Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AZ8084

Datum uitspraak2007-01-04
Datum gepubliceerd2007-02-08
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - enkelvoudig
Instantie naamRechtbank Breda
Zaaknummers419107 MB 06-156
Statusgepubliceerd
SectorSector kanton


Indicatie

Wahv. Sanctie gematigd. Dit gelet op de omstandigheden van het geval.


Uitspraak

Rechtbank Breda Sector kanton Bergen op Zoom PROCES-VERBAAL TERECHTZITTING, TEVENS HOUDEND SCHRIFTELIJKE UITSPRAAK Kantonnummer: 419107 MB VERZ 06-156 CJIB-nummer : 89720812 Uitspraak van de kantonrechter mr. W.E.M. Verjans van 4 januari 2007 op het beroepschrift ex artikel 9 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) van: naam : [betrokkene] geboren : [datum] adres : [adres] procederend in persoon. Het beroep is behandeld ter openbare terechtzitting van donderdag 4 januari 2007, waarbij het Openbaar Ministerie (OM) werd vertegenwoordigd door mr. J. Visser. Voorts is betrokkene ter zitting verschenen. Van het verhandelde ter zitting is door de griffier aantekening gehouden. SANCTIEGEGEVENS Betrokkene is de sanctie opgelegd ter zake de gedraging als vermeld en nader omschreven in het zaakoverzicht van 30 april 2006, dat deel uitmaakt van het dossier, dat door betrokkene kon worden ingezien. BEOORDELING Betrokkene is tijdig tegen de beslissing van de officier van justitie in beroep gekomen, zodat zij daarin kan worden ontvangen. De inhoud van de processtukken, bezien in samenhang met wat tijdens de mondelinge behandeling ter zitting is gebleken, leidt tot het volgende oordeel. Betrokkene ontkent de haar verweten gedraging niet. Zij schetst echter de omstandigheden waaronder zij de overtreding heeft begaan. Zij heeft op de bewuste plaats slechts zeer korte tijd stilgestaan om haar neefje daar op te halen en heeft daarbij het overige verkeer niet gehinderd. De vertegenwoordig- ster van het OM heeft ter zitting, gelet op de omstandigheden van het geval, geconcludeerd tot matiging van de opgelegde sanctie tot € 20,00. De kantonrechter kan zich verenigen met het voorstel tot matiging en hij zal de opgelegde sanctie dan ook matigen en wel tot nihil. Tenslotte merkt de kantonrechter nog op dat hij alle begrip heeft voor de door betrokkene geschetste problematiek; hij kan echter op gemeentelijk verkeersbeleid geen invloed uitoefenen. BESLISSING Verklaart het beroep gegrond, doch uitsluitend voor wat betreft de hoogte van de opgelegde sanctie, wijzigt de bestreden beslissing in zoverre en bepaalt de sanctie op nihil. Verklaart het beroep voor het overige ongegrond. Bepaalt dat het bedrag dat betrokkene aan zekerheid heeft gesteld, aan haar dient te worden terugbetaald. De kantonrechter, Verzonden op: Aangezien de opgelegde sanctie niet een bedrag van meer dan € 70,00 bedraagt, is ingevolge de Wahv het instellen van hoger beroep tegen deze beslissing niet mogelijk.