Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AO3155

Datum uitspraak2004-02-04
Datum gepubliceerd2004-02-06
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - meervoudig
Instantie naamRechtbank Breda
ZaaknummersParketnummer: 003418-03
Statusgepubliceerd


Indicatie

Pinpasfraude


Uitspraak

RECHTBANK BREDA Parketnummer: 003418-03 1 Partijen. Onderzoek van de zaak. In de zaak onder voormeld parketnummer van de officier van justitie in het arrondissement Breda tegen: [Z.Y.], geboren op [geboortedatum en plaats], thans gedetineerd in het huis van bewaring De Boschpoort te Breda, heeft de meervoudige kamer van deze rechtbank het volgende vonnis gewezen. De rechtbank heeft de gedingstukken gezien en de zaak onderzocht ter terechtzitting. Zij heeft de vordering van de officier van justitie gehoord en het verweer dat naar voren is gebracht door de verdachte en de raadsman, mr. Frijns, advocaat te Rotterdam. 2 De tenlastelegging. De tenlastelegging is gewijzigd overeenkomstig artikel 314a van het wetboek van strafvordering. Verdachte staat, met inachtneming hiervan, terecht terzake dat 1 hij in of omstreeks de periode van 18 september 2002 tot en met 24 maart 2003 te Breda en/of Schiedam en/of Rumpt en/of Utrecht en/of Veghel en/of Rotterdam en/of Doetinchem en/of Ten Boer en/of Roden en/of een/of meerdere (andere) plaats(en) in Nederland, tezamen en in vereniging met [M.K.] en/of [H.H.K.] en/of [[A.] en/of[P.] e[K.] en/of [H.Y.] en/of [B.M.] en/of [T.V.] en/of [H.D.] en/of (een) ander(en), althans alleen, heeft deelgenomen aan een organisatie, die tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk: - het opmaken of vervalsen ('skimmen') van betaalpassen en/of waardekaarten (art 232 lid 1 Wetboek van Strafrecht) en/of - het gebruik maken van en/of voorhanden hebben van valse en/of vervalste waardekaarten en/of betaalpassen (art 232 lid 2 Wetboek van Strafrecht); (art 140 lid 1 Wetboek van Strafrecht) art 140 lid 1 Wetboek van Strafrecht 2 hij op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 02 december 2002 tot en met 24 maart 2003 (telkens) te Schiedam en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk een of meer, betaalpas(sen) en/of waardekaart(en), (telkens) bedoeld voor het verrichten van betalingen langs geautomatiseerde weg, (telkens) valselijk heeft opgemaakt of vervalst, immers hebben/heeft hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) valselijk de oorspronkelijke (magneetstrip)gegevens van een of meer, originele betaalpas(sen) en/of (een) originele waardekaart(en) [die zijn/is aangeboden ter betaling bij een betaalautomaat van het Totalpompstation aan de Horvathweg te Schiedam in de periode 02 december 2002 21.21 uur t/m 03 december 2002 13.56 uur] gekopieerd/geladen naar/op (een) (betaal)pas(sen)/kaart(en) welke waren/was voorzien van een magneetstrip (tengevolge waarvan met die laatstgenoemde [valse of vervalste] [betaal/waarde]pas[sen]/kaart[en] elektronische betalingen ten laste van de rechtmatig[e] eigena[a]r[en] van die originele betaalpas[sen] en/of waardekaart[en] mogelijk waren/was geworden), zulks (telkens) met het oogmerk zichzelf of een ander te bevoordelen; (ZD-05 Schiedam) art 232 lid 1 Wetboek van Strafrecht art 47 lid 1 ahf/ond 1 Wetboek van Strafrecht art 232 lid 1 Wetboek van Strafrecht subsidiair, althans, indien het vorenstaande onder 2 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden: hij op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 02 december 2002 tot en met 03 december 2002, (telkens) te Schiedam, in elk geval in Nederland, (telkens) ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk een of meer, betaalpas(sen) en/of waardekaart(en), (telkens) bedoeld