Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AH8539

Datum uitspraak2003-05-02
Datum gepubliceerd2003-06-24
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureHoger beroep
Instantie naamGerechtshof Amsterdam
Zaaknummers23-003313-02
Statusgepubliceerd


Indicatie

Uitspraak inzake het hoger beroep tegen het vonnis van de politierechter in de rechtbank te Amsterdam van 3 juni 2002 (LJN AE4749, 13/020857-02).


Uitspraak

arrestnummer : rolnummer : 23-003313-02 parketnummer : 13-020857-02 datum arrest : 2 mei 2003 datum vonnis : 3 juni 2002 verstek Arrest van het Gerechtshof te Amsterdam, vierde meervoudige strafkamer, van 2 mei 2003 in de zaak tegen de verdachte: [verdachte], geboren te [(...)], zonder vaste woon- of verblijfplaats hier te lande. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep en doet opnieuw recht. Het hof acht het tenlastegelegde feit wettig en overtuigend bewezen. Kwalificatie van het bewezen verklaarde: in het bezit zijn van een reisdocument waarvan hij weet dat het vals of vervalst is. Pleegdatum en -plaats: op 24 mei 2002 te Amsterdam. Toepasselijke wettelijke voorschriften: artikel 231 van het Wetboek van Strafrecht. De beslissing Het hof: Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de tijd van 2 (twee) maanden. Bepaalt dat de tijd die door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht. Gewezen door mrs. Wiewel, Kostense en Van Atteveld, in tegenwoordigheid van mr. Boekraad als griffier. Voor akkoord, Voor extract, de voorzitter, de (wnd.) griffier,