Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

BA0438

Datum uitspraak2007-03-09
Datum gepubliceerd2007-03-12
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - meervoudig
Instantie naamRechtbank Almelo
Zaaknummers08/700108-06
Statusgepubliceerd


Indicatie

Verdachte, die illegaal in Nederland verblijft, heeft gedurende lange tijd paspoorten, identiteitsbewijzen, verblijfsdocumenten en rijbewijzen vervalst. Diverse personen gaven hem daartoe documenten waarvan hij wist dat zij gestolen waren. Verdachte kon snel de gevraagde documenten leveren, hetgeen getuigt van een geroutineerde en professionele praktijk. De rechtbank legt hem 30 maanden gevangenisstraf op.


Uitspraak

RECHTBANK ALMELO Parketnummer: 700108-06 STRAFVONNIS Uitspraak: 9 maart 2007 De rechtbank te Almelo, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Almelo, tegen: [verdachte], geboren te plaats, land] op [datum] 1967, wonende te [plaats] thans verblijvende in het huis van bewaring te [plaats]. terechtstaande dat: 1. hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2005 tot en met 25 juli 2006, in de gemeente 's-Gravenhage en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen en/althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) (een) paspoort(en) en/of identiteitsbewijs/zen en/of verblijfsdocument(en) en/of rijbewijs/zen, - (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - (onder andere: = een verblijfsdocument van Nederland, voorzien van het nummer NLD39551976, beslagcode A7.2.3#11/proces-verbaal pagina 543 e.v., en/of = een rijbewijs van Nederland, voorzien van het nummer 3148962100, beslagcode A7.2.3#7/proces-verbaal pagina 547 e.v., en/of = een verblijfsdocument van Nederland, voorzien van het nummer NLD39551976, beslagcode A7.2.3#8/proces-verbaal pagina 547 e.v., en/of = een identiteitskaart van Nederland, voorzien van het nummer IC5904277, beslagcode A7.2.3#14/proces-verbaal pagina 548 e.v., en/of = een identiteitskaart van Nederland, voorzien van het nummer IB4752839, beslagcode A7.3#91/proces-verbaal pag. 575 e.v., en/of = een identieitskaart van de Bondsrepubliek Duitsland, voorzien van het nummer 5010093934, beslagcode A7.3#82/proces-verbaal pag. 622 e.v., en/of = een identiteitskaart van Franrkijk, voorzien van het nummer 970675K00289, beslagcode A7.3#83/proces-verbaal pag. 625 e.v., en/of = een rijbewijs van Spanje, voorzien van het nummer 74501545, beslagcode A7.2.3#4/proces-verbaal pagina 666 e.v.) * valselijk heeft opgemaakt of vervalst, zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, en/of/althans * opzettelijk heeft afgeleverd en/of voorhanden heeft gehad, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) wist(en) en/of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat die/dat geschrift(en) bestemd was/waren voor gebruik als ware het echt en onvervalst, welk vervalsen en/of welke vervalsing(en) (telkens) (onder andere) hierin bestond(en), dat het geschrift voor wat betreft de kleur en/of de detaillering en/of het toegepaste basismateriaal en/of de gebruikte productie- en beveiligingstechnieken (telkens) niet overeen kwam met een origineel door de autoriteiten afgegeven