Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AX6826

Datum uitspraak2006-06-02
Datum gepubliceerd2006-06-06
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - meervoudig
Instantie naamRechtbank Assen
Zaaknummers19/605937-05
Statusgepubliceerd


Indicatie

Verdachte meldt zich op 20 januari 2006 vrijwillig aan het districtsbureau van politie te Emmen en overhandigt daarbij een geladen vuurwapen. Verdachte wordt aangehouden en aansluitend in verzekering gesteld. In de daarop volgende verhoren bekent hij, alleen dan wel in wisselende samenstellingen, diverse strafbare feiten te hebben gepleegd. Mede door zijn verklaringen kan een groot aantal inbraken worden opgelost en de vermoedelijke daders worden aangehouden. De rechtbank wil hiermee bij het bepalen van de strafmaat in positieve zin rekening houden.


Uitspraak

RECHTBANK ASSEN STRAFVONNIS van de meervoudige kamer in de zaak van het openbaar ministerie tegen: [naam verdachte], geboren te [geboorteplaats verdachte] op [geboortedatum verdachte] 1982, wonende te [woonplaats verdachte], thans gedetineerd in [plaats van detentie verdachte]. Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgehad op 19 mei 2006. De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. G.H. Thasing, advocaat te Emmen. De officier van justitie, mr. J. Hoekman, acht hetgeen onder parketnummer 19/605937-05 onder 1. subsidiair, 2., 3. en 4. en onder parketnummer 19/830022-06 onder 1. tot en met 5. is tenlastegelegd wettig en overtuigend bewezen en vordert dat de rechtbank, rekening houdende met de onder parketnummer 19/830022-06 onder 1. tot en met 7. ad informandum gevoegde strafbare feiten, als volgt zal beslissen: achttien maanden gevangenisstraf met aftrek van voorarrest, waarvan zes maanden voorwaardelijk met een proeftijd twee jaren, onder het stellen van de bijzondere voorwaarden van reclasseringstoezicht, hetgeen mede kan inhouden dat verdachte zich meldt voor een intakegesprek bij de Ambulante Forensische Psychiatrie Noord Nederland of een soortgelijke instelling en, indien nodig, een behandeling zal volgen, en tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke gevangenisstraf van één maand, opgelegd bijvonnis van de politierechter te Assen van 20 mei 2005. TENLASTELEGGINGEN De verdachte is ingevolge de ter terechtzitting gevoegde zaken bij dagvaardingen tenlastegelegd, dat onder parketnummer 19/605937-05: 1. hij op of omstreeks 09 augustus 2005 in de gemeente Emmen tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk brandstof, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam benadeelde], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk(e) goed(eren) verdachte en/of zijn mededader(s) anders dan door misdrijf, te weten brandstof, onder zich had(den), wederrechtelijk zich heeft toegeëigend; althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, terzake dat hij op of omstreeks 09 augustus 2005 in de gemeente Emmen tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen brandstof, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam benadeelde], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s); 2. hij op of omstreeks 28 juli 2005 te Klazienaveen, gemeente Emmen, opzettelijk en wederrechtelijk een ruit van een deur van een woning (gelegen aan de Langestraat 146J), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam benadeelde], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, heeft vernield en/of beschadigd en/of onbruikbaar gemaakt; 3. hij in of omstreeks 5 juli 2005 tot en met 18 juli 2005 te Emmer-Compascuum, gemeente Emmen, opzettelijk een telefoon, merk Siemens, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam benadeelde], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welk(e) goed(eren) verdachte anders dan door misdrijf, te weten als degen die de telefoon geleend had, dan wel in gebruik had, onder zich had, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend; 4. hij op of omstreeks 09 augustus 2005 in de gemeente Emmen (een) wapen(s) van categorie I onder 7°, te weten een (plastic) imitatiepistool, kleur zwart zijnde (een) voorwerp(en) dat/die voor wat betreft zijn vorm, afmeting en kleur een sprekende gelijkenis vertoonde(n) met (een) vuurwapen(s) en/of