Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AO7506

Datum uitspraak2004-04-13
Datum gepubliceerd2004-04-13
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - meervoudig
Instantie naamRechtbank Maastricht
Zaaknummers03/005664-03
Statusgepubliceerd


Indicatie

Gevangenisstraf van drie jaren nadat verdachte gedurende een zeer lange periode van tientallen jaren zijn dochters en zijn kleindochter heeft misbruikt.


Uitspraak

Parketnummer: 03/005664-03 Datum uitspraak: 13 april 2004 RECHTBANK MAASTRICHT VONNIS op tegenspraak gewezen door de meervoudige kamer voor strafzaken in de zaak tegen [naam verdachte], geboren te [geboorteplaats verdachte] op [geboortedatum verdachte], thans gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting Limburg Zuid - Gevangenis De Geerhorst te [S.]. Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 6 januari 2004 en 30 maart 2004. De tenlastelegging Aan de verdachte is na wijziging van de tenlastelegging ten laste gelegd dat 1. hij in of omstreeks de periode van 1 september 1982 tot en met 22 februari 1989 in de gemeente [S.], in elk geval in het arrondissement Maastricht, meermalen, althans eenmaal (telkens) vleselijke gemeenschap heeft gehad met een meisje beneden de leeftijd van twaalf jaren, te weten met [slachtoffer 1], (geboren op 23 februari 1977); 2. hij in of omstreeks de periode van 23 februari 1989 tot 1 december 1991 in de gemeente [S.], in elk geval in het arrondissement Maastricht, meermalen, althans eenmaal (telkens) door geweld en/of bedreiging met geweld een vrouw, te weten [slachtoffer 1], (telkens) heeft gedwongen met hem buiten echt vleselijke gemeenschap te hebben, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat door verdachte, in zijn hoedanigheid van grootvader van die [slachtoffer 1], is voortgebouwd op de angst die (reeds) uit eerdere door hem, verdachte, gepleegd(e) verkrachting(en) en/of mishandeling(en) en/of bedreiging(en) en/of misbruik van die [slachtoffer 1] is ontstaan bij die [slachtoffer 1] en waardoor/tengevolge waarvan er (derhalve) voortdurend sprake is geweest van een bedreigende situatie voor die [slachtoffer 1] en/of (aldus) voor die [slachtoffer 1] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan; 3. hij in of omstreeks de periode van 1 december 1991 tot en met 15 maart 2003 in de gemeente [S.] en/of in de gemeen[S-G] in elk geval in het arrondissement Maastricht, meermalen, althans eenmaal (telkens) door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffe[slachtoffer 1] heeft gedwongen tot het ondergaan van (een) handeling(en) die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 1], hebbende verdachte (telkens) zijn, verdachtes, penis in de vagina en/of mond van die [slachtoffer 1] geduwd/gebracht en/of (telkens) een of meer van zijn, verdachtes, vingers in de vagina van die [slachtoffer 1] geduwd/gebracht en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hierin dat hij, verdachte, (onder invloed van alcohol) die [slachtoffer 1] (telkens) heeft geslagen en/of (telkens) aan de haren heeft getrokken en/of (telkens) die [slachtoffer 1] bij de keel heeft vastgepakt en/of (telkens) heeft gedreigd die [slachtoffer 1] te slaan en/of een pistool, in elk geval een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, op het hoofd van die [slachtoffer 1] heeft gezet, in elk geval dat vuurwapen, althans dat op een vuurwapen gelijkend voorwerp, op die [slachtoffer 1] heeft gericht en/of (daarbij) heeft gezegd - zakelijk weergegeven - dat hij haar dood zou schieten als zij het niet deed en/of tegen die [slachtoffer 1] heeft gezegd:" Als je niet mee gaat maak ik je af" en/of "Wanneer ik er achter kom dat je aangifte hebt gedaan of wanneer ze mij oppakken en ik vrij zal komen, dan schiet ik je helemaal kapot" en/of in het (telkens) aanwenden van zijn, verdachtes, psychisch overwicht en/of fysieke overwicht, jegens die [slachtoffer 1] geëigend om weerstand te breken en/of in het (telkens) misbruik maken van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht door in zijn hoedanigheid van grootvader van die [slachtoffer 1] voort te bouwen op de angst die uit eerdere door