geschrift; art 231 lid 1 Wetboek van Strafrecht art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht 2. hij op of omstreeks 25 juli 2006 in de gemeente 's-Gravenhage tezamen en in vereniging met een ander of anderen en/althans alleen, opzettelijk heeft verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd en/althans/in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad (een) hoeveelheid/hoeveelheden van (een) materia(a)l(en) bevattende (ongeveer 76 gram) heroïne (diacetylmorfine) en/of cocaïne, zijnde heroïne en/of cocaïne (telkens) een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet; art 2 ahf/ond B Opiumwet art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht 3. hij op of omstreeks 25 juli 2006 in de gemeente 's-Gravenhage tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk heeft verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd en/althans/in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad (ongeveer) 750 gram, althans (een) hoeveelheid/hoeveelheden van meer dan 30 gram van een gebruikelijk vast mengsel van hennephars en plantaardige elementen van hennep (hasjiesj) waaraan geen andere substanties zijn toegevoegd, zijnde hasjiesj een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet; art 3 ahf/ond B Opiumwet art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht 4. hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2005 tot en met 25 juli 2006, in de gemeente 's-Gravenhage en/althans (elders) in Nederland, een gewoonte heeft gemaakt van het plegen van opzetheling van een of meer (nationale) paspoort(en) en/of identiteitsbewijs/zen en/of verblijfsdocument(en) en/of rijbewijs/zen, terwijl hij ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die/dat paspoort(en) en/of identiteitsbewijs/zen en/of en/of verblijfsdocument(en) en/of rijbewijs/zen wist dat het door misdrijf verkregen goederen betrof, immers heeft verdachte (onder andere) op na te melden tijdstippen, op na te melden plaatsen, na te melden goed verworven, voorhanden gehad en/of overgedragen, en wel: - in of omstreeks de periode van 21 februari 2006 tot en met 25 juli 2006 te 's-Gravenhage, althans in Nederland, een nationaal paspoort NG9154004 (zie aangifte pag 374 e.v./ beslagcode A7.3#22), en/of - in of omstreeks de periode van 14 november 2006 tot en met 25 juli 2006 te 's-Gravenhage, althans in Nederland, een nationaal paspoort NJ9260782 (zie aangifte pag 381 e.v./ beslagcode A7.3#36), en/of - in of omstreeks de periode van 29 juni 2006 tot en met 25 juli 2006 te 's-Gravenhage, althans in Nederland, een nationaal paspoort NG7965633 (zie aangifte pag 400 e.v./ beslagcode A7.3#46), en/of - in of omstreeks de periode van 23 februari 2006 tot en met 25 juli 2006 te 's-Gravenhage, althans in Nederland, een nationaal paspoort ND03949500 (zie aangifte pag 418 e.v/ beslagcode A7.3#49), en/of - in of omstreeks de periode van 11 december 2006 tot en met 25 juli 2006 te 's-Gravenhage, althans in Nederland, een nationaal paspoort ND0971178 en/of een nationaal paspoort NH7332616 (zie aangifte pag. 432 e.v/ beslagcodes A7.3#39 en A7.3#126); art 417 Wetboek van Strafrecht ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 