Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AE3606

Datum uitspraak2002-05-31
Datum gepubliceerd2002-06-05
RechtsgebiedBelasting
Soort ProcedureEerste aanleg - enkelvoudig
Instantie naamGerechtshof Leeuwarden
ZaaknummersBK 92/00
Statusgepubliceerd


Uitspraak

BELASTINGKAMER GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN UITSPRAAK Nr. 92/00 31 mei 2002 Uitspraak van het Gerechtshof te Leeuwarden, eerste enkelvoudige belastingkamer, op het verzoek van X te Z tot kostenveroordeling van de gemeente Weststellingwerf in de door haar in verband met de behandeling van het beroep bij het Gerechtshof inzake de aan haar opgelegde beschikking als bedoeld in artikel 22 van de Wet waardering onroerende zaken gemaakte kosten. Verzoekster is in beroep gekomen tegen de bovenvermelde aan haar door de gemeente Weststellingwerf opgelegde beschikking. Bij schrijven van 10 april 2001 heeft verzoekster dat beroep ingetrokken, aangezien de gemeente volledig aan haar bezwaren tegemoet is gekomen. Verzoekster heeft bij datzelfde schrijven verzocht de gemeente Weststellingwerf te veroordelen in de door haar terzake van deze procedure gemaakte kosten in verband met de behandeling van het beroep bij het Hof. De gemeente heeft -daartoe in de gelegenheid gesteld bij schrijven van 12 april 2002- op dat verzoek niet gereageerd. Op grond van het bepaalde in artikel 5aa van de Wet administratieve rechtspraak belastingzaken vindt het hof grond met betrekking tot de onderwerpelijke procedure de gemeente te veroordelen tot een tegemoetkoming in de door verzoekster terzake van die procedure gemaakte kosten in verband met de behandeling van het beroep bij het hof, welke tegemoetkoming het hof op grond van het bepaalde in het Besluit proceskosten fiscale procedures bepaalt op € 322,--. Op grond van het bepaalde in artikel 8:75 Algemene wet bestuursrecht vindt het hof grond met betrekking tot de onderwerpelijke procedure de gemeente Weststellingwerf te veroordelen tot een tegemoetkoming in de door verzoekster terzake van die procedure gemaakte kosten in verband met de behandeling van het beroep bij het hof, welke tegemoetkoming het hof op grond van het bepaalde in het Besluit proceskosten bestuursrecht bepaalt op € 322,--. Het hof, uitspraak doende op het verzoek, veroordeelt de gemeente Weststellingwerf tot een tegemoetkoming in de door verzoekster in verband met het onderwerpelijke beroep bij het gerechtshof gemaakte kosten, te bepalen op € 322,--. Gedaan op 31 mei 2002 door prof. mr. Aardema, vice-president, lid van de eerste enkelvoudige belastingkamer, in tegenwoordigheid van de griffier Lorist en ondertekend door voornoemde vice-president en door voornoemde griffier. Op 5 juni 2002 afschrift aangetekend verzonden aan beide partijen. De griffier van het Gerechtshof te Leeuwarden.