Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AY7194

Datum uitspraak2006-08-30
Datum gepubliceerd2006-08-30
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - meervoudig
Instantie naamRechtbank Zutphen
Zaaknummers06/460241-06
Statusgepubliceerd


Indicatie

De rechtbank veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 30 maanden voor afpersing en vrijheidsberoving. Via chatsites is gezocht naar potentiele slachtoffers met de bedoeling om deze onder valse voorwendselen naar een afgelegen parkeerplaats in Baak te lokken. Van daar uit is er naar diverse pinautomaten in de regio gereden om geld op te nemen uit pinautomaten. Het slachtoffer is uiteindelijk langs de snelweg uit de auto gezet. De verdachte is vrijgesproken van een overval bij een pinautomaat te Heemskerk.


Uitspraak

RECHTBANK ZUTPHEN Sector Straf Meervoudige kamer Parketnummer: 06/460241-06 Uitspraak d.d.: 30 augustus 2006 Tegenspraak / dip VERKORT VONNIS in de zaak tegen: [verdachte], geboren te [plaats] op [geboortedatum], verblijvende in PI Overijssel, huis van bewaring Karelskamp Almelo, te Almelo, overigens niet als ingezetene ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens en zonder bekende feitelijke woon- of verblijfplaats in Nederland. Onderzoek van de zaak Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 16 augustus 2006. De tenlastelegging Aan verdachte is ten laste gelegd dat: 1. hij in of omstreeks de periode van 05 mei 2006 tot en met 06 mei 2006 te Baak, gemeente Bronckhorst en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [naam slachtoffer 1] heeft gedwongen tot de afgifte van één of meer geldbedrag(en) en/of een portemonnee en/of (een) pinpas(sen) en/of een mobiele telefoon en/of (een) autosleutel(s) en/of een auto, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan deze [naam slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn mededader(s): - met (een) bivakmuts(en) op naar [naam slachtoffer 1] toe is/zijn gelopen en/of - een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, althans een balletjespistool aan [naam slachtoffer 1] heeft/hebben getoond, althans zichtbaar voor [naam slachtoffer 1] heeft/hebben vastgehouden en/of (vervolgens) op [naam slachtoffer 1] heeft/hebben gericht en/of - tegen [naam slachtoffer 1] heeft/hebben gezegd dat hij op de achterbank (van zijn auto) moest gaan liggen en/of dat hij zijn gezicht naar beneden moest houden en/of dat hij niet mocht kijken en/of - [naam slachtoffer 1] op de achterbank (van zijn auto) (liggend) heeft/hebben laten plaatsnemen en/of - een (bivak)muts over het hoofd van die [naam slachtoffer 1] heeft/hebben getrokken (waardoor [naam slachtoffer 1] niets meer kon zien) en/of - (daarna) met [naam slachtoffer 1] is/zijn gaan rijden; ALTHANS, voorzover het bovenstaande op één of meer punten niet tot een bewezenverklaring leidt, hij in of omstreeks de periode van 05 mei 2006 tot en met 06 mei 2006 te Baak, gemeente Bronckhorst en/of elders in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen één of meer geldbedrag(en) en/of een portemonnee en/of (een) pinpas(sen) en/of een mobiele telefoon en/of (een) autosleutel(s) en/of een auto, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen deze [naam slachtoffer 1], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) aan voormeld misdrijf de vlucht mogelijk te maken, en/of het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn mededader(s): - met (een) bivakmuts(en) op naar [naam slachtoffer 1] toe is/zijn gelopen en/of - een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, althans een balletjespistool aan [naam slachtoffer 1] heeft/hebben getoond, althans zichtbaar voor [naam slachtoffer 1] heeft/hebben vastgehouden en/of (vervolgens) op [naam slachtoffer 1] heeft/hebben gericht en/of - tegen [naam slachtoffer 1] heeft/hebben gezegd dat hij op de achterbank (van zijn auto) moest gaan liggen en/of dat hij zijn gezicht naar beneden moest houden en/of dat hij niet mocht kijken en/of - [naam slachtoffer 1] op de achterbank (van zijn auto) (liggend) heeft/hebben laten plaatsnemen en/of - een (bivak)muts over het hoofd van die [naam slachtoffer 1] heeft/hebben