Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

BB4877

Datum uitspraak2007-10-05
Datum gepubliceerd2007-10-05
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - meervoudig
Instantie naamRechtbank Arnhem
Zaaknummers05/900288-06 en 05/950381
Statusgepubliceerd


Indicatie

Veroordeling van een 45 jarige verdachte tot een gevangenisstraf van 3 jaar en 6 maanden wegens het in de escort brengen van kwetsbare minderjarige jongens, het plegen van ontucht met kwetsbare minderjarige jongens waarbij een speciale verhouding een rol speelde (ondergeschikt zijn, het scheppen van een speciale band door het geven van aandacht dan wel aan zijn zorg toevertrouwd zijn) en het vervaardigen en het bezit van een grote hoeveelheid kinderporno, waarbij tevens sprake was van foto’s van eveneens kwetsbare minderjarige jongens die bij hem thuis over de vloer kwamen. Onvoldoende bewijs voor criminele organisatie.


Uitspraak

RECHTBANK ARNHEM SECTOR STRAFRECHT MEERVOUDIGE KAMER PROMIS II Parketnummer : 05/900288-06 en 05/950381-06 (ttz.gev.) Datum zitting : 17 oktober 2006, 16 januari 2007, 16 maart 2007, 19 september 2007, 20 september 2007 en 21 september 2007 Datum uitspraak : 5 oktober 2007 TEGENSPRAAK In de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Arnhem tegen naam : [verdachte], geboren op : [geboortedatum] te [geboorteplaats], adres : [adres], plaats : [woonplaats]. Raadsvrouw: mr. J. Steenbrink, advocaat te Nijmegen. 1. De inhoud van de tenlastelegging Aan verdachte is tenlastegelegd dat: (na een op 16 maart 2007 toegewezen vordering nadere omschrijving tenlastelegging onder parketnummer 05/900288-06) 1. hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van de maand januari 2003 tot 25 februari 2003 te Leeuwarden en/of Huissen, gemeente Lingewaard, en/of Arnhem en/of 's-Gravenhage en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, de minderjarige A. [slachtoffer1] (geboren op [datum] 1985), (telkens) ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van (een) seksuele handeling(en) met en/of voor (een) derde(n) tegen betaling, dan wel ten aanzien van die minderjarige (telkens) enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte wist, althans redelijkerwijs moest vermoeden, dat die minderjarige zich daardoor tot het verrichten van die handeling(en) beschikbaar stelde, hebbende verdachte en/of (een of meer van) verdachtes mededader(s) (telkens) - voornoemde [slachtoffer1] middels internet/chatten geronseld voor (het) gay-escortwerk en/of - die [slachtoffer1] (daartoe) een aanmeld-/inschrijfformulier laten invullen en/of - die [slachtoffer1] geïnformeerd over (verdiensten in) (het) gay-escortwerk en/of - (de behandeling van) (een) (potentiële) klant(en) en/of - van die [slachtoffer1] (een) (voor (de) (potentiële) klant(en)) seksueel prikkelende foto('s) van diens geheel of gedeeltelijk naakte lichaam gemaakt en/of - die [slachtoffer1] middels chatten (een) (eigen) klant(en) laten werven en/of - die [slachtoffer1] bij hem/hen, verdachte en/of (een of meer van) verdachtes mededader(s), laten inwonen en/of (elders) ondergebracht en/of - die [slachtoffer1] gedreigd diens familie in te lichten en/of voornoemde foto('s) te verspreiden indien hij, [slachtoffer1], geen gay-escortwerk (meer) zou verrichten en/of - die [slachtoffer1] (een) condoom(s) en/of glijmiddel verschaft en/of - die [slachtoffer1] vervoerd naar en/of (verder) in contact gebracht met (een) klant(en) en/of laten werken voor/in een privé-huis ('Huize Renate') en/of - door die [slachtoffer1] met/in het gay-escortwerk verdiend geld geheel of gedeeltelijk aan/voor hen/hem, verdachte en/of (een of meer van) verdachtes mededader(s), doen afstaan en/of van die [slachtoffer1] in ontvangst genomen; 2. hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van de maand juli 2005 tot en met de maand december 2005, te Renkum en/of Huissen, gemeente Lingewaard, en/of Arnhem en/of Ypenburg, gemeente 's-Gravenhage, en/of (elders) in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, R.J. [slachtoffer2] (geboren op [datum] 1989) (telkens) ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van (een) seksuele handeling(en) met en/of voor (een) derde(n) tegen betaling, dan wel (telkens) ten aanzien van die [slachtoffer2] enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer2] zich daardoor beschikbaar stelde tot het verrichten van die handeling(en), terwijl die [slachtoffer2] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, hebbende verdachte en/of (een of meer van) verdachtes mededader(s) (telkens) - voornoemde [slachtoffer2] middels internet/chatten geronseld voor (het) gay-escortwerk en/of - die [slachtoffer2] (daartoe) een aanmeld-/inschrijfformulier laten invullen (met (onder meer) diens lichaamskenmerken en/of seksuele voorkeuren en/of mogelijkheden en/of (te voeren) werknaam) en/of - van die [slachtoffer2] (een) (voor (de) (potentiële) klant(en)) seksueel prikkelende foto('s) van diens geheel of gedeeltelijk naakte lichaam gemaakt en/of - die [slachtoffer2] betrokken en/of getest in een rollenspel van klant-escortjongen en/of - die [slachtoffer2] geïnformeerd over (verdiensten in) (het) gay-escortwerk en/of (de behandeling van) (een) (potentiële) klant(en) en/of - die [slachtoffer2] (de) huisregels overgelegd/voorgehouden en/of laten ondertekenen/accepteren en/of - die [slachtoffer2] (een) condoom(s) en/of glijmiddel verschaft en/of - die [slachtoffer2] vervoerd naar en/of in contact gebracht met (een) klant(en) en/of (vervolgens) die [slachtoffer2] na diens werkzaamheden opgewacht en/of - door die [slachtoffer2] met/in het gay-escortwerk verdiend geld geheel of gedeeltelijk aan/voor hen/hem, verdachte en/of (een of meer van) verdachtes mededader(s), doen afstaan en/of van die [slachtoffer2] in ontvangst genomen; 3. hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 09 september 2005 tot en met de maand juni 2006 te Huissen, gemeente Lingewaard, tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, (telkens) ontucht heeft gepleegd met zijn minderjarige bediende en/of ondergeschikte, te weten R.J. [slachtoffer2] (geboren op [datum] 1989), bestaande die ontucht (telkens) hierin dat verdachte en/of verdachtes mededader voornoemde [slachtoffer2] hebben/heeft afgetrokken en/of zich door die [slachtoffer2] hebben/heeft laten aftrekken en/of hun/zijn penis(sen) hebben/heeft geduwd/gebracht in de mond van die [slachtoffer2], althans die [slachtoffer2] hun/zijn penis(sen) in de mond heeft laten nemen, en/of de penis van die [slachtoffer2] in hun/zijn mond(en) hebben/heeft genomen; althans, indien het vorenstaande onder 3 niet tot een veroordeling leidt: hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 09 september 2005 tot en met de maand juni 2006 te Huissen, gemeente Lingewaard, tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, (telkens) door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of misleiding, te weten door misbruik van - zijn/hun - door/met het geven van veel aandacht - gecreëerde band met de hierna te noemen (nog niet voor anderen 'uit de kast gekomen' en/of met zijn (homo)seksuele gevoelens 'experimenterende') [slachtoffer2] en/of - de (werk)afhankelijke positie waarin d(i)e hierna te noemen [slachtoffer2] ten opzichte van verdachte en/of verdachtes mededader verkeerde en/of - zijn/hun leeftijdsoverwicht op d(i)e hierna te noemen [slachtoffer2], een persoon, te weten R.J. [slachtoffer2] (geboren op [datum] 1989), waarvan verdachte en/of verdachtes mededader wist(en) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, opzettelijk heeft bewogen (een) ontuchtige handeling(en) te plegen en/of (een) zodanige handeling(en) van verdachte en/of verdachtes mededader te dulden, bestaande die ontuchtige handeling(en) (telkens) hierin dat verdachte en/of verdachtes mededader voornoemde [slachtoffer2] hebben/heeft afgetrokken en/of zich door die [slachtoffer2] hebben/heeft laten aftrekken en/of hun/zijn penis(sen) hebben/heeft geduwd/gebracht in de mond van die [slachtoffer2], althans die [slachtoffer2] hun/zijn penis(sen) in de mond heeft laten nemen, en/of de penis van die [slachtoffer2] in hun/zijn mond(en) hebben/heeft genomen; 4. hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 oktober 2002 tot en met 07 juli 2006 te Arnhem en/of Huissen, gemeente(s) Bemmel en/of Lingewaard, en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) (een) afbeelding(en) - en/of (een) gegevensdrager(s), bevattende (een) afbeelding(en) - van (een) seksuele gedraging(en) waarbij (een) perso(o)n(en) is/zijn betrokken en/of schijnbaar is/zijn betrokken die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft/hebben bereikt, heeft verspreid en/of vervaardigd en/of in bezit heeft gehad, bestaande die afgebeelde seksuele gedraging(en) in algemene zin (telkens) uit (een) geheel of gedeeltelijk ontklede minderjarige jongen(s) die - zichzelf en/of elkaar aftrekt/aftrekken en/of - een penis betast(en) en/of vastpakt/vastpakken en/of in de mond neemt/nemen en/of - anaal wordt/worden gepenetreerd en/of - op een dusdanige wijze poseert/poseren dat zijn/hun penis(sen) nadrukkelijk in beeld wordt/worden gebracht, welke wijze van poseren kennelijk bedoeld is om seksuele prikkeling op te wekken, van welke afgebeelde seksuele gedraging(en) een selectie - zakelijk weergegeven - als volgt is omschreven (z(aak)d(ossier) 076, pag. 6732 t/m 6734, 6843/6844 en 6859/6860): - (Pfadfinderschlacht.1.mpg) Zes jongens tussen 13 en 15 jaar plegen verschillende seksuele handelingen