Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AY8768

Datum uitspraak2006-09-19
Datum gepubliceerd2006-09-25
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - meervoudig
Instantie naamRechtbank Assen
Zaaknummers19/810066-06
Statusgepubliceerd


Indicatie

De rechtbank is op grond van de ernst van het bewezen geachte, in samenhang met de hiervoor weergegeven overwegingen, feiten en omstandigheden, van oordeel dat in dit geval een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf geboden is.


Uitspraak

RECHTBANK ASSEN STRAFVONNIS van de Meervoudige kamer in de zaak van het openbaar ministerie tegen: [naam verdachte], geboren te [geboorteplaats verdachte] op [geboortedatum verdachte] 1967, wonende [adres verdachte]. Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgehad op 05 september 2006. De verdachte is niet verschenen. Als raadsman van de verdachte is ter terechtzitting aanwezig mr. E. Van der Meer. Deze is door de verdachte uitdrukkelijk gemachtigd om namens verdachte de verdediging te voeren. De officier van justitie mr. E.H.G. Kwakman acht hetgeen onder 1 subsidiair, 2, 3, 4 en 5 is tenlastegelegd wettig en overtuigend bewezen en vordert dat de rechtbank als volgt zal beslissen: * gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden, met aftrek van de tijd doorgebracht in verzekering en voorlopige hechtenis; * toewijzing van de vordering benadeelde partij [naam benadeelde partij] voor een bedrag van ? 92,85; * niet-ontvankelijk verklaring van benadeelde partij [naam benadeelde partij]; * teruggave van de in beslag genomen goederen aan de rechthebbenden; * bewaring ten behoeve van de rechthebbende van de overige in beslag genomen goederen. Aangaande benadeelde partij [naam benadeelde partij] acht de officier van justitie geen vordering aanwezig. TENLASTELEGGING De verdachte is ingevolge de ter terechtzitting gewijzigde tenlastelegging bij dagvaarding tenlastegelegd, dat 1. (aangifte blz. 107) hij in of omstreeks de periode van 20 februari 2006 tot en met 22 februari 2006 te Stadskanaal met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een schuur van/bij een woning aan/nabij de Glaslaan heeft weggenomen een grasmaaier, een hogedrukspuit en/of een ladder/steiger, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam benadeelde], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming; althans, dat hij op of omstreeks de periode van 20 februari 2006 tot en met 25 februari 2006 te Stadskanaal en/of te Veendam, althans in Nederland, een grasmaaier, een hogedrukspuit en/of een ladder/steiger, in elk geval enig(e) goed(eren), heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij ten tijde van het verwerven of voorhanden krijgen van dat/die goed(eren) wist dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof, althans, dat hij op of omstreeks de periode van 20 februari 2006 tot en met 25 februari 2006 te Stadskanaal en/of te Veendam, althans in Nederland, een grasmaaier, een hogedrukspuit en/of een ladder/steiger, in elk geval enig(e) goed(eren), heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij ten tijde van het verwerven of voorhanden krijgen van dat/die goed(eren) redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof, 2. (aangifte blz. 143) hij op of omstreeks 31 maart 2006 te Nieuw-Buinen, gemeente Borger-Odoorn, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een schuur aan/nabij de Zuiderdiep (nr. 76) heeft weggenomen een gasfles met brander en/of een compressor en/of uit een shovel (een) sleutel(s), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam benadeelde], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming; 3. (aangifte blz. 174) hij in of omstreeks de periode van 24 maart 2006 tot en met 25 maart 2006 te Nieuw-Buinen, gemeente Borger-Odoorn, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning aan/nabij de Noorderdiep en/of in/uit een schuur