getrokken (waardoor [naam slachtoffer 1] niets meer kon zien) en/of - (daarna) met [naam slachtoffer 1] is/zijn gaan rijden; artikel 312 van het wetboek van strafrecht art 317 lid 1 Wetboek van Strafrecht 2. hij in of omstreeks de periode van 05 mei 2006 tot en met 06 mei 2006 te Baak, gemeente Bronckhorst en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk [naam slachtoffer 1] wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en/of beroofd gehouden, immers heeft (hebben) en/of is (zijn) hij verdachte en/of een of meer van zijn mededader(s) (opzettelijk wederrechtelijk) - [naam slachtoffer 1] (onder bedreiging van een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, althans een balletjespistool) (liggend) plaats laten nemen op de achterbank (van zijn, [naam slachtoffer 1] auto) en/of - hem (vervolgens) een (bivak)muts over het hoofd heen getrokken en/of - met [naam slachtoffer 1] gaan rijden; art 282 lid 1 Wetboek van Strafrecht art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht 3. hij op of omstreeks 31 maart 2006 in de gemeente Heemskerk tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [naam slachtoffer 2] heeft gedwongen tot de afgifte van één of meer geldbedragen (totaal 1220,- euro), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn mededader(s): - met (een) bivakmuts(en) op, naar voornoemde [naam slachtoffer 2] is/zijn toegelopen en/of - (een) vuurwapen(s), althans één of meer op (een) vuurwapen gelijkend(e) voorwerp(en), althans één of meer wapens zichtbaar voor die [naam slachtoffer 2] heeft/hebben vastgehouden en/of aan haar heeft/hebben getoond en/of (vervolgens) op haar heeft/hebben gericht en/of - die [naam slachtoffer 2] heeft/hebben vastgegrepen en/of - dicht op die [naam slachtoffer 2] is/zijn gaan staan en/of die [naam slachtoffer 2] heeft/hebben ingesloten en/of - tegen die [naam slachtoffer 2] heeft/hebben gezegd: "snel snel opschieten, we willen al je geld, snel je pinpas erin" en/of één of meermalen heeft/hebben gezegd dat zij moest pinnen en/of dat als zij zou meewerken er niets zou gebeuren en/of dat als zij niet zou meewerken er andere dingen zouden gebeuren; art 317 lid 1 Wetboek van Strafrecht art 312 lid 2 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht ALTHANS, dat hij op of omstreeks 31 maart 2006 in de gemeente Heemskerk tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen één of meer geldbedragen (totaal 1220,- euro), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam slachtoffer 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [naam slachtoffer 2], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan (een) andere deelnemer(s) aan voormeld misdrijf de vlucht mogelijk te maken, en/of het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn mededader(s): - met (een) bivakmuts(en) op, naar voornoemde [naam slachtoffer 2] is/zijn toegelopen en/of - (een) vuurwapen(s), althans één of meer op (een) vuurwapen gelijkend(e) voorwerp(en), althans één of meer wapens zichtbaar voor die [naam slachtoffer 2] heeft/hebben vastgehouden en/of aan haar heeft/hebben getoond en/of (vervolgens) op haar heeft/hebben gericht en/of - die [naam slachtoffer 2] heeft/hebben vastgegrepen en/of - dicht op die [naam slachtoffer 2] is/zijn gaan staan en/of die [naam slachtoffer 2] heeft/hebben ingesloten en/of - tegen die [naam slachtoffer 2] heeft/hebben gezegd: "snel snel opschieten, we willen al je geld, snel je pinpas erin" en/of één of meermalen heeft/hebben gezegd dat zij moest pinnen en/of dat als zij zou meewerken er niets zou gebeuren en/of dat als zij niet zou meewerken er andere dingen zouden gebeuren; art 310 Wetboek van Strafrecht art 312 lid 2 ahf/sub 2 Wetboek van Strafrecht Vrijspraak Naar het oordeel van de rechtbank is niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 3 primair en het 3 subsidiair tenlastegelegde heeft begaan. Naast het feit dat tegen verdachte ter zake hiervan geen direct bewijs voor handen is, is hierbij het volgende mede in aanmerking genomen. In het dossier liggen twee verklaringen van getuigen dat verdachte betrokken zou zijn geweest bij het plegen van een overval bij een pinautomaat in