Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AU9189

Datum uitspraak2006-01-04
Datum gepubliceerd2006-01-06
RechtsgebiedFaillissement
Soort ProcedureEerste aanleg - enkelvoudig
Instantie naamRechtbank Arnhem
Zaaknummers135604
Statusgepubliceerd


Indicatie

Afwijzing eigen aangifte faillissement (art. 18 Fw)


Uitspraak

Rechtbank Arnhem Sector civiel recht Rekestnummer: 135604/FT-RK 06/4 Datum beschikking: 4 januari 2006 Beschikking op het aangehechte verzoek tot faillietverklaring van [verzoeker] h.o.d.n. Woodstock Robuuste Eiken Meubelen. In raadkamer van deze rechtbank van heden is de heer [verzoeker] voornoemd gehoord op zijn verzoek; De rechtbank heeft kennis genomen van voornoemd verzoek. Blijkens het openbaar register als bedoeld in artikel 19 Faillissementswet heeft verzoeker al eerder, te weten van 5 maart 1998 tot 14 augustus 2002, in staat van faillissement verkeerd (zaaknummer 98/61 F). Dit faillissement is uitgesproken op de aangifte van verzoeker en is bij gebrek aan baten opgeheven. Ingevolge artikel 18 van de Faillissementswet rust na een dergelijke opheffing op de aanvrager (verzoeker) bij een hernieuwde aanvraag op eigen aangifte, de verplichting om aan te tonen dat er voldoende baten aanwezig zijn om de kosten van het faillissement te bestrijden. Het is de rechtbank uit de verklaringen van verzoeker niet gebleken dat deze baten er zijn of dat aannemelijk is dat de dekking hiervan verzekerd is. Gelet op het voorgaande dient het verzoek tot faillietverklaring derhalve te worden afgewezen. De beslissing Wijst het verzoek tot faillietverklaring af. Dit vonnis is gewezen door mr. J.A. Verspui en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van de griffier op 4 januari 2006. de griffier de rechter Van deze beschikking kunnen degenen aan wie de Faillissementswet dat recht toekent, gedurende acht dagen na de dag van de uitspraak in hoger beroep komen.