Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AW3537

Datum uitspraak2006-04-10
Datum gepubliceerd2006-04-25
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - meervoudig
Instantie naamRechtbank Maastricht
Zaaknummers03/995005-04
Statusgepubliceerd


Indicatie

De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 28 maanden. De rechtbank rekent het verdachte in het bijzonder aan dat hij de initiator en regisseur was van de grootschalige BTW-fraude.


Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT Sector Strafrecht Parketnummer: 03/995005-04 Datum uitspraak: 10 april 2006 Dit vonnis is naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 27 maart 2006 op tegenspraak gewezen door de meervoudige kamer voor strafzaken in de zaak tegen: [naam verdachte], geboren te [geboorteplaats en datum verdachte], wonende te [adres verdachte], thans gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting Limburg Zuid – Huis van Bewaring Overmaze te Maastricht, Willem Alexanderweg 21. De tenlastelegging Aan de verdachte is ten laste gelegd dat: 1. primair [T.F.L.] (handelend onder de naam [T.L.]) in of omstreeks de periode vanaf 1 januari 2002 tot en met 31 januari 2004 in de gemeente Maastricht, althans in het arrondissement Maastricht, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk (een) bij de Belastingwet voorziene aangifte(n), als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, te weten (een) aangifte(n) voor de omzetbelasting over het/de aangiftetijdvak(ken)/-periode(s) - de maand(en) januari en/of februari en/of maart en/of april en/of mei en/of juni en/of juli en/of augustus en/of september en/of oktober en/of november en/of december van het jaar 2002 en/of (bijlage(n) 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 37) - de maand(en) januari en/of februari en/of maart en/of april en/of mei en/of juni en/of juli en/of augustus en/of september en/of oktober en/of november en/of december van het jaar 2003, (bijlage(n) 38, 39, 40, 41) (telkens) niet of niet binnen de door de Inspecteur der belastingen te Maastricht, althans de Belastingdienst, gestelde termijn heeft gedaan, terwijl het/de feit(en) (telkens) ertoe strekte(n) dat te weinig belasting werd geheven, tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafbaar feit(en), hij, verdachte, (telkens/meermalen) opdracht heeft gegeven, dan wel aan welke verboden gedraging(en) hij, verdachte, (telkens/meermalen) feitelijke leiding heeft gegeven; subsidiair [T.F.L.] (handelend onder de naam [T.L.]) in of omstreeks de periode vanaf 1 januari 2002 tot en met 31 januari 2004 in de gemeente Maastricht, althans in het arrondissement Maastricht, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met hem, verdachte, en/of een ander of anderen, (telkens) opzettelijk (een) bij de Belastingwet voorziene aangifte(n), als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, te weten (een) aangifte(n) voor de omzetbelasting over het/de aangiftetijdvak(ken)/-periode(s) - de maand(en) januari en/of februari en/of maart en/of april en/of mei en/of juni en/of juli en/of augustus en/of september en/of oktober en/of november en/of december van het jaar 2002 en/of (bijlage(n) 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 37) - de maand(en) januari en/of februari en/of maart en/of april en/of mei en/of juni en/of juli en/of augustus en/of september en/of oktober en/of november en/of december van het jaar 2003, (bijlage(n) 38, 39, 40, 41) (telkens) niet of niet binnen de door de Inspecteur der belastingen te Maastricht, althans de Belastingdienst, gestelde termijn hebben gedaan,terwijl het/de feit(en) (telkens) ertoe strekte(n) dat te weinig belasting werd geheven; 2. primair [M.N.BV] in of omstreeks de periode vanaf 1 december 2002 tot en met 31 januari 2004 in de gemeente Maastricht, althans in het arrondissement Maastricht, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opzettelijk (een) bij de Belastingwet voorziene aangifte(n), als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, te weten (een) aangifte(n) voor de omzetbelasting over het/de aangiftetijdvak(ken)/-periode(s) - de maand december van het jaar 2002 (bijlage 43) en/of - de maand(en) april en/of mei en/of juni en/of juli en/of augustus en/of september en/of oktober en/of november en/of december van het jaar 2003, (bijlage(n) 44, 45, 46, 47, 48, 49) (telkens) niet of niet binnen de door de Inspecteur der belastingen te Maastricht, althans de Belastingdienst, gestelde termijn heeft gedaan, terwijl het/de feit(en) (telkens) ertoe strekte(n) dat te weinig belasting werd geheven, tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafbaar feit(en), hij, verdachte, (telkens/meermalen) opdracht heeft gegeven, dan wel aan