Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

BB4879

Datum uitspraak2007-10-05
Datum gepubliceerd2007-10-05
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - meervoudig
Instantie naamRechtbank Arnhem
Zaaknummers05/900217-06 / 05/950282-05 en 05/910103-05 (ttz.gev.)
Statusgepubliceerd


Indicatie

Veroordeling van een 46 jarige verdachte tot een gevangenisstraf van 2 jaren wegens het in de escort brengen van een kwetsbare minderjarige jongen, het feitelijk in zijn eerbaarheid aanranden door middel van webcam-seks van een kwetsbare minderjarige jongen, het plegen van ontucht met een dertienjarig meisje en het verleiden van een minderjarige jongen. Onvoldoende bewijs voor criminele organisatie.


Uitspraak

Vonnis RECHTBANK ARNHEM SECTOR STRAFRECHT MEERVOUDIGE KAMER PROMIS II Parketnummer : 05/900217-06 / 05/950282-05 en 05/910103-05 (ttz.gev.) Datum zitting : 29 september 2006, 22 december 2006, 16 maart 2007, 6 juni 2007, 19 september 2007, 20 september 2007 en 21 september 2007 Datum uitspraak : 5 oktober 2007 TEGENSPRAAK In de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Arnhem tegen naam : [verdachte], geboren op : [geboortedatum] te [geboorteplaats], adres : [adres], plaats : [woonplaats]. Raadsman: mr. J.W. Schouten, advocaat te Arnhem. 1. De inhoud van de tenlastelegging Aan verdachte is tenlastegelegd dat: (na een op 22 december 2006 toegewezen vordering nadere omschrijving tenlastelegging onder parketnummer 05/900217-06) 1. hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van de maand juli 2005 tot en met de maand december 2005, te Renkum en/of Huissen, gemeente Lingewaard, en/of Arnhem en/of Ypenburg, gemeente 's-Gravenhage, en/of (elders) in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, [slachtoffer 1] (geboren op [geboortedatum]) (telkens) ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van (een) seksuele handeling(en) met en/of voor (een) derde(n) tegen betaling, dan wel (telkens) ten aanzien van die [slachtoffer 1] enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer 1] zich daardoor beschikbaar stelde tot het verrichten van die handeling(en), terwijl die [slachtoffer 1] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, hebbende verdachte en/of (een of meer van) verdachtes mededader(s) (telkens) - voornoemde [slachtoffer 1] middels internet/chatten geronseld voor (het) gay-escortwerk en/of - die [slachtoffer 1] (daartoe) een aanmeld-/inschrijfformulier laten invullen (met (onder meer) zijn lichaamskenmerken en/of seksuele voorkeuren en/of mogelijkheden en/of (te voeren) werknaam) en/of - van die [slachtoffer 1] (een) (voor (de) (potentiële) klant(en)) seksueel prikkelende foto('s) van diens geheel of gedeeltelijk naakte lichaam gemaakt en/of - die [slachtoffer 1] betrokken en/of getest in een rollenspel van klant-escortjongen en/of - die [slachtoffer 1] geïnformeerd over (het) gay-escortwerk en/of (de behandeling van) (een) (potentiële) klant(en) en/of - die [slachtoffer 1] (de) huisregels overgelegd/voorgehouden en/of laten ondertekenen/accepteren en/of - die [slachtoffer 1] (een) condoom(s) en/of glijmiddel verschaft en/of - die [slachtoffer 1] vervoerd naar en/of in contact gebracht met (een) klant(en) en/of (vervolgens) die [slachtoffer 1] na diens werkzaamheden opgewacht en/of - door die [slachtoffer 1] met/in het gay-escortwerk verdiend geld geheel of gedeeltelijk aan/voor hen/hem, verdachte en/of (een of meer van) verdachtes mededader(s), doen afstaan en/of van die [slachtoffer 1] in ontvangst genomen; althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling leidt: [medeverdachte 1] op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van de maand juli 2005 tot en met de maand december 2005, te Renkum en/of Huissen, gemeente Lingewaard, en/of Ypenburg, gemeente 's-Gravenhage, en/of (elders) in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, [slachtoffer 1] (geboren op [geboortedatum]) (telkens) ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van (een) seksuele handeling(en) met en/of voor (een) derde(n) tegen betaling, dan wel (telkens) ten aanzien van die [slachtoffer 1] enige handeling(en) heeft ondernomen waarvan voornoemde [medeverdachte 1] wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat die [slachtoffer 1] zich daardoor beschikbaar stelde tot het verrichten van die handeling(en), terwijl die [slachtoffer 1] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, hebbende voornoemde [medeverdachte 1] en/of (een of meer van) zijn mededader(s) (telkens) - voornoemde [slachtoffer 1] middels internet/chatten geronseld voor (het) gay-escortwerk en/of - die [slachtoffer 1] (daartoe) een aanmeld-/inschrijfformulier laten invullen (met (onder meer) zijn lichaamskenmerken en/of seksuele voorkeuren en/of mogelijkheden en/of (te voeren) werknaam) en/of - van die [slachtoffer 1] (een) (voor (de) (potentiële) klant(en)) seksueel prikkelende foto('s) van diens geheel of gedeeltelijk naakte lichaam gemaakt en/of - die [slachtoffer 1] betrokken en/of getest in een rollenspel van klant-escortjongen en/of - die [slachtoffer 1] geïnformeerd over (het) gay-escortwerk en/of (de behandeling van) (een) (potentiële) klant(en) en/of - die [slachtoffer 1] (de) huisregels overgelegd/voorgehouden en/of laten ondertekenen/accepteren en/of - door die [slachtoffer 1] met/in het gay-escortwerk verdiend geld geheel of gedeeltelijk aan/voor hen/hem, [medeverdachte 1] en/of (een of meer van zijn) mededader(s), doen afstaan, tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte in voormelde periode te Renkum en/of Huissen, gemeente Lingewaard, en/of Arnhem en/of Ypenburg, gemeente 's-Gravenhage, en/of (elders) in Nederland (telkens) opzettelijk gelegenheid heeft verschaft en/of (telkens) opzettelijk behulpzaam is geweest door - die [slachtoffer 1] (mede) te informeren over (het) gay-escortwerk en/of (de behandeling van) (een) (potentiële) klant(en) en/of; - die [slachtoffer 1] (een) condoom(s) en/of glijmiddel te verschaffen en/of - die [slachtoffer 1] te vervoeren naar en/of in contact te brengen met (een) klant(en) en/of (vervolgens) die [slachtoffer 1] na diens werkzaamheden op te wachten en/of - door die [slachtoffer 1] met/in het gay-escortwerk verdiend geld geheel of gedeeltelijk (voor voornoemde [medeverdachte 1] en/of (een of meer van) diens mededader(s)) in ontvangst te nemen; 2. hij op of omstreeks 26 mei 2006 te Duiven en/of Arnhem, in elk geval in Nederland, door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 2] (geboren op [geboortedatum]) heeft gedwongen tot het ondergaan van (een) handeling(en) die bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam, te weten het door voornoemde [slachtoffer 2] duwen/brengen van (een van) zijn vinger(s) en/of een (bevochtigde) schroevendraaier, althans enig (puntig) voorwerp, in zijn anus, welk geweld of andere feitelijkhe(i)d(en) en/of welke bedreiging met geweld of andere feitelijkhe(i)d(en) hierin heeft/hebben bestaan dat verdachte met voornoemde [slachtoffer 2] een (seksueel geladen en/of prikkelend) (video)chatgesprek heeft gevoerd, waarbij/waarna verdachte die [slachtoffer 2] zich heeft laten uitkleden en/of die [slachtoffer 2] - (mede) middels de telefoon - (dwingend) heeft opgedragen bovengenoemde handeling(en) vòòr diens ingeschakelde webcam (en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) met/bij zichzelf te verrichten en/of (daarbij) misbruik heeft gemaakt van zijn (leeftijds)overwicht/dominantie op die [slachtoffer 2]; althans, indien het vorenstaande onder 2 niet tot een veroordeling leidt: hij op of omstreeks 26 mei 2006 te Duiven en/of Arnhem, in elk geval in Nederland, ter uitvoering van het voorgenomen misdrijf om door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 2] (geboren op [geboortedatum]) te dwingen tot het ondergaan van (een) handeling(en) die bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam, te weten het door voornoemde [slachtoffer 2] duwen/brengen van (een van) zijn vinger(s) en/of een (bevochtigde) schroevendraaier, althans enig (puntig) voorwerp, in zijn anus, welk geweld of andere feitelijkhe(i)d(en) en/of welke bedreiging met geweld of andere feitelijkhe(i)d(en) hierin heeft/hebben bestaan dat verdachte met voornoemde [slachtoffer 2] een (seksueel geladen en/of prikkelend) (video)chatgesprek heeft gevoerd, waarbij/waarna verdachte die [slachtoffer 2] zich heeft laten uitkleden en/of die [slachtoffer 2] - (mede) middels de telefoon - (dwingend) heeft opgedragen bovengenoemde handeling(en) vòòr diens ingeschakelde webcam (en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) met/bij zichzelf te verrichten en/of (daarbij) gebruik heeft gemaakt van zijn (leeftijds)overwicht/dominantie op die [slachtoffer 2], terwijl genoemd voorgenomen misdrijf niet is voltooid; meer subsidiair: hij op of omstreeks 26 mei 2006 te Duiven en/of Arnhem, in elk geval in Nederland, met [slachtoffer 2] (geboren op [geboortedatum]), die toen de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt (een) ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd die bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam, te weten het door voornoemde [slachtoffer 2] duwen/brengen van (een van) zijn vinger(s) en/of een (bevochtigde) schroevendraaier, althans enig (puntig) voorwerp, in zijn anus, welke ontuchtige handeling(en) plaatsvond(en) vòòr een door die [slachtoffer 2] ingeschakelde webcam (en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) en/of bij/gedurende een (seksueel geladen en/of prikkelend) (video)chat- en/of (begeleidend) telefoongesprek, waarbij/waardoor verdachte en/of die [slachtoffer 2] zich seksueel hebben/heeft opgewonden; meer subsidiair: hij op of omstreeks 26 mei 2006 te Duiven en/of Arnhem, in elk geval in Nederland, ter uitvoering van het voorgenomen misdrijf om met [slachtoffer 2] (geboren op [geboortedatum]), die toen de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt (een) ontuchtige handeling(en) te plegen die bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam, te weten het door voornoemde [slachtoffer 2] duwen/brengen van (een van) zijn vinger(s) en/of een (bevochtigde) schroevendraaier, althans enig (puntig) voorwerp, in zijn anus, met voornoemde [slachtoffer 2] een (seksueel geladen en/of prikkelend) (video)chatgesprek heeft gevoerd, waarbij/waarna verdachte die [slachtoffer 2] zich heeft laten uitkleden en/of die [slachtoffer 2] - (mede) middels de telefoon - heeft opgedragen bovengenoemde handeling(en) vòòr diens ingeschakelde webcam (en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) met/bij zichzelf te verrichten en/of waarbij/waardoor verdachte en/of die [slachtoffer 2] zich seksueel hebben/heeft opgewonden, terwijl genoemd voorgenomen misdrijf niet is voltooid; meer subsidiair: hij op of omstreeks 26 mei 2006 te Duiven en/of Arnhem, in elk geval in Nederland, door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 2] (geboren op [geboortedatum]) heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van (een) ontuchtige handeling(en), te weten het door voornoemde [slachtoffer 2] duwen/brengen van (een van) zijn vinger(s) en/of een (bevochtigde) schroevendraaier, althans enig (puntig) voorwerp, in zijn anus, welk geweld of andere feitelijkhe(i)d(en) en/of welke bedreiging met geweld of andere feitelijkhe(i)d(en) hierin heeft/hebben bestaan dat verdachte met voornoemde [slachtoffer 2] een (seksueel geladen en/of prikkelend) video)chatgesprek heeft gevoerd, waarbij/waarna verdachte die [slachtoffer 2] zich heeft laten uitkleden en/of die [slachtoffer 2] - (mede) middels de telefoon - (dwingend) heeft opgedragen bovengenoemde ontuchtige handeling(en) vòòr diens ingeschakelde webcam (en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) met/bij zichzelf te verrichten en/of (daarbij) misbruik heeft gemaakt van zijn (leeftijds)overwicht/dominantie op die [slachtoffer 2]; meer subsidiair: hij op of omstreeks 26 mei 2006 te Duiven en/of Arnhem, in elk geval in Nederland, ter uitvoering van het voorgenomen misdrijf om door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 2] (geboren op [geboortedatum]) te dwingen tot het plegen en/of dulden van (een) ontuchtige handeling(en), te weten het door voornoemde [slachtoffer 2] duwen/brengen van (een van) zijn vinger(s) en/of een (bevochtigde) schroevendraaier, althans enig (puntig) voorwerp, in zijn anus, welk geweld of andere feitelijkhe(i)d(en) en/of welke bedreiging met geweld of andere feitelijkhe(i)d(en) hierin heeft/hebben bestaan dat verdachte met voornoemde [slachtoffer 2] een (seksueel geladen en/of prikkelend) (video)chatgesprek heeft gevoerd, waarbij/waarna verdachte die [slachtoffer 2] zich heeft laten uitkleden en/of die [slachtoffer 2] - (mede) middels de telefoon - (dwingend) heeft opgedragen bovengenoemde ontuchtige handeling(en) vòòr diens ingeschakelde webcam (en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) met/bij zichzelf te verrichten en/of (daarbij) gebruik heeft gemaakt van zijn (leeftijds)overwicht/dominantie op die [slachtoffer 2], terwijl genoemd voorgenomen misdrijf niet is voltooid; meer subsidiair: hij op of omstreeks 26 mei 2006 te Duiven en/of Arnhem, in elk geval in Nederland, met [slachtoffer 2] (geboren op [geboortedatum]), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt (een) ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, bestaande die ontuchtige handeling(en) hierin dat verdachte met voornoemde [slachtoffer 2] een (seksueel geladen en/of prikkelend) (video)chat- en/of (begeleidend) telefoongesprek heeft gevoerd, waarbij/waarna verdachte die [slachtoffer 2] vòòr diens ingeschakelde webcam (een van) zijn vinger(s) en/of een (bevochtigde) schroevendraaier in zijn anus heeft laten duwen/brengen en/of waarbij/waardoor verdachte en/of die [slachtoffer 2] zich seksueel hebben/heeft opgewonden; meer subsidiair: hij op of omstreeks 26 mei 2006 te Duiven en/of Arnhem, in elk geval in Nederland, ter uitvoering van het voorgenomen misdrijf om met [slachtoffer 2] (geboren op [geboortedatum]), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt (een) ontuchtige handeling(en) te plegen, te weten het door voornoemde [slachtoffer 2] duwen/brengen van (een van) zijn vinger(s) en/of een (bevochtigde) schroevendraaier, althans enig (puntig) voorwerp, in zijn anus, met voornoemde [slachtoffer 2] een (seksueel geladen en/of prikkelend) (video)chatgesprek heeft gevoerd, waarbij/waarna verdachte die [slachtoffer 2] zich heeft laten uitkleden en/of die [slachtoffer 2] - (mede) middels de telefoon - heeft opgedragen bovengenoemde handeling(en) vòòr diens ingeschakelde webcam (en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) met/bij zichzelf te verrichten en/of waarbij/waardoor verdachte en/of die [slachtoffer 2] zich seksueel hebben/heeft opgewonden, terwijl genoemd voorgenomen misdrijf niet is voltooid; meer subsidiair: hij op of omstreeks 26 mei 2006 te Duiven en/of Arnhem, in elk geval in Nederland, door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding, te weten door misbruik van zijn (leeftijds)overwicht/dominantie op de hierna te noemen [slachtoffer 2], een persoon, te weten [slachtoffer 2] (geboren op [geboortedatum]), waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, opzettelijk heeft bewogen (een) ontuchtige handeling(en) te plegen en/of zodanige handelingen van hem, verdachte, te dulden, bestaande die ontuchtige handeling(en) hierin dat verdachte met voornoemde [slachtoffer 2] een (seksueel geladen en/of prikkelend) (video)chat- en/of (begeleidend) telefoongesprek heeft gevoerd, waarbij/waarna verdachte die [slachtoffer 2] vòòr diens ingeschakelde webcam (een van) zijn vinger(s) en/of een (bevochtigde) schroevendraaier in zijn anus heeft laten duwen/brengen en/of waarbij/waardoor verdachte en/of die [slachtoffer 2] zich seksueel hebben/heeft opgewonden; meest subsidiair hij op of omstreeks 26 mei 2006 te Duiven en/of Arnhem, in elk geval in Nederland, ter uitvoering van het voorgenomen misdrijf om door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding, te weten door misbruik van zijn (leeftijds)overwicht/dominantie op de hierna te noemen [slachtoffer 2], een persoon, te weten [slachtoffer 2] (geboren op [geboortedatum]), waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, opzettelijk te bewegen (een) ontuchtige handeling(en) te plegen en/of zodanige handelingen van hem, verdachte, te dulden, te weten het door voornoemde [slachtoffer 2] duwen/brengen van (een van) zijn vinger(s) en/of een (bevochtigde) schroevendraaier, althans enig (puntig) voorwerp, in zijn anus, met voornoemde [slachtoffer 2] een (seksueel geladen en/of prikkelend) (video)chatgesprek heeft gevoerd, waarbij/waarna verdachte die [slachtoffer 2] zich heeft laten uitkleden en/of die [slachtoffer 2] - (mede) middels de telefoon - heeft opgedragen bovengenoemde handeling(en) vòòr diens ingeschakelde webcam (en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) met/bij zichzelf te verrichten en/of waarbij/waardoor verdachte en/of die [slachtoffer 2] zich seksueel hebben/heeft opgewonden, terwijl genoemd voorgenomen misdrijf niet is voltooid; 3. hij op of omstreeks 26 mei 2006 te Duiven en/of Arnhem, in elk geval in Nederland, ter uitvoering van het voorgenomen misdrijf om door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 2] (geboren op [geboortedatum]) te dwingen tot het plegen en/of dulden van (een) ontuchtige handeling(en), te weten het door voornoemde [slachtoffer 2] - meerdere malen, althans eenmaal, slaan op (een van) zijn billen met een liniaal, althans met enig (hard) voorwerp, en/of - tonen van zijn penis en/of testikels en/of (daarbij) naar achteren halen van zijn voorhuid en/of - maken van (een) trekkende beweging(en) aan zijn penis en/of - urineren in een maatbeker, althans in enig voorwerp, en/of - likken aan zijn vinger(s), na deze en/of (een) andere(n) te hebben gehouden bij/rond zijn eikel en/of te hebben geduwd/gebracht in zijn anus, en/of - afbinden van zijn testikels en/of penis met een veter/touw, althans binden van een veter/touw om zijn testikels en/of penis, en/of - aldus (af)gebonden - tussen zijn benen doorhalen van die/dat veter/touw en/of trekken aan die/dat veter/touw, welk geweld of andere feitelijkhe(i)d(en) en/of welke bedreiging met geweld of andere feitelijkhe(i)d(en) hierin heeft/hebben bestaan dat verdachte met voornoemde [slachtoffer 2] een (seksueel geladen en/of prikkelend) (video)chatgesprek heeft gevoerd, waarbij/waarna verdachte die [slachtoffer 2] zich heeft laten uitkleden en/of die [slachtoffer 2] - (mede) middels de telefoon - (dwingend) heeft opgedragenbovengenoemde ontuchtige handeling(en) vòòr diens ingeschakelde webcam (en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) met/bij zichzelf te verrichten en/of (daarbij) gebruik heeft gemaakt van zijn (leeftijds)overwicht/dominantie op die [slachtoffer 2]; althans, indien het vorenstaande onder 3 niet tot een veroordeling leidt: hij op of omstreeks 26 mei 2006 te Duiven en/of Arnhem, in elk geval in Nederland, met [slachtoffer 2] (geboren op [geboortedatum]), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt (een) ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, bestaande die ontuchtige handeling(en) hierin dat verdachte met voornoemde [slachtoffer 2] een (seksueel geladen en/of prikkelend) (video)chat- en/of (begeleidend) telefoongesprek heeft gevoerd, waarbij/waarna verdachte - die [slachtoffer 2] zich vòòr diens ingeschakelde webcam heeft laten uitkleden en/of - die [slachtoffer 2] zich vòòr diens ingeschakelde webcam meerdere malen, althans eenmaal, met een liniaal, althans met enig (hard) voorwerp, op (een van) zijn billen heeft laten slaan en/of - die [slachtoffer 2] vòòr diens ingeschakelde webcam zijn penis en/of testikels heeft laten tonen en/of (daarbij) zijn voorhuid naar achteren heeft laten halen en/of - die [slachtoffer 2] vòòr diens ingeschakelde webcam (een) trekkende beweging(en) aan zijn penis heeft laten maken en/of - die [slachtoffer 2] vòòr diens ingeschakelde webcam in een maatbeker, althans in enig voorwerp, heeft laten urineren en/of - die [slachtoffer 2] vòòr diens ingeschakelde webcam heeft laten likken aan zijnvinger(s), na deze en/of (een) andere(n) te hebben gehouden bij/rond zijn eikel en/of te hebben geduwd/gebracht in zijn anus, en/of - die [slachtoffer 2] vòòr diens ingeschakelde webcam zijn testikels en/of penis met een veter/touw heeft laten afbinden, althans een veter/touw om zijn testikels en/of penis heeft laten binden, en/of - aldus (af)gebonden - die/dat veter/touw tussen zijn benen heeft laten doorhalen doorhalen en/of aan die/dat veter/touw heeft laten trekken, en/of waarbij/waardoor verdachte en/of die [slachtoffer 2] zich seksueel hebben/heeft opgewonden; meer subsidiair: hij op of omstreeks 26 mei 2006 te Duiven en/of Arnhem, in elk geval in Nederland, door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of door misleiding, te weten door misbruik van zijn (leeftijds)overwicht/dominantie op de hierna te noemen [slachtoffer 2], een persoon, te weten [slachtoffer 2] (geboren op [geboortedatum]), waarvan verdachte wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, opzettelijk heeft bewogen (een) ontuchtige handeling(en) te plegen en/of zodanige handelingen van hem, verdachte, te dulden, bestaande die ontuchtige handeling(en) hierin dat verdachte met voornoemde [slachtoffer 2] een (seksueel geladen en/of prikkelend) (video)chat- en/of (begeleidend) telefoongesprek heeft gevoerd, waarbij/waarna verdachte - die [slachtoffer 2] zich vòòr diens ingeschakelde webcam heeft laten uitkleden en/of - die [slachtoffer 2] zich vòòr diens ingeschakelde webcam meerdere malen, althans eenmaal, met een liniaal, althans met enig (hard) voorwerp, op (een van) zijn billen heeft laten slaan en/of - die [slachtoffer 2] vòòr diens ingeschakelde webcam zijn penis en/of testikels heeft laten tonen en/of (daarbij) zijn voorhuid naar achteren heeft laten halen en/of - die [slachtoffer 2] vòòr diens