Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AY9472

Datum uitspraak2006-10-04
Datum gepubliceerd2006-10-04
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - meervoudig
Instantie naamRechtbank Alkmaar
Zaaknummers14.715157-06
Statusgepubliceerd


Indicatie

Gevangenisstraf voor oplichting en valsheid in geschrifte.


Uitspraak

RECHTBANK ALKMAAR Parketnummer : 14.715157-06 Datum uitspraak: 04 oktober 2006 OP TEGENSPRAAK VERKORT VONNIS van de Rechtbank Alkmaar, Meervoudige Kamer voor Strafzaken, in de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum], wonende te [adres en woonplaats]. Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 20 september 2006. De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie, die ertoe strekt dat de rechtbank: - het onder 1 tot en met 4 primair tenlastegelegde, het onder 6 tot en met 10 primair tenlastegelegde en het onder 5. tenlastegelegde zal bewezen verklaren; - de verdachte voor het bewezenverklaarde zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 30 (dertig) maanden met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht; - onttrokken aan het verkeer zal verklaren de inbeslaggenomen goederen: 1 STK papier Kl: Meerkleur Diversen A15.07-13 vals leningcontract, 1 STK papier Kl: Meerkleur Diversen B3 vals echtscheidingsconvenant correspondentie, 1 STK papier Kl: Meerkleur Diversen B4 vervalste brieven belastingdienst, - teruggave aan verdachte zal gelasten van: 1 STK [benadeelde partij 2]se computer onderdelen Kl:Grijs Compaq h.schijf Harde schijf gedemonteerd uit laptop merk Pressario; - de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij 1] zal toewijzen tot een bedrag van € 15.429,13 en daarbij de schadevergoedingsmaatregel zal opleggen; - de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij 2] zal toewijzen tot een bedrag van € 75.000,= , daarbij de schadevergoedingsmaatregel zal opleggen en de benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk zal verklaren; - de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij 3] zal toewijzen tot een bedrag van € 23.000,= en daarbij de schadevergoedingsmaatregel zal opleggen; - de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij 4] zal toewijzen tot een bedrag van € 113.025,30, daarbij de schadevergoedingsmaatregel zal opleggen en de benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk zal verklaren; - de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij 5] zal toewijzen tot een bedrag van € 48.507,06 vermeerderd met de wettelijke rente, de schadevergoedingsmaatregel zal opleggen en de benadeelde partij voor het overige niet-ontvankelijk zal verklaren; - de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij 6] zal toewijzen tot een bedrag van € 41.124,= vermeerderd met de wettelijke rente en daarbij de schadevergoedingsmaatregel zal opleggen; - de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij 7] van [benadeelde partij 7] zal toewijzen tot een bedrag van € 73.984,= vermeerderd met de wettelijke rente en daarbij de schadevergoedingsmaatregel zal opleggen; - de benadeelde partij [benadeelde partij 8] niet ontvankelijk zal verklaren; - de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij 9] zal toewijzen tot een bedrag van € 21.481,02 vermeerderd met de wettelijke rente en daarbij de schadevergoedingsmaatregel zal opleggen; De rechtbank heeft kennis genomen van hetgeen door de verdachte en mr. R. Kiewitt, raadsman van de verdachte, naar voren is gebracht. 1. TENLASTELEGGING Aan de verdachte is, nadat een vordering van de officier van justitie strekkende tot wijziging van de tenlastelegging is toegelaten, ten laste gelegd, dat 1. hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2005 tot en met 9 juni 2005 te Stompetoren, in de gemeente Schermer, en/of in de gemeente Alkmaar, in ieder geval in Nederland, tezamen en in vereniging met Veribus B.V., althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde partij 1] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag, te weten 15.429,13 euro, althans 15.000 euro, in ieder geval een geldbedrag, hebbende verdachte en/of Veribus B.V. met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid die [benadeelde partij 1] medegedeeld en/of doen geloven dat de storting van voornoemd bedrag aan hem, verdachte, en/of Veribus B.V. noodzakelijk was ter aanvulling van een eerder door [benadeelde partij 2] (zijnde de (ex)partner van die [benadeelde partij 1]) aan hem, verdachte, en/of Veribus B.V., gedane storting van 75.000 euro ten behoeve van een belegging in het "EU/Phare/2005"-programma, in ieder geval een belegging, dan wel een lening, en/of die [benadeelde partij 1] medegedeeld en/of doen geloven dat de storting van voornoemd bedrag van 15.429,13 euro, althans 15.000 euro, in ieder geval dat geldbedrag, aan hem, verdachte, en/of Veribus B.V. noodzakelijk was in verband met een aanstaande 'controle van de rekeningen' die bij hem, verdachte, en/of Veribus B.V. zou plaatsvinden en/of dat zij, [benadeelde partij 1], dat bedrag van 15.429,13 euro, althans 15.000 euro, in ieder geval dat geldbedrag, binnen een week, in ieder geval na 'de controle', weer terug zou ontvangen, waardoor die [benadeelde partij 1] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte; (zaak 2) Subsidiair, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden: hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 9 juni 2005 tot en met 12 oktober 2005 te Stompetoren, in de gemeente Schermer, en/of in de gemeente Alkmaar, in ieder geval in Nederland, tezamen en in vereniging met Veribus B.V., althans alleen, opzettelijk een geldbedrag, te weten 15.429,13 euro, in ieder geval een geldbedrag, geheel of ten dele toebehorende aan S.R. [benadeelde partij 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of Veribus B.V., welk geldbedrag verdachte en/of Veribus B.V. anders dan door misdrijf, te weten op basis van een overeenkomst tot belegging, dan wel een (mondelinge) overkomst tot geldlening, onder zich had(den), wederrechtelijk zich heeft toegeëigend; (zaak 2) 2. hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 december 2004 tot en met 17 januari 2005 te Stompetoren, in de gemeente Schermer, en/of in de gemeente Alkmaar, in ieder geval in Nederland, tezamen en in vereniging met Veribus B.V., althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde partij 2] heeft bewogen tot de afgifte van van een geldbedrag, te weten 75.000 euro, in ieder geval een geldbedrag, hebbende verdachte en/of Veribus B.V. met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid die [benadeelde partij 2] medegedeeld en/of doen geloven dat hij, verdachte, en/of Veribus B.V. dat geldbedrag zou(den) beleggen in het EU/Phare/2005-programma, in ieder geval dat geldbedrag zou(den) beleggen, en/of die [benadeelde partij 2] medegedeeld en/of doen geloven dat die [benadeelde partij 2] over dat geldbedrag 6,8% rente (op jaarbasis) zou ontvangen en/of die [benadeelde partij 2] een overeenkomst laten tekenen met daarop de tekst: "OVEREENKOMST VAN GELDLENING EU/PHARE/2005" en/of de tekst: "OVKL/PHARE/2005, 1209/Credit Agricole SA, Executeur-testementair: Mevr. Mr. M. van Coeverden, Van Kijfhoeklaan 71, 2597 TC Den Haag" en/of die [benadeelde partij 2] voornoemde overeenkomst laten tekenen met als partijen die [benadeelde partij 2], hem, verdachte, en Veribus B.V., welke Veribus B.V. als bedrijfsomschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordwest-Holland heeft/had: "Voeren van direktie of kommissariaat over en het deelnemen bij andere vennootschappen, het beleggen van vermogen en vermogenswaarden", waardoor die [benadeelde partij 2] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte; (zaak 3) Subsidiair, indien het vorenstaande onder 2 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden: hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 17 januari 2005 tot en met 8 november 2005 te Stompetoren, in de gemeente Schermer, en/of in de gemeente Alkmaar, in ieder geval in Nederland, tezamen en in vereniging met Veribus B.V., althans alleen, opzettelijk een geldbedrag, te weten 75.000 euro, in ieder geval een geldbedrag, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde partij 2], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of Veribus B.V., welk geldbedrag verdachte en/of Veribus B.V. anders dan door misdrijf, te weten op basis van een overeenkomst tot belegging, dan wel geldlening, onder zich had(den), wederrechtelijk zich heeft toegeëigend; (zaak 3) 3. hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2005 tot en met 19 juli 2005 te Stompetoren, in de gemeente Schermer, en/of in de gemeente Alkmaar, in ieder geval in Nederland, tezamen en in vereniging met Veribus B.V., althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde partij 3] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag, te weten 23.000 euro, in ieder geval een geldbedrag, hebbende verdachte en/of Veribus B.V. met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid die [benadeelde partij 3] medegedeeld dat hij, verdachte, een bedrijf had, genaamd Veribus B.V., dat participeerde in (beleggings)programma's van de Europese Unie en/of medegedeeld en/of doen geloven dat hij, verdachte, en/of Veribus B.V. een probleem had(den), welk probleem hierin bestond dat een deelnemer aan een belegging in een