Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

BA3405

Datum uitspraak2007-04-17
Datum gepubliceerd2007-04-19
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - meervoudig
Instantie naamRechtbank Assen
Zaaknummers19.830318-06
Statusgepubliceerd


Indicatie

De rechtbank rekent het verdachte zwaar aan dat hij seksueel misbruik heeft gemaakt van meerdere minderjarige jongens. Verdachte gebruikte zijn overwicht als volwassene op meestal kwetsbare jongens, terwijl hij tevens als vader zijn zoon jarenlang seksueel heeft misbruikt. Verdachte dacht alleen aan zijn eigen behoeftebevrediging en niet aan de eventuele latere psychische gevolgen voor de slachtoffers.


Uitspraak

RECHTBANK ASSEN STRAFVONNIS van de Meervoudige kamer in de zaak van het openbaar ministerie tegen: [naam verdachte], geboren te [geboorteplaats verdachte] op [geboortedatum verdachte] 1960, wonende [adres verdachte], thans verblijvende in [plaats van detentie verdachte]. Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgehad op 03 april 2007. De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. W.M. Bierens, advocaat te Assen. De officier van justitie mr. M.C. Hartman acht hetgeen onder 1, 2, 3 primair, 4 primair en 5 is tenlastegelegd wettig en overtuigend bewezen en vordert dat de rechtbank als volgt zal beslissen: * een gevangenisstraf voor de duur van 4 jaren, met aftrek, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaren en als bijzondere voorwaarde reclasseringstoezicht, hetgeen mede inhoudt een klinische behandeling in Hoeve Boschoord en eventueel poli-ambulante of deeltijdbehandeling via Hoeve Boschoord en eventueel het volgen van speciale zedenprogramma's van de AFPN. TENLASTELEGGING De verdachte is bij dagvaarding tenlastegelegd, dat 1. hij in of omstreeks de periode van 1 april 2004 tot en met 1 oktober 2004, op een camping te of nabij Luik/Liege, althans in België, tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, ontucht heeft gepleegd met de aan zijn zorg en/of opleiding en/of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige [naam slachtoffer], geboren op [geboortedatum slachtoffer] 1987, bestaande in het (ontuchtig) betasten van en/of wrijven over en/of trekken aan de penis van die [naam slachtoffer]; 2. hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2002 tot en met 18 januari 2003, te Hoogeveen, althans in de gemeente Hoogeveen, met [naam slachtoffer], geboren [geboortedatum slachtoffer] 1987, die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [naam slachtoffer], geboren op [geboortedatum slachtoffer] 1987, hebbende verdachte (telkens) - de penis van die [naam slachtoffer] vastgepakt/betast en/of aan de penis van die [naam slachtoffer] getrokken en/of - die [naam slachtoffer] (een) tongzoen(en) gegeven en/of - zijn, verdachte's penis in de mond en/of de anus van die [naam slachtoffer] gedrukt/gedaan; 3. hij op verschillende tijdstippen, althans op enig tijdstip, in of omstreeks de periode van 19 januari 2003 tot en met 18 januari 2005, te Hoogeveen, althans in de gemeente Hoogeveen, ontucht heeft gepleegd met zijn minderjarig kind [naam slachtoffer], geboren op [geboortedatum slachtoffer] 1987, bestaande die ontucht (telkens) in - het betasten/vastpakken van de penis van die [naam slachtoffer] en/of het trekken aan de penis van die [naam slachtoffer] en/of - het geven van (een) tongzoen(en) aan die [naam slachtoffer] en/of - het brengen/drukken van zijn, verdachte's penis in de mond en/of de anus van die [naam slachtoffer] en/of - het door die [naam slachtoffer] in de mond laten nemen van de penis van hem, verdachte en/of - het zich door die [naam slachtoffer] anaal laten penetreren - het in zijn, verdachtes, mond