Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AP1883

Datum uitspraak2004-06-11
Datum gepubliceerd2004-06-28
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - meervoudig
Instantie naamRechtbank Zutphen
Zaaknummers06/080325-02
Statusgepubliceerd


Indicatie

lid van een criminele organisatie die zich bezighoudt met mensensmokkel en mensenhandel vanuit Nigeria veroordeeld tot 4 jaren en 6 maanden gevangenisstraf.


Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN - Meervoudige kamer voor strafzaken Parketnummer: 06/080325-02 Uitspraak d.d.: 11 juni 2004 tegenspraak / aanzegging VERKORT VONNIS in de zaak tegen: [verdachte], alias [alias], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum], wonende te [woonplaats], thans gedetineerd in de PI voor vrouwen te Nieuwersluis. Onderzoek van de zaak Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 28 mei 2004, 17 maart 2004, 23 december 2003, 2 december 2003 en 1 oktober 2003. De tenlastelegging Aan verdachte is ten laste gelegd dat: 1. zij in of omstreeks de periode van 1 januari 2002 tot en met 29 maart 2003 in de gemeente Amsterdam en/of (elders) in Nederland tezamen en in vereniging met [mededader1] (alias [alias1]) en/of [mededader2] (alias [alias2]) en/of [mededader3] en/of [mededader4] (alias [alias4]) en/of [mededader5] en/of één of meer andere personen, althans alleen, er een beroep of een gewoonte van heeft gemaakt (telkens) één of meer personen, te weten: - op of omstreeks 29 maart 2003, in elk geval in of omstreeks de periode van 21 november 2002 tot en met 29 maart 2003: [slachtoffer-a] (alias [alias-a1], alias [alias-a2]) en/of - op of omstreeks 10 december 2002 en/of in of omstreeks de periode van 1november 2002 tot en met 10 december 2002: [slachtoffer-b] (alias [alias-b1], alias [alias-b2]) en/of [slachtoffer-c] (alias [alias-c1], alias [alias-c2]) en/of - op of omstreeks 21 maart 2002: [slachtoffer-d] (alias [alias-d1], alias [alias-d2]) en/of [slachtoffer-e] (alias [alias-e1], alias [alias-e2], alias [alias-e3]) uit winstbejag behulpzaam te zijn/is geweest bij het zich verschaffen van toegang tot en/of verblijf in Nederland en/of Duitsland, zijnde een staat welke gehouden is mede ten behoeve van Nederland grenscontrole uit te oefenen, en/of (telkens) voornoemde perso(o)n)en) daartoe uit winstbejag gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen te verschaffen/heeft (hebben) verschaft, terwijl verdachte en/of verdachtes mededader(s) (telkens) wist(en) en/of ernstige redenen had(den) te vermoeden dat de toegang en/of dat verblijf in Nederland en/of Duitsland wederrechtelijk was, immers heeft/hebben verdachte en/of haar mededader(s): - opdracht gegeven tot het naar Nederland en/of Duitsland en/of naar Nederland via Duitsland brengen van één of meer bovengenoemde personen en/of - onderdak voor één of meer bovengenoemde personen geregeld en/of doen regelen en/of gezegd waar één of meer bovengenoemde personen onderdak kon(den)/diende(n) te krijgen en/of - de/het transport(en) en/of de komst van één of meer bovengenoemde personen naar Nederland en/of Duitsland en/of naar Nederland via Duitsland (gedeeltelijk) betaald en/of gefinancierd en/of er voor gezorgd dat de begeleider(s) en/of vervoeder(s) van één of meer bovengenoemde personen betaald werd(en) en/of (een) geldbedrag(en) ontving(en) en/of - ten behoeve van het/de transport(en) en/of de komst van één of meer bovengenoemde personen naar Nederland en/of Duitsland en/of naar Nederland via Duitsland pasfoto's en/of (een) paspoort(en) en/of (een) zogenaamde look-alike- reisdocument(en) en/of kleding ter beschikking gesteld van en/of opgestuurd naar en/of afgegeven aan één of meer bovengenoemde personen en/of zijn/haar/hun begeleider(s) en/of vervoerder(s) en/of - ten behoeve van de/het transport(en) en/of de komst van één of meer bovengenoemde personen naar Nederland en/of Duitsland en/of naar Nederland via Duitsland (geld)stortingen verricht en/of doen verrichten en/of betalingen verricht en/of doen verrichten en/of overleg gevoerd over de wijze waarop één of meer bovengenoemde personen naar Nederland zouden (kunnen) komen en/of opdrachten heeft gegeven met betrekking tot de hoogte van de te betalen geldbedragen door of ten behoeve van die één of meer bovengenoemde personen en/of - één of meer bovengenoemde personen geïnstrueerd ten aanzien van de reis en/of reisverhaal en/of het/de look-alike document(en) en/of - één of meer bovengenoemde personen voodoorituelen laten ondergaan en/of - beloftes laten afleggen voor de voodooraad in Nigeria en daarbij behorende rituelen laten uitvoeren en/of aldus en/of in elk geval onder