Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AZ8080

Datum uitspraak2007-01-04
Datum gepubliceerd2007-02-08
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - enkelvoudig
Instantie naamRechtbank Breda
Zaaknummers418727 MB 06-144
Statusgepubliceerd
SectorSector kanton


Indicatie

Wahv. Beroep gegrond verklaard. Motivering van de bestreden beslissing niet toegespitst op het geval van betrokkene.


Uitspraak

Rechtbank Breda Sector kanton Bergen op Zoom PROCES-VERBAAL TERECHTZITTING, TEVENS HOUDEND AANTEKENING MONDELINGE UITSPRAAK Kantonnummer: 418727 MB VERZ 06-144 CJIB-nummer : 89205319 Uitspraak van de kantonrechter mr. W.E.M. Verjans van 4 januari 2007 op het beroepschrift ex artikel 9 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) van: naam : [betrokkene] geboren : [datum] adres : [adres] plaats : [woonplaats] procederend in persoon. Het beroep is behandeld ter openbare terechtzitting van donderdag 4 januari 2007, waarbij het Openbaar Ministerie (OM) werd vertegenwoordigd door mr. J. Visser. Betrokkene is, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet verschenen. Van het verhandelde ter zitting is door de griffier aantekening gehouden. SANCTIEGEGEVENS Betrokkene is de sanctie opgelegd ter zake de gedraging als vermeld en nader omschreven in het zaakoverzicht van 14 mei 2006, dat deel uitmaakt van het dossier, dat door betrokkene kon worden ingezien. BEOORDELING Betrokkene is tijdig tegen de beslissing van de officier van justitie in beroep gekomen, zodat zij daarin kan worden ontvangen. De inhoud van de processtukken, bezien in samenhang met wat tijdens de mondelinge behandeling ter zitting is gebleken, leidt tot het volgende oordeel. De beslissing van de officier van justitie van 28 maart 2006 vermeldt geen deugdelijke motivering omdat deze motivering niet is toegespitst op het geval van betrokkene. Nu ter zitting de motivering niet is aangepast, kan de beslissing van de officier van justitie niet worden gehandhaafd. De kantonrechter zal het beroep van betrokkene dan ook gegrond verklaren en de beslissing van de officier van justitie vernietigen. BESLISSING Verklaart het beroep gegrond. Vernietigt de beslissing van de officier van justitie van 6 april 2006. Bepaalt dat aan betrokkene het bedrag dat zij aan zekerheid heeft gestort, aan haar dient te worden terugbetaald. De kantonrechter, Verzonden op: Ingevolge de bepalingen van de Wahv is het instellen van hoger beroep tegen deze beslissing niet mogelijk.