welke verboden gedraging(en) hij, verdachte, (telkens/meermalen) feitelijke leiding heeft gegeven; subsidiair [M.N.BV] in of omstreeks de periode vanaf 1 december 2002 tot en met 31 januari 2004 in de gemeente Maastricht, althans in het arrondissement Maastricht, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met hem, verdachte, en/of een ander of anderen, (telkens) opzettelijk (een) bij de Belastingwet voorziene aangifte(n), als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, te weten (een) aangifte(n) voor de omzetbelasting over het/de aangiftetijdvak(ken)/-periode(s) - de maand december van het jaar 2002 (bijlage 43) en/of - de maand(en) april en/of mei en/of juni en/of juli en/of augustus en/of september en/of oktober en/of november en/of december van het jaar 2003, (bijlage(n) 44, 45, 46, 47, 48, 49) (telkens) niet of niet binnen de door de Inspecteur der belastingen te Maastricht, althans de Belastingdienst, gestelde termijn hebben gedaan, terwijl het/de feit(en) (telkens) ertoe strekte(n) dat te weinig belasting werd geheven; 3. TEN EERSTE primair [T.F.L.] (handelend onder de naam [T.L.]) op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode vanaf 1 januari 2002 tot en met 31 mei 2004, in de gemeente Landgraaf en/of Heerlen, althans in het arrondissement Maastricht, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) een valse en/of vervalste bedrijfsadministratie van de onderneming [T.F.L.], zijnde die bedrijfsadministratie (telkens) een (samenstel(sel) van) geschrift(en) bestemd om tot bewijs van enig feit te dienen voorhanden heeft gehad, terwijl [T.F.L.] en/of (een of meer van) haar mededader(s) wist(en) en/of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die bedrijfsadministratie bestemd was voor gebruik als echt en onvervalst, bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat -zakelijk weergegeven- in (een) de(e)l(en) van die bedrijfsadministratie, (telkens) was/waren/werd/werden opgenomen en/of verwerkt A) 206 stuks, althans een of meer, (valse/vervalste) (copie-) (verkoop-)factu(u)r(en), blijkens de opdruk afkomstig van [T.F.L.] gericht aan [M.N.BV], ** waarop was aangegeven dat [M.N.BV] aan [T.F.L.] (een) factuurbedrag(en) terzake (een) levering(en) van goederen (een of meer personenauto('s)) diende te betalen, als was er sprake van (een) tussen [M.N.BV] enerzijds en [T.F.L.] anderzijds overeengekomen transactie(s) zoals gebruikelijk in het handelsverkeer, zulks -terwijl er in werkelijkheid geen sprake was van (een) door of namens [M.N.BV] enerzijds en [T.F.L.] anderzijds overeengekomen transactie(s), zoals gebruikelijk in het handelsverkeer en/of -terwijl er in werkelijkheid sprake was van (een) (onder andere) door of namens [M.N.BV] enerzijds en [T.F.L.] anderzijds opgezette (schijn)transactie(s) met het (vooropgezette) doel om (in het kader van een zogenaamde BTW-carrousel) de Nederlandse Staat financieel te benadelen (op het terrein van de omzetbelasting) en/of om zichzelf/henzelf financieel te bevoordelen ten koste van de Nederlandse Staat en/of ** waarop 19 % BTW was vermeld, zulks terwijl in werkelijkheid het (vooropgezette) doel (onder andere) van [T.F.L.] was om geen BTW in rekening te brengen en/of aan te geven en/of af te dragen, en/of ** waarop was aangegeven een transactie met betrekking tot een of meer levering(en) van goederen (een of meer personenauto('s)), terwijl in werkelijkheid (een) levering(en) van goederen (een of meer personenauto('s)), zoals op die (copie-) (verkoop-)factu(u)r(en) vermeld, niet (of niet volledig) had/hadden plaatsgevonden, (bijlage(n) 2001C tot en met 2121C, 3001C tot en met 3085C) en/of B) 71 stuks, althans een of meer, (valse/vervalste) (copie-) (verkoop-)factu(u)r(en), blijkens de opdruk afkomstig van [T.F.L.] gericht aan [L.GmbH], ** waarop was aangegeven dat [L.GmbH] aan [T.F.L.] (een) factuurbedrag(en) terzake (een) levering(en) van goederen (een of meer personenauto('s)) diende te betalen, als was er sprake van (een) tussen [L.GmbH] enerzijds en [T.F.L.] anderzijds overeengekomen transactie(s) zoals gebruikelijk in het handelsverkeer, zulks -terwijl er in werkelijkheid geen sprake was van (een) door of namens [L.GmbH] enerzijds en [T.F.L.] anderzijds overeengekomen transactie(s), zoals gebruikelijk in het handelsverkeer en/of ** waarop was aangegeven een transactie met betrekking tot een of meer levering(en) van goederen (een of meer personenauto('s)), terwijl in werkelijkheid (een) levering(en) van goederen (een of meer personenauto('s)), zoals op die (copie-) (verkoop-)factu(u)r(en) vermeld, niet (of niet volledig) had/hadden plaatsgevonden, (bijlage(n) 1002A, 1006A.1008A, 1010A, 1012A, 1013A, 1015A, 1017A, 1019A, 1021A, 1025A, 1028A, 1030A, 1033A, 1035A, 1041A, 