Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AZ7066

Datum uitspraak2007-01-23
Datum gepubliceerd2007-01-26
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - meervoudig
Instantie naamRechtbank Alkmaar
Zaaknummers14.810107-06
Statusgepubliceerd


Indicatie

Verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie, welke zich onder meer bezigheield met het telen, bereiden en bewerken van hennep(planten) en ten behoeve van die kwekerijen illegaal aftappen van stroom.


Uitspraak

RECHTBANK ALKMAAR Parketnummer : 14.810107-06 Datum uitspraak: 23 januari 2007 OP TEGENSPRAAK VONNIS van de Rechtbank Alkmaar, Meervoudige Kamer voor Strafzaken, in de zaak van het OPENBAAR MINISTERIE tegen: [Verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1970, gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting Noord-Holland Noord, Huis van Bewaring Schutterswei te Alkmaar. Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 25 september 2006 en de terechtzitting van 14 december 2006 en 9 januari 2007. De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie, die ertoe strekt dat de rechtbank de verdachte van het onder 4 primair en 5 primair tenlastegelegde zal vrijspreken en de verdachte terzake van het onder 1, 2, 3, 4 subsidiair, 5 subsidiair, 6, 7, 8, 9, 10 (alleen plegen), 11 (alleen plegen), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 primair, 22 primair, 23, 24 en 25 zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van vijf jaren met aftrek van voorarrest. De rechtbank heeft voorts kennisgenomen van hetgeen door de verdachte en mr. C.L. Kranendonk, raadsman van de verdachte, naar voren is gebracht. 1. TENLASTELEGGING Op vordering van de officier van justitie is de omschrijving van de tenlastelegging op de terechtzitting van 14 december 2006 gewijzigd op de voet van artikel 314a van het Wetboek van Strafvordering. Aan de verdachte is onder 1 ten laste gelegd, dat hij in of omstreeks de periode van 01 februari 2005 tot en met 01 maart 2006 in de gemeente Heerhugowaard, in een woning gelegen aan de [adres 1], één of meerma(a)l(en) (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in de uitoefening van een beroep of bedrijf, opzettelijk heeft geteeld en/of heeft bereid en/of heeft bewerkt en/of heeft verwerkt, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad, (een) hoeveelhe(i)d(en) van meer dan dertig gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van die wet; Aan de verdachte is onder 2 ten laste gelegd, dat hij in of omstreeks de periode van 01 februari 2005 tot en met 01 maart 2006 in de gemeente Heerhugowaard tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van weder-rechtelijke toeëigening in of uit een woning gelegen aan de [adres 1] heeft weggenomen een hoeveelheid elektriciteit, geheel of ten dele toebehorende aan de Nuon en/of N.V. Continuon Netbeheer, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) de weg te nemen elektriciteit onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel en/of braak en/of verbreking; Aan de verdachte is onder 3 ten laste gelegd, dat hij in of omstreeks de periode van 01 mei 2005 tot en met 31 december 2005 in de gemeente Wervershoof, in een pand gelegen aan de [adres 2], één of meerma(a)l(en) (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in de uitoefening van een beroep of bedrijf, opzettelijk heeft geteeld en/of heeft bereid en/of heeft bewerkt en/of heeft verwerkt, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad, (een) hoeveelhe(i)d(en) van meer dan dertig gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van die wet; Aan de verdachte is onder 4 ten laste gelegd, dat hij in of omstreeks de periode van 01 december 2004 tot en met 23 februari 2006 in de gemeente Obdam, in een pand gelegen aan de [adres 3], één of meerma(a)l(en) (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in de uitoefening van een beroep of bedrijf, opzettelijk heeft geteeld en/of heeft bereid en/of heeft bewerkt en/of heeft verwerkt, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad, (een) hoeveelhe(i)d(en) van meer dan dertig gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van die wet; Subsidiair, indien het vorenstaande onder 4 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden: [P.H.] en/of één of meer ander(e) perso(o)n(en) in of omstreeks de periode van 01 december 2004 tot en met 23 februari 2006 in de gemeente Obdam, in een pand gelegen aan de [adres 3], met elkaar, althans één van hen, in de uitoefening van een beroep of bedrijf, (telkens) opzettelijk heeft/hebben geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft/hebben gehad, (een) hoeveelhe(i)d(en) van meer dan dertig gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte in of omstreeks de periode van 01 december 2004 tot en met 23 februari 2006 in de gemeente Obdam en/of (elders) in Nederland, meermalen, althans éénmaal, (telkens) opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest, door de/een (electriciteits)kabel aan te leggen en/of de/een (electriciteits)kabel aan te sluiten (waardoor de hennepkwekerij in bedrijf kwam); Aan de verdachte is onder 5 ten laste gelegd, dat hij in of omstreeks de periode van 01 december 2004 tot en met 23 februari 2006 in de gemeente Obdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van weder-rechtelijke toeëigening in of uit een pand gelegen aan de [adres 3] heeft weggenomen een hoeveelheid elektriciteit, geheel of ten dele toebehorende aan de Nuon en/of N.V. Continuon Netbeheer, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) de weg te nemen elektriciteit onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel en/of braak en/of verbreking; Subsidiair, indien het vorenstaande onder 5 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden: [P.H.] en/of één of meer ander(e) perso(o)n(en) in of omstreeks de periode van 01 december 2004 tot en met 23 februari 2006 in de gemeente Obdam, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een pand gelegen aan de [adres 3] heeft weggenomen een hoeveelheid electriciteit, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan de Nuon en/of N.V. Nuon Continuon Netbeheer, in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [P.H.] en/of zijn mededader(s) en/of aan verdachte, waarbij die [P.H.] en/of zijn mededader(s) de weg te nemen electriciteit onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel en/of braak en/of verbreking, bij het plegen van welk misdrijf verdachte toen daar opzettelijk behulpzaam is geweest door de/een electriciteitskabel (al dan niet buiten de meter om) aan te leggen en/of de/een electriciteitskabel aan te sluiten en/of (vervolgens) de electriciteitsmeter terug te draaien; Aan de verdachte is onder 6 ten laste gelegd, dat hij in of omstreeks de periode van 01 november 2005 tot en met 06 maart 2006 in de gemeente Landsmeer, in een pand gelegen aan de [adres 4] te Den Ilp, één of meerma(a)l(en) (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in de uitoefening van een beroep of bedrijf, opzettelijk heeft geteeld en/of heeft bereid