bij elkaar en met zichzelf. Deze handelingen bestaan onder andere uit aftrekken, pijpen en anaal geslachtsverkeer; - (Der Giftzwerge.mpg) Vier jongens tussen 14 en 15 jaar plegen diverse seksuele handelingen bij zichzelf; - (Blumenbengel Part 2.mpg) Vier jongens van 14 en 15 jaar plegen diverse seksuele handelingen met elkaar en bij zichzelf. De seksuele handelingen bestaan uit pijpen en aftrekken; - (naakt0027) Een naakte jongen staat in een kamer en heeft zijn penis in erectie. De foto is van onderuit genomen en gericht op de penis van de jongen. Geschatte leeftijd van de jongen tussen 11 en 13 jaar; - (neuken019) Een naakte jongen staat met de handen tegen een muur terwijl een andere naakte jongen achter hem staat en zijn penis in de anus van de voorste jongen heeft. Geschatte leeftijd van beide jongens tussen 12 en 15 jaar; - (Orgie014) Drie jongens liggen in een kring naakt op een bed. Een van de jongens heeft zijn penis in erectie met zijn hand vast. De andere twee jongens kijken toe. Geschatte leeftijd van de jongens tussen 12 en 14 jaar; - (pijpen0014) Twee jongens liggen naakt op bed. Een van de twee jongens ligt ruggelings op bed. De ander ligt half voorovergebogen en pijpt de jongen die ruggelings op bed ligt. Geschatte leeftijd van de jongens tussen 13 en 15 jaar; - (Sasha01-033) Een naakte jongen ligt op een kleed. Met zijn linkerhand houdt hij zijn penis vast. Met zijn rechterhand houdt hij een vibrator vast. Deze vibrator zit in de anus van de jongen. Geschatte leeftijd van deze jongen tussen de 12 en 14 jaar. Deze afbeelding maakt deel uit van de 'bekende' serie Sasha; - (vinny159) Een naakte jongen zit op een lichtblauw dekbedovertrek. Met zijn linkerhand houdt hij zijn penis vast en kijkt in de camera. Geschatte leeftijd van deze jongen tussen de 14 en 16 jaar. Deze afbeelding maakt deel uit van de 'bekende' serie Vinny; - (112-IL002 band nr 203; Young Boys in a home video) Twee jongens 16 à 18 jaar die op een beige (nep)leren bank zitten en naar een pornofilm zitten te kijken. Ze betasten elkaar en trekken zich vervolgens af. Aan het eind verlaten beiden naakt de woonkamer; - (111-IL001 band nr 202; Young Boys in a home video) De film begint met een jongen 14 à 16 jaar die zit te gamen voor de TV. Later zichzelf aftrekt. Daarna iemand opbelt. Een tweede jongen 16 à 18 jaar verschijnt even later. Diverse seksuele handelingen verrichten ze bij zichzelf en bij elkaar (anaal, oraal en aftrekken). De jongens praten (nep)Duits tegen elkaar; - (114-IL001 band nr 206; Knaben im brautzimmer) Een jongen loopt op een oud (VOC) schip, ontmoet later een jongen in de trein. Betasten elkaar. Komen terecht op hotelkamer (Hotel-restaurant Schiphol A4) en plegen diverse seksuele handelingen. Ook is er een jongen af en toe in beeld die zichzelf aftrekt. Later komt er nog een jongen bij. In een bad zijn drie van deze jongens te zien die diverse seksuele handelingen plegen. Leeftijd jongens tussen 14 en 17 jaar; - (113-IL001 band nr 204; Young Boys A Home Video Vol 7) Twee jongens liggen naakt op bed en gaan later onder de douche. Ze plegen diverse seksuele handelingen met zichzelf en bij elkaar. Leeftijd van de jongens tussen 16 en 18 jaar; - (115-IL001 band nr 358; De boy en de bengel) Twee jongens zitten op een zwarte (nep)leren bank. Ze plegen diverse seksuele handelingen bij elkaar en met zichzelf. Leeftijd tussen 15 en 17 jaar, en zijnde voornoemde seksuele gedraging(en) afgebeeld en/of vastgelegd op/in een dvd/cd-rom (IBN nummer 043-IM009) en/of twee, althans een of meer, harde schijf/schijven (IBN nummer(s) 039-IM005 en/of 042-IM008) en/of (een of meer harde schijf/schijven van/in) twee, althans een of meer, computers (IBN nummer(s) 080-IA031 en/of 082-IA033) en/of een aantal (5) videobanden (IBN nummer 012-IL001); 5. hij in of omstreeks de periode van 02 januari 2001 tot en met 07 juli 2006 te Arnhem en/of Velp, gemeente Rheden, en/of Huissen, gemeente(s) Bemmel en/of Lingewaard, en/of Ypenburg, gemeente 's-Gravenhage, en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit (onder meer) verdachte en/of B. [medeverdachte] en/of E.P. [medeverdachte], welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven tegen de zeden, te weten: - het (mede) ronselen van minderjarige jongens voor (het) gay-escortwerk en/of het in contact brengen van minderjarige jongens met klanten van/in de gay-escort en/of het dwingen/bewegen van minderjarige en/of meerderjarige jongens tot het tegen betaling verrichten van seksuele handelingen met klanten van/in de gay-escort en/of het trekken van voordeel uit voornoemde seksuele handelingen (artikel 250a/273a Wetboek van Strafrecht) en/of - het vervaardigen en/of in bezit hebben van (voor (een) (potentiële) klant(en)) seksueel prikkelende afbeeldingen (foto's) van geheel of gedeeltelijk naakte (kennelijk) minderjarige jongens (artikel 240b Wetboek van Strafrecht) en/of - het (mede) (onder dwang en/of door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht) seksueel binnendringen van en/of plegen van ontucht(ige handelingen) met minderjarige en/of meerderjarige jongens (artikel(en) 242, 245, 246, 247, 248a en/of 249 Wetboek van Strafrecht), van welke organisatie verdachte (feitelijk) oprichter en/of (feitelijk) bestuurder was; (ten aanzien van parketnummer 05/950381-06) 1. hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van de maand juli 2001 tot [datum] 2001 te Velp, gemeente Rheden, tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, met L.H.H. [slachtoffer3] (geboren op [datum] 1985), die toen de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, (telkens) buiten echt (een) ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd die (mede) bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam, te weten het (telkens) door verdachte en/of verdachtes mededader duwen/brengen van hun/zijn penis(sen) in de mond van voornoemde [slachtoffer3], althans het die [slachtoffer3] (telkens) in de mond laten nemen van verdachtes en/of verdachtes mededaders' penis, en/of het (telkens) door verdachte en/of verdachtes mededader in de mond nemen van de penis van die [slachtoffer3] en/of het (telkens) (tong)zoenen van/met die [slachtoffer3] en/of het (telkens) aftrekken van verdachte en/of verdachtes mededader door die [slachtoffer3] en/of het (telkens) aftrekken van die [slachtoffer3] door verdachte en/of verdachtes mededader en/of het (telkens) duwen/brengen van zijn, verdachtes, penis en/of een (soort) wortel, althans enig voorwerp, tegen/in de anus van die [slachtoffer3]; althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling leidt: hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van de maand juli 2001 tot 19 november 2001 te Velp, gemeente Rheden, tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, met L.H.H. [slachtoffer3] (geboren op [datum] 1985), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, (telkens) buiten echt (een) ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, te weten het (telkens) door verdachte en/of verdachtes mededader in de mond nemen van de penis van voornoemde [slachtoffer3] en/of het (telkens) (tong)zoenen van/met die [slachtoffer3] en/of het (telkens) aftrekken van verdachte en/of verdachtes mededader door die [slachtoffer3] en/of het (telkens) aftrekken van die [slachtoffer3] door verdachte en/of verdachtes mededader en/of het (telkens) duwen/brengen van zijn, verdachtes, penis en/of een (soort) wortel, althans enig voorwerp, tegen de anus van die [slachtoffer3]; 2. hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 19 november 2001 tot en met de maand december 2002 te Velp, gemeente Rheden, en/of Huissen, gemeente Bemmel, tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, (telkens) door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of misleiding, te weten door misbruik van - zijn/hun door/met het geven van veel aandacht - gecreëerde band met de hierna te noemen (nog niet voor anderen 'uit de kast gekomen' en/of met zijn (homo)seksuele gevoelens 'experimenterende') [slachtoffer3] en/of - zijn/hun leeftijdsoverwicht op d(i)e hierna te noemen [slachtoffer3], een minderjarige, te weten L.H.H. [slachtoffer3] (geboren op [datum] 1985), wiens minderjarigheid verdachte en/of verdachtes mededader kende(n) of redelijkerwijs moest(en) vermoeden, opzettelijk heeft bewogen (een) ontuchtige handeling(en) (met verdachte en/of verdachtes mededader) te plegen en/of (een) zodanige handeling(en) van verdachte en/of verdachtes mededader te dulden, bestaande die ontuchtige handeling(en) (telkens) hierin dat verdachte en/of verdachtes mededader hun/zijn penis(sen) hebben/heeft geduwd in de mond van voornoemde [slachtoffer3], althans die [slachtoffer3] hun/zijn penis(sen) in de mond heeft laten nemen, en/of de penis van die [slachtoffer3] in hun/zijn mond(en) hebben/heeft genomen en/of (met) die [slachtoffer3] hebben/heeft ge(tong)zoend en/of zich door die [slachtoffer3] hebben/heeft laten aftrekken en/of die [slachtoffer3] hebben/heeft afgetrokken en/of zijn, verdachtes, penis en/of een (soort) wortel, althans enig voorwerp, heeft geduwd/gebracht tegen/in de anus van die [slachtoffer3]; 3. hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van het jaar 2004 tot en met 07 juli 2006, te Huissen, gemeente Lingewaard, tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, (telkens) (een) afbeelding(en) - en/of (een) gegevensdrager(s), bevattende (een) afbeelding(en) - van (een) seksuele gedraging(en) waarbij (een) perso(o)n(en) is/zijn betrokken en/of