4 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2005 tot en met 25 juli 2006 in de gemeente 's-Gravenhage en/althans/in elk geval (elders) in Nederland, op verschillende tijdstippen, in elk geval eenmaal, (telkens) een of meer (nationale) paspoort(en) en/of identiteitsbewijs/zen en/of verblijfsdocument(en) en/of rijbewijs/zen, (onder andere: - in of omstreeks de periode van 21 februari 2006 tot en met 25 juli 2006 te 's-Gravenhage, althans in Nederland, een nationaal paspoort NG9154004 (zie aangifte pag 374 e.v./ beslagcode A7.3#22), en/of - in of omstreeks de periode van 14 november 2006 tot en met 25 juli 2006 te 's-Gravenhage, althans in Nederland, een nationaal paspoort NJ9260782 (zie aangifte pag 381 e.v./ beslagcode A7.3#36), en/of - in of omstreeks de periode van 29 juni 2006 tot en met 25 juli 2006 te 's-Gravenhage, althans in Nederland, een nationaal paspoort NG7965633 (zie aangifte pag 400 e.v./ beslagcode A7.3#46), en/of - in of omstreeks de periode van 23 februari 2006 tot en met 25 juli 2006 te 's-Gravenhage, althans in Nederland, een nationaal paspoort ND03949500 (zie aangifte pag 418 e.v/ beslagcode A7.3#49), en/of - in of omstreeks de periode van 11 december 2006 tot en met 25 juli 2006 te 's-Gravenhage, althans in Nederland, een nationaal paspoort ND0971178 en/of een nationaal paspoort NH7332616 (zie aangifte pag. 432 e.v/ beslagcodes A7.3#39 en A7.3#126)) heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die/dat (nationale) paspoort(en) en/of identiteitsbewijs/zen en/of verblijfsdocument(en) en/of rijbewijs/zen, (telkens) wist dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof; art 416 lid 1 ahf/ond a Wetboek van Strafrecht Gezien de stukken; Gelet op het onderzoek ter terechtzitting; Gehoord de vordering van de officier van justitie; Gelet op de verdediging door en namens verdachte gevoerd; De rechtbank heeft de in de tenlastelegging begane kennelijke schrijffouten verbeterd, in de bewezenverklaring. Verdachte wordt daardoor in zijn verdediging niet geschaad. De rechtbank is door de inhoud van wettige bewijsmiddelen – die in de gevallen waarin de wet aanvulling van dit (verkorte) vonnis met de bewijsmiddelen vereist, in een aan dit vonnis te hechten bijlage zullen worden opgenomen – waarop na te melden beslissing steunt, tot de overtuiging gekomen en acht wettig bewezen dat verdachte het sub 1, sub 2, sub 3 en sub 4 primair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat: 1. hij op tijdstippen in de periode van 1 januari 2005 tot en met 25 juli 2006, in de gemeente 's-Gravenhage en elders in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen en alleen, paspoorten en identiteitsbewijzen en verblijfsdocumenten en rijbewijzen, - elk zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - onder andere: = een verblijfsdocument van Nederland, voorzien van het nummer NLD39551976 ( beslagcode A7.2.3#11) en = een rijbewijs van Nederland, voorzien van het nummer 3148962100 en = een verblijfsdocument van Nederland, voorzien van het nummer NLD39551976 (beslagcode A7.2.3#8) en = een identiteitskaart van Nederland, voorzien van het nummer IC5904277 en = een identiteitskaart