invloed van voodoo gebracht en/of laten brengen en/of (aldus) de/het transport(en) en/of de komst naar Nederland en/of Duitsland en/of naar Nederland via Duitsland van één of meer bovengenoemde personen georganiseerd en/of gecoördineerd en/of gefaciliteerd; art 197a lid 1 Wetboek van Strafrecht 2. zij op een of meer verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 januari 2002 tot en met 26 maart 2003 in de gemeente Amsterdam en/of Almere en/of (elders) in Nederland (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen: A. [slachtoffer-d] (alias [alias-d1], alias [alias-d2]) en/of [slachtoffer-e] (alias [alias-e1], alias [alias-e2], alias [alias-e3]) en/of [slachtoffer-f] (alias [alias-f1], alias [alias-f2]) en/of één of meer andere personen door geweld of één of meer andere feitelijkheden of door bedreiging met geweld of bedreiging met één of meer andere feitelijkheden heeft gedwongen of door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of door misleiding heeft bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling en/of onder voornoemde omstandigheden enige handeling heeft ondernomen waarvan verdachte en/of haar mededaders wisten, althans redelijkerwijs moesten vermoeden dat die ander(en) zich daardoor tot het verrichten van die seksuele handelingen beschikbaar stelde(n) en/of B. opzettelijk voordeel heeft getrokken uit seksuele handelingen van een ander, genaamd [slachtoffer-d] (alias [alias-d1], alias [alias-d2]) en/of [slachtoffer-e] (alias [alias-e1], alias [alias-e2], alias [alias-e3]) en/of [slachtoffer-f] (alias [alias-f1], alias [alias-f2] en/of één of meer andere personen, met of voor een derde tegen betaling, terwijl verdachte en/of haar mededaders wisten, althans redelijkerwijs moesten vermoeden dat die [slachtoffer-d] (alias [alias-d1], alias [alias-d2]) en/of [slachtoffer-e] (alias [alias-e1], alias [alias-e2], alias [alias-e3]) en/of die [slachtoffer-f] (alias [alias-f1], alias [alias-f2] en/of een of meer andere personen zich door geweld of één of meer andere feitelijkheden of door bedreiging met geweld of bedreiging met één of meer andere feitelijkheden werd(en) gedwongen en/of door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding werd(en) bewogen zich beschikbaar te stellen tot het plegen van die handelingen en/of C: anderen of een ander, genaamd [slachtoffer-d] (alias [alias-d1], alias [alias-d2]) en/of [slachtoffer-e] (alias [alias-e1], alias [alias-e2], alias [alias-e3]) en/of [slachtoffer-f] (alias [alias-f1], alias [alias-f2]) en/of één of meer andere personen, door geweld of andere feitelijkheden of door bedreiging met geweld of één of meer andere feitelijkheden heeft gedwongen of door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding heeft bewogen verdachte en/of zijn mededader(s) uit de opbrengst van haar/hun seksuele handelingen met een derde te bevoordelen, immers heeft verdachte tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, die [slachtoffer-d] (alias [alias-d1], alias [alias-d2]) en/of [slachtoffer-e] (alias [alias-e1], alias [alias-e2], alias [alias-e3]) en/of die [slachtoffer-f] (alias [alias-f1], alias [alias-f2] slachtoffer(s) gemaakt van mensenhandel ondermeer doordat: - zij die [slachtoffer-d] (alias [alias-d1], alias [alias-d2]) en/of [slachtoffer-e] (alias [alias-e1], alias [alias-e2], alias [alias-e3]) en/of die [slachtoffer-f] (alias [alias-f1], alias [alias-f2] heeft gebracht en/of gestuurd naar een pand in Zwolle en/of Apeldoorn en/of een andere plaats in Nederland, waar prostitutie werd beoefend of bedreven en/of haar/zij daar in de prostitutie heeft laten werken en/of - zij tegen die [slachtoffer-d] (alias [alias-d1], alias [alias-d2]) en/of [slachtoffer-e] (alias [alias-e1], alias [alias-e2], alias [alias-e3]) en/of die [slachtoffer-f] (alias [alias-f1], alias [alias-f2]) heeft gezegd, althans duidelijk heeft gemaakt dat zij het uit die prostitutie verdiende geld geheel of gedeeltelijk moest(en) afdragen en/of - zij (het verdiende) geld van die [slachtoffer-d] (alias [alias-d1], alias [alias-d2]) en/of [slachtoffer-e] (alias [alias-e1], alias [alias-e2], alias [alias-e3]) en/of die [slachtoffer-f] (alias [alias-f1], alias [alias-f2]) onder zich heeft gehouden en/of - zij [slachtoffer-d] (alias [alias-d1], alias [alias-d2]) en/of [slachtoffer-e] (alias [alias-e1], alias [alias-e2], alias [alias-e3]) en/of [slachtoffer-f] (alias [alias-f1], alias [alias-f2]) voodoorituelen heeft laten ondergaan en/of beloftes heeft laten afleggen voor de voodooraad in Nigeria en daarbij behorende rituelen heeft laten uitvoeren en/of aldus en/of in elk geval onder invloed van voodoo heeft gebracht