Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

BA0397

Datum uitspraak2007-03-06
Datum gepubliceerd2007-03-12
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - meervoudig
Instantie naamRechtbank Assen
Zaaknummers19.830277-06
Statusgepubliceerd


Indicatie

In gevallen waarbij een persoon wordt overvallen in zijn eigen woning en waarbij geweld en bedreiging met geweld is gebruikt is een gevangenisstraf van een omvang zoals de officier van justitie die heeft gevorderd in beginsel op zijn plaats. De overval die de rechtbank bewezen heeft geacht is door meerdere personen gepleegd. De rol van verdachte bij die overval is beduidend minder dan die van zijn mededaders. De rechtbank zal om die reden de gevorderde straf matigen.


Uitspraak

RECHTBANK ASSEN STRAFVONNIS van de Meervoudige kamer in de zaak van het openbaar ministerie tegen: [naam verdachte], geboren te [geboorteplaats verdachte] op [geboortedatum verdachte] 1981, wonende [adres verdachte], verblijvende in [plaats van detentie verdachte]. Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgehad op 20 februari 2007. De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. C. Eenhoorn, advocaat te Groningen. De officier van justitie mr. J. Hoekman acht hetgeen onder 1 primair en 3 is tenlastegelegd wettig en overtuigend bewezen en vordert dat de rechtbank als volgt zal beslissen: * vrijspraak van feit 2; * 4 jaren gevangenisstraf, met aftrek van voorarrest; * tenuitvoerlegging van 12 maanden gevangenisstraf. TENLASTELEGGING De verdachte is bij dagvaarding tenlastegelegd, dat 1. hij op of omstreeks 07 november 2006 te Assen tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen sieraden, een portemonnee (met inhoud) en/of een gsm, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [naam benadeelde], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [naam benadeelde], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heter daad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn mededader(s) - het hoofd van die [naam benadeelde] (hard) tegen een deur hebben/heeft geduwd en/of - tegen die [naam benadeelde] hebben/heeft gezegd: "Doe maar de deur open", althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of - die [naam benadeelde] op/tegen de vloer hebben/heeft geduwd en/of - die [naam benadeelde] bij diens kleding, ter hoogte van de kraag, hebben/heeft gegrepen, waarbij/waardoor die [naam benadeelde] in ademnood kwam te verkeren en/of - die [naam benadeelde] (meermalen) in het gezicht, althans tegen het hoofd, hebben/heeft gestompt en/of geslagen en/of - die [naam benadeelde] hebben/heeft geschopt en/of - dreigend tegen die [naam benadeelde] hebben/heeft gezegd: "Geef me je portemonnee", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of - dreigend tegen die [naam benadeelde] hebben/heeft gezegd: "Ik ga je afmaken", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of - zichtbaar voor die [naam benadeelde] een revolver/pistool/vuurwapen, althans een op een revolver/pistool/vuurwapen gelijkend voorwerp, hebben heeft vastgehouden en/of - hoorbaar voor die [naam benadeelde], dreigend hebben/heeft geroepen/gezegd: "Schieten, schieten", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of - zichtbaar voor die [naam benadeelde] een (ander) pistool/vuurwapen, althans een op een pistool/vuurwapen gelijkend voorwerp, hebben/heeft vastgehouden en/of - die [naam benadeelde] met laatstgenoemd pistool/voorwerp/vuurwapen (meermalen) in het gezicht, althans tegen het hoofd, hebben/heeft geslagen en/of - zichtbaar voor die [naam benadeelde] de slede van laatstgenoemd pistool/voorwerp/vuurwapen naar achteren hebben/heeft getrokken en/of - laatstgenoemd pistool/voorwerp/vuurwapen tegen het hoofd van die [naam benadeelde] hebben/heeft gezet en/of - (opnieuw) de slede van laatstgenoemd pistool/voorwerp/vuurwapen naar achteren hebben/heeft getrokken en/of - die [naam benadeelde] bij diens kleding hebben/heeft gegrepen en/of deze hebben/heeft bevolen een trap op te lopen, daarbij met laatstgenoemd pistool/voorwerp/vuurwapen wijzend in de richting van die [naam benadeelde] en/of - die [naam benadeelde] (opnieuw) op/tegen de vloer hebben/heeft geduwd en/of - die [naam benadeelde] van een trap af hebben/heeft geduwd en/of - hebben/heeft