Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AZ8083

Datum uitspraak2007-01-04
Datum gepubliceerd2007-02-08
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - enkelvoudig
Instantie naamRechtbank Breda
Zaaknummers415682
Statusgepubliceerd
SectorSector kanton


Indicatie

Wahv. Beroep gegrond verklaard. Door het OM is niet ingegaan op het verweer van betrokkene.


Uitspraak

Rechtbank Breda Sector kanton Bergen op Zoom PROCES-VERBAAL TERECHTZITTING, TEVENS HOUDEND AANTEKENING MONDELINGE UITSPRAAK Kantonnummer: 415682 MB VERZ 06-122 CJIB-nummer : 92373588 Uitspraak van de kantonrechter mr. W.E.M. Verjans van 4 januari 2007 op het beroepschrift ex artikel 9 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) van: naam : [betrokkene] geboren : [datum] adres : [adres] gemachtigde zijn moeder, [gemachtigde]. Het beroep is behandeld ter openbare terechtzitting van donderdag 4 januari 2007, waarbij het Openbaar Ministerie (OM) werd vertegenwoordigd door mr. J. Visser. Voorts is ter zitting verschenen de gemachtigde van betrokkene. Van het verhandelde ter zitting is door de griffier aantekening gehouden. SANCTIEGEGEVENS Betrokkene is de sanctie opgelegd ter zake de gedraging als vermeld en nader omschreven in het zaakoverzicht van 11 juli 2006, dat deel uitmaakt van het dossier, dat door betrokkene kon worden ingezien. BEOORDELING Betrokkene is tijdig tegen de beslissing van de officier van justitie in beroep gekomen, zodat hij daarin kan worden ontvangen. De inhoud van de processtukken, bezien in samenhang met hetgeen van de zijde van het OM ter zitting naar voren is gebracht, leidt tot het volgende oordeel. Betrokkene ontkent de hem verweten gedraging. Het voertuig waarop de vermeende gedraging betrekking zou hebben met het kenteken 49PTFG is betrokkene onbekend; hij is ter plaatse van de overtreding ook niet staande gehouden, zoals het zaakoverzicht vermeld. Op het betreffende tijdstip was betrokkene op school in Heerjansdam. De vertegenwoordigster van het OM heeft ter zitting voorgesteld het beroep van betrokkene gegrond te verklaren, nu door de officier van justitie in het geheel niet op het door betrokkene gevoerde verweer is ingegaan. De kantonrechter kan zich geheel verenigen met het voorstel en zal dan ook het beroep van betrokkene gegrond verklaren en de beslissing van de officier van justitie vernietigen. BESLISSING Verklaart het beroep van betrokkene gegrond. Vernietigt de beslissing van de officier van justitie d.d. 29 juni 2006. Bepaalt dat aan betrokkene het bedrag dat hij aan zekerheid heeft gesteld, wordt gerestitueerd. De kantonrechter, Verzonden op: Ingevolge de bepalingen van de Wahv is het instellen van hoger beroep tegen deze beslissing niet mogelijk.