nemen van de penis van die [naam slachtoffer] en/of het pijpen van die [naam slachtoffer]; althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, terzake dat hij op verschillende tijdstippen, althans op enig tijdstip, in of omstreeks de periode van 1 januari 2002 tot en met 18 januari 2005, te Hoogeveen, althans in de gemeente Hoogeveen met [naam slachtoffer], geboren op [geboortedatum slachtoffer] 1987, die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande (telkens) in het ontuchtig - vastpakken/betasten van de penis van die [naam slachtoffer] en/of het trekken aan de penis van die [naam slachtoffer] en/of - het geven van (een) tongzoen(en) aan die [naam slachtoffer] en/of - het brengen/drukken van zijn, verdachte's penis in de mond en/of de anus van die [naam slachtoffer] en/of - het door die [naam slachtoffer] in de mond laten nemen van de penis van hem, verdachte en/of - het zich door die [naam slachtoffer] anaal laten penetreren; 4. hij op verschillende tijdstippen, althans op enig tijdstip, in of omstreeks de periode van 1 mei 1993 tot en met 1 december 1998, te Amsterdam, althans in de gemeente Amsterdam en/of te Hollandscheveld, althans in de gemeente Hoogeveen, en/of elders in Nederland door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [naam slachtoffer], geboren op [geboortedatum slachtoffer] 1981, heeft gedwongen tot het ondergaan van (een) handeling(en) die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [naam slachtoffer], hebbende verdachte (telkens) de penis van die [naam slachtoffer] vastgepakt/betast en/of aan de penis van die [naam slachtoffer] getrokken en/of de penis van die [naam slachtoffer] in zijn, verdachtes, mond genomen en/of die [naam slachtoffer] gepijpt en/of zijn, verdachtes, penis in de mond van die [naam slachtoffer] geduwd/gebracht en/of zich door die [naam slachtoffer] laten pijpen en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) (telkens) hierin dat verdachte - het hoofd van die [naam slachtoffer] heeft vastgepakt en/of tegen/in de richting van zijn, verdachte's penis heeft geduwd/gedrukt en/of - gebruik heeft gemaakt van het grote leeftijdsverschil tussen verdachte en die [naam slachtoffer] en/of het lichamelijke en geestelijk overwicht van verdachte en/of - gebruik heeft gemaakt van het feit dat die [naam slachtoffer] met hem, verdachte, onderweg was in de door verdachte bestuurde vrachtauto en/of zich in en/of nabij een bos bevond bij verdachte in diens (personen)auto en daarom afhankelijk was van verdachte en/of - die [naam slachtoffer] (gedeeltelijk) heeft uitgekleed en/of - die [naam slachtoffer] meermalen, althans eenmaal, heeft geslagen en/of - tegen die [naam slachtoffer] heeft gezegd dat hij niets mocht vertellen en/of dat "het even moest gebeuren", althans soortgelijke woorden, en/of - tegen die [naam slachtoffer] heeft gezegd dat als hij niet meewerkte dat er iets zou gaan gebeuren, althans soortgelijke woorden, en/of (aldus) voor die [naam slachtoffer] (telkens) een bedreigende situatie heeft doen ontstaan; althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, terzake dat hij in of omstreeks de periode van 1 februari 1993 tot 1 februari 1997, te Amsterdam en/of te Hollandscheveld, althans in de gemeente Hoogeveen, met [naam slachtoffer], geboren [geboortedatum slachtoffer] 1981, die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [naam slachtoffer], hebbende verdachte (telkens) - de penis van die [naam slachtoffer] vastgepakt/betast en/of aan de penis van die [naam slachtoffer] getrokken en/of - die [naam slachtoffer] (een) tongzoen(en) gegeven en/of - zijn, verdachte's penis in de mond van die [naam slachtoffer] gedrukt/gedaan; 5. hij in of omstreeks de periode