en/of heeft laten brengen en/of onder dreiging van voodoo heeft gedwongen tot afbetalen en/of prostitutie en/of zogenaamde voodoo-pakketjes heeft samengesteld en/of bewaard teneinde die [slachtoffer-d] (alias [alias-d1], alias [alias-d2]) en/of [slachtoffer-e] (alias [alias-e1], alias [alias-e2], alias [alias-e3]) en/of [slachtoffer-f] (alias [alias-f1], alias [alias-f2]) tot prostitutie en/of afbetalen van haar/hun schulden te dwingen en/of te verplichten en/of - zij tegen die [slachtoffer-e] (alias [alias-e1], alias [alias-e2], alias [alias-e3]) heeft gezegd dat zij (die [slachtoffer-e]) niet eerder weg mocht dan dat haar schulden waren afgelost en/of - zij [slachtoffer-d] (alias [alias-d1], alias [alias-d2]) en/of [slachtoffer-e] (alias [alias-e1], alias [alias-e2], alias [alias-e3]) en/of [slachtoffer-f] (alias [alias-f1], alias [alias-f2]) één of meermalen heeft bedreigd, althans zich één of meermalen naar haar/hen dreigend heeft opgesteld, althans één of meermalen met stemverheffing tegen haar/hen heeft gesproken en/of - zij die [slachtoffer-d] (alias [alias-d1], alias [alias-d2]) en/of [slachtoffer-e] (alias [alias-e1], alias [alias-e2], alias [alias-e3]) en/of die [slachtoffer-f] (alias [alias-f1], alias [alias-f2]) (een) vals(e) of vervalst(e) paspoort(en) en/of identiteitsbewijs/bewijzen heeft verstrekt en/of verkocht opdat zij hiermee in de prostitutie kon(den) werken, waardoor die [slachtoffer-d] (alias [alias-d1], alias [alias-d2]) en/of [slachtoffer-e] (alias [alias-e1], alias [alias-e2], alias [alias-e3]) en/of die [slachtoffer-f] (alias [alias-f1], alias [alias-f2]) tengevolge van het voorgaande in een afhankelijke positie is gebracht ten opzichte van haar, verdachte en/of haar mededader(s); art 250a lid 1 ahf/ond 1° Wetboek van Strafrecht art 250a lid 2 ahf/ond 1° Wetboek van Strafrecht 3. zij in of omstreeks de periode van 1 januari 2002 tot en met 26 maart 2003 te gemeente Amsterdam en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een aan haar of een ander verstrekt reisdocument, te weten: - een ID-kaart en/of een vreemdelingendocument nummer [nummer1] ten name van [tenaamstelling1], ter beschikking heeft gesteld van [betrokkene1] (alias [alias-e3], alias [alias8]), met het oogmerk dat reisdocument door die [betrokkene1] (alias [alias-e3], alias [alias8]) te doen gebruiken als ware het aan die [betrokkene1] (alias [alias-e3], alias [alias8]) verstrekt en/of - een paspoort serienummer [nummer2] ten name van [tenaamstelling2], ter beschikking heeft gesteld van [slachtoffer-d] (alias [alias9], alias [alias-d2], alias [alias8]), met het oogmerk dat reisdocument door die [slachtoffer-d] (alias [alias9], alias [alias-d2], alias [alias8]) te doen gebruiken als ware het aan die [slachtoffer-d] (alias [alias9], alias [alias-d2], alias [alias8]) verstrekt en/of - een Nederlands paspoort en/of een Nederlandse ID-kaart ten van [tenaamstelling3] ter beschikking heeft gesteld van een tot nu toe onbekend gebleven persoon met het oogmerk dat/die reisducument(en) door die tot nu toe onbekend gebleven persoon te doen gebruiken als ware het/die aan die tot nu toe onbekend gebleven persoon verstrekt en/of - een Nederlandse Identiteitskaart nummer [nummer4] ten name van [tenaamstelling4] ter beschikking heeft gesteld van [betrokkene1] (alias [alias-e3], alias [alias8], alias [alias9]), met het oogmerk dat reisdocument door die [betrokkene1] (alias [alias-e3], alias [alias8], alias [alias9]) te doen gebruiken als ware het aan die [betrokkene1] (alias [alias-e3], alias [alias8], alias [alias9]) verstrekt; art 231 lid 1 Wetboek van Strafrecht art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht ALTHANS, dat zij in of omstreeks de periode van 1 januari 2002 tot en met 26 maart 2003 te gemeente Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, op verschillende tijdstippen, in elk geval eenmaal, (telkens) (een) na te noemen (reis)document(en) heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl zij en/of haar mededader(s) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van dat/die (reis)document(en) (telkens) wist(en) dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof, te weten: - een ID-kaart en/of een vreemdelingendocument nummer [nummer1] ten name van [tenaamstelling1] en/of - een paspoort serienummer [nummer2] ten name van [tenaamstelling2] en/of - een Nederlands paspoort en/of een Nederlandse ID-kaart ten van [tenaamstelling3] en/of - een Nederlandse Identiteitskaart nummer [nummer4] ten name van [tenaamstelling4]; art 416 lid 1 ahf/ond a Wetboek van Strafrecht art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht ALTHANS, dat zij