van Nederland, voorzien van het nummer IB4752839 en = een identiteitskaart van de Bondsrepubliek Duitsland, voorzien van het nummer 5010093934 en = een identiteitskaart van Frankrijk, voorzien van het nummer 970675K00289 en = een rijbewijs van Spanje, voorzien van het nummer 74501545, * heeft vervalst, zulks telkens met het oogmerk om dat geschrift als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken en * opzettelijk heeft afgeleverd en/of voorhanden heeft gehad, terwijl verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) wist(en) dat dat geschrift bestemd was voor gebruik als ware het echt en onvervalst, welk vervalsing telkens onder andere hierin bestond dat het geschrift voor wat betreft de kleur en de detaillering en het toegepaste basismateriaal en de gebruikte productie- en beveiligingstechnieken (telkens) niet overeen kwam met een origineel door de autoriteiten afgegeven geschrift; 2. hij op 25 juli 2006 in de gemeente ’s-Gravenhage opzettelijk aanwezig heeft gehad een hoeveelheid van een materiaal bevattende heroïne en een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde heroïne en cocaïne telkens een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I. 3. hij op 25 juli 2006 in de gemeente ’s-Gravenhage opzettelijk aanwezig heeft gehad ongeveer 750 gram van een gebruikelijk vast mengsel van hennephars en plantaardige elementen van hennep (hasjiesj) waaraan geen andere substanties zijn toegevoegd, zijnde hasjiesj een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II. 4. hij in de periode van 21 februari 2006 tot en met 25 juli 2006, in de gemeente 's-Gravenhage een gewoonte heeft gemaakt van het plegen van opzetheling van paspoorten, terwijl hij ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van die paspoorten wist dat het door misdrijf verkregen goederen betrof, immers heeft verdachte na te melden goed verworven en voorhanden gehad en wel: - een nationaal paspoort NG9154004 en - een nationaal paspoort NJ9260782 en - een nationaal paspoort NG7965633 en - een nationaal paspoort ND03949500 en - een nationaal paspoort NH7332616. Tot deze beslissing geven reden de in die bewijsmiddelen voorkomende feiten en omstandigheden, waarbij de inhoud van die bewijsmiddelen telkens alleen is gebezigd tot bewijs van het telastegelegde feit, waarop deze inhoud in het bijzonder betrekking heeft. De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is tenlastegelegd, zodat hij daarvan behoort te worden vrijgesproken. Het bewezen verklaarde levert op: wat betreft sub 1, het misdrijf: "medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd", strafbaar gesteld bij artikel 225 lid 1 jo. 47 van het Wetboek van Strafrecht; en tevens het misdrijf: “medeplegen van opzettelijk een vals of vervalst geschrift afleveren of voorhanden hebben, terwijl hij weet dat dit geschrift bestemd is met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken, meermalen gepleegd”, strafbaar gesteld bij artikel 225 lid 2 jo. 47 van het Wetboek van Strafrecht; wat betreft sub 2, het misdrijf: "opzettelijk handelen in strijd met een in art. 2 onder C van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd", strafbaar