ingeschakelde webcam (een) trekkende beweging(en) aan zijn penis heeft laten maken en/of - die [slachtoffer 2] vòòr diens ingeschakelde webcam in een maatbeker, althans in enig voorwerp, heeft laten urineren en/of - die [slachtoffer 2] vòòr diens ingeschakelde webcam heeft laten likken aan zijn vinger(s), na deze en/of (een) andere(n) te hebben gehouden bij/rond zijn eikel en/of te hebben geduwd/gebracht in zijn anus, en/of - die [slachtoffer 2] vòòr diens ingeschakelde webcam zijn testikels en/of penis met een veter/touw heeft laten afbinden, althans een veter/touw om zijn testikels en/of penis heeft laten binden, en/of - aldus (af)gebonden - die/dat veter/touw tussen zijn benen heeft laten doorhalen doorhalen en/of aan die/dat veter/touw heeft laten trekken, en/of waarbij/waardoor verdachte en/of die [slachtoffer 2] zich seksueel hebben/heeft opgewonden; 4. hij in of omstreeks de periode van de maand juni 2004 tot en met 19 juni 2006 te Huissen, gemeente Lingewaard, en/of Arnhem en/of Ypenburg, gemeente 's-Gravenhage, en/of (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk heeft deelgenomen aan een organisatie, bestaande uit (onder meer) [medeverdachte 1] en/of [medeverdachte 2] en/of verdachte, welke organisatie tot oogmerk had het plegen van misdrijven tegen de zeden, te weten: - het (mede) ronselen van minderjarige jongens voor (het) gay-escortwerk en/of het in contact brengen van minderjarige en/of meerderjarige jongens met klanten van/in de gay-escort en/of het dwingen/bewegen van minderjarige en/of meerderjarige jongens tot het tegen betaling verrichten van seksuele handelingen met klanten van/in de gay-escort en/of het trekken van voordeel uit voornoemde seksuele handelingen (artikel 250a/273a Wetboek van Strafrecht) en/of - het vervaardigen en/of in bezit hebben van (voor (een) (potentiële) klant(en)) seksueel prikkelende afbeeldingen (foto's) van geheel of gedeeltelijk naakte (kennelijk) minderjarige jongens (artikel 240b Wetboek van Strafrecht) en/of - het (mede) (onder dwang en/of door misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht) seksueel binnendringen van en/of plegen van ontucht(ige handelingen) met minderjarige en/of meerderjarige jongens (artikel(en) 242, 245, 246, 247 en/of 248a Wetboek van Strafrecht); (z(aak)d(ossier) 014, in onderling verband en samenhang bezien met de overige zaakdossiers) (ten aanzien van parketnummer 05/950282-05) 1. hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 20 september 2000 tot de maand december 2002 te Arnhem (telkens) ontucht heeft gepleegd met de aan zijn zorg en/of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige [slachtoffer 3] (geboren op [geboortedatum]), bestaande voornoemde ontucht (telkens) hierin dat verdachte voormelde [slachtoffer 3] op haar ontblote billen heeft geslagen en/of getikt en/of zijn hand bij die [slachtoffer 3] in de (onder)broek heeft gedaan en/of die [slachtoffer 3] bij haar vagina heeft betast en/of gekriebeld; althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling leidt: hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 20 september 2000 tot de maand december 2002 te Arnhem met [slachtoffer 3] (geboren op [geboortedatum]), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, (telkens) buiten echt (een) ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, bestaande die ontuchtige handeling(en) telkens hierin dat verdachte voormelde [slachtoffer 3] op haar ontblote billen heeft geslagen en/of getikt en/of zijn hand bij die [slachtoffer 3] in de (onder)broek heeft gedaan en/of die [slachtoffer 3] bij haar vagina heeft betast en/of gekriebeld; 2. hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 20 september 2000 tot de maand december 2002 te Arnhem (telkens) ontucht heeft gepleegd met de aan zijn zorg en/of waakzaamheid toevertrouwde minderjarige [slachtoffer 4] (geboren op [geboortedatum]), bestaande voornoemde ontucht (telkens) hierin dat verdachte voormelde [slachtoffer 4] op diens ontblote billen heeft geslagen en/of getikt en/of met zijn, verdachtes, naakte lichaam op het ontblote lichaam van die [slachtoffer 4] is gaan liggen en/of (daarbij) met zijn, verdachtes, hand (met kracht) op de penis van die [slachtoffer 4] heeft gedrukt, althans de penis van die [slachtoffer 4] heeft betast; althans, indien het vorenstaande onder 2 niet tot een veroordeling leidt: hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 20 september 2000 tot de maand december 2002 te Arnhem met [slachtoffer 4] (geboren op [geboortedatum]), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, (telkens) buiten echt (een) ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, bestaande die ontuchtige handeling(en) (telkens) hierin dat verdachte voormelde [slachtoffer 4] op diens ontblote billen heeft geslagen en/of getikt en/of met zijn, verdachtes, naakte lichaam op het ontblote lichaam van die [slachtoffer 4] is gaan liggen en/of (daarbij) met zijn, verdachtes, hand (met kracht) op de penis van die [slachtoffer 4] heeft gedrukt, althans de penis van die [slachtoffer 4] heeft betast; (ten aanzien van parketnummer 05/910103-05, na een op 20 september 2007 toegewezen vordering wijziging tenlastelegging (feit 1)) 1. hij op of omstreeks 21 mei 1994 te Ede met [slachtoffer 5] (geboren op [geboortedatum]), die toen de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt, (een) ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd die (mede) bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam, te weten: het