hem, verdachte, gepleegd(e) verkrachting(en) en/of mishandeling(en) en/of bedreiging(en) en/of misbruik van die [slachtoffer 1] is ontstaan bij die [slachtoffer 1] en waardoor/tengevolge waarvan er (derhalve) voortdurend sprake is geweest van een bedreigende situatie voor die [slachtoffer 1] en/of (aldus) voor die [slachtoffer 1] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan; Subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden, dat: hij in of omstreeks de periode van 1 december 1991 tot en met 22 februari 1993 in de gemeente [S.] en/of in de gemeente [S-G] in elk geval in het arrondissement Maastricht, meermalen, althans eenmaal (telkens) met [slachtoffer 1], (geboren op 23 februari 1977) die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 1], hebbende verdachte (telkens) zijn, verdachtes, penis in de vagina en/of mond van die [slachtoffer 1] geduwd/gebracht en/of (telkens) een of meer van zijn, verdachtes, vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer 1] geduwd/gebracht; 4. hij in of omstreeks de periode van 23 februari 1983 tot en met 22 februari 1986 in de gemeente [S.], in elk geval in het arrondissement Maastricht, meermalen, althans eenmaal (telkens) met [slachtoffer 1], geboren op 23 februari 1977, die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande in het (telkens) ontuchtig stoppen/duwen van een of meer gereedschappen (onder andere een schroevendraaier en/of een hamer en/of een knijptang) in de vagina van die [slachtoffer 1] en/of bestaande in het zich laten aftrekken door die [slachtoffer 1]; 5. hij in of omstreeks 1 maart 1989 tot 1 december 1991 in de gemeente [S.] en/of in de gemeente [S-G] in elk geval in het arrondissement Maastricht, meermalen, althans eenmaal (telkens) door geweld en/of bedreiging met geweld een vrouw, te weten [slachtoffer 2], (telkens) heeft gedwongen met hem buiten echt vleselijke gemeenschap te hebben, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, (telkens) (onder invloed van alkohol) die [slachtoffer 2] op bed heeft gegooid en/of (telkens) heeft gedreigd - zakelijk weergegeven - dat hij, verdachte, zich zou ophangen als ze niet meewerkte en/of dat indien zij het tegen moeder zou vertellen, zij weer het klooster in zou gaan omdat ze haar toch niet zouden geloven en/of dat hij,verdachte, zijnde de vader van die [slachtoffer 2], heeft voortgebouwd op de angst die uit eerdere door hem, verdachte, gepleegd(e) verkrachting(en) en/of mishandeling(en) en/of bedreiging(en) en/of misbruik van die [slachtoffer 2] is ontstaan bij die [slachtoffer 2] en waardoor/tengevolge waarvan er (derhalve) voortdurend sprake is geweest van een bedreigende situatie voor die [slachtoffer 2] en/of (aldus) voor die [slachtoffer 2] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan; 6. hij in of omstreeks de periode van 1 december 1991 tot en met 5 november 1992 in de gemeente [S.] en/of in de gemeente [S-G] in elk geval in het arrondissement Maastricht, meermalen, althans eenmaal (telkens) door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 2] heeft gedwongen tot het ondergaan van (een) handeling(en) die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 2], hebbende verdachte (telkens) zijn, verdachtes, penis in de vagina van die [slachtoffer 2] geduwd/gebracht en/of een of meer van zijn, verdachtes, vingers in de vagina van die [slachtoffer 2] geduwd/gebracht en bestaande dat geweld en/of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld en/of die andere feitelijkhe(i)d(en) hierin dat verdachte (telkens) (onder invloed van alcohol) die [slachtoffer 2] op bed heeft gegooid en/of (telkens) heeft gedreigd - zakelijk weergegeven - dat hij, verdachte, zich zou ophangen als ze niet zou meewerken en/of dat indien zij het tegen moeder zou vertellen, zij weer het klooster in zou gaan omdat zij haar toch niet zouden geloven en/of in het (telkens) aanwenden van zijn, verdachtes, psychisch overwicht en/of fysieke overwicht, jegens die [slachtoffer 2] geëigend om weerstand te breken en/of in het (telkens) misbruik maken van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht door in zijn hoedanigheid van vader van die [slachtoffer 2] voort te bouwen