van 1 april 2004 tot en met 13 juni 2004, te Hoogeveen, althans in de gemeente Hoogeveen, met [naam slachtoffer], geboren op [geboortedatum slachtoffer] 1988, die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [naam slachtoffer], hebbende verdachte - de penis van die [naam slachtoffer] vastgepakt/betast en/of aan de penis van die [naam slachtoffer] getrokken en/of de penis van die [naam slachtoffer] in zijn mond heeft genomen en/of die [naam slachtoffer] gepijpt en/of - zijn, verdachte's penis in de mond van die [naam slachtoffer] geduwd/gebracht en/of - die [naam slachtoffer] zijn, verdachte's penis in de mond laten/doen nemen; Kennelijke taal- en/of schrijffouten in de tenlastelegging worden geacht te zijn verbeterd. De verdachte is daardoor, blijkens het onderzoek ter terechtzitting, niet geschaad in de verdediging. BEWIJSMIDDELEN Overeenkomstig de nader op te nemen bewijsconstructie. BEWEZENVERKLARING De rechtbank acht wettig bewezen en zij heeft de overtuiging verkregen dat de verdachte het onder 1, 2, 3 primair, 4 primair en 5 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat: 1. hij in de periode van 1 april 2004 tot en met 1 oktober 2004, op een camping te of nabij Luik/Liege, ontucht heeft gepleegd met de aan zijn zorg toevertrouwde minderjarige [naam slachtoffer], geboren op [geboortedatum slachtoffer] 1987, bestaande in het ontuchtig betasten van en wrijven over en trekken aan de penis van die [naam slachtoffer]; 2. hij in de periode van 1 januari 2002 tot en met 18 januari 2003, te Hoogeveen, met [naam slachtoffer], geboren [geboortedatum slachtoffer] 1987, die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [naam slachtoffer], geboren op [geboortedatum slachtoffer] 1987, hebbende verdachte telkens - de penis van die [naam slachtoffer] vastgepakt/betast en/of aan de penis van die [naam slachtoffer] getrokken en/of - die [naam slachtoffer] tongzoenen gegeven en/of - zijn, verdachte's penis in de mond en/of de anus van die [naam slachtoffer] gedrukt/gedaan; 3. hij op verschillende tijdstippen, in de periode van 19 januari 2003 tot en met 18 januari 2005, te Hoogeveen, ontucht heeft gepleegd met zijn minderjarig kind [naam slachtoffer], geboren op [geboortedatum slachtoffer] 1987, bestaande die ontucht telkens in - het betasten/vastpakken van de penis van die [naam slachtoffer] en/of het trekken aan de penis van die [naam slachtoffer] en/of - het geven van tongzoenen aan die [naam slachtoffer] en/of - het brengen/drukken van zijn, verdachte's penis in de mond en/of de anus van die [naam slachtoffer] en/of - het door die [naam slachtoffer] in de mond laten nemen van de penis van hem, verdachte en/of - het zich door die [naam slachtoffer] anaal laten penetreren en/of - het in zijn, verdachtes, mond nemen van de penis van die [naam slachtoffer] en/of het pijpen van die [naam slachtoffer]; 4. hij op verschillende tijdstippen, in de periode van 1 mei 1993 tot en met 1 december 1998, te Amsterdam, de gemeente Amsterdam en te Hollandscheveld en elders in Nederland door geweld of andere feitelijkheden en bedreiging met geweld [naam slachtoffer], geboren op [geboortedatum slachtoffer] 1981, heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [naam slachtoffer], hebbende verdachte telkens de penis van die [naam slachtoffer] vastgepakt/betast en/of an de penis van die [naam slachtoffer] getrokken en/of de penis van die [naam slachtoffer] in zijn, verdachtes, mond genomen en/of die [naam slachtoffer] gepijpt en/of zijn, verdachtes, penis n de mond van die [naam slachtoffer] geduwd/gebracht en/of zich door die [naam slachtoffer] laten pijpen en bestaande dat geweld of die andere feitelijkheden en die bedreiging met geweld hierin