van/bij die woning en/of in/uit een bij die woning staande auto heeft weggenomen (een) kat(ten), een bench, cd's, een versterker, (een) fiets(en), een kluis, een gouden ketting, een geldbedrag, papieren, een autonavigatiesysteem, een autoradio-cd-speler en/of een (grote) hoeveelheid gereedschap, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam benadeelde], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming; althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, terzake dat hij op of omstreeks 31 maart 2006 te Gasselternijveen, gemeente Aa en Hunze, in elk geval in Nederland, een (grote) hoeveelheid gereedschap (afkomstig van een diefstal aan/nabij de Noorderdiep te Nieuw Buinen) heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van dat/die goed(eren) wist dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof; althans, indien ook terzake van het laatstvermelde geen veroordeling mocht volgen, terzake dat hij op of omstreeks 31 maart 2006 te Gasselternijveen, gemeente Aa en Hunze, in elk geval in Nederland, een (grote) hoeveelheid gereedschap (afkomstig van een diefstal aan/nabij de Noorderdiep te Nieuw Buinen) heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van dat/die goed(eren) redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof; 4. (aangifte blz. 210) hij in of omstreeks de periode van 20 maart 2006 tot en met 22 maart 2006 te Eerste Exloërmond, althans in de gemeente Borger-Odoorn, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een garage/schuur van/bij een woning aan/nabij de 1e Exloërmond heeft weggenomen een fiets, een jas, een stofzuiger, een compressor, een digitale camera en/of een bladblazer, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam benadeelde(n)], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte; 5. (blz. 225) hij op of omstreeks 31 maart 2006 te Nieuw-Buinen, gemeente Borger-Odoorn, althans in Nederland, een vuurwapen van categorie III onder 1, te weten een pistool en/of een hoeveelheid munitie van categorie III, te weten een aantal patronen, voorhanden heeft gehad en/of heeft gedragen; De in deze telastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover daaraan in de Wet wapens en munitie betekenis is gegeven, geacht in dezelfde betekenis te zijn gebezigd. Kennelijke taal- en/of schrijffouten in de tenlastelegging worden geacht te zijn verbeterd. De verdachte is daardoor, blijkens het onderzoek ter terechtzitting, niet geschaad in de verdediging. VRIJSPRAAK De verdachte dient van het onder 1 primair en subsidiair en het onder 3 primair en subsidiair tenlastegelegde te worden vrijgesproken, omdat de rechtbank dit niet wettig en overtuigend bewezen acht. Er zijn geen aanwijzingen dat de verdachte bij deze diefstallen/inbraken betrokken was. BEWIJSMIDDELEN Overeenkomstig de nader op te nemen bewijsconstructie. BEWEZENVERKLARING De rechtbank acht wettig bewezen en zij heeft de overtuiging verkregen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat: 1. hij in de periode van 20 februari 2006 tot en met 25 februari 2006 in Nederland, een grasmaaier, voorhanden heeft gehad en heeft overgedragen, terwijl hij ten tijde van het voorhanden krijgen van dat goed redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het een door misdrijf verkregen goed betrof; 2. hij op 31 maart 2006 te Nieuw-Buinen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een schuur aan het Zuiderdiep nr. 76 heeft weggenomen een gasfles met brander en een compressor toebehorende aan [naam benadeelde], waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft door middel van braak; 3. hij op 31 maart 2006 te Gasselternijveen, een (grote) hoeveelheid gereedschap (afkomstig van een diefstal aan het Noorderdiep te Nieuw Buinen), voorhanden heeft gehad, terwijl hij ten tijde van het voorhanden krijgen van die goederen redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het door