voor het verrichten van betalingen langs geautomatiseerde weg, (telkens) valselijk op te maken en/of te vervalsen, door (telkens) valselijk de oorspronkelijke (magneetstrip)gegevens van een of meer, originele betaalpas(sen) en/of (een) originele waardekaart(en) [die zijn/is aangeboden ter betaling bij een betaalautomaat van het Totalpompstation aan de Horvathweg te Schiedam in de periode 02 december 2002 21.21 uur t/m 03 december 2002 13.56 uur] te kopieren/laden naar/op (een) (betaal)pas(sen)/kaart(en) welke zijn/is voorzien van een magneetstrip {tengevolge waarvan met die laatstgenoemde [valse of vervalste] [betaal/waarde]pas[sen]/kaart[en] elektronische betalingen ten laste van de rechtmatig[e] eigena[a]r[en] van die originele betaalpas[sen] en/of waardekaart[en] mogelijk worden/wordt}, zulks (telkens) met het oogmerk zichzelf of een ander te bevoordelen, met een of meer van zijn mededaders, althans alleen, een betaalautomaat van het Totalpompstation gelegen aan de Horvathweg te Schiedam hebben/heeft opengebroken/geforceerd/opengemaakt en/of vervolgens een magneetstriplezer en/of en/of een folietoetsenbord(je) en/of twee microcomputers (zgn M-units [ingebouwd in een zwart kastje]), (telkens) geschikt/bestemd voor het (respectievelijk) aflezen/opslaan/registreren van data-gegevens (te weten het rekeningnummer en/of de bijbehorende pincode van een betaalpas en/of waardekaart), hebben/heeft ingebouwd en/of aangesloten in/op die betaalautomaat, van het Totalpompstation gelegen aan de Horvathweg te Schiedam, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf (telkens) niet is voltooid. (ZD 05 Schiedam) art 232 lid 1 Wetboek van Strafrecht art 47 lid 1 ahf/ond 1 Wetboek van Strafrecht art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht art 232 lid 2 Wetboek van Strafrecht 3 hij op een of meer tijdstip(pen) op 27 december 2002, (telkens) te Roden, in elk geval in Nederland, (telkens) ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk een of meer, betaalpas(sen) en/of waardekaart(en), (telkens) bedoeld voor het verrichten van betalingen langs geautomatiseerde weg, (telkens) valselijk op te maken en/of te vervalsen, door (telkens) valselijk de oorspronkelijke (magneetstrip)gegevens van een of meer, originele betaalpas(sen) en/of (een) originele waardekaart(en) [die zijn/is aangeboden ter betaling bij een betaalautomaat van het Tamoilpompstation aan de Kanaalstraat te Roden in de periode 27 december 2002 02.00 uur t/m 27 december 2002 09.00 uur] te kopieren/laden naar/op (een) (betaal)pas(sen)/kaart(en) welke zijn/is voorzien van een magneetstrip {tengevolge waarvan met die laatstgenoemde [valse of vervalste] [betaal/waarde]pas[sen]/kaart[en] elektronische betalingen ten laste van de rechtmatig[e] eigena[a]r[en] van die originele betaalpas[sen] en/of waardekaart[en] mogelijk worden/wordt}, zulks (telkens) met het oogmerk zichzelf of een ander te bevoordelen, met een of meer van zijn mededaders, althans alleen, een betaalautomaat van het Tamoilpompstation gelegen aan de Kanaalstraat te Roden hebben/heeft opengebroken/geforceerd/opengemaakt en/of (vervolgens) een folietoetsenbord(je) en/of een zwart kastje (inhoudende twee, althans een microcomputer[s]), (telkens) geschikt/bestemd voor het (respectievelijk) aflezen/opslaan/registreren van data-gegevens (te weten het rekeningnummer en/of de bijbehorende pincode van een betaalpas en/of waardekaart), hebben/heeft ingebouwd en/of aangesloten in/op die betaalautomaat van het Tamoilpompstation gelegen aan de Kanaalstraat te Roden, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf (telkens) niet is voltooid. (ZD 07 Roden) art 232 lid 1 Wetboek van Strafrecht