geprobeerd die [naam benadeelde] te dwingen diens bromfiets/scooter te starten en/of - onverwachts en/of met kracht (een) (hals)ketting(en) van die [naam benadeelde] van diens hals/nek hebben/heeft getrokken en/of - onverwachts en/of met kracht (een) ring(en) van (een) vinger(s) van die [naam benadeelde] hebben/heeft getrokken; althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, terzake dat hij op of omstreeks 07 november 2006 te Assen tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [naam slachtoffer] heeft gedwongen tot de afgifte van sieraden, een portemonnee (met inhoud) en/of een gsm, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan die [naam benadeelde] of aan een derde, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn mededader(s) - het hoofd van die [naam slachtoffer] (hard) tegen een deur hebben/heeft geduwd en/of - tegen die [naam slachtoffer] hebben/heeft gezegd: "Doe maar de deur open", althans woorden van gelijke aard en/of strekking en/of - die [naam slachtoffer] op/tegen de vloer hebben/heeft geduwd en/of - die [naam slachtoffer] bij diens kleding, ter hoogte van de kraag, hebben/heeft gegrepen, waarbij/waardoor die [naam slachtoffer] in ademnood kwam te verkeren en/of - die [naam slachtoffer] (meermalen) in het gezicht, althans tegen het hoofd, hebben/heeft gestompt en/of geslagen en/of - die [naam slachtoffer] hebben/heeft geschopt en/of - dreigend tegen die [naam slachtoffer] hebben/heeft gezegd: "Geef me je portemonnee", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of - dreigend tegen die [naam slachtoffer] hebben/heeft gezegd: "Ik ga je afmaken", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of - zichtbaar voor die [naam slachtoffer] een revolver/pistool/vuurwapen, althans een op een revolver/pistool/vuurwapen gelijkend voorwerp, hebben heeft vastgehouden en/of - hoorbaar voor die [naam slachtoffer], dreigend hebben/heeft geroepen/gezegd: "Schieten, schieten", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of - zichtbaar voor die [naam slachtoffer] een (ander) pistool/vuurwapen, althans een op een pistool/vuurwapen gelijkend voorwerp, hebben/heeft vastgehouden en/of - die [naam slachtoffer] met laatstgenoemd pistool/voorwerp/vuurwapen (meermalen) in het gezicht, althans tegen het hoofd, hebben/heeft geslagen en/of - zichtbaar voor die [naam slachtoffer] de slede van laatstgenoemd pistool/voorwerp/vuurwapen naar achteren hebben/heeft getrokken en/of - laatstgenoemd pistool/voorwerp/vuurwapen tegen het hoofd van die [naam slachtoffer] hebben/heeft gezet en/of - (opnieuw) de slede van laatstgenoemd pistool/voorwerp/vuurwapen naar achteren hebben/heeft getrokken en/of - die [naam slachtoffer] bij diens kleding hebben/heeft gegrepen en/of deze hebben/heeft bevolen een trap op te lopen, daarbij met laatstgenoemd pistool/voorwerp/vuurwapen wijzend in de richting van die [naam slachtoffer] en/of - die [naam slachtoffer] (opnieuw) op/tegen de vloer hebben/heeft geduwd en/of - die [naam slachtoffer] van een trap af hebben/heeft geduwd en/of - hebben/heeft geprobeerd die [naam slachtoffer] te dwingen diens bromfiets/scooter te starten; 2. hij op of omstreeks 07 november 2006 te Assen tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (een) wapen(s) van categorie III, te weten pistolen/een pistool, en/of munitie van categorie III, te weten een hoeveelheid patronen, voorhanden heeft gehad; 3. hij op of omstreeks 07 november 2006 te Assen opzettelijk aanwezig heeft gehad een hoeveelheid van een materiaal bevattende heroïne en/of een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde heroïne en/of cocaïne (een) middel(en) als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet; Kennelijke taal- en/of schrijffouten in de tenlastelegging worden geacht te zijn verbeterd. De verdachte is daardoor, blijkens het onderzoek ter terechtzitting, niet geschaad in de verdediging. VRIJSPRAAK De verdachte dient van het 2 tenlastegelegde te worden vrijgesproken, omdat de rechtbank dit niet wettig en overtuigend bewezen acht. BEWIJSMIDDELEN Overeenkomstig de nader op te nemen bewijsconstructie. BEWEZENVERKLARING De rechtbank acht wettig bewezen en zij heeft de overtuiging verkregen dat de verdachte het onder 1 primair en 3 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat: 