Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AE9780

Datum uitspraak2002-10-31
Datum gepubliceerd2002-11-04
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureRaadkamer
Instantie naamGerechtshof 's-Hertogenbosch
Zaaknummers11591 (67b)
Statusgepubliceerd


Uitspraak

GERECHTSHOF TE 'S-HERTOGENBOSCH ===================== | VOORLOPIGE HECHTENIS ===================== Parketnummer 1e aanleg : [verdachte] 01/025391/02 Raadkamernummer : 9591/APP Volgnummer: 03 Het gerechtshof te 's-Hertogenbosch, gezien de akte van de griffier van de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch d.d. 24 oktober 2002, waarbij namens [verdachte], geboren te [geboorteplaats], op [geboortedatum], [adres], thans preventief gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting "Oosterhoek" te Grave, hoger beroep is ingesteld tegen de beschikking van de arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch d.d. 24 oktober 2002, bij welke beschikking een vordering ex artikel 67b van het Wetboek van Strafvordering werd toegewezen; gezien de beschikking waarvan beroep; gehoord de advocaat-generaal en verdachte, bijgestaan door zijn raadsman; overwegende, dat een vordering ex artikel 67b van het Wetboek van Strafvordering blijkens het eerste lid van dit artikel alleen gedaan kan worden bij de vordering tot gevangenhouding of verlenging daarvan; overwegende, dat zulks in dit geval niet gebeurd is, doch dat de rechtbank heeft besloten op een losstaande vordering ex artikel 67b van het Wetboek van Strafvordering; overwegende, dat dit in strijd is met artikel 1 van het Wetboek van Strafvordering; overwegende, dat het hof derhalve het hoger beroep zal toewijzen, de beschikking van de rechtbank d.d. 24 oktober 2002 zal vernietigen en de officier van justitie niet-ontvankelijk zal verklaren in de vordering ex artikel 67b van het Wetboek van Strafvordering; Parketnummer 1e aanleg : [verdachte] 01/025391/02 Raadkamernummer : 9591/APP Gelet op de artikelen 66 - tweede lid, 67, 67a. 75, 78 en 80 t/m 88 van het Wetboek van Strafvordering. BESCHIKKENDE IN HOGER BEROEP: Wijst toe het hoger beroep; Vernietigt de beschikking waarvan beroep; Verklaart de officier van justitie niet-ontvankelijk in de vordering ex artikel 67b van het Wetboek van Stravordering; Aldus gedaan op 31 oktober 2002 door Mr. Vonhögen, als voorzitter, Mrs. Venhuizen en Tuijn, als raadsheren in tegenwoordigheid van Dhr. De Jonge, als griffier. _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ De advocaat-generaal bij dit Gerechtshof brengt vorenstaande beschikking ten kennis van verdachte. 's-Hertogenbosch, 31 oktober 2002 Gezien d.d. De directeur van Pen. Inr. te Grave.