Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AS6115

Datum uitspraak2005-02-15
Datum gepubliceerd2005-02-15
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - meervoudig
Instantie naamRechtbank Almelo
Zaaknummers08/9996005-04
Statusgepubliceerd


Indicatie

FDE-zaak. Verdachte K. wordt veroordeeld voor het meermalen opzettelijk voordeel trekken uit de opbrengst van door misdrijf verkregen goed. Gecharmeerd van een luxe leven en tegen beter weten in heeft zij geprofiteerd van de opbrengst van de misdaden van haar mede-verdachte. K. wordt vrijgesproken van diverse andere strafbare feiten waaronder het meermalen plegen van oplichting. In verband daarmee worden de gedupeerden niet ontvankelijk verklaard in hun vordering, voor zover zij zich in de strafzaak gevoegd hadden als benadeelde partij. K. wordt veroordeeld tot 6 maanden gevanagenisstraf waarvan 3 voorwaardelijk, met aftrek van voorarrest. Ook wordt zij veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur.


Uitspraak

RECHTBANK ALMELO Parketnummer: 08/9996005-04 STRAFVONNIS Uitspraak: 15 februari 2005 De rechtbank te Almelo, meervoudige economische kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Almelo, tegen: [verdachte K], geboren te [plaats] op [datum] 1945, wonende te [plaats en adres], terechtstaande -na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzittingen van 27 juli 2004, 25 november 2004 en 2 februari 2005- terzake dat: 1. A. zij, al dan niet handelende onder de naam Financiële Dienstverlening Europa en/of F.D.E., in of omstreeks de periode van 1 november 1999 tot en met 31 maart 2004 te Hengelo en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, meermalen althans eenmaal, (telkens) opzettelijk, bedrijfsmatig al dan niet op termijn opvorderbare gelden van het publiek, waaronder na te noemen personen, heeft aangetrokken en/of heeft doen aantrekken en/of ter beschikking heeft gehad en/of ter beschikking heeft doen hebben, dan wel in enigerlei vorm heeft bemiddeld en/of heeft doen bemiddelen ter zake van het bedrijfsmatig van het publiek aantrekken en/of ter beschikking verkrijgen van al dan niet op termijn opvorderbare gelden, of B. de besloten vennootschap Financiële Dienstverlening Europa B.V. in of omstreeks de periode van 1 augustus 2001 tot en met 31 maart 2004 te Hengelo en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, meermalen althans eenmaal, (telkens) opzettelijk, bedrijfsmatig al dan niet op termijn opvorderbare gelden van het publiek, waaronder na te noemen personen, heeft aangetrokken en/of heeft doen aantrekken en/of ter beschikking heeft gehad en/of ter beschikking heeft doen hebben, dan wel in enigerlei vorm heeft bemiddeld en/of heeft doen bemiddelen ter zake van het bedrijfsmatig van het publiek aantrekken en/of ter beschikking verkrijgen van al dan niet op termijn opvorderbare gelden, tot welk(e) feit(en) zij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opdracht heeft gegeven en/of aan welke verboden gedraging(en) zij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, feitelijke leiding heeft gegeven, (ten aanzien van een totaal bedrag van tussen de Euro 4.500.000,-- en Euro 6.000.000,--, onder meer van de navolgende personen voor de navolgende bedragen) - [benadeelde 28] (ingelegd(e)/ter beschikking gesteld(e) geldbedrag(en) Hfl. 70.000,-- en/of Hfl 10.000,-- en/of Hfl 100.000,--, in elk geval een of meer geldbedrag(en)), en/of - [benadeelde 29A] en/of [benadeelde 29B] (ingelegd(e)/ter beschikking gestelde geldbedrag(en) Hfl. 50.000,-- en/of Hfl. 45.000,--, in elk geval een of meer geldbedrag(en)), en/of - [benadeelde 30] (ingelegd(e)/ter beschikking gesteld(e) geldbedrag(en) Hfl 10.000,-- en/of Hfl 20.000,-- en/of Hfl 177.050,75, in elk geval een of meer geldbedrag(en)) en/of - [benadeelde 17] (ingelegd/ter beschikking gesteld geldbedrag Euro 125.000,--, in elk geval een of meer geldbedrag(en)) en/of - [benadeelde 31] (ingelegd(e)/ter beschikking