Heemskerk. De getuigen hebben verklaard dat verdachte naar aanleiding van het zien van een foto op internet, op een site met informatie over gezochte personen, heeft verklaard bedoelde overval mede te hebben gepleegd. Uit die verklaringen en de overige inhoud van het dossier is niet komen vast te staan dat verdachte dit zou hebben verklaard na het zien van een foto van de overval op aangeefster [naam slachtoffer 2]. Evenmin is komen vast te staan dat het jack dat onder verdachte in beslag is genomen, ondanks dat het embleem daarvan verwijderd is, het jack is dat op de opnamen is te zien en dat het in die tijd al door verdachte werd gedragen. De verdachte behoort van het onder 3 primair en subsidiair ten laste gelegde te worden vrijgesproken. Bewezenverklaring Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 primair en 2 ten laste gelegde heeft begaan, te weten dat: 1. hij in de periode van 05 mei 2006 tot en met 06 mei 2006 te Baak, gemeente Bronckhorst en elders in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door bedreiging met geweld [naam slachtoffer 1] heeft gedwongen tot de afgifte van een geldbedrag en pinpassen en een mobiele telefoon en autosleutels en een auto, toebehorende aan deze [naam slachtoffer 1], welke bedreiging met geweld hierin bestond dat verdachte en zijn mededaders: - met bivakmutsen op naar [naam slachtoffer 1] toe zijn gelopen en - een op een vuurwapen gelijkend voorwerp aan hebben getoond en vervolgens op [naam slachtoffer 1] hebben gericht en - tegen [naam slachtoffer 1] hebben gezegd dat hij op de achterbank van zijn auto moest gaan liggen en dat hij zijn gezicht naar beneden moest houden en dat hij niet mocht kijken en - [naam slachtoffer 1] op de achterbank van zijn auto liggend hebben laten plaatsnemen en - een bivakmuts over het hoofd van die [naam slachtoffer 1] hebben getrokken waardoor [naam slachtoffer 1] niets meer kon zien en - daarna met [naam slachtoffer 1] zijn gaan rijden; 2. hij in de periode van 05 mei 2006 tot en met 06 mei 2006 te Baak, gemeente Bronckhorst en elders in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk [naam slachtoffer 1] wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd, immers hebben/zijn hij verdachte en zijn mededaders opzettelijk wederrechtelijk - [naam slachtoffer 1] onder bedreiging van een op een vuurwapen gelijkend voorwerp liggend plaats laten nemen op de achterbank van zijn, [naam slachtoffer 1], auto en - hem vervolgens een bivakmuts over het hoofd heen getrokken en - met [naam slachtoffer 1] gaan rijden. Vrijspraak van het meer of anders tenlastegelegde Wat meer of anders is ten las-te gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. De verdachte behoort daarvan te worden vrijgesproken. Strafbaarheid van het bewezenverklaarde Het bewezene levert op de misdrijven: 1. primair: medeplegen van afpersing; 2. medeplegen van opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid beroven. Strafbaarheid van de verdachte Verdachte is strafbaar, nu geen omstandigheid is gebleken of aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Oplegging van straf en/of maatregel De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie (zie voor de inhoud van de vordering bijlage I). De rechtbank acht na te melden strafoplegging in overeenstemming met de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan mede gelet op de persoon van verdachte, zoals van een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken. De rechtbank heeft bij de straftoemeting in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen en vindt daarin de redenen die tot de keuze van een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van na te melden duur leiden. Verdachte en zijn mededaders hebben uit geldgebrek het plan opgevat om iemand te beroven, waarbij verdachte de initiator is geweest. Zij zijn goed voorbereid te werk gegaan en hebben zich voorzien van bivakmutsen, handschoenen en een (nep)pistool. Vervolgens is via chatsites contact gezocht met potentiële slachtoffers. Het latere slachtoffer [naam slachtoffer 1] is op een verzoek tot een date ingegaan, in de veronderstelling verkerende dat hij tegen betaling