programma van de Europese Unie ziek was geworden en daardoor niet zijn aandeel kon storten, waardoor hij, verdachte, en/of Veribus B.V. niet aan zijn/hun verplichtingen en/of inleg ten behoeve van die belegging kon(den) voldoen en/of die [benadeelde partij 3] medegedeeld en/of doen geloven dat er bij hem, verdachte, en/of Veribus B.V. een controle zou gaan plaatsvinden en/of dat hij, verdachte, en/of Veribus B.V. daarom voor een periode van tien dagen, in ieder geval een korte periode, een bedrag van 60.000 euro nodig had(den) en/of (vervolgens) die [benadeelde partij 3] een "overeenkomst van geldlening" (met de tekst OVKL/PHARE, 8106/8107P/CA) toegestuurd als voorbeeld van het "Phare-programma", in ieder geval een (beleggings)programma van de Europese Unie, en/of die [benadeelde partij 3] een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordwest-Holland van Veribus B.V. toegestuurd, waarop bij Veribus B.V. als bedrijfsomschrijving staat/stond vermeld: "Voeren van direktie of kommissariaat over en het deelnemen bij andere vennootschappen, het beleggen van vermogen en vermogenswaarden" en/of die [benadeelde partij 3] een, door hem, verdachte, ondertekende, "akte houdende overeenkomst van geldlening" (de dato 18 juli 2005) toegestuurd waarin wordt/werd vermeld dat die [benadeelde partij 3] een bedrag van 23.000 euro leende aan hem, verdachte, en/of dat die [benadeelde partij 3] over dat bedrag een rente van 7% (op jaarbasis) zou ontvangen en/of dat af[benadeelde partij 2]sing van de hoofdsom van de lening met de rente uiterlijk zou geschieden per 28 juli 2005, waardoor die [benadeelde partij 3] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte; (zaak 4) Subsidiair, indien het vorenstaande onder 3 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden: hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 19 juli 2005 tot en met 25 oktober 2005 te Stompetoren, in de gemeente Schermer, en/of in de gemeente Alkmaar, in ieder geval in Nederland, tezamen en in vereniging met Veribus B.V., althans alleen, opzettelijk een geldbedrag, te weten 23.000 euro, in ieder geval een geldbedrag, geheel of ten dele toebehorende aan J.P. [benadeelde partij 3], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of Veribus B.V., welk geldbedrag verdachte en/of Veribus B.V. anders dan door misdrijf, te weten op basis van een overeenkomst tot geldlening en/of ten behoeve van een belegging, onder zich had(den), wederrechtelijk zich heeft toegeëigend; (zaak 4) 4. hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks 1 februari 2004 tot en met 8 augustus 2005 te Stompetoren en/of te Oterleek, in de gemeente Schermer, in ieder geval in Nederland, tezamen en in vereniging met Veribus B.V., althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde partij 4] heeft bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedragen, te weten een bedrag van 58.000 euro en/of een bedrag van 4000 euro en/of een bedrag van 51.000 euro, in ieder geval een of meer geldbedragen, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid, die [benadeelde partij 4] meegedeeld en/of doen geloven dat de (buitenlandse) tegoeden en/of rekeningen van hem, verdachte, en Veribus B.V. door de belastingdienst 'bevroren' en/of geblokkeerd waren en/of dat hij, verdachte, en/of Veribus B.V. daardoor financiële problemen had(den) en/of zijn/hun schuldeiser niet kon(den) betalen en/of die [benadeelde partij 4] (daarbij) een of meer vervalste of valselijk opgemaakte brie(f)(ven) (zogenaamd) afkomstig van de Belastingdienst te Alkmaar, waaruit zou moeten blijken, dan wel bleek, dat voornoemde tegoeden en/of rekeningen inderdaad waren 'bevroren' en/of geblokkeerd, getoond, en/of die [benadeelde partij 4] een, door hem, verdachte, valselijk opgemaakte, dan wel vervalste, overeenkomst van geldlening, waaruit zou moeten blijken, dan wel bleek, dat [benadeelde partij 1] aan hem, verdachte, 85.000 euro verschuldigd was, getoond en/of die overeenkomst van geldlening en/of dat verschuldigde bedrag aan die [benadeelde partij 4] gecedeerd en/of (daarbij) die [benadeelde partij 4] een, door hem, verdachte, valselijk opgemaakt, dan wel vervalst, convenant van echtscheiding (tussen die [benadeelde partij 1] en [benadeelde partij 3]) getoond, waaruit zou moeten blijken, dan wel bleek, dat die [benadeelde partij 1] haar schuld (binnenkort) zou kunnen in[benadeelde partij 2]sen, waardoor die [benadeelde partij 4] (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte(n); (zaak 5) Subsidiair, indien het vorenstaande onder 4 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden: hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 4 mei 2004 tot en met 13 oktober 2005 te Stompetoren en/of te Oterleek, in de gemeente Schermer, in ieder geval in Nederland, tezamen en in vereniging met Veribus B.V., althans alleen, opzettelijk een of meer geldbedragen, te weten een geldbedrag van 58.000 euro en/of een geldbedrag van 4.000 euro en/of een geldbedrag van 51.000 euro, in ieder geval een of meer geldbedragen, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde partij 4], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of Veribus B.V., welk(e) goed(eren) verdachte en/of Veribus B.V. anders dan door misdrijf, te weten op basis van een of meer overeenkomst(en) tot geldlening, onder zich had(den), wederrechtelijk zich heeft toegeëigend; (zaak 5) 5. hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2003 tot en met 1 oktober 2005 te Stompetoren, in de gemeente Schermer, in ieder geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal, (telkens) (een) brie(f)(ven) van de Belastingdienst te Alkmaar (gedateerd 16 oktober 2003 en/of 3 februari 2004), - (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt of vervalst, immers heeft verdachte (telkens) valselijk die (originele) brie(f)(ven), onder de originele kop van die brie(f)(ven) met het originele logo en/of met de originele gegevens van de Belastingdienst en/of boven de originele afsluiting van die brie(f)(ven) met de originele ondertekening door een ambtenaar van de Belastingdienst, (deels) ontdaan van de originele tekst van de Belastingdienst en voorzien van de tekst: "Geachte [verdachte], Door u werd vrijwillig meegewerkt aan een onderzoek van de Belastingdienst Heerlen naar bankrekeningen in landen buiten het Koninkrijk der Nederlanden en Hare Majesteit's overzeese gebiedsdelen. Het betreft hier rekeningen in Frankrijk bij de bank Credit Agricole, vestiging Bordeaux op naam van Veribus B.V. en een rekening in Zwitserland op naam van Bernhof Holding AG, vestiging Olten. Het onderzoek had voornamelijk betrekking op beheer van derden-gelden van inwoners binnen Nederland, de opbrengstvergoedingen en doorbetalingen via het hoofdkantoor van de bank Credit Agricole naar directoraat generaal 29 van de Europese Unie, DG29 Landbouw en Visserij te Brussel. Uit het onderzoek, waarvan ik een afschrift zond aan uw gemachtigde Nolsttrenite te Rotterdam, de heer Mr. M.R.B. Gorsira, is komen vast te staan dat uw aangiften VPB over de jaren 1998-2001 corresponderen met de omzet- en provisiebedragen op de aan de Belastingdienst Heerlen verstrekte opgaven en afschriften. Het onderzoek is hiermede afgerond. Ik zal de president van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, rolnummer 00/109, van dit onderzoek op de hoogte brengen in de conclusie van repliek. De Rechtbank zal in haar nadere vonnis ingaan op de door uw gemachtigde in dupliek verzochte schadevergoeding. Indien u de bijgaande vrijwaringsverklaringen door u getekend als directeur van Veribus B.V., retourneert aan de Belastingdienst Heerlen, kunt u binnen enkele dagen wederom vrijelijk beschikken over genoemde rekeningen. Rest mij nog te bevestigen, dat uw onderneming geen naamloze of gecodeerde beleggingsrekeningen zal beheren t.b.v. uw relaties.", in ieder geval bewoordingen van gelijke aard en/of strekking, en/of "Geachte heer, Op 29 januari 2004 heb ik de vrijwaringsformulieren E102 ontvangen van de Dienst belastingen Heerlen voor [verdachte], sofi-nummer 670.77.596. Het betrof hier een onderzoek naar twee bankrekeningen in het buitenland, een op naam van [verdachte] en een op naam van Veribus B.V.. Hierover ontving u een verslag in oktober 2002. Uit genoemd onderzoek is gebleken dat de aangiften Inkomstenbelasting en VPB over de periode 1998-2001 correct aansluiten op genoemde bankrekeningen. Daarmee is het onderzoek definitief afgerond en kunnen de rekeningen worden vrijgegeven voor gebruik, onder de voorwaarden zoals gesteld in de brief van oktober 2002. In september 2003 heeft u de Belastingdienst via de Minister van Financiën verzocht om een vergoeding van rente en "geleden schade in naam". Deze zaak is op 6 januari 2004 behandeld bij de Rechtbank te Amsterdam onder rolnummer 2002.456.P.670.77.596. De uitspraak zal, naar verwachting, begin maart 2004 zijn. U hebt diverse malen verzocht om behandeling met spoed, gezien de financiële gevolgen voor [verdachte]. Ik heb daarom besloten de procedure niet af te wachten en de vrijwaringsverklaringen via het Ministerie van Financiën verder af te handelen. Mocht een schadevergoeding worden toegewezen, dan zal dit seperaat worden afgewikkeld. De termijn van de behandeling van de vrijwaringsverklaringen zal maximaal 6 weken in beslag nemen. Ik zal u van de definitieve