Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AF7168

Datum uitspraak2003-04-08
Datum gepubliceerd2003-04-11
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - meervoudig
Instantie naamRechtbank Zutphen
ZaaknummersParketnummer: 06/060378-02
Statusgepubliceerd


Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN Meervoudige kamer voor strafzaken Parketnummer: 06/060378-02 Uitspraak d.d.: 8 april 2003 verstek / dnip VERKORT VONNIS in de zaak tegen: [verdachte] geboren te [plaats] op [naam] 1971, zonder bekende woon- of verblijfplaats in Nederland. Onderzoek van de zaak Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 25 maart 2003. In de strafzaak tegen verdachte onder parketnummer 06/060466-01 is bij vonnis van 11 juni 2002 het onder 4 tenlastegelegde feit door de rechtbank nietig verklaard, omdat de dagvaarding op dat onderdeel niet voldeed aan het bepaalde in artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering. De thans onder parketnummer 06/060378-02 aan verdachte tenlastegelegde feiten zien op hetzelfde feitencomplex als bedoeld door de steller van de tenlastelegging in de dagvaarding van destijds onder 4. De tenlastelegging Aan verdachte is het volgende tenlastegelegd: 1. hij op één of meer tijdstip(pen) op of omstreeks 12 oktober 2001 te Eerbeek, althans in de gemeente Brummen tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, (personeel van) Esso Tankstation 't Centrum (gelegen aan de Loenenseweg) en/of Interpay Nederland B.V. (telkens) heeft bewogen tot de afgifte van één of meer telefoonkaart(en) en/of pakje(s) sigaretten en/of toiletpapier, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid - ter betaling van voornoemde telefoonkaarten en/of sigaretten en/of toiletpapier één of meer, niet op zijn/hun naam staande, creditcard(s) (te weten een creditcard AT&T Platinum Universal [nummer] en/of een creditcard Eurocard/Mastercard [nummer] aangeboden en/of overhandigd aan (personeel van) voornoemd tankstation en/of - (daarbij) zich voorgedaan als zijnde de rechtmatige houder/eigenaar van die creditcard(s) en/of - de aankoop/transactiebon(nen)/sales-slip(s) ondertekend met een (valse) handtekening die moest doorgaan als zijnde de handtekening van de rechtmatige houder/eigenaar van die creditcard(s), waardoor (het personeel van) voornoemd tankstation en/of Interpay Nederland B.V. (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte; (zaakdossier D en/of I) art 326 Wetboek van Strafrecht art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht 2. hij op één of meer tijdstip(pen) op of omstreeks 17 augustus 2001 in de gemeente Dalfsen tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, (personeel van) BP Tankstation Rondweg B.V. (gelegen aan de Rondweg) en/of American Express en/of Interpay Nederland B.V. (telkens) heeft bewogen tot de afgifte van één of meer telefoonkaart(en) en/of pakje(s) sigaretten en/of een carwash programmakaart, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid - ter betaling van voornoemde telefoonkaarten en/of sigaretten en/of programmakaart één of meer, niet op zijn/hun naam staande, creditcard(s) (te weten een creditcard American Express [nummer] en/of een creditcard AT&T Platinum Universal [nummer] en/of een creditcard Citiz[nummer]] aangeboden en/of overhandigd aan (personeel van) voornoemd tankstation en/of - (daarbij) zich voorgedaan als zijnde de rechtmatige houder/eigenaar van die creditcard(s) en/of - de aankoop/transactiebon(nen)/sales-slip(s) ondertekend met een (valse) handtekening die moest doorgaan als zijnde de handtekening van de rechtmatige houder/eigenaar van die creditcard(s), waardoor (het personeel van) voornoemd tankstation en/of American Express en/of Interpay Nederland B.V. (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte; (zaakdossier C, D en/of E) art 326 Wetboek van Strafrecht art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht 3. hij op één of meer tijdstip(pen) op of omstreeks 18 augustus 2001 in de gemeente Dalfsen tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, (personeel van) BP Tankstation Rondweg B.V. (gelegen aan de Rondweg) en/of American Express en/of Interpay Nederland B.V. en/of VSB International BV/Visa Card Services (telkens) heeft bewogen tot de afgifte van één of meer telefoonkaart(en) en/of pakje(s) sigaretten en/of drank en/of etenswaren en/of luiers, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid - ter betaling van voornoemde telefoonkaarten en/of sigaretten en/of drank en/of etenswaren en/of luiers