt zou worden (waarbij verdachte als rekeninghouder bekend werd als [valse naam]), waardoor die [benadeelde partij 2] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte; 3. hij op 6 juli 2000 in het arrondissement Maastricht, met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door een of meer listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde partij 3] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van f. 5.750,00, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk en in strijd met de waarheid zich voorgedaan als [valse naam] en als iemand die werkzaam zou zijn bij het Williams-team van Formule I racen en die [benadeelde partij 3] voorgehouden dat hij, verdachte, geld moest hebben om een autoreparatie te kunnen betalen en dat hij, verdachte, die [benadeelde partij 3] f. 8.000,00 zou terugbetalen als hij hem, verdachte, geld zou lenen en gezegd dat hij fax van zijn bank had gekregen waarin was opgenomen dat zijn, verdachtes, bank, die f. 8.000,00 al overgemaakt zou hebben en die fax getoond aan die [benadeelde partij 3], waardoor die [benadeelde partij 3] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte; 4. hij op 7 december 2000 in het arrondissement Maastricht, met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door een of meer listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde partij 4] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van f. 4.400,00, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk en in strijd met de waarheid die [benadeelde partij 4] verteld dat hij een ongeluk had gehad en dat hij met schade zat en dat hij later op die dag in Luxemburg moest zijn en dat hij binnenkort enkele weken naar Amerika zou gaan en dat hij geld wilde lenen voor de autoreparatie en dat hij zijn bank per fax zou laten bevestigen dat geld zou worden overgemaakt naar de bank van die [benadeelde partij 4] en die [benadeelde partij 4] een badge of visitekaartje laten zien waarop Sabena stond en waarop een foto van hem, verdachte, stond en zich uitgegeven als [valse naam] en een fax, als afkomstig van zijn bank, verzonden of laten verzenden en getoond aan die [benadeelde partij 4], waardoor die [benadeelde partij 4] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte; 5. hij in de periode van 4 april 2000 tot en met 4 januari 2001 in de gemeente Bussum een beroep of een gewoonte heeft gemaakt van het kopen van goederen met het oogmerk om zonder volledige betaling zich de beschikking over die goederen te verzekeren, hebbende verdachte meermalen, telkens met voormeld oogmerk, bij [naam BV], tuinartikelen (zoals een tuinameublement en een parasol en een slangenwagen en een brievenbus en andere dingen) gekocht zonder deze allemaal te betalen; 6. hij op 23 oktober 2000 in Nederland, met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid en door een of meer listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde partij 5] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van f. 4.750,00, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk en in strijd met de waarheid zich voorgedaan als iemand die werkt bij een Luxemburgse luchtvaartmaatschappij en verteld dat hij een auto-ongeval had gehad, althans schade aan zijn auto en dat hij dringend geld nodig had in verband met de reparatie en die [benadeelde partij 5] aangegeven dat hij, verdachte, hem f. 7.000,00 zou terugbetalen via overboeking indien die [benadeelde partij 5] hem een bedrag van f. 4.750,00 zou lenen en de bank van die [benadeelde partij 5] gebeld of laten bellen omtrent een overboeking, waardoor die [benadeelde partij 5] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte; 7. hij in de periode van 14 oktober 2000 tot en met 5 januari 2001 in Nederland, een gewoonte heeft gemaakt van het kopen van goederen met het oogmerk om zonder volledige betaling zich de beschikking over die goederen te verzekeren, hebbende verdachte, telkens met voormeld oogmerk, in die periode meermalen in de gemeente Waalre bij een bloemenzaak (van [benadeelde partij 6]) planten en bloemen en vazen en potten, tot een totale waarde van meer dan f. 5.000,00 gekocht zonder deze te betalen; 8. hij op 31 oktober 2000 in het arrondissement Maastricht, met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid en door een of meer listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde partij 7] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van f. 4.700,00, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk en in strijd met de waarheid zich gekleed in een pilotenuniform voorgedaan als piloot en die [benadeelde partij 7] voorgeschoteld het verhaal dat hij geld nodig had om een betaling te verrichten en dat hij, verdachte, de