gesteld(e) geldbedrag(en) Euro 65.000,-- en/of Euro 38.588,35, in elk geval een of meer geldbedrag(en)), en/of - [benadeelde 18] (ingelegd(e)/ter beschikking gesteld(e) geldbedrag(en) Euro 17.000,-- en/of Euro 35.000,--, in elk geval een of meer geldbedrag(en)), en/of - [benadeelde 8] (ingelegd/ter beschikking gesteld geldbedrag Euro 100.000,--, in elk geval een of meer geldbedrag(en)), en/of - [benadeelde 20] (ingelegd/ter beschikking gesteld geldbedrag Euro 100.000,--, in elk geval een of meer geldbedrag(en)) en/of - [benadeelde 11] (ingelegd/ter beschikking gesteld geldbedrag Euro 51.000,--, in elk geval een of meer geldbedrag(en)); 2. A. zij, al dan niet handelende onder de naam Financiële Dienstverlening Europa en/of F.D.E., in of omstreeks de periode van 1 november 1999 tot en met 31 maart 2004 te Hengelo en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, meermalen althans eenmaal, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen, door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels een groot aantal personen, althans een of meer personen, waaronder: * [benadeelde 28], en/of * [benadeelde 29A] en/of [benadeelde 29B], en/of * [benadeelde 30], en/of * [benadeelde 17], en/of * [benadeelde 31], en/of * [benadeelde 18], en/of * [benadeelde 8], en/of * [benadeelde 20], en/of * [benadeelde 11] heeft bewogen tot: -de afgifte van een of meer geldbedragen, in elk geval enig goed; en/of -het aangaan van een schuld, te weten een of meer geldleningsovereenkomst(en) (onder meer inhoudende de verplichting een of meer geldbedrag(en) in depot te storten), in elk geval enige civielrechtelijke overeenkomst, hebbende zij, verdachte, en/of haar mededader(s) met vorenomschreven oogmerk (telkens) -zakelijk weergegeven- valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid: * zich al dan niet door tussenkomst van een call-center aan het publiek, waaronder een of meer van voornoemde personen, gepresenteerd als zijnde (vertegenwoordigster van) een officiële kredietinstelling en/of officieel bemiddelingskantoor; en/of * (vervolgens) aan het (aldus) benaderde publiek, waaronder een of meer van voornoemde personen, het navolgende voorgespiegeld, althans voorgehouden: - dat financieel voordeel behaald zou kunnen worden door het (over)sluiten van een hypothecaire geldlening waarbij de overwaarde van een (bestaand(e))woning of pand in geld zou worden omgezet; - dat daarna die (aldus) ter beschikking gekomen geldbedragen aan het bedrijf Financiële Dienstverlening Europa/F.D.E. zou dienen te worden uitgeleend, althans ter beschikking gesteld, waarna deze door genoemd bedrijf zouden worden belegd, althans geïnvesteerd; - dat die beleggingen/investering een zodanig hoog rendement ( 8%, 10%, 12% of 14% of daaromtrent) zou gaan opleveren dat de maandlast voor de uitlener/ter beschikking steller van het geld aanmerkelijk zou worden verlaagd; - dat het voorgehouden rendementspercentage vast en gegarandeerd is; - dat aan het einde van de looptijd van de overeenkomst de terugbetaling van de uitgeleende, althans ter beschikking gestelde, gelden gegarandeerd is; - dat er voor de klant geen risico's zouden zijn, althans dat er voor de klant geen ander risico zou zijn dan het faillissement van Financiële Dienstverlening Europa/F.D.E.; waardoor een groot aantal personen, waaronder [benadeelde 28] (depotstorting(en) van Hfl. 70.000,-- en/of Hfl 10.000,-- en/of Hfl 100.000,--, in elk geval een of meer depotstorting(en), en/of [benadeelde 29A] en/of [benadeelde 29B] (depotstorting(en) van Hfl. 50.000,-- en/of Hfl. 45.000,--, in elk geval een of meer depotstorting(en), en/of [benadeelde 30] (depotstorting(en) van Hfl 10.000,-- en/of Hfl 20.000,-- en/of Hfl 177.050,75, in elk geval een of meer depotstorting(en), en/of [benadeelde 17] (depotstorting van Euro 125.000,--, in elk geval een depotstorting, en/of [benadeelde 31] (depotstorting(en) van Euro 65.000,-- en/of Euro 38.588,35, in elk geval