dat verdachte - het hoofd van die [naam slachtoffer] heeft vastgepakt en in de richting van zijn, verdachte's penis heeft geduwd en/of - gebruik heeft gemaakt van het grote leeftijdsverschil tussen verdachte en die [naam slachtoffer] en/of het lichamelijke en geestelijk overwicht van verdachte en/of - gebruik heeft gemaakt van het feit dat die [naam slachtoffer] met hem, verdachte, onderweg was in de door verdachte bestuurde vrachtauto en/of zich in en/of nabij een bos bevond bij verdachte in diens personenauto en daarom afhankelijk was van verdachte en/of - die [naam slachtoffer] gedeeltelijk heeft uitgekleed en/of - die [naam slachtoffer], heeft geslagen en/of - tegen die [naam slachtoffer] heeft gezegd dat hij niets mocht vertellen en/of dat "het even moest gebeuren", en/of - tegen die [naam slachtoffer] heeft gezegd dat als hij niet meewerkte dat er iets zou gaan gebeuren, en aldus voor die [naam slachtoffer] telkens een bedreigende situatie heeft doen ontstaan; 5. hij in de periode van 1 april 2004 tot en met 13 juni 2004, te Hoogeveen, met [naam slachtoffer], geboren op [geboortedatum slachtoffer] 1988, die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [naam slachtoffer], hebbende verdachte - de penis van die [naam slachtoffer] vastgepakt/betast en aan de penis van die [naam slachtoffer] getrokken en de penis van die [naam slachtoffer] in zijn mond heeft genomen en die [naam slachtoffer] gepijpt en - zijn, verdachte's penis in de mond van die [naam slachtoffer] geduwd/gebracht en - die [naam slachtoffer] zijn, verdachte's penis in de mond laten/doen nemen. De in de bewijsmiddelen genoemde feiten en omstandigheden zijn redengevend voor de bewezenverklaring. Elk bewijsmiddel is slechts gebruikt voor het bewijs van het feit, waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft. De verdachte zal van het onder 1, 2, 3 primair, 4 primair en 5 meer of anders tenlastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht. KWALIFICATIES Het bewezen verklaarde levert respectievelijk op: onder 1: ontucht plegen met een aan zijn zorg toevertrouwde minderjarige, strafbaar gesteld bij artikel 249 van het Wetboek van Strafrecht; onder 2: met iemand die de leeftijd van twaalf jaren, maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd, telkens strafbaar gesteld bij artikel 245 van het Wetboek van Strafrecht. onder 3: ontucht plegen met zijn minderjarig kind, meermalen gepleegd, telkens strafbaar gesteld bij artikel 249 van het Wetboek van Strafrecht; onder 4: verkrachting, meermalen gepleegd, telkens strafbaar gesteld bij artikel 242 van het Wetboek van Strafrecht; onder 5: met iemand die de leeftijd van twaalf jaren, maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam, strafbaar gesteld bij artikel 245 van het Wetboek van Strafrecht. STRAFBAARHEID De rechtbank heeft kennis genomen van een psychologisch rapport d.d. 20 maart 2007, opgemaakt door A. Drent, gz-psycholoog. Dit rapport houdt onder meer in als conclusie - zakelijk weergegeven -: " Verdachte was ten tijde van het ten laste gelegde licht verminderd toerekeningsvatbaar." De rechtbank verenigt zich, mede gelet op de toedracht van de feiten en de persoon van de verdachte, met voormelde conclusie en maakt die tot de hare. De rechtbank is derhalve van oordeel, dat het hiervoor bewezen verklaarde aan de verdachte kan worden toegerekend, zij het in licht verminderde mate. STRAFMOTIVERING De rechtbank neemt bij de bepaling van de hierna te vermelden straf in aanmerking: - de aard en de ernst van de gepleegde feiten; - de omstandigheden waaronder deze feiten zijn begaan; - hetgeen de rechtbank uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken omtrent de persoon van de verdachte; - de