in of omstreeks de periode van 1 januari 2002 tot en met 26 maart 2003 te gemeente Amsterdam, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, op verschillende tijdstippen, in elk geval eenmaal, (telkens) (een) na te noemen (reis)document(en) heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl zij en/of haar mededader(s) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van dat/die (reis)document(en) (telkens) redelijkerwijs had(den) moeten vermoeden dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof, te weten: - een ID-kaart en/of een vreemdelingendocument nummer [nummer1] ten name van [tenaamstelling1] en/of - een paspoort serienummer [nummer2] ten name van [tenaamstelling2] en/of - een Nederlands paspoort en/of een Nederlandse ID-kaart ten van [tenaamstelling3] en/of - een Nederlandse Identiteitskaart nummer [nummer4] ten name van [tenaamstelling4]; art 417bis lid 1 ahf/ond a Wetboek van Strafrecht art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht 4. zij op een of meer verschillende tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 april 2002 tot en met 26 maart 2003 in de gemeente Amsterdam en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met [mededader1] (alias [alias1]) en/of [mededader2] (alias [alias2]) en/of [mededader3] en/of [mededader4] (alias [alias4]) en/of [mededader5] en/of [mededader6] (alias [alias6]) en/of [mededader7] en/of één of anderen, heeft deelgenomen aan een organisatie die tot oogmerk had het plegen van misdrijven, te weten: - (telkens) mensensmokkel als bedoeld in artikel 197a van het Wetboek van Strafrecht (al dan niet begaan als beroep en/of gewoonte en/of tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen) en/of - (telkens) mensenhandel, als bedoeld in artikel 250a wetboek van strafrecht (waaronder het exploiteren van prostitutie en/of aanwerven en/of dwingen en/of bewegen en/of voordeel trekken uit prostitutie) en/of - het (telkens) vervalsen van reisdocumenten en/of het bezitten van reisdocumenten waarvan men weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat zij vals of vervalst zijn (artikel 231 Wetboek van Strafrecht) en/of - het (telkens) verwerven en/of voorhanden hebben en/of overdragen van reisdocumenten waarvan men ten tijde van de verwerving en/of het voorhanden krijgen weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat zij van diefstal, in elk geval van misdrijf afkomstig zijn (artikel 416/417bis van het Wetboek van Strafrecht) art 140 lid 1 Wetboek van Strafrecht Ontvankelijkheid van de officier van justitie De rechtbank zal overeenkomstig het wettelijke stelsel de verweren betreffende de ontvankelijkheid van de officier van justitie behandelen alvorens (in geval van verwerping) toe te komen aan de vragen van artikel 350 van het Wetboek van Strafvordering. Namens de verdachte is - kort gezegd - aangevoerd dat, nu het openbaar ministerie er niet voor gezorgd heeft dat de slachtoffers, die in de feiten 1 en 2 genoemd worden, ter beschikking zijn om gehoord te kunnen worden en verdachte daardoor in haar recht om zich te verdedigen ex artikel 6 EVRM is geschaad, dient de officier van justitie niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn strafvervolging. De rechtbank verwerpt het verweer. Van het openbaar ministerie kan niet gevergd worden dat zij getuigen met een zogenaamde B-9 status onbeperkt ter beschikking houdt voor verhoor (van deze status is door de officier van justitie ter zitting melding gemaakt). De omstandigheid dat de getuigen niet meer ter beschikking waren voor verhoor levert in casu geen ernstige inbreuk op de beginselen van een behoorlijke procesorde op waardoor doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte aan diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak is tekortgedaan. Ten overvloede overweegt de rechtbank dat er geen sprake is van door deze getuigen afgelegde en door verdachte betwiste belastende verklaringen over verdachte. Verweren aangaande bewijs Namens verdachte is aangevoerd dat de start van het onderzoek onrechtmatig is geweest omdat er -zakelijk weergegeven - onvoldoende verdenking tegen verdachte bestond op het moment dat getapt ging worden en dat al het bewijsmateriaal dat door die taps is verkregen als verboden vrucht van dat onrechtmatig handelen moet worden beschouwd en voor het bewijs terzijde moet worden geschoven. De rechtbank verwerpt ook dit het verweer. Zoals ook de rechter-commissaris acht de rechtbank de start van het onderzoek rechtmatig. [slachtoffer-d] wordt op 5 juni 2002 in Eroway in Zwolle aangehouden. [slachtoffer-d] blijkt uit een centrum voor alleenstaande minderjarige asielzoekers