een/of meer depotstorting(en) en/of [benadeelde 18] (depotstorting(en) van Euro 17.000,-- en/of Euro 35.000,--, in elk geval een of meer depotstorting(en), en/of [benadeelde 8] (depotstorting van Euro 100.000,--, in elk geval een depotstorting), en/of [benadeelde 20] (depotstorting van Euro 100.000,--, in elk geval een depotstorting) en/of [benadeelde 11] (depotstorting van Euro 51.000,--, in elk geval een depotstorting) voornoemd werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte en/of het aangaan van bovenomschreven schuld; of B. de besloten vennootschap Financiële Dienstverlening Europa B.V. in of omstreeks de periode van 1 augustus 2001 tot en met 31 maart 2004 te Hengelo en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, meermalen althans eenmaal, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen, door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels een groot aantal personen, althans een of meer personen, waaronder: * [benadeelde 28], en/of * [benadeelde 29A] en/of [benadeelde 29B], en/of * [benadeelde 30], en/of * [benadeelde 17], en/of * [benadeelde 31], en/of * [benadeelde 18], en/of * [benadeelde 8], en/of * [benadeelde 20], en/of * [benadeelde 11] heeft bewogen tot: - de afgifte van een of meer geldbedragen, in elk geval enig goed; en/of - het aangaan van een schuld, te weten een of meer geldleningsovereenkomst(en) (onder meer inhoudende de verplichting een of meer geldbedrag(en) in depot te storten), in elk geval enige civielrechtelijke overeenkomst, hebbende Financiële Dienstverlening Europa B.V. en/of haar mededader(s) met vorenomschreven oogmerk (telkens) -zakelijk weergegeven- valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid: * zich al dan niet door tussenkomst van een call-center aan het publiek, waaronder een of meer van voornoemde personen, gepresenteerd als zijnde (vertegenwoordigster van) een officiële kredietinstelling en/of officieel bemiddelingskantoor; en/of * (vervolgens) aan het (aldus) benaderde publiek, waaronder een of meer van voornoemde personen, het navolgende voorgespiegeld, althans voorgehouden: - dat financieel voordeel behaald zou kunnen worden door het (over)sluiten van een hypothecaire geldlening waarbij de overwaarde van een (bestaand(e) )woning of pand in geld zou worden omgezet; - dat daarna die (aldus) ter beschikking gekomen geldbedragen aan Financiële Dienstverlening Europa B.V. zou dienen te worden uitgeleend, althans ter beschikking gesteld, waarna deze door Financiële Dienstverlening Europa B.V. zouden worden belegd, althans geïnvesteerd; - dat die beleggingen/investering een zodanig hoog rendement ( 8%, 10%, 12% of 14% of daaromtrent) zou gaan opleveren dat de maandlast voor de uitlener/ter beschikking steller van het geld aanmerkelijk zou worden verlaagd; - dat het voorgehouden rendementspercentage vast en gegarandeerd is; - dat aan het einde van de looptijd van de overeenkomst de terugbetaling van de uitgeleende, althans ter beschikking gestelde, gelden gegarandeerd is; - dat er voor de klant geen risico's zouden zijn, althans dat er voor de klant geen ander risico zou zijn dan het faillissement van Financiële Dienstverlening Europa B.V., waardoor een groot aantal personen, waaronder [benadeelde 28] (depotstorting(en) van Hfl. 70.000,-- en/of Hfl 10.000,-- en/of Hfl 100.000,--, in elk geval een of meer depotstorting(en), en/of [benadeelde 29A] en/of [benadeelde 29B] (depotstorting(en) van Hfl. 50.000,-- en/of Hfl. 45.000,--, in elk geval een of meer depotstorting(en), en/of [benadeelde 30] (depotstorting(en) van Hfl 10.000,-- en/of Hfl 20.000,-- en/of Hfl 177.050,75, in elk geval een of meer depotstorting(en), en/of [benadeelde 17] (depotstorting van Euro 125.000,--, in elk geval een depotstorting, en/of [benadeelde 31] (depotstorting(en) van Euro 65.000,-- en/of Euro 38.588,35, in elk geval een/of meer depotstorting(en) en/of [benadeelde 18] (depotstorting(en) van Euro 17.000,-- en/of Euro 