betalingslimiet van zijn creditcard bereikt had en vervolgens gevraagd of die [benadeelde partij 7] hem, verdachte, geld kon voorschieten en hem verteld dat hij, verdachte, geld zou laten overmaken en daartoe een faxbericht, zogenaamd afkomstig van zijn, verdachtes, bank, verzonden of laten verzenden aan de bank van die [benadeelde partij 7], waardoor die [benadeelde partij 7] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte; 10. hij op 8 februari 2000 in de gemeente Naarden [benadeelde partij 8] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, immers heeft verdachte opzettelijk dreigend een (groot) mes getoond aan die [benadeelde partij 8] en is hij, verdachte, met dat (groot) mes dreigend in de richting van die [benadeelde partij 8] gegaan; 11. hij op 15 juli 2000 in de gemeenten Eersel en Bladel en Eindhoven met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door een of meer listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels, [naam persoon] heeft bewogen tot de afgifte van (in totaal) f. 4.500,00, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk en in strijd met de waarheid zich voorgedaan als [valse naam] uit Luxemburg en als piloot in Zaventem en verteld dat zijn auto door de Wegenwacht was meegenomen en dat hij geld moest hebben om te betalen en dat hij zijn, verdachtes, bank geld zou laten overmaken op de rekening van die [naam persoon] als zij, [naam persoon], hem geld zou lenen en die [naam persoon] een faxbericht getoond en gegeven, zogenaamd afkomstig van zijn, verdachtes, bank, waardoor die [naam persoon] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte; 12. hij op 15 september 2000 in Nederland, met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door een of meer listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde partij 9] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van f. 4.300,00, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk en in strijd met de waarheid zich, gekleed in pilotenuniform, voorgedaan en uitgegeven als [valse naam] en als piloot van British Airways en die [benadeelde partij 9] voorgehouden dat zijn, verdachtes, auto kapot was en dat hij geld moest hebben en dat hij, verdachte, meteen telefonisch een bedrag op rekening van die [benadeelde partij 9] zou (laten) storten indien die [benadeelde partij 9] hem, verdachte, dat geldbedrag zou lenen en bij de bank van die [benadeelde partij 9] telefonisch bevestigd of laten bevestigen dat er een bedrag zou zijn overgemaakt, waardoor die [benadeelde partij 9] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte; 13. hij op 21 januari 2000 in de gemeenten Breda en Oosterhout (NB), met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en van een valse hoedanigheid en door een of meer listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels, [naam persoon] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van f. 4.800,00, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk en in strijd met de waarheid zich voorgedaan als [valse naam] uit Arlon, Rue de Arlon Strassen en zich bekend gemaakt als zakenman van de [naam NV] en die [naam persoon] verteld dat hij, verdachte, een defecte auto had die door de ANWB zou worden hersteld en gevraagd of die [naam persoon] hem, verdachte, geld kon lenen en die [naam persoon] voorgehouden dat hij geld zou laten overmaken van zijn, verdachtes, bank, naar de rekening van die [naam persoon] en dat hij (na enige tijd wachten bij het ANWB-kantoor) de enveloppe met geld wilde om wat te eten te halen, waardoor die [naam persoon] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte; 14. hij op 5 januari 2001 in de gemeente Naarden in het bezit was van een reisdocument, te weten een Nederlands paspoort (serienummer N65458416), waarvan hij wist dat het reisdocument vervalst was, bestaande de vervalsing (onder meer) hieruit dat in strijd met de oorspronkelijke personalia de personalia "[valse naam]" in dat paspoort waren opgenomen en een andere foto dan de oorspronkelijke foto en een andere folie bij wijze van imitatie van een oorspronkelijk aangebracht laminaat; 15. hij in de periode van 1 oktober 2000 tot en met 5 januari 2001 in Nederland, een beroep of een gewoonte heeft gemaakt van het kopen van goederen met het oogmerk om zonder volledige betaling zich de beschikking over die goederen te verzekeren, hebbende verdachte in die periode, telkens met voormeld oogmerk, bij (de firma) [benadeelde partij 10] meermalen bloemen en boeketten en een plant gekocht en bij [naam persoon], althans bij [naam firma], een koelkast gekocht. De partiële vrijspraak De rechtbank acht niet bewezen hetgeen aan verdachte onder 1., 2., 3., 4., 5. primair, 6., 7., 8., 11., 12., 13. en 15. meer of anders is ten laste gelegd. