Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AK4770

Datum uitspraak2003-09-17
Datum gepubliceerd2003-09-18
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - meervoudig
Instantie naamRechtbank Middelburg
Zaaknummers12/000122-03
Statusgepubliceerd


Indicatie

Verdachte is veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf voor afpersing, diefstal en gijzeling


Uitspraak

RECHTBANK MIDDELBURG Sector strafrecht meervoudige kamer Parketnummer: 12/000122-03. Datum uitspraak: 17 september 2003. Tegenspraak ------------------------------------------------ Datum[GDM1] inverzekeringstelling: 7 juni 2003 Datum voorlopige hechtenis: 10 juni 2003 Opheffing/schorsing voorlopige hechtenis/invrijheidstelling: n.v.t. ------------------------------------------------ V O N N I S van de rechtbank Middelburg, meervoudige kamer, in de strafzaak tegen: [naam verdachte], geboren op [geboortedatum en geboorteplaats] wonende te [woonplaats] thans gedetineerd in de penitentiaire inrichting [naam en plaats], ter terechtzitting verschenen. Als raadsman[GDM2] van de verdachte is ter terechtzitting verschenen mr. [naam raadsman], advocaat[GDM3] te [woonplaats] Onderzoek van de zaak Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 4 september 2003. De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie mr. [naam] en van hetgeen door en/of namens de verdachte naar voren is gebracht. De officier van justitie heeft gevorderd dat de verdachte ter zake van het onder 1. A en B, 2 primair, 3., 4 A en B, 5., 6. 7., 8., 9 A en B, 10 A en B, 11. en 12. tenlastegelegde, en rekening houdende met de op de terechtzitting erkende ad informandum gevoegde strafbare feiten, zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 20 jaar met aftrek van voorarrest. Voorts heeft de officier van justitie geconcludeerd tot toewijzing van een vordering tot schadevergoeding, ingediend door de volgende zich in dit geding gevoegde benadeelde partijen: 1. [naam en woonplaats] € 328,96. 2. [naam en woonplaats] € 2.000,00. 3. [naam en woonplaats] € 11.837,88. 4. [naam en woonplaats] € 450,00. 5. [naam en woonplaats] € 3.628,00. 6. [naam en woonplaats] € 8.513,16. 7. [naam en woonplaats] € 3.891,60, alle vorderingen gecombineerd met de schadevergoedingsmaatregel ex artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht. Tenlastelegging Aan de verdachte is tenlastegelegd hetgeen vermeld staat in de inleidende dagvaarding. De tekst van de tenlastelegging luidt als volgt[GDM4]. Aan verdachte wordt tenlastegelegd dat: 1. (zaak 14 en 22) hij in of omstreeks de periode van 9 mei 2003 tot en met 7 juni 2003, te Krabbendijke, gemeente Reimerswaal, meermalen, althans eenmaal, A. met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer] en/of [slachtoffer] en/of één of meer andere personeelsleden van supermarkt [naam] (gevestigd aan de [straat]) heeft gedwongen tot de afgifte van geld, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam] Supermarkt, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, (telkens) een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft getoond aan en/of gericht op en/of gericht heeft gehouden op die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] en/of die andere personeelsleden en/of (daarbij) tegen die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] en/of die andere personeelsleden (op dreigende toon) heeft gezegd/geroepen "Breng je collega's niet in gevaar." en/of "Kalm blijven, deur open maken, anders gebeuren er ongelukken." en/of "Dit is een overval, ik wil geld." en/of "Ik schiet je overhoop." en/of "Anders krijg je een kogel door je kop." en/of "Ik ga jullie gijzelen totdat het geld komt.", althans woorden van gelijke dreigende strekking of aard, waardoor die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] (telkens) is/zijn overgegaan tot bovenomschreven afgifte, en/of B. met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen geld, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan supermarkt [naam] (gevestigd aan de [straat]), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer] en/of [slachtoffer] en/of één of meer andere personeelsleden van supermarkt [naam], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, (telkens) een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft getoond aan en/of gericht op en/of gericht heeft gehouden op die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] en/of die andere personeelsleden heeft gericht en/of (daarbij) tegen die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] en/of die andere personeelsleden (op dreigende toon) heeft gezegd/geroepen "Breng je collega's niet in gevaar." en/of "Kalm blijven, deur open maken, anders gebeuren er ongelukken." en/of "Dit is een overval, ik wil geld." en/of "Ik schiet je overhoop." en/of "Anders krijg je een kogel door je kop." en/of "Ik ga jullie gijzelen tot dat het geld komt.", althans woorden van gelijke dreigende strekking of aard; art 312 lid 1 Wetboek van Strafrecht art 317 lid 1 Wetboek van Strafrecht 2. (zaak 22) hij op of omstreeks 7 juni 2003 te Krabbendijke, gemeente Reimerswaal, opzettelijk een persoon, genaamd [slachtoffer] , wederrechtelijk van de/haar vrijheid heeft beroofd en/of beroofd gehouden, met het oogmerk (een) ander(en), te weten [slachtoffer] en/of [slachtoffer] , beiden opsporingsambtenaar van politie, althans een of meer opsporingsambtena(a)r(en) van politie, te dwingen iets te doen of niet te doen, immers heeft verdachte die [slachtoffer] , althans die persoon, - (ter hoogte van) de keel (op harde/ruwe wijze) met een arm omklemd, althans zodanig vastgehouden (zo)dat zij niet kon weglopen/ontsnappen en/of zich niet aan zijn, verdachtes, hand/wurggreep kon onttrekken en/of - met een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, in de rug geduwd, althans met de andere arm/hand in de rug geduwd/gepord (daarmee voorwendend dat hij, verdachte, een vuurwapen in zijn hand had/hield), waarbij hij, verdachte hem/hen (op dreigende toon) de woorden heeft toegevoegd "Ik schiet haar