en/of heeft bewerkt en/of heeft verwerkt, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad, (een) hoeveelhe(i)d(en) van meer dan dertig gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van die wet; Aan de verdachte is onder 7 ten laste gelegd, dat hij in of omstreeks de periode van 01 november 2005 tot en met 06 maart 2006 in de gemeente Landsmeer tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van weder-rechtelijke toeëigening in of uit een pand gelegen aan de [adres 4] te Den Ilp heeft weggenomen een hoeveelheid elektriciteit, geheel of ten dele toebehorende aan de Nuon en/of N.V. Continuon Netbeheer, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) de weg te nemen elektriciteit onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel en/of braak en/of verbreking; Aan de verdachte is onder 8 ten laste gelegd, dat hij in of omstreeks de periode van 01 februari 2006 tot en met 06 maart 2006 in de gemeente Haarlemmermeer, in een pand gelegen aan de [adres 5] te Zwanenburg, één of meerma(a)l(en) (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in de uitoefening van een beroep of bedrijf, opzettelijk heeft geteeld en/of heeft bereid en/of heeft bewerkt en/of heeft verwerkt, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad, (een) hoeveelhe(i)d(en) van meer dan dertig gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van die wet; Aan de verdachte is onder 9 ten laste gelegd, dat hij in of omstreeks de periode van 01 februari 2006 tot en met 06 maart 2006 in de gemeente Haarlemmermeer tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van weder-rechtelijke toeëigening in of uit een pand gelegen aan de [adres 5] te Zwanenburg heeft weggenomen een hoeveelheid elektriciteit, geheel of ten dele toebehorende aan de Nuon en/of N.V. Continuon Netbeheer, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) de weg te nemen elektriciteit onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel en/of braak en/of verbreking; Aan de verdachte is onder 10 ten laste gelegd, dat hij in of omstreeks de periode van 01 januari 2005 tot en met 24 november 2005 in de gemeente Heerhugowaard, in een woning gelegen aan [adres 6], één of meerma(a)l(en) (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in de uitoefening van een beroep of bedrijf, opzettelijk heeft geteeld en/of heeft bereid en/of heeft bewerkt en/of heeft verwerkt, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad, (een) hoeveelhe(i)d(en) van meer dan dertig gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van die wet; Aan de verdachte is onder 11 ten laste gelegd, dat hij in of omstreeks de periode van 01 januari 2005 tot en met 24 november 2005 in de gemeente Heerhugowaard tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van weder-rechtelijke toeëigening in of uit een woning gelegen aan [adres 6] heeft weggenomen een hoeveelheid elektriciteit, geheel of ten dele toebehorende aan de Nuon en/of N.V. Continuon Netbeheer, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) de weg te nemen elektriciteit onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel en/of braak en/of verbreking; Aan de verdachte is onder 12 ten laste gelegd, dat hij in of omstreeks de periode van 15 december 2003 tot en met 15 maart 2004 in de gemeente Ede, in een pand gelegen aan de [adres 7], één of meerma(a)l(en) (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in de uitoefening van een beroep of bedrijf, opzettelijk heeft geteeld en/of heeft bereid en/of heeft bewerkt en/of heeft verwerkt, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad, (een) hoeveelhe(i)d(en) van meer dan dertig gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van die wet; Aan de verdachte is onder 13 ten laste gelegd, dat hij in of omstreeks de periode van 15 december 2003 tot en met 15 maart 2004 in de gemeente Ede tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in of uit een pand gelegen aan de [adres 7] heeft weggenomen een hoeveelheid elektriciteit, geheel of ten dele toebehorende aan de Nuon en/of N.V. Continuon Netbeheer, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) de weg te nemen elektriciteit onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel en/of braak en/of verbreking; Aan de verdachte is onder 14 ten laste gelegd, dat hij in of omstreeks de periode van 19 mei 2003 tot en met 28 september 2004 in de gemeente Menaldumadeel, in een pand gelegen aan [adres 8], één of meerma(a)l(en) (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in de uitoefening van een beroep of bedrijf, opzettelijk heeft geteeld en/of heeft bereid en/of heeft bewerkt en/of heeft verwerkt, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad, (een) hoeveelhe(i)d(en) van meer dan dertig gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van die wet; Aan de verdachte is onder 15 ten laste gelegd, dat hij in of omstreeks de periode van 01 december 2004 tot en met 10 januari 2005 in de gemeente Renkum, in een pand gelegen aan de [adres 9] één of meerma(a)l(en) (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in de uitoefening van een beroep of bedrijf, opzettelijk heeft geteeld en/of heeft bereid en/of heeft bewerkt en/of heeft verwerkt, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad, (een) hoeveelhe(i)d(en) van meer dan dertig gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van die wet; Aan de verdachte is onder 16 ten laste gelegd, dat hij in of omstreeks de periode van 01 december 2004 tot en met 10 januari 2005 in de gemeente Renkum tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van weder-rechtelijke toeëigening in of uit een pand gelegen aan de [adres 9] heeft weggenomen een hoeveelheid elektriciteit, geheel of ten dele toebehorende aan de Nuon en/of N.V. Continuon Netbeheer, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) de weg te nemen elektriciteit onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel en/of braak en/of verbreking; Aan de verdachte is onder 17 ten laste gelegd, dat hij in of omstreeks de periode van 01 januari 2005 tot en met 01 juni 2005 in de gemeente Arnhem, in een pand gelegen aan de [adres 10], één of meerma(a)l(en) (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in de uitoefening van een beroep of bedrijf, opzettelijk heeft geteeld en/of heeft bereid en/of heeft bewerkt en/of heeft verwerkt, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad, (een) hoeveelhe(i)d(en) van meer dan dertig gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van die wet; Aan de verdachte is onder 18 ten laste gelegd, dat hij in of omstreeks de periode van 01 januari 2005 tot en met 01 juni 2005 in de gemeente Arnhem tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in of uit een pand gelegen aan de [adres 10] heeft weggenomen een hoeveelheid elektriciteit, geheel of ten dele toebehorende aan de Nuon en/of N.V. Continuon Netbeheer, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) de weg te nemen elektriciteit onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel en/of braak en/of verbreking; Aan