vrijgave van de rekeningen (telefonisch) op de hoogte stellen.", in ieder geval bewoordingen van gelijke aard en/of strekking, zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken; (zaak 5) 6. hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 7 april 2002 tot en met 30 december 2004 te Stompetoren, in de gemeente Schermer, in ieder geval in Nederland, tezamen en in vereniging met Veribus B.V., althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde partij 5] heeft bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedragen, te weten een bedrag van 45.000 euro en/of een bedrag van 9.984 euro en/of een bedrag van 3.185 euro en/of een bedrag van 1.322,06 euro en/of een bedrag van 16.000 euro, in ieder geval een of meer geldbedragen, hebbende verdachte en/of Veribus B.V. met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid, die [benadeelde partij 5] ten aanzien van dat geldbedrag van 45.000 euro medegedeeld en/of doen geloven dat hij, verdachte, en/of Veribus B.V. dat geldbedrag van 45.000 euro zou(den) beleggen in het EU/Phare/2005-programma, in ieder geval dat geldbedrag zou(den) beleggen, en/of die [benadeelde partij 5] medegedeeld en/of doen geloven dat die [benadeelde partij 5] over dat geldbedrag van 45.000 euro 11,4% rente (op jaarbasis) zou ontvangen en/of die [benadeelde partij 5] ten aanzien van die 45.000 euro een overeenkomst laten tekenen met daarop de tekst: "OVEREENKOMST VAN GELDLENING" en/of de tekst: "PHARE/FP/js/02/EU/Credit Agricole SA" en/of die [benadeelde partij 5] voornoemde overeenkomst ten aanzien van dat geldbedrag van 45.000 euro laten tekenen met als partijen die [benadeelde partij 5], hem, verdachte, en Veribus B.V., welke Veribus B.V. als bedrijfsomschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordwest-Holland heeft/had: "Voeren van direktie of kommissariaat over en het deelnemen bij andere vennootschappen, het beleggen van vermogen en vermogenswaarden", en/of die [benadeelde partij 5] ten aanzien van dat geldbedrag van 9.984 euro medegedeeld en/of doen geloven dat hij, verdachte, en/of Veribus B.V. dat geldbedrag van 9.984 euro slechts een maand van die [benadeelde partij 5] wilde(n) lenen en/of dat geldbedrag van 9.984 euro na verloop van een maand weer aan die [benadeelde partij 5] zou(den) terugbetalen, en/of die [benadeelde partij 5] ten aanzien van dat geldbedrag van 3.185 euro en/of 1.322,06 euro medegedeeld en/of doen geloven dat de storting van dat geldbedrag van 3.185 euro en/of dat geldbedrag van 1.322,06 euro door die [benadeelde partij 5] aan hem, verdachte, en/of Veribus B.V. noodzakelijk was in verband met het feit dat ten behoeve van het Phare-programma een (extra) inleg gedaan moest worden, in verband met een renteverandering, anders dan door hem, verdachte, en/of Veribus B.V., en/of die [benadeelde partij 5] ten aanzien van dat geldbedrag van 16.000 euro medegedeeld en/of doen geloven dat hij, verdachte, dat geldbedrag kortstondig van die [benadeelde partij 5] wilde lenen ten behoeve van een vakantie en/of in verband met het feit dat hij, verdachte, 'even niet aan zijn geld kon komen' en/of medegedeeld en/of doen geloven dat die [benadeelde partij 5] over het te lenen bedrag een rente van 6,2% zou ontvangen van hem, verdachte, en/of Veribus B.V., waardoor die [benadeelde partij 5] (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte(n); (zaak 8) Subsidiair, indien het vorenstaande onder 6 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden: hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 12 november 2002 tot en met 19 oktober 2005 te Stompetoren, in de gemeente Schermer, in ieder geval in Nederland, tezamen en in vereniging met Veribus B.V., althans alleen, opzettelijk een geldbedrag van 45.000 euro en/of een geldbedrag van 9.984 euro en/of een geldbedrag van 3.185 euro en/of een geldbedrag van 1.322,06 euro en/of een geldbedrag van 16.000 euro, in ieder geval een of meer geldbedrag(en), geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde partij 5], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of Veribus B.V., welk(e) geldbedrag(en) verdachte en/of Veribus B.V. anders dan door misdrijf, te weten op basis van (een) overeenkomst(en) tot belegging en/of geldlening, onder zich had(den), wederrechtelijk zich heeft toegeëigend; (zaak 8) 7. hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2002 tot en met 3 juni 2002 te Stompetoren, in de gemeente Schermer, en/of in de gemeente Amstelveen, in ieder geval in Nederland, tezamen en in vereniging met Veribus B.V., althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde partij 6] heeft bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedragen, te weten tweemaal een bedrag van 45.000 euro, in ieder geval een of meer geldbedragen, hebbende verdachte en/of Veribus B.V. met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid, die [benadeelde partij 6] medegedeeld en/of doen geloven dat hij, verdachte, en/of Veribus B.V. die/dat geldbedrag(en) zou(den) beleggen, en/of die [benadeelde partij 6] medegedeeld en/of doen geloven dat die [benadeelde partij 6] minimaal 9,8% rente (op jaarbasis) zou ontvangen en/of die [benadeelde partij 6] een overeenkomst laten tekenen met daarop de tekst: "BELEGGINGSOVEREENKOMST" en/of de tekst: "OVKB/FP/js/99/DHB/EU/14" en/of die [benadeelde partij 6] voornoemde overeenkomst laten tekenen met als partijen die [benadeelde partij 6], hem, verdachte, en Veribus B.V., welke Veribus B.V. als bedrijfsomschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordwest-Holland heeft/had: "Voeren van direktie of kommissariaat over en het deelnemen bij andere vennootschappen, het beleggen van vermogen en vermogenswaarden", waardoor die [benadeelde partij 6] (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte(n); (zaak 9) Subsidiair, indien het vorenstaande onder 7 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden: hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 31 mei 2002 tot en met 26 oktober 2005 te Stompetoren, in de gemeente Schermer, en/of in de gemeente Amstelveen, in ieder geval in Nederland, tezamen en in vereniging met Veribus B.V., althans alleen, opzettelijk een geldbedrag van in totaal 90.000 euro (twee maal 45.000 euro), in ieder geval een of meer geldbedrag(en), geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde partij 6], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of Veribus B.V., welk(e) geldbedrag(en) verdachte en/of Veribus B.V. anders dan door misdrijf, te weten op basis van (een) overeenkomst(en) tot belegging, onder zich had(den), wederrechtelijk zich heeft toegeëigend; (zaak 9) 8. hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 juni 2002 tot en met 4 maart 2004 te Stompetoren en/of te Oterleek, in de gemeente Schermer en/of in de gemeente Alkmaar, in ieder geval in Nederland, tezamen en in vereniging met Veribus B.V., althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde partij 7] en/of [benadeelde partij 7] heeft bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedragen, te weten een geldbedrag van 30.000 euro en/of een geldbedrag van 17.984 euro en/of een geldbedrag van 26.000 euro, in ieder geval een of meer geldbedragen, hebbende verdachte en/of Veribus B.V. met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid, die [benadeelde partij 7] en/of [benadeelde partij 7] ten aanzien van dat geldbedrag van 30.000 euro medegedeeld en/of doen geloven dat hij, verdachte, en/of Veribus B.V. dat geldbedrag zou(den) beleggen bij de "Credite Agricole" bank in Frankrijk, en/of die [benadeelde partij 7] en/of [benadeelde partij 7] ten aanzien van dat geldbedrag van 30.000 euro medegedeeld en/of doen geloven dat die [benadeelde partij 7] en/of [benadeelde partij 7] minimaal 9,1% rente (op jaarbasis) zou(den) ontvangen en/of die [benadeelde partij 7] en/of [benadeelde partij 7] een overeenkomst laten tekenen met daarop de tekst: "OVEREENKOMST VAN GELDLENING" en/of de tekst: "OVKL/FP/js/95/CA" en/of die [benadeelde partij 7] en/of [benadeelde partij 7] ten aanzien van dat geldbedrag van 30.000 euro voornoemde overeenkomst laten tekenen met als partijen die [benadeelde partij 7] en/of [benadeelde partij 7], hem, verdachte, en Veribus B.V., welke Veribus B.V. als bedrijfsomschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordwest-Holland heeft/had: "Voeren van direktie of kommissariaat over en het deelnemen bij andere vennootschappen, het beleggen van vermogen en vermogenswaarden", en/of die [benadeelde partij 7] en/of [benadeelde partij 7] ten aanzien van dat geldbedrag van 17.984 euro medegedeeld en/of doen geloven dat hij/zij, [benadeelde partij 7] en/of [benadeelde partij 7], met de (extra) inleg van dat geldbedrag van 17.984 euro het totale, via hem, verdachte, en/of Veribus B.V., belegde bedrag op 50.000 euro zou(den) brengen en/of die [benadeelde partij 7] en/of [benadeelde partij 7] ten aanzien van dat totale beleggingsbedrag van 50.000 euro medegedeeld en/of doen geloven dat die [benadeelde partij 7] en/of [benadeelde partij 7] minimaal 9,1% rente (op jaarbasis) zou(den) ontvangen en/of die [benadeelde partij 7] en/of [benadeelde partij 7] een overeenkomst laten tekenen met daarop de tekst: "OVEREENKOMST VAN GELDLENING" en/of de tekst: "OVKL/PHARE 1202/ca." en/of die [benadeelde partij 7] en/of [benadeelde partij 