dood. Ik heb toch niets te verliezen.' en/of "Weg jij, ik maak ze kapot." en/of "Wegwezen, anders schiet ik het meisje dood.", zulks met het oogmerk om of die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] , althans die opsporingsambtena(a)r(en) van politie, te dwingen zijn/hun dienstpisto(o)l(en) neer te leggen en/of weg te doen en/of (vervolgens) de plaats van het delict te verlaten met achterlating van zijn/hun (dienst)auto (om daarmee (met of zonder die [slachtoffer] ) de plaats van het delict te kunnen verlaten en/of om zich zodoende aan zijn, verdachtes, aanhouding te kunnen onttrekken); art 282a lid 1 Wetboek van Strafrecht en voor zover terzake het onder 2 telastgelegde een veroordeling niet mocht kunnen volgen, terzake dat hij op of omstreeks 7 juni 2003 te Krabbendijke, gemeente Reimerswaal, [slachtoffer] en/of [slachtoffer] , beiden opsporingsambtenaren van politie, althans een of meer opsporingsambtena(a)r(en) van de politie, door geweld of enige andere feitelijkheid en/of door bedreiging met geweld of enige andere feitelijkheid gericht tegen [slachtoffer] , althans tegen een ander persoon, wederrechtelijk heeft gedwongen iets te doen, niet te doen of te dulden, te weten het neerleggen en/of wegdoen van zijn/hun dienstpisto(o)l(en) en/of (vervolgens) het verlaten van de plaats van het delict met achterlating van zijn/hun (dienst)auto (om daarmee (met of zonder die [slachtoffer] ) de plaats van het delict te kunnen verlaten en/of om zich zodoende aan zijn, verdachtes, aanhouding te kunnen onttrekken), immers heeft verdachte die [slachtoffer] , althans die persoon, - (ter hoogte van) de keel (op harde/ruwe wijze) met een arm omklemd, althans zodanig vastgehouden (zo)dat zij niet kon weglopen/ontsnappen en/of zich niet aan zijn, verdachtes, hand/wurggreep kon onttrekken en/of - met een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, in de rug geduwd, althans met de andere arm/hand in de rug geduwd/gepord (daarmee voorwendend dat hij, verdachte, een vuurwapen in zijn hand had/hield), waarbij hij, verdachte hem/hen (op dreigende toon) de woorden heeft toegevoegd "Ik schiet haar dood. Ik heb toch niets te verliezen.' en/of "Weg jij, ik maak ze kapot." en/of "Wegwezen, anders schiet ik het meisje dood."; art 284 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht 3. (zaak 22) hij op of omstreeks 7 juni 2003 te Krabbendijke, gemeente Reimerswaal, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer] heeft gedwongen tot de afgifte van de autosleutels en/of een auto (merk [merk], kenteken [kenteken], in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer] en/of [slachtoffer] in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdacht, een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft getoond aan en/of gericht op en/of gericht heeft gehouden op die [slachtoffer] en/of een of meer andere perso(o)n(en) en/of met dat vuurwapen, althans met dat op een vuurwapen gelijkend voorwerp, zwaaiende bewegingen heeft gemaakt en/of (daarbij) tegen die [slachtoffer] en/of die andere perso(o)n(en) op dreigende toon heeft gezegd/geroepen "Ik wil de autosleutels van de [merk] hebben." en/of "Jullie gaan eraan." en/of "Oke, wie gaat er eerst.", althans woorden van gelijke dreigende strekking of aard, waardoor die [slachtoffer] is overgegaan tot bovenomschreven afgifte; art 317 lid 1 Wetboek van Strafrecht 4. (zaak 12) hij op of omstreeks 5 mei 2003, in de gemeente Hulst, A. met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer] heeft gedwongen tot de afgifte van geld, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer] en/of [slachtoffer] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft getoond aan en/of gericht op en/of gericht heeft gehouden op die [slachtoffer] en/of (daarbij) tegen die [slachtoffer] op dreigende toon heeft gezegd/geroepen "Nu ga je me geld geven uit de kassa." en/of "Blijf maar gewoon rustig en geef mij dat geld." en/of "Nu ga je rustig doen anders krijg je een kogel door je kop.", althans woorden van gelijke dreigende strekking of aard, waardoor die [slachtoffer] is overgegaan tot bovenomschreven afgifte, en/of B. met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen geld en/of een of meer buskaart(en), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan supermarkt [naam] en/of [slachtoffer] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft getoond aan en/of gericht op en/of gericht heeft gehouden op die [slachtoffer] en/of (daarbij) tegen die [slachtoffer] op dreigende toon heeft gezegd/geroepen "Nu ga je me geld geven uit de kassa." en/of "Blijf maar gewoon rustig en geef mij dat geld." en/of "Nu ga je rustig doen anders krijg je een kogel door je kop.", althans woorden van gelijke dreigende strekking of aard; art 312 lid 1 Wetboek van Strafrecht art 317 lid 1 Wetboek van Strafrecht 5. (zaak 13) hij op of omstreeks 5 mei 2003 te Sluis, gemeente Hulst, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer] heeft gedwongen tot de afgifte van geld, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan modezaak [naam] en/of [slachtoffer] in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft getoond aan en/of gericht op en/of gericht heeft gehouden op die [slachtoffer] en/of dat vuurwapen, althans dat op een vuurwapen gelijkend voorwerp, tegen het lichaam van die [slachtoffer] heeft gedrukt (gehouden) en/of (daarbij) tegen die [slachtoffer] (op dreigende toon) heeft gezegd/geroepen "Dit is een overval, het geld uit de kassa.", althans woorden van gelijke dreigende strekking of aard, waardoor die [slachtoffer] is overgegaan tot bovenomschreven afgifte; art 317 lid 1 Wetboek van Strafrecht 6. (zaak 16) hij op of omstreeks 19 mei 2003 te Burgh-Haamstede, gemeente Schouwen-Duiveland, meermalen, althans eenmaal, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer] en/of [slachtoffer] , in elk geval een of meer medewerkster(s) bij supermarkt [naam] en/of [slachtoffer] (beiden gevestigd aan de [straat]), heeft gedwongen tot de afgifte van geld, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam] en/of [slachtoffer] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, (telkens) een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft getoond aan en/of gericht op en/of gericht heeft gehouden op die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] , althans op die medewerkster(s), en/of (daarbij) tegen die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] , althans tegen die medewerkster(s), (op dreigende toon) heeft gezegd/geroepen "Dit is een overval, ik wil al je geld hebben." en/of "Ik wil al je geld.", althans woorden van gelijke dreigende strekking of aard, waardoor die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] (telkens) is/ zijn overgegaan tot bovenomschreven afgifte; art 317 lid 1 Wetboek van Strafrecht 7. (zaak 17) hij op of omstreeks 21 mei 2003 te Putte, gemeente Woensdrecht, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer] en/of [slachtoffer] en/of [slachtoffer] , in elk geval een of meer medewerk(st)er(s) van supermarkt [naam] (gevestigd aan de [straat]), heeft gedwongen tot de afgifte van geld, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft getoond aan en/of gericht op en/of gericht heeft gehouden op die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] , althans die medewerk(st)er(s), en/of (daarbij) tegen die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] , althans die medewerk(st)er(s) (op dreigende toon) heeft gezegd/geroepen "Dit is een overval, doe al het geld in een tas.", althans woorden van gelijke dreigende strekking of aard, waardoor die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] (telkens) is/zijn overgegaan tot bovenomschreven afgifte; art 317 lid 1 Wetboek van Strafrecht 8. (zaak 18) hij op of omstreeks 24 mei 2003 te Baarle-Nassau, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer] en/of [slachtoffer] en/of [slachtoffer] , in elk geval een of meer medewerk(st)er(s) van onderneming [naam] (gevestigd aan de [straat]), heeft gedwongen tot de afgifte van geld, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft getoond aan en/of gericht op en/of gericht heeft gehouden op die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] , althans op die medewerk(st)er(s) van onderneming [naam], en/of (daarbij) tegen die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] , in elk geval een of meer medewerk(st)er(s) van onderneming [naam], op dreigende toon heeft gezegd/geroepen "Geef mij de sleutel van de la en maak de kassa open. Ik heb een pistool.", althans woorden van gelijke dreigende strekking of aard, waardoor die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] (telkens) is/zijn overgegaan tot bovenomschreven afgifte; art 317 lid 1 Wetboek van Strafrecht 9. (zaak 18) hij op of omstreeks 25 mei 2003 te Breda, A. met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer] heeft gedwongen tot de afgifte van geld, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft getoond aan en/of gericht op en/of gericht heeft gehouden op die [slachtoffer] en/of (daarbij) tegen die [slachtoffer] op dreigende toon heeft gezegd/geroepen "Dit is een overval." en/of "Blijf rustig anders gebeuren er ongelukken." en/of "Blijf rustig, dan overkomt je niets." en/of "Als je domme dingen doet dan gebeurt er wat.", althans woorden van gelijke dreigende strekking of aard, waardoor die [slachtoffer] is overgegaan tot bovenomschreven afgifte; en/of B. met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen geld en/of een of meer portemonnee)s), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft getoond aan en/of gericht op en/of gericht heeft gehouden op die [slachtoffer] en/of (daarbij) tegen die [slachtoffer] op dreigende toon heeft gezegd/geroepen "Dit is een overval." en/of "Blijf rustig anders gebeuren er ongelukken." en/of "Blijf rustig, dan overkomt je niets." en/of "Als je domme dingen doet dan gebeurt er wat.", althans woorden van gelijke dreigende strekking of aard; art 312 lid 1 Wetboek van Strafrecht art 317 lid 1 Wetboek van Strafrecht 10. Zaak 20) hij op of omstreeks 25 mei 2003 te Breda A. met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer] en/of [slachtoffer] en/of [slachtoffer] , althans een of meer medewerk(st)er(s) van [naam] , heeft gedwongen tot de afgifte van geld, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft getoond aan en/of gericht op en/of gericht heeft gehouden op die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] en/of [slachtoffer] , althans die medewerk(st)er(s) en/of (daarbij) tegen die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] en/of [slachtoffer] , althans die medewerk(st)er(s) op dreigende toon heeft gezegd/geroepen "Maak je kassa open en haal het geld eruit." en/of "Rustig blijven.", althans woorden van gelijke dreigende strekking of aard, waardoor die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] (telkens) is/zijn overgegaan tot bovenomschreven afgifte; en/of B. met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen geld, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer] en/of [slachtoffer] en/of [slachtoffer] , althans een of meer medewerk(st)er(s) van [naam] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft getoond aan en/of gericht op en/of gericht heeft gehouden op die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] en/of [slachtoffer] , althans die medewerk(st)er(s) op dreigende toon heeft gezegd/geroepen "Maak je kassa open en haal het geld eruit." en/of "Rustig blijven."; art 312 lid 1 Wetboek van Strafrecht art 317 lid 1 Wetboek van Strafrecht 11. (zaak 21) hij op of omstreeks 30 mei 2003 te Roermond, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer] en/of [slachtoffer] en/of [slachtoffer] , in elk geval een of meer medewerk(st)er(s) van de [naam] (gevestigd aan de [straat]), heeft gedwongen tot de afgifte van geld, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft getoond aan en/of gericht op en/of gericht heeft gehouden op die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] , althans op die medewerk(st)er(s), en/of (daarbij) op dreigende toon heeft gezegd/geroepen "Kluis open of ik begin te schieten, ik heb toch al levenslang." en/of "Geen grapjes anders ga ik schieten.", althans woorden van gelijke dreigende strekking of aard, waardoor die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] (telkens) is/zijn overgegaan tot bovenomschreven afgifte; art 317 lid 1 Wetboek van Strafrecht 12. (zaak 21) hij op of omstreeks 30 mei 2003 te Roermond, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld op de openbare weg, [straat], [slachtoffer] heeft gedwongen tot de afgifte van autosleutels en/of een auto (merk [merk], kenteken [kenteken], in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer] in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft getoond aan en/of heeft gericht op die [slachtoffer] en (daarbij) tegen die [slachtoffer] (op dreigende toon) heeft gezegd/geroepen "Autosleutels hier.", althans woorden van gelijke dreigende strekking of aard, waardoor die [slachtoffer] is overgegaan tot bovenomschreven afgifte; art 317 lid 3 Wetboek van Strafrecht art 317 lid 1 Wetboek van Strafrecht Ontvankelijkheid Openbaar Ministerie De raadsman heeft ten aanzien van de feiten 1., 4. en 9. betoogd dat de officier van justitie niet ontvankelijk dient te worden verklaard in het woord "en", vermeld op de tenlastelegging, telkens tussen de onderdelen A. en B. Verder verzoekt de raadsman toepassing van artikel 55 van het Wetboek van Strafrecht ten aan zien van de reeds genoemde feiten. De rechtbank begrijpt de raadsman zo, dat hij van oordeel is dat de officier van justitie verdachte telkens tweemaal vervolgt voor eenzelfde feit en dat dit in strijd is met artikel 68 van het Wetboek van Strafrecht: het zogenaamde Ne bis in idem-beginsel. Uit de tenlastelegging blijkt dat de officier van justitie verdachte ervan beschuldigt een aantal overvallen gepleegd te hebben. Op grond van het onderliggende dossier is de officier van justitie kennelijk tot de conclusie gekomen dat verdachte zich daarbij schuldig heeft gemaakt aan afpersing (telkens) vermeld onder A. op de tenlastelegging en diefstal met, kort weg, bedreiging met geweld (telkens) vermeld onder B. op de tenlastelegging. Beide delicten zijn als strafbare delicten omschreven in respectievelijk het artikel 317 en 312 (in samenhang met artikel 310) van het Wetboek van Strafrecht. Het staat de officier van justitie vrij om verdachte voor beide, in het Wetboek van Strafrecht apart vermelde en strafbaar gestelde, delicten te vervolgen. Dat beide delicten mogelijk zijn gepleegd onder dezelfde bedreigende omstandigheden, doet hier niets aan af. Dit houdt tevens in dat van toepassing van het reeds genoemde artikel 55 geen sprake kan zijn. De rechtbank verwerpt het verweer. Bewezenverklaring De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1., 2 primair, 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. en 12. tenlastegelegde heeft begaan met dien verstande dat:[GDM5]: 1. hij in of omstreeks de periode van 9 mei 2003 tot en met 7 juni 2003, te Krabbendijke, gemeente Reimerswaal, meermalen, althans eenmaal, A. met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer] en/of [slachtoffer] en/of één of meer andere personeelsleden van supermarkt [naam] (gevestigd aan de [straat]) heeft gedwongen tot de afgifte van geld, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam] Supermarkt, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, (telkens) een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft getoond aan en/of gericht op en/of gericht heeft gehouden op die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] en/of die andere personeelsleden en/of (daarbij) tegen die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] en/of die andere personeelsleden (op dreigende toon) heeft gezegd/geroepen "Breng je collega's niet in gevaar." en/of "Kalm blijven, deur open maken, anders gebeuren er ongelukken." en/of "Dit is een overval, ik wil geld." en/of "Ik schiet je overhoop." en/of "Anders krijg je een kogel door je kop." en/of "Ik ga jullie gijzelen totdat het geld komt.", althans woorden van gelijke dreigende strekking of aard, waardoor die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] (telkens) is/zijn overgegaan tot bovenomschreven afgifte, en/of B. met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen geld, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan supermarkt [naam] (gevestigd aan de [straat]), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer] en/of [slachtoffer] en/of één of meer andere personeelsleden van supermarkt [naam], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, (telkens) een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft getoond aan en/of gericht op en/of gericht heeft gehouden op die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] en/of die andere personeelsleden heeft gericht en/of (daarbij) tegen die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] en/of die andere personeelsleden (op dreigende toon) heeft gezegd/geroepen "Breng je collega's niet in gevaar." en/of "Kalm blijven, deur open maken, anders gebeuren er ongelukken." en/of "Dit is een overval, ik wil geld." en/of "Ik schiet je overhoop." en/of "Anders krijg je een kogel door je kop." en/of "Ik ga jullie gijzelen tot dat het geld komt.", althans woorden van gelijke dreigende strekking of aard; 2 primair. hij op of omstreeks 7 juni 2003 te Krabbendijke, gemeente Reimerswaal, opzettelijk een persoon, genaamd [slachtoffer] , wederrechtelijk van de/haar vrijheid heeft beroofd en/of beroofd gehouden, met het oogmerk (een) ander(en), te weten [slachtoffer] en/of [slachtoffer] , beiden opsporingsambtenaar van politie, althans een of meer opsporingsambtena(a)r(en) van politie, te dwingen iets te doen of niet te doen, immers heeft verdachte die [slachtoffer] , althans die persoon, - (ter hoogte van) de keel (op harde/ruwe wijze) met een arm omklemd, althans zodanig vastgehouden (zo)dat zij niet kon weglopen/ontsnappen en/of zich niet aan zijn, verdachtes, hand/wurggreep