1043A, 1045A, 1047A, 1051A, 1053A, 1055A, 1057A, 1059A, 1061A, 1063A, 1065A, 1070A, 1094A, 1099A, 1101A, 1115A, 1117A, 1119A, 1121A, 1123A, 1125A, 1127A, 1129A, 1131A, 1133A, 1135A, 1137A, 1139A, 1141A, 1143A, 1145A, 1147A, 1149A, 1161A, 1165A, 1167A, 1169A, 1171A, 1173A, 1175A, 1177A, 1179A, 1181A, 1186A, 1188A, 1190A, 1192A, 1194A, 1196A, 1198A, 1200A, 1208A, 1209A, 1210A, 1211A) en/of C) 10 stuks, althans een of meer, (valse/vervalste) (copie-) (verkoop-)factu(u)r(en), blijkens de opdruk afkomstig van [T.F.L.] gericht aan [C.], ** waarop was aangegeven dat [C.] aan [T.F.L.] (een) factuurbedrag(en) terzake (een) levering(en) van goederen (een of meer personenauto('s)) diende te betalen, als was er sprake van (een) tussen [C.] enerzijds en [T.F.L.] anderzijds overeengekomen transactie(s) zoals gebruikelijk in het handelsverkeer, zulks -terwijl er in werkelijkheid geen sprake was van (een) door of namens [C.] enerzijds en [T.F.L.] anderzijds overeengekomen transactie(s), zoals gebruikelijk in het handelsverkeer en/of ** waarop was aangegeven een transactie met betrekking tot een of meer levering(en) van goederen (een of meer personenauto('s)), terwijl in werkelijkheid (een) levering(en) van goederen (een of meer personenauto('s)), zoals op die (copie-) (verkoop-)factu(u)r(en) vermeld, niet (of niet volledig) had/hadden plaatsgevonden, (bijlage(n) 1151A, 1153A, 1155A, 1157A, 1159A, 1163A, 1183A, 1202A, 1204A, 1206A) en/of D) 30 stuks, althans een of meer, (vals(e)/vervalst(e)) CMR('s) en/of vervoersbescheid(en) betreffende een of meer transport(en) van Landgraaf (NL) naar Düren (Du), terwijl in werkelijkheid de/het transport(en), zoals op dat/die CMR('s) en/of vervoerbescheid(en) vermeld, niet (of niet volledig) had/hadden plaatsgevonden, (bijlage(n) 1057B, 1119B, 1121B, 1123B, 1125B, 1127B, 1129B, 1131B, 1133B, 1135B, 1137B, 1139B, 1141B, 1143B, 1145B, 1147B, 1149B, 1161B, 1165B, 1167B, 1169B, 1171B, 1173B, 1175B, 1177B, 1179B, 1181B, 1186B, 1188B, 1190B) en/of E) 2 stuks, althans een of meer, (vals(e)/vervalst(e)) CMR('s) en/of vervoersbescheid(en) betreffende een of meer transport(en) van Landgraaf (NL) naar Gangelt (Du), terwijl in werkelijkheid de/het transport(en), zoals op dat/die CMR('s) en/of vervoerbescheid(en) vermeld, niet (of niet volledig) had/hadden plaatsgevonden, (bijlage(n) 1159B, 1163B) tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafbaar feit(en), hij, verdachte, (telkens/meermalen) opdracht heeft gegeven, dan wel aan welke verboden gedraging(en) hij, verdachte, (telkens/meermalen) feitelijke leiding heeft gegeven; subsidiair: [T.F.L.] op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode vanaf 1 januari 2002 tot en met 31 mei 2004, in de gemeente Landgraaf en/of Heerlen, althans in het arrondissement Maastricht, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met hem, verdachte, en/of een ander of anderen, (telkens) een valse en/of vervalste bedrijfsadministratie van de onderneming [T.F.L.], zijnde die bedrijfsadministratie (telkens) een (samenstel(sel) van) geschrift(en) bestemd om tot bewijs van enig feit te dienen voorhanden heeft gehad, terwijl [T.F.L.] en hij, verdachte, en/of (een of meer van) hun mededader(s) wist(en) en/of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die bedrijfsadministratie bestemd was voor gebruik als echt en onvervalst, bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat -zakelijk weergegeven- in (een) de(e)l(en) van die bedrijfsadministratie, (telkens) was/waren/werd/werden opgenomen en/of verwerkt A) 206 stuks, althans een of meer, (valse/vervalste) (copie-) (verkoop-)factu(u)r(en), blijkens de opdruk afkomstig van [T.F.L.] gericht aan [M.N.BV], ** waarop was aangegeven dat [M.N.BV] aan [T.F.L.] (een) factuurbedrag(en) terzake (een) levering(en) van goederen (een of meer personenauto('s)) diende te betalen, als was er sprake van (een) tussen [M.N.BV] enerzijds en [T.F.L.] anderzijds overeengekomen transactie(s) zoals gebruikelijk in het handelsverkeer, zulks -terwijl er in werkelijkheid geen sprake was van (een) door of namens [M.N.BV] enerzijds en [T.F.L.] anderzijds overeengekomen transactie(s), zoals gebruikelijk in het handelsverkeer en/of -terwijl er in werkelijkheid sprake was van (een) (onder andere) door of namens [M.N.BV] enerzijds en [T.F.L.] anderzijds opgezette (schijn)transactie(s) met het (vooropgezette) doel om (in het kader van een zogenaamde BTW-carrousel) de Nederlandse Staat financieel te benadelen (op het terrein van de omzetbelasting) en/of om zichzelf/henzelf financieel te bevoordelen ten koste van de Nederlandse Staat en/of ** waarop 19 % BTW was vermeld, zulks terwijl in werkelijkheid het (vooropgezette) doel (onder andere) van [T.F.L.] was om geen BTW in rekening