7] ten aanzien van dat totale beleggingsbedrag van 50.000 euro voornoemde overeenkomst (met kenmerk "OVKL/PHARE 1202/ca.") laten tekenen met als partijen die [benadeelde partij 7] en/of [benadeelde partij 7], hem, verdachte, en Veribus B.V., welke Veribus B.V. als bedrijfsomschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordwest-Holland heeft/had: "Voeren van direktie of kommissariaat over en het deelnemen bij andere vennootschappen, het beleggen van vermogen en vermogenswaarden", en/of die [benadeelde partij 7] en/of [benadeelde partij 7] ten aanzien van dat geldbedrag van 26.000 euro medegedeeld en/of doen geloven dat hij, verdachte, dat geldbedrag kortstondig van die [benadeelde partij 7] en/of [benadeelde partij 7] wilde(n) lenen in verband met financiële problemen en/of medegedeeld en/of doen geloven dat die A. [benadeelde partij 7] en/of [benadeelde partij 7] over het te lenen bedrag een rente van 6,5% zou(den) ontvangen van hem, verdachte, en/of Veribus B.V. en/of die [benadeelde partij 7] en/of [benadeelde partij 7] ten aanzien van dat geldbedrag van 26.000 euro medegedeeld en/of doen geloven dat de (buitenlandse) tegoeden en/of rekeningen van hem, verdachte, en Veribus B.V. door de belastingdienst 'bevroren' en/of geblokkeerd waren en/of dat hij, verdachte, en/of Veribus B.V. daardoor financiële problemen had(den) en/of zijn/hun schuldeiser niet kon(den) betalen en/of die [benadeelde partij 7] en/of [benadeelde partij 7] (daarbij) een of meer vervalste of valselijk opgemaakte brie(f)(ven) (zogenaamd) afkomstig van de Belastingdienst te Alkmaar, waaruit zou moeten blijken, dan wel bleek, dat voornoemde tegoeden en/of rekeningen inderdaad waren 'bevroren' en/of geblokkeerd, getoond, waardoor die [benadeelde partij 7] en/of [benadeelde partij 7] (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte(n); (zaak 10) Subsidiair, indien het vorenstaande onder 8 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden: hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 23 december 2002 tot en met 9 november 2005 te Stompetoren en/of te Oterleek, in de gemeente Schermer en/of in de gemeente Alkmaar, in ieder geval in Nederland, tezamen en in vereniging met Veribus B.V., althans alleen, opzettelijk een of meer geldbedrag(en), te weten een geldbedrag van 30.000 euro en/of een geldbedrag van 17.984 euro en/of een geldbedrag van 26.000 euro, in ieder geval een of meer geldbedrag(en), geheel of ten dele toebehorende aan A. [benadeelde partij 7] en/of [benadeelde partij 7], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of Veribus B.V., welk(e) geldbedrag(en) verdachte en/of Veribus B.V. anders dan door misdrijf, te weten op basis van (een) overeenkomst(en) tot geldlening en/of belegging, onder zich had(den), wederrechtelijk zich heeft toegeëigend; (zaak 10) 9. hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2001 tot en met 1 mei 2001 te Stompetoren, in de gemeente Schermer, in ieder geval in Nederland, tezamen en in vereniging met Veribus B.V., althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde partij 8] heeft bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedragen, te weten een bedrag van 75.000 gulden, in ieder geval een of meer geldbedragen, hebbende verdachte en/of Veribus B.V. met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid, die [benadeelde partij 8] medegedeeld en/of doen geloven dat hij, verdachte, en/of Veribus B.V. dat/die geldbedrag(en) zou(den) beleggen, en/of die [benadeelde partij 8] medegedeeld en/of doen geloven dat beleggen van dat/die geldbedrag(en) via hem, verdachte, en/of Veribus B.V. zonder risico was, en/of die [benadeelde partij 8] medegedeeld en/of doen geloven dat die [benadeelde partij 8] minimaal 8,2% rente (op jaarbasis) zou ontvangen en/of die [benadeelde partij 8] een overeenkomst laten tekenen met daarop de tekst: "BELEGGINGSOVEREENKOMST" en/of de tekst: "OVKL/FP/js/99/DHB/EU/Credit Agricole SA.", waardoor die [benadeelde partij 8] (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte(n); (zaak 12) Subsidiair, indien het vorenstaande onder 9 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden: hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 mei 2001 tot en met 10 januari 2006 te Stompetoren, in de gemeente Schermer, in ieder geval in Nederland, tezamen en in vereniging met Veribus B.V., althans alleen, opzettelijk een geldbedrag van 75.000 gulden, in ieder geval een of meer geldbedrag(en), geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde partij 8], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of Veribus B.V., welk(e) geldbedrag(en) verdachte en/of Veribus B.V. anders dan door misdrijf, te weten op basis van een overeenkomst tot belegging, onder zich had(den), wederrechtelijk zich heeft toegeëigend; (zaak 12) 10. hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2002 tot en met 30 december 2004 te Stompetoren en/of te Zuid-Schermer, in de gemeente Schermer, in ieder geval in Nederland, tezamen en in vereniging met Veribus B.V., althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde partij 9] heeft bewogen tot de afgifte van een of meer geldbedragen, te weten een of meer geldbedrag(en) van (in totaal ongeveer) 5.481,02 euro en/of een geldbedrag van 16.000 euro, in ieder geval een of meer geldbedragen, hebbende verdachte en/of Veribus B.V. met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid, die [benadeelde partij 9] ten aanzien van die/dat geldbedrag(en) van (in totaal ongeveer) 5.481,02 euro, in ieder geval een of meer geldbedrag(en), medegedeeld en/of doen geloven dat hij, verdachte, en/of Veribus B.V. dat/die geldbedrag(en) zou(den) beleggen bij de "Credite Agricole" bank in Frankrijk, in ieder geval zou(den) beleggen, en/of die [benadeelde partij 9] ten aanzien van die/dat geldbedrag(en) van (in totaal ongeveer) 5.481,02 euro, in ieder geval een of meer geldbedrag(en), medegedeeld en/of doen geloven dat die [benadeelde partij 9] minimaal 9,8% rente (op jaarbasis) zou ontvangen en/of die [benadeelde partij 9] een overeenkomst laten tekenen met daarop de tekst: "BELEGGINGSOVEREENKOMST" en/of de tekst: "OVKB/FP/js/99/DHB/EU/14" en/of die [benadeelde partij 9] ten aanzien van die/dat geldbedrag(en) van (in totaal ongeveer) 5.481,02 euro, in ieder geval een of meer geldbedrag(en), voornoemde overeenkomst laten tekenen met als partijen die [benadeelde partij 9], hem, verdachte, en Veribus B.V., welke Veribus B.V. als bedrijfsomschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordwest-Holland heeft/had: "Voeren van direktie of kommissariaat over en het deelnemen bij andere vennootschappen, het beleggen van vermogen en vermogenswaarden", en/of die [benadeelde partij 9] ten aanzien van dat geldbedrag van 16.000 euro medegedeeld en/of doen geloven dat hij, verdachte, dat geldbedrag kortstondig van die [benadeelde partij 9] wilde(n) lenen in verband met financiële problemen en/of medegedeeld en/of doen geloven dat die [benadeelde partij 9] over het te lenen bedrag een rente van 6,2% zou ontvangen van hem, verdachte, en/of Veribus B.V. en/of die [benadeelde partij 9] ten aanzien van dat geldbedrag van 16.000 euro medegedeeld en/of doen geloven dat de (buitenlandse) tegoeden en/of rekeningen van hem, verdachte, en Veribus B.V. door de belastingdienst 'bevroren' en/of geblokkeerd waren en/of dat hij, verdachte, en/of Veribus B.V. daardoor financiële problemen had(den) en/of zijn/hun schuldeiser niet kon(den) betalen, waardoor die [benadeelde partij 9] (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte(n); (zaak 13) Subsidiair, indien het vorenstaande onder 10 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden: hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2002 tot en met 11 mei 2006 te Stompetoren en/of te Zuid-Schermer, in de gemeente Schermer, in ieder geval in Nederland, tezamen en in vereniging met Veribus B.V., althans alleen, opzettelijk een of meer geldbedrag(en), te weten een of meer geldbedrag(en) van (in totaal ongeveer) 5.481,02 euro en/of een geldbedrag van 16.000 euro, in ieder geval een of meer geldbedrag(en), geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde partij 9], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of Veribus B.V., welk(e) geldbedrag(en) verdachte en/of Veribus B.V. anders dan door misdrijf, te weten op basis van (een) overeenkomst(en) tot belegging en/of geldlening, onder zich had(den), wederrechtelijk zich heeft toegeëigend; (zaak 13) Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zullen deze worden verbeterd. De verdachte is hierdoor niet geschaad in de verdediging. 