kon onttrekken en/of - met een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, in de rug geduwd, althans met de andere arm/hand in de rug geduwd/gepord (daarmee voorwendend dat hij, verdachte, een vuurwapen in zijn hand had/hield), waarbij hij, verdachte hem/hen (op dreigende toon) de woorden heeft toegevoegd "Ik schiet haar dood. Ik heb toch niets te verliezen.' en/of "Weg jij, ik maak ze kapot." en/of "Wegwezen, anders schiet ik het meisje dood.", zulks met het oogmerk om of die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] , althans die opsporingsambtena(a)r(en) van politie, te dwingen zijn/hun dienstpisto(o)l(en) neer te leggen en/of weg te doen en/of (vervolgens) de plaats van het delict te verlaten met achterlating van zijn/hun (dienst)auto (om daarmee (met of zonder die [slachtoffer] ) de plaats van het delict te kunnen verlaten en/of om zich zodoende aan zijn, verdachtes, aanhouding te kunnen onttrekken); 3. hij op of omstreeks 7 juni 2003 te Krabbendijke, gemeente Reimerswaal, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer] heeft gedwongen tot de afgifte van de autosleutels en/of een auto (merk [merk], kenteken [kenteken]), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer] en/of [slachtoffer] in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft getoond aan en/of gericht op en/of gericht heeft gehouden op die [slachtoffer] en/of een of meer andere perso(o)n(en) en/of met dat vuurwapen, althans met dat op een vuurwapen gelijkend voorwerp, zwaaiende bewegingen heeft gemaakt en/of (daarbij) tegen die [slachtoffer] en/of die andere perso(o)n(en) op dreigende toon heeft gezegd/geroepen "Ik wil de autosleutels van de [merk] [merk] hebben." en/of "Jullie gaan eraan." en/of "Oke, wie gaat er eerst.", althans woorden van gelijke dreigende strekking of aard, waardoor die [slachtoffer] is overgegaan tot bovenomschreven afgifte; 4. hij op of omstreeks 5 mei 2003, in de gemeente Hulst, A. met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer] heeft gedwongen tot de afgifte van geld, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer] en/of [slachtoffer] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft getoond aan en/of gericht op en/of gericht heeft gehouden op die [slachtoffer] en/of (daarbij) tegen die [slachtoffer] op dreigende toon heeft gezegd/geroepen "Nu ga je me geld geven uit de kassa." en/of "Blijf maar gewoon rustig en geef mij dat geld." en/of "Nu ga je rustig doen anders krijg je een kogel door je kop.", althans woorden van gelijke dreigende strekking of aard, waardoor die [slachtoffer] is overgegaan tot bovenomschreven afgifte, en/of B. met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen geld en/of een of meer buskaart(en), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan supermarkt [naam] en/of [slachtoffer] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft getoond aan en/of gericht op en/of gericht heeft gehouden op die [slachtoffer] en/of (daarbij) tegen die [slachtoffer] op dreigende toon heeft gezegd/geroepen "Nu ga je me geld geven uit de kassa." en/of "Blijf maar gewoon rustig en geef mij dat geld." en/of "Nu ga je rustig doen anders krijg je een kogel door je kop.", althans woorden van gelijke dreigende strekking of aard; 5. hij op of omstreeks 5 mei 2003 te Sluis, gemeente Sluis met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer] heeft gedwongen tot de afgifte van geld, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan modezaak [naam] en/of [slachtoffer] in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft getoond aan en/of gericht op en/of gericht heeft gehouden op die [slachtoffer] en/of dat vuurwapen, althans dat op een vuurwapen gelijkend voorwerp, tegen het lichaam van die [slachtoffer] heeft gedrukt (gehouden) en/of (daarbij) tegen die [slachtoffer] (op dreigende toon) heeft gezegd/geroepen "Dit is een overval, het geld uit de kassa.", althans woorden van gelijke dreigende strekking of aard, waardoor die [slachtoffer] is overgegaan tot bovenomschreven afgifte; 6. hij op of omstreeks 19 mei 2003 te Burgh-Haamstede, gemeente Schouwen-Duiveland, meermalen, althans eenmaal, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer] en/of [slachtoffer] , in elk geval een of meer medewerkster(s) bij supermarkt [naam] en/of [naam] (beiden gevestigd aan de [straat]), heeft gedwongen tot de afgifte van geld, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam] en/of [slachtoffer] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, (telkens) een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft getoond aan en/of gericht op en/of gericht heeft gehouden op die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] , althans op die medewerkster(s), en/of (daarbij) tegen die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] , althans tegen die medewerkster(s), (op dreigende toon) heeft gezegd/geroepen "Dit is een overval, ik wil al je geld hebben." en/of "Ik wil al je geld.", althans woorden van gelijke dreigende strekking of aard, waardoor die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] (telkens) is/ zijn overgegaan tot bovenomschreven afgifte; 7. hij op of omstreeks 21 mei 2003 te Putte, gemeente Woensdrecht, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer] en/of [slachtoffer] en/of [slachtoffer] , in elk geval een of meer medewerk(st)er(s) van supermarkt [naam] (gevestigd aan de [straat]), heeft gedwongen tot de afgifte van geld, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft getoond aan en/of gericht op en/of gericht heeft gehouden op die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] , althans die medewerk(st)er(s), en/of (daarbij) tegen die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] , althans die medewerk(st)er(s) (op dreigende toon) heeft gezegd/geroepen "Dit is een overval, doe al het geld in een tas.", althans woorden van gelijke dreigende strekking of aard, waardoor die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] (telkens) is/zijn overgegaan tot bovenomschreven