art 47 lid 1 ahf/ond 1 Wetboek van Strafrecht art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht art 232 lid 1 Wetboek van Strafrecht 4 hij op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 19 januari 2003 t/m 24 maart 2003 (telkens) te Rumpt en/of Rotterdam en/of elders in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk een of meer, betaalpas(sen) en/of waardekaart(en), (telkens) bedoeld voor het verrichten van betalingen langs geautomatiseerde weg, (telkens) valselijk heeft opgemaakt of vervalst, immers hebben/heeft hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) valselijk de oorspronkelijke (magneetstrip)gegevens van een of meer, originele betaalpas(sen) en/of (een) originele waardekaart(en) [die zijn/is aangeboden ter betaling bij een betaalautomaat van het Texacotankstation aan de Provincialeweg-West te Rumpt, gemeente Geldermalsen, in de periode 19 januari 2003 09.27 uur t/m 22 januari 2003 10.35 uur] gekopieerd/geladen naar/op (een) (betaal)pas(sen)/kaart(en) welke waren/was voorzien van een magneetstrip (tengevolge waarvan met die laatstgenoemde [valse of vervalste] [betaal/waarde]pas[sen]/kaart[en] elektronische betalingen ten laste van de rechtmatig[e] eigena[a]r[en] van die originele betaalpas[sen] en/of waardekaart[en] mogelijk waren/was geworden), zulks (telkens) met het oogmerk zichzelf of een ander te bevoordelen; (ZD-11 Rumpt) art 232 lid 1 Wetboek van Strafrecht art 47 lid 1 ahf/ond 1 Wetboek van Strafrecht art 232 lid 1 Wetboek van Strafrecht subsidiair, althans, indien het vorenstaande onder 4 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden: hij op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 19 januari 2003 t/m 22 januari 2003, (telkens) te Rumpt, gemeente Geldermalsen, in elk geval in Nederland, (telkens) ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk een of meer, betaalpas(sen) en/of waardekaart(en), (telkens) bedoeld voor het verrichten van betalingen langs geautomatiseerde weg, (telkens) valselijk op te maken en/of te vervalsen, door (telkens) valselijk de oorspronkelijke (magneetstrip)gegevens van een of meer, originele betaalpas(sen) en/of (een) originele waardekaart(en) [die zijn/is aangeboden ter betaling bij een betaalautomaat van het Texacotankstation gelegen aan de Provincialeweg-west te Rumpt in de periode 19 januari 2003 09.27 uur t/m 22 januari 2003 10.35 uur] te kopieren/laden naar/op (een) (betaal)pas(sen)/kaart(en) welke zijn/is voorzien van een magneetstrip {tengevolge waarvan met die laatstgenoemde [valse of vervalste] [betaal/waarde]pas[sen]/kaart[en] elektronische betalingen ten laste van de rechtmatig[e] eigena[a]r[en] van die originele betaalpas[sen] en/of waardekaart[en] mogelijk worden/wordt}, zulks (telkens) met het oogmerk zichzelf of een ander te bevoordelen, met een of meer van zijn mededaders, althans alleen, een betaalautomaat van het Texacotankstation gelegen aan de Provincialeweg-West te Rumpt hebben/heeft opengebroken/geforceerd/opengemaakt en/of (vervolgens) een magneetkaartlezer en/of twee, althans een, microcomputers (zgn M-units) en/of een folietoetsenbord(je), (telkens) geschikt/bestemd voor het aflezen/opslaan/registreren van data-gegevens (te weten het rekeningnummer en/of de bijbehorende pincode van een betaalpas en/of waardekaart), hebben/heeft ingebouwd en/of aangesloten in/op die betaalautomaat van het Texacotankstation gelegen aan de Provincialeweg-West te Rumpt, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf (telkens) niet is voltooid. (ZD 11 Rumpt) art 232 lid 1 Wetboek van Strafrecht art 47 lid 1 ahf/ond 1 Wetboek van Strafrecht art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht art 232 lid 