2. BEWEZENVERKLARING De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande, dat 1. hij in de periode van 1 januari 2005 tot en met 9 juni 2005 te Stompetoren, in de gemeente Schermer, en/of in de gemeente Alkmaar, tezamen en in vereniging met Veribus B.V., met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde partij 1] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag, te weten 15.429,13 euro, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - bedrieglijk en in strijd met de waarheid die [benadeelde partij 1] medegedeeld en doen geloven dat de storting van voornoemd bedrag aan hem, verdachte, en/of Veribus B.V. noodzakelijk was ter aanvulling van een eerder door [benadeelde partij 2] (zijnde de partner van die [benadeelde partij 1]) aan hem, verdachte, en/of Veribus B.V., gedane storting van 75.000 euro ten behoeve van een belegging in het "EU/Phare/2005"-programma, en die [benadeelde partij 1] medegedeeld en doen geloven dat de storting van voornoemd bedrag van 15.429,13 euro, aan hem, verdachte, en/of Veribus B.V. noodzakelijk was in verband met een aanstaande 'controle van de rekeningen' die bij hem, verdachte, en/of Veribus B.V. zou plaatsvinden en dat zij, [benadeelde partij 1], dat bedrag van 15.429,13 euro, binnen een week, in ieder geval na 'de controle', weer terug zou ontvangen, waardoor die [benadeelde partij 1] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte; 2. hij in de periode van 1 december 2004 tot en met 17 januari 2005 te Stompetoren, in de gemeente Schermer, en in de gemeente Alkmaar, tezamen en in vereniging met Veribus B.V., met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde partij 2] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag, te weten 75.000 euro, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven – bedrieglijk en in strijd met de waarheid die [benadeelde partij 2] medegedeeld en doen geloven dat hij, verdachte, en/of Veribus B.V. dat geldbedrag zou(den) beleggen in het EU/Phare/2005-programma, en die [benadeelde partij 2] medegedeeld en doen geloven dat die [benadeelde partij 2] over dat geldbedrag 6,8% rente (op jaarbasis) zou ontvangen en die [benadeelde partij 2] een overeenkomst laten tekenen met daarop de tekst: "OVEREENKOMST VAN GELDLENING EU/PHARE/2005" en de tekst: "OVKL/PHARE/2005, 1209/Credit Agricole SA, Executeur-testementair: Mevr. Mr. M. van Coeverden, Van Kijfhoeklaan 71, 2597 TC Den Haag" en die [benadeelde partij 2] voornoemde overeenkomst laten tekenen met als partijen die [benadeelde partij 2], hem, verdachte, en Veribus B.V., welke Veribus B.V. als bedrijfsomschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordwest-Holland had: "Voeren van direktie of kommissariaat over en het deelnemen bij andere vennootschappen, het beleggen van vermogen en vermogenswaarden", waardoor die [benadeelde partij 2] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte; 3. hij in de periode van 1 januari 2005 tot en met 19 juli 2005 te Stompetoren, in de gemeente Schermer, en/of in de gemeente Alkmaar, tezamen en in vereniging met Veribus B.V., met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde partij 3] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag, te weten 23.000 euro, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk – zakelijk weergegeven – bedrieglijk en in strijd met de waarheid die [benadeelde partij 3] medegedeeld dat hij, verdachte, een bedrijf had, genaamd Veribus B.V., dat participeerde in (beleggings)programma's van de Europese Unie en medegedeeld en doen geloven dat hij, verdachte, en/of Veribus B.V. een probleem had(den), welk probleem hierin bestond dat een deelnemer aan een belegging in een programma van de Europese Unie ziek was geworden en daardoor niet zijn aandeel kon storten, waardoor hij, verdachte, en/of Veribus B.V. niet aan zijn/hun verplichtingen ten behoeve van die belegging kon(den) voldoen en die [benadeelde partij 3] medegedeeld en doen geloven dat er bij hem, verdachte, en/of Veribus B.V. een controle zou gaan plaatsvinden en dat hij, verdachte, en/of Veribus B.V. daarom voor een periode van tien dagen, een bedrag van 60.000 euro nodig had(den) en vervolgens die [benadeelde partij 3] een "overeenkomst van geldlening" (met de tekst OVKL/PHARE, 8106/8107P/CA) toegestuurd als voorbeeld van het "Phare-programma", en die [benadeelde partij 3] een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordwest-Holland van Veribus B.V. toegestuurd, waarop bij Veribus B.V. als bedrijfsomschrijving staat vermeld: "Voeren van direktie of kommissariaat over en het deelnemen bij andere vennootschappen, het beleggen van vermogen en vermogenswaarden" en die [benadeelde partij 3] een, door hem, verdachte, ondertekende, "akte houdende overeenkomst van geldlening" (de dato 18 juli 2005) toegestuurd waarin wordt vermeld dat die [benadeelde partij 3] een bedrag van 23.000 euro leende aan hem, verdachte, en dat die [benadeelde partij 3] over dat bedrag een rente van 7% (op jaarbasis) zou ontvangen en dat af[benadeelde partij 2]sing van de hoofdsom van de lening met de rente uiterlijk zou geschieden per 28 juli 2005, waardoor die [benadeelde partij 3] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte; 4. hij op tijdstippen in de periode 1 februari 2004 tot en met 8 augustus 2005 te Stompetoren en/of te Oterleek, in de gemeente Schermer, met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door listige kunstgrepen en door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde partij 4] heeft bewogen tot de afgifte van geldbedragen, te weten een bedrag van 58.000 euro en een bedrag van 4000 euro en een bedrag van 51.000 euro, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven – listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid, die [benadeelde partij 4] meegedeeld en doen geloven dat de (buitenlandse) tegoeden en/of rekeningen van hem, verdachte, en Veribus B.V. door de belastingdienst 'bevroren' en/of geblokkeerd waren en dat hij, verdachte, daardoor financiële problemen had en/of zijn schuldeiser niet kon betalen en/of die [benadeelde partij 4] vervalste brieven zogenaamd afkomstig van de Belastingdienst te Alkmaar, waaruit zou moeten blijken, dat voornoemde tegoeden en/of rekeningen inderdaad waren 'bevroren' en/of geblokkeerd, getoond, en/of die [benadeelde partij 4] een, door hem, verdachte, valselijk opgemaakte overeenkomst van geldlening, waaruit zou moeten blijken, dat [benadeelde partij 1] aan hem, verdachte, 85.000 euro verschuldigd was, getoond en dat verschuldigde bedrag aan die [benadeelde partij 4] gecedeerd en/of daarbij die [benadeelde partij 4] een, door hem, verdachte, vervalst convenant van echtscheiding (tussen die [benadeelde partij 1] en [benadeelde partij 3]) getoond, waaruit zou moeten blijken, dat die [benadeelde partij 1] haar schuld binnenkort zou kunnen in[benadeelde partij 2]sen, waardoor die [benadeelde partij 4] telkens werd bewogen tot bovenomschreven afgiften; 5. hij op tijdstippen in de periode van 1 januari 2003 tot en met 1 oktober 2005 te Stompetoren, in de gemeente Schermer, telkens een brief van de Belastingdienst te Alkmaar (gedateerd 16 oktober 2003 en 3 februari 2004), - elk zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - heeft vervalst, immers heeft verdachte telkens valselijk die originele brieven, onder de originele kop van die brieven met het originele logo en met originele gegevens van de Belastingdienst en boven de originele afsluiting van die brieven met de originele ondertekening door een ambtenaar van de Belastingdienst, ontdaan van de tekst van de Belastingdienst en voorzien van de tekst: "Geachte [verdachte], Door u werd vrijwillig meegewerkt aan een onderzoek van de Belastingdienst Heerlen naar bankrekeningen in landen buiten het Koninkrijk der Nederlanden en Hare Majesteit's overzeese gebiedsdelen. Het betreft hier rekeningen in Frankrijk bij de bank Credit Agricole, vestiging Bordeaux op naam van Veribus B.V. en een rekening in Zwitserland op naam van Bernhof Holding AG, vestiging Olten. Het onderzoek had voornamelijk betrekking op beheer van derden-gelden van inwoners binnen Nederland, de opbrengstvergoedingen en doorbetalingen via het hoofdkantoor van de bank Credit Agricole naar directoraat generaal 29 van de Europese Unie, DG29 Landbouw en Visserij te Brussel. Uit het onderzoek, waarvan ik een afschrift zond aan uw gemachtigde Nolsttrenite te Rotterdam, de heer Mr. M.R.B. Gorsira, is komen vast te staan dat uw aangiften VPB over de jaren 1998-2001 corresponderen met de omzet- en provisiebedragen op de aan de Belastingdienst Heerlen verstrekte opgaven en afschriften. Het onderzoek is hiermede afgerond. Ik zal de president van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, rolnummer 00/109, van dit onderzoek op de hoogte brengen in de conclusie van repliek. De Rechtbank zal in haar nadere vonnis ingaan op de door uw gemachtigde in dupliek verzochte schadevergoeding. Indien u de bijgaande vrijwaringsverklaringen door u getekend als directeur van Veribus B.V., retourneert aan de Belastingdienst Heerlen, kunt u binnen enkele dagen wederom vrijelijk beschikken over genoemde rekeningen. Rest mij nog te bevestigen, dat uw onderneming geen naamloze of gecodeerde beleggingsrekeningen zal beheren t.b.v. uw relaties.", en "Geachte heer, Op 29 januari 2004 heb ik de vrijwaringsformulieren E102 ontvangen van de Dienst belastingen Heerlen voor [verdachte], sofi-nummer 670.77.596. Het betrof hier een onderzoek naar twee bankrekeningen in het buitenland, een op naam van [verdachte] en een op naam van Veribus B.V.. Hierover ontving u een verslag in oktober 2002. Uit genoemd onderzoek is gebleken dat de aangiften Inkomstenbelasting en VPB over de periode 1998-2001 correct aansluiten op genoemde bankrekeningen. Daarmee is het onderzoek definitief afgerond en kunnen de rekeningen worden vrijgegeven voor gebruik, onder de voorwaarden zoals gesteld in de brief van oktober 2002. In september 2003 heeft u de Belastingdienst via de Minister van Financiën verzocht om een vergoeding van rente en "geleden schade in naam". Deze zaak is op 6 januari 2004 behandeld bij de Rechtbank te Amsterdam onder rolnummer 2002.456.P.670.77.596. De uitspraak zal, naar verwachting, begin maart 2004 zijn. U hebt diverse malen verzocht om behandeling met spoed, gezien de financiële gevolgen voor [verdachte]. Ik heb daarom besloten de procedure niet af te wachten en de vrijwaringsverklaringen via het Ministerie van Financiën verder af te handelen. Mocht een schadevergoeding worden toegewezen, dan zal dit seperaat worden afgewikkeld. De termijn van de behandeling van de vrijwaringsverklaringen zal maximaal 6 weken in beslag nemen. Ik zal u van de definitieve vrijgave van de rekeningen (telefonisch) op de hoogte stellen.", zulks telkens met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te gebruiken; 6. hij op tijdstippen in de periode van 7 april 2002 tot en met 30 december 2004 te Stompetoren, in de gemeente Schermer, tezamen en in vereniging met Veribus B.V., met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde partij 5] heeft bewogen tot de afgifte van een bedrag van 45.000 euro en een bedrag van 9.984 euro en een bedrag van 3.185 euro en een bedrag van 1.322,06 euro en een bedrag van 16.000 euro, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven – bedrieglijk en in strijd met de waarheid, die [benadeelde partij 5] ten aanzien van dat geldbedrag van 45.000 euro medegedeeld en doen geloven dat hij, verdachte, en/of Veribus B.V. dat geldbedrag van 45.000 euro zou(den) beleggen in het EU/Phare/2005-programma, en die [benadeelde partij 5] medegedeeld en doen geloven dat die [benadeelde partij 5] over dat geldbedrag van 45.000 euro 11,4% rente (op jaarbasis) zou ontvangen en die [benadeelde partij 5] ten aanzien van die 45.000 euro een overeenkomst laten tekenen met daarop de tekst: "OVEREENKOMST VAN GELDLENING" en de tekst: "PHARE/FP/js/02/EU/Credit Agricole SA" en die [benadeelde partij 5] voornoemde overeenkomst ten aanzien van dat geldbedrag van 45.000 euro laten tekenen met als partijen die [benadeelde partij 5], hem, verdachte, en Veribus B.V., welke Veribus B.V. als bedrijfsomschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordwest-Holland had: "Voeren van direktie of kommissariaat over en het deelnemen bij andere vennootschappen, het beleggen van vermogen en vermogenswaarden", en die [benadeelde partij 5] ten aanzien van dat geldbedrag van 9.984 euro medegedeeld en doen geloven dat hij, verdachte, en/of Veribus B.V. dat geldbedrag van 9.984 euro slechts een maand van die [benadeelde partij 5] wilde(n) lenen en dat geldbedrag van 9.984 euro na verloop van een maand weer aan die [benadeelde partij 5] zou(den) terugbetalen, en die [benadeelde partij 5] ten aanzien van dat geldbedrag van 3.185 euro en 1.322,06 euro medegedeeld en doen geloven dat de storting van 3.185 euro en van 1.322,06 euro door die [benadeelde partij 5] aan hem, verdachte, en/of Veribus B.V. noodzakelijk was in verband met het feit dat ten behoeve van het Phare-programma een extra inleg gedaan moest worden, in verband met een renteverandering, en die [benadeelde partij 5] ten aanzien van dat geldbedrag van 16.000 euro medegedeeld en doen geloven dat hij, verdachte, dat geldbedrag kortstondig van die [benadeelde partij 5] wilde lenen in verband met het feit dat hij, verdachte, 'even niet aan zijn geld kon komen' en medegedeeld en doen geloven dat die [benadeelde partij 5] over het te lenen bedrag een rente van 6,2% zou ontvangen, waardoor die [benadeelde partij 5] telkens werd bewogen tot bovenomschreven afgiften; 7. hij op tijdstippen in de periode van 1 januari 2002 tot en met 3 juni 2002 te Stompetoren, in de gemeente Schermer, en/of in de gemeente Amstelveen, tezamen en in vereniging met Veribus B.V., met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde partij 6] heeft bewogen tot de afgifte van tweemaal een bedrag van 45.000 euro, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk – zakelijk weergegeven - bedrieglijk en in strijd met de waarheid, die [benadeelde partij 6] medegedeeld en doen geloven dat hij, verdachte, en/of Veribus B.V. die geldbedragen zou(den) beleggen, en die [benadeelde partij 6] medegedeeld en doen geloven dat die [benadeelde partij 6] minimaal 9,8% rente (op jaarbasis) zou ontvangen en die [benadeelde partij 6] een overeenkomst laten tekenen met daarop de tekst: "BELEGGINGSOVEREENKOMST" en de tekst: "OVKB/FP/js/99/DHB/EU/14" en die [benadeelde partij 6] voornoemde overeenkomst laten tekenen met als partijen die [benadeelde partij 6], hem, verdachte, en Veribus B.V., welke Veribus B.V. als bedrijfsomschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordwest-Holland had: "Voeren van direktie of kommissariaat over en het deelnemen bij andere vennootschappen, het beleggen van vermogen en vermogenswaarden", waardoor die [benadeelde partij 6] telkens werd bewogen tot bovenomschreven afgiften; 8. hij op tijdstippen in de periode van 1 juni 2002 tot en met 4 maart 2004 te Stompetoren en/of te Oterleek, in de gemeente Schermer en/of in de gemeente Alkmaar, tezamen en in vereniging met Veribus B.V., met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door listige kunstgrepen en een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde partij 7] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van 30.000 euro en een geldbedrag van 17.984 euro hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven – listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid, die [benadeelde partij 7] ten aanzien van dat geldbedrag van 30.000 euro medegedeeld en doen geloven dat hij, verdachte, en/of Veribus B.V. dat geldbedrag zou(den) beleggen bij de "Credite Agricole" bank in Frankrijk, en die [benadeelde partij 7] ten aanzien van dat geldbedrag van 30.000 euro medegedeeld en doen geloven dat [benadeelde partij 7] minimaal 9,1% rente (op jaarbasis) zou ontvangen en die [benadeelde partij 7] een overeenkomst laten tekenen met daarop de tekst: "OVEREENKOMST VAN GELDLENING" en de tekst: "OVKL/FP/js/95/CA" en die [benadeelde partij 7] ten aanzien van dat geldbedrag van 30.000 euro voornoemde overeenkomst laten tekenen met als partijen die [benadeelde partij 7], hem, verdachte, en Veribus B.V., welke Veribus B.V. als bedrijfsomschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordwest-Holland had: "Voeren van direktie of kommissariaat over en het deelnemen bij andere vennootschappen, het beleggen van vermogen en vermogenswaarden", en die [benadeelde partij 7] ten aanzien van dat geldbedrag van 17.984 euro medegedeeld en doen geloven dat [benadeelde partij 7], met de extra inleg van dat geldbedrag van 17.984 euro het totale, via hem, verdachte, en/of Veribus B.V., belegde bedrag op 50.000 euro zou brengen en die [benadeelde partij 7] ten aanzien van dat totale beleggingsbedrag van 50.000 euro medegedeeld en doen geloven dat die [benadeelde partij 7] minimaal 9,1% rente (op jaarbasis) zou ontvangen en die [benadeelde partij 7] een overeenkomst laten tekenen met daarop de tekst: "OVEREENKOMST VAN GELDLENING" en de tekst: "OVKL/PHARE 1202/ca." en die [benadeelde partij 7] ten aanzien van dat totale beleggingsbedrag van 50.000 euro voornoemde overeenkomst (met kenmerk "OVKL/PHARE 1202/ca.") laten tekenen met als partijen die [benadeelde partij 7], hem, verdachte, en Veribus B.V., welke Veribus B.V. als bedrijfsomschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noordwest-Holland had: "Voeren van direktie of kommissariaat over en het deelnemen bij andere vennootschappen, het beleggen van vermogen en vermogenswaarden", en hij in de periode van 1 juni 2002 tot en met 4 maart 2004 te Stompetoren en/of te Oterleek, in de gemeente Schermer en/of in de gemeente Alkmaar, met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door listige kunstgrepen en een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde partij 7] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van 26.000 euro, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven – listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid, die [benadeelde partij 7] ten aanzien van dat geldbedrag van 26.000 euro medegedeeld en doen geloven dat hij, verdachte, dat geldbedrag kortstondig van die [benadeelde partij 7] wilde lenen in verband met financiële problemen en medegedeeld en doen geloven dat die [benadeelde partij 7] over het te lenen bedrag een rente van 6,5% zou ontvangen van hem, verdachte, en die [benadeelde partij 7] ten aanzien van dat geldbedrag van 26.000 euro medegedeeld en doen geloven dat de (buitenlandse) tegoeden en/of rekeningen van hem, verdachte, en Veribus B.V. door de belastingdienst 'bevroren' en/of geblokkeerd waren en dat hij, verdachte, en/of Veribus B.V. daardoor financiële problemen had(den) en die [benadeelde partij 7] daarbij een vervalste brief zogenaamd afkomstig van de Belastingdienst te Alkmaar, waaruit zou moeten blijken, dat voornoemde tegoeden en/of rekeningen inderdaad waren 'bevroren' en/of geblokkeerd, getoond, waardoor die [benadeelde partij 7] telkens werd bewogen tot bovenomschreven afgiften; 9. hij in de periode van 1 januari 2001 tot en met 1 mei 2001 te Stompetoren, in de gemeente Schermer, tezamen en in vereniging met Veribus B.V., met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde partij 8] heeft bewogen tot de afgifte van een bedrag van 