schijnbaar is/zijn betrokken die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft/hebben bereikt, heeft vervaardigd en/of in bezit heeft gehad, bestaande die afgebeelde seksuele gedraging(en) (telkens) uit de geheel ontklede minderjarige R.D. [slachtoffer3] (geboren op [datum] 1988) die - zijn (stijve) penis betast en/of vastpakt en/of toont en/of - bij/aan zijn (stijve) penis wordt betast en/of vastgepakt door (verdachtes mededader) B. [medeverdachte] en/of (zelf) de (stijve) penis van die [medeverdachte] betast en/of vastpakt en/of - zichzelf aftrekt en/of door die [medeverdachte] wordt afgetrokken, en zijnde voornoemde seksuele gedraging(en) afgebeeld en/of vastgelegd op/in een flash-/memorycard (IBN nummer 040-IM006); 4. hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van [datum] 2005 tot en met de maand juni 2006 te Huissen, gemeente Lingewaard, tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, (telkens) ontucht heeft gepleegd met de aan zijn zorg en/of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige R. [slachtoffer4] (geboren op [datum] 1990), bestaande die ontucht (telkens) hierin dat verdachte en/of verdachtes mededader de penis van voornoemde [slachtoffer4] hebben/heeft betast en/of vastgepakt en/of in de mond hebben/heeft genomen; althans, indien het vorenstaande onder 4 niet tot een veroordeling leidt: hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 0[datum] 2005 tot 06 januari 2006 te Huissen, gemeente Lingewaard, tezamen en in vereniging met een ander, althans alleen, met R. [slachtoffer4] (geboren op [datum] 1990), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, (telkens) buiten echt (een) ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, bestaande die ontuchtige handeling(en) (telkens) hierin dat verdachte en/of verdachtes mededader de penis van voornoemde [slachtoffer4] hebben/heeft betast en/of vastgepakt; 5. hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 22 april 2006 tot en met 07 juli 2006, althans op of omstreeks 22 april 2006, te Huissen, gemeente Lingewaard, (telkens) (een) afbeelding(en) - en/of (een) gegevensdrager(s), bevattende (een) afbeelding(en) - van (een) seksuele gedraging(en) waarbij (een) perso(o)n(en) is/zijn betrokken en/of schijnbaar is/zijn betrokken die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft/hebben bereikt, heeft vervaardigd en/of in bezit heeft gehad, bestaande die afgebeelde seksuele gedraging(en) (telkens) uit de geheel of gedeeltelijk ontklede minderjarige P.F.A. [slachtoffer5] (geboren op [datum] 1989) en/of J.M.E. [slachtoffer6] (geboren op [datum] 1989) die - hun/zijn (stijve) penis(sen) betast(en) en/of vastpakken/vastpakt en/of tonen/toont en/of - anaal geslachtsverkeer hebben/heeft, en zijnde voornoemde seksuele gedraging(en) afgebeeld en/of vastgelegd op/in (een flashcard van/in) een digitale fotocamera (IBN nummer 067-IA017); 2. Het onderzoek ter terechtzitting De zaak is op 17 oktober 2006 (verdachte aanwezig), 16 januari 2007 (verdachte niet aanwezig), 16 maart 2007 (verdachte niet aanwezig), 19 september 2007 (verdachte aanwezig), 20 september 2007 (verdachte aanwezig) en 21 september 2007 (verdachte aanwezig) ter terechtzitting onderzocht. Verdachte is bijgestaan door mr. J. Steenbrink, advocaat te Nijmegen. Als benadeelde partij heeft zich schriftelijk in het geding gevoegd R. [slachtoffer4] (vertegenwoordigd door mevrouw [naam] en ter terechtzitting van 21 september 2007 vertegenwoordigd door mevrouw F. Kempel namens slachtofferzorg). De officier van justitie heeft geëist dat verdachte ter zake van het tenlastegelegde onder parketnummer 05/900288-06: feit 1, feit 2, feit 3 primair, feit 4 en feit 5 alsmede ter zake van het tenlastegelegde onder parketnummer 05/950381-06: feit 1 primair, feit 2, feit 3, feit 4 primair en feit 5, zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 jaar, met aftrek overeenkomstig artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht. Voorts vordert de officier van justitie de onttrekking aan het verkeer van de kinderporno en de verbeurdverklaring van de overige inbeslaggenomen, nog niet teruggegeven voorwerpen. De officier van justitie heeft voorts verzocht dat de vordering van de benadeelde partij R. [slachtoffer4] tot een bedrag van € 2.525,-- wordt toegewezen en heeft gevorderd dat er een schadevergoedingsmaatregel ex artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht wordt opgelegd tot dit bedrag, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 50 dagen hechtenis. Verdachte en zijn raadsvrouw hebben het woord ter verdediging gevoerd. 3. De beslissing inzake het bewijs Voor zover in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten verbeterd. Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad. Ten aanzien van feit 5 onder parketnummer 05/900288-06: Anders dan de officier van justitie acht de rechtbank het bestaan van een criminele organisatie waaraan verdachte en zijn medeverdachten hebben deelgenomen, niet bewezen. Daartoe wordt allereerst opgemerkt dat Best Boys als zodanig een niet-illegaal bedrijf was. Dat Best Boys zelf als crimineel nevendoel had het ronselen van minderjarigen voor de prostitutie, blijkt niet uit de bewijsmiddelen. De rechtbank acht weliswaar deelname aan de prostitutie door minderjarigen in twee gevallen (te weten door [naam] [slachtoffer1] en [naam] [slachtoffer2]) bewezen, maar ook al zou bewezen worden geacht dat deze jongens voor Best Boys hebben gewerkt, is dit echter zodanig incidenteel dat van een algemeen oogmerk tot het plegen van misdrijven, onvoldoende sprake is. Het afwijzen van [naam] voor de prostitutie vanwege zijn minderjarigheid, wijst er bovendien op dat Best Boys juist geen minderjarigen wilde exploiteren. Van een criminele organisatie die heeft bestaan uit (ten minste) [verdachte], [medeverdachte] en [medeverdachte], naast Best Boys en die voor het plegen van strafbare feiten gebruik heeft gemaakt van de structuur, organisatie, hiërarchie, infrastructuur e.d. van Best Boys, zoals de officier van justitie die voor ogen heeft, is de rechtbank evenmin gebleken. De rechtbank wijst er op dat de verdachten [verdachte] en [medeverdachte] een homoseksueel echtpaar vormen, dat belangstelling toont voor seks buiten hun echtelijke relatie en dat een aantal keren in hun seksuele contacten en door hun bezit van kinderpornografische afbeeldingen over de strafrechtelijke schreef is gegaan. Dat is op zich ernstig. Het gaat de rechtbank echter te ver om een affectieve relatie tussen twee mensen met een deels ongeoorloofde uiting van seksualiteit op zichzelf aan te merken als een criminele organisatie, ook waar de jongere [medeverdachte] als “lokkertje” zou hebben gefungeerd om de oudere [verdachte] aan seksueel contact te helpen. Een affectieve relatie ontbeert immers de voor een criminele organisatie kenmerkende organisatiegraad en -structuur en hiërarchische verhoudingen. Dat er op dit punt een structureel samenwerkingsverband bestond met [medeverdachte] waardoor het geheel wel zou kunnen worden aangemerkt als een criminele organisatie, kan de rechtbank evenmin aannemen. [medeverdachte] heeft [naam] [slachtoffer2] drie keer naar een klant in Den Haag gereden en hij heeft zich schuldig gemaakt aan ontucht met [naam]. Beide gevallen zijn onvoldoende om van een structureel verband te spreken, zeker nu [naam] door [verdachte] was weggestuurd omdat hij minderjarig was. [medeverdachte] heeft op dat moment opportunistisch zijn kans gegrepen. Met het bezit van kinderporno had [medeverdachte] overigens niet van doen. Ten aanzien van feit 1 primair en subsidiair onder parketnummer 05/950381-06: Verdachte zal worden vrijgesproken van dit feit, nu uit geen bewijsmiddel met een redelijke mate van zekerheid kan worden vastgesteld of het slachtoffer inderdaad de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt. Het slachtoffer verklaart dat hij “waarschijnlijk” 15 jaar oud was , maar hij weet dat niet meer 100% zeker. Dat hij op een foto een trui droeg die hij had gekocht toen hij 15 jaar was, acht de rechtbank een te onzeker gegeven om als steunbewijs te dienen voor het bewijs dat het slachtoffer ten tijde van de gepleegde handelingen nog 15 jaar oud was. Feit 1 parketnummer 05/900288-06: De vaststaande feiten: In de periode van de maand januari 2003 tot 25 februari 2003 was [naam]. [slachtoffer1] minderjarig. Dat verdachte dit wist blijkt uit een door [naam] [slachtoffer1] d.d. 28 januari 2003 te 19.03 uur verzonden e-mail bericht vanaf het adres [mailadres] aan pz@bestboys.nl waarin iemand zich voorstelt als [naam] [slachtoffer1] en 17 jaar is, aangeeft als escortboy te willen werken en op [datum] 2003 18 jaar wordt. Verweren: Verdachte stelt dat hij [naam] [slachtoffer1] niet als escortboy werkzaamheden heeft laten verrichten terwijl hij nog minderjarig was. Verdachte ontkent het tenlastegelegde. Beoordeling van de verweren: D. [getuige], als getuige gehoord op 26 februari 2003, verklaart dat [naam] [slachtoffer1] een werknemer van de escortservice Best Boys is en [verdachte][verdachte] werkt. J.P. [getuige], als getuige gehoord op 11 oktober 2006, verklaart dat hij wist dat [naam] [slachtoffer1] minderjarig was en voor Best Boys gewerkt heeft. [getuige] geeft in zijn verklaring aan fel daarop te hebben gereageerd en [naam] geadviseerd heeft te stoppen met die werkzaamheden. Op een vraag van [getuige] of [naam] bang was voor [verdachte] zag [getuige] dat [naam] “ja” knikte. [naam] heeft [getuige] verteld dat hij bij [verdachte] woonde