één of meer, niet op zijn/hun naam staande, creditcard(s) (te weten een creditcard Citizens bank nr. [nummer] en/of een VISA creditcard [nummer] en/of een creditcard American Express [nummer] aangeboden en/of overhandigd aan (personeel van) voornoemd tankstation en/of - (daarbij) zich voorgedaan als zijnde de rechtmatige houder/eigenaar van die creditcard(s) en/of - de aankoop/transactiebon(nen)/sales-slip(s) ondertekend met een (valse) handtekening die moest doorgaan als zijnde de handtekening van de rechtmatige houder/eigenaar van die creditcard(s), waardoor (het personeel van) voornoemd tankstation en/of American Express en/of Interpay Nederland B.V. en/of VSB International BV/Visa Card Services (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte; (zaak dossier E, Q en/of R) art 326 Wetboek van Strafrecht art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht 4. hij op of omstreeks 11 november 2001 in de gemeente Capelle aan den IJssel tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, (personeel van) een Shell Tankstation (gelegen aan de Abr. v. Rijckevorselweg) en/of Interpay Nederland B.V. heeft bewogen tot de afgifte van één of meer pakje(s) sigaretten en/of benzine en/of appelsap, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid - ter betaling van voornoemde sigaretten en/of benzine en/of appelsap een niet op zijn/hun naam staande, creditcard (te weten een creditcard AT&T Platinum Universal [nummer]) aangeboden en/of overhandigd aan (personeel van) voornoemd tankstation en/of - (daarbij) zich voorgedaan als zijnde de rechtmatige houder/eigenaar van die creditcard en/of - de aankoop/transactiebon/sales-slip ondertekend met een (valse) handtekening die moest doorgaan als zijnde de handtekening van de rechtmatige houder/eigenaar van die creditcard, waardoor (het personeel van) voornoemd tankstation en/of Interpay Nederland B.V. werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte; (zaakdossier D) art 326 Wetboek van Strafrecht art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht 5. hij op of omstreeks 18 november 2001 in de gemeente Capelle aan den IJssel tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, (personeel van) een TotalFina Tankstation (gelegen aan de Capelseweg) en/of Interpay Nederland heeft bewogen tot de afgifte van drank (Red Bull, cola en/of spa) en/of etenswaren (pringles), in elk geval van enig goed, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid - ter betaling van voornoemde drank en/of etenswaren een niet op zijn/hun naam staande, creditcard (te weten een creditcard AT&T Platinum Universal [nummer]) aangeboden en/of overhandigd aan (personeel van) voornoemd tankstation en/of - (daarbij) zich voorgedaan als zijnde de rechtmatige houder/eigenaar van die creditcard en/of - de aankoop/transactiebon/sales-slip ondertekend met een (valse) handtekening die moest doorgaan als zijnde de handtekening van de rechtmatige houder/eigenaar van die creditcard, waardoor (het personeel van) voornoemd tankstation en/of Interpay Nederland B.V. werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte; (zaakdossier D) art 326 Wetboek van Strafrecht art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht 6. hij op of omstreeks 18 april 2000 in de gemeente Eindhoven ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, (personeel van) BP Tankstation Koudenhoven (gelegen aan de Eisenhowerlaan) en/of VSB International BV/Visa Card Services te bewegen tot de afgifte van één of meer telefoonkaart(en), in elk geval van enig goed, met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen, - ter betaling van voornoemde telefoonkaart(en) een niet op zijn/hun naam staande, creditcard (te weten een Visa-card [nummer] heeft/hebben aangeboden en/of overhandigd aan (personeel van) voornoemd tankstation en/of - (daarbij) zich heeft/hebben voorgedaan als zijnde de rechtmatige houder/eigenaar van die creditcard en/of - de aankoop/transactiebon/sales-slip heeft/hebben ondertekend met een (valse) handtekening die moest doorgaan als zijnde de handtekening van rechtmatige houder/eigenaar van die creditcard, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid; (zaakdossier H) art 326 Wetboek van Strafrecht art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht 7. hij op één of meer tijdstip(pen) op of omstreeks 11 mei 2000 in de gemeente Oldenzaal tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, (personeel van) AVIA-Tankstation Olde Monnikhof (gelegen aan de Vos de Waelstraat) en/of Interpay Nederland