op de angst die uit eerdere door hem, verdachte, gepleegd(e) verkrachting(en) en/of mishandeling(en) en/of bedreiging(en) en/of misbruik van die [slachtoffer 2] is ontstaan bij die [slachtoffer 2] en waardoor/tengevolge waarvan er (derhalve) voortdurend sprake is geweest van een bedreigende situatie voor die [slachtoffer 2] en/of (aldus) voor die [slachtoffer 2] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan; 7. hij in of omstreeks de periode van 1 maart 1989 tot 1 december 1991 in de gemeente [S.] en/of in de gemeente [S-G] in elk geval in het arrondissement Maastricht, meermalen, althans eenmaal (telkens) door geweld en/of bedreiging met geweld een vrouw, te weten [slachtoffer 3], (telkens) heeft gedwongen met hem buiten echt vleselijke gemeenschap te hebben, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, (telkens) (onder invloed van alcohol) die [slachtoffer 3] heeft gedreigd - zakelijk weergegeven - dat zij het tegen niemand mocht zeggen anders zou ze in elkaar worden geslagen en kapot worden gemaakt en/of dat hij, verdachte, zijnde de vader van die [slachtoffer 3], heeft voortgebouwd op de angst die uit eerdere door hem, verdachte, gepleegd(e) verkrachting(en) en/of mishandeling(en) en/of bedreiging(en) en/of misbruik van die [slachtoffer 3] is ontstaan bij die [slachtoffer 3] en waardoor/tengevolge waarvan er (derhalve) voortdurend sprake is geweest van een bedreigende situatie van die [slachtoffer 3] en/of aldus voor die [slachtoffer 3] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan; 8. hij in of omstreeks de periode van 1 december 1991 tot en met 1 januari 1995 in de gemeente [S.] en/of in de gemeente [S-G] in elk geval in het arrondissement Maastricht, meermalen, althans eenmaal (telkens) door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 3] heeft gedwongen tot het ondergaan van (een) handeling(en) die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 3], hebbende verdachte (telkens) zijn, verdachtes, penis in de vagina van die [slachtoffer 3] geduwd/gebracht en bestaande dat geweld en/of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld en/of die andere feitelijkhe(i)d(en) hierin dat verdachte (telkens) (onder invloed van alcohol) die [slachtoffer 3] heeft gedreigd, - zakelijk weergeven - dat zij het tegen niemand mocht zeggen anders zou ze in elkaar worden geslagen en kapot worden gemaakt en/of in het (telkens) aanwenden van zijn, verdachtes, psychisch overwicht en/of fysieke overwicht, jegens die [slachtoffer 3] geëigend om weerstand te breken en/of in het (telkens) misbruik maken van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht door in zijn hoedanigheid van vader van die [slachtoffer 3] voort te bouwen op de angst die uit eerdere door hem, verdachte, gepleegd(e) verkrachting(en) en/of mishandeling(en) en/of bedreiging(en) en/of misbruik van die [slachtoffer 3] is ontstaan bij die [slachtoffer 3] en waardoor/tengevolge waarvan er (derhalve) voortdurend sprake is geweest van een bedreigende situatie voor die [slachtoffer 3] en/of (aldus) voor die [slachtoffer 3] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan; 9. hij in of omstreeks de periode van 1 maart 1989 tot 1 december 1991 in de gemeente [S.] en/of in de gemeente [S-G] in elk geval in het arrondissement Maastricht, meermalen, althans eenmaal (telkens) door geweld en/of bedreiging met geweld een vrouw, te weten [slachtoffer 4], (telkens) heeft gedwongen met hem buiten echt vleselijke gemeenschap te hebben, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij, verdachte, (telkens) (onder invloed van alcohol) die [slachtoffer 4] heeft geslagen en/of (telkens) die [slachtoffer 4] bij de keel heeft vastgehouden en/of (telkens) die [slachtoffer 4] heeft vastgebonden en/of (telkens) die [slachtoffer 4] heeft gedreigd - zakelijk weergegeven - dat hij, verdachte, haar zou slaan als ze niet meewerkte en/of dat hij, verdachte, zijnde de vader van die [slachtoffer 4], heeft voortgebouwd op de angst die uit eerdere door hem, verdachte, gepleegd(e) verkrachting(en) en/of mishandeling(en) en/of bedreiging(en) en/of misbruik van die [slachtoffer 4] is ontstaan bij die [slachtoffer 4] en