Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

BA8581

Datum uitspraak2007-06-07
Datum gepubliceerd2007-07-03
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - enkelvoudig
Instantie naamRechtbank Breda
Zaaknummers434780 mb 07-75
Statusgepubliceerd
SectorSector kanton


Indicatie

Beroep betrokkene gegrond. Incompleet dossier, administratieve fouten, onprofessioneel handelen


Uitspraak

Rechtbank Breda Sector kanton Bergen op Zoom PROCES-VERBAAL TERECHTZITTING, TEVENS HOUDEND AANTEKENING MONDELINGE UITSPRAAK Kantonnummer: 434780 MB VERZ 07-75 CJIB-nummer : 95947254 Uitspraak van de kantonrechter mr. W.E.M. Verjans van 7 juni 2007 op het beroepschrift ex artikel 9 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) van: naam : [betrokkene] geboren : [datum] adres : [adres] plaats : [plaatsnaam] procederend in persoon. Het beroep is behandeld ter openbare terechtzitting van donderdag 7 juni 2007, waarbij het Openbaar Ministerie (OM) werd vertegenwoordigd door mr. B.H.E. Kilian. Betrokkene is samen met zijn echtgenote ter zitting verschenen. Van het verhandelde ter zitting is door de griffier aantekening gehouden. SANCTIEGEGEVENS Betrokkene is de sanctie opgelegd ter zake de gedraging als vermeld en nader omschreven in het zaakoverzicht van 28 september 2006, dat deel uitmaakt van het dossier, dat door betrokkene kon worden ingezien. BEOORDELING Betrokkene is tijdig in beroep gekomen tegen de beslissing van de officier van justitie, zodat hij daarin kan worden ontvangen. De inhoud van de processtukken, bezien in samenhang met hetgeen ter zitting door partijen naar voren is gebracht, leidt tot het volgende oordeel. In het door het CVOM overgelegde dossier ontbreekt de beslissing van de officier van justitie. Derhalve sprake van een incompleet dossier, van welke omissie betrokkene geen slachtoffer mag worden. De vertegenwoordigster van het OM heeft ter zitting, met wijziging van het pleegtijdstip, geconcludeerd tot ongegrond verklaring van het beroep. Volgens haar heeft betrokkene de hem verweten gedraging begaan. Hij heeft ter zitting immers erkend dat op de foto van de gedraging zijn auto staat afgebeeld. De kantonrechter zal het voorstel de vertegenwoordigster van het OM niet volgen. Naar het oordeel van de kantonrechter is in het dossier van betrokkene sprake van een reeks van (administratieve) fouten, hetgeen op hem zeer onprofessioneel overkomt. Nu, zoals hiervoor reeds is overwogen, het dossier ook incompleet is, zal de kantonrechter het beroep van betrokkene gegrond verklaren en de beslissing van de officier van justitie vernietigen. BESLISSING Verklaart het beroep van betrokkene gegrond. Vernietigt de beslissing van de officier van justitie d.d. 21 september 2006. Bepaalt dat aan betrokkene het bedrag dat hij aan zekerheid heeft gesteld, wordt gerestitueerd. De kantonrechter, Verzonden op: Ingevolge de bepalingen van de Wahv is het instellen van hoger beroep tegen deze beslissing niet mogelijk.