B.V. (telkens) heeft bewogen tot de afgifte van één of meer telefoonkaart(en) en/of pakje(s) sigaretten, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid - ter betaling van voornoemde telefoonkaarten en/of sigaretten één of meer, niet op zijn/hun naam staande, creditcard(s) (te weten een creditcard Europay France [nummer] en/of een Barclay creditcard [nummer]) aangeboden en/of overhandigd aan (personeel van) voornoemd tankstation en/of - (daarbij) zich voorgedaan als zijnde de rechtmatige houder/eigenaar van die creditcard(s) en/of - de aankoop/transactiebon(nen)/sales-slip(s) ondertekend met een (valse) handtekening die moest doorgaan als zijnde de handtekening van de rechtmatige houder/eigenaar van die creditcard(s), waardoor (het personeel van) voornoemd tankstation en/of Interpay Nederland B.V. (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte; (zaak dossier L en/of M) art 326 Wetboek van Strafrecht art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht Taal- en/of schrijffouten Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten en/of kennelijke omissies voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging. Bewezenverklaring Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 t/m 7 tenlastegelegde heeft begaan, te weten dat: 1. hij op tijdstippen op 12 oktober 2001 te Eerbeek, tezamen en in vereniging met een ander, (telkens) met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid, personeel van Esso Tankstation 't Centrum (gelegen aan de Loenenseweg) (telkens) heeft bewogen tot de afgifte van telefoonkaart(en) en pakjes sigaretten en toiletpapier, hebbende verdachte en zijn mededader (telkens) met vorenomschreven oogmerk -zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid - ter betaling van voornoemde telefoonkaarten en sigaretten en toiletpapier niet op hun naam staande creditcards (te weten een creditcard AT&T Platinum Universal [nummer] en een creditcard Eurocard/Mastercard [nummer] aangeboden en overhandigd aan personeel van voornoemd tankstation en - daarbij zich voorgedaan als zijnde de rechtmatige houder/eigenaar van die creditcards en - de aankoop/transactiebonnen/sales-slips ondertekend met een (valse) handtekening die moest doorgaan als zijnde de handtekening van de rechtmatige houder/eigenaar van die creditcards, waardoor het personeel van voornoemd tankstation (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte; 2. hij op tijdstippen op 17 augustus 2001 in de gemeente Dalfsen tezamen en in vereniging met een ander, (telkens) met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid, personeel van BP Tankstation Rondweg B.V. (gelegen aan de Rondweg) (telkens) heeft bewogen tot de afgifte van telefoonkaarten en pakjes sigaretten en een carwash programmakaart, hebbende verdachte en zijn mededader (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid - ter betaling van voornoemde telefoonkaarten en sigaretten en programmakaart niet op hun naam staande, creditcards (te weten een creditcard American Express [nummer] en een creditcard AT&T Platinum Universal [nummer] en een creditcard Citiz[nummer]] aangeboden en overhandigd aan personeel van voornoemd tankstation en - daarbij zich voorgedaan als zijnde de rechtmatige houder/eigenaar van die creditcards en - de aankoop/transactiebonnen/sales-slips ondertekend met een (valse) handtekening die moest doorgaan als zijnde de handtekening van de rechtmatige houder/eigenaar van die creditcards, waardoor het personeel van voornoemd tankstation (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte; (zaakdossier C, D en/of E) 3. hij op tijdstippen op 18 augustus 2001 in de gemeente Dalfsen tezamen en in vereniging met een ander, (telkens) met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid, personeel van BP Tankstation Rondweg B.V. (gelegen aan de Rondweg) (telkens) heeft bewogen tot de afgifte van telefoonkaarten en pakjes sigaretten en drank en etenswaren en luiers, hebbende verdachte en zijn mededader (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid - ter betaling van voornoemde telefoonkaarten en sigaretten en drank en etenswaren en luiers niet op hun naam staande, creditcards (te weten een creditcard Citizens bank nr. [nummer] en een VISA creditcard [nummer] en een creditcard American Express [nummer] aangeboden en overhandigd aan personeel van voornoemd tankstation en - daarbij zich voorgedaan als zijnde de rechtmatige houder/eigenaar van die creditcards en - de aankoop/transactiebonnen/sales-slips ondertekend met een (valse) handtekening