Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AT5063

Datum uitspraak2005-03-25
Datum gepubliceerd2005-07-11
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureHoger beroep
Instantie naamGerechtshof 's-Hertogenbosch
Zaaknummers20-003825-04
Statusgepubliceerd


Indicatie

Uit dit een en ander leidt het hof af dat de inleggers door de verdachte tezamen met één of meer van zijn ondernemingen een rad voor ogen is gedraaid en dat zij opzettelijk door listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels zijn bewogen tot de afgifte van geld, en voorts dat het oogmerk van verdachte en zijn onderneming(en) mede daarop gericht was en dat hij daarmee zichzelf en/of zijn onderneming(en) wederrechtelijk beoogde te bevoordelen.


Uitspraak

Parketnummer: 20-003825-04 Uitspraak d.d.: 25 maart 2005 TEGENSPRAAK Gerechtshof 's-Hertogenbosch meervoudige kamer voor strafzaken Arrest gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Breda van 23 september 2004 in de strafzaak met de parketnummers 02/993028-04 en 02/080434-04 tegen: [VERDACHTE], geboren te [geboorteplaats]op [geboortedatum] 1944, wonende te [adres], thans verblijvende in Huis van Bewaring Roermond te Roermond. Het hoger beroep De verdachte heeft tegen voormeld vonnis hoger beroep ingesteld. Het onderzoek van de zaak Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg. Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen van de zijde van verdachte naar voren is gebracht. De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof het beroepen vonnis zal vernietigen en opnieuw rechtdoende: de verdachte ten aanzien van de bij parketnummer 02/993028-04 onder 1., 2., 3. ten eerste, 3. ten tweede en 4., alsmede bij parketnummer 02/080434-04 onder 1. 2. en 3. ten laste gelegde feiten, zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de tijd van 4 jaren met aftrek overeenkomstig artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht; aan de verdachte zal opleggen de schadevergoedingsmaatregelen ex artikel 36f Wetboek van Strafrecht conform de beslissing van de eerste rechter; de vorderingen van de benadeelde partijen zal toewijzen conform de beslissing van de eerste rechter. Het vonnis waarvan beroep Het beroepen vonnis zal worden vernietigd reeds omdat in hoger beroep de tenlastelegging - en aldus de grondslag van het onderzoek - is gewijzigd. De tenlastelegging I. Gelet op de inhoud van het dossier is het de kennelijke bedoeling van de steller van de (gewijzigde) tenlastelegging geweest om bij parketnummer 02/993028-04 onder 1. en 2., onder de nummers 4, 26, 31, 40 en 45, het volgende te vermelden: *4. [benadeelde 4], een totaalbedrag van (circa) 39.000,- euro, op of omstreeks 18 maart 2003, althans op of omstreeks 19 maart 2003; *26. [benadeelde 26], een totaalbedrag van (circa) 65.000,- euro, op of omstreeks 26 maart 2002 en/of 1 mei 2002 en/of 20 september 2002, althans op of omstreeks 27 maart 2002 en/of 9 mei 2002 en/of 25 oktober 2002; *31. [benadeelde 31], een totaalbedrag van (circa) 50.000 euro op of omstreeks 20 september 2002, althans een totaalbedrag van (circa) 50.500,- euro, op of omstreeks 24 september 2002; *40. [benadeelde 40], een totaalbedrag van (circa) 130.000,- euro, op of omstreeks 31 januari 2003 en/of 10 maart 2003; *45. [benadeelde 45], een totaalbedrag van (circa) 45.000,- euro, op of omstreeks 19 juni 2002; Het hof leest de tenlastelegging aldus verbeterd. De verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad. II. In verband met het bij parketnummer 02/080434-04 onder 2. ten laste gelegde overweegt het hof als volgt. Gelet op de omstandigheid dat het in casu het failissement van de rechtspersoon "[bedrijf 1]" betreft, is het de kennelijke bedoeling van de steller van de tenlastelegging geweest om met de woorden "zijn schuldeisers" te doelen op de schuldeisers van voornoemde rechtspersoon. Het hof leest de tenlastelegging aldus verbeterd. De verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad. Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in hoger beroep en met inbegrip van voormelde verbetering - ten laste gelegd dat: (parketnummer 02/993028-04:) 1. [bedrijf 1] en/of [bedrijf 2] en/of [bedrijf 3] een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode vanaf 1 januari 2001 tot en met 25 maart 2004 in de gemeente Breda, althans in het arrondissement Breda, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,(telkens) opzettelijk bedrijfsmatig (hierna te noemen) al dan niet op termijn opvorderbare gelden van het (hierna te noemen) publiek heeft/hebben aangetrokken, ter beschikking heeft/hebben verkregen en/of ter beschikking heeft/hebben gehad, danwel in enigerlei vorm heeft/hebben bemiddeld terzake van het bedrijfsmatig van het (hierna te noemen) publiek aantrekken of ter beschikking krijgen (van hierna te noemen) al dan niet op termijn opvorderbare gelden, tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafbare feit(en) verdachte opdracht heeft gegeven, dan wel aan welke bovenomschreven strafbare gedraging(en) verdachte feitelijke leiding heeft gegeven; publiek: een of meer van de hierna genoemde rechtspersonen en/of natuurlijke personen; gelden: een of meer van de hierna genoemde geldbedragen; *1. [benadeelde 1], een totaalbedrag van (circa) 14.300,- euro, op of omstreeks 23 juni 2003, althans op of omstreeks 11 maart 2003 en/of 26 juni 2003; *2. [benadeelde 2], een totaalbedrag van (circa) 50.000,- euro, op of omstreeks 1 december 2002, althans op of omstreeks 2 januari 2003; *3. [benadeelde 3], een totaalbedrag van (circa) 40.400,- euro, op of omstreeks 24 januari 2003, althans op of omstreeks 27 januari 2003; *4. [benadeelde 4], een totaalbedrag van (circa) 39.000,- euro, op of omstreeks 18 maart 2003, althans op of omstreeks 19 maart 2003; *5. [benadeelde 5], een totaalbedrag van (circa) 45.000,- euro, op of omstreeks 16 december 2001, althans op of omstreeks 31 januari 2002; *6. [benadeelde 6], een totaalbedrag van (circa) 4.500,- euro, op of omstreeks 20 maart 2002, althans op of omstreeks 18 maart 2003; *7. [benadeelde 7], een totaalbedrag van (circa) 40.000 euro, op of omstreeks 23 januari 2003, althans een totaalbedrag van (circa) 39.994,50 euro, op of omstreeks 27 januari 2003; *8. [benadeelde 8], een totaalbedrag van (circa) 5.000,- euro, op of omstreeks 19 december 2003, althans op of omstreeks 14 november 2003; *9. [benadeelde 9], een totaalbedrag van (circa) 62.500 euro, op of omstreeks 20 december 2002, althans een totaalbedrag van (circa) 62.494,- euro, op of omstreeks 20 december 2002; *10. [benadeelde 10], een totaalbedrag van (circa) 302.500 euro, althans enig bedrag, op of omstreeks 22 januari 2002 en/of 22 november 2002 en/of 28 juli 2003 en/of 8 oktober 2003 en/of 11 oktober 2003, althans een totaalbedrag van (circa) 287.689,- euro, op of omstreeks 7 november 2001 en/of 29 januari 2002 en/of 9 december 2002 en/of 30 juli 2003 en/of 1 oktober 2003 en/of 11 oktober 2003; *11. [benadeelde 11], een totaalbedrag van (circa) 6.000 euro op of omstreeks 24 januari 2003, althans een totaalbedrag van (circa) 5.992,90 euro, op of omstreeks 24 januari 2003; *12. [benadeelde 12], een totaalbedrag van (circa) 15.882,31 euro, op of omstreeks 2 januari 2001, althans op of omstreeks 10 januari 2001; *13. [benadeelde 13], een totaalbedrag van (circa) 22.689,01 euro, op of omstreeks 7 mei 2001, althans op of omstreeks 8 mei 2001; *14. [benadeelde 14], een totaalbedrag van (circa) 35.000,- euro, op of omstreeks 13 februari 2003, althans op of omstreeks 14 februari 2003; *15. [benadeelde 15], een totaalbedrag van (circa) 4.500,- euro, op of omstreeks 28 februari 2002, althans op of omstreeks 20 maart 2002; *16. [benadeelde 16], een totaalbedrag van (circa) 18.000,- euro, op of 30 september 2002, althans op of omstreeks 1 oktober 2002; *17. [benadeelde 17], een totaalbedrag van (circa) 55.000,- euro, op of omstreeks 3 april 2003, althans op of omstreeks 3 april 2003; *18. [benadeelde 18], een totaalbedrag van (circa) 8.000,- euro, op of omstreeks 31 januari 2003, althans in of omstreeks de maand januari 2003; *19. [benadeelde 19], een totaalbedrag van circa 25.000 euro op of omstreeks 23 januari 2003, althans een totaalbedrag van (circa) 39.986,40 euro, op of omstreeks 24 januari 2003 en/of 3 oktober 2003; *20. [benadeelde 20], een totaalbedrag van (circa) 20.000 euro op of omstreeks 1 mei 2003, althans een totaalbedrag van (circa) 19.993,- euro, op of omstreeks 5 mei 2003; *21. [benadeelde 21], een totaalbedrag van (circa) 25.000,- euro, op of omstreeks 23 juli 2003, althans in of omstreeks de maand juli 2003; *22. [benadeelde 22], een totaalbedrag van (circa) 21.000,- euro, op of omstreeks 12 maart 2003, althans op of omstreeks 17 maart 2003; *23. [benadeelde 23], een totaalbedrag van (circa) 24.500,- euro, op of omstreeks 1 maart 2003 en/of 1 augustus 2003, althans op of omstreeks 4 maart 2003 en/of 5 augustus 2003; *24. [benadeelde 24], een totaalbedrag van (circa) 45.000,- euro, op of omstreeks 29 april 2003, althans op of omstreeks 2 mei 2003; *25. [benadeelde 25], een totaalbedrag van (circa) 81.000,- euro, op of omstreeks 18 februari 2003, althans op of omstreeks 19 februari 2003; *26. [benadeelde 26], een totaalbedrag van (circa) 65.000,- euro, op of omstreeks 26 maart 2002 en/of 1 mei 2002 en/of 20 september 2002, althans op of omstreeks 27 maart 2002 en/of 9 mei 2002 en/of 25 oktober 2002; *27. [benadeelde 27], een totaalbedrag van (circa) 27.000,- euro, op of omstreeks 26 augustus 2003, althans op of omstreeks 29 augustus 2003; *28. [benadeelde 28], een totaalbedrag van (circa) 10.000,- euro, op of omstreeks 6 augustus 2003, althans op of omstreeks 18 augustus 2003; *29. [benadeelde 29], een totaalbedrag van (circa) 55.000,- euro, op of omstreeks 28 mei 2003, althans op of omstreeks 30 mei 2003; *30. [benadeelde 30], een totaalbedrag van (circa) 25.000,- euro, op of omstreeks 11 februari 2003, althans op of omstreeks 17 februari 2003 en/of 20 februari 2003; *31. [benadeelde 31], een totaalbedrag van (circa) 50.000 euro op of omstreeks 20 september 2002, althans een totaalbedrag van (circa) 50.500,- euro, op of omstreeks 24 september 2002; *32. [benadeelde 32], een totaalbedrag van (circa) 4.500,- euro, op of omstreeks 13 februari 2003, althans op of omstreeks 18 maart 2002; *33. [benadeelde 33], een totaalbedrag van (circa) 45.000 euro op of omstreeks 30 september 2002, althans een totaalbedrag van (circa) 42.525,- euro, op of omstreeks 27 september 2002; *34. [benadeelde 34], een totaalbedrag van (circa) 8.800,- euro, op of omstreeks 11 november 2002; *35. [benadeelde 35], een totaalbedrag van (circa) 58.500,- euro, op of omstreeks 1 december 2002 en/of 23 april 2003, althans op of omstreeks 19 november 2002 en/of 28 april 2003; *36. [benadeelde 36], een totaalbedrag van (circa) 25.000,- euro, op of omstreeks 30 januari 2003, althans op of omstreeks 31 januari 2003; *37. [benadeelde 37], een totaalbedrag van (circa) 31.000,- euro, op of omstreeks 19 juni 2003, althans op of omstreeks 24 juni 2003; *38. [benadeelde 38], een totaalbedrag van (circa) 4.500,- euro, op of omstreeks 29 augustus 2003, althans op of omstreeks 1 september 2003; *39. [benadeelde 39], een totaalbedrag van (circa) 24.500,- euro, op of omstreeks 11 november 2002; *40. [benadeelde 40], een totaalbedrag van (circa) 130.000,- euro, op of omstreeks 31 januari 2003 en/of 10 maart 2003; *41. [benadeelde 41], een totaalbedrag van (circa) 23.000,- euro, op of omstreeks 1 augustus 2002, althans op of omstreeks 13 augustus 2002; *42. [benadeelde 42], een totaalbedrag van (circa) 45.000,- euro, op of omstreeks 15 mei 2003, althans op of omstreeks 20 mei 2003; *43. [benadeelde 43], een totaalbedrag van (circa) 5.000,- euro, op of omstreeks 1 mei 2002, althans op of omstreeks 8 mei 2002; *44. [benadeelde 44], een totaalbedrag van (circa) 36.500,- euro, op of omstreeks 12 maart 2002 en/of 9 december 2002; *45. [benadeelde 45], een totaalbedrag van (circa) 45.000,- euro, op of omstreeks 19 juni 2002; *46. [benadeelde 46], een totaalbedrag van (circa) 20.000,- euro, op of omstreeks 2 juni 2003; *47. [benadeelde 47], een totaalbedrag van (circa) 10.000,- euro, op of omstreeks 28 februari 2003; *48. [benadeelde 48], een totaalbedrag van (circa) 40.000,- euro, op of omstreeks 13 mei 2003, althans op of omstreeks 14 mei 2003; *49. [benadeelde 49], een totaalbedrag van (circa) 93.000 euro op of omstreeks 27 juni 2002 en/of 21 februari 2003, althans een totaalbedrag van (circa) 92.740,- euro, op of omstreeks 22 juli 2002 en/of 26 februari 2003 en/of 2 oktober 2003; *50. [benadeelde 50], een totaalbedrag van (circa) 20.000 euro op of omstreeks 26 juni 2003, althans een totaalbedrag van (circa) 39.993,50 euro, op of omstreeks 27 juni 2003. 2. hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode vanaf 1 januari 2001 tot en met 25 maart 2004 in de gemeente Breda, althans in het arrondissement Breda, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met [bedrijf 1] en/of [bedrijf 3] en/of [bedrijf 2] en/of een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels (een of meer van) de hierna te noemen personen (inleggers) heeft bewogen tot de afgifte van (een of meer van) de hierna te noemen geldbedragen (inlegbedragen), althans een hoeveelheid geld, in elk geval van enig goed, hebbende hij, verdachte, en/of (een of meer van) zijn mededader(s), alstoen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk -zakelijk weergegeven- opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid - zich gepresenteerd en/of laten presenteren door middel van een of meer krantenadvertenties, waarin wordt gesteld dat investeerders worden gezocht en/of dat de eerste jaar premie 40% bedraagt en/of - zich gepresenteerd en/of laten presenteren door middel van een of meer brochures en/of een website (www.[naam].nl), waarin/waarop wordt gesteld * dat de mogelijkheid bestaat om deel te nemen in bedrijven van de [bedrijven 2+ 3-groep], waarbij hoog rendement kan worden behaald en/of het risico kan worden gespreid en/of * dat sprake is van een aanzienlijk rendement voor een deelnemer van 2% per maand en/of * dat de risico's verbonden aan de deelnemingen beperkt worden omdat uitsluitend wordt geïnvesteerd in de (snel groeiende) beveiligingsbranche en/of uitsluitend wordt deelgenomen in bedrijven die in Nederland en Duitsland zijn gevestigd, waarop maandelijks door een accountant wordt gecontroleerd en/of omdat de directie van de [bedrijven 2+3-groep] persoonlijk instaat voor de nakoming van de verplichtingen van de deelnameovereenkomst en/of * dat het geven van een rendement van 100% in drie jaar tijd geen probleem is en/of * dat het rendement voor de deelnemer aanzienlijk zal zijn, het eerste jaar 40%, het tweede jaar 30%, het derde jaar 30% en/of dat de rendementen per kwartaal worden uitgekeerd en/of - een of meer (leen)overeenkomsten opgesteld en/of laten opstellen en/of aangeboden en/of laten aanbieden aan (potentiële) inleggers en/of afgesloten en/of laten afsluiten met (potentiële) inleggers, waarin wordt vermeld * dat gedurende de looptijd van de overeenkomst de geleende bedragen uitsluitend zullen worden aangewend ten behoeve van investeringen ten behoeve van de bedrijfsvoering van [bedrijf 1] en/of van aan [bedrijf 1] gelieerde ondernemingen, die hun activiteiten uitsluitend of grotendeels in Nederland uitoefenen en/of * dat gedurende de looptijd van de overeenkomst elke twee maanden, althans periodiek, een accountant een rapport zal uitbrengen, waaruit blijkt op welke wijze de geleende bedragen zijn aangewend en/of * dat hij, verdachte, persoonlijk ervoor borg staat, dat de verplichtingen uit de overeenkomst door hem prive worden nagekomen of door een van de gelieerde ondernemingen van de [bedrijven 2+3-groep] en/of * dat het geleende bedrag volgens een overeengekomen aflossingsschema in de loop van drie jaren zal worden afgelost, zodanig dat aan het einde van het derde jaar het geleende bedrag met 100% verhoging zal zijn uitgekeerd en/of * dat het geleende bedrag volgens een overeengekomen aflossingsschema in de loop van een jaar zal worden afgelost, zodanig dat aan het einde van dat jaar het geleende bedrag met 33,33% verhoging zal zijn uitgekeerd, althans dat het geleende bedrag in de loop van een bepaalde periode zal worden afgelost, zodanig dat aan het einde van die periode het geleende bedrag met een forse verhoging zal zijn uitgekeerd en/of - het beleggingsproduct van [bedrijf 1] op mondelinge en/of schriftelijke wijze onder de aandacht gebracht en/of laten brengen van (potentiële) inleggers, daarbij wijzend op de betrouwbaarheid van het product en/of op de te verwachten aanzienlijke financiële voordelen van dat product, waardoor een of meer van de hierna te noemen personen (inleggers) (telkens) werd(en) bewogen tot afgifte(n) van een of meer van de hierna te noemen geldbedragen (inlegbedragen); inleggers: een of meer van de hierna genoemde rechtspersonen en/of natuurlijke personen; inlegbedragen: een of meer van de hierna genoemde geldbedragen; *1. [benadeelde 1], een totaalbedrag van (circa) 14.300,- euro, op of omstreeks 23 juni 2003, althans op of omstreeks 11 maart 2003 en/of 26 juni 2003; *2. [benadeelde 2], een totaalbedrag van (circa) 50.000,- euro, op of omstreeks 1 december 2002, althans op of omstreeks 2 januari 2003; *3. [benadeelde 3], een totaalbedrag van (circa) 40.400,- euro, op of omstreeks 24 januari 2003, althans op of omstreeks 27 januari 2003; *4. [benadeelde 4], een totaalbedrag van (circa) 39.000,- euro, op of omstreeks 18 maart 2003, althans op of omstreeks 19 maart 2003; *5. [benadeelde 5], een totaalbedrag van (circa) 45.000,- euro, op of omstreeks 16 december 2001, althans op of omstreeks 31 januari 2002; *6. [benadeelde 6], een totaalbedrag van (circa) 4.500,- euro, op of omstreeks 20 maart 2002, althans op of omstreeks 18 maart 2003; *7. [benadeelde 7], een totaalbedrag van (circa) 40.000 euro, op of omstreeks 23 januari 2003, althans een totaalbedrag van 39.994,50 euro, op of omstreeks 27 januari 2003; *8. [benadeelde 8], een totaalbedrag van (circa) 5.000,- euro, op of omstreeks 19 december 2003, althans op of omstreeks 14 november 2003; *9. [benadeelde 9], een totaalbedrag van (circa) 62.500 euro, op of omstreeks 20 december 2002, althans een totaalbedrag van (circa) 62.494,- euro, op of omstreeks 20 december 2002; *10. [benadeelde 10], een totaalbedrag van (circa) 302.500 euro, althans enig bedrag, op of omstreeks 22 januari 2002 en/of 22 november 2002 en/of 28 juli 2003 en/of 8 oktober 2003 en/of 11 oktober 2003, althans een totaalbedrag van (circa) 287.689,- euro, op of omstreeks 7 november 2001 en/of 29 januari 2002 en/of 9 december 2002 en/of 30 juli 2003 en/of 1 oktober 2003 en/of 11 oktober 2003; *11. [benadeelde 11], een totaalbedrag van (circa) 6.000 euro op of omstreeks 24 januari 2003, althans een totaalbedrag van (circa) 5.992,90 euro, op of omstreeks 24 januari 2003; *12. [benadeelde 12], een totaalbedrag van (circa) 15.882,31 euro, op of omstreeks 2 januari 2001, althans op of omstreeks 10 januari 2001; *13. [benadeelde 13], een totaalbedrag van (circa) 22.689,01 euro, op of omstreeks 7 mei 2001, althans op of omstreeks 8 mei 2001; *14. [benadeelde 14], een totaalbedrag van (circa) 35.000,- euro, op of omstreeks 13 februari 2003, althans op of omstreeks 14 februari 2003; *15. [benadeelde 15], een totaalbedrag van (circa) 4.500,- euro, op of omstreeks 28 februari 2002, althans op of omstreeks 20 maart 2002; *16. [benadeelde 16], een totaalbedrag van (circa) 18.000,- euro, op of 30 september 2002, althans op of omstreeks 1 oktober 2002; *17. [benadeelde 17], een totaalbedrag van (circa) 55.000,- euro, op of omstreeks 3 april 2003, althans op of omstreeks 3 april 2003; *18. [benadeelde 18], een totaalbedrag van (circa) 8.000,- euro, op of omstreeks 31 januari 2003, althans in of omstreeks de maand januari 2003; *19. [benadeelde 19], een totaalbedrag van circa 25.000 euro op of omstreeks 23 januari 2003, althans een totaalbedrag van (circa) 39.986,40 euro, op of omstreeks 24 januari 2003 en/of 3 oktober 2003; *20. [benadeelde 20], een totaalbedrag van (circa) 20.000 euro op of omstreeks 1 mei 2003, althans een totaalbedrag van (circa) 19.993,- euro, op of omstreeks 5 mei 2003; *21. [benadeelde 21], een totaalbedrag van (circa) 25.000,- euro, op of omstreeks 23 juli 2003, althans in of omstreeks de maand juli 2003; *22. [benadeelde 22], een totaalbedrag van (circa) 21.000,- euro, op of omstreeks 12 maart 2003, althans op of omstreeks 17 maart 2003; *23. [benadeelde 23], een totaalbedrag van (circa) 24.500,- euro, op of omstreeks 1 maart 2003 en/of 1 augustus 2003, althans op of omstreeks 4 maart 2003 en/of 5 augustus 2003; *24. [benadeelde 24], een totaalbedrag van (circa) 45.000,- euro, op of omstreeks 29 april 2003, althans op of omstreeks 2 mei 2003; *25. [benadeelde 25], een totaalbedrag van (circa) 81.000,- euro, op of omstreeks 18 februari 2003, althans op of omstreeks 19 februari 2003; *26. [benadeelde 26], een totaalbedrag van (circa) 65.000,- euro, op of omstreeks 26 maart 2002 en/of 1 mei 2002 en/of 20 september 2002, althans op of omstreeks 27 maart 2002 en/of 9 mei 2002 en/of 25 oktober 2002; *27. [benadeelde 27], een totaalbedrag van (circa) 27.000,- euro, op of omstreeks 26 augustus 2003, althans op of omstreeks 29 augustus 2003; *28. [benadeelde 28], een totaalbedrag van (circa) 10.000,- euro, op of omstreeks 6 augustus 2003, althans op of omstreeks 18 augustus 2003; *29. [benadeelde 29], een totaalbedrag van (circa) 55.000,- euro, op of omstreeks 28 mei 2003, althans op of omstreeks 30 mei 2003; *30. [benadeelde 30], een totaalbedrag van (circa) 25.000,- euro, op of omstreeks 11 februari 2003, althans op of omstreeks 17 februari 2003 en/of 20 februari 2003; *31. [benadeelde 31], een totaalbedrag van (circa) 50.000 euro op of omstreeks 20 september 2002, althans een totaalbedrag van (circa) 50.500,- euro, op of omstreeks 24 september 2002; *32. [benadeelde 32], een totaalbedrag van (circa) 4.500,- euro, op of omstreeks 13 februari 2003, althans op of omstreeks 18 maart 2003; *33. [benadeelde 33], een totaalbedrag van (circa) 45.000 euro op of omstreeks 30 september 2002, althans een totaalbedrag van (circa) 42.525,- euro, op of omstreeks 27 september 2002; *34. [benadeelde 34], een totaalbedrag van (circa) 8.800,- euro, op of omstreeks 11 november 2002; *35. [benadeelde 35], een totaalbedrag van (circa) 58.500,- euro, op of omstreeks 1 december 2002 en/of 23 april 2003, althans op of omstreeks 19 november 2002 en/of 28 april 2003; *36. [benadeelde 36], een totaalbedrag van (circa) 25.000,- euro, op of omstreeks 30 januari 2003, althans op of omstreeks 31 januari 2003; *37. [benadeelde 37], een totaalbedrag van (circa) 31.000,- euro, op of omstreeks 19 juni 2003, althans op of omstreeks 24 juni 2003; *38. [benadeelde 38], een totaalbedrag van (circa) 4.500,- euro, op of omstreeks 29 augustus 2003, althans op of omstreeks 1 september 2003; *39. [benadeelde 39], een totaalbedrag van (circa) 24.500,- euro, op of omstreeks 11 november 2002; *40. [benadeelde 40], een totaalbedrag van (circa) 130.000,- euro, op of omstreeks 31 januari 2003 en/of 10 maart 2003; *41. [benadeelde 41], een totaalbedrag van (circa) 23.000,- euro, op of omstreeks 1 augustus 2002, althans op of omstreeks 13 augustus 2002; *42. [benadeelde 42], een totaalbedrag van (circa) 45.000,- euro, op of omstreeks 15 mei 2003, althans op of omstreeks 20 mei 2003; *43. [benadeelde 43], een totaalbedrag van (circa) 5.000,- euro, op of omstreeks 1 mei 2002, althans op of omstreeks 8 mei 2002; *44. [benadeelde 44], een totaalbedrag van (circa) 36.500,- euro, op of omstreeks 12 maart 2002 en/of 9 december 2002; *45. [benadeelde 45], een totaalbedrag van (circa) 45.000,- euro, op of omstreeks 19 juni 2002; *46. [benadeelde 46], een totaalbedrag van (circa) 20.000,- euro, op of omstreeks 2 juni 2003; *47. [benadeelde 47], een totaalbedrag van (circa) 10.000,- euro, op of omstreeks 28 februari 2003; *48. [benadeelde 48], een totaalbedrag van (circa) 40.000,- euro, op of omstreeks 13 mei 2003, althans op of omstreeks 14 mei 2003; *49. [benadeelde 49], een totaalbedrag van (circa) 93.000 euro op of omstreeks 27 juni 2002 en/of 21 februari 2003, althans een totaalbedrag van (circa) 92.740,- euro, op of omstreeks 22 juli 2002 en/of 26 februari 2003 en/of 2 oktober 2003; *50. [benadeelde 50], een totaalbedrag van (circa) 20.000 euro op of omstreeks 26 juni 2003, althans een totaalbedrag van (circa) 39.993,50 euro, op of omstreeks 27 juni 2003. 