afgifte; 8. hij op of omstreeks 24 mei 2003 te Baarle-Nassau, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer] en/of [slachtoffer] en/of [slachtoffer] , in elk geval een of meer medewerk(st)er(s) van onderneming [naam] (gevestigd aan de [straat]), heeft gedwongen tot de afgifte van geld, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft getoond aan en/of gericht op en/of gericht heeft gehouden op die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] , althans op die medewerk(st)er(s) van onderneming [naam], en/of (daarbij) tegen die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] , in elk geval een of meer medewerk(st)er(s) van onderneming [naam], op dreigende toon heeft gezegd/geroepen "Geef mij de sleutel van de la en maak de kassa open. Ik heb een pistool.", althans woorden van gelijke dreigende strekking of aard, waardoor die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] (telkens) is/zijn overgegaan tot bovenomschreven afgifte; 9. hij op of omstreeks 25 mei 2003 te Breda, A. met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer] heeft gedwongen tot de afgifte van geld, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft getoond aan en/of gericht op en/of gericht heeft gehouden op die [slachtoffer] en/of (daarbij) tegen die [slachtoffer] op dreigende toon heeft gezegd/geroepen "Dit is een overval." en/of "Blijf rustig anders gebeuren er ongelukken." en/of "Blijf rustig, dan overkomt je niets." en/of "Als je domme dingen doet dan gebeurt er wat.", althans woorden van gelijke dreigende strekking of aard, waardoor die [slachtoffer] is overgegaan tot bovenomschreven afgifte; en/of B. met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen geld en/of een of meer portemonnee)s), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft getoond aan en/of gericht op en/of gericht heeft gehouden op die [slachtoffer] en/of (daarbij) tegen die [slachtoffer] op dreigende toon heeft gezegd/geroepen "Dit is een overval." en/of "Blijf rustig anders gebeuren er ongelukken." en/of "Blijf rustig, dan overkomt je niets." en/of "Als je domme dingen doet dan gebeurt er wat.", althans woorden van gelijke dreigende strekking of aard; 10. hij op of omstreeks 25 mei 2003 te Breda A. met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer] en/of [slachtoffer] en/of [slachtoffer] , althans een of meer medewerk(st)er(s) van [naam] , heeft gedwongen tot de afgifte van geld, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft getoond aan en/of gericht op en/of gericht heeft gehouden op die van [slachtoffer] en/of die De [slachtoffer] en/of Die [slachtoffer] , althans die medewerk(st)er(s) en/of (daarbij) tegen die van [slachtoffer] en/of die De [slachtoffer] en/of Die [slachtoffer] , althans die medewerk(st)er(s) op dreigende toon heeft gezegd/geroepen "Maak je kassa open en haal het geld eruit." en/of "Rustig blijven.", althans woorden van gelijke dreigende strekking of aard, waardoor die Van [slachtoffer] en/of die De [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] (telkens) is/zijn overgegaan tot bovenomschreven afgifte; en/of B. met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen geld, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer] , in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer] en/of [slachtoffer] en/of [slachtoffer] , althans een of meer medewerk(st)er(s) van [slachtoffer] , gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft getoond aan en/of gericht op en/of gericht heeft gehouden op die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] en/of [slachtoffer] , althans die medewerk(st)er(s) en/of (daarbij) tegen die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] en/of [slachtoffer] , althans die medewerk(st)er(s) op dreigende toon heeft gezegd/geroepen "Maak je kassa open en haal het geld eruit." en/of "Rustig blijven."; 11. hij op of omstreeks 30 mei 2003 te Roermond, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer] en/of [slachtoffer] en/of [slachtoffer] , in elk geval een of meer medewerk(st)er(s) van de [naam] (gevestigd aan de [straat]), heeft gedwongen tot de afgifte van geld, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft getoond aan en/of gericht op en/of gericht heeft gehouden op die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] , althans op die medewerk(st)er(s), en/of (daarbij) op dreigende toon heeft gezegd/geroepen "Kluis open of ik begin te schieten, ik heb toch al levenslang." en/of "Geen grapjes anders ga ik schieten.", althans woorden van gelijke dreigende strekking of aard, waardoor die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] (telkens) is/zijn overgegaan tot bovenomschreven afgifte; 12. hij op of omstreeks 30 mei 2003 te Roermond, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld op de openbare weg, [straat], [slachtoffer] heeft gedwongen tot de afgifte van autosleutels en/of een auto (merk [merk], kenteken [kenteken]), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer] in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft getoond aan en/of heeft gericht op die [slachtoffer] en (daarbij) tegen die [slachtoffer] (op dreigende toon) heeft gezegd/geroepen "Autosleutels hier.", althans woorden van gelijke dreigende strekking of aard, waardoor die [slachtoffer] is overgegaan tot bovenomschreven afgifte; Hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hier bewezen is verklaard, is niet bewezen. De verdachte moet daarvan worden vrijgesproken. Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging. Bewijsvoering De rechtbank grondt haar overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring. De bewijsmiddelen zullen in die gevallen waarin de wet aanvulling van het vonnis met de bewijsmiddelen vereist in een aan dit vonnis gehechte bijlage worden opgenomen. Strafbaarheid van het bewezenverklaarde Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezenverklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is. Het bewezenverklaarde levert de navolgende strafbare feiten op. 1.A en 6. (telkens): Afpersing, meermalen gepleegd. 