die moest doorgaan als zijnde de handtekening van de rechtmatige houder/eigenaar van die creditcards, waardoor het personeel van voornoemd tankstation (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte; 4. hij op 11 november 2001 in de gemeente Capelle aan den IJssel tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid, personeel van een Shell Tankstation (gelegen aan de Abr. v. Rijckevorselweg) heeft bewogen tot de afgifte van pakjes sigaretten en benzine en appelsap, hebbende verdachte en zijn mededader met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid - ter betaling van voornoemde sigaretten en benzine en appelsap een niet op hun naam staande, creditcard (te weten een creditcard AT&T Platinum Universal [nummer]) aangeboden en overhandigd aan personeel van voornoemd tankstation en - daarbij zich voorgedaan als zijnde de rechtmatige houder/eigenaar van die creditcard en - de aankoop/transactiebon/sales-slip ondertekend met een (valse) handtekening die moest doorgaan als zijnde de handtekening van de rechtmatige houder/eigenaar van die creditcard, waardoor het personeel van voornoemd tankstation werd bewogen tot bovenomschreven afgifte; 5. hij op 18 november 2001 in de gemeente Capelle aan den IJssel tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid, personeel van een TotalFina Tankstation (gelegen aan de Capelseweg) heeft bewogen tot de afgifte van drank (Red Bull, cola en spa) en etenswaren (pringles), hebbende verdachte en zijn mededader met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid - ter betaling van voornoemde drank en etenswaren een niet op hun naam staande creditcard (te weten een creditcard AT&T Platinum Universal [nummer]) aangeboden en overhandigd aan personeel van voornoemd tankstation en - daarbij zich voorgedaan als zijnde de rechtmatige houder/eigenaar van die creditcard en - de aankoop/transactiebon/sales-slip ondertekend met een (valse) handtekening die moest doorgaan als zijnde de handtekening van de rechtmatige houder/eigenaar van die creditcard, waardoor het personeel van voornoemd tankstation werd bewogen tot bovenomschreven afgifte; 6. hij op 18 april 2000 in de gemeente Eindhoven ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid, personeel van BP Tankstation Koudenhoven (gelegen aan de Eisenhowerlaan) te bewegen tot de afgifte van telefoonkaarten, met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid met zijn mededader, - ter betaling van voornoemde telefoonkaarten een niet op hun naam staande creditcard (te weten een Visa-card [nummer] hebben aangeboden en overhandigd aan personeel van voornoemd tankstation en - daarbij zich hebben voorgedaan als zijnde de rechtmatige houder/eigenaar van die creditcard en - de aankoop/transactiebon/sales-slip hebben ondertekend met een (valse) handtekening die moest doorgaan als zijnde de handtekening van rechtmatige houder/eigenaar van die creditcard, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid; 7. hij op tijdstippen op 11 mei 2000 in de gemeente Oldenzaal tezamen en in vereniging met een ander, (telkens) met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid, personeel van AVIA-Tankstation Olde Monnikhof (gelegen aan de Vos de Waelstraat) (telkens) heeft bewogen tot de afgifte van één of meer telefoonkaarten en pakjes sigaretten, hebbende verdachte en zijn mededader (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid - ter betaling van voornoemde telefoonkaarten en sigaretten niet op hun naam staande, creditcards (te weten een creditcard Europay France [nummer] en een Barclay creditcard [nummer]) aangeboden en overhandigd aan personeel van voornoemd tankstation en - daarbij zich voorgedaan als zijnde de rechtmatige houder/eigenaar van die creditcards en - de aankoop/transactiebonnen/sales-slips ondertekend met een (valse) handtekening die moest doorgaan als zijnde de handtekening van de rechtmatige houder/eigenaar van die creditcard(s), waardoor het personeel van voornoemd tankstation (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte. Wat meer of anders is tenlastegelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. De verdachte be-hoort daarvan te worden vrijgesproken. Strafbaarheid van het bewezenverklaarde Het bewezene levert op de misdrijven: 1, 2, 3 en 7 telkens: medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd; 4 en 5 telkens: medeplegen van oplichting; 6. medeplegen van poging tot oplichting. Strafbaarheid van de verdachte Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aanne-melijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Oplegging