verdwenen te zijn. Tijdens de fouillering wordt een briefje met vier telefoonnummers aangetroffen, waaronder het telefoonnummer van verdachte. In de periode van 31 mei 2002 tot en met 5 juni 2002 blijkt er 35 maal met het nummer van verdachte gebeld te zijn. De verdachte betwist voorts de afgeluisterde telefoongesprekken te hebben gevoerd en verklaart dat haar zus die gesprekken heeft gevoerd; de raadsman houdt de rechtbank voor dat in het NFI-rapport aangaande de stemvergelijking geen rekening is gehouden met de zijns inziens reële mogelijkheid dat een ander met een vergelijkbare stem van de telefoon gebruik maakte en dat de conclusie van het NFI niet meegenomen zou behoren te worden in de bewijsconstructie. De rechtbank overweegt als volgt. Nu het bestaan van de zus op geen enkele wijze is komen vast te staan, acht de rechtbank het door verdachte bedoelde gebrek dat zou kleven aan de conclusie van het stemvergelijkend onderzoek niet aanwezig. Verdachte heeft ten overstaan van de politie verscheidene keren bevestigd dat zij het zogeheten "melkgesprek" heeft gevoerd en eerst op de zitting heeft zij ontkend dat gesprek gevoerd te hebben. Bovendien heeft verdachte in haar zesde verhoor verklaard over een vriendin in relatie tot een bepaald telefoongesprek en pas later over haar zuster. De rechtbank acht het onaannemelijk dat iemand anders dan de verdachte de afgeluisterde telefoongesprekken heeft gevoerd en zal een aantal dezer gesprekken bezigen voor het bewijs. Taal- en/of schrijffouten Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten en/of kennelijke omissies voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging. Bewezenverklaring Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1, 2, 3 primair en 4 ten laste gelegde heeft begaan, te weten dat: 1. zij in de periode van 1 januari 2002 tot en met 29 maart 2003 in de gemeente Amsterdam en elders in Nederland tezamen en in vereniging met [mededader1] (alias [alias1]) en/of [mededader2] (alias [alias2]) en/of [mededader3] en/of [mededader4] (alias [alias4]) en/of [mededader5] en/of andere personen, er een gewoonte van heeft gemaakt telkens één of meer personen, te weten: - in de periode van 21 november 2002 tot en met 29 maart 2003: [slachtoffer-a] (alias [alias-a1], alias [alias-a2]) en/of - in de periode van 1 november 2002 tot en met 10 december 2002: [slachtoffer-b] (alias [alias-b1], alias [alias-b2]) en [slachtoffer-c] (alias [alias-c1], alias [alias-c2]) en/of - op 21 maart 2002: [slachtoffer-d] (alias [alias-d1], alias [alias-d2]) en [slachtoffer-e] (alias [alias-e1], alias [alias-e2], alias [alias-e3]) uit winstbejag behulpzaam te zijnt bij het zich verschaffen van toegang tot en/of verblijf in Nederland en/of Duitsland, zijnde een staat welke gehouden is mede ten behoeve van Nederland grenscontrole uit te oefenen, en/of telkens voornoemde personen daartoe uit winstbejag gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen te verschaffen, terwijl verdachte en/of verdachtes mededaders telkens wisten en/of ernstige redenen hadden te vermoeden dat de toegang tot en/of dat verblijf in Nederland en/of Duitsland wederrechtelijk was, immers hebben verdachte en/of haar mededaders: - opdracht gegeven tot het naar Nederland of naar Nederland via Duitsland brengen van één of meer bovengenoemde personen en - onderdak voor één of meer bovengenoemde personen geregeld en/of gezegd waar één of meer bovengenoemde personen onderdak konden/dienden te krijgen en - de/het transport(en) en de komst van één of meer bovengenoemde personen naar Nederland of naar Nederland via Duitsland (gedeeltelijk) betaald en/of gefinancierd en/of er voor gezorgd dat de begeleider(s) en/of vervoerder(s) van één of meer bovengenoemde personen betaald werd(en) en/of (een) geldbedrag(en) ontving(en) en - ten behoeve van de transporten en de komst van één of meer bovengenoemde personen naar Nederland of naar Nederland via Duitsland paspoorten en/of (een) zogenaamde look-alike- reisdocument(en) en/of kleding ter beschikking gesteld van en/of afgegeven aan één of meer bovengenoemde personen en/of haar/hun begeleider(s) en/of vervoerder(s) en - ten behoeve van transporten en de komst van één of meer bovengenoemde personen naar Nederland of Nederland via Duitsland betalingen verricht en/of overleg gevoerd over de wijze waarop één of meer bovengenoemde personen naar Nederland zouden (kunnen) komen en/of opdrachten heeft gegeven met betrekking tot de hoogte van de te betalen geldbedragen door of ten behoeve van die één of meer bovengenoemde personen en - één of meer bovengenoemde personen geïnstrueerd ten aanzien van de reis en/of