de verdachte is onder 19 ten laste gelegd, dat hij in of omstreeks de periode van 01 december 2004 tot en met 31 maart 2005 in de gemeente Arnhem, in één of meer pand(en) gelegen aan de [adres 11] één of meerma(a)l(en) (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in de uitoefening van een beroep of bedrijf, opzettelijk heeft geteeld en/of heeft bereid en/of heeft bewerkt en/of heeft verwerkt, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad, (een) hoeveelhe(i)d(en) van meer dan dertig gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van die wet; Aan de verdachte is onder 20 ten laste gelegd, dat hij in of omstreeks de periode van 01 december 2004 tot en met 31 maar 2005 in de gemeente Arnhem tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van weder-rechtelijke toeëigening in of uit één of meer pand(en) gelegen aan de [adres 11] heeft weggenomen een hoeveelheid elektriciteit, geheel of ten dele toebehorende aan de Nuon en/of N.V. Continuon Netbeheer, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) de weg te nemen elektriciteit onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel en/of braak en/of verbreking; Aan de verdachte is onder 21 ten laste gelegd, dat hij in of omstreeks de periode van 01 december 2004 tot en met 19 april 2005 in de gemeente Arnhem, in een pand gelegen aan [adres 12], één of meerma(a)l(en) (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in de uitoefening van een beroep of bedrijf, opzettelijk heeft geteeld en/of heeft bereid en/of heeft bewerkt en/of heeft verwerkt, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad, (een) hoeveelhe(i)d(en) van meer dan dertig gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van die wet; Subsidiair, indien het vorenstaande onder 21 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden: [A.H.] en/of [L.V] en/of [J.V.] en/of één of meer ander(e) perso(o)n(en) in of omstreeks de periode van 01 december 2004 tot en met 19 april 2005 in de gemeente Arnhem, in een pand gelegen aan het [adres 12], met elkaar, althans één van hen, in de uitoefening van een beroep of bedrijf, (telkens) opzettelijk heeft/hebben geteeld en/of bereid en/of bewerkt en/of verwerkt, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft/hebben gehad, (een) hoeveelhe(i)d(en) van meer dan dertig gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, tot en/of bij het plegen van welk(e) misdrijf/misdrijven verdachte in of omstreeks de periode van 01 december 2004 tot en met 19 april 2005 in de gemeente Arnhem en/of (elders) in Nederland, meermalen, althans éénmaal, (telkens) opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest, door het pand in te richten en/of te verbouwen zodat dat pand geschikt was/werd om hennepplanten in te telen en/of vervolgens aldaar hennepplanten te planten en/of de electriciteit ten behoeve van die hennepkwekerij (buiten de electriciteitsmeter om) aan te leggen; Aan de verdachte is onder 22 ten laste gelegd, dat hij in of omstreeks de periode van 01 december 2004 tot en met 19 april 2005 in de gemeente Arnhem tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van weder-rechtelijke toeëigening in of uit een woning gelegen aan het [adres 12] heeft weggenomen een hoeveelheid elektriciteit, geheel of ten dele toebehorende aan de Nuon en/of N.V. Continuon Netbeheer, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) de weg te nemen elektriciteit onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel en/of braak en/of verbreking; Subsidiair, indien het vorenstaande onder 22 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden: [A.H.] en/of [L.V] en/of [J.V.] en/of één of meer ander(e) perso(o)n)en) op of omstreeks de periode van 01 december 2004 tot en met 19 april 2005 in de gemeente Arnhem tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning gelegen aan [adres 12] heeft weggenomen een hoeveelheid elektriciteit, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan de Nuon en/of N.V. Continuon Netbeheer, in elk geval aan een ander of anderen dan aan die [A.H.] en/of [L.V] en/of [J.V.] en/of zijn/hun mededader(s) en/of aan verdachte, waarbij die [A.H.] en/of [L.V] en/of [J.V.] en/of zijn/hun mededader(s) de weg te nemen elektriciteit onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking, bij het plegen van welk misdrijf verdachte toen daar opzettelijk behulpzaam is geweest door (buiten de meter om) de electriciteit aan te leggen; Aan de verdachte is onder 23 ten laste gelegd, dat hij in of omstreeks de periode van 01 januari 2005 tot en met 18 april 2005 in de gemeente Heemskerk, in een pand gelegen aan [adres 13], één of meerma(a)l(en) (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, in de uitoefening van een beroep of bedrijf, opzettelijk heeft geteeld en/of heeft bereid en/of heeft bewerkt en/of heeft verwerkt, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad, (een) hoeveelhe(i)d(en) van meer dan dertig gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van die wet; Aan de verdachte is onder 24 ten laste gelegd, dat hij in of omstreeks de periode van 01 januari 2005 tot en met 18 april 2005 in de gemeente Heemskerk tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van weder-rechtelijke toeëigening in of uit een pand gelegen aan [adres 13] heeft weggenomen een hoeveelheid elektriciteit, geheel of ten dele toebehorende aan de Nuon en/of N.V. Continuon Netbeheer, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) de weg te nemen elektriciteit onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel en/of braak en/of verbreking; Aan de verdachte is onder 25 ten laste gelegd, dat hij in of omstreeks de periode van 01 mei 2003 tot en met 6 maart 2006 op één of meer verschillende tijdstip(pen) in de gemeente Heerhugowaard en/of (elders) in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, welke organisatie werd gevormd door een (duurzaam) amenwerkingsverband van personen te weten hij, verdachte, en/of [A.H.] en/of [P.H.] en/of [J.V] en/of [A.B.] en/of [S.W.] en/of één of meer ander(e) perso(o)n(en), welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk - de misdrijven als omschreven in artikel 3 onder B en/of C van de Opiumwet, te weten het meerdere keren (in de uitoefening van beroep of bedrijf) opzettelijk telen en/of bereiden en/of bewerken en/of verwerken, in elk geval het opzettelijk aanwezig hebben, van één of meer hoeveelhe(i)d(en) van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van die wet en/of - de misdrijven als omschreven in artikel 311 lid 1 onder 4 en 5 van het Wetboek van Strafrecht, te weten het meerdere keren ten behoeve van hennepkwekerijen plegen van diefstal(len) van electriciteit en/of - de misdrijven als omschreven in artikel 285 en/of 282 en/of 282a en/of 300 en/of 302 en/of 312 en/of 317 van het Wetboek van Strafrecht, te weten het bedreigen van één of meer perso(o)n(en) en/of de gijzeling en/of de wederrechtelijke vrijheidsberoving van één of meer perso(o)n(en) en/of het plegen van geweld tegen één of meer perso(o)n(en) en/of het door middel van geweld of bedreiging van geweld wegnemen van goederen van één of meer perso(o)n(en) en/of de afpersing van één of meer perso(o)n(en) en/of andere geweldsmisdrijven en/of - de misdrijven als omschreven in artikel 420 bis en/of artikel 420 ter en/of artikel 420 quater Wetboek van Strafrecht, te weten het witwassen van gelden afkomstig van de verkoop van hennep, zijnde hennep een middel vermeld op de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid van die wet, in elk geval gelden afkomstig uit/van een of meer misdrij(f)v(en) terwijl hij, verdachte, (een van de) leider(s) van voornoemde organisatie was. Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zullen deze worden verbeterd. De verdachte is hierdoor niet geschaad in de verdediging. 2. VRIJSPRAAK Naar het oordeel van de rechtbank is niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte onder 4 primair, 5 primair en 18 is ten laste gelegd. De rechtbank overweegt ten aanzien van de feiten 4 primair en 5 primair dat op grond van de inhoud van het dossier niet kan worden vastgesteld, dat verdachte ten behoeve van deze kwekerij meer handelingen heeft verricht dan het aanleggen en aansluiten van de elektriciteitskabel. Op grond hiervan is de rechtbank van oordeel dat verdachtes rol ten aanzien van deze kwekerij niet gekwalificeerd kan worden als die van medepleger. Hetzelfde geldt voor de diefstal van elektriciteit op deze locatie. De rechtbank overweegt ten aanzien van feit 18 (diefstal elektriciteit aan de [adres 10] te Arnhem) het volgende. In het dossier bevindt zich ten aanzien van deze diefstal geen aangifte van N.V. Continuon Netbeheer waaruit blijkt dat op het adres [adres 10] te Arnhem illegaal stroom is afgetapt. De enige aanwijzing van diefstal van stroom op dat adres is de verklaring van verdachte afgelegd ter terechtzitting waarin hij letterlijk verklaart dat hij op dat adres “stroom heeft afgetapt”. Ook uit het proces-verbaal van doorzoeking van dat perceel blijkt niets met betrekking tot diefstal van elektriciteit. De rechtbank is van oordeel dat er ten aanzien van dit feit onvoldoende wettig bewijs voorhanden is. De verdachte moet derhalve van bovengenoemde feiten worden vrijgesproken. 3. BEWEZENVERKLARING Gelet op de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting, de verklaring van [S.W.] (Map 2, pag. 590 ev.) en het proces-verbaal doorzoeking gedateerd 22 maart 2006 (Map 3, pag. 12 ev), acht de rechtbank wettig bewezen en heeft de rechtbank de overtuiging verkregen dat de verdachte het tenlastegelegde onder 1 heeft begaan, met dien verstande, dat hij in de periode van 1 februari 2005 tot en met 1 maart 2006 in de gemeente Heerhugowaard, in een woning gelegen aan de [adres 1], meermalen tezamen en in vereniging met anderen, in de uitoefening van een beroep of bedrijf, opzettelijk heeft geteeld hoeveelheden van meer dan dertig gram van een materiaal bevattende hennep; Gelet op de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting en de aangifte van N.V. Continuon Netbeheer (Map 3, ZT002, pag, 35 ev) acht de rechtbank wettig bewezen en heeft de rechtbank de overtuiging verkregen dat de verdachte het tenlastegelegde onder 2 heeft begaan, met dien verstande, dat hij in de periode van 1 februari 2005 tot en met 1 maart 2006 in de gemeente Heerhugowaard tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in een woning gelegen aan de [adres 1], heeft weggenomen een hoeveelheid elektriciteit, toebehorende aan de N.V. Continuon Netbeheer, waarbij verdachte en zijn mededaders de weg te nemen elektriciteit onder hun bereik hebben gebracht door middel van verbreking; Gelet op de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting, de verklaring van [S.W.] (Map 2, pag. 590 ev) en het proces-verbaal doorzoeking d.d. 21 februari 2006 (Map3, ZT003, pag. 21 ev), acht de rechtbank wettig bewezen en heeft de rechtbank de overtuiging verkregen dat de verdachte het tenlastegelegde onder 3 heeft begaan, met dien verstande, dat hij in de periode van 1 mei 2005 tot en met 31 december 2005 in de gemeente Wervers-hoof, in een pand gelegen aan [adres 2], meermalen tezamen en in vereniging met anderen, in de uitoefening van een beroep of bedrijf, opzettelijk heeft geteeld hoeveelheden van meer dan dertig gram van een materiaal bevattende hennep; Gelet op de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting en het proces-verbaal van bevindingen (Map 3, ZT004, pag. 22 ev), acht de rechtbank wettig bewezen en heeft de rechtbank de overtuiging verkregen dat de verdachte het tenlastegelegde onder 4 subsidiair heeft begaan, met dien verstande, dat [P.H.] in de periode van 1 december 2004 tot en met 23 februari 2006 in de gemeente Obdam, in een pand gelegen aan [adres 3], in de uitoefening van een beroep of bedrijf, opzettelijk heeft geteeld hoeveelheden van meer dan dertig gram van een materiaal bevattende hennep, tot het plegen van welk misdrijf verdachte in de periode van 1 december 2004 tot en met 23 februari 2006 in de gemeente Obdam opzettelijk gelegenheid heeft verschaft door de elektriciteitskabel aan te leggen en de elektriciteitskabel aan te sluiten waardoor de hennepkwekerij in bedrijf kwam; Gelet op de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting en de aangifte van N.V. Continuon Netbeheer (Map 3, ZT004, pag. 12 ev.) acht de rechtbank wettig bewezen en heeft de rechtbank de overtuiging verkregen dat de verdachte het tenlastegelegde onder 5 subsidiair heeft begaan, met dien verstande, dat [P.H.] in de periode van 1 december 2004 tot en met 23 februari 2006 in de gemeente Obdam, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening int een pand gelegen aan [adres 3], heeft weggenomen een hoeveelheid elektriciteit, toebehorende aan de N.V. Continuon Netbeheer, waarbij die [P.H.] de weg te nemen elektriciteit onder zijn bereik heeft gebracht door middel van verbreking, bij het plegen van welk misdrijf verdachte toen en daar opzettelijk behulpzaam is geweest door een elektriciteitskabel (al dan niet buiten de meter om) aan te leggen en de elektriciteitskabel aan te sluiten en vervolgens de elektriciteitsmeter terug te draaien; Gelet op de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting, de verklaring van [K.Z.] (Map2, pag. 646 ev) en het proces-verbaal van bevindingen (Map 3, ZT005, Pag. 64 ev) acht de rechtbank wettig bewezen en heeft de rechtbank de overtuiging verkregen dat de verdachte het tenlastegelegde onder 6 heeft begaan, met dien verstande, dat hij in de periode van 1 november 2005 tot en met 6 maart 2006 in de gemeente Landsmeer, in een pand gelegen aan [adres 4], te Den Ilp, meermalen tezamen en in vereniging met anderen, in de uitoefening van een beroep of bedrijf, opzettelijk heeft geteeld hoeveelheden van meer dan dertig gram van een materiaal bevattende hennep; Gelet op de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting, de aangifte van N.V. Continuon Netbeheer (Map 3, ZT005, pag, 107 ev.) acht de rechtbank wettig bewezen en heeft de rechtbank de overtuiging verkregen dat de verdachte het tenlastegelegde onder 