75.000 gulden, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven – bedrieglijk en in strijd met de waarheid, die [benadeelde partij 8] medegedeeld en doen geloven dat hij, verdachte, en/of Veribus B.V. dat geldbedrag zou(den) beleggen, en/of die [benadeelde partij 8] medegedeeld en doen geloven dat beleggen van dat geldbedrag via hem, verdachte, en/of Veribus B.V. zonder risico was, en/of die [benadeelde partij 8] medegedeeld en doen geloven dat die [benadeelde partij 8] minimaal 8,2% rente (op jaarbasis) zou ontvangen en die [benadeelde partij 8] een overeenkomst laten tekenen met daarop de tekst: "BELEGGINGSOVEREENKOMST" en de tekst: "OVKL/FP/js/99/DHB/EU/Credit Agricole SA.", waardoor die [benadeelde partij 8] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte; 10. hij op tijdstippen in de periode van 1 januari 2002 tot en met 30 december 2004 te Stompetoren en/of te Zuid-Schermer, in de gemeente Schermer, tezamen en in vereniging met Veribus B.V., met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door een samenweefsel van verdichtsels, [benadeelde partij 9] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag, te weten een geldbedrag van 5.481,02 euro en een geldbedrag van 16.000 euro, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven – bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid, die [benadeelde partij 9] ten aanzien van dat geldbedrag van 5.481,02 euro, medegedeeld en doen geloven dat hij, verdachte, en/of Veribus B.V. dat geldbedrag zou beleggen bij de "Credite Agricole" bank, en die [benadeelde partij 9] ten aanzien van dat geldbedrag van 16.000 euro medegedeeld en doen geloven dat hij, verdachte, dat geldbedrag kortstondig van die [benadeelde partij 9] wilde lenen in verband met financiële problemen. waardoor die [benadeelde partij 9] telkens werd bewogen tot bovenomschreven afgiften; Hetgeen meer of anders is tenlastegelegd is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken. 3. BEWIJS De rechtbank grondt de beslissing dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan, op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat. De bewijsmiddelen worden slechts gebruikt ten aanzien van het feit waarop zij blijkens hun inhoud betrekking hebben. 4. NADERE MOTIVERING De verdediging heeft zich ten aanzien van het bewijs gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank. De rechtbank overweegt als volgt. Verdachte heeft ter zitting - zakelijk weergegeven - verklaard - dat hij aspirant geldverschaffers heeft voorgespiegeld dat het over te maken geld zou worden belegd in het “Phare programma van de Europese Unie”, dan wel in verband met een eerdere belegging in dat programma diende te worden gestort; - dat hij ervoor zorgde dat de van de geldleningen/beleggingsovereenkomsten opgemaakte stukken kenmerken droegen die deze voorgespiegelde bestemming leken te bevestigen; - dat hij ook overigens ervoor gezorgd heeft dat de stukken er zo goed mogelijk uitzagen om vertrouwen te wekken en dat om deze reden zowel hijzelf als zijn BV Veribus als partijen werden vermeld, een (minimale)rente/opbrengst werd vermeld en in enkele gevallen ook de naam van een “executeur-testamentair” werd vermeld; - dat hij in geen van de tenlastegelegde gevallen het ontvangen geld daadwerkelijk heeft belegd, - dat hij ook in geen van de gevallen voornemens is geweest het ontvangen geld te beleggen, - dat hij het geld steeds en vrijwel direct na ontvangst heeft aangewend voor de af[benadeelde partij 2]sing van eerder aangegane schulden; - dat hij in de gevallen waarin hij vroeg om een lening in verband met financiële problemen, heeft voorgespiegeld dat deze van tijdelijke aard waren, en daarbij in een aantal gevallen vervalste dan wel valse stukken heeft laten zien, terwijl hij steeds wist dat het probleem niet tijdelijk was en dat hij de leningen niet meer terug zou kunnen betalen. In alle tenlastegelegde gevallen levert dit naar het oordeel van de rechtbank een samenweefsel van verdichtsels op, of anders gezegd een web van leugens, waarin zoals in dit geval ook is gebeurd, ware mededelingen verweven kunnen zijn. Terwijl voorts in de gevallen waarin gebruik is gemaakt van valse stukken tevens sprake is van listige kunstgrepen. De ware onderdelen zijn naar het oordeel van de rechtbank opgenomen om het geheel ingang te doen vinden bij aspirant geldverschaffers. Verdachtes verklaringen ter terechtzitting corresponderen met hetgeen de aangevers hebben verklaard. Voor hen is de door verdachte aangeprezen belegging, dan wel de tijdelijke aard van de financiële problemen, de reden geweest geld aan verdachte ter beschikking te stellen. Dit overigens tegen de achtergrond van het vertrouwen dat zij, gezien verdachtes persoon, zijn maatschappelijke positie en zijn (schijn van) welgesteldheid, in hem stelden. Voorts blijkt de vrijwel directe aanwending van geleende bedragen voor de af[benadeelde partij 2]singen van eerdere schulden, uit het onderzoek naar de bankrekeningen van verdachte en die van Veribus BV. Ten aanzien van een aantal bewezenverklaarde oplichtingen bestaat de feitelijke omschrijving van het oplichtingsmiddel, slechts daaruit dat verdachte heeft medegedeeld dat hij financiële problemen had en het geld slechts korte tijd, dan wel een beperkte periode nodig had. De rechtbank leest dit tegen de achtergrond van de ten aanzien van dezelfde aangevers bewezenverklaarde eerdere oplichtingshandelingen, waarin sprake is van belegging van gelden dan wel bevriezing van tegoeden, en die het kader hebben geschapen waarbinnen een financieel onvermogen van tijdelijke aard aannemelijk was. De rechtbank is van oordeel dat tegen die achtergrond in de bedoelde gevallen ook deze uitlatingen van verdachte, hoewel summier, een samenweefsel van verdichtsels oplevert. Het oogmerk van wederrechtelijke bevoordeling volgt reeds uit het gebruik van bovengenoemde oplichtingsmiddelen. Hetgeen verdachte omtrent zijn (aanvankelijke) intentie tot (uiteindelijke) terugbetaling heeft aangevoerd is in zoverre niet van belang. Verdachte heeft in een aantal gevallen de - inmiddels ontbonden – rechtspersoon Veribus B.V., waarvan hij bestuurder was, als aparte partij bij de overeenkomsten van belegging/geldlening betrokken. In die gevallen acht de rechtbank bewezen dat verdachte de feiten tezamen en in vereniging met deze rechtspersoon heeft begaan. Ten aanzien van feit 5 primair: In verdachtes administratie zijn vervalste brieven van de belastingdienst aangetroffen. In het vooronderzoek heeft verdachte toegegeven dat hij deze brieven –zakelijk weergegeven - heeft vervalst. Ter terechtzitting heeft verdachte daar desgevraagd aan toegevoegd dat hij deze vervalsingen heeft gemaakt om hiermee (aspirant)-schuldeisers voor te spiegelen dat hij nog altijd vermogen had en dat hij daar slechts tijdelijk niet over kon beschikken. Dat verdachte deze bedoeling met de vervalste brieven had, blijkt voorts daaruit dat hij –zoals hij ter zitting heeft bevestigd – deze, dan wel alleen voor wat de datum betreft afwijkende, vervalsingen aan aangevers [benadeelde partij 4] en [benadeelde partij 7] heeft getoond. 5. STRAFBAARHEID VAN HET BEWEZEN VERKLAARDE Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezenverklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is. Het bewezen verklaarde levert op: ten aanzien van het onder 1., 2., 3., en 9. tenlastegelegde: telkens: medeplegen van oplichting; ten aanzien van het onder 4. tenlastegelegde: oplichting, meermalen gepleegd; ten aanzien van het onder 6., 7., 8. en 10 tenlastegelegde: telkens: medeplegen van oplichting, meermalen gepleegd; ten aanzien van het onder 5. tenlastegelegde: valsheid in geschrift, meermalen gepleegd. 6. STRAFBAARHEID VAN DE VERDACHTE Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar. 7. MOTIVERING VAN DE STRAF. De rechtbank heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van het bewezen verklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan en op grond van de persoon van de verdachte. Verdachte heeft in het verdere verleden over een aanzienlijk vermogen beschikt. Hij heeft, toen dit bij gebreke aan voldoende inkomsten was opgesoupeerd, zijn levensstijl niet of in ieder geval onvoldoende aangepast. In plaats hiervan is hij in zijn kennissen- en vriendenkring onder valse voorwendsels steeds weer nieuwe leningen aangegaan, waarbij de nieuwe leningen, in strijd met hetgeen hij voorwendde, (grotendeels) dienden om de oude leningen af te kunnen [benadeelde partij 2]sen. Verdachte heeft op zeer ernstige wijze misbruik gemaakt van het vertrouwen van vrienden en kennissen. Uiteindelijk heeft hij zelfs degenen bij wie hij hulp zei te zoeken voor zijn financiële problemen, op grove wijze misleid. De rechtbank rekent het verdachte in het bijzonder aan dat hij hierbij gebruik heeft gemaakt van valse en vervalste stukken. Uiteindelijk is verdachte er niet meer in geslaagd de aldus ontstane financiële piramide overeind te houden. Verdachte verkeert inmiddels in staat van faillissement. Het zijn (onder anderen) de aangevers in de onderhavige zaak die met een zeer omvangrijk schade zijn achtergebleven. Deze schade betreft veelal (een groot deel van de) financiële reserves van betrokkenen, die in enkele gevallen waren bestemd ter financiering van bijvoorbeeld een pensioen, woongelegenheid of zelfstandige