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken. De bewijsmiddelen De rechtbank grondt haar overtuiging dat verdachte de hierboven omschreven feiten heeft begaan, op feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat. De kwalificatie Het bewezenverklaarde levert op strafbare feiten welke moeten worden gekwalificeerd als volgt: T.a.v. feit 1: oplichting, voorzien en strafbaar gesteld bij artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht; T.a.v. feit 2: oplichting, voorzien en strafbaar gesteld bij artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht; T.a.v. feit 3: oplichting, voorzien en strafbaar gesteld bij artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht; T.a.v. feit 4: oplichting, voorzien en strafbaar gesteld bij artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht; T.a.v. feit 5 primair: een beroep of een gewoonte maken van het kopen van goederen met het oogmerk om zonder volledige betaling zich de beschikking over die goederen te verzekeren, voorzien en strafbaar gesteld bij artikel 326a van het Wetboek van Strafrecht; T.a.v. feit 6: oplichting, voorzien en strafbaar gesteld bij artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht; T.a.v. feit 7: een gewoonte maken van het kopen van goederen met het oogmerk om zonder volledige betaling zich de beschikking over die goederen te verzekeren, voorzien en strafbaar gesteld bij artikel 326a van het Wetboek van Strafrecht; T.a.v. feit 8: oplichting, voorzien en strafbaar gesteld bij artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht; T.a.v. feit 10: bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, voorzien en strafbaar gesteld bij artikel 285, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht. T.a.v. feit 11: oplichting, voorzien en strafbaar gesteld bij artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht; T.a.v. feit 12: oplichting, voorzien en strafbaar gesteld bij artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht; T.a.v. feit 13: oplichting, voorzien en strafbaar gesteld bij artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht; T.a.v. feit 14: in het bezit zijn van een reisdocument waarvan hij weet dat het reisdocument vervalst was, voorzien en strafbaar gesteld bij artikel 231, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht; T.a.v. feit 15: een beroep of een gewoonte maken van het kopen van goederen met het oogmerk om zonder volledige betaling zich de beschikking over die goederen te verzekeren, voorzien en strafbaar gesteld bij artikel 326a van het Wetboek van Strafrecht. De strafbaarheid van de verdachte Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid uitsluit. De verdachte is derhalve strafbaar. De redengeving van de op te leggen straffen en maatregel Bij de bepaling van de op te leggen straffen en maatregel is gelet op de aard en ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezenverklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen. Naar het oordeel van de rechtbank kan niet worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een straf welke een onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming voor de hierna te vermelden duur met zich brengt. Daarbij is rekening gehouden met: - de ernst van het bewezen verklaarde in verhouding tot andere strafbare feiten, alsmede het belang van een juiste normhandhaving; - de omstandigheid dat verdachte reeds eerder terzake soortgelijke strafbare feiten d.d. 01 december 1989 en 01 november 1991 te Engeland is veroordeeld; - de omstandigheid dat verdachte meermalen het vertrouwen van burgers en ondernemers heeft misbruikt; - de omstandigheid dat verdachte voornoemde strafbare feiten heeft gepleegd uit winstbejag en kennelijk ter financiering van een luxe levensstijl; - de omstandigheid dat bij verdachte niet is gebleken van enig inzicht in de onjuistheid van zijn handelen en enig voornemen tot verandering c.q. verbetering van zijn gedrag voor de toekomst. De rechtbank zal terzake het bewezenverklaarde tevens een geldboete opleggen. Bij de vaststelling van de hoogte van de geldboete heeft de rechtbank rekening gehouden met de financiële draagkracht van verdachte, voor zover daarvan ter terechtzitting is gebleken. Bij de vaststelling van de hoogte van de geldboete heeft de rechtbank tevens rekening gehouden met de waarde van de goederen waarop een conservatoir beslag rust. Deze goederen worden geschat op een waarde van FL. 10.000,--. De in de beslissing als zodanig te noemen in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, volgens eigen opgave aan verdachte toebehorend, zijn vatbaar voor verbeurdverklaring. Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat het voorwerpen betreft: - met behulp waarvan het onder 1., 2., 3., 4., 6., 8., 11., 12. en 13. bewezen verklaarde is begaan; - die tot het begaan van het onder 1., 2., 3., 4., 6., 8., 11., 12. en 13. bewezen verklaarde misdrijf zijn vervaardigd en bestemd. De rechtbank heeft bij deze beslissing rekening gehouden met de financiële draagkracht van verdachte, voor zover daarvan ter terechtzitting is gebleken. Het in de beslissing als zodanig te noemen in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerp is van zodanige aard dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet. Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat het een voorwerp is met betrekking tot welke het onder 14. bewezen verklaarde is begaan. Dit voorwerp zal aan het verkeer worden onttrokken. Ten aanzien van de in de beslissing in beslag genomen goederen waarvan thans de rechthebbende niet bekend is, zal de rechtbank de bewaring daarvan ten behoeve van de rechthebbende gelasten. Ten aanzien van de overige in beslag genomen goederen, zal de rechtbank de teruggave gelasten aan de rechthebbende. Nu verdachte onder meer ter zake van de hiervoor onder 6. en 8. bewezen verklaarde strafbare feiten zal worden veroordeeld en hij naar burgerlijk recht jegens de slachtoffers zijnde de hierna te noemen benadeelde partijen [benadeelde partij 5] en [benadeelde partij 7] aansprakelijk is voor de schade die door die strafbare feiten is toegebracht, en dezen daar uitdrukkelijk om verzocht hebben, heeft de rechtbank tot het opleggen van nader te noemen maatregel besloten. De op te leggen straffen en maatregel zijn -behalve op voormelde artikelen- gegrond op de artikelen 10, 23, 24, 24c, 27, 33, 33a, 36b, 36c, 36f en 57 van het Wetboek van Strafrecht. De vorderingen van de benadeelde partijen Ter terechtzitting zijn tevens de formulieren, als bedoeld in artikel 51b, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, behandeld, waarbij [benadeelde partij 1], [benadeelde partij 2], [benadeelde partij 3], [benadeelde partij 4], [benadeelde partij 5], [benadeelde partij 6], [benadeelde partij 7], [benadeelde partij 8], [benadeelde partij 9] en [benadeelde partij 10] zich ter zake van hun vorderingen tot schadevergoeding als benadeelde partijen in het strafproces hebben gevoegd. Nu uit het onderzoek ter terechtzitting is komen vast te staan dat aan de benadeelde partijen [benadeelde partij 1], [benadeelde partij 5], [benadeelde partij 6], [benadeelde partij 7], [benadeelde partij 9] en [benadeelde partij 10] door de hiervoor onder 1., 6., 7., 8., 12. en 15. bewezen verklaarde strafbare feiten rechtstreeks schade is toegebracht tot de door hen gevorderde bedragen van respectievelijk FL. 5.800,--, FL. 4.750,--, FL. 5098,--, FL. 4.848,41, FL. 4.300,-- en FL. 277,-- en nu aan verdachte ter zake van die feiten een straf op de voet van het bepaalde in zal worden opgelegd, zullen deze vorderingen geheel worden toegewezen. Nu uit het onderzoek ter terechtzitting is komen vast te staan dat aan de benadeelde partijen [benadeelde partij 2] en [benadeelde partij 3] door de hiervoor 2. en 3., bewezen verklaarde strafbare feiten rechtstreeks schade is toegebracht tot bedragen van respectievelijk FL. 6.000,-- en FL. 5.750,-- en nu aan verdachte ter zake van die feiten een straf zal worden opgelegd, zullen deze vorderingen tot de genoemde bedragen worden toegewezen. De vorderingen van de benadeelde partijen voornoemd zullen voor het overige worden afgewezen, daar ter terechtzitting het causaal verband tussen het bewezenverklaarde en de gestelde schade van FL. 2.700,-- ([benadeelde partij 2]) en FL. 75,-- ([benadeelde partij 3]) in zoverre niet is komen vast te staan. De vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij 4] is, voor zover die hierna zal worden toegewezen, van zodanig eenvoudige aard gebleken dat deze zich voor behandeling in dit strafgeding leent. Nu uit het onderzoek ter terechtzitting is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij [benadeelde partij 4] door het hiervoor 4. bewezen verklaarde strafbare feit rechtstreeks schade is toegebracht tot een bedrag van FL. 4.400,-- en nu aan verdachte ter zake van dat feit een straf zal worden opgelegd, zal deze vordering tot dat bedrag worden toegewezen. Naar het oordeel van de rechtbank is de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij 4] voor het overige (FL. 2.428,--) niet van zodanig eenvoudige aard dat deze zich voor behandeling in dit strafgeding leent, reden waarom zij zal bepalen dat deze benadeelde partij in haar vordering in zoverre niet-ontvankelijk is en die vordering in zoverre slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen. Gelet op de omstandigheid dat