misdrijf verkregen goederen betrof; 4. hij in de periode van 20 maart 2006 tot en met 22 maart 2006 te Eerste Exloërmond, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een garage van een woning aan de 1e Exloërmond heeft weggenomen een jas, toebehorende aan [naam benadeelde]; 5. hij op 31 maart 2006 te Nieuw-Buinen, een vuurwapen van categorie III onder 1, te weten een pistool en munitie van categorie III, te weten een aantal patronen, voorhanden heeft gehad. De in de bewijsmiddelen genoemde feiten en omstandigheden zijn redengevend voor de bewezenverklaring. Elk bewijsmiddel is slechts gebruikt voor het bewijs van het feit, waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft. De verdachte zal van het meer of anders tenlastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht. KWALIFICATIES Het bewezen verklaarde levert respectievelijk op: onder 1: schuldheling, strafbaar gesteld bij artikel 417bis van het Wetboek van Strafrecht; onder 2: diefstal waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak, strafbaar gesteld bij artikel 311 van het Wetboek van Strafrecht. onder 3: schuldheling, strafbaar gesteld bij artikel 417bis van het Wetboek van Strafrecht. onder 4: diefstal, strafbaar gesteld bij artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht. onder 5: handelen in strijd met artikel 26, eerste lid van de Wet wapens en munitie, strafbaar gesteld bij artikel 55, eerste lid van de Wet wapens en munitie. STRAFBAARHEID De rechtbank acht de verdachte strafbaar, omdat geen strafuitsluitingsgronden aanwezig worden geacht. STRAFMOTIVERING De rechtbank neemt bij de bepaling van de hierna te vermelden straf in aanmerking: - de aard en de ernst van de gepleegde feiten; - de omstandigheden waaronder deze feiten zijn begaan; - hetgeen de rechtbank uit het voorlichtingsrapport van VNN d.d. 31 augustus 2006 omtrent de persoon van de verdachte is gebleken; - het requisitoir van de officier van justitie; - het pleidooi van de raadsman van verdachte; - de inhoud van het de verdachte betreffende uittreksel uit het algemeen documentatieregister d.d. 3 april 2006, waaruit blijkt dat de verdachte eerder ter zake van soortgelijke misdrijven is veroordeeld; - de erkenning door de verdachte tegenover de verhorende opsporingsambtenaren dat hij zich aan het op de dagvaarding ad-informandum onder 1 gevoegde feit heeft schuldig gemaakt, welk feit hiermee is afgedaan. De rechtbank is op grond van de ernst van het bewezen geachte, in samenhang met de hiervoor weergegeven overwegingen, feiten en omstandigheden, van oordeel dat in dit geval een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf geboden is. BEWARING TEN BEHOEVE VAN DE RECHTHEBBENDE Nu met betrekking tot de hierna te vermelden in beslag genomen voorwerpen geen persoon als rechthebbende kan worden aangemerkt, zal de rechtbank de bewaring van die voorwerpen ten behoeve van de rechthebbende gelasten. 06118121 5 1.00 STK Bouwverlichting Kl:geel - Z5; BOUWLAMP voorzien van zwart snoer 06118121 17 1.00 STK Slijpmachine Kl:groen BOSCH PWS 600 Z17; in gr. metalen koffer 06118121 20 1.00 STK Boor Kl:rood MANNESMANN Z20; in grijs pl. koffer; LUCHTDRUKBOOR met bijbeh 06118121 21 1.00 STK Boormachine Kl:zwart FERM Z21; in grijze koffer met diverse boren 06118121 25 1.00 STK Boormachine DE WALT DW 566-qs Z25; in zwarte pl. koffer 06118121 27 1.00 PR schoenen Kl:bruin MADDOCK H1; HOGE SCHOENEN 06118121 28 1.00 STK Grasmaaier Kl:oranje/gee WOLFF T1; ELECTRISCHE GRASMACHINE 06118121 30 1.00 PR Rolschaats Kl:rood EAGLE ZA1; 1 paar rood/grijze SKEELERS BENADEELDE PARTIJ [naam benadeelde partij] Naar het oordeel van de rechtbank is de vordering niet van zo eenvoudige aard dat zij zich leent voor behandeling in het strafgeding. De benadeelde partij zal dan ook niet ontvankelijk worden verklaard in haar vordering en zij kan haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter aanbrengen. BENADEELDE PARTIJ [naam benadeelde partij] De rechtbank acht het causaal verband tussen het bewezen verklaarde feit en de schade niet bewezen. De benadeelde partij zal niet ontvankelijk worden verklaard in haar vordering en zij kan haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter aanbrengen. Ten overvloede overweegt de rechtbank dat, gelet op de toelichting van benadeelde partij ter terechtzitting, de door [naam benadeelde partij] gevorderde schade met betrekking tot de grasmaaier niet voor vergoeding in aanmerking komt. BENADEELDE PARTIJ [naam benadeelde partij] De rechtbank acht het causaal verband tussen het bewezen verklaarde feit en de schade alsmede de aansprakelijkheid van de verdachte voor die schade bewezen. De vordering acht zij tot na te noemen bedrag voldoende aannemelijk gemaakt. De civiele vordering is dan ook gegrond en tot na te noemen bedrag voor toewijzing vatbaar. Voor het overige acht de rechtbank de benadeelde partij niet ontvankelijk in haar vordering, voor dit deel kan de benadeelde partij haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter aanbrengen. SCHADEVERGOEDINGSMAATREGEL Met betrekking tot het onder 2 bewezen verklaarde feit acht de rechtbank de verdachte jegens het slachtoffer naar burgerlijk recht tot na te noemen bedrag aansprakelijk voor de schade, die door het strafbare feit is toegebracht. Aan de verdachte zal de verplichting worden opgelegd dat bedrag aan de Staat te betalen ten behoeve van het slachtoffer. TOEPASSING VAN WETSARTIKELEN De rechtbank heeft mede gelet op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 27, 36f en 91 van het Wetboek van Strafrecht. BESLISSING VAN DE RECHTBANK De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte onder 1 primair en subsidiair en onder 3 primair en subsidiair is tenlastegelegd en spreekt de verdachte daarvan vrij. De rechtbank verklaart bewezen dat het tenlastegelegde, zoals hierboven is omschreven, door de verdachte is begaan, stelt vast dat het aldus bewezen verklaarde oplevert de strafbare feiten zoals hierboven is vermeld en verklaart de verdachte deswege strafbaar. De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden waarvan een gedeelte groot 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren. De rechtbank beveelt, dat de voorwaardelijk opgelegde straf niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond, dat de verdachte zich voor het einde van de proeftijd aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt. De rechtbank beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht. De rechtbank gelast de bewaring ten behoeve van de rechthebbende van de navolgende in beslag genomen voorwerpen: 06118121 5 1.00 STK Bouwverlichting Kl:geel - Z5; BOUWLAMP voorzien van zwart snoer 06118121 17 1.00 STK Slijpmachine Kl:groen BOSCH PWS 600 Z17; in gr. metalen koffer 06118121 20 1.00 STK Boor Kl:rood MANNESMANN Z20; in grijs pl. koffer; LUCHTDRUKBOOR met bijbeh 06118121 21 1.00 STK Boormachine Kl:zwart FERM Z21; in grijze koffer met diverse boren 06118121 25 1.00 STK Boormachine DE WALT DW 566-qs Z25; in zwarte pl. koffer 06118121 27 1.00 PR schoenen Kl:bruin MADDOCK H1; HOGE SCHOENEN 06118121 28 1.00 STK Grasmaaier Kl:oranje/gee WOLFF T1; ELECTRISCHE GRASMACHINE 06118121 30 1.00 PR Rolschaats Kl:rood EAGLE ZA1; 1 paar rood/grijze SKEELERS De rechtbank gelast de teruggave aan [naam rechthebbende] van de volgende in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen: 06118121 1 1.00 STK Freesmachine ELU Z1; met opschrift: keuken- en openhaard 06118121 2 1.00 STK Freesmachine Kl:oranje HOLZ-HER 2350 Z2 06118121 3 1.00 STK Decoupeerzaag Kl:grijs ELU Z3 06118121 4 1.00 STK Gereedschap Kl:groen BOSCH DUOTAC PTK 14 E Z4; SPIJKERMACHINE 06118121 6 1.00 STK Freesmachine Kl:grijs ELU Z6; BOVENFREES 06118121 7 1.00 STK Freesmachine ELU Z7; BOVENFREES met inscriptie MOF 31 Lammers 06118121 8 1.00 STK