gesteld bij artikel 10 van de Opiumwet; wat betreft sub 3, het misdrijf: "opzettelijk handelen in strijd met een in art. 3 onder C van de Opiumwet gegeven verbod", strafbaar gesteld bij artikel 11 van de Opiumwet; en wat betreft sub 4 primair, het misdrijf: "een gewoonte maken van opzetheling", strafbaar gesteld bij artikel 417 van het Wetboek van Strafrecht; De verdachte is strafbaar, aangezien niet is gebleken van een zijn strafbaarheid uitsluitende omstandigheid. De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte, terzake sub 1, sub 2, sub 3 en sub 4 primair wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar onvoorwaardelijk, met aftrek van het voorarrest en met verbeurdverklaring van een geldbedrag van € 295,--. De rechtbank overweegt wat de straf betreft, dat op grond van de aard van de feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn gepleegd en de persoon van verdachte, zoals één en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, aan verdachte de straf behoort te worden opgelegd, zoals deze hierna zal worden bepaald, waarbij nog het volgende is overwogen: Verdachte heeft zich gedurende lange tijd schuldig gemaakt aan het vervalsen van paspoorten, identiteitsbewijzen, verblijfsdocumenten en rijbewijzen. Verdachte was bij diverse personen bekend als degene die genoemde documenten kon vervalsen. De diverse personen gaven de benodigde personalia en pasfoto’s aan verdachte door. Verdachte heeft daarbij de gewoonte gehad documenten in ontvangst te nemen waarvan hij wist dat deze gestolen waren. Met behulp van de apparatuur die verdachte in zijn bezit had, was hij in staat om de vervalsingen te maken en hierna aan de afnemers te verstrekken. Verdachte kon hierbij snel de gevraagde documenten leveren, hetgeen getuigt van een geroutineerde en professionele praktijk. Door zijn handelen heeft verdachte feiten gepleegd die ernstige gevolgen met zich meebrengen. Ten eerste zijn met de werkwijze van verdachte voor de vervalsingen originele documenten nodig. Deze originele paspoorten worden verkregen door diefstal. Deze diefstallen brengen weer allerlei schade en overlast met zich mee. Ten tweede is het mogelijk om onder andere met de vervalste documenten in Nederland ten onrechte aan het werk te komen of een uitkering te ontvangen. Ten derde zal de mogelijkheid om op een relatief eenvoudige en snelle manier een vervalst paspoort te krijgen ook een stimulans zijn voor mensensmokkel en mensenhandel. Ten vierde is het vertrou¬wen geschonden dat moet kunnen worden gesteld in het bijzonder in van overheidswege verstrek¬te documenten. Verdachte heeft zichzelf bevoordeeld en op diverse wijzen de gemeenschap daardoor ernstig benadeeld. Verdachte heeft verder hard- en softdrugs aanwezig gehad. Drugs vormen een ernstig gevaar voor de volksgezondheid en het gebruik ervan is ook bezwarend voor de samenleving.Het bezit van hard drugs en grote hoeveelheden softdrugs dient dan ook krachtig te worden bestreden. Gelet op de duur en de ernst van de feiten en ter norminprenting en normhandhaving is naar het oordeel van de rechtbank een gevangenisstraf van na te melden duur thans de meest passende straf. Gelet