tongzoenen, het betasten en/of strelen van de vagina en/of de borsten van voornoemde [slachtoffer 5] en/of het duwen/brengen van zijn, verdachtes, vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer 5]; althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling leidt: hij op of omstreeks 21 mei 1994 te Ede met [slachtoffer 5] (geboren op [geboortedatum]), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt (een) ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, bestaande die ontuchtige handeling(en) hierin dat verdachte de borsten van voornoemde [slachtoffer 5] heeft betast en/of gestreeld; 2. hij in of omstreeks de maand januari of februari 2005 te Arnhem door (een) gift(en) of belofte(n) van geld en/of goed en/of misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht en/of misleiding, te weten het geven van een geldbedrag van 15,- euro of daaromtrent, in elk geval geld, en/of de belofte van (meer) geld en/of misbruik van zijn leeftijds- en/of lichamelijk overwicht, een persoon, [slachtoffer 6] (geboren op [geboortedatum]), waarvan hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, opzettelijk heeft bewogen (een) ontuchtige handeling(en) te plegen of zodanige handeling(en) van hem, verdachte, te dulden, bestaande die ontuchtige handeling(en) hierin dat verdachte voornoemde [slachtoffer 6] heeft afgetrokken en/of zich door die [slachtoffer 6] heeft laten aftrekken en/of de penis van die [slachtoffer 6] in zijn mond heeft genomen en/of zijn, verdachtes, penis heeft geduwd/gebracht in de anus van die [slachtoffer 6]; 2. Het onderzoek ter terechtzitting De zaak is op 29 september 2006 (verdachte niet verschenen), 22 december 2006 (verdachte aanwezig), 16 maart 2007 (verdachte niet aanwezig), 6 juni 2007 (verdachte aanwezig), 19 september 2007 (verdachte aanwezig), 20 september 2007 (verdachte aanwezig) en 21 september 2007 (verdachte aanwezig) ter terechtzitting onderzocht. Verdachte is bijgestaan door mr. J.W. Schouten, advocaat te Arnhem. Als benadeelde partijen hebben zich schriftelijk in het geding gevoegd [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] (beiden vertegenwoordigd door [vertegenwoordiger 1]) en [slachtoffer 2] (vertegenwoordigd door [vertegenwoordiger 2] en ter terechtzitting van 21 september 2007 vertegenwoordigd door de heer [vertegenwoordiger 3] namens slachtofferzorg). De officier van justitie heeft geëist dat verdachte ter zake van het tenlastegelegde onder parketnummer 05/900217-06: feit 1 primair, feit 2 primair, feit 3 primair en feit 4, ter zake van het tenlastegelegde onder parketnummer 05/950282-05: feit 1 primair en feit 2 primair en van het tenlastegelegde onder parketnummer 05/910103-05: feit 1 primair en feit 2, zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 7 jaar, met aftrek overeenkomstig artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht. De officier van justitie heeft voorts verzocht dat de vorderingen van de benadeelde partijen [slachtoffer 3], [slachtoffer 4] en [slachtoffer 2] tot een bedrag van respectievelijk € 3.194,-- € 3.000,-- en € 1.000,-- worden toegewezen en heeft gevorderd dat er telkens een schadevergoedingsmaatregel ex artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht wordt opgelegd tot dit bedrag, bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door respectievelijk 63, 60 en 20 dagen hechtenis. Verdachte en zijn raadsman hebben het woord ter verdediging gevoerd. 3. De beslissing inzake het bewijs Voor zover in de tenlastelegging kennelijke taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn die fouten verbeterd. Verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad. Ten aanzien van feit 4 onder parketnummer 05/900217-06: Anders dan de officier van justitie acht de rechtbank het bestaan van een criminele organisatie waaraan verdachte en zijn medeverdachten hebben deelgenomen, niet bewezen. Daartoe wordt allereerst opgemerkt dat Best Boys als zodanig een niet-illegaal bedrijf was. Dat Best Boys zelf als crimineel nevendoel had het ronselen van minderjarigen voor de prostitutie, blijkt niet uit de bewijsmiddelen. De rechtbank acht weliswaar deelname aan de prostitutie door minderjarigen in twee gevallen (te weten door [slachtoffer 7] en [slachtoffer 1]) bewezen, maar ook al zou bewezen worden geacht dat deze jongens voor Best Boys hebben gewerkt, is dit echter zodanig incidenteel dat van een algemeen oogmerk tot het plegen van misdrijven, onvoldoende sprake is. Het afwijzen van [slachtoffer 6] voor de prostitutie vanwege zijn minderjarigheid, wijst er bovendien op dat Best Boys juist geen minderjarigen wilde exploiteren. Van een criminele organisatie die heeft bestaan uit (ten minste) [medeverdachte 1], [medeverdachte 2] en [verdachte], naast Best Boys en die voor het plegen van strafbare feiten gebruik heeft gemaakt van de structuur, organisatie, hiërarchie, infrastructuur e.d. van Best Boys, zoals de officier van justitie die voor ogen heeft, is de rechtbank evenmin gebleken. De rechtbank wijst er op dat de verdachten [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] een homoseksueel echtpaar vormen, dat belangstelling toont voor seks buiten hun echtelijke relatie en dat een aantal keren in hun seksuele contacten en door hun bezit van kinderpornografische afbeeldingen over de strafrechtelijke schreef is gegaan. Dat is op zich ernstig. Het gaat de rechtbank echter te ver om een affectieve relatie tussen twee mensen met een deels ongeoorloofde uiting van seksualiteit op zichzelf aan te