3. TEN EERSTE: hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode vanaf 1 januari 2001 tot en met 1 mei 2003 in de gemeente Breda, althans in het arrondissement Breda, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk (een) bij de Belastingwet voorziene aangifte(n), als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, te weten (een) aangifte(n) voor de inkomstenbelasting over de/het ja(a)r(en) 2000 en/of 2001 en/of 2002, (telkens) niet of niet binnen de door de Inspecteur der belastingen te Breda, althans de Belastingdienst, gestelde termijn heeft gedaan, terwijl dat feit (telkens) ertoe strekte, dat te weinig belasting werd geheven; TEN TWEEDE: [bedrijf 2] en/of [bedrijf 3] en/of [bedrijf 1] en/of [bedrijf 4] op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode vanaf 1 januari 2002 tot en met 1 juli 2003 in de gemeente(n) Breda en/of Lelystad, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk (een) bij de Belastingwet voorziene aangifte(n), als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, te weten - twee, althans een of meer, aangifte(n) vennootschapsbelasting over het/de kalenderja(a)r(en) 2001 en/of 2002, ten name gesteld van [bedrijf 2] en/of - een aangifte vennootschapsbelasting over het kalenderjaar 2002, ten name gesteld van [bedrijf 3] en/of - twee, althans een of meer, aangifte(n) vennootschapsbelasting over het/de kalenderja(a)r(en) 2001 en/of 2002, ten name gesteld van [bedrijf 1] en/of - twee, althans een of meer, aangifte(n) vennootschapsbelasting over het/de kalenderja(a)r(en) 2001 en/of 2002, ten name gesteld van [bedrijf 4], (telkens) niet of niet binnen de door de Inspecteur der belastingen te Breda en/of te Lelystad, althans de Belastingdienst, gestelde termijn heeft/hebben gedaan, terwijl het feit (telkens) ertoe strekte dat te weinig belasting werd geheven, tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafbare feit(en) verdachte opdracht heeft gegeven, dan wel aan welke bovenomschreven strafbare gedraging(en) verdachte feitelijke leiding heeft gegeven; 4. hij in of omstreeks de periode van 1 april 2003 tot en met 30 september 2003, in de gemeente Breda, althans in het arrondissement Breda, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, - een bezwaarschrift tegen de aanslag inkomstenbelasting over het jaar 1999, ten name van [verdachte], en/of - een bezwaarschrift tegen de aanslag vennootschapsbelasting over het kalenderjaar 1999, ten name van [bedrijf 2], en/of - een bezwaarschrift tegen de aanslag vennootschapsbelasting over het kalenderjaar 1999, ten name van [bedrijf 3], -(elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen- (telkens) valselijk heeft opgemaakt en/of heeft vervalst, immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of (een of meer van) zijn mededader(s) alstoen aldaar (telkens) valselijk en/of in strijd met de waarheid - in dat bezwaarschrift tegen de aanslag inkomstenbeslasting over het jaar 1999 (zakelijk weergegeven) als persoonlijk inkomen aangegeven en/of opgegeven een bedrag van 12.060,- euro, en/of geen belastbaar inkomen opgegeven en/of aangegeven en/of - in dat bezwaarschrift tegen de aanslag vennootschapsbelasting over het kalenderjaar 1999, ten name van [bedrijf 2], (zakelijk weergegeven) een bedrag aan "totaal vorderingen over lopende activa" groot 88.278,- euro aangegeven en/of opgegeven en/of een bedrag aan "totaal bedrijfsopbrengsten" groot 5.405,- euro aangegeven en/of opgegeven en/of - in dat bezwaarschrift tegen de aanslag vennootschapsbelasting over het kalenderjaar 1999, ten name van [bedrijf 3], (zakelijk weergegeven) een bedrag aan "totaal vorderingen over lopende activa" groot 84.249,- euro aangegeven en/of opgegeven en/of een bedrag aan "informeel kapitaal" groot 100.000,- euro aangegeven en/of opgegeven, zulks met het oogmerk om die/dat geschrift(en) (telkens) als echt en onvervalst te gebruiken of door een ander of anderen te doen gebruiken; (parketnummer 02/080434-04): 1. hij op of omstreeks 09 maart 2004, althans op een tijdstip in de periode van 09 februari 2004 tot en met 09 maart 2004, te Breda, opzettelijk een (personen)auto (merk Rover, voorzien van het [kenteken] ), waarop door de officier van Justitie in het arrondissementsparket te Leeuwarden, op grond van een of meerdere dwangbevel(en), door de officier van justitie te Leeuwarden uitgevaardigd, beslag was gelegd, in elk geval krachtens de wet, beslag was gelegd, aan dat beslag heeft onttrokken; 2. hij, tezamen en in vereniging met [bedrijf 1]., op een of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 09 maart 2004 tot en met 28 mei 2004, althans op een tijdstip in de periode van 09 februari 2004 tot en met 28 mei 2004, te Breda, althans in Nederland, terwijl verdachte, althans [bedrijf 1] waarvan hij, verdachte, directeur en/of eigenaar was, bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Breda van 30 maart 2004, in staat van faillissement is verklaard, ter bedrieglijke verkorting van de rechten van de schuldeiser(s) van die rechtspersoon een of meer van de navolgende goederen, te weten een personenauto, [kenteken], merk Rover, type 75, aan de boedel heeft onttrokken; 3. hij op een of meerdere tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 19 februari 2004 tot en met 09 maart 2004 te Breda, een bekendmaking, vanwege het bevoegd gezag in het openbaar gedaan, te weten een door het gerechtelijk deurwaarderskantoor PVU Gerechtsdeurwaarders aangebracht/aangeplakt verkoop biljet, wederrechtelijk heeft afgescheurd, onleesbaar heeft gemaakt en/of heeft beschadigd, met het oogmerk om de kennisneming daarvan te beletten en/of te bemoeilijken; Voorzover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet geschaad in de verdediging. Vrijspraak Het hof heeft uit het onderzoek ter terechtzitting door de inhoud van wettige bewijsmiddelen niet de overtuiging bekomen, dat verdachte het bij parketnummer 02/993028-04 onder 3. ten eerste en 3. ten tweede, alsmede het bij parketnummer 02/080434-04 onder 3. ten laste gelegde heeft begaan, zodat verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken. Met betrekking tot het bij parketnummer 02/993028-04 onder 3. ten eerste en 3. ten tweede ten laste gelegde, acht het hof in het bijzonder niet bewezen dat het door verdachte, dan wel één of meer van de in de tenlastelegging genoemde rechtspersonen, (telkens) niet tijdig doen van de vereiste belastingaangifte, een gedraging was, die naar haar aard geschikt was om teweeg te brengen dat (telkens) onvoldoende belasting wordt geheven, nu toch zulks door en namens de verdachte is bestreden en ook overigens uit het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep niet aannemelijk is geworden. Met betrekking tot het bij parketnummer 02/080434-04 onder 3. ten laste gelegde acht het hof in het bijzonder niet bewezen dat de in de tenlastelegging aangeduide bekendmaking was gedaan vanwege het bevoegd gezag, nu toch een gerechtelijk deurwaarder als zodanig niet kan gelden. De bewezenverklaring Het hof acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het bij parketnummer 02/993028-04 onder 1., 2. en 4., alsmede bij parketnummer 02/080434-04 onder 1. en 2. ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat: (parketnummer 02-993028-04:) 1. [bedrijf 1] en/of [bedrijf 3] op tijdstippen in de periode vanaf 1 januari 2001 tot en met 25 maart 2004 in Nederland, opzettelijk bedrijfsmatig (hierna te noemen) al dan niet op termijn opvorderbare gelden van het (hierna te noemen) publiek heeft aangetrokken, ter beschikking heeft verkregen en ter beschikking heeft gehad, aan welke bovenomschreven strafbare gedragingen verdachte feitelijke leiding heeft gegeven; publiek: de hierna genoemde rechtspersonen en/of natuurlijke personen; gelden: de hierna genoemde geldbedragen; *10. [benadeelde 10], enig bedrag, op 29 januari 2002 en omstreeks 1 oktober 2003 en omstreeks 11 oktober 2003; *12. [benadeelde 12], een totaalbedrag van 15.882,31 euro, omstreeks 2 januari 2001; *13. [benadeelde 13], een totaalbedrag van 22.689,01 euro, op 7 mei 2001; *18. [benadeelde 18], een totaalbedrag van 8.000,- euro, op 31 januari 2003; *23. [benadeelde 23], een totaalbedrag van 24.500,- euro, op 4 maart 2003 en/of 5 augustus 2003; *33. [benadeelde 33], een totaalbedrag van 42.525,- euro, op 27 september 2002; *38. [benadeelde 38], een totaalbedrag van 4.500,- euro, op 1 september 2003; *40. [benadeelde 40], een totaalbedrag van 130.000,- euro, op 31 januari 2003 en/of 10 maart 2003; *49. [benadeelde 49], een totaalbedrag van 88.740 euro, op 22 juli 2002 en/of 26 februari 2003; en [bedrijf 1] op tijdstippen in de periode vanaf 1 januari 2001 tot en met 25 maart 2004 in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, opzettelijk bedrijfsmatig (hierna te noemen) al dan niet op termijn opvorderbare gelden van het (hierna te noemen) publiek heeft aangetrokken, ter beschikking heeft verkregen en ter beschikking heeft gehad, aan welke bovenomschreven strafbare gedragingen verdachte feitelijke leiding heeft gegeven; publiek: de hierna genoemde rechtspersonen en/of natuurlijke personen; gelden: de hierna genoemde geldbedragen; *1. [benadeelde 1], een totaalbedrag van 14.300,- euro, op 11 maart 2003 en/of 26 juni 2003; *2. [benadeelde 2], een totaalbedrag van 50.000,- euro, op 2 januari 2003; *3. [benadeelde 3], een totaalbedrag van 40.400,- euro, op 27 januari 2003; *4. [benadeelde 4], een totaalbedrag van 39.000,- euro, op 19 maart 2003; *5. [benadeelde 5], een totaalbedrag van 45.000,- euro, omstreeks 31 januari 2002; *6. [benadeelde 6], een totaalbedrag van 4.500,- euro, op 20 maart 2002; *7. [benadeelde 7], een totaalbedrag van 39.994,50 euro, op 27 januari 2003; *8. [benadeelde 8], een totaalbedrag van 5.000,- euro, omstreeks 14 november 2003; *9. [benadeelde 9], een totaalbedrag van 62.494,- euro, op 20 december 2002; *11. [benadeelde 11], een totaalbedrag van 5.992,90 euro, op 24 januari 2003; *14. [benadeelde 14], een totaalbedrag van 35.000,- euro, op 14 februari 2003; *15. [benadeelde 15], een totaalbedrag van 4.500,- euro, op 20 maart 2002; *16. [benadeelde 16], een totaalbedrag van 18.000,- euro, op 1 oktober 2002; *17. [benadeelde 17], een totaalbedrag van 55.000,- euro, omstreeks 3 april 2003; *19. [benadeelde 19], een totaalbedrag van circa 39.986,40 euro, op 24 januari 2003 en/of omstreeks 3 oktober 2003; *20. [benadeelde 20], een totaalbedrag van 19.993,- euro, op 5 mei 2003; *21. [benadeelde 21], een totaalbedrag van 25.000,- euro, op 23 juli 2003; *22. [benadeelde 22], een totaalbedrag van 21.000,- euro, op 17 maart 2003; *24. [benadeelde 24], een totaalbedrag van 45.000,- euro, op 2 mei 2003; *25. [benadeelde 25], een totaalbedrag van 81.000,- euro, op 19 februari 2003; *26. [benadeelde 26], een totaalbedrag van 65.000,- euro, op 27 maart 2002 en/of 9 mei 2002 en/of 25 oktober 2002; *27. [benadeelde 27], een totaalbedrag van 27.000,- euro, op 29 augustus 2003; *28. [benadeelde 28], een totaalbedrag van 10.000,- euro, op 18 augustus 2003; *29. [benadeelde 29], een totaalbedrag van 55.000,- euro, op 30 mei 2003; *30. [benadeelde 30], een totaalbedrag van 25.000,- euro, op 17 februari 2003 en/of 20 februari 2003; *31. [benadeelde 31], een totaalbedrag van 50.500,- euro, op 24 september 2002; *32. [benadeelde 32], een totaalbedrag van 4.500,- euro, op 18 maart 2003; *34. [benadeelde 34], een totaalbedrag van 8.800,- euro, omstreeks 11 november 2002; *35. [benadeelde 35], een totaalbedrag van 58.500,- euro, op 19 november 2002 en/of 28 april 2003; *36. [benadeelde 36], een totaalbedrag van 25.000,- euro, op 31 januari 2003; *37. [benadeelde 37], een totaalbedrag van 31.000,- euro, op 24 juni 2003; *39. [benadeelde 39], een totaalbedrag van 24.500,- euro, omstreeks 11 november 2002; *41. [benadeelde 41], een totaalbedrag van 23.000,- euro, op 13 augustus 2002; *42. [benadeelde 42], een totaalbedrag van 45.000,- euro, op 20 mei 2003; *43. [benadeelde 43], een totaalbedrag van 5.000,- euro, op 8 mei 2002; *44. [benadeelde 44], een totaalbedrag van 36.500,- euro, omstreeks 12 maart 2002 en/of op 9 december 2002; *45. [benadeelde 45], een totaalbedrag van 45.000,- euro, op 19 juni 2002; *46. [benadeelde 46], een totaalbedrag van 20.000,- euro, omstreeks 2 juni 2003; *47. [benadeelde 47], een totaalbedrag van 10.000,- euro, op 28 februari 2003; *48. [benadeelde 48], een totaalbedrag van 40.000,- euro, op 14 mei 2003; *50. [benadeelde 50], een totaalbedrag van 39.993,50 euro, op 27 juni 2003. 2. hij op tijdstippen in de periode vanaf 1 januari 2001 tot en met 25 maart 2004 in Nederland, tezamen en in vereniging met [bedrijf 1] en/of [bedrijf 3], met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels de hierna te noemen personen (inleggers) heeft bewogen tot de afgifte van de hierna te noemen geldbedragen (inlegbedragen), hebbende hij, verdachte, en/of zijn mededader(s), alstoen aldaar telkens met vorenomschreven oogmerk -zakelijk weergegeven- opzettelijk listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid - zich gepresenteerd en/of laten presenteren door middel van een of meer krantenadvertenties, waarin wordt gesteld dat investeerders worden gezocht en/of dat de eerste jaar premie 40% bedraagt en/of - zich gepresenteerd en/of laten presenteren door middel van een of meer brochures en/of een website (www.