van straf en/of maatregel De rechtbank acht na te melden strafoplegging in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezen-verklaarde en de omstandigheden waar-onder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken. De rechtbank heeft bij de straftoemeting in het bijzonder in aanmerking genomen dat verdachte samen met zijn mededader op geslepen wijze met behulp van aan anderen toebehorende creditcards een reeks van tankstations heeft opgelicht. Hij heeft dusdoende aanzienlijke overlast en schade toegebracht aan de risicodrager(s) en inbreuk gemaakt op het vertrouwen dat door aanbieding van de creditcards en het plaatsen van handtekeningen werd gewekt. De rechtbank houdt voorts rekening met de omstandigheid dat verdachte bij het plegen van de delicten jegens zijn partner en mededader een initiërende rol heeft gespeeld en misbruik heeft gemaakt van de afhankelijke positie waarin dit jeugdige meisje te zijner opzichte verkeerde. Daarnaast blijkt uit de justitiële documentatie van verdachte dat hij vaker is veroordeeld terzake van strafbare feiten waarbij valselijk optreden een relevante rol speelde, terwijl verdachte bovendien ten tijde van het plegen van de onderhavige feiten nog in een proeftijd liep van een veroordeling van de politierechter te 's-Gravenhage van 17 november 2000. De rechtbank acht in deze dan ook een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van na te melden duur op zijn plaats, waarbij zij er vanuit gaat dat de voorlopige hechtenis die is ondergaan in de zaak onder parketnummer 06/060466-01 verrekend zal worden met de straf die in dit vonnis zal worden opgelegd. Bij de strafoplegging heeft de rechtbank op de voet van artikel 63 van het Wetboek van Strafrecht rekening gehouden met de door deze rechtbank bij vonnis van 11 juni 2002 tegen verdachte uitgesproken veroordeling wegens met de onderhavige samenhangende feiten Inbeslaggenomen voorwerpen Onder verdachte zijn onder parketnummer 06/060466-01 diverse voorwerpen inbeslaggenomen. Aangezien er geen strafvorderlijk belang meer is dat zich daartegen verzet, zal de teruggave van voormelde voorwerpen worden gelast aan de verdachte respectievelijk de rechthebbenden [naam] en het Centraal Orgaan Opvang Asiel. Vordering tot schadevergoeding De rechtbank stelt vast dat bij vonnis van de rechtbank van 11 juni 2002 onder parketnummer 06/060466-01 de benadeelde partijen American Express Int. Inc. en Interpay Nederland B.V. niet-ontvankelijk zijn verklaard in hun vorderingen, aangezien het in die dagvaarding onder feit 4 tenlastegelegde nietig werd verklaard. Uit het vonnis blijkt voorts overduidelijk dat de officier van justitie ter zitting van 4 juni 2002 te kennen had gegeven bij nietigverklaring van het betreffende feit, verdachte terzake opnieuw te zullen dagvaarden. De officier van justitie heeft verzuimd de benadeelde partijen op de hoogte te stellen van de nieuw tegen verdachte uitgebrachte dagvaarding en in kennis te stellen van de nieuwe zittingsdatum. Gelet op het vorenstaande is de rechtbank van oordeel dat, nu het hier gaat om hetzelfde feitencomplex en het onderhavige dossier onder meer bestaat uit het oorspronkelijke strafdossier, de benadeelde partijen in ontvankelijk zijn in hun vorderingen. De benadeelde partij Interpay Nederland B.V. heeft zich met een vordering tot schade-vergoeding ten bedrage van € 4.012,79 EURO gevoegd in het onderhavige strafgeding. De onderhavige vordering ziet op misbruik dat is gemaakt van de creditcard AT&T Platinum Universal [nummer]. Naar het oordeel van de rechtbank is, op grond van de gebezigde bewijs-middelen en hetgeen verder ter terecht-zitting met betrekking tot de vordering is gebleken, komen vast te staan dat de benadeelde partij als gevolg van het 1, 2, 4 en 5 bewezen verklaarde handelen rechtstreeks tot na te melden bedrag schade heeft geleden, waarvoor verdachte naar burgerlijk recht aansprakelijk is. De vorde-ring is in zoverre voor toewijzing vatbaar. De rechtbank zal de benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk verklaren in haar vorderin-g, aangezien dit deel van de vordering niet ziet op thans bewezenverklaarde feiten. De benadeelde partij American Express Int. Inc. heeft zich met een vordering tot schade-vergoeding ten bedrage van € 10.772,90 EURO gevoegd in het onderhavige strafgeding. De onderhavige vordering ziet op frauduleus handelen met verschillende creditcards, waaronder de creditcard creditcard American Express [nummer] en een