op het feit dat verdachte illegaal in Nederland verblijft en Nederland zal moeten verlaten, zal de rechtbank niet een gedeelte van de gevangenisstraf voorwaardelijk opleggen. De rechtbank gelast, onder verwijzing naar de aan dit vonnis aangehechte lijst van inbeslaggenomen voorwerpen de teruggave aan de uitgevende instanties van de voorwerpen met nummer: A.1.3.1#10 A.1.3.1#11 A.1.3.1#13 A.1.3.1#3 A.1.3.1#4 A.1.3.1#8 A.1.3.1#9 A.1.3.10#1 A.1.3.11#4 A.1.3.11#6 A.6.4.2#1 A.6.4.2#2 A.6.4.4#1 A.6.4.6.#1 A.6.4.6.#2 A.6.5.1#1 A.6.5.1#3 A.6.5.1#4 A.6.5.1#5 A.6.5.1#6 A.6.5.3 A.6.5.4#1 A.6.5.4.#2 A.6.5.6 A.7.2.1#1 A.7.2.3#10 A.7.2.3#11 A.7.2.3#12 A.7.2.3#13 A.7.2.3#14 A.7.2.3#15 A.7.2.3#16 A.7.2.3#17 A.7.2.3#18 A.7.2.3#19 A.7.2.3#20 A.7.2.3#4 A.7.2.3#5 A.7.2.3#6 A.7.2.3#7 A.7.2.3#8 A.7.2.3#9 A.7.3#1 A.7.3#100 A.7.3#101 A.7.3#102 A.7.3#107 A.7.3#108 A.7.3#109 A.7.3#111 A.7.3#110 A.7.3#111 A.7.3#112 A.7.3#113 A.7.3#114 A.7.3#115 A.7.3#116 A.7.3#117 A.7.3#118 A.7.3#125 A.7.3#135 A.7.3#136 A.7.3#137 A.7.3#138 A.7.3#139 A.7.3#140 A.7.3#141 A.7.3#19 A.7.3#20 A.7.3#21 A.7.3#22 A.7.3#23 A.7.3#24 A.7.3#25 A.7.3#26 A.7.3#27 A.7.3#28 A.7.3#29 A.7.3#30 A.7.3#31 A.7.3#32 A.7.3#33 A.7.3#34 A.7.3#35 A.7.3#36 A.7.3#37 A.7.3#38 A.7.3#39 A.7.3#40 A.7.3#41 A.7.3#42 A.7.3#43 A.7.3#44 A.7.3#45 A.7.3#46 A.7.3#47 A.7.3#48 A.7.3#49 A.7.3#50 A.7.3#51 A.7.3#52 A.7.3#53 A.7.3#54 A.7.3#55 A.7.3#56 A.7.3#57 A.7.3#58 A.7.3#59 A.7.3#60 A.7.3#61 A.7.3#62 A.7.3#63 A.7.3#64 A.7.3#65 A.7.3#66 A.7.3#67 A.7.3#68 A.7.3#69 A.7.3#70 A.7.3#79 A.7.3#80 A.7.3#81 A.7.3#82 A.7.3#83 A.7.3#85 A.7.3#86 A.7.3#87 A.7.3#88 A.7.3#89 A.7.3#90 A.7.3#91 A.7.3#92 A.7.3#93 A.7.3#94 A.7.3#95 A.7.3#96 A.7.4.4#1 A.7.4.4#3 A.7.4.8#1 A.7.4.8#2 A.7.7.1#1 A.7.7.1#2 A.7.7.1#3 A.7.7.1#4 A.7.7.1#5 A.9.1.2#1 De rechtbank gelast, onder verwijzing naar de aan dit vonnis aangehechte lijst van inbeslaggenomen voorwerpen de teruggave aan verdachte van de voorwerpen met nummer: A.1.3.1#2 A.1.3.1#5 A.1.3.1#7 A.1.3.10#2 A.1.3.10#3 A.1.3.10#4 A.1.3.10#5 A.1.3.15 A.1.3.16#2 A.1.3.19 A.1.3.2 A.1.3.3 A.1.3.36@ A.1.3.37@ A.1.3.5 A.6.4.1 A.6.4.4 A.6.7.1#1 A.7.2.10 A.7.2.2 A.7.2.3 A.7.2.3#2 A.7.2.5 A.7.3#121 A.7.3#122 A.7.3#15 A.7.3#18 A.7.3#2 A.7.3#3 A.7.3.1 A.7.4.4#5 De rechtbank verklaart verbeurd, onder verwijzing naar de aan dit vonnis aangehechte lijst van inbeslaggenomen voorwerpen, de voorwerpen met nummer: A.1.3.13 A.1.3.27 A.1.3.28 A.1.3.7 A.1.3.8 A.1.3.9 A.3.1.4 A.6.7.1 A.7.1 A.7.3#105 A.7.3#120 A.7.3#74 A.7.3.2 A.7.4.1 A.7.4.2 A.7.4.3 A.7.4.4 A.7.4.5 A.7.5.1 A.7.5.2 De genoemde goederen betreffen voorwerpen die geheel of grotendeels door middel van de strafbare feiten zijn begaan dan wel met behulp waarvan de feiten zijn begaan. De rechtbank verklaart ontrokken aan het verkeer, onder verwijzing naar de aan dit vonnis aangehechte lijst van inbeslaggenomen voorwerpen, de overige hiervoor niet genoemde voorwerpen, aangezien het voorwerpen betreft waarmee de feiten zijn begaan en het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd met de wet of het algemeen belang is. De na te melden straf en maatregel zijn gegrond, behalve op voormelde artikelen, op de artikelen 10, 24, 27, 33, 33a, 