merken als een criminele organisatie, ook waar de jongere [medeverdachte 2] als “lokkertje” zou hebben gefungeerd om de oudere [medeverdachte 1] aan seksueel contact te helpen. Een affectieve relatie ontbeert immers de voor een criminele organisatie kenmerkende organisatiegraad en -structuur en hiërarchische verhoudingen. Dat er op dit punt een structureel samenwerkingsverband bestond met [verdachte] waardoor het geheel wel zou kunnen worden aangemerkt als een criminele organisatie, kan de rechtbank evenmin aannemen. [verdachte] heeft [slachtoffer 1] drie keer naar een klant in Den Haag gereden en hij heeft zich schuldig gemaakt aan ontucht met [slachtoffer 6]. Beide gevallen zijn onvoldoende om van een structureel verband te spreken, zeker nu [slachtoffer 6] door [medeverdachte 1] was weggestuurd omdat hij minderjarig was. [verdachte] heeft op dat moment opportunistisch zijn kans gegrepen. Met het bezit van kinderporno had [verdachte] overigens niet van doen. Ten aanzien van feit 1 primair en subsidiair en feit 2 primair en subsidiair onder parketnummer 05/950282-05: De rechtbank zal verdachte vrijspreken van dit feit. [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] zijn uitvoerig in een studio door daartoe aangewezen deskundigen gehoord. De rechtbank heeft, mede gelet op de overige inhoud van het dossier en afgelegde verklaringen, niet de overtuiging gekregen dat verdachte zich aan deze feiten heeft schuldig gemaakt. Zo blijkt uit de stukken dat de ouders het advies is gegeven bepaalde vragen niet aan [slachtoffer 3] en/of [slachtoffer 4] te stellen. Ondanks dat advies, zo blijkt uit de verklaring van de ouders, zijn die vragen wel gesteld. Voorts is in huize [verdachte], mogelijk in het bijzijn van beide kinderen, veel gesproken over verdachte en hetgeen hij mogelijk zou hebben gedaan bij beide kinderen. Gelet op het voorgaande is naar het oordeel van de rechtbank niet meer objectief vast te stellen in hoeverre de door beide kinderen tijdens het studioverhoor afgelegde verklaringen overeenkomen met de werkelijkheid. Niet is namelijk vast te stellen of beide kinderen “uit eigen wetenschap” verklaren of naar aanleiding van aan hen op niet-professionele wijze gestelde vragen, dan wel naar aanleiding van hetgeen door hen is “opgevangen” toen in huize [verdachte] omtrent deze zaak openlijk werd gesproken. Dit komt naar het oordeel van de rechtbank duidelijk naar voren in de beide studio-verhoren van de kinderen waar [slachtoffer 3] haar moeder napraat en [slachtoffer 4] de term “seksueel misbruik” in de mond neemt zonder uit te kunnen leggen wat dit betekent. Feit 1 primair parketnummer 05/900217-06: De vaststaande feiten: In de periode van de maand juli 2005 tot en met de maand december 2005 was [slachtoffer 1] minderjarig. Dit blijkt uit de door [slachtoffer 1] afgelegde verklaring op 3 augustus 2006 waarin hij verklaart te zijn geboren op [geboortedatum], alsmede een kopie aanvraag reisdocument van [slachtoffer 1] . Voorts dat [slachtoffer 1] een aanmeld-/inschrijfformulier heeft ingevuld, met onder meer zijn lichaamskenmerken en/of seksuele voorkeuren en mogelijkheden en te voeren werknaam, welk formulier in de administratie van [medeverdachte 1] is aangetroffen. Verweren: Verdachte stelt dat hij [slachtoffer 1] niet als escortboy heeft gereden terwijl hij nog minderjarig was.Verdachte ontkent in zoverre het tenlastegelegde. Beoordeling van de verweren: [slachtoffer 1] verklaart op 3 augustus 2006 dat hij via het chatten op Taysint.nl in contact kwam met ene [medeverdachte 1]. Het ging over escort van jongens en zijn minderjarigheid hetgeen voor [medeverdachte 1] geen probleem was. [medeverdachte 1] vertelde hem hoe de escort in zijn werk ging en dat hij naar klanten toegebracht zou worden. Na een afspraak te hebben gemaakt is [slachtoffer 1] naar de woning van verdachte in Huissen gegaan en is door [slachtoffer 1] een inschrijf-formulier ingevuld. Door verdachte werden naaktfoto’s van [slachtoffer 1] gemaakt waarbij verdachte telkens aanwijzingen gaf dat [slachtoffer 1] seksuele handelingen bij zichzelf moest verrichten. Ook moest [slachtoffer 1] doen alsof er een klant kwam waarbij verdachte voor klant speelde. [slachtoffer 1] heeft verdachte toen gepijpt en afgetrokken waarbij verdachte foto’s bleef maken. Afgesproken werd dat [slachtoffer 1] door ene [verdachte] naar klanten zou worden gebracht. Deze [verdachte] heeft [slachtoffer 1] nog het nodige uitgelegd over hoe zich te gedragen bij klanten, niet elke keer klaarkomen aangezien dat anders teveel energie zou kosten als hij meerdere klanten had. De foto’s die van [slachtoffer 1] gemaakt werden zouden niet op de website van Best Boys komen omdat hij minderjarig was en als er klanten naar de regio Arnhem van Best Boys zouden bellen zou [slachtoffer 1] aan vaste klanten worden voorgsteld, niet aan vreemde mensen die verdachte niet kende. Ook dat was omdat [slachtoffer 1] minderjarig was. Op 25 juli 2006 verklaart [slachtoffer 1] dat hij het door hem ingevulde inschrijfformulier herkent als zijnde door hem ingevuld en ondertekend. [slachtoffer 1] heeft in overleg met degene waarmee hij aan het chatten was op het formulier niet zijn geboortedatum ingevuld omdat hij geen 18 jaar was. [slachtoffer 1] werd uitgelegd hoe de escortservice werkte, dat hij het eerste uur € 70,-- en het tweede uur € 50,-- zou verdienen. Op 29 november 2006 verklaart [slachtoffer 1] dat [verdachte] hem altijd naar een klant zou brengen, niemand anders, omdat hij minderjarig