met (een) voor ontploffing bestemde voorwerp(en) voorhanden heeft gehad; onder parketnummer 19/830022-06: 1. hij op of omstreeks 31 december 2005 te Emmer-Compascuum, gemeente Emmen, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning en/of uit een schuur (beide gelegen aan Kanaal A NZ 22), heeft weggenomen een stereoinstallatie (cassattedeck, versterker en tuner) en/of een fles drank (feigling) en/of een kluis met inhoud (bestaande uit ondere andere een hoeveelheid geld 10.000,- euro) en/of een tweetal motoren (Suzuki RG 500 en/of Ducati 750 SS), en/of een decoupeerzaag en/of een koevoet, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam benadeelde], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming; 2. hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 januari 2006, in de gemeente Emmen, althans in het arrondissement Assen, een wapen van categorie III, te weten een vuurwapen (pistool, merk: AMT), en/of munitie (zeven kogelpatronen) van categorie III, voorhanden heeft gehad; 3. hij op of omstreeks 13 november 2005 te Klazienaveen, gemeente Emmen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigenening heeft weggenomen een auto (merk: Dodge), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam benadeelde], in elk geval aan een ander dan verdachte, waarbij verdachte zich de toegang tot voornoemde auto heeft verschaft en/of voornoemde auto onder zijn bereik heeft gebracht door middel van een valse sleutel (te weten weggenomen autosleutels); 4. hij op of omstreeks 24 september 2005 in de gemeente Veendam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een personenauto (merk Ford, type Escort Cabrio), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam benadeelde], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel; 5. hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode 11 december 2005 tot en met 12 december 2005 te Barger-Compascuum in de gemeente Emmen (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een garage (gelegen aan Willem Albertsvaart NZ 13) heeft weggenomen een motorfiets (merk Honda VT 1100) en/of meerdere (vier) kratten bier en/of een CO2 Lasapparaat en/of een motorkettingzaag (merk Dolmar) en/of een motorheggeschaar (merk Stihl) en/of een boormachine (merk Bosch) en/of een haakseslijper (merk Hitachi), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam benadeelde], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich (telkens) de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming; Kennelijke taal- en/of schrijffouten in de tenlastelegging worden geacht te zijn verbeterd. De verdachte is daardoor, blijkens het onderzoek ter terechtzitting, niet geschaad in de verdediging. Tengevolge van een kennelijke vergissing staat in de tenlastelegging onder parketnummer 19/605937-05 onder 3. in de eerste regel "in of omstreeks 5 juli 2005 tot en met 18 juli 2005" in plaats van "in of omstreeks de periode van 5 juli 2005 tot en met 18 juli 2005". De rechtbank herstelt deze vergissing door het laatste te lezen in plaats van het eerste. Blijkens het onderzoek ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging. VRIJSPRAAK De verdachte dient van het onder parketnummer 19/605937-05 onder 1. primair tenlastegelegde te worden vrijgesproken omdat de rechtbank dit, evenals de officier van justitie, niet wettig en overtuigend bewezen acht. De verdachte dient voorts van het onder parketnummer 19/605937-05 onder 3. tenlastegelegde te worden vrijgesproken. De rechtbank acht met name niet overtuigend bewezen dat verdachte de telefoon die hij had geleend van [naam eigenaar], zich wederrechtelijk heeft toegeëigend. BEWIJSMIDDELEN Overeenkomstig de nader op te nemen bewijsconstructie. BEWEZENVERKLARING De rechtbank acht wettig bewezen en zij heeft de overtuiging verkregen dat de verdachte het onder parketnummer 19/605937-05 onder 1. subsidiair, 2. en 4. en het onder parketnummer 19/830022-06 onder 1. tot en met 5. tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat: onder parketnummer 19/605937-05: 1. hij op 09 augustus 2005 in de gemeente Emmen tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen brandstof, geheel of ten dele toebehorende aan [naam benadeelde]; 2. hij op 28 juli 2005 te