waardoor/tengevolge waarvan er (derhalve) voortdurend sprake is geweest van een bedreigende situatie voor die [slachtoffer 4] en/of aldus voor die [slachtoffer 4] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan; 10. hij in of omstreeks de periode van 1 december 1991 tot en met 1 januari 2003 in de gemeente [S.] en/of in de gemeente [S-G] in elk geval in het arrondissement Maastricht, meermalen, althans eenmaal (telkens) door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 4] heeft gedwongen tot het ondergaan van (een) handeling(en) die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 4], hebbende verdachte (telkens) zijn, verdachtes, penis in de vagina van die [slachtoffer 4] geduwd/gebracht en bestaande dat geweld en/of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld en/of die andere feitelijkhe(i)d(en) hierin dat verdachte (telkens) (onder invloed van alcohol) die [slachtoffer 4] heeft geslagen en/of (telkens) die [slachtoffer 4] bij de keel heeft vastgehouden en/of (telkens) die [slachtoffer 4] heeft vastgebonden en/of die [slachtoffer 4] (telkens) heeft gedreigd, - zakelijk weergeven - dat zij het tegen niemand mocht zeggen anders zou ze in elkaar worden geslagen en kapot worden gemaakt en/of in het (telkens) aanwenden van zijn, verdachtes, psychisch overwicht en/of fysieke overwicht, jegens die [slachtoffer 4] geëigend om weerstand te breken en/of in het (telkens) misbruik maken van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht door in zijn hoedanigheid van vader van die [slachtoffer 4] voort te bouwen op de angst die uit eerdere door hem, verdachte, gepleegd(e) verkrachting(en) en/of mishandeling(en) en/of bedreiging(en) en/of misbruik van die [slachtoffer 4] is ontstaan bij die [slachtoffer 4] en waardoor/tengevolge waarvan er (derhalve) voortdurend sprake is geweest van een bedreigende situatie voor die [slachtoffer 4] en/of (aldus) voor die [slachtoffer 4] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan. De vrijspraak De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1 en 4 is ten laste gelegd. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken. De bewezenverklaring De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 2, 3 primair, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat 2. hij in de periode van 23 februari 1989 tot 1 december 1991 in de gemeente [S.] meermalen door geweld en/of bedreiging met geweld een vrouw, te weten [slachtoffer 1], heeft gedwongen met hem buiten echt vleselijke gemeenschap te hebben, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestonden dat door verdachte, in zijn hoedanigheid van grootvader van die [slachtoffer 1], is voortgebouwd op de angst die uit eerdere door hem, verdachte, gepleegde verkrachting en/of mishandeling en/of bedreiging en/of misbruik van die [slachtoffer 1] is ontstaan bij die [slachtoffer 1] en waardoor/tengevolge waarvan er derhalve voortdurend sprake is geweest van een bedreigende situatie voor die [slachtoffer 1] en/of aldus voor die [slachtoffer 1] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan; 3. primair hij in de periode van 1 december 1991 tot en met 15 maart 2003 in de gemeente [S.] en/of in de gemeente S-G meermalen door geweld of andere feitelijkheden en/of bedreiging met geweld of andere feitelijkheden [slachtoffer 1] heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen die bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 1], hebbende verdachte zijn penis in de vagina en/of mond van die [slachtoffer 1] geduwd/gebracht en/of een of meer van zijn vingers in de vagina van die [slachtoffer 1] geduwd/gebracht en bestaande dat geweld of die andere feitelijkheden en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkheden hierin dat hij, verdachte die [slachtoffer 1] heeft geslagen en/of aan de haren heeft getrokken en/of heeft gedreigd die [slachtoffer 1] te slaan en/of een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, op het hoofd van die [slachtoffer 1] heeft gezet en daarbij heeft gezegd: " Als je niet mee gaat maak ik je af" en/of "Wanneer ik er achter kom dat je aangifte hebt gedaan of wanneer ze mij oppakken en ik vrij zal komen, dan