en al twee maanden voor hem had gewerkt zonder betaald te krijgen. Voorts, als [naam] niet naar een klant wilde, werd hij met een knuppel bedreigd of gedreigd hem zonder geld op straat te zetten. [getuige] verklaart voorts dat, toen hij [naam] in Huissen wilde ophalen, hij, [getuige], door [verdachte] bedreigd werd. Op een zwarte computer die is aangetroffen in de provisiekast in de woonkamer van de [adres] te Huissen is een e-mail bericht d.d. 9 januari 2003 aangetroffen welke is verstuurd vanaf het adres contact@boy2.nl aan info@sex4gay.nl. Deze mail is op 17 februari 2003 vanaf het e-mailadres webmaster@chat4gay.nl doorgestuurd naar het e-mailadres mannager@bestboys.nl. In deze mail doet iemand die zich Boys-Boy-escort noemt enkele uitlatingen inhoudende dat hij de manager van Best Boys erop wil wijzen dat zij zich niet aan de wettelijke regels houden en minderjarige jongens in dienst hebben. Dit zou onder meer [naam] (alias [naam] uit Friesland) betreffen. Uit de verklaring van M. [getuige] blijk[naam]t [naam](s[verdachte][verdachte] samen een chatbox genaamd chat4gay hadden. Na de breuk tussen [naam] en [verdachte] heeft [getuige] zelf twee chatboxen weer opgebouwd, namelijk chat4gay en sex4gay. M. [getuige], als getuige gehoord op 12 oktober 2006, verklaart over wat er gebeurde als een jongen (weet later dat hij [naam] heet) iets niet wilde doen met een klant. [verdachte] had macht over die jongen en die jongen was afhankelijk. Die jongen wilde weg, maar dat mocht hij niet van [verdachte]. Deze jongen heeft ook een tijdje bij de buurman gewoond. J. [getuige], als getuige gehoord op 29 november 2006, verklaart dat hem een fotoboek is getoond en een persoon herkende die door hem als escort jongen was besteld bij Best Boys. Die jongen is bij hem thuis geweest in Den Haag en hij heeft tegen betaling seks gehad met die jongen. Die seksuele handelingen bestonden onder andere uit elkaar pijpen, elkaar aftrekken en soms ook elkaar neuken. In het proces-verbaal is een foto van [naam] [slachtoffer1] opgenomen. In de verklaring van [getuige] is een foto opgenomen die grote gelijkenis vertoont met de foto van [naam] [slachtoffer1]. [getuige] verklaart omtrent die foto van [naam] [slachtoffer1] dat ook dat een bekende van hem is die bij hem thuis is geweest. Hij is drie keer bij hem geweest in Den Haag. Conclusie: Op grond van het bovenstaande concludeert de rechtbank dat [naam] [slachtoffer1] als minderjarige werkzaam is geweest voor verdachte als escortboy zoals tenlastegelegd. Gelet op de gerezen problemen rond het verhoor van [naam] [slachtoffer1] door de rechter-commissaris, zoals ter terechtzitting besproken, wordt de verklaring van [naam] [slachtoffer1] niet voor bewijs gebezigd. Feit 2 parketnummer 05/900288-06: De vaststaande feiten: In de periode van de maand juli 2005 tot en met de maand december 2005 was R.J. ([naam]) [slachtoffer2] minderjarig. Dit blijkt uit de door [naam] [slachtoffer2] afgelegde verklaring op 3 augustus 2006 waarin hij verklaart te zijn geboren op [datum] 1989, een kopie aanvraag reisdocument van [naam] [slachtoffer2] , alsmede uit de verklaring van verdachte. Voorts dat [naam] [slachtoffer2] een aanmeld-/inschrijfformulier heeft ingevuld, met onder meer zijn lichaamskenmerken en/of seksuele voorkeuren en mogelijkheden en te voeren werknaam, welk formulier in de administratie van verdachte is aangetroffen. Verweren: Verdachte stelt dat hij [naam] [slachtoffer2] niet als escortboy werkzaamheden heeft laten verrichten terwijl hij nog minderjarig was. Verdachte ontkent het tenlastegelegde. Beoordeling van de verweren: [naam] [slachtoffer2] verklaart op 3 augustus 2006 dat hij via het chatten op Taysint.nl in contact kwam met ene [verdachte] (= verdachte). Het ging over escort van jongens en zijn minderjarigheid hetgeen voor [verdachte] geen probleem was. [verdachte] vertelde hem hoe de escort in zijn werk ging en dat hij naar klanten toegebracht zou worden. Na een afspraak te hebben gemaakt is [naam] [slachtoffer2] naar de woning van verdachte in Huissen gekomen en is door [naam] [slachtoffer2] een inschrijf-formulier ingevuld. Door verdachte werden naaktfoto’s van [naam] [slachtoffer2] gemaakt waarbij verdachte telkens aanwijzingen gaf dat [naam] [slachtoffer2] seksuele handelingen bij zichzelf moest verrichten. Ook moest [naam] [slachtoffer2] doen alsof er een klant kwam waarbij verdachte voor klant speelde. [naam] [slachtoffer2] heeft verdachte toen gepijpt en afgetrokken waarbij verdachte foto’s bleef maken. Afgesproken werd dat [naam] [slachtoffer2] door ene [medeverdachte] naar klanten zou worden gebracht. Deze [medeverdachte] heeft [naam] [slachtoffer2] nog het nodige uitgelegd over hoe zich te gedragen bij klanten, zoals niet elke keer klaarkomen aangezien dat anders teveel energie zou kosten als hij meerdere klanten had. De foto’s die van [naam] [slachtoffer2] gemaakt werden zouden niet op de website van Best Boys komen omdat hij minderjarig was en als er klanten naar de regio Arnhem van Best Boys zouden bellen zou [naam] [slachtoffer2] aan vaste klanten worden voorgesteld, niet aan vreemde mensen die verdachte niet kende. Ook dat was omdat [naam] [slachtoffer2] minderjarig was. Op 25 juli 2006 verklaart [naam] [slachtoffer2] dat hij het door hem ingevulde inschrijfformulier herkent als zijnde door hem ingevuld en ondertekend. [naam] [slachtoffer2] heeft in overleg met degene waarmee hij aan het chatten was op het formulier niet zijn geboortedatum ingevuld omdat hij geen 18 jaar was. [naam] [slachtoffer2] werd uitgelegd hoe de escortservice werkte, dat hij het eerste uur € 70,-- en het tweede uur € 50,-- zou verdienen. Op 29 november 2006 verklaart [naam] [slachtoffer2] dat [medeverdachte] hem altijd naar een klant zou brengen, niemand anders, omdat hij minderjarig was. [medeverdachte] wist dat [naam] [slachtoffer2] minderjarig was. In oktober of november 2005 is [naam] [slachtoffer2] voor het eerst door [medeverdachte] gebeld dat er een klant voor hem was. [naam] [slachtoffer2] werd door [medeverdachte] opgehaald en kreeg onderweg naar Den Haag van [medeverdachte] condooms en glijmiddel. [naam] [slachtoffer2] gaat in op de seksuele handelingen die hij met die klant heeft verricht. [naam] [slachtoffer2] verklaart dat hij na die eerste keer nog twee keer bij diezelfde man is geweest, de tweede keer was ongeveer een maand, anderhalve maand later en de derde keer was een week na de tweede keer. De tweede en derde keer ging hetzelfde als de eerste keer. J. [getuige], als getuige gehoord op 28 november 2006, verklaart dat hij al vier tot vijf jaar contact heeft met Best Boys en één keer bij [verdachte] (= verdachte) thuis is geweest; dat hij regelmatig via Best Boys zowel jongens als meisjes heeft bestelt, geen namen kent en er van uitging dat ze altijd ouder dan 18 jaar waren. [getuige] is een jaar of twee geleden gestopt met het bestellen van meisjes en jongens van [verdachte] omdat hij vond dat [verdachte] misbruik van die jongens en meisjes maakte. [getuige] herkent veel van de hem getoonde foto’s en geeft aan dat deze allen voor Best Boys gewerkt hebben. Voorts dat [verdachte] hem bedreigd heeft als hij hem zwart zou maken. E.P. [medeverdachte] verklaart op 9 november 2006 dat hij [naam] bij [verdachte] heeft leren kennen en hem drie keer naar een klant heeft gereden. Dat was telkens dezelfde klant [naam] in Den Haag. Voor zover [medeverdachte] zich kan herinneren heeft hij [naam] in de maand augustus 2005 vervoerd naar Den Haag. [naam] werkte voor [verdachte]. Conclusie: Op grond van het bovenstaande concludeert de rechtbank dat [naam] [slachtoffer2] als minderjarige werkzaam is geweest voor verdachte als escortboy zoals tenlastegelegd. De rechtbank acht de verklaring van [naam] [slachtoffer2], afgelegd ten overstaan van de politie, overigens geloofwaardiger dan zijn later ten overstaan van de rechter-commissaris afgelegde verklaring waarin hij aangeeft een en ander niet meer specifiek te weten. Juist vanwege het feit dat [naam] [slachtoffer2] in zijn ten overstaan van de politie afgelegde verklaring zeer gedetailleerd aangeeft hoe een en ander is gegaan alsmede dat die verklaring eerder is afgelegd dan zijn verklaring bij de rechter-comissaris, maakt dat die verklaring door de rechtbank als bewijs wordt gebezigd. Feit 3 primair parketnummer 05/900288-06: De vaststaande feiten: Ter terechtzitting verklaart verdachte dat hij in de periode van 9 september 2005 tot en met de maand juni 2006 meermalen seksueel contact heeft gehad met de minderjarige R.J. ([naam]) [slachtoffer2]. De verweren: Ontkend wordt dat [naam] [slachtoffer2] verdachtes ondergeschikte was. Bespreking van de verweren: [naam] [slachtoffer2] verklaart op 29 november 2006 dat hij aangifte wil doen tegen [verdachte] (= verdachte) omdat deze hem seksueel zou hebben misbruikt. [naam] [slachtoffer2] geeft aan dat hij seksuele handelingen heeft verricht bij hemzelf en bij [verdachte]. Hij was die niet van plan maar hij wilde graag voor [verdachte] in de escort werken. Er moesten foto’s gemaakt worden waarbij [naam] [slachtoffer2] [verdachte] heeft moeten pijpen en aftrekken hetgeen hij ook bij hem heeft gedaan. Dit moest van [verdachte] omdat hij wilde weten of [naam] [slachtoffer2] geschikt was voor het werk. Omdat [naam] [slachtoffer2] graag in de escort wilde werken is hij hierin meegegaan bang om anders afgewezen te worden. Vanaf dat moment is [naam] [slachtoffer2] als ondergeschikte aan te merken omdat verdachte zich als “werkgever”, althans