te brengen en/of aan te geven en/of af te dragen, en/of ** waarop was aangegeven een transactie met betrekking tot een of meer levering(en) van goederen (een of meer personenauto('s)), terwijl in werkelijkheid (een) levering(en) van goederen (een of meer personenauto('s)), zoals op die (copie-) (verkoop-)factu(u)r(en) vermeld, niet (of niet volledig) had/hadden plaatsgevonden, (bijlage(n) 2001C tot en met 2121C, 3001C tot en met 3085C) en/of B) 71 stuks, althans een of meer, (valse/vervalste) (copie-) (verkoop-)factu(u)r(en), blijkens de opdruk afkomstig van [T.F.L.] gericht aan [L.GmbH], ** waarop was aangegeven dat [L.GmbH] aan [T.F.L.] (een) factuurbedrag(en) terzake (een) levering(en) van goederen (een of meer personenauto('s)) diende te betalen, als was er sprake van (een) tussen [L.GmbH] enerzijds en [T.F.L.] anderzijds overeengekomen transactie(s) zoals gebruikelijk in het handelsverkeer, zulks -terwijl er in werkelijkheid geen sprake was van (een) door of namens [L.GmbH] enerzijds en [T.F.L.] anderzijds overeengekomen transactie(s), zoals gebruikelijk in het handelsverkeer en/of ** waarop was aangegeven een transactie met betrekking tot een of meer levering(en) van goederen (een of meer personenauto('s)), terwijl in werkelijkheid (een) levering(en) van goederen (een of meer personenauto('s)), zoals op die (copie-) (verkoop-)factu(u)r(en) vermeld, niet (of niet volledig) had/hadden plaatsgevonden, (bijlage(n) 1002A, 1006A.1008A, 1010A, 1012A, 1013A, 1015A, 1017A, 1019A, 1021A, 1025A, 1028A, 1030A, 1033A, 1035A, 1041A, 1043A, 1045A, 1047A, 1051A, 1053A, 1055A, 1057A, 1059A, 1061A, 1063A, 1065A, 1070A, 1094A, 1099A, 1101A, 1115A, 1117A, 1119A, 1121A, 1123A, 1125A, 1127A, 1129A, 1131A, 1133A, 1135A, 1137A, 1139A, 1141A, 1143A, 1145A, 1147A, 1149A, 1161A, 1165A, 1167A, 1169A, 1171A, 1173A, 1175A, 1177A, 1179A, 1181A, 1186A, 1188A, 1190A, 1192A, 1194A, 1196A, 1198A, 1200A, 1208A, 1209A, 1210A, 1211A) en/of C) 10 stuks, althans een of meer, (valse/vervalste) (copie-) (verkoop-)factu(u)r(en), blijkens de opdruk afkomstig van [T.F.L.] gericht aan [C.], ** waarop was aangegeven dat [C.] aan [T.F.L.] (een) factuurbedrag(en) terzake (een) levering(en) van goederen (een of meer personenauto('s)) diende te betalen, als was er sprake van (een) tussen [C.] enerzijds en [T.F.L.] anderzijds overeengekomen transactie(s) zoals gebruikelijk in het handelsverkeer, zulks -terwijl er in werkelijkheid geen sprake was van (een) door of namens [C.] enerzijds en [T.F.L.] anderzijds overeengekomen transactie(s), zoals gebruikelijk in het handelsverkeer en/of ** waarop was aangegeven een transactie met betrekking tot een of meer levering(en) van goederen (een of meer personenauto('s)), terwijl in werkelijkheid (een) levering(en) van goederen (een of meer personenauto('s)), zoals op die (copie-) (verkoop-)factu(u)r(en) vermeld, niet (of niet volledig) had/hadden plaatsgevonden, (bijlage(n) 1151A, 1153A, 1155A, 1157A, 1159A, 1163A, 1183A, 1202A, 1204A, 1206A) en/of D) 30 stuks, althans een of meer, (vals(e)/vervalst(e)) CMR('s) en/of vervoersbescheid(en) betreffende een of meer transport(en) van Landgraaf (NL) naar Düren (Du), terwijl in werkelijkheid de/het transport(en), zoals op dat/die CMR('s) en/of vervoerbescheid(en) vermeld, niet (of niet volledig) had/hadden plaatsgevonden, (bijlage(n) 1057B, 1119B, 1121B, 1123B, 1125B, 1127B, 1129B, 1131B, 1133B, 1135B, 1137B, 1139B, 1141B, 1143B, 1145B, 1147B, 1149B, 1161B, 1165B, 1167B, 1169B, 1171B, 1173B, 1175B, 1177B, 1179B, 1181B, 1186B, 1188B, 1190B) en/of E) 2 stuks, althans een of meer, (vals(e)/vervalst(e)) CMR('s) en/of vervoersbescheid(en) betreffende een of meer transport(en) van Landgraaf (NL) naar Gangelt (Du), terwijl in werkelijkheid de/het transport(en), zoals op dat/die CMR('s) en/of vervoerbescheid(en) vermeld, niet (of niet volledig) had/hadden plaatsgevonden; (bijlage(n) 1159B, 1163B) FEIT 3 TEN TWEEDE primair: [M.N.BV] op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode vanaf 1 januari 2002 tot en met 31 mei 2004, in de gemeente Landgraaf en/of Heerlen, althans in het arrondissement Maastricht, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) een valse en/of vervalste bedrijfsadministratie van de onderneming [M.N.BV], zijnde die bedrijfsadministratie (telkens) een (samenstel(sel) van) geschrift(en) bestemd om tot bewijs van enig feit te dienen voorhanden heeft gehad, terwijl [M.N.BV] en/of (een of meer van) haar mededader(s) wist(en) en/of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die bedrijfsadministratie bestemd was voor gebruik als echt en onvervalst, bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat -zakelijk weergegeven- in (een) de(e)l(en) van die bedrijfsadministratie, (telkens) was/waren/werd/werden