[naam].nl), waarin/waarop wordt gesteld * dat de mogelijkheid bestaat om deel te nemen in bedrijven van de [bedrijven 2+3-groep], waarbij hoog rendement kan worden behaald en/of het risico kan worden gespreid en/of * dat sprake is van een aanzienlijk rendement voor een deelnemer van 2% per maand en/of * dat de risico's verbonden aan de deelnemingen beperkt worden omdat uitsluitend wordt geïnvesteerd in de (snel groeiende) beveiligingsbranche en/of uitsluitend wordt deelgenomen in bedrijven die in Nederland en Duitsland zijn gevestigd, waarop maandelijks door een accountant wordt gecontroleerd en/of omdat de directie van de [bedrijven 2+3-groep] persoonlijk instaat voor de nakoming van de verplichtingen van de deelnameovereenkomst en/of * dat het geven van een rendement van 100% in drie jaar tijd geen probleem is en/of * dat het rendement voor de deelnemer aanzienlijk zal zijn, het eerste jaar 40%, het tweede jaar 30%, het derde jaar 30% en/of dat de rendementen per kwartaal worden uitgekeerd en/of - een of meer (leen)overeenkomsten opgesteld en/of laten opstellen en/of aangeboden en/of laten aanbieden aan (potentiële) inleggers en/of afgesloten en/of laten afsluiten met (potentiële) inleggers, waarin wordt vermeld * dat gedurende de looptijd van de overeenkomst de geleende bedragen uitsluitend zullen worden aangewend ten behoeve van investeringen ten behoeve van de bedrijfsvoering van [bedrijf 1] en/of van aan [bedrijf 1] gelieerde ondernemingen, die hun activiteiten uitsluitend of grotendeels in Nederland uitoefenen en/of * dat gedurende de looptijd van de overeenkomst elke twee maanden, althans periodiek, een accountant een rapport zal uitbrengen, waaruit blijkt op welke wijze de geleende bedragen zijn aangewend en/of * dat hij, verdachte, persoonlijk ervoor borg staat, dat de verplichtingen uit de overeenkomst door hem prive worden nagekomen of door een van de gelieerde ondernemingen van de [bedrijven 2+3-groep] en/of * dat het geleende bedrag volgens een overeengekomen aflossingsschema in de loop van drie jaren zal worden afgelost, zodanig dat aan het einde van het derde jaar het geleende bedrag met 100% verhoging zal zijn uitgekeerd en/of - het beleggingsproduct van [bedrijf 1] op mondelinge en schriftelijke wijze onder de aandacht gebracht en/of laten brengen van (potentiële) inleggers, daarbij wijzend op de betrouwbaarheid van het product en op de te verwachten aanzienlijke financiële voordelen van dat product, waardoor de hierna te noemen personen (inleggers) telkens werden bewogen tot afgifte(n) van de hierna te noemen geldbedragen (inlegbedragen); inleggers: de hierna genoemde rechtspersonen en natuurlijke personen; inlegbedragen: de hierna genoemde geldbedragen; *2. [benadeelde 2], een totaalbedrag van 50.000,- euro, op 2 januari 2003; *3. [benadeelde 3], een totaalbedrag van 40.400,- euro, op 27 januari 2003; *4. [benadeelde 4], een totaalbedrag van 39.000,- euro, op 19 maart 2003; *5. [benadeelde 5], een totaalbedrag van 45.000,- euro, omstreeks 31 januari 2002; *6. [benadeelde 6], een totaalbedrag van 4.500,- euro, op 20 maart 2002; *7. [benadeelde 7], een totaalbedrag van 39.994,50 euro, op 27 januari 2003; *8. [benadeelde 8], een totaalbedrag van 5.000,- euro, omstreeks 14 november 2003; *11. [benadeelde 11], een totaalbedrag van 5.992,90 euro, op 24 januari 2003; *12. [benadeelde 12], een totaalbedrag van 15.882,31 euro, omstreeks 2 januari 2001; *13. [benadeelde 13], een totaalbedrag van 22.689,01 euro, op 7 mei 2001; *14. [benadeelde 14], een totaalbedrag van 35.000,- euro, op 14 februari 2003; *15. [benadeelde 15], een totaalbedrag van 4.500,- euro, op 20 maart 2002; *16. [benadeelde 16], een totaalbedrag van 18.000,- euro, op 1 oktober 2002; *17. [benadeelde 17], een totaalbedrag van 55.000,- euro, omstreeks 3 april 2003; *19. [benadeelde 19], een totaalbedrag van circa 39.986,40 euro, op 24 januari 2003 en/of omstreeks 3 oktober 2003; *20. [benadeelde 20], een totaalbedrag van 19.993,- euro, op 5 mei 2003; *23. [benadeelde 23], een totaalbedrag van 24.500,- euro, op 4 maart 2003 en/of 5 augustus 2003; *26. [benadeelde 26], een totaalbedrag van 65.000,- euro, op 27 maart 2002 en/of 9 mei 2002 en/of 25 oktober 2002; *28. [benadeelde 28], een totaalbedrag van 10.000,- euro, op 18 augustus 2003; *30. [benadeelde 30], een totaalbedrag van 25.000,- euro, op 17 februari 2003 en/of 20 februari 2003; *31. [benadeelde 31], een totaalbedrag van 50.500,- euro, op 24 september 2002; *35. [benadeelde 35], een totaalbedrag van 58.500,- euro, op 19 november 2002 en/of 28 april 2003; *36. [benadeelde 36], een totaalbedrag van 25.000,- euro, op 31 januari 2003; *37. [benadeelde 37], een totaalbedrag van 31.000,- euro, op 24 juni 2003; *39. [benadeelde 39], een totaalbedrag van (circa) 24.500,- euro, omstreeks 11 november 2002; *40. [benadeelde 40], een totaalbedrag van 130.000,- euro, op 31 januari 2003 en/of 10 maart 2003; *41. [benadeelde 41], een totaalbedrag van 23.000,- euro, op 13 augustus 2002; *42. [benadeelde 42], een totaalbedrag van 45.000,- euro, op 20 mei 2003; *43. [benadeelde 43], een totaalbedrag van 5.000,- euro, op 8 mei 2002; *44. [benadeelde 44], een totaalbedrag van 36.500,- euro, omstreeks 12 maart 2002 en/of op 9 december 2002; *45. [benadeelde 45], een totaalbedrag van 45.000,- euro, op 19 juni 2002; *48. [benadeelde 48], een totaalbedrag van 40.000,- euro, op 14 mei 2003; *50. [benadeelde 50], een totaalbedrag van 39.993,50 euro, op 27 juni 2003. 4. hij in de periode van 1 april 2003 tot en met 30 september 2003, in de gemeente Breda, - een bezwaarschrift tegen de aanslag inkomstenbelasting over het jaar 1999, ten name van [verdachte], zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen- valselijk heeft opgemaakt, immers heeft hij, verdachte alstoen aldaar valselijk en in strijd met de waarheid in dat bezwaarschrift tegen de aanslag inkomstenbelasting over het jaar 1999 (zakelijk weergegeven) als persoonlijk inkomen aangegeven en/of opgegeven een bedrag van 12.060,- euro, zulks met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken; (parketnummer 02/080434-04:) 1. hij in de periode van 9 februari 2004 tot en met 9 maart 2004 te Breda, opzettelijk een (personen)auto (merk Rover, voorzien van het [kenteken], waarop door de officier van Justitie in het arrondissementsparket te Leeuwarden krachtens de wet beslag was gelegd, aan dat beslag heeft onttrokken; 2. hij in de periode van 9 februari 2004 tot en met 28 mei 2004, in Nederland, terwijl [bedrijf 1], waarvan hij, verdachte, directeur was, bij vonnis van de Arrondissementsrechtbank te Breda van 30 maart 2004, in staat van faillissement is verklaard, ter bedrieglijke verkorting van de rechten van de schuldeisers van die rechtspersoon, een personenauto, [kenteken], merk Rover, type 75, aan de boedel heeft onttrokken; Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte bij parketnummer 02/993028-04 onder 1., 2. en 4., alsmede bij parketnummer 02/080434-04 onder 1. en 2. meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard, zodat deze daarvan behoort te worden vrijgesproken. De door het hof gebruikte bewijsmiddelen De door het hof gebruikte bewijsmiddelen worden in het geval van beroep in cassatie vermeld in de aanvulling als bedoeld in artikel 365a van het Wetboek van Strafvordering. De bijzondere overwegingen omtrent het bewijs De beslissing dat het bewezen verklaarde door de verdachte is begaan berust op de feiten en omstandigheden als vervat in de hierboven bedoelde bewijsmiddelen, in onderlinge samenhang beschouwd. Elk bewijsmiddel wordt - ook in zijn onderdelen - slechts gebruikt tot bewijs van dat bewezen verklaarde feit, of die bewezen verklaarde feiten, waarop het, blijkens zijn inhoud, betrekking heeft. I. Namens verdachte is met betrekking tot het onder 1. tenlastegelegde ten verweer betoogd dat verdachte dient te worden vrijgesproken, omdat geen sprake is geweest van gelden "bedrijfsmatig van het publiek aantrekken". De raadsman voert hiertoe aan dat de verdachte zelf aan de Autoriteit Financiële Markten in een schrijven van 19 juli 2002 heeft verklaard dat "het aantrekken van gelden .... geen bedrijfsmatige activiteit (is)" en dat deze uitleg in het schrijven van 30 juli 2002 van deze autoriteit niet wordt weersproken. De raadsman voert voorts aan dat de rechtbank ten onrechte is uitgegaan van het "bedrijfsmatig" aantrekken van gelden door verdachte gelet op de methode van aantrekken, zoals het uitgeven van brochures, het plaatsen van advertenties, het openen van een website en zo meer, nu naar zijn stelling aan de hand van processtukken kan worden vastgesteld dat geen van de transacties genoemd in de tenlastelegging tot stand is gekomen via brochures, de website of advertenties. Voorts stelt de raadsman dat de verdachte zich niet schuldig heeft gemaakt aan het ontrekken van gelden aan het "publiek" doch dat slechts sprake is van een "besloten kring" van cliëntèle van tussenpersonen en enkele eigen relaties van verdachte. Het hof overweegt hieromtrent als volgt. Onder het element "bedrijfsmatig" als bedoeld in artikel 82 van de Wet toezicht kredietwezen 1992 dient in elk geval te worden verstaan dat het handelen plaatsvindt "binnen het kader van een onderneming of instelling dan wel geregeld en stelselmatig buiten een dergelijk kader". Uit de boven weergegeven bewijsmiddelen blijkt dat in het onderhavige geval het aantrekken van gelden - meer dan 40 maal in de periode van 1 januari 2001 tot 25 maart 2004 - geregeld en stelselmatig plaatsvond binnen, doch in de ruime meerderheid van die gevallen ook buiten het kader van [bedrijf 1] en [bedrijf 3]. Het element " publiek" heeft in het kader van de onderhavige wetgeving de betekenis van "buiten een besloten kring". Nopens "een besloten kring" zijn onder meer de volgende aspecten te onderscheiden: - de groep van personen tot wie men zich wendt, is beperkt van omvang alsmede nauwkeurig omschreven dan wel bepaald; - deze personen staan in zekere relatie tot degene die het aanbod doet; dit impliceert dat naast de financiële relatie nog andere relaties aanwezig moeten zijn; - van een besloten kring is geen sprake wanneer toetreding weliswaar slechts openstaat voor een bepaalde groep van personen die een gezamenlijk belang hebben, maar toetreding tot deze laatst genoemde categorie niet is beperkt. Uit de bewijsmiddelen blijkt dat de inleggers bij [bedrijf 1] en [bedrijf 3] zijn in te delen in categorieën, en wel personen, die tot verdachte en zijn evengenoemde ondernemingen in geen enkele relatie stonden, te weten: inleggers aangebracht door of vanwege [benadeelde 33], [benadeelde 49], en [betrokkene 1], alsmede enkele eigen relaties van verdachte. Voorts blijkt daaruit dat genoemde tussenpersonen actief gegadigden hebben benaderd uit de adressenbestanden van hun bedrijven terwijl geenszins is gebleken dat er beperkingen waren voor toetreding tot die bestanden. Tenslotte blijkt uit de bewijsmiddelen, anders dan de raadsman stelt, dat -bijvoorbeeld in het geval van [benadeelde 10], [benadeelde 12] en [benadeelde 13]- overeenkomsten van geldlening zijn afgesloten met personen uit het algemene publiek, te weten personen die door middel van een advertentie in een landelijk dagblad met genoemde ondernemingen van verdachte in contact zijn gekomen. Het hof is gezien bovenstaande van oordeel dat de rechtspersonen [bedrijf 1]. en [bedrijf 3]. zowel bedrijfsmatig als van het publiek gelden hebben aangetrokken. Het verweer wordt daarom in al zijn onderdelen verworpen. II. Ten aanzien van het bij parketnummer 02/993028-04 onder 2. ten laste gelegde is door en namens de verdachte ter terechtzitting in hoger beroep betoogd dat hij moet worden vrijgesproken omdat hij zich niet aan oplichting schuldig heeft gemaakt. Ter adstructie daarvan is aangevoerd - kort gezegd - dat verdachte heeft gehandeld weliswaar met een verhoogd risico "dat het fout zou lopen", maar dat hij vanaf het begin tot het einde wel degelijk de overeengekomen toezeggingen aan de in de tenlastelegging genoemde inleggers heeft willen nakomen, hetgeen onder meer blijkt uit de omstandigheid dat hij tot het einde is doorgegaan met het zoeken naar oplossingen, en niet is verdwenen met medeneming van een bedrag aan geld. Het hof overweegt dienaangaande als volgt. Uit de hierboven weergegeven bewijsmiddelen blijkt dat door de verdachte (en/of zijn mededader(s)) aan elk van de in de bewezenverklaring genoemde "inleggers" telkens - voorafgaand aan het afsluiten van de onderhavige participatieovereenkomsten - middels mededelingen in krantenadvertenties en/of op een website en/of in brochures en/of tijdens één of meer persoonlijke gesprekken en/of in schriftelijke stukken is voorgehouden (onder meer) dat: - dat de