reisverhaal en/of het/de look-alike document(en) en - één of meer bovengenoemde personen voodoorituelen laten ondergaan en - beloftes laten afleggen voor de voodooraad in Nigeria en daarbij behorende rituelen laten uitvoeren en/of aldus onder invloed van voodoo gebracht en/of laten brengen en/of (aldus) de/het transport(en) en de komst naar Nederland en/of Duitsland en/of naar Nederland via Duitsland van één of meer bovengenoemde personen georganiseerd en/of gecoördineerd en/of gefaciliteerd; 2. zij op tijdstippen in de periode van 01 januari 2002 tot en met 26 maart 2003 in de gemeente Amsterdam en/of elders in Nederland (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen: A. [slachtoffer-d] (alias [alias-d1], alias [alias-d2]) en/of [slachtoffer-e] (alias [alias-e1], alias [alias-e2], alias [alias-e3]) en/of [slachtoffer-f] (alias [alias-f1], alias [alias-f2]) door feitelijkheden of door bedreiging met geweld of bedreiging met feitelijkheden heeft gedwongen of door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht of heeft bewogen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling en/of onder voornoemde omstandigheden enige handeling heeft ondernomen waarvan verdachte en/of haar mededaders wisten, althans redelijkerwijs moesten vermoeden dat die ander(en) zich daardoor tot het verrichten van die seksuele handelingen beschikbaar stelden en/of B. opzettelijk voordeel heeft getrokken uit seksuele handelingen van een ander, genaamd [slachtoffer-d] (alias [alias-d1], alias [alias-d2]) en/of [slachtoffer-e] (alias [alias-e1], alias [alias-e2], alias [alias-e3]) en/of [slachtoffer-f] (alias [alias-f1], alias [alias-f2], met of voor een derde tegen betaling, terwijl verdachte en/of haar mededaders wisten, althans redelijkerwijs moesten vermoeden dat die [slachtoffer-d] (alias [alias-d1], alias [alias-d2]) en/of [slachtoffer-e] (alias [alias-e1], alias [alias-e2], alias [alias-e3]) en/of die [slachtoffer-f] (alias [alias-f1], alias [alias-f2] zich door feitelijkheden of door bedreiging met geweld of bedreiging met andere feitelijkheden werd(en) gedwongen en/of door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht werd(en) bewogen zich beschikbaar te stellen tot het plegen van die handelingen en/of C: anderen, genaamd [slachtoffer-d] (alias [alias-d1], alias [alias-d2]) en [slachtoffer-e] (alias [alias-e1], alias [alias-e2], alias [alias-e3]) en [slachtoffer-f] (alias [alias-f1], alias [alias-f2]), door feitelijkheden of door bedreiging met geweld of feitelijkheden heeft gedwongen of door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht heeft bewogen verdachte en haar mededader(s) uit de opbrengst van hun seksuele handelingen met een derde te bevoordelen, immers heeft verdachte tezamen en in vereniging met anderen of een ander, die [slachtoffer-d] (alias [alias-d1], alias [alias-d2]) en [slachtoffer-e] (alias [alias-e1], alias [alias-e2], alias [alias-e3]) en die [slachtoffer-f] (alias [alias-f1], alias [alias-f2] slachtoffer gemaakt van mensenhandel ondermeer doordat: - zij die [slachtoffer-d] (alias [alias-d1], alias [alias-d2]) en/of [slachtoffer-e] (alias [alias-e1], alias [alias-e2], alias [alias-e3]) en/of die [slachtoffer-f] (alias [alias-f1], alias [alias-f2] heeft gebracht en/of gestuurd naar een pand in Zwolle en/of Apeldoorn en/of een andere plaats in Nederland, waar prostitutie werd beoefend of bedreven en/of haar/zij daar in de prostitutie heeft laten werken en/of - zij tegen die [slachtoffer-d] (alias [alias-d1], alias [alias-d2]) en/of [slachtoffer-e] (alias [alias-e1], alias [alias-e2], alias [alias-e3]) en/of die [slachtoffer-f] (alias [alias-f1], alias [alias-f2]) heeft gezegd, althans duidelijk heeft gemaakt dat zij het uit die prostitutie verdiende geld geheel of gedeeltelijk moest(en) afdragen en/of - zij (het verdiende) geld van die [slachtoffer-d] (alias [alias-d1], alias [alias-d2]) en/of [slachtoffer-e] (alias [alias-e1], alias [alias-e2], alias [alias-e3]) en/of die [slachtoffer-f] (alias [alias-f1], alias [alias-f2]) onder zich heeft gehouden en/of - zij [slachtoffer-d] (alias [alias-d1], alias [alias-d2]) en/of [slachtoffer-e] (alias [alias-e1], alias [alias-e2], alias [alias-e3]) en/of [slachtoffer-f] (alias [alias-f1], alias [alias-f2]) voodoorituelen heeft laten ondergaan en/of beloftes heeft laten afleggen voor de voodooraad in Nigeria en daarbij behorende rituelen heeft laten uitvoeren en/of aldus en/of in elk geval onder invloed van voodoo heeft gebracht en/of heeft laten brengen en/of onder dreiging van voodoo heeft gedwongen tot afbetalen en/of prostitutie en/of zogenaamde voodoo-pakketjes heeft samengesteld en/of