opgenomen en/of verwerkt A) 206 stuks, althans een of meer, (valse/vervalste) (copie-) (inkoop-)factu(u)r(en), blijkens de opdruk afkomstig van [T.F.L.] gericht aan [M.N.BV], ** waarop was aangegeven dat [M.N.BV] aan [T.F.L.] (een) factuurbedrag(en) terzake (een) levering(en) van goederen (een of meer personenauto('s)) diende te betalen, als was er sprake van (een) tussen [M.N.BV] enerzijds en [T.F.L.] anderzijds overeengekomen transactie(s) zoals gebruikelijk in het handelsverkeer, zulks -terwijl er in werkelijkheid geen sprake was van (een) door of namens [M.N.BV] enerzijds en [T.F.L.] anderzijds overeengekomen transactie(s), zoals gebruikelijk in het handelsverkeer en/of -terwijl er in werkelijkheid sprake was van (een) (onder andere) door of namens [M.N.BV] enerzijds en [T.F.L.] anderzijds opgezette (schijn)transactie(s) met het (vooropgezette) doel om (in het kader van een zogenaamde BTW-carrousel) de Nederlandse Staat financieel te benadelen (op het terrein van de omzetbelasting) en/of om zichzelf/henzelf financieel te bevoordelen ten koste van de Nederlandse Staat en/of ** waarop was aangegeven een transactie met betrekking tot een of meer levering(en) van goederen (een of meer personenauto('s)), terwijl in werkelijkheid (een) levering(en) van goederen (een of meer personenauto('s)), zoals op die (copie-) (verkoop-)factu(u)r(en) vermeld, niet (of niet volledig) had/hadden plaatsgevonden, (bijlage(n) 2001C tot en met 2121C, 3001C tot en met 3085C) tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafbare feit(en) verdachte (telkens) opdracht heeft gegeven, dan wel aan welke bovenomschreven verboden gedraging(en), verdachte (telkens) feitelijke leiding heeft gegeven; artikel 225 lid 2 Wetboek van Strafrecht artikel 51 Wetboek van Strafrecht artikel 47 Wetboek van Strafrecht subsidiair: [M.N.BV] op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode vanaf 1 januari 2002 tot en met 31 mei 2004, in de gemeente Landgraaf en/of Heerlen, althans in het arrondissement Maastricht, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met hem, verdachte, en/of een ander of anderen, (telkens) een valse en/of vervalste bedrijfsadministratie van de onderneming [M.N.BV], zijnde die bedrijfsadministratie (telkens) een (samenstel(sel) van) geschrift(en) bestemd om tot bewijs van enig feit te dienen voorhanden heeft gehad, terwijl [M.N.BV] en hij, verdachte, en/of (een of meer van) hun mededader(s) wist(en) en/of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die bedrijfsadministratie bestemd was voor gebruik als echt en onvervalst, bestaande die valsheid of vervalsing hierin dat -zakelijk weergegeven- in (een) de(e)l(en) van die bedrijfsadministratie, (telkens)was/waren/werd/werden opgenomen en/of verwerkt A) 206 stuks, althans een of meer, (valse/vervalste) (copie-) (inkoop-)factu(u)r(en), blijkens de opdruk afkomstig van [T.F.L.] gericht aan [M.N.BV], ** waarop was aangegeven dat [M.N.BV] aan [T.F.L.] (een) factuurbedrag(en) terzake (een) levering(en) van goederen (een of meer personenauto('s)) diende te betalen, als was er sprake van (een) tussen [M.N.BV] enerzijds en [T.F.L.] anderzijds overeengekomen transactie(s) zoals gebruikelijk in het handelsverkeer, zulks -terwijl er in werkelijkheid geen sprake was van (een) door of namens [M.N.BV] enerzijds en [T.F.L.] anderzijds overeengekomen transactie(s), zoals gebruikelijk in het handelsverkeer en/of -terwijl er in werkelijkheid sprake was van (een) (onder andere) door of namens [M.N.BV] enerzijds en [T.F.L.] anderzijds opgezette (schijn)transactie(s) met het (vooropgezette) doel om (in het kader van een zogenaamde BTW-carrousel) de Nederlandse Staat financieel te benadelen (op het terrein van de omzetbelasting) en/of om zichzelf/henzelf financieel te bevoordelen ten koste van de Nederlandse Staat en/of ** waarop was aangegeven een transactie met betrekking tot een of meer levering(en) van goederen (een of meer personenauto('s)), terwijl in werkelijkheid (een) levering(en) van goederen (een of meer personenauto('s)), zoals op die (copie-) (verkoop-)factu(u)r(en) vermeld, niet (of niet volledig) had/hadden plaatsgevonden; (bijlage(n) 2001C tot en met 2121C, 3001C tot en met 3085C) De bewezenverklaring De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 primair, 2 primair, 3 ten eerste primair en 3 ten tweede primair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat: 1. primair [T.F.L.] (handelend onder de naam [T.L.]) in de periode vanaf 1 januari 2002 tot en met 31 januari 2004 in de gemeente Maastricht telkens opzettelijk een bij de Belastingwet voorziene aangifte, als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, te weten een aangifte voor de omzetbelasting over de