Freesmachine ELU MOF 96 Z8; BOVENFREES 06118121 10 1.00 STK Freesmachine Kl:blauw SF SCHEER Z10; KANTENFREES 06118121 11 1.00 STK Schaafmachine MAKITA `N1923B Z11; SCHAAFMACHINE 06118121 12 1.00 STK Freesmachine HOLZ-HER 2350 Z12; FREES 06118121 15 1.00 STK Boormachine METABO BST12impul Z15;ACCUBOORMACH.IN GROENE KOFFER+Rolband+ bitjes 06118121 16 1.00 STK Decoupeerzaag Kl:grijs ELU Z16; in groen koffer +zaagjes,schroeven en pluggen 06118121 18 1.00 STK Boorhamer Kl:groen METABO Z18; in groen metalen koffer + boren 06118121 19 1.00 STK Koffer Kl:ROOD STARRETT Z19; met diverse gatenboren 06118121 22 1.00 STK Koffer Kl:blauw TACKERTRONIX KWB Z22; zaagjes, boortjes, bitjesboren etc.;gatenboor 06118121 23 1.00 STK Boormachine BOSCH PSB 500RE Z23;in gr. pl. koffer + pluggen/boren/rolband/schr 06118121 24 1.00 STK Slijpmachine BOSCH PWS 500 Z24; in gr.met.koffer;HAAKSE SLIJPER + schijven 06118121 26 1.00 STK Koffer STALEY Z26;div.gerdsch.+oplaadbare METABOlamp+BenDboormac. De rechtbank gelast de teruggave aan [naam rechthebbende] van de volgende in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen: 06118121 9 1.00 STK Zaag Kl:geel DE WALT DW307M Z9; ELECTRISCHE ZAAG 06118121 13 1.00 STK Boormachine HITACHI DH 24 PB Z13; IN GROENE PLASTIC KOFFER 06118121 14 1.00 STK Boormachine BOSCHHAMMER SDS-PLUS Z14; in grijs plastic koffer +oplaadapp. en boren 06118121 25 1.00 STK Boormachine DE WALT DW 566-qs Z25; in zwarte pl. koffer 06118121 31 1.00 PR Rolschaats Kl:zwart ABEC 3 ZA2; 1 paar zwarte SKEELERS 06118121 32 1.00 STK Stoel Kl:groen - ZA3; 1 VISSTOELTJE in groene zak 06118121 33 1.00 STK Kniebeschermer - ZA4; KNIEBESCHERMER 06118121 34 4.00 STK Overige onbenoembaar - ZA5; HANDBESCHERMERS De rechtbank gelast de teruggave aan [naam rechthebbende] van de volgende in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp: 06118121 35 1.00 STK Jas Kl:blauw - WINTERJAS met opschrift O'Neill De rechtbank bepaalt dat de benadeelde partij [naam benadeelde partij] niet ontvankelijk is in haar vordering en dat zij haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen en bepaalt dat de benadeelde partij en de verdachte ieder de eigen kosten draagt. De rechtbank bepaalt dat de benadeelde partij [naam benadeelde partij] niet ontvankelijk is in haar vordering en dat zij haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen en bepaalt dat de benadeelde partij en de verdachte ieder de eigen kosten draagt. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [naam benadeelde partij] van de som van ? 92,85 en veroordeelt de verdachte tevens in de kosten van de benadeelde partij tot op heden gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot op heden begroot op nihil. De rechtbank bepaalt dat de benadeelde partij voor het overige deel van de vordering niet ontvankelijk is en dat zij dat deel van de vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen en bepaalt dat de benadeelde partij en de verdachte ieder de eigen kosten draagt. De rechtbank legt aan de verdachte de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer [naam slachtoffer], een bedrag van ? 92,85 te betalen, bij gebreke van betaling te vervangen door 2 dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft en verstaat dat voldoening aan de verplichting tot betaling aan de Staat van voormeld bedrag ten behoeve van het slachtoffer de veroordeling tot betaling aan de benadeelde partij doet vervallen, alsmede dat betaling van voormeld bedrag aan de benadeelde partij de verplichting tot betaling aan de Staat van dit bedrag doet vervallen. Dit vonnis is gewezen door mr. J.E. Münzebrock, voorzitter en mr. N.R. Boonstra en mr. G. Kaaij, rechters in tegenwoordigheid van mr. Y. Kikkert, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de rechtbank op 19 september 2006, zijnde mr. Kaaij buiten staat dit vonnis binnen de door de wet gestelde termijn mede te ondertekenen.