een afspraak had met een zekere [naam mevrouw]. Hij is onder valse voorwendselen naar een afgelegen parkeerplaats in Baak gelokt. Daar aangekomen, hebben verdachte en zijn medeverdachte met bivakmutsen op en onder dreiging van het wapen [naam slachtoffer 1] gedwongen plaats te nemen in zijn auto. Vervolgens zijn hem zijn geld, goederen en pinpassen afgenomen en is er met zijn auto naar diverse pinautomaten in verschillende plaatsen in de regio gereden om geld op te nemen. Uiteindelijk is het slachtoffer ’s nachts op de snelweg uit de auto gezet. Het is algemeen bekend dat een feit als waar het hier om gaat een diepe en blijvende indruk kan maken op het slachtoffer. Deze heeft in de veronderstelling verkeerd een gezellige avond te krijgen, maar heeft daarin tegen een aantal uren in angst doorgebracht. Verdachte heeft met deze voorzienbare gevolgen geen rekening gehouden. Hij heeft slechts zijn eigen, op snel financieel gewin gerichte belang, nagestreefd. Feiten als deze dragen bovendien bij aan gevoelens van onveiligheid in de maatschappij. In beslag genomen voorwerpen De na te melden in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, volgens opgave van verdachte aan hem (verdachte) toebehorend, zijn vatbaar voor verbeurdverklaring, nu het voorwerpen zijn met betrekking tot welke het bewezenverklaarde is begaan. De rechtbank heeft hierbij rekening gehouden met de financiële draagkracht van verdachte. Het na te melden in beslag genomen en nog niet teruggegeven voorwerp, met betrekking tot welke het bewezenverklaarde is begaan, dient te worden onttrokken aan het verkeer, aangezien het van zodanige aard is dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet en het algemeen belang. Nu er geen strafvorderlijk belang meer aanwezig is dat zich daartegen verzet, zal de teruggave worden gelast van het na te melden voorwerpen aan de rechthebbende. Vordering tot schadevergoeding De benadeelde partij [naam slachtoffer 2], wonende te Heemskerk, heeft zich met een vordering tot schadevergoeding ten bedrage van € 6.594,24 gevoegd in het strafproces ten aanzien van het onder 3 tenlastegelegde. Deze benadeelde partij zal niet-ontvankelijk worden verklaard in haar vordering, nu verdachte is vrijgesproken van het onder 3 tenlastegelegde. De benadeelde partij kan derhalve haar vordering slechts aanbrengen bij de burgerlijke rechter. Toepasselijke wettelijke voorschriften Deze strafoplegging is gegrond op de artikelen 24, 27, 33, 33a, 36b, 36c, 47, 57, 282 en 317 van het Wetboek van Strafrecht. Beslissing De rechtbank beslist als volgt. Verklaart niet bewezen, dat verdachte het onder 3 primair en 3 subsidiair tenlastegelegde heeft begaan en spreekt verdachte daarvan vrij. Verklaart, zoals hiervoor overwogen, bewezen dat verdachte het 1 primair en 2 tenlastegelegde heeft begaan. Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij. Verklaart het bewezenverklaarde strafbaar, kwalificeert dit als hiervoor vermeld en verklaart verdachte strafbaar. Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 (dertig) maanden. Beveelt, dat de tijd, door veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorge-bracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf in mindering zal worden gebracht. Verklaart verbeurd de in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten: - een fileermes, kleur zwart; - een bivakmuts, kleur zwart; - een bivakmuts, kleur blauw; - twee paar leren handschoenen, kleur zwart; - een bomberjack, kleur zwart; - 3 sigaretten. Beveelt de onttrekking aan het verkeer van het in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp, te weten: - een imitatiepistool Walther P99, kleur zwart. Gelast de teruggave van de inbeslaggenomen, nog niet teruggegeven voorwerpen aan de rechthebbende, te weten: - twee longdrinkglazen; - een koffiemok. Verklaart de benadeelde partij [naam slachtoffer 2] niet-ontvankelijk in haar vordering. Aldus gewezen door mrs. Elders, voorzitter, Van Lookeren Campagne en Donker, rechters, in tegenwoordigheid van Jansen, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 30 augustus 2006. Mr. Donker is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.