aangiftetijdvakken: - de maanden januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november en december van het jaar 2002 (bijlagen 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 37) en - de maanden januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november en december van het jaar 2003, (bijlagen 38, 39, 40, 41) telkens niet of niet binnen de door de Inspecteur der belastingen te Maastricht gestelde termijn heeft gedaan, terwijl de feiten ertoe strekten dat te weinig belasting werd geheven, aan welke verboden gedragingen hij, verdachte, telkens feitelijke leiding heeft gegeven; 2. primair [M.N.BV] in de periode vanaf 1 december 2002 tot en met 31 januari 2004 in de gemeente Maastricht telkens opzettelijk een bij de Belastingwet voorziene aangifte, als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, te weten een aangifte voor de omzetbelasting over de aangiftetijdvakken: - de maand december van het jaar 2002 (bijlage 43) en - de maanden april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november en december van het jaar 2003 (bijlage(n) 44, 45, 46, 47, 48, 49) telkens niet of niet binnen de door de Inspecteur der belastingen te Maastricht gestelde termijn heeft gedaan, terwijl de feiten ertoe strekten dat te weinig belasting werd geheven, aan welke verboden gedragingen hij, verdachte, telkens feitelijke leiding heeft gegeven; 3. ten eerste primair [T.F.L.] (handelend onder de naam [T.L.]) op tijdstippen in de periode vanaf 1 januari 2002 tot en met 31 mei 2004, in de gemeente Landgraaf of Heerlen een valse bedrijfsadministratie van de onderneming [T.F.L.], zijnde die bedrijfsadministratie een samenstel van geschriften bestemd om tot bewijs van enig feit te dienen, voorhanden heeft gehad, terwijl [T.F.L.] wist dat die bedrijfsadministratie bestemd was voor gebruik als echt en onvervalst, bestaande die valsheid hierin dat - zakelijk weergegeven - in die bedrijfsadministratie waren opgenomen: A) 206 stuks valse (copie-) verkoopfacturen, blijkens de opdruk afkomstig van [T.F.L.] gericht aan [M.N.BV], ** waarop was aangegeven dat [M.N.BV] aan [T.F.L.] een factuurbedrag terzake een levering van goederen (een of meer personenauto('s)) diende te betalen, als was er sprake van een tussen [M.N.BV] enerzijds en [T.F.L.] anderzijds overeengekomen transactie zoals gebruikelijk in het handelsverkeer, zulks terwijl er in werkelijkheid geen sprake was van een door of namens [M.N.BV] enerzijds en [T.F.L.] anderzijds overeengekomen transactie zoals gebruikelijk in het handelsverkeer, en ** waarop 19 % BTW was vermeld, zulks terwijl in werkelijkheid het vooropgezette doel onder andere van [T.F.L.] was om geen BTW af te dragen, (bijlage(n) 2001C tot en met 2121C, 3001C tot en met 3085C) en B) 71 stuks valse (copie-) verkoopfacturen, blijkens de opdruk afkomstig van [T.F.L.] gericht aan [L.GmbH], ** waarop was aangegeven dat [L.GmbH] aan [T.F.L.] een factuurbedrag terzake een levering van goederen (een of meer personenauto('s)) diende te betalen, als was er sprake van een tussen [L.GmbH] enerzijds en [T.F.L.] anderzijds overeengekomen transactie zoals gebruikelijk in het handelsverkeer, zulks terwijl er in werkelijkheid geen sprake was van een door of namens [L.GmbH] enerzijds en [T.F.L.] anderzijds overeengekomen transactie zoals gebruikelijk in het handelsverkeer en C) 10 stuks valse (copie-) verkoopfacturen, blijkens de opdruk afkomstig van [T.F.L.] gericht aan [C.], ** waarop was aangegeven dat [C.] aan [T.F.L.] (een) factuurbedrag terzake een levering van goederen (een of meer personenauto('s)) diende te betalen, als was er sprake van een tussen [C.] enerzijds en [T.F.L.] anderzijds overeengekomen transactie zoals gebruikelijk in het handelsverkeer, zulks terwijl er in werkelijkheid geen sprake was van een door of namens [C.] enerzijds en [T.F.L.] anderzijds overeengekomen transactie zoals gebruikelijk in het handelsverkeer, (bijlage(n) 1151A, 1153A, 1155A, 1157A, 1159A, 1163A, 1183A, 1202A, 1204A, 1206A), aan welke verboden gedragingen hij, verdachte, feitelijke leiding heeft gegeven; 3. ten tweede primair [M.N.BV] op tijdstippen in de periode vanaf 1 januari 2002 tot en met 31 mei 2004, in de gemeente Landgraaf of Heerlen telkens een valse bedrijfsadministratie van de onderneming [M.N.BV], zijnde die bedrijfsadministratie een samenstel van geschriften bestemd om tot bewijs van enig feit te dienen, voorhanden heeft gehad, terwijl [M.N.BV] wist dat die bedrijfsadministratie bestemd was voor gebruik als echt en onvervalst, bestaande die valsheid hierin dat - zakelijk weergegeven - in die bedrijfsadministratie waren opgenomen: A) 206 stuks valse (copie-) inkoopfacturen, blijkens de opdruk afkomstig van [T.F.L.] gericht aan [M.N.BV], ** waarop was aangegeven