mogelijkheid bestaat om deel te nemen in bedrijven van de [bedrijven 2+3-groep], waarbij hoog rendement kan worden behaald en/of het risico kan worden gespreid en/of - dat sprake is van een aanzienlijk rendement voor een deelnemer van 2% per maand en/of - dat de risico's verbonden aan de deelnemingen beperkt worden omdat uitsluitend wordt geïnvesteerd in de (snel groeiende) beveiligingsbranche en/of uitsluitend wordt deelgenomen in bedrijven die in Nederland en Duitsland zijn gevestigd, waarop maandelijks door een accountant wordt gecontroleerd en/of omdat de directie van de [bedrijven 2+3-groep] persoonlijk instaat voor de nakoming van de verplichtingen van de deelnameovereenkomst en/of - dat het geven van een rendement van 100% in drie jaar tijd geen probleem is en/of - dat het rendement voor de deelnemer aanzienlijk zal zijn, het eerste jaar 40%, het tweede jaar 30%, het derde jaar 30% en/of dat de rendementen per kwartaal worden uitgekeerd en/of - dat gedurende de looptijd van de overeenkomst de geleende bedragen uitsluitend zullen worden aangewend ten behoeve van investeringen ten behoeve van de bedrijfsvoering van [bedrijf 1] en/of van aan [bedrijf 1] gelieerde ondernemingen, die hun activiteiten uitsluitend of grotendeels in Nederland uitoefenen en/of - dat gedurende de looptijd van de overeenkomst elke twee maanden, althans periodiek, een accountant een rapport zal uitbrengen, waaruit blijkt op welke wijze de geleende bedragen zijn aangewend en/of - dat hij, verdachte, persoonlijk ervoor borg staat, dat de verplichtingen uit de overeenkomst door hem prive worden nagekomen of door een van de gelieerde ondernemingen van de [bedrijven 2+3-groep] en/of - dat het geleende bedrag volgens een overeengekomen aflossingsschema in de loop van drie jaren zal worden afgelost, zodanig dat aan het einde van het derde jaar het geleende bedrag met 100% verhoging zal zijn uitgekeerd. De verdachte heeft dienaangaande steeds het standpunt ingenomen -zakelijk weergegeven- dat het doel van hem en zijn onderneming(en) was om snel een vermogen beschikbaar te krijgen, waarmee bedrijven konden worden aangekocht, waarmee zoveel verdiend zou worden, dat daarmee alle rendementen aan de inleggers zouden kunnen worden uitgekeerd. Uit het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep is echter gebleken dat: a. tijdens de bewezen verklaarde periode van meer dan drie jaren, verdachte - voor zoveel is kunnen worden vastgesteld - slechts éénmaal daadwerkelijk heeft getracht een bedrijf aan te kopen, te weten [bedrijf 5]; die aankoop (van een overigens verlieslijdende onderneming) is mislukt omdat verdachte de overeengekomen aanbetaling niet kon doen; b. een deel van het ingelegde geld is terechtgekomen bij verdachtes ondernemingen, doch dat zulks niet een investering inhield, zoals toegezegd, maar een bijdrage in de kosten van de gebruikelijke exploitatie; c. dat geld voor het overige - onder andere - is besteed aan: - het betalen van overeengekomen aflossingen ("rendementen") aan eerdere inleggers; - overboekingen naar het buitenland met onbekende bestemming; - kasopnamen en bankopnamen door middel van pintransacties door verdachte; - het betalen van oude belastingschulden van verdachte en/of één of meer van zijn ondernemingen; - een schadevergoeding na het mislukken van de overname van voormeld bedrijf; - betaling van oude schulden van verdachte; d. er geen sprake is geweest van accountantsrapporten als evenomschreven; tegenover de FIOD heeft de verdachte daaromtrent verklaard dat hij de daartoe gedane toezegging eigenlijk onzin vond; e. de persoonlijke borgstelling van de verdachte zonder enige betekenis was, aangezien hem privé de middelen ontbraken om daar inhoud aan te kunnen geven. Gedurende de bewezen verklaarde periode van meer dan drie jaren is dan ook, naar verdachte wist, van een reële investering met voormelde ingelegde gelden in bedrijven - zoals aan de inleggers is voorgehouden - op geen enkele wijze sprake geweest, laat staan van enige reële kans op het voorgespiegelde rendement. Daarbij acht het hof van betekenis dat de verdachte de gewraakte activiteiten nog heeft voortgezet tot en met oktober 2003, zulks terwijl volgens zijn eigen verklaring, op 23 maart 2004 tegenover de FIOD afgelegd, in de zomer van dat jaar het piramidesysteem was gebroken doordat via [benadeelde 33] geen geld van nieuwe inleggers binnenkwam en dientengevolge aan de verplichtingen jegens inleggers niet meer kon worden voldaan. Uit dit een en ander leidt het hof af dat de inleggers door de verdachte tezamen met één of meer van zijn ondernemingen een rad voor ogen is gedraaid en dat zij opzettelijk door listige kunstgrepen en/of een samenweefsel van verdichtsels zijn bewogen tot de afgifte van geld, en voorts dat het oogmerk van verdachte en zijn onderneming(en) mede daarop gericht was en dat hij daarmee zichzelf en/of zijn onderneming(en) wederrechtelijk beoogde te bevoordelen. Het verweer wordt bijgevolg verworpen. De strafbaarheid Het bij parketnummer 02/993028-04 onder 1. bewezen verklaarde is telkens voorzien bij artikel 82, eerste lid (oud), van de Wet toezicht kredietwezen 1992, juncto artikel 51, tweede lid, aanhef en onder 2°, van het Wetboek van Strafrecht, (wat betreft het tweede gedeelte van de bewezenverklaring tevens juncto artikel 47, eerste lid, aanhef en onder 1°, van het Wetboek van Strafrecht), en telkens als misdrijf strafbaar gesteld bij artikel 1, aanhef en onder 2° (oud), junctis de artikelen 2, eerste lid, en 6, aanhef en onder 2°, van de Wet op de economische delicten. Het bij parketnummer 02/993028-04 onder 2. bewezen verklaarde is telkens als misdrijf voorzien en strafbaar gesteld bij artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht. Het bij parketnummer 02/993028-04 onder 4. bewezen verklaarde is als misdrijf voorzien en strafbaar gesteld bij artikel 225, eerste lid (oud), van het Wetboek van Strafrecht. Het bij parketnummer 02/080434-04 onder 1. bewezen verklaarde is als misdrijf voorzien en strafbaar gesteld bij artikel 198, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht. Het bij parketnummer 02/080434-04 onder 2. bewezen verklaarde is als misdrijf voorzien en strafbaar gesteld bij artikel 343, aanhef en onder 1°, van het Wetboek van Strafrecht. Er zijn geen feiten en of omstandigheden aannemelijk geworden, of anderszins gebleken, die de strafbaarheid van de feiten of verdachte uitsluiten. De verdachte is daarom strafbaar voor het hiervoor bewezen verklaarde. De redengeving van de op te leggen straffen en maatregelen Bij de bepaling van de op te leggen straf is gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezen verklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen. Naar het oordeel van het hof kan niet worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een straf welke onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming voor de hierna te vermelden duur met zich brengt. Daarbij is rekening gehouden met: - de ernst van het bewezen verklaarde in de verhouding tot andere strafbare feiten, zoals onder meer tot uitdrukking komt in het hierop gestelde wettelijk strafmaximum en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd; - de mate waarin het bij parketnummer 02/993028-04 onder 1. en 2. bewezen verklaarde financiële schade teweeg heeft gebracht aan de gedupeerde inleggers, waarvan een aanzienlijk aantal door het toedoen van verdachte in (grote) financiële problemen is geraakt; - de mate waarin laatstgenoemde feiten mede persoonlijk leed teweeg hebben gebracht aan de gedupeerden; - de omstandigheid dat de verdachte zich volstrekt onvoldoende rekenschap heeft gegeven van de belangen van de inleggers; - de mate waarin de verdachte door het bij parketnummer 02/993028-04 onder 4. bewezen verklaarde heeft beoogd fiscaal nadeel toe te brengen aan de Nederlandse staat; - de omstandigheid dat de verdachte door het bij parketnummer 02/080434-04 onder 1. bewezen verklaarde het ongestoorde beslag door het bevoegde gezag heeft verhinderd, waarmee hij te kennen heeft gegeven zijn eigen belangen te laten prevaleren boven een beslissing van het openbaar gezag; - de omstandigheid dat de verdachte door het bij parketnummer 02/080434-04 onder 2. bewezen verklaarde het vermogensbelang van de betrokken schuldeisers heeft aangetast, alsmede het gebrek aan eerbied voor een beslissing van het openbaar gezag dat uit een dergelijk feit spreekt. De maatregelen tot schadevergoeding ex artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, dat na te noemen personen als gevolg van de onder 1. en/of onder 2. bewezen verklaarde feiten, financiële schade hebben geleden tot na te noemen bedragen. Verdachte is naar burgerlijk recht aansprakelijk voor elk van deze schaden. Het hof zal daarom aan de verdachte (in de voorkomende gevallen ter meerdere zekerheid van de hieronder te vermelden betalingen van schadevergoeding aan de benadeelde partijen) de verplichting opleggen aan de Staat na te noemen bedragen te betalen ten behoeve van na te noemen slachtoffers: 1. [benadeelde 1], [adres]: ? 12.106,66; 2. [benadeelde 2], [adres]: ?40.000,01; 3. [benadeelde 3], [adres]: ? 33.666,66; 4. [benadeelde 4], [adres]: ? 30.333,36; 5. [benadeelde 5],[adres]: ? 20.068,75; 6. [benadeelde 6], [adres]: ? 2.333,31; 7. [benadeelde 7], [adres]: ? 26.261,20;. 8. [benadeelde 8], [adres](gemachtigde: [naam], [adres]): ? 5.000,--; 9. [benadeelde 9], [adres](gemachtigde: [naam], [adres]): ? 50.341,23; 10. [benadeelde 10], [adres]: ? 205.000,--; 11. [benadeelde 11], [adres]: ? 4.772,90; 12. [benadeelde 12], [adres]: ? 1.786,80; 13. [benadeelde 13], [adres]: ? 5.679,33; 14. [benadeelde 14], [adres]: ? 27.222,24; 15. [benadeelde 15], [adres](gemachtigde: [naam], [adres]): ? 2.301,95; 16. [benadeelde 16], [adres]: ? 12.763,63; 17. [benadeelde 17], [adres: ? 48.888,88; 18. [benadeelde 18], [adres]: ? 6.373,32; 19. [benadeelde 19], [adres]: ? 34.069,76; 20. [benadeelde 20], [adres]: ? 16.593,04; 21. [benadeelde 21], [adres](gemachtigde: [naam], [adres}: ? 25.000,--; 22. [benadeelde 22], [adres]: ? 18.608,35; 23. [benadeelde 23], [adres]: ? 21.272,24; 24. [benadeelde 24], [adres]: ? 42.500,--; 25. [benadeelde 25] (gemachtigde: [naam], [adres]): ? 69.750,--; 26. [benadeelde 26], [adres]: ? 36.272,68; 27. [benadeelde 27], [adres]: ? 27.000,--; 28. [benadeelde 28], [adres]: ? 10.000,--; 29. [benadeelde 29], [adres]: ? 51.944,--; 30. [benadeelde 30], [adres]: ? 20.750,02; 31. [benadeelde 31], [adres]: ? 35.954,52; 32. [benadeelde 32], [adres]: ? 3.900,--; 33. [benadeelde 34], [adres]: ? 6.988,26; 34. [benadeelde 35], [adres]: ? 45.347,12; 35. [benadeelde 51], [adres](gemachtigde: [naam], [adres]): ? 30.138,89; 36. [benadeelde 36], [adres](gemachtigde: [naam], [adres]): ? 20.138,92; 37. [benadeelde 38], [adres]: ? 3.467,64; 38. [benadeelde 39], [adres]: ? 18.269,97; 39. [benadeelde 40], [adres]: ? 112.777,78,--; 40. [benadeelde 41], [adres](gemachtigde: [naam], [adres]): ? 14.972,--; 41. [benadeelde 42], [adres]: ? 42.500,--; 42. [benadeelde 43], [adres](gemachtigde: naam, [adres]): ? 2.999,98; 43. [benadeelde 52], [adres]: ? 13.790,30; 44. [benadeelde 45], [adres](gemachtigde: [naam], [adres]): ? 26.860,34; 45. [benadeelde 46], [adres](gemachtigde: [naam], [adres]): ? 18.666,66 46. [benadeelde 47], [adres]: ? 8.333.35; 47. [benadeelde 48], [adres](gemachtigde: [naam], [adres]): ? 37.777,78; 48. [benadeelde 50], [adres](gemachtigde: [naam], [adres]*): ? 38.771,27. In verband met de bij voormelde schadevergoedingsmaatregelen op te leggen vervangende vrijheidsstraffen overweegt het hof dat - gelet op het bepaalde bij artikel 60a van het Wetboek van Strafrecht - deze straffen bij meerdaadse samenloop gezamenlijk niet meer dan de tijd van een jaar mogen bedragen. Daarom zal het hof - zoals de eerste rechter - de vervangende hechtenis naar rato verdelen over de toe te wijzen bedragen tot een maximum van 360 dagen. De vorderingen van de benadeelde partijen I. Na te noemen benadeelde partijen hebben zich overeenkomstig het bepaalde in het Wetboek van Strafvordering in eerste aanleg in de strafzaak gevoegd als benadeelde partij en een vordering ingediend. Deze vorderingen zijn bij vonnis waarvan beroep toegewezen. Bedoelde benadeelde partijen hebben in hoger beroep gepersisteerd bij de in eerste aanleg gedane vorderingen. Deze vorderingen strekken tot vergoeding van geleden schade. Uit het onderzoek ter terechtzitting is komen vast te staan dat elk van na te noemen benadeelde partijen als rechtstreeks gevolg van het bij parketnummer 02/993028-04 onder 1. en/of 2. bewezen verklaarde handelen schade heeft geleden tot na te noemen bedrag. De vorderingen zijn in zoverre voor toewijzing vatbaar, met veroordeling van de verdachte in de proceskosten van de benadeelde partij, tot op heden telkens begroot op nihil. Ten aanzien van de vordering van de hierna te noemen [benadeelde 5] geldt bovendien dat deze vordering voor het overige niet van zo eenvoudige aard is dat zij zich leent voor behandeling in het strafgeding. In zoverre kan laatstgenoemde benadeelde partij daarom in de vordering niet worden ontvangen en kan die vordering slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht. 1. [benadeelde 5], [adres]: ? 