bewaard teneinde die [slachtoffer-d] (alias [alias-d1], alias [alias-d2]) en/of [slachtoffer-e] (alias [alias-e1], alias [alias-e2], alias [alias-e3]) en/of [slachtoffer-f] (alias [alias-f1], alias [alias-f2]) tot prostitutie en/of afbetalen van haar/hun schulden te dwingen en/of te verplichten en/of - zij tegen die [slachtoffer-e] (alias [alias-e1], alias [alias-e2], alias [alias-e3]) heeft gezegd dat zij (die [slachtoffer-e]) niet eerder weg mocht dan dat haar schulden waren afgelost en/of - zij [slachtoffer-d] (alias [alias-d1], alias [alias-d2]) en/of [slachtoffer-e] (alias [alias-e1], alias [alias-e2], alias [alias-e3]) en/of [slachtoffer-f] (alias [alias-f1], alias [alias-f2]) één of meermalen heeft bedreigd, althans zich één of meermalen naar haar/hen dreigend heeft opgesteld, althans één of meermalen met stemverheffing tegen haar/hen heeft gesproken en/of - zij die [slachtoffer-d] (alias [alias-d1], alias [alias-d2]) en/of [slachtoffer-e] (alias [alias-e1], alias [alias-e2], alias [alias-e3]) en/of die [slachtoffer-f] (alias [alias-f1], alias [alias-f2]) (een) vals(e) of vervalst(e) paspoort(en) en/of identiteitsbewijs/bewijzen heeft verstrekt en/of verkocht opdat zij hiermee in de prostitutie kon(den) werken, waardoor die [slachtoffer-d] (alias [alias-d1], alias [alias-d2]) en [slachtoffer-e] (alias [alias-e1], alias [alias-e2], alias [alias-e3]) en die [slachtoffer-f] (alias [alias-f1], alias [alias-f2]) tengevolge van het voorgaande in een afhankelijke positie is gebracht ten opzichte van haar, verdachte en/of haar mededader(s); 3. zij in de periode van 1 januari 2002 tot en met 26 maart 2003 te gemeente Amsterdam en (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, een aan haar of een ander verstrekt reisdocument, te weten: - een ID-kaart nummer [nummer1] ten name van [tenaamstelling1], ter beschikking heeft gesteld van [betrokkene1] (alias [alias-e3], alias [alias8]), met het oogmerk dat reisdocument door die [betrokkene1] (alias [alias-e3], alias [alias8]) te doen gebruiken als ware het aan die [betrokkene1] (alias [alias-e3], alias [alias8]) verstrekt en - een paspoort serienummer [nummer2] ten name van [tenaamstelling2], ter beschikking heeft gesteld van [slachtoffer-d] (alias [alias9], alias [alias-d2], alias [alias8]), met het oogmerk dat reisdocument door die [slachtoffer-d] (alias [alias9], alias [alias-d2], alias [alias8]) te doen gebruiken als ware het aan die [slachtoffer-d] (alias [alias9], alias [alias-d2], alias [alias8]) verstrekt en - een Nederlandse ID-kaart ten name van [tenaamstelling3] ter beschikking heeft gesteld van een tot nu toe onbekend gebleven persoon met het oogmerk dat/die reisducument(en) door die tot nu toe onbekend gebleven persoon te doen gebruiken als ware het/die aan die tot nu toe onbekend gebleven persoon verstrekt en - een Nederlandse Identiteitskaart nummer [nummer4] ten name van [tenaamstelling4] ter beschikking heeft gesteld van [betrokkene1] (alias [alias-e3], alias [alias8], alias [alias9]), met het oogmerk dat reisdocument door die [betrokkene1] (alias [alias-e3], alias [alias8], alias [alias9]) te doen gebruiken als ware het aan die [betrokkene1] (alias [alias-e3], alias [alias8], alias [alias9]) verstrekt; 4. zij op tijdstippen in de periode van 1 april 2002 tot en met 26 maart 2003 in de gemeente Amsterdam en elders in Nederland, tezamen en in vereniging met [mededader1] (alias [alias1]) en [mededader2] (alias [alias2]) en [mededader3] en [mededader4] (alias [alias4]) en [mededader5] en [mededader7] en anderen, heeft deelgenomen aan een organisatie die tot oogmerk had het plegen van misdrijven, te weten: - telkens mensensmokkel als bedoeld in artikel 197a van het Wetboek van Strafrecht (al dan niet begaan uit gewoonte en tezamen en in vereniging met een ander of anderen) en - telkens mensenhandel, als bedoeld in artikel 250a wetboek van strafrecht (waaronder het exploiteren van prostitutie en/of aanwerven en/of dwingen en/of bewegen en/of voordeel trekken uitprostitutie) en - het telkens vervalsen van reisdocumenten en/of het bezitten van reisdocumenten waarvan men weet dat zij vals of vervalst zijn (artikel 231 Wetboek van Strafrecht) en - het telkens verwerven en/of voorhanden hebben en/of overdragen van reisdocumenten waarvan men ten tijde van de verwerving en/of het voorhanden krijgen weet dat zij van geval van misdrijf afkomstig zijn (artikel 416/417bis van het Wetboek van Strafrecht). Vrijspraak van het meer of anders tenlastegelegde Wat meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. De verdachte behoort daarvan te worden vrijgesproken. Strafbaarheid van het bewezenverklaarde Het