opdrachtgever ging gedragen. [naam] [slachtoffer2] heeft daarna ook seksuele handelingen met [medeverdachte], de man van [verdachte], gepleegd en hij bij hem. [naam] [slachtoffer2] geeft aan dat hij nog wel vaker seks gehad heeft met [verdachte], niet alleen met [verdachte] maar ook met [medeverdachte] erbij. Dat is wel een keer of vier à vijf voorgevallen en steeds bij hen thuis. Voor wat betreft “het ondergeschikt zijn” van [naam] [slachtoffer2] ten opzichte van verdachte is mede van belang de bewezenverklaring (opgenomen onder bespreking van de verweren) bij feit 2 onder parketnummer 05/900288-06. Conclusie: Op grond van het bovenstaande concludeert de rechtbank dat verdachte ontucht heeft gepleegd met [naam] [slachtoffer2] zoals primair tenlastegelegd. Feit 4 parketnummer 05/900288-06: De vaststaande feiten: In een zich in de woning van verdachte bevindende kluis, tot welke kluis verdachte en B. [medeverdachte] toegang hadden, is op diverse gegevensdragers kinderpornografisch materiaal aangetroffen. Daarnaast is ook op diverse andere gegevensdragers die in de woning van verdachte en B. [medeverdachte] werden gevonden, kinderpornografisch materiaal aangetroffen. Verweren: Verdachte ontkent het opzet te hebben gehad om kinderpornografisch materiaal voorhanden te hebben. De bespreking van de verweren: Verdachte verklaart dat de in de kluis aangetroffen dvd, afkomstig van R. [naam], kinderpornografisch materiaal bevatte, dat het origineel van deze dvd aan de politie is overhandigd om tegen R. [naam] te worden gebruikt en dat een kopie van die dvd voor de zekerheid bewaard werd. Het overige kinderpornografisch materiaal is op de een of andere wijze door verdachte of zijn mededader actief opgeslagen, hetzij digitaal, hetzij fysiek (de videobanden die in de kast werden aangetroffen). Conclusie: Verdachte weet dat zich in een in zijn woning bevindende kluis een dvd met kinderpornografisch materiaal bevindt. Zonder dat daartoe enige gerechtvaardigde reden bestond heeft hij een kopie van die dvd bewaard wetende dat deze kinderpornografische afbeeldingen bevatte. Het opzet van de verdachte en zijn mededader blijkt uit het kritiekloos opslaan van enorme hoeveelheden pornografisch materiaal, ongeacht wat daarop staat. Voorts heeft verdachte zelf kinderporno vervaardigd. De rechtbank acht derhalve bewezen dat verdachte het feit heeft gepleegd zoals tenlastegelegd. De rechtbank acht, mede gelet op de door de getuige-deskundige Kraeima ter terechtzitting afgelegde verklaring, niet bewezen die omschrijvingen waarbij de afgebeelde personen de leeftijd van 18 jaar kunnen hebben. De rechtbank gaat er voorts van uit dat een selectie is gemaakt van al het aangetroffen kinderpornografisch materiaal en dat het een representatieve selectie is geweest. Daartoe behoort niet het kinderpornografisch materiaal zoals separaat aan verdachte, naast het onderhavige feit, is tenlastegelegd ([slachtoffer3], [slachtoffer5] en [slachtoffer6]). Feit 2 parketnummer 05/950381-06: De vaststaande feiten: Verdachte erkent in de periode van 19 november 2001 tot en met de maand december 2002, tezamen en in vereniging met een ander, ontuchtige handelingen te hebben gepleegd met L.H.H. ([naam]) [slachtoffer3], geboren op [datum] 1985. Die ontuchtige handelingen bestonden hierin dat die handelingen zijn verricht zoals hierna in de bewezenverklaring is aangegeven. Verweren: Verdachte ontkent het misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of misleiding en het leeftijdsoverwicht. De bespreking van de verweren: [naam] [slachtoffer3] verklaart op 1 november 2006 dat met name [verdachte] op hem inpraatte door te zeggen dat hij zo lief en aardig was hij daar bleef en daar ook steeds terugkwam. [medeverdachte] zegt dat ook over hem, maar niet zo overtuigend als [verdachte] dat deed. Als [naam] [slachtoffer3] het allemaal over kon doen deed hij het absoluut niet meer. Hij heeft er spijt van. M. [getuige] verklaart op 12 oktober 2006 dat er een minderjarige jongen uit Huissen was die [naam] [slachtoffer3] heet. Met deze jongen hadden ze, [verdachte] en [medeverdachte], al seks toen hij 16 jaar was. Er werd over gepocht. [naam] durfde er toen hij jonger was niet voor uit te komen dat hij homo was. Conclusie: Op grond van hetgeen is opgenomen onder de bespreking van de verweren alsmede de bekentenis van verdachte alsmede de verklaring van [naam] [slachtoffer3] concludeert de rechtbank dat verdachte tezamen en in vereniging met een ander ontucht heeft gepleegd met de minderjarige [naam] [slachtoffer3] door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of misleiding en het leeftijdsverschil. Feit 3 parketnummer 05/950381-06: De vaststaande feiten: Tijdens de huiszoeking bij verdachte is op een memorystick kinderpornografisch materiaal aangetroffen. Dit materiaal bestond uit 12 naaktfoto’s van R.D. ([naam]) [slachtoffer3], geboren op [datum] 1988. De hiervoor bedoelde foto’s zijn in een proces-verbaal “beschrijving vervaardigen kinderpornografie met betrekking tot [naam]” d.d. 11 januari 2007 omschreven. Uit die omschrijving blijkt, zakelijk weergegeven, dat B. [medeverdachte] samen met [naam] [slachtoffer3] pornografisch staan afgebeeld en seksuele handelingen verrichten. Verweren: Verdachte ontkent het hem tenlastegelegde, namelijk dat hij kinderpornografische foto’s zou hebben gemaakt van [naam] [slachtoffer3]. Bespreking van de verweren: [naam] [slachtoffer3] verklaart op 11 oktober 2006 dat hij aan het experimenteren was of het iets voor hem was om seks met een man te hebben. Hij heeft dat met [medeverdachte] uitgeprobeerd. Daar zijn foto’s van gemaakt door [verdachte]. Hij heeft die foto’s later van [verdachte] gekregen. Ze wisten dat [naam] [slachtoffer3] toen 16 jaar was. Conclusie: Op grond van de vaststaande feiten, alsmede de bespreking van de verweren concludeert de rechtbank dat verdachte, tezamen en in vereniging, kinderpornografisch materiaal heeft vervaardigd en in bezit gehad. Feit 4 primair parketnummer 05/950381-06: De vaststaande feiten: R. ([naam]) [slachtoffer4] was in de periode van 8 december 2005 tot en met de maand juni 2006 minderjarig. Ook staat vast, gelet op de verklaring van verdachte ter terechtzitting, dat [naam] [slachtoffer4] gedurende voornoemde periode aan de zorg en/of waakzaamheid van verdachte was toevertrouwd. Verdachte verklaart ter terechtzitting dat [naam] [slachtoffer4] bij hem en B. [medeverdachte] logeerde en zij fungeerden als een “gastoudergezin.” Verweren: Verdachte ontkent gedurende de tenlastegelegde periode ontucht te hebben gepleegd met [naam] [slachtoffer4]. De bespreking van de verweren: [naam] [slachtoffer4] verklaart op 13 november 2006, toen 17 jaar, dat hij bij de J.P. Heije stichting verblijft en via [naam] [slachtoffer5] kennis heeft gemaakt met verdachte en [medeverdachte] [medeverdachte]. [naam] werd telkens door [verdachte] opgehaald om in diens woning te logeren. Vanaf de derde keer dat hij bij verdachte verbleef zou [medeverdachte] hem hebben willen verwennen, dat [medeverdachte] bij hem in bad kwam zitten en zijn hoofd wegduwde als [medeverdachte] hem wilde pijpen. Het is [medeverdachte] één keer gelukt om [naam] te pijpen. [naam] geeft aan dat het twee of drie keer is gelukt dat hij is gepijpt, onder andere door [verdachte] die dan zijn broek uittrok. [verdachte] en [medeverdachte] hebben beiden het geslachtsdeel van [naam] in hun mond gehad. Vanaf maart 2006 waren [verdachte] en [medeverdachte] officieel gastgezin van [naam]. [naam] [slachtoffer4] heeft op 30 oktober 2006 een brief geschreven met de volgende inhoud: “de eerste keer dat ik daar kwam ging het goed. De tweede keer dat ik daar kwam ging het niet goed. [verdachte] zij tegen mijn dat ik tussenhun in moest liggen dat wou ik niet. een maand later kwam ik een beetje los. Ik ging een keer met [medeverdachte] in bad. Toen ging hij mijn gewoon pijpen en ik dagt dat gaat een beetje te ver maar ik durfde het niet te zegen, maar ja ik ben wel een beetje bang en agezief en dat is nog vaker gebeurt zo. Ik denk soms wel had ik daar maar eerder aan gedacht dat dat kan gebeuren sorry daarom ben ik zo op de groep. Groetjes [naam] voor ananda.” J.M.E. [slachtoffer6] verklaart op 16 november 2006 dat hij twee keer bij [verdachte] en [medeverdachte] in bad heeft gezeten. Een keer met [naam] en [naam] en een keer samen met [naam]. [slachtoffer6] weet dat er een keer iets met [naam] is gebeurd omdat hij het gezien heeft. Wanneer precies weet hij niet meer maar hij denkt vorig jaar december. Hij zag dat [naam] samen met [verdachte] in bad zitten en dat [verdachte] aan [naam] zat. [slachtoffer6] zag dat [verdachte] met zijn hand het geslachtsdeel van [naam] vast had. [verdachte] was helemaal naakt. Na een half uur kwam [naam] uit de badkamer. [naam] heeft [slachtoffer6] verteld dat hij het niet leuk vond in bad. R. van Workum verklaart op 20 november 2006 dat hij bij verdachte en [medeverdachte] thuis is geweest waar ook [naam] [slachtoffer4] kwam en van [naam] te hebben gehoord dat hij het vies vond en dat hij misbruikt was. P.F.A. [slachtoffer5] verklaart op 21 november 2006 dat [naam] wel eens met [verdachte] en [medeverdachte] in bad is geweest. Conclusie: Op grond het voorgaande concludeert de rechtbank dat verdachte, tezamen en in vereniging, ontucht heeft gepleegd met de aan zijn zorg en waakzaamheid toevertrouwde minderjarige [naam] [slachtoffer4]. Door de raadsvrouw van verdachte is verzocht om een deskundige aan te stellen teneinde een onderzoek te