creditcard American Express [nummer] Naar het oordeel van de rechtbank is, op grond van de gebezigde bewijs-middelen en hetgeen verder ter terecht-zitting met betrekking tot de vordering is gebleken, komen vast te staan dat de benadeelde partij als gevolg van het 2 en 3 bewezen verklaarde handelen rechtstreeks tot na te melden bedrag schade heeft geleden, waarvoor verdachte naar burgerlijk recht aansprakelijk is. De vorde-ring is in zoverre voor toewijzing vatbaar. De rechtbank zal de benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk verklaren in haar vorderin-g, aangezien dit deel van de vordering niet ziet op thans bewezenverklaarde feiten. Gelet op het vorenstaande ziet de rechtbank aanleiding om aan verdachte op basis van het bepaalde in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht de verplichting op te leggen tot betaling aan de Staat van een som geld ten behoeve van genoemd slachtoffers. Toepasselijke wettelijke voorschriften Deze strafoplegging/beslissing is gegrond op de artikelen 24c, 36f, 45, 47, 57, 63, 326 van het Wetboek van Strafrecht. BESLISSING De rechtbank beslist als volgt. Verklaart, zoals hiervoor overwogen bewezen dat verdachte het onder 1 t/m 7 tenlastegelegde heeft begaan. Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlas-tegelegd dan hierboven is bewezenverklaard en spreekt ver-dachte daarvan vrij. Verklaart het bewezenverklaarde strafbaar. Het bewezenverklaarde levert op misdrijven 1, 2, 3 en 7 telkens: medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd; 4 en 5 telkens: medeplegen van oplichting; 6. medeplegen van poging tot oplichting. Verklaart de verdachte ter zake van het bewezenverklaarde straf-baar. Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van twaalf (12) maanden. Beveelt, dat de tijd, door veroordeelde vóór de tenuitvoerleg-ging van deze uitspraak in (de zaak onder parketnummer 06/060466-01) verzekering en voorlopige hechtenis doorge-bracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht. Gelast de teruggave aan de veroordeelde van het navolgende inbeslaggenomen voorwerp (volgnummer 4 op de lijst van inbeslaggenomen voorwerpen) - 2 kaartjes met nrs; Gelast de teruggave aan [benadeelde partij] wonende te [adres,woonplaats] van de navolgende inbeslaggenomen voorwerpen(volgnummers 9 t/m 14 op de lijst van inbeslaggenomen voorwerpen): - kopie koopcontract BMW 850iA; - een rekening nr.132, betreffende aankoop BMW t.n.v. [naam]; - een Internationaler Zulassungsschein t.n.v. [naam]; - een garantiepas t.n.v. [naam]; - een Farzeugbrief [nummer]; - een Abmedebescheinigung für Farzeughalter [nummer] Gelast de terugave aan het Centraal Orgaan Opvang Asiel van het navolgende inbeslaggenomen voorwerp (volgnummer 21 op de lijst van inbeslaggenomen voorwerpen): - een creditcard RABOPAS [nummer] t.n.v. Centraal Orgaan Opvang Asiel. Veroordeelt verdachte tot betaling van schadevergoeding aan de navolgende benadeelde partijen tot de hierna genoemde bedragen, telkens vermeerderd met de kosten van het geding en de tenuitvoerlegging door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden steeds begroot op nihil. Benadeelde partij Bedrag 1. Interpay Nederland B.V. Postbus 30509, 3503 AH Utrecht ([bankrekeningnummer] 255,16 EURO 2. American Express Int. Inc. Postbus 7319, 1007 JH Amsterdam ([bankrekeningnummer] o.v.v. Security 01-cc-885 151,24. EURO Verklaart de benadeelde partijen voor het overige niet-ontvankelijk in hun vorderingen. Verstaat dat indien en voor zover door de mededader het betreffende schadebedrag is betaald, verdachte daarvan zal zijn bevrijd. Legt aan veroordeelde tevens de verplichting op aan de Staat ten behoeve van het/de navolgende slachtoffer(s) te betalen, met bepaling dat bij gebreke van betaling en verhaal hechtenis zal kunnen worden toegepast van na te melden duur zonder dat de betalingsverplichting vervalt. Slachtoffer Bedrag vervangende hechtenis 1. Interpay Nederland B.V. voornoemd 127,58 EURO 2 dagen 2. American Express Int. Inc. voornoemd 75,62 EURO 1 dag Bepaalt dat, indien verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat daarmee de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen en andersom dat, indien verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat in zoverre komt te vervallen. Aldus gewezen door mrs. Van Beuge, voorzitter, De Bie en Van Harreveld, rech-ters, in tegenwoordigheid van Van Bun, griffier en uitge-sproken op de openbare terechtzitting van 8 april 2003. Mr. De Bie is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.