35.000,--, in elk geval een of meer depotstorting(en), en/of [benadeelde 8] (depotstorting van Euro 100.000,--, in elk geval een depotstorting), en/of [benadeelde 20] (depotstorting van Euro 100.000,--, in elk geval een depotstorting), en/of [benadeelde 11] (depotstorting van Euro 51.000,--, in elk geval een depotstorting) voornoemd werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte en/of het aangaan van bovenomschreven schuld, tot welk(e) feit(en) zij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opdracht heeft gegeven en/of aan welke verboden gedraging(en) zij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, feitelijke leiding heeft gegeven; 3. de besloten vennootschap Financiële Dienstverlening Europa B.V., welke rechtspersoon bij vonnis (van de rechtbank Almelo van 7 mei 2004, bekrachtigd bij arrest van het gerechtshof te Arnhem van 14 juni 2004) in staat van faillissement is verklaard, in of omstreeks de periode van 1 januari 2003 tot en met 26 april 2004 te Hengelo en/of (elders) in Nederland, meermalen althans eenmaal, (telkens) ter bedrieglijke verkorting van de rechten van de schuldeisers van voornoemde rechtspersoon, * een of meer geldbedrag(en), althans enig goed, aan de boedel onttrokken heeft, immers buiten bereik en beheer van de (te benoemen) curator gebracht en gehouden, het betreft: - een of meer geldbedrag(en) (tot een totaal van Euro 229.000,-- of daaromtrent) door de kosten van de oprichting door [mede-verdachte] in privé van FDE Corporation USA te voldoen/betalen (en/of deze niet op [mede-verdachte] (trachten) te verhalen) en/of - een geldbedrag van US $ 50.000,-- door weigerachtig te zijn en te blijven dat geldbedrag -dat was overgeboekt naar/beschikbaar was op een bankrekening in de Verenigde Staten van Amerika- naar een (Nederlandse) bankrekening van Financiële Dienstverlening Europa B.V. over te (doen) boeken en/of - een of meer geldbedrag(en) (tot een totaal van Euro 75.000,--) door de kosten van de oprichting door [mede-verdachte] en/of [verdachte] van [verdachte] Betreuungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH en/of [verdachte] International Immobilien GmbH en/of F.D.E. GmbH te voldoen/betalen (en/of deze niet op [mede-verdachte] en/of [verdachte] (trachten) te verhalen); en/of - een geldbedrag van Euro 21.743,08 door namens [mede-verdachte] en/of [verdachte] onverschuldigd een deel van de kosten van aanschaf van onroerend goed door [derde-betrokkene] te voldoen/betalen (en/of deze niet op [mede-verdachte] en/of [verdachte] (trachten) te verhalen); en/of * niet voldaan heeft aan de op haar rustende verplichtingen ten opzichte van het voeren van een administratie ingevolge artikel 10, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek of artikel 15a, eerste lid, van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, en het bewaren en te voorschijn brengen van boeken, bescheiden en andere gegevensdragers in die artikelen bedoeld, immers: - werd door Financiële Dienstverlening Europa B.V. geen kasadministratie bijgehouden, althans niet juist, tijdig en/of niet volledig bijgehouden; en/of - waren niet van alle inleningen van gelden de overeenkomsten van geldlening en andere op de inlening betrekking hebbende stukken in de (bedrijfs-) administratie van Financiële Dienstverlening Europa B.V. opgenomen, ten gevolge waarvan de rechten en verplichtingen van Financiële Dienstverlening Europa B.V. niet te allen tijde (juist en volledig) kon worden gekend, tot welk(e) feit(en) zij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, opdracht heeft gegeven en/of aan welke verboden gedraging(en) zij, verdachte, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, feitelijke leiding heeft gegeven; 4. zij in of omstreeks de periode van 1 november 1999 tot en met 25 april 2004 te Hengelo en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, een of meer geldbedrag(en) (tot een totaalbedrag van tussen de Euro 3.000.000,-- en