verrichten naar de betrouwbaarheid van de verklaringen van aangever [naam] [slachtoffer4]. De uitkomst van een dergelijk onderzoek draagt bij tot de oordeelsvorming over de mate van geloofwaardigheid van een verklaring. Het gaat daarbij om een indicatie van de mate van betrouwbaarheid, niet om een bewijs daarvan. Het al dan niet inschakelen van een deskundige doet niets af aan de zelfstandige beoordeling van de rechtbank zelf. De rechtbank heeft eerder bij de proforma zitting van 16 maart 2007 aangegeven dat een betrouwbaarheidsonderzoek niet is geïndiceerd. De rechtbank acht de inschakeling van een deskundige ook thans niet noodzakelijk nu de door [naam] [slachtoffer4] afgelegde verklaringen op zich consistent zijn en elkaar op de hoofdlijnen niet tegenspreken en steun vinden in andere getuigenverklaringen. Ook is de rechtbank niet gebleken van enige beïnvloeding door derden. [naam] schrijft zelfstandig een briefje n.a.v. het feit dat de leiding van de J.P. Heijestichting merkt dat er iets met hem aan de hand is. De ondervragingen, ook die bij de RC waarbij de raadsvrouw aanwezig was, zijn correct verlopen. Feit 5 parketnummer 05/950381-06: De vaststaande feiten: Tijdens de huiszoeking bij verdachte zijn digitale bestanden op een flashcard van de fotocamera veilig gesteld en werden gewiste foto’s hersteld. Na het bekijken van de foto’s bleek dat er naaktfoto’s met onder meer zichtbaar seksuele handelingen van ogenschijnlijk jonge jongens aanwezig waren. Nader onderzoek wees uit dat er kinderpornografische foto’s aanwezig waren waarop de betrokkenen J.M.E. ([naam]) [slachtoffer6] en P.F.A. ([naam]) [slachtoffer5] te zien waren. Verdachte verklaart dat [naam] [slachtoffer6] en [naam] [slachtoffer5] met “spielerij” bezig waren en herinnert zich de fotocamera toen in zijn hand te hebben gehad, enige foto’s te hebben gemaakt en daarna te hebben gewist. Verweren: Verdachte heeft het over “spielerij”. Hij wilde de foto’s niet in zijn bezit hebben en heeft ze niet voor niets gewist. Verdachte ontkent daarmee dat er sprake is van kinderpornografisch materiaal. Bovendien heeft hij de laatste serie foto’s niet gemaakt. Beoordeling van de verweren: In het proces-verbaal “beschrijving vervaardigen kinderpornografie met betrekking tot [naam] en [naam]” wordt een omschrijving gegeven van vier aangetroffen foto’s. De foto’s zijn gemaakt op 22 april 2006. [naam] [slachtoffer6] verklaart op 16 november 2006 dat [naam] op zeker moment op het idee kwam om te meten wie het grootste geslachtsdeel had. [naam] zei dat er dan foto’s gemaakt moesten worden waarop [verdachte] gevraagd werd of hij foto’s wilde maken. [verdachte] heeft vervolgens foto’s gemaakt met zijn eigen camera. [verdachte] heeft toen drie foto’s gemaakt. [slachtoffer6] heeft de lul van [naam] vastgehad en [naam] heeft hem gepijpt. [naam] [slachtoffer5] verklaart op 21 november 2006 dat hij met [naam] aan het kloten was over wie de grootste had en dat [verdachte] foto’s gemaakt heeft. Toen [naam] zijn pik stijf maakte, maakte [verdachte] er foto’s van. Na wat aandringen deed [naam] hetzelfde en daar zijn ook foto’s van gemaakt. [slachtoffer5] worden de foto’s getoond waarop hij en [naam] met ontbloot onderlijf en met een stijve pik te zien zijn. [naam] verklaart dat dat hijzelf en [naam] zijn. Conclusie: Op grond van het voorgaande concludeert de rechtbank dat verdachte kinderpornografisch materiaal heeft vervaardigd en enige tijd in bezit heeft gehad van [naam] [slachtoffer5], geboren op [datum] 1989 en [naam] [slachtoffer6], geboren op [datum] 1989. Dat verdachte de foto’s later weer heeft gewist doet daaraan niet af. Op grond van bovenstaande conclusies acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de feiten 1, 2, 3 primair en 4 onder parketnummer 05/900288-06 en de feiten 2, 3, 4 primair en 5 onder parketnummer 05/950381-06 heeft begaan, met dien verstande dat bewezen wordt geacht dat: 1. hij op tijdstippen in de periode van de maand januari 2003 tot 25 februari 2003 in Nederland, de minderjarige A. [slachtoffer1] (geboren op [datum] 1985), telkens ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van een seksuele handeling met en/of voor een derde tegen betaling, hebbende verdachte telkens - voornoemde [slachtoffer1] middels internet/chatten geronseld voor het gay-escortwerk en - die [slachtoffer1] daartoe een aanmeld-/inschrijfformulier laten invullen en - die [slachtoffer1] geïnformeerd over verdiensten in het gay-escortwerk en de behandeling van een potentiële klant en - van die [slachtoffer1] voor de potentiële klanten seksueel prikkelende foto van diens geheel of gedeeltelijk naakte lichaam gemaakt en - die [slachtoffer1] bij hem verdachte laten inwonen en elders ondergebracht en - die [slachtoffer1] gedreigd diens familie in te lichten en voornoemde foto's te verspreiden indien hij, [slachtoffer1], geen gay-escortwerk meer zou verrichten; 2. hij op tijdstippen in de periode van de maand juli 2005 tot en met de maand december 2005, in Nederland tezamen en in vereniging met een ander R.J. [slachtoffer2] (geboren op [datum] 1989) telkens ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van een seksuele handeling met en/of voor een derde tegen betaling, terwijl die [slachtoffer2] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, hebbende verdachte en/of verdachtes mededader telkens - voornoemde [slachtoffer2] middels internet/chatten geronseld voor het gay-escortwerk en - die [slachtoffer2] daartoe een aanmeld-/inschrijfformulier laten invullen met onder meer diens lichaamskenmerken en seksuele voorkeuren en mogelijkheden en/of te voeren werknaam en - van die [slachtoffer2] voor de potentiële klanten seksueel prikkelende foto's van diens geheel of gedeeltelijk naakte lichaam gemaakt en - die [slachtoffer2] betrokken en/of getest in een rollenspel van klant-escortjongen en - die [slachtoffer2] geïnformeerd over verdiensten in he) gay-escortwerk en de behandeling van een potentiële klant en - die [slachtoffer2] de huisregels overgelegd/voorgehouden en laten ondertekenen/accepteren en - die [slachtoffer2] condooms en glijmiddel verschaft en - die [slachtoffer2] vervoerd naar een klant en vervolgens die [slachtoffer2] na diens werkzaamheden opgewacht en - door die [slachtoffer2] met het gay-escortwerk verdiend geld geheel of gedeeltelijk aan/voor hen/hem, verdachte en/of verdachtes mededader, doen afstaan en van die [slachtoffer2] in ontvangst genomen; 3. hij op tijdstippen in de periode van 09 september 2005 tot en met de maand juni 2006 te Huissen, gemeente Lingewaard, telkens ontucht heeft gepleegd met zijn minderjarige ondergeschikte, te weten R.J. [slachtoffer2] (geboren op [datum] 1989), bestaande die ontucht telkens hierin dat verdachte voornoemde [slachtoffer2] heeft afgetrokken en/of zich door die [slachtoffer2] heeft laten aftrekken en/of zijn penis heeft geduwd/gebracht in de mond van die [slachtoffer2], en/of de penis van die [slachtoffer2] in zijn mond heeft genomen; 4. hij op tijdstippen in de periode van 01 oktober 2002 tot en met 07 juli 2006 te Huissen, gemeente Lingewaard, tezamen en in vereniging met een ander telkens een afbeelding - en/of een gegevensdrager, bevattende afbeeldingen – van een seksuele gedraging waarbij (een) perso(o)n(en) is/zijn betrokken en/of schijnbaar is/zijn betrokken die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft/hebben bereikt, in bezit heeft gehad, bestaande die afgebeelde seksuele gedragingen in algemene zin telkens uit een geheel of gedeeltelijk ontklede minderjarige jongen(s) die - zichzelf en/of elkaar aftrekt/aftrekken en/of - een penis betast(en) en/of vastpakt/vastpakken en/of in de mond neemt/nemen en/of - anaal wordt/worden gepenetreerd en/of - op een dusdanige wijze poseert/poseren dat zijn/hun penis(sen) nadrukkelijk in beeld wordt/worden gebracht, welke wijze van poseren kennelijk bedoeld is om seksuele prikkeling op te wekken, van welke afgebeelde seksuele gedraging(en) een selectie - zakelijk weergegeven - als volgt is omschreven: - (Pfadfinderschlacht.1.mpg) Zes jongens tussen 13 en 15 jaar plegen verschillende seksuele handelingen bij elkaar en met zichzelf. Deze handelingen bestaan onder andere uit aftrekken, pijpen en anaal geslachtsverkeer; - (Der Giftzwerge.mpg) Vier jongens tussen 14 en 15 jaar plegen diverse seksuele handelingen bij zichzelf; - (Blumenbengel Part 2.mpg) Vier jongens van 14 en 15 jaar plegen diverse seksuele handelingen met elkaar en bij zichzelf. De seksuele handelingen bestaan uit pijpen en aftrekken; - (naakt0027) Een naakte jongen staat in een kamer en heeft zijn penis in erectie. De foto is van onderuit genomen en gericht op de penis van de jongen. Geschatte leeftijd van de jongen tussen 11 en 13 jaar; - (neuken019) Een naakte jongen staat met de handen tegen een muur terwijl een andere naakte jongen achter hem staat en zijn penis in de anus van de voorste jongen heeft. Geschatte leeftijd van beide jongens tussen 12 en 15 jaar; - (Orgie014) Drie jongens liggen in een kring naakt op een bed. Een van de jongens heeft zijn penis in erectie met zijn hand vast. De andere twee jongens kijken toe. Geschatte leeftijd van de jongens tussen 12 en 14 jaar; - (pijpen0014) Twee jongens liggen naakt op bed. Een van de twee jongens ligt ruggelings op bed. De ander ligt half voorovergebogen en pijpt de jongen die ruggelings op bed ligt. Geschatte leeftijd van de jongens tussen 13 en 15 jaar; - (Sasha01-033) Een naakte jongen ligt op een kleed. Met zijn linkerhand houdt hij zijn penis vast. Met