7 heeft begaan, met dien verstande, dat hij in de periode van 1 november 2005 tot en met 6 maart 2006 in de gemeente Landsmeer tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in een pand gelegen aan [adres 4], te Den Ilp heeft weggenomen een hoeveelheid elektriciteit, toebehorende aan de N.V. Continuon Netbeheer, waarbij verdachte en zijn mededaders de weg te nemen elektriciteit onder hun bereik hebben gebracht door middel van verbreking; Gelet op de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting, de verklaring van [R.E.] (Map 2, pag. 550 ev) en het proces-verbaal van bevindingen (Map 4, ZT006, pag. 60 ev) acht de rechtbank wettig bewezen en heeft de rechtbank de overtuiging verkregen dat de verdachte het tenlastegelegde onder 8 heeft begaan, met dien verstande, dat hij in de periode van 1 februari 2006 tot en met 6 maart 2006 in de gemeente Haarlemmermeer, in een pand gelegen aan de [adres 5], te Zwanenburg, tezamen en in vereniging met anderen, in de uitoefening van een beroep of bedrijf, opzettelijk heeft geteeld, een hoeveelheid van meer dan dertig gram van een materiaal bevattende hennep; Gelet op de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting, de aangifte van N.V. Continuon Netbeheer (Map 4, ZT006, pag, 101 ev.) acht de rechtbank wettig bewezen en heeft de rechtbank de overtuiging verkregen dat de verdachte het tenlastegelegde onder 9 heeft begaan, met dien verstande, dat hij in de periode van 1 februari 2006 tot en met 6 maart 2006 in de gemeente Haarlem-mermeer tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in een pand gelegen aan de [adres 5] te Zwanenburg heeft weggenomen een hoeveelheid elektriciteit, toebehorende aan de N.V. Continuon Netbeheer, waarbij verdachte en zijn mededader de weg te nemen elektriciteit onder hun bereik hebben gebracht door middel van verbreking; Gelet op de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting en het proces-verbaal van bevindingen (ZT011, pag. 13 ev) acht de rechtbank wettig bewezen en heeft de rechtbank de overtuiging verkregen dat de verdachte het tenlastegelegde onder 10 heeft begaan, met dien verstande, dat hij in de periode van 1 januari 2005 tot en met 24 november 2005 in de gemeente Heerhugowaard, in een woning gelegen aan [adres 6], meermalen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, opzettelijk heeft geteeld, hoeveelheden van meer dan dertig gram van een materiaal bevattende hennep; Gelet op de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting, de aangifte van N.V. Continuon Netbeheer (ZT011, pag. 64 ev.) acht de rechtbank wettig bewezen en heeft de rechtbank de overtuiging verkregen dat de verdachte het tenlastegelegde onder 11 heeft begaan, met dien verstande, dat hij in de periode van 1 januari 2005 tot en met 24 november 2005 in de gemeente Heerhugowaard, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in een woning gelegen aan [adres 6] heeft weggenomen een hoeveelheid elektriciteit, toebehorende aan de N.V. Continuon Netbeheer, waarbij verdachte de weg te nemen elektriciteit onder zijn bereik heeft gebracht door middel van verbreking; Gelet op de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting en het proces-verbaal van bevindingen (ZP001, pag. 44 ev) acht de rechtbank wettig bewezen en heeft de rechtbank de overtuiging verkregen dat de verdachte het tenlastegelegde onder 12 heeft begaan, met dien verstande, dat hij in de periode van 15 december 2003 tot en met 15 maart 2004 in de gemeente Ede, in een pand gelegen aan [adres 7], meermalen tezamen en in vereniging met een ander of anderen, in de uitoefening van een beroep of bedrijf, opzettelijk heeft geteeld, hoeveelheden van meer dan dertig gram van een materiaal bevattende hennep; Gelet op de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting, de aangifte van N.V. Continuon Netbeheer (ZP001, pag. 98 ev.) acht de rechtbank wettig bewezen en heeft de rechtbank de overtuiging verkregen dat de verdachte het tenlastegelegde onder 13 heeft begaan, met dien verstande, dat hij in de periode van 15 december 2003 tot en met 15 maart 2004 in de gemeente Ede tezamen en in vereniging met een ander of anderen, met het oogmerk van weder-rechtelijke toe-eigening in een pand gelegen aan [adres 7] heeft weggenomen een hoeveelheid elektriciteit, toebehorende aan de N.V. Continuon Netbeheer, waarbij verdachte en zijn mededader de weg te nemen elektriciteit onder hun bereik hebben gebracht door middel van verbreking; Gelet op de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting, de verklaring van [A.B.] (ZP002, pag. 153 ev) en het proces-verbaal van bevindingen (ZP002, pag. 51 ev) acht de rechtbank wettig bewezen en heeft de rechtbank de overtuiging verkregen dat de verdachte het tenlastegelegde onder 14 heeft begaan, met dien verstande, dat hij in de periode van 19 mei 2003 tot en met 28 september 2004 in de gemeente Menaldumadeel, in een pand gelegen aan [adres 8], meermalen tezamen en in vereniging met anderen, in de uitoefening van een beroep of bedrijf, opzettelijk heeft geteeld hoeveelheden van meer dan dertig gram van een materiaal bevattende hennep; Gelet op de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting, het proces-verbaal van bevindingen (ZP003, pag. 33 ev) en het proces-verbaal onderzoek hennepkwekerij (ZP003, pag. 54 ev) acht de rechtbank wettig bewezen en heeft de rechtbank de overtuiging verkregen dat de verdachte het tenlastegelegde onder 15 heeft begaan, met dien verstande, dat hij in de periode van 1 december 2004 tot en met 10 januari 2005 in de gemeente Renkum, in een pand gelegen aan de [adres 9], tezamen en in vereniging met anderen, in de uitoefening van een beroep of bedrijf, opzettelijk heeft geteeld een hoeveelheid van meer dan dertig gram van een materiaal bevattende hennep; Gelet op de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting, de aangifte van N.V. Continuon Netbeheer (ZP003, pag. 66 ev) acht de rechtbank wettig bewezen en heeft de rechtbank de overtuiging verkregen dat de verdachte het tenlastegelegde onder 16 heeft begaan, met dien verstande, dat hij in de periode van 1 december 2004 tot en met 10 januari 2005 in de gemeente Renkum tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in een pand gelegen aan de [adres 9] heeft weggenomen een hoeveelheid elektriciteit, toebehorende aan de N.V. Continuon Netbeheer, waarbij verdachte en zijn mededaders de weg te nemen elektriciteit onder hun bereik hebben gebracht door middel van verbreking; Gelet op de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting en de verklaring van [S.W.] (ZP004, pag. 144 ev) acht de rechtbank wettig bewezen en heeft de rechtbank de overtuiging verkregen dat de verdachte het tenlastegelegde onder 17 heeft begaan, met dien verstande, dat hij in de periode van 1 januari 2005 tot en met 1 juni 2005 in de gemeente Arnhem, in een pand gelegen aan [adres 10], meermalen tezamen en in vereniging met anderen, in de uitoefening van een beroep of bedrijf, opzettelijk heeft geteeld hoeveelheden van meer dan dertig gram van een