bedrijfsuitoefening. De bewezenverklaarde feiten belopen in totaal een bedrag van ruim 500.000,-- euro. Op grond van het uitgebreid financieel onderzoek dat in deze zaak is uitgevoerd acht de rechtbank aannemelijk dat de verkregen gelden direct of indirect mede - dat wil zeggen naast de af[benadeelde partij 2]sing van eerdere leningen - zijn aangewend voor de bekostiging van vaste lasten en levensonderhoud. Het onderzoek heeft niets opgeleverd dat in de richting wijst van “wegsluizen” van gelden naar het buitenland. Met betrekking tot de persoon van de verdachte heeft de rechtbank in het bijzonder gelet op: - het op naam van de verdachte staand Uittreksel Justitiële Documentatie, gedateerd 16 augustus 2006, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder terzake van enig misdrijf is veroordeeld; - het over de verdachte uitgebrachte voorlichtingsrapport gedateerd 21 juli 2006 van K.J.M. van Dijk, als reclasseringswerker verbonden aan de Reclassering Nederland, onder meer inhoudende dat het recidiverisico als laag wordt beoordeeld. De rechtbank acht, in aanmerking nemende de ernst van de feiten, het aantal gedupeerden en de omvang van de toegebrachte schade, een gevangenisstraf zoals door de officier van justitie geëist in beginsel passend. De rechtbank vindt echter in de persoon van de verdachte aanleiding het na te melden deel van de gevangenisstraf in voorwaardelijke vorm op te leggen. Daarvoor is, naast de leeftijd van verdachte en het gering geachte recidiverisico, redengevend dat verdachte ter zitting verantwoordelijkheid heeft aanvaard voor hetgeen hij heeft aangericht. Daarbij heeft hij er blijk van gegeven de ernst van de feiten in te zien. Voorts heeft hij aangegeven in de toekomst alles in het werk te zullen stellen om de gedupeerden - voor zover nog mogelijk - terug te betalen. 8. MOTIVERING VAN DE MAATREGEL TOT ONTTREKKING AAN HET VERKEER De rechtbank is van oordeel, dat de inbeslaggenomen voorwerpen, te weten: a. 1 STK papier Kl: Meerkleur Diversen A15.07-13 vals leningscontract, b. 1 STK papier Kl: Meerkleur Diversen B3 vals echtscheidingsconvenant correspondentie, c. 1 STK papier Kl: Meerkleur Diversen B4 vervalste brieven belastingdienst, dienen te worden onttrokken aan het verkeer. Het ongecontroleerde bezit daarvan is in strijd met de wet en het algemeen belang. Verder is uit het onderzoek op de terechtzitting het volgende gebleken. Het bewezen verklaarde is met behulp van de voorwerpen begaan. 9. BESLISSING OMTRENT DE OVERIGE IN BESLAG GENOMEN VOORWERPEN De rechtbank is van oordeel, dat het inbeslaggenomen voorwerp, te weten: 1 STK [benadeelde partij 2]se computer onderdelen Kl:Grijs Compaq h.schijf Harde schijf gedemonteerd uit laptop merk Pressario. dient te worden teruggegeven aan verdachte. Uit het onderzoek op de terechtzitting is gebleken, dat deze persoon als rechthebbende kan worden aangemerkt. 10. BENADEELDE PARTIJEN 10.1 De benadeelde partij [benadeelde partij 1], wonende te [adres en woonplaats benadeelde partij 1], heeft vóór aanvang van de terechtzitting in het geding over de strafzaak bij de officier van justitie opgave gedaan van de inhoud van de vordering tot vergoeding van € 15.429,13 wegens schade die de verdachte aan de benadeelde partij heeft toegebracht. 10.2 De benadeelde partij [benadeelde partij 2], wonende te [adres en woonplaats benadeelde partij 2], heeft vóór aanvang van de terechtzitting in het geding over de strafzaak bij de officier van justitie opgave gedaan van de inhoud van de vordering tot vergoeding van € 78.899,38 wegens schade die de verdachte aan de benadeelde partij heeft toegebracht. 10.3 De benadeelde partij [benadeelde partij 3], wonende te [adres en woonplaats benadeelde partij 3], heeft vóór aanvang van de terechtzitting in het geding over de strafzaak bij de officier van justitie opgave gedaan van de inhoud van de vordering tot vergoeding van € 23.000,= wegens schade die de verdachte aan de benadeelde partij heeft toegebracht. 10.4 De benadeelde partij [benadeelde partij 4], wonende te [adres en woonplaats benadeelde partij 4], heeft vóór aanvang van de terechtzitting in het geding over de strafzaak bij de officier van justitie opgave gedaan van de inhoud van de vordering tot vergoeding van € 129.502,30 wegens schade die de verdachte aan de benadeelde partij heeft toegebracht. 10.5 De benadeelde partij [benadeelde partij 5], wonende te [adres en woonplaats benadeelde partij 5], heeft vóór aanvang van de terechtzitting in het geding over de strafzaak bij de officier van justitie opgave gedaan van de inhoud van de vordering tot vergoeding van € 96.536,02 wegens schade die de verdachte aan de benadeelde partij heeft toegebracht. 10.6 De benadeelde partij [benadeelde partij 6], wonende [adres en woonplaats benadeelde partij 6], heeft vóór aanvang van de terechtzitting in het geding over de strafzaak bij de officier van justitie opgave gedaan van de inhoud van de vordering tot vergoeding van € 67.000,= wegens schade die de verdachte aan de benadeelde partij heeft toegebracht. 10.7 De benadeelde partij [benadeelde partij 7], namens [benadeelde partij 7], gevestigd te [adres en woonplaats benadeelde partij 7], heeft vóór aanvang van de terechtzitting in het geding over de strafzaak bij de officier van justitie opgave gedaan van de inhoud van de vordering tot vergoeding van € 83.341,= wegens schade die de verdachte aan de benadeelde partij heeft toegebracht. 10.8 De benadeelde partij [benadeelde partij 8], wonende te [adres en woonplaats benadeelde partij 8], heeft vóór aanvang van de terechtzitting in het geding over de strafzaak bij de officier van justitie opgave gedaan van de inhoud van de vordering tot vergoeding van € 43.656,60 wegens schade die de verdachte aan de benadeelde partij heeft toegebracht. 10.9 Op de terechtzitting heeft zich in het geding over de strafzaak als benadeelde partij gevoegd: [benadeelde partij 9], wonende te [adres en woonplaats benadeelde partij 9], in verband met een vordering tot vergoeding van € 25.691,29 wegens schade die de verdachte aan de benadeelde partij heeft toegebracht. Uit het onderzoek op de terechtzitting is gebleken dat verdachte in staat van faillissement verkeert. Mede gelet op het bepaalde in artikel 26 van de Faillissementswet, acht de rechtbank de vorderingen van de benadeelde partijen reeds om deze reden niet van zo eenvoudige aard dat deze zich lenen voor behandeling in deze procedure. Dat heeft tot gevolg dat de benadeelde partijen niet ontvankelijk dienen te worden verklaard in de vordering. 11. TOEGEPASTE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN De op te leggen straf en maatregelen zijn gegrond op de artikelen 14a, 14b, 14c, 36b, 36c, 36f, 47, 57, 225 en 326 van het Wetboek van Strafrecht. 12. BESLISSING De rechtbank: ? Verklaart bewezen, dat de verdachte het ten laste gelegde, zoals hierboven in de rubriek BEWEZENVERKLARING aangeduid, heeft begaan. ? Verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders tenlaste is gelegd dan hierboven in de rubriek BEWEZENVERKLARING bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij. ? Verstaat dat het bewezen verklaarde oplevert de hierboven in de rubriek STRAFBAARHEID VAN HET BEWEZENVERKLAARDE vermelde strafbare feiten. ? Verklaart de verdachte voor het bewezen verklaarde strafbaar. ? Veroordeelt de verdachte voor het bewezen verklaarde tot een gevangenisstraf voor de tijd van 30 (dertig) maanden. ? Beveelt dat van deze straf een gedeelte, groot 10 (tien) maanden niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij later anders wordt beslist. Stelt daarbij een proeftijd van 2 (twee) jaren vast. De tenuitvoerlegging kan worden gelast indien: - de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd aan een strafbaar feit schuldig maakt. ? Bepaalt dat de tijd die door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van het onvoorwaardelijke gedeelte van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht. ? Verklaart onttrokken aan het verkeer: a. 1 STK papier Kl: Meerkleur Diversen A15.07-13 vals leningscontract, b. 1 STK papier Kl: Meerkleur Diversen B3 vals echtscheidingsconvenant correspondentie, c. 1 STK papier Kl: Meerkleur Diversen B4 vervalste brieven belastingdienst, ? Gelast de teruggave aan de verdachte: van: 1 STK [benadeelde partij 2]se computer onderdelen Kl:Grijs Compaq h.schijf Harde schijf gedemonteerd uit laptop merk Pressario. ? Verklaart de benadeelde partijen: - [BENADEELDE PARTIJ 1], [adres en woonplaats benadeelde partij 1], - [BENADEELDE PARTIJ 2], [adres en woonplaats benadeelde partij 2], - [BENADEELDE PARTIJ 3], [adres en woonplaats benadeelde partij 3], - [BENADEELDE PARTIJ 4], [adres en woonplaats benadeelde partij 4], - [BENADEELDE PARTIJ 5], [adres en woonplaats benadeelde partij 5], - [BENADEELDE PARTIJ 6], [adres en woonplaats benadeelde partij 6], - [BENADEELDE PARTIJ 7], namens [BENADEELDE PARTIJ 7] [adres en woonplaats benadeelde partij 7], - [BENADEELDE PARTIJ 8], [adres en woonplaats benadeelde partij 8], - [BENADEELDE PARTIJ 9], [adres en woonplaats benadeelde partij 9], niet ontvankelijk in de vordering. Dit vonnis is gewezen door mr. A.J. Dondorp, voorzitter, mr. G.D.M. Hoedemaker en mr. mr. E.J.M. Tuijp, rechters, in tegenwoordigheid van B.M. Strijd-van den Berg, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 04 oktober 2006.