de verdachte ten aanzien van het onder 9. primair en subsidiar ten laste gelegde feit zal worden vrijgesproken, kan de benadeelde partij [benadeelde partij 8] niet in haar vordering worden ontvangen. DE BESLISSINGEN: De rechtbank - verklaart niet wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte het onder 9. primair en subsidiair ten laste gelegde heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij; - verklaart wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte het onder 1., 2., 3., 4., 5. primair, 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13., 14. en 15. ten laste gelegde, zoals hiervoor is omschreven, heeft begaan; - verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte onder 1., 2., 3., 4., 5. primair, 6., 7., 8., 11., 12., 13. en 15. meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt hem daarvan vrij; - verklaart dat het bewezenverklaarde de hiervoor vermelde strafbare feiten oplevert en dat verdachte strafbaar is; - veroordeelt verdachte voor het hiervoor bewezenverklaarde tot een gevangenisstraf voor de tijd van DRIE JAREN en NEGEN MAANDEN; - beveelt dat de tijd door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de aan veroordeelde opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht; - veroordeelt verdachte voorts tot een geldboete van FL. 10.000,-- bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 100 dagen; - verklaart verbeurd het inbeslaggenomene, te weten; - 210105101 8 1 speld kleur: grijs - 210105101 9 1 speld kleur: goud (pilotenspeld) - 210105101 10 1 speld kleur: rood (reverspeld) - 210105101 11 1 speld kleur: blauw (reverspeld) - 210105101 25 1 hoeslaken (paspoorthoes) - 210105101 26 300 stuks kaarten (visitekaartjes British airways) - 210105101 27 1 kaart (visitekaart BMW) - 210105101 30 1 papier kleur: groen (factuur) - 210105101 31 2 insignes kleur: goud (epaulet met drie goudkleurige strepen) - 210105101 32 1 speld kleur: grijs - 210105101 33 1 kaart (houder) - 210105101 42 4 kaarten (visitekaart HM) - 210105101 43 1 jas kleur: blauw (MARJOTTO colbert) - 210105101 44 1 jas kleur: blauw (SMIT/RIJSBERGEN) - 210105101 45 1 broek kleur: blauw - 210105101 46 1 tas kleur: blauw (SAMSONITE) - 210105101 47 1 pas (MARRIOTT DINERS CLUB) - 210105101 48 1 enveloppeermachine (enveloppe) - 210105101 52 1 enveloppeermachine kleur: bruin - verklaart onttrokken aan het verkeer het inbeslaggenomene, te weten; - 210105101 71 1 paspoort kleur: rood, N65458416 ten name van [valse naam] - gelast de teruggave aan de [verdachte] van het inbeslaggenome, te weten: - 210105101 34 1 papier INCASSO - 210105101 35 1 papier (brief Mercedes Benz) - 210105101 37 1 papier reclamefolder British Airways - 210105101 38 1 rekening 427010020 - 210105101 49 1 papier ABN-AMRO bankafschrift - 1 enveloppe inhoudende rontgenfoto - 210105101 54 1 ordner kleur: zwart CLASSEX - 210105101 65 1 papier kleur: rood foster parents - gelast de bewaring ten behoeve van de rechthebbende van het inbeslaggenome, te weten: - 210105101 66 1 pas kleur: blauw 58672316 - 210105101 73 1 paspoort kleur: groen; TUNESISCH M189160 - legt aan verdachte de verplichting op aan de staat, ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde partij 5], [adres] te betalen een bedrag ad. FL. 4.750,--, (vierduizendzevenhonderdvijftig gulden), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 45 dagen; - verstaat dat toepassing van laatstbedoelde vervangende hechtenis de opgelegde verplichting tot betaling niet opheft; - veroordeelt verdachte om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan de benadeelde partij [benadeelde partij 5] te betalen een bedrag van FL. 4.750,-- (vierduizendzevenhonderdvijftig gulden); - veroordeelt verdachte in de kosten door de benadeelde partij [benadeelde partij 5] voornoemd in het kader van deze procedure gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot heden begroot op nihil; - bepaalt dat, indien verdachte aan meergenoemde benadeelde partij [benadeelde partij 5] voormeld bedrag ad. FL. 4.750,--, heeft voldaan, de verplichting tot betaling aan de staat komt te vervallen. - bepaalt dat, indien verdachte aan de verplichting tot betaling aan de staat van het bedrag ad. FL. 4.750,--, heeft voldaan, de verplichting tot betaling van dat bedrag aan meergenoemde benadeelde partij [benadeelde partij 5] komt te vervallen; - legt aan verdachte de verplichting op aan de staat, ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde partij 7], [adres] te betalen een bedrag ad. FL. 4.848,41, (vierduizendachthonderdachtenveertig gulden en éénenveertig centen), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 45 dagen; - verstaat dat toepassing van laatstbedoelde vervangende