2 Wetboek van Strafrecht 5 hij op een of meer tijdstip(pen) gelegen in of omstreeks de periode van 25 december 2002 tot en met 28 januari 2003, (telkens) te Ten Boer, in elk geval in Nederland, (telkens) ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk een of meer, betaalpas(sen) en/of waardekaart(en), (telkens) bedoeld voor het verrichten van betalingen langs geautomatiseerde weg, (telkens) valselijk op te maken en/of te vervalsen, door (telkens) valselijk de oorspronkelijke (magneetstrip)gegevens van een of meer, originele betaalpas(sen) en/of (een) originele waardekaart(en) [die zijn/is aangeboden ter betaling bij een betaalautomaat van het Totaltankstation aan de Groene Zoom te Ten Boer in de periode 25 december 2002 00.06 uur t/m 28 januari 2003 16.00 uur] te kopieren/laden naar/op (een) (betaal)pas(sen)/kaart(en) welke zijn/is voorzien van een magneetstrip {tengevolge waarvan met die laatstgenoemde [valse of vervalste] [betaal/waarde]pas[sen]/kaart[en] elektronische betalingen ten laste van de rechtmatig[e] eigena[a]r[en] van die originele betaalpas[sen] en/of waardekaart[en] mogeklijk worden/wordt}, zulks (telkens) met het oogmerk zichzelf of een ander te bevoordelen, met een of meer van zijn mededaders, althans alleen, een betaalautomaat van het Totaltankstation gelegen aan de Groene Zoom te Ten Boer hebben/heeft opengebroken/geforceerd/opengemaakt en/of (vervolgens) een magneetstriplezer en/of een folietoetsenbord(je) en/of twee microcomputers (zgn M-units [ingebouwd in een zwart kastje]), (telkens) geschikt/bestemd voor het (respectievelijk) aflezen/opslaan/registreren van data-gegevens (te weten het rekeningnummer en/of de bijbehorende pincode van een betaalpas en/of waardekaart), hebben/heeft ingebouwd en/of aangesloten in/op die betaalautomaat, van het Totaltankstation gelegen aan de Groene Zoom te Ten Boer, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf (telkens) niet is voltooid. (ZD 12 Ten Boer) art 232 lid 1 Wetboek van Strafrecht art 47 lid 1 ahf/ond 1 Wetboek van Strafrecht art 45 lid 1 Wetboek van Strafrecht art 232 lid 1 Wetboek van Strafrecht 6 hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 25 januari 2003 t/m 28 januari 2003 te Rotterdam en/of Utrecht en/of Nieuwegein en/of Woerden en/of IJsselstein en/of Huizen en/of Groningen en/of Hilversum en/of Bussem en/of Emmeloord en/of Montfoort en/of Culemborg en/of de Meern, in elk geval in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt van (een) (groot aantal) valse of vervalste betaalpas(sen) en/of waardekaart(en), bedoeld voor het verrichten van betalingen langs geautomatiseerde weg, als ware die betaalpas(sen) en/of betaalkaart(en) echt en onvervalst, bestaande dat gebruikmaken (telkens) hierin dat hij, verdachte en/of zijn mededader(s) toen en daar (telkens): met behulp van die valse of vervalste betaalpas(sen) en/of betaalkaart(en) (een) (groot aantal) geldopname(s) en/of pintransactie(s) hebben/heeft gedaan/verricht bij (een) geldautoma(a)t(en) en/of (een) bedrijf/bedrijven ten bedrage van (totaal) 119.100,00 Euro, althans (telkens) enig geldbedrag, en bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat (telkens) valselijk: de oorspronkelijke (magneetstrip)gegevens van 52, althans een of meer, originele betaalpas(sen) en/of (een) originele waardekaart(en) waren/was gekopieerd/geladen naar/op (een) (betaal)pas(sen)/kaart(en) welke waren/was voorzien van een magneetstrip (tengevolge waarvan met die laatstgenoemde [valse of vervalste] [betaal/waarde]pas[sen]/kaart[en] elektronische betalingen ten laste van de rechtmatig[e] eigena[a]r[en] van die originele betaalpas[sen] en/of waardekaart[en] mogelijk waren/was geworden), in elk geval (telkens) opzettelijk (een) zodanige valse en/of vervalste betaalpas(sen) en/of waardekaart(en) (telkens) hebben/heeft afgeleverd of voorhanden heeft/hebben gehad, zulks (telkens) terwijl hij, verdachte en/of zijn mededader(s) wist(en), althans redelijkerwijs moesten/moest vermoeden dat die betaalpas(sen) of waardekaart(en) (telkens) bestemd waren/was voor zodanig gebruik; (ZD-13 Rotterdam) art 232 lid 2 Wetboek van Strafrecht 3 De geldigheid van de dagvaarding. Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, dat de dagvaarding aan alle wettelijke eisen voldoet en dus geldig is. 4 De bevoegdheid van de rechtbank. Krachtens de wettelijke bepalingen is de rechtbank bevoegd van het ten laste gelegde kennis te nemen. 5 De ontvankelijkheid van de officier van justitie. Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen omstandigheden gebleken die aan de ontvankelijkheid van de officier van justitie in de weg staan. Zij kan dus in haar vordering worden ontvangen. 6 Schorsing der vervolging. Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen gronden voor schorsing der vervolging gebleken. 7 De bewezenverklaring. 7.1 Vrijspraak en de gronden daarvoor. Door het onderzoek ter terechtzitting is naar het oordeel van de rechtbank niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte onder de feiten 2 primair en subsidiair, 4 primair en 6 is ten laste gelegd, zodat hij daarvan zal worden vrijgesproken. Ten aanzien van feit 2 (primair en subsidiair) is de rechtbank van oordeel dat niet onomstotelijk is komen vast te staan dat verdachte in de tenlastegelegde periode met anderen bij het Totalpompstaion aan de Horvathweg te Schiedam is geweest. De officier van justitie had hierover naar het oordeel van de rechtbank op eenvoudige wijze uitsluitsel kunnen verschaffen, door fotomateriaal van de op 2 en 3 december 2002 gedane observatie aan het dossier toe te voegen. Nu dit niet is gebeurd is naar het oordeel van de rechtbank niet komen vast te staan dat verdachte heeft deelgenomen aan de strafbare feiten zoals gepleegd in Schiedam. 7.2 Hetgeen bewezen is. Door het onderzoek ter terechtzitting is evenwel naar het oordeel van de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte 1 in de periode van 18 september 2002 tot en met 24 maart 2003 te Schiedam en Rumpt en Utrecht en Rotterdam en Ten Boer en Roden enandere plaatsen in Nederland, tezamen en in vereniging met [P.[K.] heeft deelgenomen aan een organisatie, die tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk: - het opmaken of vervalsen ('skimmen') van betaalpassen en/of waardekaarten (art 232 lid 1 Wetboek van Strafrecht) en - het gebruik maken van en/of voorhanden hebben van valse en/of vervalste waardekaarten en/of betaalpassen (art 232 lid 2 Wetboek van Strafrecht); 3 op 27 december 2002, te Roden, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk betaalpassen en/of waardekaarten, telkens bedoeld voor het verrichten van betalingen langs geautomatiseerde weg, telkens valselijk op te maken door valselijk de oorspronkelijke magneetstripgegevens van originele betaalpassen en/of originele waardekaarten te kopieren/laden naar/op (een) (betaal)pas(sen)/kaart(en) welke zijn voorzien van een magneetstrip , zulks met het oogmerk zichzelf of een ander te bevoordelen, met een of meer van zijn mededaders, een betaalautomaat van het Tamoilpompstation gelegen aan de Kanaalstraat te Roden heeft opengemaakt en vervolgens een folietoetsenbord(je) en een zwart kastje bestemd voor het aflezen/opslaan/registreren van data-gegevens (te weten het rekeningnummer en/of de bijbehorende pincode van een betaalpas en/of waardekaart), heeft ingebouwd en aangesloten in/op die