materiaal bevattende hennep; Gelet op de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting, de processen-verbaal onderzoek hennepkwekerij (ZP005, pag. 98 ev) en de verklaring van [J.D.] (ZP005, pag. 119 ev) acht de rechtbank wettig bewezen en heeft de rechtbank de overtuiging verkregen dat de verdachte het tenlastegelegde onder 19 heeft begaan, met dien verstande, dat hij in de periode van 1 december 2004 tot en met 31 maart 2005 in de gemeente Arnhem, in panden gelegen aan de [adres 11], meermalen, tezamen en in vereniging met anderen, in de uitoefening van een beroep of bedrijf, opzettelijk heeft geteeld, hoeveelheden van meer dan dertig gram van een materiaal bevattende hennep; Gelet op de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting, de aangifte van N.V. Continuon Netbeheer (ZP005, pag. 139 ev) acht de rechtbank wettig bewezen en heeft de rechtbank de overtuiging verkregen dat de verdachte het tenlastegelegde onder 20 heeft begaan, met dien verstande, dat hij in de periode van 1 december 2004 tot en met 31 maar 2005 in de gemeente Arnhem tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in een pand gelegen aan de [adres 11] heeft weggenomen een hoeveelheid elektriciteit, toebehorende aan de N.V. Continuon Netbeheer, waarbij verdachte en zijn mededaders de weg te nemen elektriciteit onder hun bereik hebben gebracht door middel van verbreking; Gelet op de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting, het proces-verbaal onderzoek hennepkwekerij (ZP006, pag. 70 ev) en de verklaring van [S.W.] (ZP006, pag. 104 ev) acht de rechtbank wettig bewezen en heeft de rechtbank de overtuiging verkregen dat de verdachte het tenlastegelegde onder 21 heeft begaan, met dien verstande, dat hij in de periode van 1 december 2004 tot en met 19 april 2005 in de gemeente Arnhem, in een pand gelegen aan [adres 12], meermalen tezamen en in vereniging met een ander of anderen, in de uitoefening van een beroep of bedrijf, opzettelijk heeft geteeld hoeveelheden van meer dan dertig gram van een materiaal bevattende hennep; Gelet op de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting en de aangifte van N.V. Continuon Netbeheer (ZP006, pag. 70 ev) acht de rechtbank wettig bewezen en heeft de rechtbank de overtuiging verkregen dat de verdachte het tenlastegelegde onder 22 heeft begaan, met dien verstande, dat hij in de periode van 1 december 2004 tot en met 19 april 2005 in de gemeente Arnhem tezamen en in vereniging met een ander of anderen, met het oogmerk van weder-rechtelijke toe-eigening in uit een woning gelegen aan [adres 12], heeft weggenomen een hoeveelheid elektriciteit, toebehorende aan de N.V. Continuon Netbeheer, waarbij verdachte en zijn mededader(s) de weg te nemen elektriciteit onder hun bereik hebben gebracht door middel van verbreking; Gelet op de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting, het proces-verbaal van bevindingen (ZP007, pag. 54 ev) en de verklaring van [S.W.] (ZP007, pag. 135 ev) acht de rechtbank wettig bewezen en heeft de rechtbank de overtuiging verkregen dat de verdachte het tenlastegelegde onder 23 heeft begaan, met dien verstande, dat hij in de periode van 1 januari 2005 tot en met 18 april 2005 in de gemeente Heemskerk, in een pand gelegen aan [adres 13], tezamen en in vereniging met anderen, in de uitoefening van een beroep of bedrijf, opzettelijk heeft geteeld een hoeveelheid van meer dan dertig gram van een materiaal bevattende hennep; Gelet op de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting en de aangifte van N.V. Continuon Netbeheer (ZP007, pag. 97 ev) acht de rechtbank wettig bewezen en heeft de rechtbank de overtuiging verkregen dat de verdachte het tenlastegelegde onder 24 heeft begaan, met dien verstande, dat hij in de periode van 1 januari 2005 tot en met 18 april 2005 in de gemeente Heemskerk tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in een pand gelegen aan [adres 13], heeft weggenomen een hoeveelheid elektriciteit, toebehorende aan de N.V. Continuon Netbeheer, waarbij verdachte en zijn mededaders de weg te nemen elektriciteit onder hun bereik hebben gebracht door middel van verbreking; Gelet op de bekennende verklaring van verdachte ter terechtzitting, de verklaring van [A.H.] tegenover de politie op 10 oktober 2006 en de verklaring van [S.W.], afgelegd bij de Rechter-Commissaris belast met de behandeling van strafzaken op 16 november 2006 acht de rechtbank wettig bewezen en heeft de rechtbank de overtuiging verkregen dat de verdachte het tenlastegelegde onder 25 heeft begaan, met dien verstande, dat hij in de periode van 1 mei 2003 tot en met 6 maart 2006 op tijdstippen in de gemeente Heerhugowaard en elders in Nederland, heeft deelgenomen aan een organisatie, welke organisatie werd gevormd door een duurzaam samenwerkingsverband van personen te weten hij, verdachte, en/of [A.H.] en [P.H.] en en [A.B.] en [S.W.] en één of meer andere personen, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven, namelijk - de misdrijven als omschreven in artikel 3 onder B van de Opiumwet, te weten het meerdere keren in de uitoefening van beroep of bedrijf opzettelijk telen en/of bereiden en/of bewerken en/of verwerken, van hoeveelheden van meer dan 30 gram van een materiaal bevattende hennep, en - de misdrijven als omschreven in artikel 311 lid 1 onder 4 en 5 van het Wetboek van Strafrecht, te weten het meerdere keren ten behoeve van hennepkwekerijen plegen van diefstallen van elektriciteit. Hetgeen meer of anders is tenlastegelegd is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken. 4. BEWIJS De rechtbank grondt de beslissing dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan, op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat. De bewijsmiddelen worden slechts gebruikt ten aanzien van het feit waarop zij blijkens hun inhoud betrekking hebben. 5. NADERE MOTIVERING Ten aanzien van de feiten 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21 en 23 heeft de rechtbank in het algemeen het volgende overwogen Het (helpen) inrichten van een ruimte om deze gereed te maken voor het kweken van hennep levert niet zonder meer “telen” op in de zin van artikel 3 onder B van de Opiumwet. Echter, indien het blijkens de gebezigde bewijsmiddelen ten tijde van het inrichten van de ruimte aan verdachte bekend is dan wel aan verdachte bekend moet worden verondersteld dat de bestemming van de ruimte is het kweken c.q. telen van hennep, alsmede vast staat dat deze ruimte vervolgens als hennepkwekerij in gebruik is genomen, kan dit naar het oordeel van de rechtbank anders liggen. Er kan immers sprake zijn van een zodanige nauwe en volledige samenwerking van verdachte met de personen die de planten plaatsen en verzorgen, dat verdachte moet worden beschouwd als medepleger van het telen. Afhankelijk van de intensiteit van de samenwerking is sprake van medeplichtigheid dan wel medeplegen. In casu wist verdachte dat [A.H.] zich bezighield met hennepteelt. Verdachte bouwde in opdracht van [A.H.] weedhokken op verschillende locaties in Nederland en ontving