Klazienaveen, gemeente Emmen, opzettelijk en wederrechtelijk een ruit van een deur van een woning (gelegen aan de Langestraat 146J), toebehorende aan [naam benadeelde], heeft vernield; 4. hij op 09 augustus 2005 in de gemeente Emmen een wapen van categorie I onder 7°, te weten een plastic imitatiepistool, kleur zwart, zijnde een voorwerp dat voor wat betreft zijn vorm, afmeting en kleur een sprekende gelijkenis vertoonde met een vuurwapen, voorhanden heeft gehad; onder parketnummer 19/830022-06: 1. hij in de periode van 31 december 2005 tot en met 1 januari 2006 te Emmer-compascuum, gemeente Emmen, tezamen en in vereniging met anderen met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een woning en uit een schuur (beide gelegen aan Kanaal A NZ 22), heeft weggenomen een stereo-installatie (cassettedeck, versterker en tuner) en een fles drank (Feigling) en een kluis met inhoud (bestaande uit ondere andere 10.000,- euro) en een tweetal motoren (Suzuki RG 500 en Ducati 750 SS), en een decoupeerzaag en een koevoet, toebehorende aan [naam benadeelde], waarbij verdachte en zijn mededaders zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft door middel van braak; 2. hij in de periode van 1 januari 2006 tot en met 31 januari 2006, in de gemeente Emmen een wapen van categorie III, te weten een vuurwapen (pistool, merk: AMT), en munitie (zeven kogelpatronen) van categorie III, voorhanden heeft gehad; 3. hij op 13 november 2005 te Klazienaveen, gemeente Emmen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigenening heeft weggenomen een auto (merk: Dodge), toebehorende aan [naam benadeelde], waarbij verdachte zich de toegang tot voornoemde auto heeft verschaft en voornoemde auto onder zijn bereik heeft gebracht door middel van een valse sleutel (te weten weggenomen autosleutels); 4. hij op 24 september 2005 in de gemeente Veendam tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een personenauto (merk Ford, type Escort Cabrio), toebehorende aan [naam benadeelde], waarbij verdachte het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van een valse sleutel; 5. hij omstreeks de periode 11 december 2005 tot en met 12 december 2005 te Barger-compascuum in de gemeente Emmen met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een garage (gelegen aan Willem Albertsvaart NZ 13) heeft weggenomen een motorfiets (merk Honda VT 1100) en vier kratten bier en een CO2 Lasapparaat en een motorkettingzaag (merk Dolmar) en een motorheggeschaar (merk Stihl) en een boormachine (merk Bosch) en een haakse slijper (merk Hitachi), toebehorende aan [naam benadeelde]; De in de bewijsmiddelen genoemde feiten en omstandigheden zijn redengevend voor de bewezenverklaring. Elk bewijsmiddel is slechts gebruikt voor het bewijs van het feit, waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft. De verdachte zal van het onder parketnummer 19/605937-05 onder 2. en 4. en het onder parketnummer 19/830022-06 onder 1., 3., 4. en 5. meer of anders tenlastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht. KWALIFICATIES Het bewezen verklaarde levert respectievelijk op: onder parketnummer 19/605937-05: onder 1.: diefstal door twee of meer verenigde personen, strafbaar gesteld bij artikel 311 in verbinding met artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht; onder 2.: opzettelijk en wederrechtelijk enig goed, dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort, vernielen, strafbaar gesteld bij artikel 350 van het Wetboek van Strafrecht; onder 4.: Handelen in strijd met artikel 13, eerste lid, van de Wet wapens en munitie, strafbaar gesteld bij artikel 55 van de Wet wapens en munitie; onder parketnummer 19/830022-06: onder 1.: diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak, strafbaar gesteld bij artikel 311 in verbinding met artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht; onder 2.: handelen in strijd met artikel 26, eerste lid van de Wet wapens en munitie, strafbaar gesteld bij artikel 55 van de Wet wapens en munitie; onder 3.: diefstal waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft of het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van valse sleutels, onder 4.: diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van valse