zijn rechterhand houdt hij een vibrator vast. Deze vibrator zit in de anus van de jongen. Geschatte leeftijd van deze jongen tussen de 12 en 14 jaar. Deze afbeelding maakt deel uit van de 'bekende' serie Sasha; - (vinny159) Een naakte jongen zit op een lichtblauw dekbedovertrek. Met zijn linkerhand houdt hij zijn penis vast en kijkt in de camera. Geschatte leeftijd van deze jongen tussen de 14 en 16 jaar. Deze afbeelding maakt deel uit van de 'bekende' serie Vinny; - - (111-IL001 band nr 202; Young Boys in a home video) De film begint met een jongen 14 à 16 jaar die zit te gamen voor de TV. Later zichzelf aftrekt. - (114-IL001 band nr 206; Knaben im brautzimmer) Een jongen loopt op een oud (VOC) schip, ontmoet later een jongen in de trein. Betasten elkaar. Komen terecht op hotelkamer (Hotel-restaurant Schiphol A4) en plegen diverse seksuele handelingen. Ook is er een jongen af en toe in beeld die zichzelf aftrekt. Later komt er nog een jongen bij. In een bad zijn drie van deze jongens te zien die diverse seksuele handelingen plegen. Leeftijd jongens tussen 14 en 17 jaar; - (115-IL001 band nr 358; De boy en de bengel) Twee jongens zitten op een zwarte (nep)leren bank. Ze plegen diverse seksuele handelingen bij elkaar en met zichzelf. Leeftijd tussen 15 en 17 jaar, en zijnde voornoemde seksuele gedragingen afgebeeld en/of vastgelegd op/in een dvd/cd-rom (IBN nummer 043-IM009) en twee, harde schijven (IBN nummer(s) 039-IM005 en/of 042-IM008) en/of een of meer harde schijven van/in computers (IBN nummer(s) 080-IA031 en/of 082-IA033) en een aantal (5) videobanden (IBN nummer 012-IL001); (ten aanzien van parketnummer 05/950381-06) 2. hij op tijdstippen in de periode van 19 november 2001 tot en met 30 september 2002 te Velp, gemeente Rheden, en/of Huissen, tezamen en in vereniging met een ander, telkens door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of misleiding, te weten door misbruik van - hun door/met het geven van veel aandacht - gecreëerde band met de hierna te noemen nog niet voor anderen 'uit de kast gekomen' en met zijn homoseksuele gevoelens 'experimenterende' [slachtoffer3] en/of - hun leeftijdsoverwicht op de hierna te noemen [slachtoffer3], een minderjarige, te weten L.H.H. [slachtoffer3] (geboren op [datum] 1985), wiens minderjarigheid verdachte en verdachtes mededader kenden opzettelijk heeft bewogen ontuchtige handelingen met verdachte en/of verdachtes mededader te plegen en/of een zodanige handeling(en) van verdachte en/of verdachtes mededader te dulden, bestaande die ontuchtige handelingen telkens hierin dat verdachte en/of verdachtes mededader hun penis hebben geduwd in de mond van voornoemde [slachtoffer3], en de penis van die [slachtoffer3] in hun mond hebben genomen en zich door die [slachtoffer3] hebben laten aftrekken en/of die [slachtoffer3] hebben afgetrokken en/of zijn, verdachtes, penis heeft geduwd/gebracht tegen de anus van die [slachtoffer3]; 3. hij op tijdstippen in de periode van het jaar 2004 tot en met 07 juli 2006, te Huissen, gemeente Lingewaard, tezamen en in vereniging met een ander, telkens een afbeelding - en/of een gegevensdrager, bevattende afbeelding - van een seksuele gedraging waarbij (een) perso(o)n(en) is/zijn betrokken en/of schijnbaar is/zijn betrokken die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft/hebben bereikt, heeft vervaardigd en in bezit heeft gehad, bestaande die afgebeelde seksuele gedragingen telkens uit de geheel ontklede minderjarige R.D. [slachtoffer3] (geboren op [datum] 1988) die - zijn stijve penis betast en/of vastpakt en/of toont en - bij/aan zijn stijve penis wordt betast en/of vastgepakt door (verdachtes mededader) B. [medeverdachte] en/of zelf de stijve penis van die [medeverdachte] betast en/of vastpakt en - zichzelf aftrekt en/of door die [medeverdachte] wordt afgetrokken, en zijnde voornoemde seksuele gedragingen afgebeeld en vastgelegd op een flash-/memorycard (IBN nummer 040-IM006); 4. hij op tijdstippen in de periode van 08 december 2005 tot en met de maand juni 2006 te Huissen, gemeente Lingewaard, tezamen en in vereniging met een ander, telkens ontucht heeft gepleegd met de aan zijn zorg en waakzaamheid toevertrouwde minderjarige R. [slachtoffer4] (geboren op [datum] 1990), bestaande die ontucht telkens hierin dat verdachte en/of verdachtes mededader de penis van voornoemde [slachtoffer4] hebben betast en/of vastgepakt en/of in de mond hebben genomen; 5. hij op tijdstippen in de periode van 22 april 2006 tot en met 07 juli 2006, te Huissen, gemeente Lingewaard, telkens een afbeelding – en een gegevensdrager, bevattende afbeeldingen - van (een) seksuele gedraging(en) waarbij (een) perso(o)n(en) is/zijn betrokken en/of schijnbaar is/zijn betrokken die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft/hebben bereikt, heeft vervaardigd en in bezit heeft gehad, bestaande die afgebeelde seksuele gedragingen telkens uit de geheel of gedeeltelijk ontklede minderjarige P.F.A. [slachtoffer5] (geboren op [datum] 1989) en/of J.M.E. [slachtoffer6] (geboren op [datum] 1989) die - hun stijve penissen betasten en/of vastpakken/vastpakt en/of tonen/toont en zijnde voornoemde seksuele gedragingen afgebeeld en vastgelegd op een flashcard van een digitale fotocamera (IBN nummer 067-IA017); Hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd is niet bewezen. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken. De beslissing dat verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan, is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat. Voor zover meer feiten bewezen zijn verklaard, worden de bewijsmiddelen alleen gebruikt voor het feit of de feiten waarop deze betrekking hebben. 4a. De kwalificatie van het bewezenverklaarde Het bewezenverklaarde levert op: Ten aanzien van feit 1 onder parketnummer 05/900288-06: Een ander ertoe brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling. Ten aanzien van feit 2 onder parketnummer 05/900288-06: Mensenhandel, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen. Ten aanzien van feit 3 primair onder parketnummer 05/900288-06: Ontucht plegen met zijn minderjarige ondergeschikte, meermalen gepleegd. Ten aanzien van feit 4 onder parketnummer 05/900288-06: Het medeplegen van een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging waarbij iemand, die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken in bezit hebben, meermalen gepleegd. Ten aanzien van feit 2 onder parketnummer 05/950381-06: Door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en misleiding een minderjarige, wiens minderjarigheid hem bekend was, opzettelijk bewegen ontuchtige handelingen met hem te plegen en zodanige handelingen van hem te dulden. Ten aanzien van feit 3 onder parketnummer 05/950381-06: Het medeplegen van een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging waarbij iemand, die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, vervaardigen en in bezit hebben, meermalen gepleegd. Ten aanzien van feit 4 primair onder parketnummer 05/950381-06: Het medeplegen van ontucht plegen met een aan zijn zorg en waakzaamheid toevertrouwde minderjarige, meermalen gepleegd. Ten aanzien van feit 5 onder parketnummer 05/950381-06: Een gegevensdrager, bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging waarbij iemand, die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, vervaardigen en in bezit hebben, meermalen gepleegd. 4b. De strafbaarheid van het/de feit(en) De feiten zijn strafbaar. 5. De strafbaarheid van verdachte Niet is gebleken van feiten of omstandigheden die de strafbaarheid van verdachte geheel uitsluiten. 6. De motivering van de sanctie(s) Bij de beslissing over de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met: - de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan; - de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte, waarbij onder meer is gelet op: - de justitiële documentatie betreffende verdachte, gedateerd 17 februari 2007; - een viertal rapporten van de reclassering Nederland respectievelijk gedateerd 12 oktober 2006, 07 november 2006, 12 februari 2007 en 10 september 2007; - een brief van de Forensisch Psychiatrische Dienst Arnhem d.d. 21 juli 2006, opgemaakt door de psychiater T.S. van der Veer; - een brief van het Ministerie van Defensie d.d. 5 oktober 2006; - een brief van de psycholoog P.K. Kristensen d.d. 23 juni 2007; - een brief van de psychiater J.M.J.F. Offermans d.d. 7 september 2007; - een psychiatrisch rapport, opgemaakt door dr. A.J.K. Hondius, psychiater, d.d. 12 december 2006; De rechtbank overweegt in het bijzonder het navolgende. Wat betreft de ernst van de feiten merkt de rechtbank het volgende op. Tijdens het debat ter zitting heeft de officier van justitie aangevoerd dat de handelingen van verdachten in hun onderlinge samenhang moeten worden beschouwd. Hun handelingen zijn er volgens de officier op gericht geweest om stelselmatig minderjarigen te ronselen voor de escort en voor eigen seksueel genot. Dat niet alle gevallen van exploitatie van minderjarigen in de prostitutie en andere vormen van misbruik van minderjarigen op de dagvaarding werden geplaatst, heeft te maken met de beperkte onderzoeksruimte. De getuigenverklaringen en andere bewijsmiddelen geven voldoende aanknopingspunten om aan te nemen dat door verdachten veel meer strafbare feiten in groot verband zijn gepleegd. De advocaten hebben daarentegen de rechtbank verzocht louter acht te slaan op de feiten zoals deze op de dagvaarding zijn terecht gekomen en om de omstandigheden die