Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AX6882

Datum uitspraak2006-06-02
Datum gepubliceerd2006-06-07
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - meervoudig
Instantie naamRechtbank Assen
Zaaknummers19/810040-06
Statusgepubliceerd


Indicatie

De rechtbank is op grond van de ernst van het bewezen geachte, in samenhang met de hiervoor weergegeven overwegingen, feiten en omstandigheden, van oordeel dat in dit geval een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te noemen duur geboden is.


Uitspraak

RECHTBANK ASSEN STRAFVONNIS van de meervoudige kamer in de zaak van het openbaar ministerie tegen: [naam verdachte], geboren te [geboorteplaats verdachte] op [geboortedatum verdachte] 1982, wonende te [woonplaats verdachte], thans gedetineerd in [plaats van detentie verdachte]. Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgehad op 19 mei 2006. De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. J. Dekens, advocaat te Odoorn. De officier van justitie, mr. J. Hoekman, acht hetgeen onder 1. primair, 2., 3. primair, 4. en 5. is tenlastegelegd wettig en overtuigend bewezen en vordert dat de rechtbank als volgt zal beslissen: tien maanden gevangenisstraf met aftrek van voorarrest, waarvan vijf maanden voorwaardelijk, proeftijd twee jaren onder het stellen van de bijzondere voorwaarden van reclasseringstoezicht en het verlenen van medewerking aan een diagnostiekopname. TENLASTELEGGING De verdachte is bij dagvaarding tenlastegelegd, dat 1. hij in of omstreeks de periode van 18 december 2005 tot en met 19 december 2005 te Emmer Compascuum, althans in gemeente Emmen, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit (verenigings)gebouw ([adres benadeelde]) heeft weggenomen een kluis en/of een koffiezetapparaat en/of een magnetron en/of een waterkoker en/of 40, althans een aantal pakken koffie en/of 30, althans een aantal pakken koffiepads en/of 12, althans een aantal pakken koffiemelk en/of 12, althans een aantal pakken suikerklontjes en/of keukendoeken en/of 3, althans een aantal dozen frikandellen, 2, althans een aantal dozen gehaktballen en/of 2, althans dozen kroketten, en/of 2, althans een aantal dozen bitterballen en/of 2, althans een aantal dozen braadworst en/of stereo-apparatuur, en/of snoepgoed en/of 14, althans een aantal kratten bier en/of een aantal kratten frisdrank en/of een ministereoset en/of een stofzuiger en/of een soundmixer, in elk geval enige goederen, geheel of ten dele toebehorende aan de [naam benadeelde], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming; althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, terzake dat [naam mededader] in of omstreeks de periode van 18 december 2005 tot en met 19 december 2005 te Emmer Compascuum, althans in de gemeente Emmen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een kluis en/of een koffiezetapparaat en/of een magnetron en/of een waterkoker en/of 40, althans een aantal pakken koffie en/of 30, althans een aantal pakken koffiepads en/of 12, althans een aantal pakken koffiemelk en/of 12, althans een aantal pakken suikerklontjes en/of keukendoeken en/of 3, althans een aantal dozen frikandellen, 2, althans een aantal dozen gehaktballen en/of 2, althans dozen kroketten, en/of 2, althans een aantal dozen bitterballen en/of 2, althans een aantal dozen braadworst en/of stereo-apparatuur, en/of snoepgoed en/of 14, althans een aantal kratten bier en/of een aantal kratten frisdrank en/of een ministereoset en/of een stofzuiger en/of een soundmixer, in elk geval enige goederen, geheel of ten dele toebehorende aan [naam benadeelde], in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [naam mededader] en/of aan verdachte, bij het plegen van welk misdrijf verdachte toen daar opzettelijk behulpzaam is geweest door: - het met de door hem, verdachte, bestuurde auto te rijden naar het [adres benadeelde] en/of (vervolgens) - het koppelen van een aanhanger (waarop de gestolen goederen lagen) achter zijn, verdachtes, auto en/of (vervolgens) - het vervoeren van (de aanhanger met) de goederen naar een plaats elders; 2. hij in of omstreeks 12 december 2005 te Barger Compascuum, althans in de gemeente Emmen, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen uit een schuur, behorende bij een woning gelegen aan de [adres woning], een motor (merk Honda VT 1100) en/of 4, althans een aantal kratten bier en/of een lasapparaat en/of een motorkettingzaag en/of een motorheggeschaar en/of een boormachine (merk: Bosch) en/of een Haakseslijper, in elk geval enige goederen, geheel of ten dele toebehorende aan [naam benadeelde], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s); 3. hij in of omstreeks 18 december 2005 te Barger Compascuum, althans in de gemeente Emmen tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een schuur,behorende bij (een leegstaande) woning ([adres woning]) heeft weggenomen een aggregaat en/of een kettingzaak en/of een aanhangwagen