Euro 4.000.000,-- of daaromtrent), in elk geval enig goed, welk(e) geldbedrag(en), althans goed(eren), geheel of ten dele aan een ander, te weten een groot aantal, althans een of meer, cliënt(en) van de eenmanszaak Financiële Dienstverlening Europa/F.D.E. en/of de besloten vennootschap Financiële Dienstverlening Europa B.V. toebehoorde(n), en welk(e) geldbedrag(en), althans goed(eren), zij, verdachte, en/of haar mededader(s) (telkens) anders dan door misdrijf, te weten doordat vorenbedoelde cliënt(en) ingevolge een burgerrechtelijke overeenkomst bedoelde geldbedrag(en) in depot hadden gestort bij de eenmanszaak Financiële Dienstverlening Europa/F.D.E. en/of de besloten vennootschap Financiële Dienstverlening Europa B.V., en haar mededader * uit hoofde van haar beroep, zijnde degene voor wier rekening de eenmanszaak Financiële Dienstverlening Europa/F.D.E. werd gedreven en/of uit hoofde van haar beroep van algemeen directeur en (middellijk) groot-aandeelhouder van besloten vennootschap Financiële Dienstverlening Europa B.V., en/of, zij verdachte, en/of haar mededader(s) * uit hoofde van haar persoonlijke dienstbetrekking bij de besloten vennootschap Financiële Dienstverlening Europa B.V., onder zich had(den), zich wederrechtelijk heeft toegeëigend; ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 4 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat zij in of omstreeks de periode van 1 november 1999 tot en met 26 april 2004 te Hengelo en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) opzettelijk een of meer (vakantie)reizen heeft gemaakt en/of gebruik heeft gemaakt van de woning gelegen aan de [straat en huisnummer] te Hengelo (Overijssel) en/of gebruik heeft gemaakt van de in die woning aanwezige voorzieningen en/of maaltijden heeft genuttigd en/of aandelen in een Duitse rechtspersoon heeft verworven en/of een (huwelijks)geschenk heeft gegeven, terwijl zij, verdachte, en/of haar mededader(s), (telkens) wist(en) dat voormelde besteding(en) geheel of gedeeltelijk werd(en) betaald met (een) geldbedrag(en) verkregen uit de opbrengst van een of meer misdrij(f)(ven), te weten: * oplichting; en/of * bedrieglijke bankbreuk; en/of * al dan niet gekwalificeerde verduistering, althans, dat zij, verdachte, tezamen en in vereniging met één of meer anderen, althans alleen, aldus opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de opbrengst van deze misdrijven, in elk geval enig misdrijf; Gezien de stukken; Gelet op het onderzoek ter terechtzitting; Gehoord de vordering van de officier van justitie; Gelet op de verdediging door en/of namens verdachte gevoerd; De rechtbank heeft de in de tenlastelegging begane kennelijke schrijffouten verbeterd, in de bewezenverklaring. Verdachte wordt daardoor in haar verdediging niet geschaad. De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan verdachte sub 1, 2, 3 en 4 primair is tenlastegelegd, zodat zij daarvan behoort te worden vrijgesproken. De rechtbank is door de inhoud van wettige bewijsmiddelen -die in de gevallen waarin de wet aanvulling van dit (verkorte) vonnis met de bewijsmiddelen vereist, in een aan dit vonnis te hechten bijlage zullen worden opgenomen- waarop na te melden beslissing steunt, tot de overtuiging gekomen en acht wettig bewezen dat verdachte het sub 4 subsidiair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat: zij in de periode van 1 november 1999 tot en met 26 april 2004 in Nederland, meermalen, (telkens) opzettelijk (vakantie)reizen heeft gemaakt en gebruik heeft gemaakt van de woning gelegen aan de [straat en huisnummer] te Hengelo (Overijssel) en gebruik heeft gemaakt van de in die woning aanwezige voorzieningen en maaltijden heeft genuttigd en aandelen in een Duitse rechtspersoon heeft verworven en een (huwelijks)geschenk heeft gegeven, terwijl zij, verdachte, aldus opzettelijk voordeel heeft getrokken uit de opbrengst van enig misdrijf, te weten: * oplichting; en/of * bedrieglijke bankbreuk; Tot