betaalautomaat van het Tamoilpompstation gelegen aan de Kanaalstraat te Roden, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid. 4 subsidiair op tijdstippen gelegen in de periode van 19 januari 2003 t/m 22 januari 2003, te Rumpt, gemeente Geldermalsen, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk betaalpassen en/of waardekaarten, telkens bedoeld voor het verrichten van betalingen langs geautomatiseerde weg, telkens valselijk op te maken , door valselijk de oorspronkelijke magneetstripgegevens van originele betaalpassen en/of originele waardekaarten te kopieren/laden naar/op (een) (betaal)pas(sen)/kaart(en) welke zijn voorzien van een magneetstrip , zulks met het oogmerk zichzelf of een ander te bevoordelen, met een of meer van zijn mededaders, een betaalautomaat van het Texacotankstation gelegen aan de Provincialeweg-West te Rumpt heeft opengemaakt en twee, althans een, microcomputers en een folietoetsenbord(je), telkens geschikt/bestemd voor het aflezen/opslaan/registreren van data-gegevens (te weten het rekeningnummer en/of de bijbehorende pincode van een betaalpas en/of waardekaart), heeft ingebouwd en aangesloten in/op die betaalautomaat van het Texacotankstation gelegen aan de Provincialeweg-West te Rumpt, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid. 5 op tijdstippen gelegen in de periode van 25 december 2002 tot en met 28 januari 2003, te Ten Boer, ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk betaalpassen en/of waardekaarten, telkens bedoeld voor het verrichten van betalingen langs geautomatiseerde weg, telkens valselijk op te maken door valselijk de oorspronkelijke magneetstripgegevens van originele betaalpassen en/of originele waardekaarten te kopieren/laden naar/op (een) (betaal)pas(sen)/kaart(en) welke zijn voorzien van een magneetstrip , zulks met het oogmerk zichzelf of een ander te bevoordelen, met een of meer van zijn mededaders, een betaalautomaat van het Totaltankstation gelegen aan de Groene Zoom te Ten Boer heeft opengemaakt en vervolgens een folietoetsenbord(je) en microcomputer(s) , geschikt/bestemd voor het aflezen/opslaan/registreren van data-gegevens (te weten het rekeningnummer en/of de bijbehorende pincode van een betaalpas en/of waardekaart), heeft ingebouwd en aangesloten in/op die betaalautomaat, van het Totaltankstation gelegen aan de Groene Zoom te Ten Boer, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid. Hetgeen onder de feiten 1, 3, 4 subsidiair en 5 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. Verdachte zal hiervan worden vrijgesproken. 8 Het bewijs. De overtuiging van de rechtbank, dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan, is gegrond op de feiten en de omstandigheden die zijn vervat in de volgende bewijsmiddelen. De bewijsmiddelen worden slechts gebezigd met betrekking tot het feit, waarop zij in het bijzonder betrekking hebben. 8.1 De bewijsmiddelen. 8.2 De bijzondere overwegingen omtrent het bewijs. · criminele organisatie De raadsman van verdachte heeft aangevoerd dat uit het dossier niet kan worden afgeleid dat er sprake is van een criminele organisatie. De rechtbank verwerpt dit verweer. Uit de bewijsmiddelen blijkt naar het oordeel van de rechtbank dat verdachte en zijn medeverdachte [K.] voor [P.] elektronische apparatuur in diverse steden in Duitsland hebben gekocht en dat [P.] zich samen met verdachte en [K.] een aantal maanden heeft bezig gehouden met het trachten te manipuleren van betaalautomaten van onbemande tankstations in Nederland. Hierbij werden door verdachte en voornoemde [P.] en [K.] de diverse zich in Nederland bevindende onbemande tankstations in kaart gebracht, waarbij [P.] zich concentreerde op het