en/of twee althans een motormaaier, in elk geval enige goederen, geheel of ten dele toebehorende aan [naam benadeelde], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming; althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, terzake dat hij in of omstreeks de periode van 18 december 2005 tot en met 18 januari 2006 te Barger Compascuum en/of Bellingwolde, in elk geval in Nederland, opzettelijk uit winstbejag (een) door misdrijf verkregen aanhangwagen voorhanden heeft gehad of heeft overgedragen; althans, indien ook terzake van het laatstvermelde geen veroordeling mocht volgen, terzake dat hij in of omstreeks de periode van 18 december 2005 tot en met 18 januari 2006 te Barger Compascuum en/of Bellingwolde, in elk geval in Nederland, uit winstbejag (een) door misdrijf verkregen aanhangwagen voorhanden heeft gehad of heeft overgedragen, terwijl hij redelijkerwijs moest vermoeden dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof; 4. hij in of omstreeks de periode van 30 november 2005 tot en met 1 december 2005 te Ter Apel met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een op de Nomdenweg staande haspelkar en/of een haspel, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan het bedrijf HAK, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte; 5. hij in of omstreeks de periode van 19 januari 2006 tot en met 24 januari 2006 te Emmer Compascuum, althans in de gemeente Emmen, in elk geval in Nederland, een bromfiets (merk: Suzuki TS) heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van de bromfiets wist dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof; Kennelijke taal- en/of schrijffouten in de tenlastelegging worden geacht te zijn verbeterd. De verdachte is daardoor, blijkens het onderzoek ter terechtzitting, niet geschaad in de verdediging. Tengevolge van kennelijke vergissingen staat in de tenlastelegging onder 2. in de eerste regel "in of omstreeks 12 december 2005" in plaats van "op of omstreeks 12 december 2005" en onder 3. primair in de eerste regel "in of omstreeks 18 december 2005" in plaats van "op of omstreeks 18 december 2005". De rechtbank herstelt deze vergissingen door telkens het laatste te lezen in plaats van het eerste. Blijkens het onderzoek ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging. VRIJSPRAAK De verdachte dient van het onder 2. tenlastegelegde te worden vrijgesproken, omdat de rechtbank dit niet wettig en overtuigend bewezen acht. De rechtbank acht met name niet bewezen dat de goederen zijn weggenomen uit een schuur, behorende bij een woning gelegen aan de [adres woning]. De schuur behoort immers tot de woning gelegen aan de [adres woning]. BEWIJSMIDDELEN Overeenkomstig de nader op te nemen bewijsconstructie. BEWEZENVERKLARING De rechtbank acht wettig bewezen en zij heeft de overtuiging verkregen dat de verdachte het onder 1. primair, 3. primair, 4. en 5. tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat: hij in de periode van 18 december 2005 tot en met 19 december 2005 te Emmer- compascuum tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit (verenigings)gebouw ([adres benadeelde]) heeft weggenomen een kluis en een koffiezetapparaat en een magnetron en een waterkoker en 40 pakken koffie en 30 pakken koffiepads en 12 pakken koffiemelk en 12 pakken suikerklontjes en keukendoeken en 3 dozen frikandellen, 2 dozen gehaktballen en 2 dozen kroketten en 2 dozen bitterballen en 2 dozen braadworst en stereo-apparatuur en snoepgoed en 14 kratten bier en een aantal kratten frisdrank en een ministereoset en een stofzuiger en een soundmixer, toebehorende aan de [naam benadeelde], waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft door middel van braak; hij op 18 december 2005 te Bargercompascuum tezamen en in vereniging met anderen met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een schuur, behorende bij (een leegstaande) woning ([adres woning]) heeft weggenomen een aggregaat en een kettingzaag en een aanhangwagen en twee motormaaiers, toebehorende aan [naam benadeelde], waarbij verdachte en zijn mededaders zich de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft door middel van braak; hij in de periode van 30 november 2005 tot en met 1 december 2005 te Ter Apel met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een op de Nomdenweg staande haspelkar en een haspel, toebehorende aan het bedrijf HAK; hij in de periode van 19 januari 2006 tot en met 24 januari 2006 te Emmercompascuum een bromfiets (merk: Suzuki TS) voorhanden heeft gehad, terwijl hij ten tijde van voorhanden krijgen van de bromfiets wist dat het een door misdrijf verkregen goed betrof; De in de bewijsmiddelen genoemde feiten en omstandigheden zijn redengevend voor de bewezenverklaring. Elk bewijsmiddel is slechts gebruikt voor het bewijs van het feit, waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft. De verdachte zal van het onder 1. primair, 3. primair, 4. en 5. meer of anders tenlastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht. KWALIFICATIES Het bewezen verklaarde levert respectievelijk op: onder 1. primair en 3. primair telkens: diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak, telkens strafbaar gesteld bij artikel 311 in verbinding met artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht; onder 4: diefstal, strafbaar gesteld bij artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht; onder 5.: opzetheling, strafbaar gesteld bij artikel 416 van het Wetboek van Strafrecht. STRAFBAARHEID De rechtbank acht de verdachte strafbaar, omdat geen strafuitsluitingsgronden aanwezig worden geacht. STRAFMOTIVERING De rechtbank neemt bij de bepaling van de hierna te vermelden straf in aanmerking: - de aard en de ernst van de gepleegde feiten; - de omstandigheden waaronder deze feiten zijn begaan; - hetgeen de rechtbank is gebleken omtrent de persoon van de verdachte; - het requisitoir van de officier van justitie; - het pleidooi van de raadsman van verdachte; - de oriëntatiepunten voor de straftoemeting; - de inhoud van het de verdachte betreffende uittreksel uit het algemeen documentatieregister d.d. 22 februari 2006, waaruit blijkt dat de verdachte eerder ter zake van soortgelijke misdrijven is veroordeeld; De rechtbank is op grond van de ernst van het bewezen geachte, in samenhang met de hiervoor weergegeven overwegingen, feiten en omstandigheden, van oordeel dat in dit geval een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te noemen duur geboden is. BENADEELDE PARTIJ [naam benadeelde partij] De rechtbank acht het feit waaruit de schade zou zijn ontstaan niet bewezen. De benadeelde partij zal niet ontvankelijk worden verklaard in zijn vordering nu aan de verdachte geen straf of maatregel zal worden opgelegd. De benadeelde partij kan zijn vordering slechts bij de burgerlijke rechter aanbrengen. BENADEELDE PARTIJ [naam benadeelde partij] De rechtbank acht het gevorderde bedrag onvoldoende onderbouwd. De benadeelde partij zal niet ontvankelijk worden verklaard in zijn vordering en hij kan zijn vordering slechts bij de burgerlijke rechter aanbrengen. TOEPASSING VAN WETSARTIKELEN De rechtbank heeft mede gelet op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 14d, 27 en 57 van het Wetboek van Strafrecht. BESLISSING VAN DE RECHTBANK De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte onder 2. is tenlastegelegd en spreekt de verdachte daarvan vrij. De rechtbank verklaart bewezen dat het onder 1. primair, 3. primair, 4. en 5. tenlastegelegde, zoals hierboven is omschreven, door de verdachte is begaan, stelt vast dat het aldus bewezen verklaarde oplevert de strafbare feiten zoals hierboven is vermeld en verklaart de verdachte deswege strafbaar. De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1. primair, 3. primair, 4. en 5. meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot gevangenisstraf voor de duur van acht maanden waarvan een gedeelte groot vier maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren. De rechtbank beveelt, dat de voorwaardelijk opgelegde straf niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond dat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd van twee jaren aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt of gedurende die proeftijd de hierna te vermelden bijzondere voorwaarden niet heeft nageleefd. De rechtbank stelt als bijzondere voorwaarden dat de verdachte zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen hem te geven door of namens de afdeling reclassering van Verslavingszorg Noord Nederland, zolang deze instelling zulks onder goedkeuring van de Stichting Reclassering Nederland, arrondissement Assen, nodig oordeelt, hetgeen mede inhoudt dat de verdachte zijn medewerking zal verlenen aan een diagnostiekopname en zich, indien dit wordt geadviseerd, onder behandeling zal stellen en/of zich zal laten opnemen in een inrichting zolang genoemde reclasseringsinstelling zulks nodig oordeelt, in geval van een klinische behandeling echter maximaal voor de duur van één jaar, met opdracht aan die instelling ingevolge artikel 14d van het Wetboek van Strafrecht. De rechtbank beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht. De rechtbank heft op het bevel tot voorlopige hechtenis met ingang van 21 juni 2006. De rechtbank bepaalt dat de benadeelde partijen [naam benadeelde partij] en [naam benadeelde partij] niet ontvankelijk zijn in hun vorderingen en dat zij hun vorderingen slechts bij de burgerlijke rechter kunnen aanbrengen en bepaalt dat de benadeelde partijen en de verdachte ieder de eigen kosten dragen. Dit vonnis is gewezen door mr. H.L. Stuiver, voorzitter, en mr. J.J. Schoemaker en mr. G. Kaaij, rechters, in tegenwoordigheid van R.C. Sprong, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de rechtbank op vrijdag 2 juni 2006, zijnde mr. Kaaij buiten staat dit vonnis binnen de door de wet gestelde termijn mede te ondertekenen.-