1. hij op 07 november 2006 te Assen tezamen en in vereniging met anderen met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen sieraden, een portemonnee (met inhoud) en een gsm, toebehorende aan [naam benadeelde], welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld en gevolgd van geweld en bedreiging met geweld tegen die [naam benadeelde], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, welk geweld en welke bedreiging met geweld hierin bestonden dat verdachte en/of zijn mededaders - het hoofd van die [naam benadeelde] (hard) tegen een deur hebben geduwd en - tegen die [naam benadeelde] hebben gezegd: "Doe maar de deur open" en - die [naam benadeelde] tegen de vloer hebben geduwd en - die [naam benadeelde] bij diens kleding, ter hoogte van de kraag, hebben gegrepen, waarbij die [naam benadeelde] in ademnood kwam te verkeren en - die [naam benadeelde] meermalen tegen het hoofd, hebben gestompt en/of geslagen en - die [naam benadeelde] hebben geschopt en - dreigend tegen die [naam benadeelde] hebben gezegd: "Geef me je portemonnee", en - dreigend tegen die [naam benadeelde] hebben gezegd: "Ik ga je afmaken", en - zichtbaar voor die [naam benadeelde] een op een revolver/pistool/vuurwapen gelijkend voorwerp, hebben vastgehouden en - hoorbaar voor die [naam benadeelde], dreigend hebben geroepen: "Schieten, schieten", en - zichtbaar voor die [naam benadeelde] een ander op een pistool/vuurwapen gelijkend voorwerp, hebben vastgehouden en - die [naam benadeelde] met laatstgenoemd voorwerp meermalen tegen het hoofd hebben geslagen en - zichtbaar voor die [naam benadeelde] de slede van laatstgenoemd voorwerp naar achteren hebben getrokken en - laatstgenoemd voorwerp tegen het hoofd van die [naam benadeelde] hebben gezet en - opnieuw de slede van laatstgenoemd voorwerp naar achteren hebben getrokken en - die [naam benadeelde] bij diens kleding hebben gegrepen en deze hebben bevolen een trap op te lopen, daarbij met laatstgenoemd voorwerp wijzend in de richting van die [naam benadeelde] en - die [naam benadeelde] opnieuw tegen de vloer hebben geduwd en - die [naam benadeelde] van een trap af hebben geduwd en - hebben geprobeerd die [naam benadeelde] te dwingen diens scooter te starten en - onverwachts en met kracht kettingen van die [naam benadeelde] van diens hals hebben getrokken en - onverwachts en met kracht ringen van vingers van die [naam benadeelde] hebben getrokken. 3. hij op 07 november 2006 te Assen aanwezig heeft gehad een hoeveelheid van een materiaal bevattende heroïne en een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde heroïne en cocaïne middelen als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I. De in de bewijsmiddelen genoemde feiten en omstandigheden zijn redengevend voor de bewezenverklaring. Elk bewijsmiddel is slechts gebruikt voor het bewijs van het feit, waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft. De verdachte zal van het onder 1 primair en 3 meer of anders tenlastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht. KWALIFICATIES Het bewezen verklaarde levert respectievelijk op: onder 1: diefstal, voorafgegaan, vergezeld en gevolgd van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen, strafbaar gesteld bij artikel 312 van het Wetboek van Strafrecht; onder 3: handelen in strijd met een in artikel 2 van de Opiumwet gegeven verbod, strafbaar gesteld bij artikel 10 van de Opiumwet. STRAFBAARHEID De rechtbank acht de verdachte strafbaar, omdat geen strafuitsluitingsgronden aanwezig worden geacht. STRAFMOTIVERING De rechtbank neemt bij de bepaling van de hierna te vermelden straf in aanmerking: de aard en de ernst van de gepleegde feiten; de omstandigheden waaronder deze feiten zijn begaan; hetgeen de rechtbank uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken omtrent de persoon van de verdachte; de eis van de officier van justitie; het pleidooi van de raadsman van de verdachte; de inhoud van het de verdachte betreffende uittreksel uit het algemeen documentatieregister d.d. 08 november 2006, waaruit blijkt dat de verdachte eerder ter zake van een misdrijf is veroordeeld; Uit de stukken komt naar voren dat verdachte een aantal dagen voor de bewuste dag contact had met zijn onbekend gebleven mededaders. Verdachte