sleutels, telkens strafbaar gesteld bij artikel 311 in verbinding met artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht; onder 5.: diefstal, strafbaar gesteld bij artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht. STRAFBAARHEID De rechtbank acht de verdachte strafbaar, omdat geen strafuitsluitingsgronden aanwezig worden geacht. STRAFMOTIVERING De rechtbank neemt bij de bepaling van de hierna te vermelden straf in aanmerking: - de aard en de ernst van de gepleegde feiten; - de omstandigheden waaronder deze feiten zijn begaan; - hetgeen de rechtbank is gebleken omtrent de persoon van de verdachte; - het requisitoir van de officier van justitie; - het pleidooi van de raadsman van verdachte; - de oriëntatiepunten voor de straftoemeting; - de inhoud van het de verdachte betreffende uittreksel uit het algemeen documentatieregister d.d. 28 januari 2006, waaruit blijkt dat de verdachte eerder ter zake van soortgelijke misdrijven is veroordeeld; - de ter terechtzitting gedane erkenning door de verdachte dat hij zich aan de op de dagvaarding onder parketnummer 19/830022-06 ad-informandum gevoegde feiten onder de nummers 1. tot en met 7. heeft schuldig gemaakt, welke feiten hiermee zijn afgedaan. Verdachte meldt zich op 20 januari 2006 vrijwillig aan het districtsbureau van politie te Emmen en overhandigt daarbij een geladen vuurwapen (overigens was reeds op 4 januari 2006 door de officier van justitie verdachtes aanhouding buiten heterdaad bevolen). Verdachte wordt aangehouden en aansluitend in verzekering gesteld. In de daarop volgende verhoren bekent hij, alleen dan wel in wisselende samenstellingen, diverse strafbare feiten te hebben gepleegd. Mede door zijn verklaringen kan een groot aantal inbraken worden opgelost en de vermoedelijke daders worden aangehouden. De rechtbank wil hiermee bij het bepalen van de strafmaat in positieve zin rekening houden. De rechtbank is op grond van de ernst van het bewezen geachte, in samenhang met de hiervoor weergegeven overwegingen, feiten en omstandigheden, dan ook van oordeel dat in dit geval een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te noemen duur geboden is. BENADEELDE PARTIJ [naam benadeelde partij] De benadeelde partij heeft als kosten voor de aanschaf van een nieuwe kluis een bedrag van ? 1511,30 opgevoerd. De rechtbank acht de vordering op dit punt onvoldoende onderbouwd. Het betreft hier immers een offerte en geen nota van aankoop. De offerte is bovendien gericht aan [naam benadeelde partij] Holding B.V., die in deze niet de benadeelde partij is. Voorts acht de rechtbank onvoldoende causaal verband aanwezig tussen de post "boekjes Ferrari" ten bedrage van ? 235,-- en het strafbare feit. Deze boekjes lagen immers niet in de kluis maar in de Ferrari, waarvan alleen de sleutel gestolen is. Ook tussen de schade aan de versterker (opgevoerd is een bedrag van ? 175,--) en het strafbare feit acht de rechtbank onvoldoende causaal verband aanwezig. De stereo is inmiddels retour, doch de versterker zou niet meer werken. De rechtbank acht deze stelling onvoldoende onderbouwd en kan om die reden niet tot toewijzing van het opgevoerde schadebedrag overgaan. De rechtbank acht het causaal verband tussen het bewezen geachte feit en de overige opgevoerde schadebedragen alsmede de aansprakelijkheid van de verdachte voor die schade bewezen. De vordering acht zij tot na te noemen bedrag voldoende aannemelijk gemaakt. De civiele vordering is dan ook tot na te noemen bedrag voor toewijzing vatbaar. Voor het overige acht de rechtbank de benadeelde partij niet ontvankelijk in zijn vordering. Voor dit deel kan de benadeelde partij zijn vordering slechts bij de burgerlijke rechter aanbrengen. BENADEELDE PARTIJ [naam benadeelde partij] De rechtbank acht het causaal verband tussen het bewezen geachte feit en de schade alsmede de aansprakelijkheid van de verdachte voor die schade bewezen. Het gevorderde bedrag acht zij voldoende aannemelijk gemaakt. De civiele vordering is dan ook gegrond en voor toewijzing vatbaar. VORDERING TEUITVOERLEGGING NA VOORWAARDELIJKE VEROORDELING ONDER PARKETNUMMER 19/022109-04: De rechtbank acht de vordering van de officier van justitie toewijsbaar nu de verdachte, eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke straf bij vonnis van de politierechter te Assen van 20 mei 2005, zich tijdens de proeftijd heeft schuldig gemaakt aan strafbare feiten. De rechtbank zal gelasten dat de niet tenuitvoergelegde straf alsnog zal worden tenuitvoergelegd. TOEPASSING VAN WETSARTIKELEN De rechtbank heeft mede gelet op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 14d, 14g, 14h, 14i, 14j, 27, 57, 63 en 91 van het Wetboek van Strafrecht. BESLISSING VAN DE RECHTBANK De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte onder parketnummer 19/605937-05 onder 1. primair en onder 3. is tenlastegelegd en spreekt de verdachte daarvan vrij. De rechtbank verklaart bewezen dat het onder parketnummer 19/605937-05 onder 1. subsidiair, 2. en 4. en het onder parketnummer 19/830022-06 onder 1. tot en met 5. tenlastegelegde, zoals hierboven is omschreven, door de verdachte is begaan, stelt vast dat het aldus bewezen verklaarde oplevert de strafbare feiten zoals hierboven is vermeld en verklaart de verdachte deswege strafbaar. De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte onder parketnummer 19/605937-05 onder 1. subsidiair, 2. en 4. en het onder parketnummer 19/830022-06 onder 1. tot en met 5. meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot gevangenisstraf voor de duur van vijftien maanden waarvan een gedeelte groot vijf maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren. De rechtbank beveelt, dat de voorwaardelijk opgelegde straf niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond dat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van twee jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt, of gedurende die proeftijd de hierna te vermelden bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd. De rechtbank stelt als bijzondere voorwaarden dat de verdachte zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen hem te geven door of namens het Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering te Groningen, zolang deze instelling zulks onder goedkeuring van de Stichting Reclassering Nederland, arrondissement Assen, nodig oordeelt, hetgeen mede inhoudt dat de verdachte zich na ommekomst van zijn detentie zal melden voor een intakegesprek bij de Ambulante Forensische Psychiatrie Noord Nederland of een soortgelijke instelling en zich, indien dit noodzakelijk wordt geacht, onder behandeling zal stellen en/of zich zal laten opnemen in een inrichting zolang genoemde reclasseringsinstelling zulks nodig oordeelt, in geval van een klinische behandeling echter maximaal voor de duur van één jaar, met opdracht aan die instelling ingevolge artikel 14d van het Wetboek van Strafrecht. De rechtbank beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [naam benadeelde partij] van de som van ? 10.861,33 en veroordeelt de verdachte tevens in de kosten van de benadeelde partij tot op heden gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot op heden begroot op nihil, met dien verstande dat indien genoemd bedrag geheel of gedeeltelijk door één of meer mededaders is betaald, de verdachte in zoverre is bevrijd. De rechtbank bepaalt dat de benadeelde partij voor het overige deel van de vordering niet ontvankelijk is en dat hij dat deel van de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen en bepaalt dat de benadeelde partij en de verdachte ieder de eigen kosten draagt. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [naam benadeelde partij] van de som van ? 1376,33 en veroordeelt de verdachte tevens in de kosten van de benadeelde partij tot op heden gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot op heden begroot op nihil. Beslissing op de vordering na voorwaardelijke veroordeling onder parketnummer 19/022109-04: De rechtbank gelast de tenuitvoerlegging van de bij vonnis d.d. 20 mei 2005 door de politierechter te Assen gewezen voorwaardelijke gevangenisstraf van één maand. Dit vonnis is gewezen door mr. H.L. Stuiver, voorzitter, en mr. J.J. Schoemaker en mr. G. Kaaij, rechters, in tegenwoordigheid van R.C. Sprong, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de rechtbank op vrijdag 2 juni 2006, zijnde mr. Kaaij buiten staat dit vonnis binnen de door de wet gestelde termijn mede te ondertekenen.-