schiet ik je helemaal kapot" en in het misbruik maken van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht door in zijn hoedanigheid van grootvader van die [slachtoffer 1] voort te bouwen op de angst die uit eerdere door hem, verdachte, gepleegde verkrachtingen en/of mishandelingen en/of bedreigingen en/of misbruik van die [slachtoffer 1] is ontstaan bij die [slachtoffer 1] en waardoor/tengevolge waarvan er derhalve voortdurend sprake is geweest van een bedreigende situatie voor die [slachtoffer 1] en/of aldus voor die [slachtoffer 1] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan; 5. hij in de periode van 1 maart 1989 tot 1 december 1991 in het arrondissement Maastricht meermalen door geweld en/of bedreiging met geweld een vrouw, te weten [slachtoffer 2], heeft gedwongen met hem buiten echt vleselijke gemeenschap te hebben, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestonden dat hij, verdachte, die [slachtoffer 2] op bed heeft gegooid en/of heeft gedreigd - zakelijk weergegeven - dat hij, verdachte, zich zou ophangen als ze niet meewerkte en/of dat hij,verdachte, zijnde de vader van die [slachtoffer 2], heeft voortgebouwd op de angst die uit eerdere door hem, verdachte, gepleegde verkrachtingen en/of mishandelingen en/of bedreigingen en/of misbruik van die [slachtoffer 2] is ontstaan bij die [slachtoffer 2] en waardoor/tengevolge waarvan er derhalve voortdurend sprake is geweest van een bedreigende situatie voor die [slachtoffer 2] en/of aldus voor die [slachtoffer 2] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan; 6. hij in de periode van 1 december 1991 tot en met 5 november 1992 in het arrondissement Maastricht meermalen door geweld of andere feitelijkheden en/of bedreiging met geweld of andere feitelijkheden [slachtoffer 2] heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen die bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 2], hebbende verdachte zijn penis in de vagina van die [slachtoffer 2] geduwd/gebracht en/of een of meer van zijn vingers in de vagina van die [slachtoffer 2] geduwd/gebracht en bestaande dat geweld en/of die andere feitelijkheden en/of die bedreiging met geweld en/of die andere feitelijkheden hierin dat verdachte die [slachtoffer 2] op bed heeft gegooid en/of heeft gedreigd - zakelijk weergegeven - dat hij, verdachte, zich zou ophangen als ze niet zou meewerken en/of in het misbruik maken van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht door in zijn hoedanigheid van vader van die [slachtoffer 2] voort te bouwen op de angst die uit eerdere door hem, verdachte, gepleegde verkrachtingen en/of mishandelingen en/of bedreigingen en/of misbruik van die [slachtoffer 2] is ontstaan bij die [slachtoffer 2] en waardoor/tengevolge waarvan er derhalve voortdurend sprake is geweest van een bedreigende situatie voor die [slachtoffer 2] en/of aldus voor die [slachtoffer 2] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan; 7. hij in de periode van 1 maart 1989 tot 1 december 1991 in de gemeente [S.] meermalen door bedreiging met geweld een vrouw, te weten [slachtoffer 3], heeft gedwongen met hem buiten echt vleselijke gemeenschap te hebben, welke bedreiging met geweld hierin bestond dat hij, verdachte, zijnde de vader van die [slachtoffer 3], heeft voortgebouwd op de angst die uit eerdere door hem, verdachte, gepleegde verkrachtingen en/of mishandelingen en/of bedreigingen en/of misbruik van die [slachtoffer 3] is ontstaan bij die [slachtoffer 3] en waardoor/tengevolge waarvan er derhalve voortdurend sprake is geweest van een bedreigende situatie van die [slachtoffer 3] en/of aldus voor die [slachtoffer 3] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan; 8. hij in de periode van 1 december 1991 tot en met 1 januari 1995 in de gemeente [S.] meermalen door bedreiging met geweld of andere feitelijkheden [slachtoffer 3] heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen die bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 3], hebbende verdachte zijn penis in de vagina van die [slachtoffer 3] geduwd/gebracht en bestaande die bedreiging met geweld en/of die andere feitelijkheden hierin dat verdachte in het misbruik