bewezene levert op de misdrijven: feit 1: tezamen en in vereniging met één of meer anderen, een ander uit winstbejag behulpzaam zijn bij het zich verschaffen van toegang tot of verblijven in Nederland of enige staat welke gehouden is mede ten behoeve van Nederland grenscontrole uit te oefenen of hem daartoe uit winstbejag gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen, terwijl zij weet dat de toegang of dat verblijf wederrechtelijk is, meermalen gepleegd; feit 2A: een ander door feitelijkheden of door bedreiging met geweld of feitelijkheden dwingen of door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht bewegen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling, dan wel onder voornoemde omstandigheden enige handeling ondernemen waarvan zij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander zich daardoor tot het verrichten van die handelingen beschikbaar stelt, door twee of meer verenigde personen en meermalen gepleegd; feit 2B: opzettelijk voordeel trekken uit seksuele handelingen van een ander met een derde tegen betaling, terwijl zij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander zich onder de onder feit 2A genoemde omstandigheden beschikbaar stelt tot het plegen van die handelingen, meermalen gepleegd; feit 2C: een ander door feitelijkheden of door bedreiging met geweld of feitelijkheden dwingen of door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht bewegen haar uit de opbrengst van haar seksuele handelingen met een derde te bevoordelen, meermalen gepleegd; feit 3 primair: medeplegen van het ter beschikking stellen van een derde van een aan haar of een ander verstrekt reisdocument, met het oogmerk het door deze te doen gebruiken als ware het aan hem verstrekt, meermalen gepleegd; feit 4: deelneming aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven. Strafbaarheid van de verdachte Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Oplegging van straf en/of maatregel De rechtbank acht na te melden strafoplegging in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken. De rechtbank heeft bij haar straftoemeting in het bijzonder in aanmerking genomen - en vindt daarin de redenen die tot de keuze van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van na te melden duur leiden - dat verdachte heeft deelgenomen aan een organisatie die zich onder meer bezighield met mensensmokkel en vrouwenhandel. Georganiseerde criminaliteit in de hier bedoelde zin vormt een ernstige bedreiging voor de openbare orde. Bij het illegaal binnenloodsen van mensen in Nederland of een Schengenland worden de Nederlandse en Schengen wet- en regelgeving op het gebied van immigratie aangetast. Met name bij de vrouwenhandel vervulde verdachte een centrale rol. In beslag genomen voorwerpen De na te melden in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, met betrekking tot welke het onder 1 en 2 bewezenverklaarde zijn begaan, dienen te worden onttrokken aan het verkeer, aangezien zij van zodanige aard zijn dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met het algemeen belang. Nu er geen strafvorderlijk belang meer aanwezig is dat zich daartegen verzet, zal de teruggave worden gelast van de na te melden voorwerpen aan de veroordeelde. Toepasselijke wettelijke voorschriften Deze beslissing is gegrond op de artikelen 10, 27, 36c, 47, 57, 140, 197a, 231 en 250a van het Wetboek van Strafrecht. BESLISSING De rechtbank beslist als volgt. Verklaart, zoals hiervoor overwogen, bewezen dat verdachte het 1, 2, 3 primair en 4 tenlastegelegde heeft begaan. Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij. Verklaart het bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart verdachte strafbaar. Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 4 (vier) jaren en 6 (zes) maanden. Beveelt, dat de tijd, door veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht. Beveelt de onttrekking aan het verkeer van de in beslaggenomen, nog niet teruggegeven, voorwerpen, te weten de nummers 2, 6, 7, 10, 13, 14, 24, 34, 47, 48, 49, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64 en 82 als weergegeven op de aan dit vonnis gehechte lijst van in beslag genomen voorwerpen. Gelast de teruggave van de in beslag genomen, nog niet teruggegeven, voorwerpen aan veroordeelde, te weten de overige voorwerpen op de aangehechte lijst van in beslag genomen voorwerpen. Aldus gewezen door mr. Van Beuge, voorzitter, mrs. Elders en Van Apeldoorn, rechters, in tegenwoordigheid van mr. De Bruijn-van der Sluijs, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 11 juni 2004. Mr. Van Apeldoorn is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.