Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AT7101

Datum uitspraak2005-05-12
Datum gepubliceerd2005-06-09
RechtsgebiedCiviel overig
Soort ProcedureEerste aanleg - enkelvoudig
Instantie naamRechtbank Breda
Zaaknummers326515 MB VERZ 04-85
Statusgepubliceerd
SectorSector kanton


Indicatie

Verkeerde pleeglocatie vermeld. OM ontvankelijk: fout voor herstel vatbaar. Sanctiematiging tot nihil. Gelet op gemaakte fouten en slordige werk verbalisanten.


Uitspraak

Rechtbank Breda Sector kanton Bergen op Zoom PROCES-VERBAAL TERECHTZITTING, TEVENS HOUDEND AANTEKENING MONDELINGE UITSPRAAK Kantonnummer: 326515 MB VERZ 04-85 CJIB-nummer : 67651166 Uitspraak van de kantonrechter mr. W.E.M. Verjans van 12 mei 2005 op het beroepschrift ex artikel 9 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV) van: naam : [betrokkenene] (“betrokkene”) geboren : [geboortedatum] adres : [adres] plaats : [woonplaats] procederend in persoon. Het beroep is behandeld ter openbare terechtzitting van donderdag 12 mei 2005, waarbij het Openbaar Ministerie (OM) werd vertegenwoordigd door mr. E.F. Bethlehem. Betrokkene is verschenen in persoon. Van het verhandelde ter zitting is door de griffier aantekening gehouden. SANCTIEGEGEVENS Betrokkene is de sanctie opgelegd ter zake de gedraging als vermeld en nader omschreven in het zaakoverzicht van 11 juli 2004, dat deel uitmaakt van het dossier, dat door betrokkene kon worden ingezien. BEOORDELING beroep op kantonrechter: Betrokkene is tijdig tegen de beslissing van de Officier van Justitie in beroep gekomen, zodat hij daarin kan worden ontvangen. De inhoud van de processtukken, bezien in samenhang met hetgeen van de zijde van het OM ter zitting naar voren is gebracht, leidt tot het volgende oordeel. Uit het aanvullend proces-verbaal is gebleken dat abusievelijk als pleeglocatie is vermeld Molenstraat te Oudenbosch, terwijl dit Vaartweg te Oudenbosch had moeten zijn. De kantonrechter ziet hierin echter geen aanleiding om het OM niet-ontvankelijk te verklaren nu deze fout voor herstel vatbaar is. Voldoende is komen vast te staan dat de verweten gedraging is verricht, dit heeft betrokkene ook erkend. Nu echter naar het oordeel van de kantonrechter in het onderhavige geval sprake is van omstandigheden die een lager sanctiebedrag rechtvaardigen –gelet op de fouten die zijn gemaakt, het slordig gewerkt hebben van de verbalisanten en dat betrokkene voor de tweede keer is verschenen- zal de kantonrechter de opgelegde sanctie matigen tot nihil. Voor het overige zal het beroep ongegrond worden verklaard. BESLISSING Verklaart het beroep gegrond, maar uitsluitend voor wat betreft de hoogte van de opgelegde sanctie, wijzigt de bestreden beslissing in zoverre en bepaalt de sanctie op nihil; Kantonnummer: 326515 MB VERZ 04-85 CJIB-nummer : 67651166 Verklaart het beroep voor het overige ongegrond; Bepaalt dat aan betrokkene het bedrag dat hij aan zekerheid heeft gestort, dient te worden terugbetaald. De kantonrechter, Verzonden op: Aangezien de opgelegde sanctie een bedrag van minder dan € 70,00 bedraagt is ingevolge de Wahv het instellen van hoger beroep tegen deze beslissing niet mogelijk.