36b, 36c, 36d, 57 en 91 van het Wetboek van Strafrecht. R E C H T D O E N D E: Verklaart bewezen, dat het sub 1, sub 2, sub 3, sub 4 primair tenlastegelegde zoals boven omschreven door verdachte is begaan. Verstaat, dat het aldus bewezen verklaarde oplevert de strafbare feiten zoals hierboven vermeld. Verklaart verdachte strafbaar. Veroordeelt verdachte ter zake daarvan tot een gevangenisstraf voor de tijd van 30 (DERTIG) maanden. Beveelt dat de tijd, die de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de hem opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht. Gelast de teruggave aan de uitgevende instanties van de volgende inbeslaggenomen voorwerpen: A.1.3.1#10 A.1.3.1#11 A.1.3.1#13 A.1.3.1#3 A.1.3.1#4 A.1.3.1#8 A.1.3.1#9 A.1.3.10#1 A.1.3.11#4 A.1.3.11#6 A.6.4.2#1 A.6.4.2#2 A.6.4.4#1 A.6.4.6.#1 A.6.4.6.#2 A.6.5.1#1 A.6.5.1#3 A.6.5.1#4 A.6.5.1#5 A.6.5.1#6 A.6.5.3 A.6.5.4#1 A.6.5.4.#2 A.6.5.6 A.7.2.1#1 A.7.2.3#10 A.7.2.3#11 A.7.2.3#12 A.7.2.3#13 A.7.2.3#14 A.7.2.3#15 A.7.2.3#16 A.7.2.3#17 A.7.2.3#18 A.7.2.3#19 A.7.2.3#20 A.7.2.3#4 A.7.2.3#5 A.7.2.3#6 A.7.2.3#7 A.7.2.3#8 A.7.2.3#9 A.7.3#1 A.7.3#100 A.7.3#101 A.7.3#102 A.7.3#107 A.7.3#108 A.7.3#109 A.7.3#111 A.7.3#110 A.7.3#111 A.7.3#112 A.7.3#113 A.7.3#114 A.7.3#115 A.7.3#116 A.7.3#117 A.7.3#118 A.7.3#125 A.7.3#135 A.7.3#136 A.7.3#137 A.7.3#138 A.7.3#139 A.7.3#140 A.7.3#141 A.7.3#19 A.7.3#20 A.7.3#21 A.7.3#22 A.7.3#23 A.7.3#24 A.7.3#25 A.7.3#26 A.7.3#27 A.7.3#28 A.7.3#29 A.7.3#30 A.7.3#31 A.7.3#32 A.7.3#33 A.7.3#34 A.7.3#35 A.7.3#36 A.7.3#37 A.7.3#38 A.7.3#39 A.7.3#40 A.7.3#41 A.7.3#42 A.7.3#43 A.7.3#44 A.7.3#45 A.7.3#46 A.7.3#47 A.7.3#48 A.7.3#49 A.7.3#50 A.7.3#51 A.7.3#52 A.7.3#53 A.7.3#54 A.7.3#55 A.7.3#56 A.7.3#57 A.7.3#58 A.7.3#59 A.7.3#60 A.7.3#61 A.7.3#62 A.7.3#63 A.7.3#64 A.7.3#65 A.7.3#66 A.7.3#67 A.7.3#68 A.7.3#69 A.7.3#70 A.7.3#79 A.7.3#80 A.7.3#81 A.7.3#82 A.7.3#83 A.7.3#85 A.7.3#86 A.7.3#87 A.7.3#88 A.7.3#89 A.7.3#90 A.7.3#91 A.7.3#92 A.7.3#93 A.7.3#94 A.7.3#95 A.7.3#96 A.7.4.4#1 A.7.4.4#3 A.7.4.8#1 A.7.4.8#2 A.7.7.1#1 A.7.7.1#2 A.7.7.1#3 A.7.7.1#4 A.7.7.1#5 A.9.1.2#1 Gelast de teruggave van de volgende inbeslaggenomen voorwerpen aan verdachte: A.1.3.1#2 A.1.3.1#5 A.1.3.1#7 A.1.3.10#2 A.1.3.10#3 A.1.3.10#4 A.1.3.10#5 A.1.3.15 A.1.3.16#2 A.1.3.19 A.1.3.2 A.1.3.3 A.1.3.36@ A.1.3.37@ A.1.3.5 A.6.4.1 A.6.4.4 A.6.7.1#1 A.7.2.10 A.7.2.2 A.7.2.3 A.7.2.3#2 A.7.2.5 A.7.3#121 A.7.3#122 A.7.3#15 A.7.3#18 A.7.3#2 A.7.3#3 A.7.3.1 A.7.4.4#5 Verklaart verbeurd de inbeslaggenomen voorwerpen met nummer: A.1.3.13 A.1.3.27 A.1.3.28 A.1.3.7 A.1.3.8 A.1.3.9 A.3.1.4 A.6.7.1 A.7.1 A.7.3#105 A.7.3#120 A.7.3#74 A.7.3.2 A.7.4.1 A.7.4.2 A.7.4.3 A.7.4.4 A.7.4.5 A.7.5.1 A.7.5.2 Verklaart, onder verwijzing naar de aan dit vonnis aangehechte lijst van inbeslaggenomen voorwerpen, de overige hiervoor niet genoemde inbeslaggenomen voorwerpen. Verklaart niet bewezen wat aan de verdachte sub 1, sub 2, sub 3 en sub 4 meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt hem daarvan vrij. Aldus gewezen door mr. Teekman, voorzitter, mr. Stoové en mr. De Wit, rechters, in tegenwoordigheid van mr. Lambers, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting op 9 maart 2007.