Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

AZ8085

Datum uitspraak2007-01-08
Datum gepubliceerd2007-02-08
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - enkelvoudig
Instantie naamRechtbank Breda
Zaaknummers419149 MB 06-160
Statusgepubliceerd
SectorSector kanton


Indicatie

Wahv. Beroep gegrond verklaard. Gelet op het gevoerde verweer had het op de weg van de Officier van Justitie gelegen nader proces verbaal te doen opmaken.


Uitspraak

Rechtbank Breda Sector kanton Bergen op Zoom PROCES-VERBAAL TERECHTZITTING, TEVENS HOUDEND AANTEKENING MONDELINGE UITSPRAAK Kantonnummer: 419149 MB VERZ 06-160 CJIB-nummer : 88868810 Uitspraak van de kantonrechter mr. W.E.M. Verjans van 4 januari 2007 op het beroepschrift ex artikel 9 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) van: naam : [betrokkene] geboren : [datum] adres : [adres] procederend in persoon. Het beroep is behandeld ter openbare terechtzitting van donderdag 4 januari 2007, waarbij het Openbaar Ministerie (OM) werd vertegenwoordigd door mr. J. Visser. Voorts is ter zitting verschenen betrokkene. Van het verhandelde ter zitting is door de griffier aantekening gehouden. SANCTIEGEGEVENS Betrokkene is de sanctie opgelegd ter zake de gedraging als vermeld en nader omschreven in het zaakoverzicht van 30 april 2006, dat deel uitmaakt van het dossier, dat door betrokkene kon worden ingezien. BEOORDELING Betrokkene is tijdig tegen de beslissing van de officier van justitie in beroep gekomen, zodat hij daarin kan worden ontvangen. De inhoud van de processtukken, bezien in samenhang met hetgeen van de zijde van het OM ter zitting naar voren is gebracht, leidt tot het volgende oordeel. Betrokkene ontkent de hem verweten gedraging. Bij de staandehouding was betrokkene te beduusd om goed te kunnen reageren. Betrokkene is daags na de overtreding ter plaatse gaan kijken en hij is er stellig van overtuigd niet over de vluchtstrook te hebben gereden. Gelet op de situatie ter plaatse, de weg vertoont een glooiing en het weer was donker en nat, heeft de politie naar zijn mening de overtreding ook niet kunnen waarnemen. De vertegenwoordigster van het OM heeft ter zitting voorgesteld de opgelegde sanctie te matigen tot de helft, nu door de officier van justitie in het geheel niet op het door betrokkene gevoerde verweer is ingegaan. Naar het oordeel van de kantonrechter had het, gelet op het door betrokkene gevoerde verweer, op de weg van de officier van justitie gelegen nader proces-verbaal te doen opmaken. Nu dat niet is geschied en bovendien de motivering van de beslissing van de officier van justitie in het geheel niet is toegespitst op het geval van betrokkene zal de kantonrechter beroep van betrokkene gegrond verklaren en de beslissing van de officier van justitie vernietigen. BESLISSING Verklaart het beroep van betrokkene gegrond. Vernietigt de beslissing van de officier van justitie d.d. 23 februari 2006. Bepaalt dat aan betrokkene het bedrag dat hij aan zekerheid heeft gesteld, wordt gerestitueerd. De kantonrechter, Verzonden op: Ingevolge de bepalingen van de Wahv is het instellen van hoger beroep tegen deze beslissing niet mogelijk.