dat [M.N.BV] aan [T.F.L.] een factuurbedrag terzake een levering van goederen (een of meer personenauto('s)) diende te betalen, als was er sprake van een tussen [M.N.BV] enerzijds en [T.F.L.] anderzijds overeengekomen transactie zoals gebruikelijk in het handelsverkeer, zulks terwijl er in werkelijkheid geen sprake was van een door of namens [M.N.BV] enerzijds en [T.F.L.] anderzijds overeengekomen transactie zoals gebruikelijk in het handelsverkeer (bijlage(n) 2001C tot en met 2121C, 3001C tot en met 3085C), aan welke bovenomschreven verboden gedragingen hij, verdachte, feitelijke leiding heeft gegeven. De partiële vrijspraak De rechtbank acht niet bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1 primair, 2 primair, 3 ten eerste primair en 3 ten tweede primair, meer of anders is ten laste gelegd. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken. De rechtbank overweegt ten aanzien van de partiële vrijspraak van het onder 3 ten eerste primair en 3 ten tweede primair ten laste gelegde als volgt. Waar het betreft de facturen aangaande leveringen van personenauto’s van [T.F.L.] aan [M.N.BV], en -met betrekking tot het onder 3 ten eerste primair ten laste gelegde- [L.GmbH] respectievelijk [C.] is niet komen vast te staan ten aanzien van welke voertuigen levering al dan niet heeft plaatsgevonden. Voor zover het betreft het onder 3 ten eerste primair D) en E) ten laste gelegde, geldt dat de daar bedoelde vervoersbescheiden slechts valselijk zijn opgemaakt indien er geen transporten van voertuigen van Landgraaf naar Düren respectievelijk Gangelt hebben plaatsgevonden. Vast is komen te staan dat ten minste enkele malen wél sprake is geweest van een dergelijk transport. Nu echter niet is gebleken hoe vaak hiervan sprake is geweest en ten aanzien van welke voertuigen, kan niet worden vastgesteld hoeveel en welke vervoersbescheiden vals zijn opgemaakt. De bewijsmiddelen De beslissing van de rechtbank, dat het bewezen verklaarde door de verdachte is begaan, steunt op de inhoud van de bewijsmiddelen, houdende de daartoe redengevende feiten en omstandigheden. De kwalificatie Het bewezenverklaarde levert op de strafbare feiten die moeten worden gekwalificeerd als volgt: feit 1 primair: een door de belastingwet voorziene aangifte niet of niet binnen de daarvoor gestelde termijn doen, terwijl het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt geheven, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging, meermalen gepleegd; feit 2 primair: een door de belastingwet voorziene aangifte niet of niet binnen de daarvoor gestelde termijn doen, terwijl het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt geheven, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging, meermalen gepleegd; feit 3 ten eerste primair: opzettelijk het valse geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, voorhanden hebben, terwijl hij weet, dat dit geschrift bestemd is voor het gebruik maken ervan als ware het echt en onvervalst, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging, meermalen gepleegd; feit 3 ten tweede primair: opzettelijk het valse geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, voorhanden hebben, terwijl hij weet, dat dit geschrift bestemd is voor het gebruik maken ervan als ware het echt en onvervalst, begaan door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging, meermalen gepleegd. De strafbaarheid van de verdachte Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid uitsluit. De verdachte is derhalve strafbaar. De redengeving van de op te leggen straf De officier van justitie heeft ter terechtzitting gevorderd dat de verdachte ter zake van de feiten onder 1 primair, 2 primair, 3 ten eerste primair en 3 ten tweede primair zal worden veroordeeld tot: - een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van dertig maanden, met aftrek overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht, - een geldboete van € 100.000,-. De raadsman heeft clementie bepleit. Mede gelet op hetgeen door de officier van justitie en namens de verdachte ter terechtzitting naar voren is gebracht, overweegt de rechtbank in verband met de op te leggen straf het volgende. De rechtbank heeft bij de bepaling van de op te leggen straf gelet op de aard en ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezenverklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen. Naar het oordeel van de rechtbank kan niet worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een straf welke onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming voor de hierna te vermelden duur met zich brengt. Daarbij is rekening gehouden met: - de ernst van het bewezen verklaarde in verhouding tot andere strafbare feiten, alsmede het belang van een juiste