hechtenis de opgelegde verplichting tot betaling niet opheft; - veroordeelt verdachte om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan de benadeelde partij [benadeelde partij 7] te betalen een bedrag van FL. 4.848,41; - veroordeelt verdachte in de kosten door de benadeelde partij [benadeelde partij 7] voornoemd in het kader van deze procedure gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot heden begroot op nihil; - bepaalt dat, indien verdachte aan meergenoemde benadeelde partij [benadeelde partij 7] voormeld bedrag ad. FL. 4.848,41, heeft voldaan, de verplichting tot betaling aan de staat komt te vervallen. - bepaalt dat, indien verdachte aan de verplichting tot betaling aan de staat van het bedrag ad. FL. 4.848,41, heeft voldaan, de verplichting tot betaling van dat bedrag aan meergenoemde benadeelde partij [benadeelde partij 7] komt te vervallen; - veroordeelt verdachte om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan de benadeelde partij [benadeelde partij 1], [adres], te betalen een bedrag van FL. 5.800,-- (vijfduizendachthonderd gulden); - veroordeelt verdachte in de kosten door de benadeelde partij [benadeelde partij 1] voornoemd in het kader van deze procedure gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot heden begroot op nihil; - veroordeelt verdachte om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan de benadeelde partij [benadeelde partij 6], [adres], te betalen een bedrag van FL. 5.098,-- (vijfduizendachtennegentig gulden); - veroordeelt verdachte in de kosten door de benadeelde partij [benadeelde partij 6] voornoemd in het kader van deze procedure gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot heden begroot op nihil; - veroordeelt verdachte om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan de benadeelde partij [benadeelde partij 9], [adres], te betalen een bedrag van FL. 4.300,-- (vierduizenddriehonderd gulden); - veroordeelt verdachte in de kosten door de benadeelde partij [benadeelde partij 9] voornoemd in het kader van deze procedure gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot heden begroot op nihil; - veroordeelt verdachte om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan de benadeelde partij [benadeelde partij 10], [adres], te betalen een bedrag van FL. 277,-- (tweehonderdzevenenzeventig gulden); - veroordeelt verdachte in de kosten door de benadeelde partij [benadeelde partij 10] voornoemd in het kader van deze procedure gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot heden begroot op nihil; - veroordeelt verdachte om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan de benadeelde partij [benadeelde partij 2], [adres], te betalen een bedrag van FL. 6000,-- (zesduizend gulden); - wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij 2] voornoemd voor het overige af; - veroordeelt verdachte in de kosten door de benadeelde partij [benadeelde partij 2] voornoemd in het kader van deze procedure gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot heden begroot op nihil; - veroordeelt verdachte om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan de benadeelde partij [benadeelde partij 3], [adres], te betalen een bedrag van FL. 5.750,-- (vijfduizendzevenhonderdvijftig gulden); - wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij 3] voornoemd voor het overige af; - veroordeelt verdachte in de kosten door de benadeelde partij [benadeelde partij 3] voornoemd in het kader van deze procedure gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot heden begroot op nihil; - veroordeelt verdachte om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan de benadeelde partij [benadeelde partij 4], [adres] te betalen een bedrag van Fl. 4.400,-- (vierduizendvierhonderd gulden); - verklaart de benadeelde partij [benadeelde partij 4] voornoemd voor het overige in haar vordering niet-ontvankelijk; - bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij 4] het overige gedeelte van de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen; - veroordeelt verdachte in de kosten door de benadeelde partij [benadeelde partij 4] voornoemd in het kader van deze procedure gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot heden begroot op nihil; - verklaart de benadeelde partij [benadeelde partij 8] in haar vordering niet-ontvankelijk; - veroordeelt de benadeelde partij [benadeelde partij 8] voornoemd in de kosten, door verdachte ter verdediging tegen de vordering gemaakt, begroot op nihil. Dit vonnis is aldus gewezen door mr. P.H.J. Frénay, voorzitter, mr. A.M.A. Eijck en mr. E.H.A.F.M. Krol, rechters, in tegenwoordigheid van mr. M.J.M Penders, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 31 oktober 2001.