maken van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht door in zijn hoedanigheid van vader van die [slachtoffer 3] voort te bouwen op de angst die uit eerdere door hem, verdachte, gepleegde verkrachtingen en/of mishandelingen en/of bedreigingen en/of misbruik van die [slachtoffer 3] is ontstaan bij die [slachtoffer 3] en waardoor/tengevolge waarvan er derhalve voortdurend sprake is geweest van een bedreigende situatie voor die [slachtoffer 3] en/of aldus voor die [slachtoffer 3] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan; 9. hij in de periode van 1 maart 1989 tot 1 december 1991 in de gemeente [S.] meermalen door geweld en/of bedreiging met geweld een vrouw, te weten [slachtoffer 4], heeft gedwongen met hem buiten echt vleselijke gemeenschap te hebben, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestonden dat hij, verdachte die [slachtoffer 4] heeft geslagen en/of die [slachtoffer 4] heeft gedreigd - zakelijk weergegeven - dat hij, verdachte, haar zou slaan als ze niet meewerkte en/of dat hij, verdachte, zijnde de vader van die [slachtoffer 4], heeft voortgebouwd op de angst die uit eerdere door hem, verdachte, gepleegde verkrachtingen en/of mishandelingen en/of bedreigingen en/of misbruik van die [slachtoffer 4] is ontstaan bij die [slachtoffer 4] en waardoor/tengevolge waarvan er derhalve voortdurend sprake is geweest van een bedreigende situatie voor die [slachtoffer 4] en/of aldus voor die [slachtoffer 4] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan; 10. hij in de periode van 1 december 1991 tot en met 1 januari 2003 in de gemeente [S.] en/of in de gemeente S-G meermalen door geweld of andere feitelijkheden en/of bedreiging met geweld of andere feitelijkheden [slachtoffer 4] heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen die bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 4], hebbende verdachte zijn penis in de vagina van die [slachtoffer 4] geduwd/gebracht en bestaande dat geweld en/of die andere feitelijkheden en/of die bedreiging met geweld en/of die andere feitelijkheden hierin dat verdachte die [slachtoffer 4] heeft geslagen en/of die [slachtoffer 4] heeft gedreigd, - zakelijk weergeven - dat zij het tegen niemand mocht zeggen anders zou ze in elkaar worden geslagen en kapot worden gemaakt en in het misbruik maken van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht door in zijn hoedanigheid van vader van die [slachtoffer 4] voort te bouwen op de angst die uit eerdere door hem, verdachte, gepleegde verkrachtingen en/of mishandelingen en/of bedreigingen en/of misbruik van die [slachtoffer 4] is ontstaan bij die [slachtoffer 4] en waardoor/tengevolge waarvan er derhalve voortdurend sprake is geweest van een bedreigende situatie voor die [slachtoffer 4] en/of aldus voor die [slachtoffer 4] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan. De partiële vrijspraak De rechtbank acht niet bewezen hetgeen aan de verdachte onder 3 primair, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 meer of anders is ten laste gelegd. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken. De bewijsmiddelen De rechtbank grondt haar overtuiging dat de verdachte de hierboven omschreven feiten heeft begaan, op feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat. De bijzondere overweging ten aanzien van het bewijs De rechtbank heeft het bewijs voor de met het ene slachtoffer gepleegde ontuchtige handelingen mede kunnen putten uit de verklaringen van de andere slachtoffers, nu de verklaring van elk van die slachtoffers, betreffende de door verdachte met elk van hen gepleegde ontuchtige handelingen, meer aannemelijk wordt gemaakt door de verklaringen van de andere slachtoffers over gelijksoortige handelingen. De kwalificatie Het bewezenverklaarde levert op strafbare feiten welke moeten worden gekwalificeerd als volgt: Feit 2: verkrachting, meermalen gepleegd, voorzien en strafbaar gesteld bij artikel 242 (oud) van het Wetboek van Strafrecht Feit 3 primair: verkrachting, meermalen gepleegd, voorzien en strafbaar gesteld bij artikel 242 van het Wetboek van Strafrecht Feit 5: verkrachting, meermalen gepleegd, voorzien en strafbaar gesteld