van [A.H.] voor zijn werkzaamheden een financiële beloning. Daarnaast werd door [A.H.] voor verdachte de huur van zijn woning voldaan. Onderdeel van de werkzaamheden van verdachte was de (illegale) elektriciteitsvoorziening ten behoeve van de kwekerijen, en verzorgde hij als het zo uitkwam ook de plantjes. Verdachte kreeg op enig moment de naam de beste hokkenbouwer van Nederland te zijn. Ten aanzien van de feiten 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21 en 23 heeft de rechtbank in het algemeen het volgende overwogen Blijkens de bewezenverklaring is naar het oordeel van de rechtbank sprake van het in de uitoefening van beroep of bedrijf opzettelijk telen van hennep. De bewezen verklaarde hennepkwekerijen bevatten meer dan 500 planten en waren blijkens de aangetroffen apparatuur professioneel ingericht. Uit de wetsgeschiedenis valt af te leiden dat de wetgever in dat geval de strafverzwarende omstandigheid “opzettelijk handelen in beroep of bedrijf” op het oog heeft gehad. Daarbij komt dat verdachte een financieel belang had bij zijn betrokkenheid in de hennepkwekerijen. Gelet op het voorgaande acht de rechtbank bewezen dat verdachte heeft gehandeld in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Ten aanzien van feit 25 (criminele organisatie) Met betrekking tot de te laste gelegde deelneming aan een criminele organisatie overweegt de rechtbank als volgt. Volgens vaste rechtspraak dient er, wil er sprake zijn van een criminele organisatie als bedoeld in artikel 140 Wetboek van Strafrecht, een duurzaam en gestructureerd samenwerkingsverband te bestaan. Dit samenwerkingsverband heeft een bepaalde mate van begrenzing ten opzichte van haar omgeving, de leden werken onderling samen aan een gemeenschappelijke doelstelling en hebben daarbij een zekere rolverdeling. Naar het oordeel van de rechtbank is er sprake van een georganiseerd samenwerkingsverband van enkele personen die als verdachten voorkomen in het zogeheten Talio-onderzoek. Dit blijkt uit het gegeven dat enkele medeverdachten een nauwe en volledige samenwerking hebben gehad bij het opzetten en beheren van diverse hennepkwekerijen. Bij deze gezamenlijke uitvoering van hennepteelt blijkt uit de diverse verklaringen van medeverdachten dat de betrokkenen een rolverdeling hadden. Uit het dossier blijkt voorts dat de groep personen die met regelmaat in de kwekerijen werkte in de loop der tijd enigszins wisselde van samenstelling. Deze vaste samenwerkingsrelaties gedurende een nauw omschreven periode vormen een sterke aanwijzing voor de samenhang in het samenwerkingsverband. Naast personen die op incidentele basis werden ingeschakeld was er een duidelijke, ook voor de betrokkenen kenbare kern van medewerkers. De organisatie kende daarmee een onderscheid tussen “binnen” en “buiten”. Naar het oordeel van de rechtbank blijkt uit de bewijsmiddelen dat het oogmerk van de organisatie ook gericht was op de diefstal van electriciteit. Uit de verklaringen van [A.H.] van 10 oktober 2006 bij de politie en de verklaringen van [verdachte] blijkt dat de diefstal van stroom met enige regelmaat verbonden was met de hennepteelt. De officier van justitie heeft ter terechtzitting gesteld dat de in de tenlastelegging opgenomen geweldsdelicten tot het bijkomend oogmerk van de organisatie dienen te worden gerekend. De rechtbank volgt haar daarin niet. Wat de gijzeling van 12 december 2005 betreft overweegt de rechtbank dat deze weliswaar het initiatief is geweest van enkele personen binnen de organisatie, maar dat niet blijkt dat dit geweld is toegepast om de samenhang binnen dan wel de identiteit van de organisatie in stand te houden. Evenmin blijkt uit het dossier dat geweld of bedreiging met geweld hoorde tot de vaste of regelmatig toegepaste methoden om realisering van de andere doelen van de organisatie, te weten hennepteelt en de diefstal van elektriciteit te vergemakkelijken. Tot een soortgelijke conclusie komt de rechtbank ten aanzien van witwassen als een veronderstelde doelstelling van de organisatie. Voor zover de verdachten van het Talio-onderzoek behoren tot de organisatie als hiervoor beschreven kan wel worden aangenomen dat zij hun verdiensten uit de hennepteelt – individueel - voor hun levensonderhoud hebben besteed. In zoverre is er sprake geweest van witwassen. Het dossier biedt naar het oordeel van de rechtbank echter geen aanwijzingen dat het witwassen op een grootschalige en georganiseerde wijze geschiedde. Gelet hierop kan het witwassen naar het oordeel van de rechtbank niet als het (neven)doel van de criminele organisatie worden beschouwd. De vraag resteert of verdachte als deelnemer van de criminele organisatie kan worden aangemerkt. De rechtbank is van oordeel dat gelet op het grote aantal bewezen verklaarde hennepkwekerijen waarbij verdachte als medepleger betrokken is geweest, verdachte kan worden aangemerkt als deelnemer van de criminele organisatie. De vordering van de officier van justitie dat verdachte tevens als leider moet worden beschouwd volgt de rechtbank niet. De sturende rol die verdachte ten opzichte van de medeverdachten [W] en [K] heeft gehad, was louter van uitvoerende aard en beperkt tot de werkvloer. Het dossier biedt verder geen steun voor de stelling dat de rol van de verdachte verder ging dan hiervoor weergegeven, hetgeen naar het oordeel van de rechtbank bevestigd wordt door de wijze waarop en de mate waarin verdachte financieel werd beloond. 6. STRAFBAARHEID VAN HET BEWEZEN VERKLAARDE Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van het bewezenverklaarde uitsluit, zodat dit strafbaar is. Het bewezen verklaarde levert op: Ten aanzien van de feiten 1, 3, 6, 12, 14, 17, 19 en 21 telkens: Medeplegen van het in de uitoefening van een beroep of bedrijf opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3, onder B van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd Ten aanzien van het onder 4 subsidiair bewezen verklaarde: Medeplichtigheid aan handelen in strijd met een in artikel 3, eerste lid onder B van de Opiumwet gegeven verbod. Ten aanzien van het onder 5 subsidiair bewezen verklaarde: Medeplichtigheid aan diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van verbreking Ten aanzien van feit 10: Het in de uitoefening van een beroep of bedrijf opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3, onder B van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd. Ten aanzien van feit 11: Diefstal, waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van verbreking. Ten aanzien van de feiten 8, 15 en 23, telkens: Medeplegen van in de uitoefening van een beroep of bedrijf opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3, onder B van de Opiumwet gegeven verbod. Ten aanzien van de feiten 2, 7, 9, 13, 16, 20, 22 en 24, telkens: Diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldig het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van verbreking Ten aanzien van feit 25: Het deelnemen aan een organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven 7. STRAFBAARHEID VAN DE VERDACHTE Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is dus strafbaar. 