volgens de officier van justitie de zaak mede inkleuren, doch die niet hebben geleid tot het opvoeren van feiten op de dagvaarding, buiten beschouwing te laten. Zoals hiervoor reeds is aangegeven, acht de rechtbank onvoldoende bewijs aanwezig om het bestaan van een criminele organisatie bewezen te achten. Dat neemt echter niet weg dat elke verdachte in deze strafzaak voor meerdere zedenzaken veroordeeld wordt. De bewezen geachte feiten dienen derhalve in zoverre in hun onderlinge verband te worden beoordeeld dat zij aantonen dat verdachten kennelijk gemakkelijk - althans anders dan incidenteel - strafrechtelijke grenzen overschrijden ten aanzien van psychologisch kwetsbare jongeren. Verdachte [verdachte] en verdachte [medeverdachte] hebben zelfs ten aanzien van jongens die aan hun zorg waren toevertrouwd niet alleen grenzen van goede zorg en moraal en fatsoen overschreden, maar ook een strafrechtelijke grens. Zulks vraagt inderdaad om een zware strafrechtelijke reactie. De rechtbank ziet echter geen reden om de strafmaat mede te laten bepalen door bepaalde getuigenverklaringen waaruit afgeleid zou kunnen worden dat er meer minderjarigen zijn ingezet voor de escort. Daarvan is zo weinig concreet dat het openbaar ministerie er kennelijk vanaf heeft gezien deze op de dagvaarding te doen plaatsen. De meest concrete aanwijzing dat er met meer minderjarige jongens contact is geweest, betreft het e-mailverkeer met de twee [namen]s, [naam] en [naam]. Met wie zij mailden, is echter niet komen vast te staan. Verder is hierop - kennelijk om pragmatische redenen - niet doorgerechercheerd, zodat een eventueel vervolg op dit e-mail verkeer onbekend is gebleven. Een en ander is met andere woorden te vaag gebleven om vermoedens van een grotere schaal te concretiseren, zodat verdachten zich daartegen niet op een redelijke manier zouden kunnen verweren. De officier van justitie heeft zich bij het formuleren van de strafeis mede laten leiden doordat verdachte onvoldoende inzicht zou hebben gegeven in zijn persoonlijkheid, zodat voor de preventie van recidive teruggevallen zou moeten worden op een zeer hoge straf. De rechtbank is echter van oordeel dat verdachte in voldoende mate heeft meegewerkt aan de deskundigenrapportages. De rechtbank heeft - mede gelet op de justitiële documentatie van verdachte - geen aanleiding te veronderstellen dat de voor dit soort zedenzaken gangbare strafmaat in het geval van verdachte te licht zou zijn om hem te weerhouden van het plegen van soortgelijke feiten in de toekomst. Nu de rechtbank minder feiten bewezen acht dan de officier van justitie en zij de mening van de officier dat bij de huidige, beperkte kennis van de persoon van verdachte extra zwaar gestraft moet worden, niet deelt, komt de rechtbank tot een lagere strafoplegging dan geëist. De rechtbank neemt het verdachte bijzonder kwalijk dat hij minderjarige jongens in de escort heeft gebracht, ontucht heeft gepleegd met kwetsbare minderjarige jongens waarbij een speciale verhouding een rol speelde (ondergeschikt zijn, het scheppen van een speciale band door het geven van aandacht dan wel aan zijn zorg toevertrouwd zijn). Voorts rekent de rechtbank verdachte zwaar aan dat er bij hem thuis een grote hoeveelheid kinderporno is aangetroffen en dat er hierbij mede sprake was van foto’s van eveneens kwetsbare minderjarige jongens die bij hem thuis over de vloer kwamen. De rechtbank houdt rekening met hetgeen door de psychiater, dr. A.J.K. Hondius in zijn rapport naar voren is gebracht, waaraan het volgende wordt ontleend: er is geen (ernstige) ziekelijke stoornis of gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens. Wel zijn er klachten en is er lijdensdruk. Er is geen evident, dan wel aantoonbaar verband te vinden die de tenlastegelegde feiten kunnen verklaren vanuit een eventuele ziekelijke stoornis, cq klachten van psychiatrische aard. Verdachte wordt volledig toerekeningsvatbaar geacht. De rechtbank neemt deze conclusie over en maakt die tot de hare. Met betrekking tot de voorlopige hechtenis overweegt de rechtbank: De officier van justitie heeft, gelet op haar eis, de rechtbank verzocht na te denken over de voorlopige hechtenis van verdachte. De rechtbank ziet, gelet op de aan verdachte op te leggen straf, geen aanleiding een bevel gevangenneming af te geven. Daarentegen zal, nu artikel 72 van het Wetboek van Strafvordering zich daar niet tegen verzet, de rechtbank de status van de voorlopige hechtenis (geschorst in de zaak met parketnummer 05/950381-06) niet opheffen maar onverkort in stand houden. Met betrekking tot het beslag overweegt de rechtbank: De na te melden inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen, te weten datgene wat met kinderporno te maken heeft met betrekking tot en/of met behulp waarvan (een deel) van de feiten zijn begaan, dienen te worden onttrokken aan het verkeer, aangezien het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met het algemeen belang en de wet. De inbeslaggenomen en overige nog niet teruggegeven hierna te noemen voorwerpen, betreffen voorwerpen met behulp waarvan (een deel) van de feiten zijn begaan of voorbereid of voorwerpen welke door middel van het/de strafbare feit(en) is/zijn verkregen. De rechtbank zal deze voorwerpen verbeurd verklaren. 6a. De beoordeling van de civiele vordering, alsmede de gevorderde oplegging van de schadevergoedingsmaatregel De benadeelde partij heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 51b van het Wetboek van Strafvordering opgave gedaan van de inhoud van de vordering, strekkende tot vergoeding van geleden schade. De benadeelde partij [naam] [slachtoffer4] vordert een bedrag van € 2.525,--. Aan de benadeelde partij is door het onder 4 (parketnummer 05/950381-06) bewezenverklaarde strafbare feit rechtstreeks nadeel toegebracht dat niet in vermogensschade bestaat. Dit is aan verdachte toe te rekenen, ook al is een andere dader daarbij betrokken. Aan de wettelijke vereisten, waaronder die genoemd in artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek, is voldaan. Naar maatstaven van billijkheid moet deze schade worden begroot op € 2.525,-- zoals gevorderd. De vordering, alsmede de gevorderde schadevergoedingsmaatregel, zal dan ook worden toegewezen De verdachte is niet meer tot vergoeding gehouden indien en voorzover het gevorderde door zijn mededader is of wordt voldaan. 7. De toegepaste wettelijke bepalingen De beslissing is gegrond op de artikelen 10, 27, 33, 33a, 36b, 36c, 36f, 47, 57, 240b, 249, 250a (oud), 273a (oud thans artikel 273f) van het Wetboek van Strafrecht. 8. De beslissing De rechtbank, rechtdoende: Verklaart niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen verdachte sub 5 onder parketnummer 05/900288-06 en sub 1 primair en subsidiair onder parketnummer 05/950381-06 heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij. Verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde, zoals vermeld onder punt 3, heeft begaan. Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij. Verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert de strafbare feiten zoals vermeld onder punt 4. Verklaart verdachte hiervoor strafbaar. Veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot: een gevangenisstraf voor de duur van drie (3) jaar en zes (6) maanden. Beveelt overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht dat de tijd, door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, geheel in mindering zal worden gebracht. Beveelt de onttrekking aan het verkeer van de inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen conform de aan dit vonnis gehechte lijst van inbeslaggenomen goederen waarbij de onttrekking geldt voor die goederen die gemerkt zijn met een “0”. Verklaart verbeurd de inbeslaggenomen en nog niet teruggegeven voorwerpen conform de aan dit vonnis gehechte lijst van inbeslaggenomen goederen waarbij de verbeurdverklaring geldt voor die goederen die gemerkt zijn met een “V”. De beslissing op de vordering van de benadeelde partij R. [slachtoffer4]. Wijst de vordering van de benadeelde partij toe. - Veroordeelt de veroordeelde - met dien verstande dat indien en voor zover B. [medeverdachte] betaalt ook veroordeelde daardoor tegenover R. [slachtoffer4] zal zijn gekweten - tegen kwijting aan R. [slachtoffer4], zulks door tussenkomst van F. Kempel, p/a [adres], te betalen € 2.525,-- (zegge tweeduizendvijfhonderdenvijfentwintig euro). - Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden vooralsnog begroot op nihil en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken. Maatregel van schadevergoeding ad € 2.525,--, subsidiair 50 dagen hechtenis. - Legt op aan veroordeelde - met dien verstande dat indien en voor zover B. [medeverdachte] betaalt ook veroordeelde daardoor tegenover R. [slachtoffer4] zal zijn gekweten - de verplichting aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer R. [slachtoffer4], zulks door tussenkomst van F. Kempel, p/a [adres], te betalen € 2.525,--, (zegge tweeduizendvijfhonderdenvijfentwintig euro) bij gebreke van volledi¬ge betaling en volledig verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 50 dagen, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft. - Bepaalt daarbij dat voldoening van de ene betalingsverplichting de andere doet vervallen. Aldus gewezen door: mr. A.M. van Gorp, rechter, als voorzitter, mr. P.A.H. Lemaire, rechter, mr. W. Bruins, rechter, in tegenwoordigheid van R. van Dijk, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 5 oktober 2007.