deze beslissing geven reden de in die bewijsmiddelen voorkomende feiten en omstandigheden, waarbij de inhoud van die bewijsmiddelen telkens alleen is gebezigd tot bewijs van het telastegelegde feit, waarop deze inhoud in het bijzonder betrekking heeft. De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte sub 4 subsidiair meer of anders is tenlastegelegd, zodat zij daarvan behoort te worden vrijgesproken. Het bewezen verklaarde levert op: wat betreft sub 4 subsidiair het misdrijf: "Opzettelijk uit de opbrengst van enig door misdrijf verkregen goed voordeel trekken", strafbaar gesteld bij artikel 416 van het Wetboek van Strafrecht, meermalen gepleegd; De verdachte is strafbaar, aangezien niet is gebleken van een haar strafbaarheid uitsluitende omstandigheid. De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte, terzake sub 4 subsidiair wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, met aftrek van het voorarrest, alsmede een geldboete van € 30.000,-, subsidiair 285 dagen hechtenis, met (gedeeltelijke) toewijzing van de civiele vorderingen; De rechtbank overweegt wat de straf betreft, dat op grond van de aard van de feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn gepleegd en de persoon van verdachte, zoals één en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, aan verdachte de straffen behoren te worden opgelegd, zoals deze hierna zullen worden bepaald, waarbij nog het volgende is overwogen: Verdachte heeft, ondanks het feit dat zij de rechtbank anders wil doen geloven, gedurende een reeks van jaren welbewust meegeprofiteerd van gelden die op onrechtmatige wijze waren verkregen door verdachte [mede-verdachte]. Verdachte had moeten begrijpen dat de praktijken die binnen FDE plaatsvonden niet door de beugel konden. Zo heeft zij diverse keren te maken gehad met deurwaarders die bij de gezamenlijke woning van verdachte en [mede-verdachte] aan de deur kwamen om schulden te incasseren die [mede-verdachte] had gemaakt. Ook heeft verdachte haar naam laten gebruiken door zich te laten inschrijven als bestuurder van KBN B.V. en daarmee van FDE B.V., vanwege de slechte BKR registratie van [mede-verdachte]. Verdachte stond ook op de loonlijst bij FDE, terwijl zij binnen het bedrijf niet of nauwelijks werkzaamheden verrichtte. Het zou op de weg van verdachte hebben gelegen om [mede-verdachte], met wie zij reeds jarenlang een bepaalde band heeft, een halt toe te roepen in haar misdadig handelen. Verdachte heeft dit nagelaten aangezien ook zij kennelijk wel was gecharmeerd van een luxe leven, dat werd bekostigd met geld dat door [mede-verdachte] van de slachtoffers onder valse voorwendselen was verkregen. Verdachte kan zich dan ook niet met vrucht beroepen op de door haar gespeelde onwetendheid. Ter afdoening van het bewezenverklaarde is de rechtbank van oordeel dat aan verdachte, naast een (deels) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf, een taakstraf behoort te worden opgelegd en niet een geldboete zoals door de officier van justitie is gevorderd. Los van de omstandigheid dat verdachte zeer waarschijnlijk geen financieel verhaal biedt, doet het opleggen van een geldboete naar het oordeel van de rechtbank ook onvoldoende recht aan de feiten. Door het opleggen van een taakstraf wordt verdachte langdurig geconfronteerd met haar strafbare handelen. Civiele vorderingen: De rechtbank overweegt verder dat de benadeelde partijen: 1. [benadeelde 1], wonende te 6533 [letters postcode, plaats, straat en huisnummer] 2. [benadeelde 2], wonende te 7906 K[letter postcode, plaats, straat en huisnummer] 3. [benadeelde 3], wonende te 3446 [letters postcode, plaats, straat en huisnummer] 4. [benadeelde 4], wonende te 3721 [letters postcode, plaats, straat en huisnummer] 5. [benadeelde 5], wonende te 7442 [letters postcode, plaats, straat en huisnummer] 6. [benadeelde 6], wonende te 2678 [letters postcode, plaats, straat en huisnummer] 7. [benadeelde 7], wonende