8. MOTIVERING VAN DE STRAF De rechtbank heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de ernst van het bewezen verklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan en op grond van de persoon van de verdachte. De rechtbank heeft daarbij in het bijzonder het volgende in beschouwing genomen: Verdachte heeft deelgenomen aan een criminele organisatie, welke zich onder meer bezighield met het telen, bereiden en bewerken van hennep(planten) en het ten behoeve van die kwekerijen illegaal aftappen van stroom. Verdachte heeft aldus een bijdrage geleverd aan het op de markt brengen van (grote) partijen softdrugs. Het gebruik van hennep vormt, door het toenemende THC-gehalte, een gevaar voor de gezondheid van de gebruikers en leidt door het verslavende karakter van het gebruik tot criminaliteit. Verdachte heeft hier kennelijk niet bij stilgestaan en alleen uit louter financieel gewin gehandeld. Hoewel verdachte niet als leider van de organisatie kan worden aangemerkt had hij wel een belangrijke rol binnen de organisatie namelijk die van meewerkend voorman. Hij heeft in die zin een grote rol gespeeld bij het opbouwen en onderhouden van een groot aantal professioneel opgezette kwekerijen. Daarnaast heeft verdachte ten behoeve van een groot aantal van die kwekerijen de elektriciteit achter de meter omgelegd teneinde te voorkomen dat het werkelijke stroomverbruik kon worden geregistreerd. Het is een feit van algemene bekendheid dat het op de markt brengen van partijen drugs schadelijk is voor de volksgezondheid en dat daarmee de verslavingsproblematiek met alle daarmee vaak gepaard gaande vormen van criminaliteit in stand wordt gehouden. De verdachte heeft hierbij kennelijk uit louter financieel gewin gehandeld. Bovendien heeft verdachte met zijn mededaders illegaal stroom afgetapt, waardoor aanzienlijke schade is ontstaan voor de energieleverancier en bovendien gevaarlijke situaties zijn ontstaan in de zin van kortsluiting en brandgevaar. Met betrekking tot de persoon van de verdachte heeft de rechtbank in het bijzonder gelet op: - het op naam van de verdachte staand uittreksel uit het Algemeen Documentatieregister, gedateerd 2 maart 2006 waaruit blijkt dat de verdachte reeds eerder terzake van onder andere vermogensdelicten en drugsgerelateerde delicten is veroordeeld. - het over de verdachte uitgebrachte voorlichtingsrapport gedateerd 26 april 2006 van H.M.V. Izeboud als reclasseringswerker verbonden aan Reclassering Nederland, Regio Alkmaar-Haarlem. Met betrekking tot de persoon van de verdachte heeft de rechtbank verder nog het volgende overwogen: Ondanks een eerdere veroordeling terzake van overtreding van artikel 3 van de Opiumwet en diefstal van elektriciteit in oktober 2003 heeft verdachte zich opnieuw en dit maal op grootschalige wijze ingelaten met de hennepteelt. Verdachte heeft verklaard dat onvoldoende inkomsten en schulden hem hebben bewogen deze feiten te begaan. Ter terechtzitting heeft verdachte verklaard dat hij niets meer met de mensen, waar hij ten tijde van zijn criminele activiteiten mee omging, te maken wil hebben en dat zijn vrouw om die reden al is verhuisd naar een andere plaats. Voorts heeft hij aangevoerd zich te hebben aangemeld voor schuldsanering en weer te willen gaan werken wanneer hij uit detentie komt. Uit voormeld reclasseringsrapport blijkt dat het recidiverisico hoog wordt ingeschat wanneer verdachte, ondanks zijn goede voornemens, geen adequate, geen structurele begeleiding aanvaardt bij het aanpakken van zijn problemen, huisvesting, financiën/schulden en regulier werk/inkomen. Geadviseerd wordt om aan de verdachte een verplicht contact op te leggen alsmede een budgetteringstraining. De rechtbank heeft bij het bepalen van de straf en de hoogte daarvan naast het vorenstaande voorts rekening gehouden met de omstandigheid dat de verdachte vrijwel vanaf het begin tegenover de politie openheid van zaken heeft gegeven en daarbij ook zijn eigen aandeel in de feiten niet uit de weg is gegaan. In beginsel acht de rechtbank een geheel onvoorwaardelijke vrijheidsstraf een passende sanctie voor de bewezenverklaarde feiten. De rechtbank is, gelet op de persoon van de verdachte en de wijze waarop hij er blijk van heeft gegeven zich te willen inzetten om zijn leven een andere wending te geven, evenwel van oordeel dat oplegging van een deels voorwaardelijke vrijheidsstraf op haar plaats is met daaraan verbonden na te noemen bijzondere voorwaarde. 9. TOEGEPASTE WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN De op te leggen straf is gegrond op de artikelen 14a (oud), 14a, 14b (oud), 14b, 14c, 47, 48, 57, 63, 140 (oud), 140 en 311 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 3 en 11 (oud), 11 van de Opiumwet. 10. BESLISSING De rechtbank: Verklaart niet wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte het 4 primair, 5 primair en 18 ten laste gelegde heeft begaan en spreekt de verdachte daarvan vrij. Verklaart bewezen, dat de verdachte het ten laste gelegde, zoals hierboven in de rubriek BEWEZENVERKLARING aangeduid, heeft begaan. Verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders tenlaste is gelegd dan hierboven in de rubriek BEWEZENVERKLARING bewezen is verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij. Verstaat dat het bewezen verklaarde oplevert de hierboven in de rubriek STRAFBAARHEID VAN HET BEWEZENVERKLAARDE vermelde strafbare feiten. Verklaart de verdachte voor het bewezen verklaarde strafbaar. Veroordeelt de verdachte voor het bewezen verklaarde tot een gevangenisstraf voor de tijd van 36 (ZESENDERTIG) MAANDEN. Beveelt dat van deze straf een gedeelte, groot 8 (ACHT) MAANDEN niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij later anders wordt beslist. Stelt daarbij een proeftijd van twee jaren vast. De tenuitvoerlegging kan worden gelast indien: - de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd aan een strafbaar feit schuldig maakt. - de veroordeelde gedurende de proeftijd de hierna vermelde bijzondere voorwaarde niet naleeft. Stelt als bijzondere voorwaarde: - dat de veroordeelde zich zal gedragen naar de aanwijzingen, die de veroordeelde zullen worden gegeven door of namens Reclassering Nederland, Regio Alkmaar-Haarlem, zolang deze instelling dit, in overleg met de officier van justitie te Alkmaar noodzakelijk oordeelt, ook indien deze aanwijzingen inhouden het volgen van een budgetteringstraining. Verstrekt aan de genoemde instelling opdracht om aan de veroordeelde hulp en steun te verlenen bij de naleving van deze bijzondere voorwaarde. Bepaalt dat de tijd die door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van het onvoorwaardelijke gedeelte van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere vrijheidsstraf in mindering is gebracht. Dit vonnis is gewezen door mr. R.M. Steinhaus, voorzitter, mr. R. van de Water en mr. F.J. Lourens, rechters, in tegenwoordigheid van mr. A. de Graag en M. Woudman, griffiers, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 23 januari 2007.