eis van de officier van justitie; - het pleidooi van de raadsman van de verdachte; - de inhoud van het de verdachte betreffende uittreksel uit het algemeen documentatieregister d.d. 21 december 2006, waaruit blijkt dat de verdachte niet eerder ter zake van soortgelijke misdrijven is veroordeeld. De rechtbank rekent het verdachte zwaar aan dat hij seksueel misbruik heeft gemaakt van meerdere minderjarige jongens. Verdachte gebruikte zijn overwicht als volwassene op meestal kwetsbare jongens, terwijl hij tevens als vader zijn zoon jarenlang seksueel heeft misbruikt op de wijze zoals bewezen is verklaard. Verdachte dacht alleen aan zijn eigen behoeftebevrediging en niet aan de eventuele latere psychische gevolgen voor de slachtoffers. De rechtbank is -eveneens als de officier van justitie- van oordeel, dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van enkele jaren en een voorwaardelijke gevangenisstraf met als bijzondere voorwaarde reclasseringstoezicht, inhoudende klinische behandeling in Hoeve Boschoord dient te worden opgelegd. De rechtbank zal echter -nu de feiten zijn gepleegd voor 1 februari 2006 en derhalve de oude regeling van artikel 14a, lid 2 van het Wetboek van strafrecht toepasselijk is, inhoudende dat een voorwaardelijke deel bij een gevangenisstraf van meer dan 3 jaren niet mogelijk is- een gevangenisstraf opleggen van 3 jaren, waarvan 1 jaar voorwaardelijk met voornoemde bijzondere voorwaarde van klinische behandeling. TOEPASSING VAN WETSARTIKELEN De rechtbank heeft mede gelet op de artikelen 10, 14a (oud), 14b, 14c, 14d, 27, 57 en 63 van het Wetboek van Strafrecht. BESLISSING VAN DE RECHTBANK De rechtbank verklaart bewezen dat het onder 1, 2, 3 primair, 4 primair en 5 tenlastegelegde, zoals hierboven is omschreven, door de verdachte is begaan, stelt vast dat het aldus bewezen verklaarde oplevert de strafbare feiten zoals hierboven is vermeld en verklaart de verdachte deswege strafbaar. De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1, 2, 3 primair, 4 primair en 5 meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaren, waarvan een gedeelte groot 1 jaar voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren. De rechtbank beveelt, dat de voorwaardelijk opgelegde straf niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond, dat de verdachte zich voor het einde van de proeftijd aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt, of gedurende die proeftijd de hierna te vermelden bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd. De rechtbank stelt als bijzondere voorwaarde dat de verdachte zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen hem te geven door of namens de Stichting Reclassering Nederland, arrondissement Assen, zolang deze instelling zulks nodig oordeelt, met opdracht aan die instelling ingevolge art. 14d van het Wetboek van Strafrecht, hetgeen mede inhoudt: - dat de verdachte zich klinisch zal laten behandelen in Hoeve Boschoord, zolang genoemde reclasseringsinstelling zulks nodig oordeelt, echter maximaal voor de tijd van 2 jaren; - dat verdachte, voorafgaand aan eerder genoemde behandeling, eventueel een poli- ambulante behandeling via Hoeve Boschoord en/of een deeltijdbehandeling in een ander soortgelijke of GGZ-instelling zal volgen; - dat verdachte eventueel na voornoemde behandeling(en), speciale zorgprogramma's voor zedendelinquenten (via het AFPN) zal volgen. De rechtbank beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht. Dit vonnis is gewezen door mr. J.J. Schoemaker, voorzitter en mr. A. Rombouts-Nieuwstraten en mr. H. de Wit, rechters in tegenwoordigheid van J. Hoogeveen, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de rechtbank op 17 april 2007.