1.B, 4.B, 9.B en 10.B (telkens): Diefstal, vergezeld van bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal gemakkelijk te maken. 2.primair: Gijzeling. 3., 4.A, 5.,7., 8., 9.A, 10.A, 11. en 12. (telkens): Afpersing. Strafbaarheid van de verdachte Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar. Motivering van de op te leggen sanctie Bij het bepalen van de op te leggen straf heeft de rechtbank rekening gehouden met het volgende: - de ernst van de feiten en de omstandigheden, waaronder deze zijn begaan; - de hierna te noemen door de officier van justitie ter bepaling van de strafmaat naast de ten laste gelegde feiten op de dagvaarding vermelde en door de verdachte erkende (ad informandum gevoegde) feiten; - de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte. Voor wat betreft de ernst van de feiten en de omstandigheden, waaronder deze zijn begaan, heeft de rechtbank in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen. In twee maanden tijd heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan een elftal overvallen op supermarkten, hotels en winkels, waarbij hij onder meer aanzienlijke sommen geld buit heeft gemaakt. Bovendien heeft hij niet geschroomd om in voorkomende gevallen ook zelf een greep in de kas te doen. Bij twee overvallen heeft de verdachte zich een vluchtauto verschaft door de eigenaren daarvan tot afgifte van hun autosleutels te dwingen, waarbij hij na de laatste overval zelfs overging tot het in gijzeling nemen en bedreiging van een jonge vrouw en bedreiging van twee gealarmeerde politieambtenaren en enige burgers. Door kordaat optreden van deze twee politieambtenaren is erger kunnen voorkomen en kon verdachte, na een korte vluchtpoging, worden ingerekend. De verdachte heeft daarbij in alle gevallen de aanwezig personeelsleden, de burgers op straat en de politieambtenaren bedreigd met een vuurwapen. De verdachte heeft door het begaan van de bewezenverklaarde feiten zich schuldig gemaakt aan een zware vorm van criminaliteit, die niet alleen zeer bedreigend en traumatiserend is voor de slachtoffers, doch die bovendien grote onrust veroorzaakt in de samenleving in het algemeen. Ook brengen dergelijke delicten in sterke mate gevoelens van onveiligheid en zich bedreigd voelen teweeg bij degenen die ter plaatse hun dagelijks werk moeten verrichten. De rechtbank rekent verdachte de feiten zwaar aan, waarbij zij verdachte de met gijzeling gepaarde overval extra aanrekent. Behalve aan de hiervoor bewezenverklaarde feiten heeft de verdachte zich ook schuldig gemaakt aan de hierna vermelde strafbare feiten, die door de verdachte ter terechtzitting zijn bekend. - op 7 juni 2003 te Krabbendijke, afpersing; - op 7 juni 2003 te Krabbendijke, poging tot afpersing; - op 7 juni 2003 te Krabbendijke, afpersing; - op 24 april 2003 te Zoutelande, diefstal met braak en diefstal; - op 24 april 2003, te Oostkapelle, diefstal met braak en diefstal; - op 30 april 2003, te Kamperland, diefstal met braak en diefstal; - op 30 april 2003, te Kamperland, diefstal met braak en diefstal; - op 2 mei 2003, te Burgh-Haamstede, diefstal met braak en diefstal; - op 16 mei 2003, te Kamperland, diefstal met braak en diefstal. Het openbaar ministerie heeft de betreffende processen-verbaal gevoegd bij het dossier en door een korte vermelding op de inleidende dagvaarding te kennen gegeven dat deze feiten onder de aandacht van de rechter zullen worden gebracht en dat de verdachte daarvoor niet apart zal worden vervolgd. Voor wat betreft de persoon van de verdachte heeft de rechtbank in het bijzonder gelet op: - het op naam van de verdachte staand uittreksel uit het Algemeen Documentatieregister d.d. 18 juni 2003; - een psychologisch rapport d.d. 12 augustus 2003, ondertekend door drs. [naam], psycholoog en vaste gerechtelijke deskundige; - een psychiatrisch rapport d.d. 8 augustus 2003, ondertekend door Prof. dr. [naam], psychiater en vaste gerechtelijke deskundige. Uit het voornoemde uittreksel uit het Algemeen Documentatieregister blijkt dat verdachte reeds al vele langdurige vrijheidsstraffen heeft ondergaan voor het plegen van delicten als thans bewezenverklaard. Bovendien is verdachte op 27 maart 1998 veroordeeld tot de maatregel van terbeschikkingstelling met dwangverpleging van overheidswege, welke maatregel op 26 februari 2003 met twee jaren is verlengd. Deze veroordelingen hebben verdachte niet kunnen weerhouden van het wederom plegen van een hele reeks ernstige delicten. Verdachte heeft de bewezenverklaarde delicten gepleegd, nadat hij op 20 april 2003 het Resocialiseringshuis, zijnde een onderdeel van de psychiatrisch kliniek [naam] en waar hij in het kader van zijn terbeschikkingstelling werd behandeld, zonder medeweten en zonder toestemming van zijn hulpverleners had verlaten. Verdachte heeft onder meer aangegeven dat hij zich niet kon verenigen met een aantal gebeurtenissen in het Resocialiseringshuis en dat hij vervolgens depressief was geworden. Nadat zijn verzoek om te mogen terugkeren naar de kliniek was afgewezen, heeft hij op 20 april 2003 kans gezien het Resocialiseringshuis te verlaten. Vrijwel direct daarna is verdachte (weer) overgegaan tot het nuttigen van grote hoeveelheden alcohol en onder invloed van deze alcohol tot het plegen van (onderhavige) delicten. Deze delicten pleegde hij, naar zijn zeggen, om met de opbrengst in levensonderhoud te kunnen voorzien, alcohol te kunnen nuttigen en te kunnen gokken. Uit de voornoemde rapportages blijkt dat verdachte een goed inzicht heeft over dit geheel en precies weet wat hij gaat doen als hij gokt en drinkt. Verdachte is, volgens de rapportages, niet te behandelen. Het herhalingsrisico is dan ook, zo luidden de conclusies van de rapporteurs, zeer groot en alleen door verwijdering uit de maatschappij blijkt preventie mogelijk. Alles afwegend acht de rechtbank een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur passend en geboden, waarbij met het bepalen van de duur daarvan rekening is gehouden met het feit dat na ommekomst van de op te leggen gevangenisstraf, de thans opgeschorte maatregel van terbeschikkingstelling zal herleven en waarbij de conclusie gerechtvaardigd is dat verdachte nog lange tijd in het kader van deze maatregel gedwongen zal moeten worden behandeld. Vordering tot schadevergoeding[GDM6][GDM7][GDM8][GDM9] De volgende personen hebben zich als benadeelde partij gevoegd in het geding over deze strafzaak en hebben een vordering ingediend tot vergoeding van geleden schade: 1. [naam en woonplaats], € 328,96. 