bij artikel 242 (oud) van het Wetboek van Strafrecht Feit 6: verkrachting, meermalen gepleegd, voorzien en strafbaar gesteld bij artikel 242 van het Wetboek van Strafrecht Feit 7: verkrachting, meermalen gepleegd, voorzien en strafbaar gesteld bij artikel 242 (oud) van het Wetboek van Strafrecht Feit 8: verkrachting, meermalen gepleegd, voorzien en strafbaar gesteld bij artikel 242 van het Wetboek van Strafrecht Feit 9: verkrachting, meermalen gepleegd, voorzien en strafbaar gesteld bij artikel 242 (oud) van het Wetboek van Strafrecht Feit 10: verkrachting, meermalen gepleegd, voorzien en strafbaar gesteld bij artikel 242 van het Wetboek van Strafrecht De strafbaarheid van de verdachte Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid uitsluit. De verdachte is derhalve strafbaar. De redengeving van de op te leggen straf De officier van justitie heeft ter terechtzitting gevorderd dat verdachte ter zake van de feiten onder 1, 2, 3 primair, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 zal worden veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van vijf jaren met aftrek conform het bepaalde in artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht. De raadsman heeft vrijspraak van het tenlastegelegde bepleit en geconcludeerd dat om die reden geen straf dient te worden opgelegd. Bij de bepaling van de op te leggen straf is gelet op de aard en ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezenverklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen. Naar het oordeel van de rechtbank kan niet worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een straf welke een onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming voor de hierna te vermelden duur met zich brengt. Daarbij is rekening gehouden met de ernst van het bewezen verklaarde in verhouding tot andere strafbare feiten, alsmede het belang van een juiste normhandhaving. Voorts houdt de rechtbank rekening met de omstandigheid dat verdachte gedurende een zeer lange periode van tientallen jaren zijn dochters en zijn kleindochter heeft misbruikt. Het vertrouwen dat zijn kinderen en kleinkinderen in hem mochten stellen als vader en grootvader heeft hij daarmee zeer ernstig geschonden. Het seksueel misbruik, dat veelal gepaard ging met geweld of bedreiging is van grote negatieve invloed geweest op het leven van de slachtoffers. Daar komt bij dat verdachte, ondanks verzet van de slachtoffers, nooit tot inkeer is gekomen. Verdachte heeft ook nooit rekening gehouden met de kwetsbaarheid van de slachtoffers, waarvan sommigen zwakbegaafd zijn. Ook ter terechtzitting heeft verdachte geen blijk gegeven van enig inzicht in het laakbare van zijn handelen, integendeel, verdachte bagatelliseert de gepleegde feiten. Ten voordele van verdachte houdt de rechtbank rekening met de omstandigheid dat verdachte inmiddels hoogbejaard is. De op te leggen straf is -behalve op voormelde artikelen- gegrond op de artikelen 10, 27 en 57 van het Wetboek van Strafrecht. DE BESLISSINGEN: De rechtbank - verklaart niet wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte het onder 1 en 4 ten laste gelegde heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij; - verklaart wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte het onder 2, 3 primair, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 ten laste gelegde, zoals hiervoor is omschreven, heeft begaan; - verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte onder 3 primair, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt hem daarvan vrij; - verklaart dat het bewezenverklaarde de hiervoor vermelde strafbare feiten oplevert en dat de verdachte strafbaar is; - veroordeelt de verdachte voor het hiervoor bewezenverklaarde tot een gevangenisstraf voor de tijd van DRIE JAREN; - beveelt dat de tijd door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de aan veroordeelde opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht. Dit vonnis is aldus gewezen door mr. M.J.H.T. Peters, voorzitter, mr. R.H.J. Otto en mr. R.A.J. van Leeuwen, rechters, in tegenwoordigheid van mr. E.M. Wijckerheld Bisdom, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 13 april 2004.