20.068,75; 2. [benadeelde 6], [adres]: ? 2.333,31; 3. [benadeelde 24], [adres]: ? 42.500,--; 4. [benadeelde 26], [adres]: ? 36.272,68; 5. [benadeelde 41], [adres](gemachtigde: [naam], [adres]): ? 14.972,--; II. Na te noemen benadeelde partijen hebben zich overeenkomstig het bepaalde in het Wetboek van Strafvordering in eerste aanleg in de strafzaak gevoegd als benadeelde partij en een vordering ingediend. Deze vorderingen zijn bij vonnis waarvan beroep toegewezen en duren van rechtswege geheel voort in hoger beroep. Uit het onderzoek ter terechtzitting is komen vast te staan dat elk van na te noemen benadeelde partijen als rechtstreeks gevolg van het bij parketnummer 02/993028-04 onder 1. en/of 2. bewezen verklaarde handelen schade heeft geleden tot na te noemen bedragen. De vorderingen zijn in zoverre voor toewijzing vatbaar. 6. [benadeelde 21], [adres](gemachtigde: [naam], [adres]): ? 25.000,--; 7. [benadeelde 28], [adres]: ? 10.000,--; 8. [benadeeld e52], [adres]: ? 13.790,30. III. Na te noemen benadeelde partijen hebben zich overeenkomstig het bepaalde in het Wetboek van Strafvordering in eerste aanleg in de strafzaak gevoegd als benadeelde partij en een vordering ingediend. Deze vorderingen zijn bij vonnis waarvan beroep ten dele toegewezen. Bedoelde benadeelde partijen hebben in hoger beroep gepersisteerd bij (een deel van) de in eerste aanleg gedane vorderingen. Deze vorderingen strekken tot vergoeding van geleden schade. Uit het onderzoek ter terechtzitting is komen vast te staan dat elk van na te noemen benadeelde partijen als rechtstreeks gevolg van het bij parketnummer 02/993028-04 onder 1. en/of 2. bewezen verklaarde handelen schade heeft geleden tot na te noemen bedragen. De vorderingen zijn in zoverre voor toewijzing vatbaar. Voor het overige zijn deze vorderingen niet van zo eenvoudige aard dat zij zich lenen voor behandeling in het strafgeding. In zoverre kunnen bedoelde benadeelde partij daarom in de vorderingen niet worden ontvangen en kunnen zij de vorderingen slechts bij de burgerlijke rechter aanbrengen. 9. [benadeelde 1], [adres]: ? 12.106,66; 10. [benadeelde 2], [adres]: ? 40.000,01; 11. [benadeelde 4], [adres]: ? 30.333,36; 12. [benadeelde 9], [adres](gemachtigde: [naam], [adres]): ? 50.341,23; 13. [benadeelde 14], [adres]: ? 27.222,24; 14. [benadeelde 15], [adres](gemachtigde: [naam], [adres]): ? 2.301,95; 15. D. van Huigenbos, [adres]: ? 6.373,32; 16. [benadeelde 22], [adres]: ? 18.608,35; 17. [benadeelde 38], [adres]: ? 3.467,64. IV. Na te noemen benadeelde partijen hebben zich overeenkomstig het bepaalde in het Wetboek van Strafvordering in eerste aanleg in de strafzaak gevoegd als benadeelde partij en een vordering ingediend. Deze vorderingen zijn bij vonnis waarvan beroep ten dele toegewezen. Bedoelde benadeelde partijen hebben in hoger beroep gepersisteerd bij hetgeen door de eerste rechter is toegewezen. Deze vorderingen strekken tot vergoeding van geleden schade. Uit het onderzoek ter terechtzitting is komen vast te staan dat elk van na te noemen benadeelde partijen als rechtstreeks gevolg van het bij parketnummer 02/993028-04 onder 1. en/of 2. bewezen verklaarde handelen schade heeft geleden tot na te noemen bedragen. De vorderingen zijn in zoverre voor toewijzing vatbaar. 18. [benadeelde 12], [adres]: ? 1.786,80; 19. [benadeelde 13], [adres]: ? 5.679,33; 20. [benadeelde 29], [adres]: ? 51.944,--; 21. [benadeelde 32], [adres]: ? 3.900,--; 22. [benadeelde 34], [adres]: ? 6.988,26; 23. [benadeelde 35], [adres}: ? 45.347,12; 24. [benadeelde 51], [adres](gemachtigde: [naam], [adres]): ? 30.138,89; 25. [benadeelde 43], [adres] (gemachtigde: [naam], [adres]): ? 2.999,98. V. Na te noemen benadeelde partijen hebben zich overeenkomstig het bepaalde in het Wetboek van Strafvordering in eerste aanleg in de strafzaak gevoegd als benadeelde partij en een vordering ingediend. Deze vorderingen zijn bij vonnis waarvan beroep ten dele toegewezen en duren in zoverre van rechtswege voort in hoger beroep. Deze vorderingen strekken tot vergoeding van geleden schade. Uit het onderzoek ter terechtzitting is komen vast te staan dat elk van na te noemen benadeelde partijen als rechtstreeks gevolg van het bij parketnummer 02/993028-04 onder 1. en/of 2. bewezen verklaarde handelen schade heeft geleden tot na te noemen bedragen. De vorderingen zijn in zoverre voor toewijzing vatbaar. Ten aanzien van de vordering van de hierna te noemen [benadeelde 10] geldt bovendien dat deze vordering voor het overige niet van zo eenvoudige aard is dat zij zich leent voor behandeling in het strafgeding. In zoverre kan laatstgenoemde benadeelde partij daarom in de vordering niet worden ontvangen en kan die vordering slechts bij de burgerlijke rechter worden aangebracht. 26. [benadeelde 8], [adres](gemachtigde: [naam], [adres]): ? 5.000,--; 27. [benadeelde 10], [adres]: ? 205.000,--; 28. [benadeelde 16], [adres]: ? 12.763,63; 29. [benadeelde 17], [adres]: ? 48.888,88; 30. [benadeelde 20], [adres]: ? 16.593,04; 31. [benadeelde 23], [adres]: ? 21.272,24; 32. [benadeelde 25] (gemachtigde: [naam], [adres]): ? 69.750,--; 33. [benadeelde 27], [adres]: ? 27.000,--; 34. [benadeelde 30], [adres]: ? 20.750,02; 35. [benadeelde 36], [adres](gemachtigde: [naam], [adres]): ? 20.138,92; 36. [benadeelde 40], [adres] ? 112.777,78,--; 37. [benadeelde 45], [adres](gemachtigde: [naam], [adres]): ? 26.860,34; 38. [benadeelde 46], [adres](gemachtigde: [naam], [adres]): ? 18.666,66 39. [benadeelde 47], [adres]: ? 8.333.35; 40. [benadeelde 48], [adres](gemachtigde: [naam], [adres]): ? 37.777,78; 41. [benadeelde 50], [adres](gemachtigde: [naam], [adres]): ? 38.771,27. De proceskosten van de benadeelde partijen worden telkens tot het in het dictum te melden bedrag ten laste van verdachte gebracht. VI. Na te noemen benadeelde partij heeft zich overeenkomstig het bepaalde in het Wetboek van Strafvordering in eerste aanleg in de strafzaak gevoegd als benadeelde partij en een vordering ingediend. Deze benadeelde partij is door de eerste rechter niet in de vordering ontvangen. Bedoelde benadeelde partij heeft in hoger beroep gepersisteerd bij de in eerste aanleg gedane vordering tot aan het bedrag van ? 45.000,--. Deze vorderingen strekt tot vergoeding van geleden schade. Uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat deze vordering niet van zo eenvoudige aard dat zij zich leent voor behandeling in het strafgeding. Daarom kan deze benadeelde partij niet in de vordering worden ontvangen en kan die vordering slechts bij de burgerlijke rechter aanbrengen. Het hof zal de benadeelde partij veroordelen in de kosten van het geding door de verdachte ten behoeve van zijn verdediging tegen de vordering gemaakt, begroot op nihil. 42. [benadeelde 33], [adres]. En ten aanzien van elk van de toegewezen civiele vorderingen en de schadevergoedingsmaatregelen voor zover opgelegd ten behoeve van de personen wier civiele vordering is toegewezen: Het hof zal bepalen dat indien en voorzover de verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling van de vordering van de benadeelde partij, daarmede de verplichting van de verdachte tot betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer in zoverre komt te vervallen (zulks vice versa, dat wil zeggen: indien de verdachte heeft voldaan aan de verplichting tot betaling aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer daarmede de verplichting van de verdachte tot betaling van de vordering van de benadeelde partij in zoverre komt te vervallen). Toepasselijke wettelijke voorschriften De beslissing is gegrond op de artikelen 10, 24c, 27, 36f, 47, 51, 57, 60a, 91, 187, 225, 326 en 341 van het Wetboek van Strafrecht, de artikelen 1 (oud), 2 en 6 van de Wet op de economische delicten en artikel 82 (oud) van de Wet toezicht kredietwezen 1992. BESLISSING Het hof: Vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en doet opnieuw recht. Verklaart niet bewezen, dat verdachte het bij parketnummer 02/993028-04 onder 3. ten eerste en 3. ten tweede, alsmede het bij parketnummer 02/080434-04 onder 3. ten laste gelegde heeft begaan en spreekt verdachte daarvan vrij. Verklaart, zoals hiervoor overwogen, wettig en overtuigend bewezen, dat verdachte het bij parketnummer 02/993028-04 onder 1., 2. en 4., alsmede bij parketnummer 02/080434-04 onder 1. en 2. ten laste gelegde heeft begaan. Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezenverklaard en spreekt verdachte daarvan vrij. Verklaart dat de bewezenverklaarde feiten opleveren: 1: Overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 82, eerste lid (oud), van de Wet toezicht kredietwezen 1992, opzettelijk begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging, meermalen gepleegd, en Medeplegen van overtreding van een voorschrift gesteld bij artikel 82, eerste lid (oud), van de Wet toezicht kredietwezen 1992, opzettelijk begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging, meermalen gepleegd; 2: Medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd; 3: Valsheid in geschrift; 4: Opzettelijk enig goed aan het krachtens de wet daarop gelegde beslag onttrekken; 5: Als bestuurder van een rechtspersoon welke in staat van failissement is verklaard, ter bedrieglijke verkorting van de rechten der schuldeisers enig goed aan de boedel onttrekken. Verklaart de verdachte deswege strafbaar. Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 (drie) jaren en 6 (zes) maanden. Bepaalt, dat de tijd, door verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht. Legt aan verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van [benadeelde 1], [adres] een bedrag te betalen van ? 12.106,66 (twaalfduizend honderdzes euro en zesenzestig cent), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 3 (drie) dagen hechtenis. Legt aan verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van [benadeelde 2], [adres] bedrag te betalen van ? 40.000,01 (veertigduizend euro en één cent), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 10 (tien) dagen hechtenis. Legt aan verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van [benadeelde 3], [adres], een bedrag te betalen van ? 33.666,66 (driëendertigduizend zeshonderdzesenzestig euro en zesenzestig cent), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 8 (acht) dagen hechtenis. Legt aan verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van [benadeelde 4], [adres] een bedrag te betalen van ? 30.333,36 (dertigduizend driehonderddriëendertig euro en zesendertig cent), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 8 (acht) dagen hechtenis. Legt aan verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van [benadeelde 5], [adres], een bedrag te betalen van ? 20.068,75 (twintigduizend achtenzestig euro en vijfenzeventig cent), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 6 (zes) dagen hechtenis. Legt aan verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van [benadeelde 6], [adres], een bedrag te betalen van ? 2.333,31 (tweeduizend driehonderddriëendertig euro en eenendertig cent), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 1 (één) dag hechtenis. Legt aan verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van [benadeelde 7], [adres], een bedrag te betalen van ? 26.261,20 (zesentwintigduizend tweehonderdeenenzestig euro en twintig cent), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 7 (zeven) dagen hechtenis. Legt aan verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van [benadeelde 8], [adres] een bedrag te betalen van ? 5.000,00 (vijfduizend euro), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 2 (twee) dagen hechtenis. Legt aan verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van [benadeelde 9], [adres], een bedrag te betalen van ? 50.341,23 (vijftigduizend driehonderdeenenveertig euro en driëentwintig cent), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 12 (twaalf) dagen hechtenis. Legt aan verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van [benadeelde 10], [adres], een bedrag te betalen van ? 