2. [naam en woonplaats] € 2.000,00. 3. [naam en woonplaats], € 11.837,88. 4. [naam en woonplaats] € 450,00. 5. [naam en woonplaats] € 3.628,00. 6. [naam en woonplaats] € 8.513,16. 7. [naam en woonplaats] € 3.891,60, De verdachte heeft de vorderingen, vermeld onder 1., 4., 6. en 7. niet betwist. Daarom moeten die vorderingen worden toegewezen. De verdachte heeft tegen de volgende vorderingen verweer gevoerd. Vordering 2. Verdachte betwist de immateriële schade van € 500,00. Hij stelt dat de benadeelde partij [slachtoffer] niet ontvankelijk dient te worden verklaard, voor zover de vordering ziet op dit immateriële deel, daar uit niets blijkt dat [slachtoffer] nooit gerookt heeft. Aan de benadeelde partij [slachtoffer] [WW10]is door het onder 12. bewezenverklaarde feit rechtstreeks nadeel toegebracht dat niet in vermogensschade bestaat. Dit is aan verdachte toe te rekenen. Het is een feit van algemene bekendheid dat [slachtoffer] s van een dergelijk feit psychische schade lijden in de vorm van angstgevoelens en onrust. Aan de wettelijke vereisten, waaronder art. 6:106 van het Burgerlijk Wetboek, is voldaan. Naar algemene maatstaven van billijkheid moet deze schade worden begroot op het gevorderde bedrag van € 500,00. Vordering 3. Verdachte stelt dat de benadeelde partij [slachtoffer] niet ontvankelijk dient te worden verklaard, daar uit niets blijkt dat de auto, waarmee verdachte is gevlucht en een ongeval heeft veroorzaakt, niet verzekerd was. Aannemelijk is dat de schade het gevolg is van het onder 1. bewezenverklaarde feit. De vordering van de benadeelde partij kan dus worden toegewezen. Vordering 5. Verdachte heeft aangevoerd dat uit de stukken niet valt op te maken dat de benadeelde partij het bedrag van € 1.178,00 ten behoeve van hulp aan de slachtoffers heeft betaald en dat daarom de vordering, voor zover deze ziet op dit bedrag, moet worden afgewezen. Aan de benadeelde partij [naam] [WW11]is door het onder 10. bewezenverklaarde feit rechtstreekse schade toegebracht in de vorm van buitgemaakt kasgeld. Daarnaast heeft benadeelde partij kosten moeten maken om de slachtoffers te ondersteunen. Zij heeft hiertoe de Arbo-dienst ingeschakeld. Deze kosten, zijnde een bedrag van € 1.178,00, komen de rechtbank niet onredelijk voor. Deze kosten zijn aan verdachte toe te rekenen. Voorts dient de verdachte te worden veroordeeld in de kosten die alle benadeelde partijen hebben gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog moeten maken. Tevens[WW12] ziet de rechtbank aanleiding tot het opleggen van een verplichting tot betaling aan de Staat van de eensluidende bedragen ten behoeve van de slachtoffers.[GDM13] Toepasselijke wettelijke voorschriften De rechtbank heeft gelet op de artikelen 36f, 57, 282a, 310, 312 en 317 van het Wetboek van Strafrecht. DE BESLISSING De rechtbank beslist als volgt. Zij verklaart bewezen dat de verdachte het onder 1., 2 primair, 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. en 12. tenlastegelegde, zoals hierboven omschreven heeft begaan. Zij verklaart niet bewezen hetgeen ter zake meer of anders ten laste is gelegd en spreekt de verdachte daarvan vrij. Zij bepaalt dat het bewezenverklaarde de hierboven vermelde strafbare feiten oplevert. Zij verklaart de verdachte te dier zake strafbaar. Zij veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van zestien jaren. Zij beveelt dat de tijd die de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in voorarrest heeft doorgebracht bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering wordt gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht. Vorderingen tot schadevergoeding. Zij wijst de vordering van de volgende benadeelde partijen toe en veroordeelt de verdachte tegen behoorlijk bewijs van kwijting de bij deze benadeelde partijen vermelde bedragen te betalen: 1. [naam en woonplaats], € 328,96. 2. [naam en woonplaats], € 2.000,00. 3. [naam en woonplaats] € 11.837,88. 4. [naam en woonplaats] € 450,00. 5. [naam en woonplaats] € 3.628,00. 6. [naam en woonplaats] € 8.513,16. 7. [naam en woonplaats] € 3.891,60, Zij veroordeelt de verdachte tevens in de kosten door de benadeelde partijen gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken. Zij legt aan verdachte de verplichting op aan de Staat ten behoeve van deze benadeelde partijen te betalen: 1. [naam en woonplaats], € 328,96, subsidiair 6 dagen hechtenis. 2. [naam en woonplaats] € 2.000,00, subsidiair 40 dagen hechtenis. 3. [naam en woonplaats] € 11.837,88, subsidiair 100 dagen hechtenis. 4. [naam en woonplaats] € 450,00, subsidiair 9 dagen hechtenis. 5. [naam en woonplaats] € 3.628,00, subsidiair 40 dagen hechtenis. 6. [naam en woonplaats] € 8.513,16, subsidiair 70 dagen hechtenis. 7. [naam en woonplaats] € 3.891,60, subsidiair 40 dagen hechtenis, bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal te vervangen door de achter deze bedragen vermelde hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft. Zij bepaalt daarbij dat voldoening aan de verplichting tot betaling aan de Staat van genoemde bedragen ten behoeve van genoemde benadeelde partijen de veroordeling tot betaling aan deze benadeelde partijen tot genoemde bedragen doet vervallen, alsmede dat betaling van deze bedragen aan genoemde benadeelde partijen de verplichting tot betaling aan de Staat van deze bedragen doet vervallen. Dit vonnis is gewezen door: mr. [naam], voorzitter, mrs. [naam] en [naam], rechters, in tegenwoordigheid van [naam] als griffier en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 17 september 2003.