vinden van dergelijke tankstations in het zuiden van Nederland en verdachte en [K.] zich richtten op het noorden van Nederland. Bij het manipuleren van betaalautomaten vervulde [P.] een duidelijk technische rol, terwijl verdachte en [K.] een uitvoerende rol in het geheel speelden. Laatstgenoemden voerden veelal de daadwerkelijke werkzaamheden aan de betaalautomaten uit, terwijl zij ook zorg droegen voor de huur van autobussen. Uit bovengenoemde omstandigheden kan naar het oordeel van de rechtbank worden afgeleid dat verdachte gedurende een zekere tijd gestructureerd samenwerkte met zijn mededaders [P.] en [K.] en er derhalve sprake is geweest van een criminele organisatie, zoals omschreven in artikel 140 van het wetboek van strafrecht. · ondeugdelijke poging De raadsman heeft terzake de feiten 4 subsidiair en 5 betoogd dat er sprake is van absoluut ondeugdelijke pogingen, nu met de aangetroffen apparatuur in de betaalautomaten niet alle gegevens konden worden verzameld die noodzakelijk waren om een bruikbare betaalpas op te maken. De rechtbank stelt voorop dat uit onderzoek niet telkens duidelijk is gebleken welke elektronische apparatuur er nu precies in de betaalzuilen van de onbemande tankstations was aangebracht. Wel staat voor de rechtbank, met name op grond van de zaak [S.], onomstotelijk vast dat er technische apparatuur verkrijgbaar is voor particulieren die magneetstripgegevens van betaalpassen en pincodes kan opslaan. Tevens blijkt uit de dossierstukken dat dergelijke apparatuur in het verleden is aangeschaft door [P.], terwijl ook uit de verklaringen van [H.K.] en [adresC[A.] blijkt dat [P.] apparatuur voor het kopiëren van pasjes kon leveren. [A.] verklaart bovendien dat [P.] de technische kennis zou bezitten om apparatuur in betaalautomaten te installeren en dat hij, [P.], al ruim 7 á 8 jaar de techniek in huis had om betaalpassen te kopiëren. Uit bovengenoemde feiten en omstandigheden leidt de rechtbank af dat er ten aanzien van de onder feit 4 subsidiair en feit 5 tenlastegelegde pogingen geen sprake is geweest van absoluut ondeugdelijke pogingen. 9 De strafbaarheid van het bewezene. Het ten laste van verdachte bewezen verklaarde levert de volgende misdrijven op: Feit 1: Deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven. Feiten 3, 4 subsidiair en 5: Poging tot het medeplegen van het opzettelijk valselijk opmaken van een betaalpas of waardekaart bedoeld voor het verrichten van betalingen langs geautomatiseerde weg, met het oogmerk zichzelf of een ander te bevoordelen, meermalen gepleegd. 10 De strafbaarheid van verdachte. Verdachte is strafbaar voor hetgeen te zijnen laste bewezen is verklaard, nu niet is gebleken van enige omstandigheid die zijn strafbaarheid zou opheffen. 11 De straffen en maatregelen. 11.1 De algemene overwegingen omtrent de straf. Op grond van de aard van het bewezene alsmede op grond van de omstandigheden waaronder dit is gepleegd en de persoon van de verdachte, zoals een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, is de rechtbank van oordeel dat aan verdachte de straf behoort te worden opgelegd, die zij hierna zal bepalen. 11.2 De bijzondere overwegingen omtrent de straf. Verdachte heeft in de periode september 2002 tot en met maart 2003 deelgenomen aan een criminele organisatie die zich bezighield met het skimmen/vervalsen van betaalpassen en hetgebruik maken van deze passen. Verdachte heeft gedurende deze periode binnen de criminele organisatie een belangrijke uitvoerende rol vervuld. De werkwijze van verdachte en zijn mededaders kenmerkte zich door bij diverse onbemande tankstations te Nederland gemanipuleerde kaartlezers in betaalautomaten aan te sluiten. Door middel