te 2685 [letters postcode, plaats, straat en huisnummer] 8. [benadeelde 8], wonende te 2261 [letters postcode, plaats, straat en huisnummer] 9. [benadeelde 9], wonende te 4311 [letters postcode, plaats, straat en huisnummer] 10. [benadeelde 10], wonende te 7335[letters postcode, plaats, straat en huisnummer] 11. [benadeelde 11], wonende te 4671[letters postcode, plaats, straat en huisnummer] 12. [benadeelde 12], wonende te 7553[letters postcode, plaats, straat en huisnummer] 13. [benadeelde 13], wonende te 4711[letters postcode, plaats, straat en huisnummer] 14. [benadeelde 14], wonende te 7906C[letterpostcode, plaats, straat en huisnummer] 15. [benadeelde 15], wonende te 6942[letters postcode, plaats, straat en huisnummer] 16. [benadeelde 16], wonende te 7542[letters postcode, plaats, straat en huisnummer] 17. [benadeelde 17], wonende te 7462[letters postcode, plaats, straat en huisnummer] 18. [benadeelde 18], wonende te 3255[letters postcode, plaats, straat en huisnummer] 19. [benadeelde 19], wonende te 3431[letters postcode, plaats, straat en huisnummer] 20. [benadeelde 20], wonende te 3141[letters postcode, plaats, straat en huisnummer] 21. [benadeelde 21], wonende te 7104[letters postcode, plaats, straat en huisnummer] 22. [benadeelde 22], wonende te 3435[letters postcode, plaats, straat en huisnummer] 23. [benadeelde 23], wonende te 2691[letters postcode, plaats, straat en huisnummer] 24. [benadeelde 24], wonende te 7623[letters postcode, plaats, straat en huisnummer] 25. [benadeelde 25], p/a Postbus 1094[letters postcode, plaats, straat en huisnummer] 26. [benadeelde 26], wonende te 7471[letters postcode, plaats, straat en huisnummer] 27. [benadeelde 27], wonende te 2406[letters postcode, plaats, straat en huisnummer] niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard in hun vorderingen, aangezien verdachte van de feiten terzake waarvan de vorderingen zijn ingediend wordt vrijgesproken en de benadeelde partijen derhalve deze vorderingen slechts bij de burgerlijke rechter kunnen aanbrengen. De na te melden straffen zijn gegrond, behalve op voormelde artikel, op de artikelen 10,14a,14b,14c,22c,22d,27 en 57 van het Wetboek van Strafrecht. R E C H T D O E N D E: Verklaart niet bewezen wat aan verdachte sub 1, 2, 3 en 4 primair is tenlastegelegd en spreekt haar daarvan vrij. Verklaart bewezen, dat het sub 4 subsidiair tenlastegelegde zoals boven omschreven door verdachte is begaan. Verstaat, dat het aldus bewezen verklaarde oplevert de strafbare feiten zoals hierboven vermeld. Verklaart verdachte strafbaar. Veroordeelt verdachte ter zake daarvan tot een gevangenisstraf voor de tijd van zes maanden. Beveelt dat van de gevangenisstraf een gedeelte groot drie maanden niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechtbank later anders mocht gelasten, op de grond dat de veroordeelde zich voor het einde van een proeftijd, die hierbij op twee jaren wordt bepaald, aan een strafbaar feit schuldig heeft gemaakt. Beveelt dat de tijd, die de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de haar opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht. Veroordeelt verdachte ter zake daarvan tot een taakstraf, te weten een werkstraf, zijnde het verrichten van onbetaalde arbeid voor de duur van 120 uren, met bevel, voor het geval dat de veroordeelde de taakstraf niet naar behoren verricht, dat vervangende hechtenis zal worden toegepast voor de duur van 60 dagen. Bepaalt dat voornoemde benadeelde partijen niet-ontvankelijk zijn in hun vorderingen en dat de benadeelde partijen deze vorderingen slechts bij de burgerlijke rechter kunnen aanbrengen. Verklaart niet bewezen wat aan de verdachte sub 4 subsidiair meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt haar daarvan vrij; Aldus gewezen door mr. Rikken, voorzitter, mr. Caminada en mr. Wentink, rechters, in tegenwoordigheid van Last, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting op 15 februari 2005.