had op 7 november 2006 opnieuw met hen afgesproken en heeft zijn neef Lourens bewogen hem naar Assen te brengen. Verdachte geeft aan dat hij die dag niet met zijn eigen auto wilde gaan omdat die auto te opvallend was. Verdachte heeft op de zitting aangegeven dat zijn mededaders kennelijk geld van het slachtoffer [naam slachtoffer] te goed hadden en dat zij dat geld bij [naam slachtoffer] wilden ophalen. Verdachte en zijn mededaders zijn vervolgens met Lourens in diens auto naar [naam slachtoffer] toegereden. Nadat [naam slachtoffer] op zijn scooter is gearriveerd gaan verdachte en zijn mededaders naar de woning van [naam slachtoffer] toe en dwingen hem naar binnen te gaan. De mededaders van verdachte gebruiken binnen geweld tegen [naam slachtoffer] en dreigen hem met wapens. Verdachte heeft ook met een wapen gezwaaid. Verdachte heeft uiteindelijk de gestolen goederen meegenomen. Verdachtes rol bestond naar het oordeel van de rechtbank uit het organiseren van het vervoer naar de plaats van de overval. Verdachte is de woning van [naam slachtoffer] binnengegaan en heeft zich niet gedistantieerd toen zijn mededaders geweld tegen [naam slachtoffer] gingen gebruiken. Verdachte is er bij gebleven tot het moment dat getracht werd de scooter van [naam slachtoffer] te starten. Voorts heeft verdachte de gestolen goederen meegenomen. In gevallen waarbij een persoon wordt overvallen in zijn eigen woning en waarbij geweld en bedreiging met geweld is gebruikt is een gevangenisstraf van een omvang zoals de officier van justitie die heeft gevorderd in beginsel op zijn plaats. De overval die de rechtbank bewezen heeft geacht is door meerdere personen gepleegd. De rol van verdachte bij die overval is beduidend minder dan die van zijn mededaders. De rechtbank zal om die reden de gevorderde straf matigen. De rechtbank is op grond van de ernst van het bewezen geachte, in samenhang met de hiervoor weergegeven overwegingen, feiten en omstandigheden, van oordeel dat in dit geval een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur geboden is. TOEPASSING VAN WETSARTIKELEN De rechtbank heeft mede gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14g, 27 en 62 van het Wetboek van Strafrecht. VORDERING TENUITVOERLEGGING NA VOORWAARDELIJKE VEROORDELING ONDER PARKETNUMMER 19.18.070414-03 De rechtbank acht de vordering van de officier van justitie toewijsbaar nu de verdachte, eerder veroordeeld tot een deels voorwaardelijke gevangenisstraf bij vonnis van de rechtbank Groningen d.d. 30 december 2003, zich tijdens de proeftijd heeft schuldig gemaakt aan strafbare feiten. BESLISSING VAN DE RECHTBANK De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen de verdachte onder 2 is tenlastegelegd en spreekt de verdachte daarvan vrij. De rechtbank verklaart bewezen dat het onder 1 primair en 3 tenlastegelegde, zoals hierboven is omschreven, door de verdachte is begaan, stelt vast dat het aldus bewezen verklaarde oplevert de strafbare feiten zoals hierboven is vermeld en verklaart de verdachte deswege strafbaar. De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1 primair en 3 meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot: voor feit 1: een gevangenisstraf voor de duur van DRIE JAREN. de rechtbank beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht. voor feit 2: hechtenis voor de duur van EEN WEEK geheel voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren. De rechtbank beveelt, dat de voorwaardelijk opgelegde straf niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond, dat de verdachte zich voor het einde van voormelde proeftijd aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt. Beslissing op de vordering na voorwaardelijke veroordeling onder parketnummer 19.18.070414-03 De rechtbank gelast de tenuitvoerlegging van de bij vonnis d.d. 30 december 2003 door de rechtbank te Groningen gewezen voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden. Dit vonnis is gewezen door mr. J.E. Münzebrock, voorzitter en mr. H. de Wit en mr. A.M.E. van der Sluijs, rechters in tegenwoordigheid van D. Witvoet, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de rechtbank op 06 maart 2007, zijnde mr. Van der Sluijs buiten staat dit vonnis binnen de door de wet gestelde termijn mede te ondertekenen.