van dergelijke gemanipuleerde kaartlezers werd tot driemaal toe op zeer professionele wijze gepoogd de magneetstripinformatie en de pincodes van een groot aantal betaalpassen te dupliceren, waarna zonder toestemming geld van de bankrekeningen van de oorspronkelijke pashouders zou worden opgenomen. De officier van justitie heeft ter terechtzitting gevorderd dat verdachte terzake de feiten 1, 2 subsidiair, 3, 4 subsidiair en 5 wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaar. De rechtbank acht de bewezenverklaarde feiten zeer ernstig van aard. Zij heeft bij het bepalen van de strafmaat in aanmerking genomen dat verdachte deze feiten puur uit winstbejag heeft gepleegd. Door zijn handelwijze heeft verdachte een ernstige inbreuk gemaakt op het vertrouwen van de consument en de acceptant in zowel het betaalnetwerk als de pinpas. Daarnaast heeft de handelwijze geleid tot financiële schade voor de Nederlandse banken. Bij de straftoemeting heeft de rechtbank voorts rekening gehouden met de omstandigheid dat uit het strafblad van verdachte blijkt dat hij in het verleden terzake het plegen van vermogensdelicten reeds eerder is veroordeeld. Alles tegen elkaar afwegende kan naar het oordeel van de rechtbank niet worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een straf welke onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming voor de hierna te melden duur met zich medebrengt. 12 De overwegingen omtrent de vordering van de benadeelde partij. De benadeelde partij Interpay Nederland B.V. heeft schadevergoeding gevorderd tot een bedrag van €. 654.568,08 terzake van hetgeen hierboven bewezen is verklaard. Aangezien Interpay Nederland B.V. optreedt namens de gezamenlijke banken die de rekeninghouders schadeloos hebben gesteld, kan zij evenwel niet worden aangemerkt als degene die rechtstreeks schade heeft geleden door een strafbaar feit, als bedoeld in artikel 51a van het Wetboek van Strafvordering. Interpay Nederland B.V. is derhalve niet bevoegd zich als benadeelde partij in dit strafproces te voegen. De rechtbank zal Interpay Nederland B.V. niet ontvankelijk verklaren in haar vordering. Interpay Nederland B.V. kan haar vordering alsnog bij de burgerlijke rechter aanbrengen. 13 De toepasselijke wetsartikelen. De beslissing berust op de artikelen 10, 27, 45, 47, 57, 140 en 232 van het wetboek van strafrecht. 14 De beslissing. RECHTDOENDE beslist de rechtbank als volgt. Zij verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte onder de feiten 2 primair en subsidiair, 4 primair en 6 is ten laste gelegd en spreekt hem daarvan vrij. Zij verklaart het ten laste gelegde bewezen, zodanig als hierboven onder 7.2 is omschreven. Zij verklaart niet bewezen hetgeen verdachte onder de feiten 1, 3, 4 subsidiair en 5 meer of anders is ten laste gelegd en spreekt hem daarvan vrij. Zij verstaat dat het aldus bewezen verklaarde oplevert de onder 9 vermelde strafbare feiten. Zij verklaart de verdachte deswege strafbaar. Zij veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden. Zij bepaalt dat de tijd door de verdachte voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis doorgebracht in mindering zal worden gebracht bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf. Zij bepaalt dat de benadeelde partij Interpay Nederland B.V. niet-ontvankelijk is in haar vordering en dat die vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht. Zij veroordeelt de benadeelde partij in de kosten, begroot op nihil.(BP.16) Dit vonnis is gewezen door mr. Van den Heuvel, voorzitter, mr. Van Oijen en mr. Schoonen, rechters, in tegenwoordigheid van de griffier mr. Roelandt en is uitgesproken ter openbare terechtzitting op 4 februari 2004.