205.000,00 (tweehonderdvijfduizend euro), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 47 (zevenenveertig) dagen hechtenis. Legt aan verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van [benadeelde 11], [adres], een bedrag te betalen van ? 4.772,90 (vierduizend zevenhonderdtweëenzeventig euro en negentig cent), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 2 (twee) dagen hechtenis. Legt aan verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van [benadeelde 12], [adres], een bedrag te betalen van ? 1.786,80 (duizend zevenhonderdzesentachtig euro en tachtig cent), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 1 (één) dag hechtenis. Legt aan verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van [benadeelde 13], [adres], een bedrag te betalen van ? 5.679,33 (vijfduizend zeshonderdnegenenzeventig euro en driëendertig cent), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 2 (twee) dagen hechtenis. Legt aan verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van [benadeelde 14], [adres], een bedrag te betalen van ? 27.222,24 (zevenentwintigduizend tweehonderdtweëentwintig euro en vierentwintig cent), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 8 (acht) dagen hechtenis. Legt aan verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van [benadeelde 15], [adres], een bedrag te betalen van ? 2.301,95 (tweeduizend driehonderdéén euro en vijfennegentig cent), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 1 (één) dag hechtenis. Legt aan verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van [benadeelde 16], [adres], een bedrag te betalen van ? 12.763,63 (twaalfduizend zevenhonderddriëenzestig euro en driëenzestig cent), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 4 (vier) dagen hechtenis. Legt aan verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van [benadeelde 17], [adres], een bedrag te betalen van ? 48.888,88 (achtenveertigduizend achthonderdachtentachtig euro en achtentachtig cent), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 12 (twaalf) dagen hechtenis. Legt aan verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van [adres], een bedrag te betalen van ? 6.373,32 (zesduizend driehonderddriëenzeventig euro en tweëendertig cent), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 2 (twee) dagen hechtenis. Legt aan verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van [benadeelde 19], [adres], een bedrag te betalen van ? 34.069,76 (vierendertigduizend negenenzestig euro en zesenzeventig cent), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 9 (negen) dagen hechtenis. Legt aan verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van [benadeelde 20], [adres], een bedrag te betalen van ? 16.593,04 (zestienduizend vijfhonderddriëennegentig euro en vier cent), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 4 (vier) dagen hechtenis. Legt aan verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van [benadeelde 21], [adres], een bedrag te betalen van ? 25.000,00 (vijfentwintigduizend euro), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 7 (zeven) dagen hechtenis. Legt aan verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van [benadeelde 22], [adres], een bedrag te betalen van ? 18.608,35 (achttienduizend zeshonderdacht euro en vijfendertig cent), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 5 (vijf) dagen hechtenis. Legt aan verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van [benadeelde 23], [adres] een bedrag te betalen van ? 21.272,24 (eenentwintigduizend tweehonderdtweëenzeventig euro en vierentwintig cent), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 6 (zes) dagen hechtenis. Legt aan verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van [benadeelde 24], [adres], een bedrag te betalen van ? 42.500,00 (tweëenveertigduizend vijfhonderd euro), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 11 (elf) dagen hechtenis. Legt aan verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van [benadeelde 25], [adres], een bedrag te betalen van ? 69.750,00 (negenenzestigduizend zevenhonderdvijftig euro), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 18 (achttien) dagen hechtenis. Legt aan verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van [benadeelde 26], [adres], een bedrag te betalen van ? 32.272,68 (tweëendertigduizend tweehonderdtweëenzeventig euro en achtenzestig cent), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 9 (negen) dagen hechtenis. Legt aan verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van [benadeelde 27], [adres], een bedrag te betalen van ? 27.000,00 (zevenentwintigduizend euro), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 8 (acht) dagen hechtenis. Legt aan verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van [benadeelde 28], [adres], een bedrag te betalen van ? 10.000,00 (tienduizend euro), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 2 (twee) dagen hechtenis. Legt aan verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van [benadeelde 29], [adres], een bedrag te betalen van ? 51.944,00 (eenenvijftigduizend negenhonderdvierenveertig euro), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 13 (dertien) dagen hechtenis. Legt aan verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van [benadeelde 30], [adres], een bedrag te betalen van ? 20.750,02 (twintigduizend zevenhonderdvijftig euro en twee cent), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 6 (zes) dagen hechtenis. Legt aan verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van [benadeelde 31], [adres], een bedrag te betalen van ? 35.954,52 (vijfendertigduizend negenhonderdvierenvijftig euro en tweëenvijftig cent), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 9 (negen) dagen hechtenis. Legt aan verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van [benadeelde 32], [adres], een bedrag te betalen van ? 3.900,00 (drieduizend negenhonderd euro), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 2 (twee) dagen hechtenis. Legt aan verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van [benadeelde 34], [adres], een bedrag te betalen van ? 6.988,26 (zesduizend negenhonderdachtentachtig euro en zesentwintig cent), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 2 (twee) dagen hechtenis. Legt aan verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van [benadeelde 35], [adres], een bedrag te betalen van ? 45.347,12 (vijfenveertigduizend driehonderdzevenenveertig euro en twaalf cent), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 11 (elf) dagen hechtenis. Legt aan verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van [benadeelde 51], [adres], een bedrag te betalen van ? 30.138,89 (dertigduizend honderdachtendertig euro en negenentachtig cent), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 8 (acht) dagen hechtenis. Legt aan verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van [benadeelde 36], [adres], een bedrag te betalen van ? 20.138,92 (twintigduizend honderdachtendertig euro en tweëennegentig cent), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 5 (vijf) dagen hechtenis. Legt aan verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van [benadeelde 38], [adres], een bedrag te betalen van ? 3.467,64 (drieduizend vierhonderdzevenenzestig euro en vierenzestig cent), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 2 (twee) dagen hechtenis. Legt aan verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van [benadeelde 39], [adres], een bedrag te betalen van ? 18,269,97, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 5 (vijf) dagen hechtenis. Legt aan verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van [benadeelde 40], [adres], een bedrag te betalen van ? 112.777,78 (honderdtwaalfduizend zevenhonderdzevenenzeventig euro en achtenzeventig cent), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 28 (achtentwintig) dagen hechtenis. Legt aan verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van [benadeelde 41], [adres], een bedrag te betalen van ? 14.972,00 (veertienduizend negenhonderdtweëenzeventig euro), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 4 (vier) dagen hechtenis. Legt aan verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van [benadeelde 42], [adres], een bedrag te betalen van ? 42.500,00 (tweëenveertigduizend vijfhonderd euro), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 11 (elf) dagen hechtenis. Legt aan verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van [benadeelde 43], [adres], een bedrag te betalen van ? 2.999,98 (tweeduizend negenhonderdnegenennegentig euro en achtennegentig cent), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 2 (twee) dagen hechtenis. Legt aan verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van [benadeelde 52], [adres], een bedrag te betalen van ? 13.790,30 (dertienduizend zevenhonderdnegentig euro en dertig cent), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 4 (vier) dagen hechtenis. Legt aan verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van [benadeelde 45], [adres], een bedrag te betalen van ? 26.860,34 (zesentwintigduizend achthonderdzestig euro en vierendertig cent), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 7 (zeven) dagen hechtenis. Legt aan verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van [benadeelde 46], [adres], een bedrag te betalen van ? 18.666,66 (achttienduizend zeshonderdzesenzestig euro en zesenzestig cent), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 5 (vijf) dagen hechtenis. Legt aan verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van [benadeelde 47], [adres], een bedrag te betalen van ? 8.333,35 (achtduizend driehonderddriëendertig euro en vijfendertig cent), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 2 (twee) dagen hechtenis. Legt aan verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van [benadeelde 48], [adres], een bedrag te betalen van ? 37.777,78 (zevenendertigduizend zevenhonderdzevenenzeventig euro en achtenzeventig cent), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 9 (negen) dagen hechtenis. Legt aan verdachte de verplichting op om aan de Staat, ten behoeve van [benadeelde 50], [adres], een bedrag te betalen van ? 38.771,27 (achtendertigduizend zevenhonderdeenenzeventig euro en zevenentwintig cent), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 10 (tien) dagen hechtenis. 1. Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 5] toe. Veroordeelt verdachte om tegen bewijs van kwijting aan de benadeelde partij voornoemd, te betalen een bedrag van ? 20.068,75 (twintigduizend achtenzestig euro en vijfenzeventig cent). Verklaart de benadeelde partij, [benadeelde 5], voor het overige in haar vordering niet-ontvankelijk en bepaalt dat zij haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen. 2. Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 6] toe. Veroordeelt verdachte om tegen bewijs van kwijting aan de benadeelde partij voornoemd, te betalen een bedrag van ? 2.333,31 (tweeduizend driehonderddriëendertig euro en eenendertig cent). 3. Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 24] toe. Veroordeelt verdachte om tegen bewijs van kwijting aan de benadeelde partij voornoemd, te betalen een bedrag van ? 42.500,00 (tweëenveertigduizend vijfhonderd euro). 4. Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 26] toe. Veroordeelt verdachte om tegen bewijs van kwijting aan de benadeelde partij voornoemd, te betalen een bedrag van ? 36.272,68 (zesendertigduizend tweehonderdtweëenzeventig euro en achtenzestig cent). 5. Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 41] toe. Veroordeelt verdachte om tegen bewijs van kwijting aan de benadeelde partij voornoemd, te betalen een bedrag van ? 14.972,00 (veertienduizend negenhonderdtweëenzeventig euro). 6. Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 21] toe. Veroordeelt verdachte om tegen bewijs van kwijting aan de benadeelde partij voornoemd, te betalen een bedrag van ? 25.000,00 (vijfentwintigduizend euro). Veroordeelt verdachte in de kosten van het geding door de benadeelde partij [benadeelde 21] gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken, tot op heden begroot op ? 50,--. 7. Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 28] toe. Veroordeelt verdachte om tegen bewijs van kwijting aan de benadeelde partij voornoemd, te betalen een bedrag van ? 10.000,00 (tienduizend euro). 8. Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 52] toe. Veroordeelt verdachte om tegen bewijs van kwijting aan de benadeelde partij voornoemd, te betalen een bedrag van ? 13.790,30 (dertienduizend zevenhonderdnegentig euro en dertig cent). 9. Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 1] toe. Veroordeelt verdachte om tegen bewijs van kwijting aan de benadeelde partij voornoemd, te betalen een bedrag van ? 12.106,66 (twaalfduizend honderdzes euro en zesenzestig cent). Verklaart de benadeelde partij, [benadeelde 1], in haar vordering voor het overige niet-ontvankelijk en bepaalt dat zij in zoverre haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen. 10. Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 2] toe. Veroordeelt verdachte om tegen bewijs van kwijting aan de benadeelde partij voornoemd, te betalen een bedrag van ? 40.000,01 (veertigduizend euro en één cent). Verklaart de benadeelde partij, [benadeelde 2], in haar vordering voor het overige niet-ontvankelijk en bepaalt dat zij in zoverre haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen. 11. Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 4] toe. Veroordeelt verdachte om tegen bewijs van kwijting aan de benadeelde partij voornoemd, te betalen een bedrag van ? 30.333,36 (dertigduizend driehonderddriëendertig euro en zesendertig cent). Verklaart de benadeelde partij, [benadeelde 4], in haar vordering voor het overige niet-ontvankelijk en bepaalt dat zij in zoverre haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen. 12. Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 9] toe. Veroordeelt verdachte om tegen bewijs van kwijting aan de benadeelde partij voornoemd, te betalen een bedrag van ? 50.341,23 (vijftigduizend driehonderdeenenveertig euro en driëentwintig cent). Verklaart de benadeelde partij, [benadeelde 9], in haar vordering voor het overige niet-ontvankelijk en bepaalt dat zij in zoverre haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen. 13. Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 14] toe. Veroordeelt verdachte om tegen bewijs van kwijting aan de benadeelde partij voornoemd, te betalen een bedrag van ? 27.222,24 (zevenentwintigduizend tweehonderdtweëentwintig euro en vierentwintig cent). Verklaart de benadeelde partij, [benadeelde 14], in haar vordering voor het overige niet-ontvankelijk en bepaalt dat zij in zoverre haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen. 14. Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 15] toe. Veroordeelt verdachte om tegen bewijs van kwijting aan de benadeelde partij voornoemd, te betalen een bedrag van ? 2.301,95 (tweeduizend driehonderdéén euro en vijfennegentig cent). Verklaart de benadeelde partij, [benadeelde 15], in haar vordering voor het overige niet-ontvankelijk en bepaalt dat zij in zoverre haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen. 15. Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 18] toe. Veroordeelt verdachte om tegen bewijs van kwijting aan de benadeelde partij voornoemd, te betalen een bedrag van ? 6.373,32 (zesduizend driehonderddriëenzeventig euro en tweëendertig cent). Verklaart de benadeelde partij, [benadeelde 18], in haar vordering voor het overige niet-ontvankelijk en bepaalt dat zij in zoverre haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen. 16. Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 22] toe. Veroordeelt verdachte om tegen bewijs van kwijting aan de benadeelde partij voornoemd, te betalen een bedrag van ? 18.608,35 (achttienduizend zeshonderdacht euro en vijfendertig cent). Verklaart de benadeelde partij, [benadeelde 22], in haar vordering voor het overige niet-ontvankelijk en bepaalt dat zij in zoverre haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen. 17. Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 38] toe. Veroordeelt verdachte om tegen bewijs van kwijting aan de benadeelde partij voornoemd, te betalen een bedrag van ? 3.467,64 (drieduizend vierhonderdzevenenzestig euro en vierenzestig cent). Verklaart de benadeelde partij, [benadeelde 38], in haar vordering voor het overige niet-ontvankelijk en bepaalt dat zij in zoverre haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen. 18. Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 12] toe. Veroordeelt verdachte om tegen bewijs van kwijting aan de benadeelde partij voornoemd, te betalen een bedrag van ? 1.786,80 (duizend zevenhonderdzesentachtig euro en tachtig cent). 19. Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 13] toe. Veroordeelt verdachte om tegen bewijs van kwijting aan de benadeelde partij voornoemd, te betalen een bedrag van ? 5.679,33 (vijfduizend zeshonderdnegenenzeventig euro en driëendertig cent). 20. Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 29] toe. Veroordeelt verdachte om tegen bewijs van kwijting aan de benadeelde partij voornoemd, te betalen een bedrag van ? 51.944,00 (eenenvijftigduizend negenhonderdvierenveertig euro). 21. Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 32] toe. Veroordeelt verdachte om tegen bewijs van kwijting aan de benadeelde partij voornoemd, te betalen een bedrag van ? 3.900,00 (drieduizend negenhonderd euro). 22. Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 34] toe. Veroordeelt verdachte om tegen bewijs van kwijting aan de benadeelde partij voornoemd, te betalen een bedrag van ? 6.988,26 (zesduizend negenhonderdachtentachtig euro en zesentwintig cent). 23. Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 35] toe. Veroordeelt verdachte om tegen bewijs van kwijting aan de benadeelde partij voornoemd, te betalen een bedrag van ? 45.347,12 (vijfenveertigduizend driehonderdzevenenveertig euro en twaalf cent). 24. Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 51] toe. Veroordeelt verdachte om tegen bewijs van kwijting aan de benadeelde partij voornoemd, te betalen een bedrag van ? 30.138,89 (dertigduizend honderdachtendertig euro en negenentachtig cent). Veroordeelt verdachte in de kosten van het geding door de benadeelde partij [benadeelde 51] gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken, tot op heden begroot op ? 50,--. 25. Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 43] toe. Veroordeelt verdachte om tegen bewijs van kwijting aan de benadeelde partij voornoemd, te betalen een bedrag van ? 2.999,98 (tweeduizend negenhonderdnegenennegentig euro en achtennegentig cent). Veroordeelt verdachte in de kosten van het geding door de benadeelde partij [benadeelde 43] gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken, tot op heden begroot op ? 50,-- 26. Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 8] toe. Veroordeelt verdachte om tegen bewijs van kwijting aan de benadeelde partij voornoemd, te betalen een bedrag van ? 5.000,00 (vijfduizend euro). Veroordeelt verdachte in de kosten van het geding door de benadeelde partij [benadeelde 8] gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken, tot op heden begroot op ? 50,-- 27. Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 10] toe. Veroordeelt verdachte om tegen bewijs van kwijting aan de benadeelde partij voornoemd, te betalen een bedrag van ? 205.000,00 (tweehonderdvijfduizend euro). Verklaart de benadeelde partij, [benadeelde 10], voor het overige in haar vordering niet-ontvankelijk en bepaalt dat zij haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen. 28. Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 16] toe. Veroordeelt verdachte om tegen bewijs van kwijting aan de benadeelde partij voornoemd, te betalen een bedrag van ? 12.763,63 (twaalfduizend zevenhonderddriëenzestig euro en driëenzestig cent). 29. Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 17] toe. Veroordeelt verdachte om tegen bewijs van kwijting aan de benadeelde partij voornoemd, te betalen een bedrag van ? 48.888,88 (achtenveertigduizend achthonderdachtentachtig euro en achtentachtig cent). 30. Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 20] toe. Veroordeelt verdachte om tegen bewijs van kwijting aan de benadeelde partij voornoemd, te betalen een bedrag van ? 16.593,04 (zestienduizend vijfhonderddriëennegentig euro en vier cent). 31. Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 23] toe. Veroordeelt verdachte om tegen bewijs van kwijting aan de benadeelde partij voornoemd, te betalen een bedrag van ? 21.272,24 (eenentwintigduizend tweehonderdtweëenzeventig euro en vierentwintig cent). 32. Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 25] toe. Veroordeelt verdachte om tegen bewijs van kwijting aan de benadeelde partij voornoemd, te betalen een bedrag van ? 69.750,00 (negenenzestigduizend zevenhonderdvijftig euro). 33. Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 27] toe. Veroordeelt verdachte om tegen bewijs van kwijting aan de benadeelde partij voornoemd, te betalen een bedrag van ? 27.000,00 (zevenentwintigduizend euro). 34. Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 30] toe. Veroordeelt verdachte om tegen bewijs van kwijting aan de benadeelde partij voornoemd, te betalen een bedrag van ? 20.750,02 (twintigduizend zevenhonderdvijftig euro en twee cent). 35. Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 36] toe. Veroordeelt verdachte om tegen bewijs van kwijting aan de benadeelde partij voornoemd, te betalen een bedrag van ? 20.138,92 (twintigduizend honderdachtendertig euro en tweëennegentig cent. 36. Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 40] toe. Veroordeelt verdachte om tegen bewijs van kwijting aan de benadeelde partij voornoemd, te betalen een bedrag van ? 112.777,78 (honderdtwaalfduizend zevenhonderdzevenenzeventig euro en achtenzeventig cent). 37. Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 45] toe. Veroordeelt verdachte om tegen bewijs van kwijting aan de benadeelde partij voornoemd, te betalen een bedrag van ? 26.860,34 (zesentwintigduizend achthonderdzestig euro en vierendertig cent). Veroordeelt verdachte in de kosten van het geding door de benadeelde partij [benadeelde 45] gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken, tot op heden begroot op ? 50,--. 38. Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 46] toe. Veroordeelt verdachte om tegen bewijs van kwijting aan de benadeelde partij voornoemd, te betalen een bedrag van ? 18.666,66 (achttienduizend zeshonderdzesenzestig euro en zesenzestig cent). Veroordeelt verdachte in de kosten van het geding door de benadeelde partij [benadeelde 46] gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken, tot op heden begroot op ? 50,-- 39. Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 47] toe. Veroordeelt verdachte om tegen bewijs van kwijting aan de benadeelde partij voornoemd, te betalen een bedrag van ? 8.333,35 (achtduizend driehonderddriëendertig euro en vijfendertig cent). 40. Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 48] toe. Veroordeelt verdachte om tegen bewijs van kwijting aan de benadeelde partij voornoemd, te betalen een bedrag van ? 37.777,78 (zevenendertigduizend zevenhonderdzevenenzeventig euro en achtenzeventig cent). 41. Wijst de vordering van de benadeelde partij [benadeelde 50] toe. Veroordeelt verdachte om tegen bewijs van kwijting aan de benadeelde partij voornoemd, te betalen een bedrag van ? 38.771,27 (achtendertigduizend zevenhonderdeenenzeventig euro en zevenentwintig cent). Veroordeelt verdachte in de kosten van het geding door de benadeelde partij [benadeelde 50] gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken, tot op heden begroot op ? 50,--. 42. Verklaart de benadeelde partij, [benadeelde 33], in haar vordering niet-ontvankelijk en bepaalt dat zij haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen. Veroordeelt de benadeelde partij, [benadeelde 33], in de kosten van het geding door de verdachte gemaakt, tot op heden begroot op nihil. Veroordeelt de verdachte telkens in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken, tot op heden - voor zover hierboven niet anders bepaald - begroot op nihil. En ten aanzien van elk van de toegewezen vorderingen en de schadevergoedingsmaatregelen voor zover opgelegd ten behoeve van de personen wier civiele vordering is toegewezen: Bepaalt dat de aan de verdachte opgelegde verplichting tot betaling van de vordering van de benadeelde partij vervalt, indien en voorzover door de verdachte aan de opgelegde maatregel, inhoudende de verplichting tot betaling van voormeld bedrag aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer is voldaan. Bepaalt dat de aan de verdachte opgelegde maatregel, inhoudende de verplichting tot betaling van voormeld bedrag aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer vervalt, indien en voorzover door de verdachte aan zijn verplichting tot betaling van de vordering van de benadeelde partij, is voldaan. Aldus gewezen door mr Bergkotte, voorzitter, mrs Rijken en Mooy, raadsheren, in tegenwoordigheid van Boekelman, griffier, en op 25 maart 2005 ter openbare terechtzitting uitgesproken.