Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AV4645

Datum uitspraak2006-03-13
Datum gepubliceerd2006-03-16
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureHoger beroep
Instantie naamGerechtshof Arnhem
ZaaknummersTBS 258/05
Statusgepubliceerd


Indicatie

De raadsman verzoekt betrokkene in het PBC te laten onderzoeken. Het verzoek wordt afgewezen, nu het is gebleken dat hierom is verzocht om in het kader van toetsing van de plaatsing van betrokkene in de longstay. Het gaat echter enkel om het beroep tegen de verlengingsbeslissing. Het hof acht zich voldoende voorgelicht


Uitspraak

GERECHTSHOF ARNHEM TBS 20058 Beslissing d.d. 13 maart 2006 De kamer van het hof als bedoeld in artikel 67 van de Wet op de rechterlijke organisatie heeft te beslissen op het beroep van [terbeschikkinggestelde], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum], verblijvende in [verblijfplaats]. Het beroep is ingesteld tegen de beslissing van de rechtbank te Roermond van 26 oktober 2005, houdende verlenging van de terbeschikkingstelling met een termijn van twee jaar. Overwegingen: [-] Het hof zal de beslissing van de rechtbank dienen te vernietigen, daar het recht zal doen mede op grond van nieuwe stukken. [-] Het verzoek tot aanhouding teneinde betrokkene in het Pieter Baan Centrum te Utrecht te laten onderzoeken en dat daarvan rapport zal worden opgemaakt, wordt afgewezen. Ter terechtzitting is gebleken dat de verdediging primair om deze rapportage verzoekt in het kader van toetsing van de plaatsing van betrokkene in de longstay. In de onderhavige zaak gaat het echter om het beroep tegen de verlengingsbeslissing van de rechtbank te Roermond van 26 oktober 2005. Het hof acht zich op grond van de thans voorliggende rapportages omtrent de persoonlijkheid en het delictgevaar voldoende voorgelicht om over de verlenging van de terbeschikkingstelling te beslissen. [-] In het bijzonder gelet op de advisering is het hof van oordeel dat de veiligheid van anderen dan wel de algemene veiligheid van personen de verlenging van de terbeschikkingstelling eist als in de hierna te vermelden beslissing vervat. Uit het verlengingsadvies volgt dat betrokkene lijdende is aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis en een narcistische persoonlijkheidsstoornis met borderline kenmerken. Het ontbreekt betrokkene aan ziekte-inzicht en er is sprake van een afname in het probleembesef. Gelet op het onverminderd aanwezige delictgevaar en het feit dat betrokkene nog langdurig zorg, structuur en begeleiding nodig heeft, is het hof van oordeel dat een verlenging met een termijn van twee jaar is geïndiceerd. Beslissing: Het hof: Wijst af het verzoek tot aanhouding. Vernietigt de beslissing van de rechtbank te Roermond van 26 oktober 2005 met betrekking tot de terbeschikkinggestelde . Verlengt de terbeschikkingstelling met een termijn van twee jaar. Aldus gedaan door mr Vegter als voorzitter, mrs Verheugt en Lauwaars als raadsheren, en drs Schaap en drs Raes als raden, in tegenwoordigheid van mr Jansen als griffier, en in het openbaar uitgesproken op 13 maart 2006. Mr Lauwaars en de raden zijn buiten staat deze beslissing mede te ondertekenen.