normhandhaving, - de omstandigheid dat de verdachte, terwijl hij terecht stond terzake van verdenking van soortgelijke feiten, de onderhavige feiten pleegde en - de omstandigheid dat hij ook anderen, waaronder familieleden, heeft betrokken bij het plegen van deze feiten. De rechtbank rekent verdachte in het bijzonder aan dat hij de initiator en regisseur was van de voormelde bewezenverklaarde grootschalige BTW-fraude. De goede werking van het systeem voor de heffing van omzetbelasting is geheel afhankelijk van de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van facturen en de zogenoemde listing van intracommunautaire leveringen. Indien facturen worden opgesteld dan wel gebruikt die niet stroken met de werkelijkheid, wordt het systeem van de heffing van omzetbelasting ondergraven. Voorts wordt het systeem van de heffing van omzetbelasting, welke belasting op aangifte dient te worden voldaan, ernstig aangetast als aangiften niet (overeenkomstig de werkelijkheid) worden gedaan dan wel worden gedaan op basis van facturen, die niet overeenkomstig de werkelijkheid zijn opgesteld. Bij de heffing van belastingen dient de rijksbelastingdienst erop te kunnen vertrouwen dat de aangifte duidelijk, volledig en zonder voorbehoud geschiedt. Verdachte heeft het in hem gestelde vertrouwen op grove wijze misbruikt en van dit stelsel op grove wijze geprofiteerd. Daarmee heeft hij niet alleen de Staat en de Europese Unie benadeeld, maar zich eveneens een bevoorrechte positie verworven jegens hen die wel hun fiscale verplichtingen nakomen. Het beslag Nu er geen reden is de inbeslaggenomen goederen verbeurd te verklaren of aan het verkeer te onttrekken, zal de rechtbank de teruggave daarvan aan de beslagene gelasten. De toepasselijke wettelijke bepalingen De op te leggen straf is gegrond op de artikelen 51, 57 en 225 van het Wetboek van Strafrecht en artikel 69 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. DE BESLISSINGEN: De rechtbank - verklaart wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte het onder 1 primair, 2 primair, 3 ten eerste primair en 3 ten tweede primair ten laste gelegde, zoals hiervoor is omschreven, heeft begaan; - verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1 primair, 2 primair, 3 ten eerste primair en 3 ten tweede primair meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt hem daarvan vrij; - verklaart dat het bewezenverklaarde de hiervoor vermelde strafbare feiten oplevert en dat de verdachte strafbaar is; - veroordeelt de verdachte voor het hiervoor bewezenverklaarde tot een gevangenisstraf voor de tijd van ACHTENTWINTIG MAANDEN; - beveelt dat de tijd door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de aan veroordeelde opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht; - gelast de teruggave aan [naam verdachte] voornoemd van het inbeslaggenomene, te weten: - 29455 1 1.00 STK Document A.1.VII.2.1. Diverse losse bescheiden - 29455 2 1.00 STK Bandrecorder A.1.VII.2.2. Memorecorder - 29455 3 1.00 STK Ordner Kl:groen A.1.VII.3.6. Groene ordner lonen privé - 29455 4 1.00 STK Ordner Kl:blauw A.1.VII.3.8. Blauw ordner zonder opschrift, inhoud - 29455 5 1.00 STK Agenda A.1.VII.3.10 Losse agenda 2003 - 29455 6 1.00 STK Adresboek A.1.VII.7.1.a Adressenboekje Breuer - 29455 7 1.00 STK Adresboek Kl:blauw A.1.VII.8.2. Adressenboekje blauw - 29455 8 1.00 STK Kantoorbenodigheden A.1.VII.8.3. Rolodox - 29455 9 1.00 STK Document A.1.VII.8.4. 2 afdrukken van stempels - 29455 10 1.00 STK Document A.1.VII.8.7. Bureaulegger bovenblad + geeltjes - 29455 11 1.00 STK Map A.1.VII.8.9. plastic mapje met bescheiden - 29455 12 1.00 STK Map A.1.VII.9.1. Losse bescheiden in plastic map - 29455 13 1.00 STK Document A.1.VII.9.4. Plastic zakje met adressen - 29455 14 1.00 STK Rekening A.1.VII.10.1.b Rekeningen Techlease 2003 - 29455 15 1.00 STK Rekening A.1.VII.10.2.b Rekeningen Techlease 2002 - 29455 16 1.00 STK Ordner Kl:blauw A.1.VII.10.3.c Blauwe ordner Techlease verkoop aut - 29455 17 1.00 STK Ordner Kl:blauw A.1.VII.10.3.d Blauwe ordner Techlease inkoop auto - 29455 18 1.00 STK Rekening A.1.VII.10.3.f Rekeningen Techlease 2004 - 29455 19 1.00 STK Document A.1.VII.13.2 Blanco bank/giro opdrachten t.n.v Ten - 29455 20 1.00 STK Ordner Kl:rood A.1.VII.13.5 Rode ordner belastingen Tenada 2000 t - 29455 21 1.00 STK Map A.1.VII.14.1 Map visitekaartjes - 29455 22 1.00 STK Ordner Kl:rood A.1.VII.16.3 Rode ordner Techlease, verkoop 2003 en - 29455 23 1.00 STK Ordner Kl:rood A.1.VII.16.4 Rode ordner Techlease, inkoop 2003. Dit vonnis is aldus gewezen door mr. B.G.L. van der Aa, voorzitter, mr. F.A.G.M. Vluggen en mr. H.M.J. Quaedvlieg, rechters, in tegenwoordigheid van J.M.A. Haanen, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 10 april 2006.