was. [verdachte] wist dat [slachtoffer 1] minderjarig was. In oktober of november 2005 is [slachtoffer 1] voor het eerst door [verdachte] gebeld dat er een klant voor hem was. [slachtoffer 1] werd door [verdachte] opgehaald en kreeg onderweg naar Den Haag van [verdachte] condooms en glijmiddel. [slachtoffer 1] gaat in op de seksuele handelingen die hij met die klant heeft verricht. [slachtoffer 1] verklaart dat hij na die eerste keer nog twee keer bij diezelfde man is geweest, de tweede keer was ongeveer een maand, anderhalve maand later en de derde keer was een week na de tweede keer. De tweede en derde keer ging hetzelfde als de eerste keer. [getuige 1], als getuige gehoord op 28 november 2006, verklaart dat hij al vier tot vijf jaar contact heeft met Best Boys en één keer bij [medeverdachte 1] thuis is geweest; dat hij regelmatig via Best Boys zowel jongens als meisjes heeft besteld, geen namen kent en er van uitging dat ze altijd ouder dan 18 jaar waren. [getuige 1] is een jaar of twee geleden gestopt met het bestellen van meisjes en jongens van [medeverdachte 1] omdat hij vond dat [medeverdachte 1] misbruik van die jongens en meisjes maakte. [getuige 1] herkent veel van de hem getoonde foto’s en geeft aan dat deze allen voor Best Boys gewerkt hebben. Voorts dat [medeverdachte 1] hem bedreigd heeft als hij hem zwart zou maken. [verdachte] verklaart op 9 november 2006 dat hij [slachtoffer 1] bij [medeverdachte 1] heeft leren kennen en hem drie keer naar een klant heeft gereden. Dat was telkens dezelfde klant in Den Haag. Voor zover [verdachte] zich kan herinneren heeft hij [slachtoffer 1] in de maand augustus 2005 vervoerd naar Den Haag. [slachtoffer 1] werkte voor [medeverdachte 1]. [slachtoffer 1] verklaart echter dat verdachte wist dat hij minderjarig was. [medeverdachte 1] vertelde [slachtoffer 1] dat hij [verdachte] had verteld dat hij pas 16 jaar was. Conclusie: Op grond van het bovenstaande acht de rechtbank bewezen dat [slachtoffer 1] als minderjarige werkzaam is geweest voor verdachte als escortboy zoals tenlastegelegd en dat verdachte zich ten minste bewust was van de aanmerkelijke kans dat [slachtoffer 1] minderjarig was en hem desondanks opzettelijk drie keer als prostituee naar een klant heeft gebracht. Dat [slachtoffer 1] verklaart dat hij niet zeker weet of [verdachte] wist dat hij 16 jaar was, acht de rechtbank niet in strijd met de aangehaalde verklaring van pagina 4355. [slachtoffer 1] had die wetenschap immers van horen zeggen. Dat verdachte wist van [slachtoffer 1]s minderjarigheid is bovendien aannemelijk omdat [slachtoffer 1] er blijkens de in het dossier opgenomen foto’s zeer jeugdig uitzag en verdachte hem een jongen “van een jaar of 18” noemt, daarmee dus de mogelijkheid aangevend dat hij ook wat jonger zou kunnen zijn. Hij heeft verder niet doorgevraagd. Hij ging er vanuit dat de jongen 18 jaar was “omdat je anders niet in de escort kunt werken.” Verdachte heeft dus welbewust zelf geen verantwoordelijkheid genomen. De rechtbank acht de verklaring van [slachtoffer 1], afgelegd ten overstaan van de politie, overigens geloofwaardiger dan zijn later ten overstaan van de rechter-commissaris afgelegde verklaring waarin hij aangeeft een en ander niet meer specifiek te weten. Juist vanwege het feit dat [slachtoffer 1] in zijn ten overstaan van de politie afgelegde verklaring zeer gedetailleerd aangeeft hoe een en ander is gegaan alsmede dat die verklaring eerder is afgelegd dan zijn verklaring bij de rechter-comissaris, maakt dat die verklaring door de rechtbank als bewijs wordt gebezigd. Feit 2 meer subsidiair (artikel 246 Wetboek van Strafrecht) en feit 3 primair parketnummer 05/900217-06: De vaststaande feiten: Verdachte erkent dat hij op 26 mei 2006 te Duiven en/of Arnhem via een chatgesprek met behulp van de telefoon en de webcam contact heeft gehad met [slachtoffer 2] die op dat moment minderjarig was. Tijdens dat chatten heeft verdachte [slachtoffer 2] ertoe bewogen ontuchtige handelingen bij zichzelf te verrichten. Verweren: Verdachte ontkent dat sprake is geweest van seksueel binnendringen. Beoordeling van de verweren: [slachtoffer 2] heeft op 19 juni 2006 aangifte gedaan en verklaard dat hij gechat heeft met een man die hem vroeg naar de rubriek 18+ te komen. [slachtoffer 2] heeft de man zijn telefoonnummer gegeven waarna ze ook via de telefoon met elkaar konden spreken. [slachtoffer 2] heeft zich op verzoek van de man afgetrokken , en een veter om zijn ballen en lul gebonden. Op 27 juni 2006 wordt [slachtoffer 2] opnieuw gehoord en verklaart dat het kan zijn dat hij zich op verzoek van de man met een lineaal geslagen heeft. [slachtoffer 2] heeft ook elke keer als de man er om vroeg een vinger, hij dacht zijn rechterwijsvinger, een heel klein stukje in zijn anus gestopt. Verder heeft [slachtoffer 2] op verzoek van de man de vinger een beetje heen en weer gehaald. Verder heeft [slachtoffer 2] op verzoek van de man een schroevendraaier, een platte, een klein stukje in zijn kont gestoken. [slachtoffer 2] denkt een centimeter of vier à vijf. [slachtoffer 2] verklaart dat hij de seksuele handelingen niet uit eigen initiatief heeft gedaan maar puur op vragen van de man. Op 26 mei 2006 te 15.03 uur heeft verdachte telefonisch contact met [slachtoffer 2]. Uit dit telefoongesprek blijkt dat verdachte [slachtoffer 2] het volgende gevraagd heeft c.q. naar hem opgemerkt heeft: Je bent 15 he, dus je zou wat dat betreft, wanneer wordt je 16? (…..) Ja prima. Als je bukt [slachtoffer 2], en je billen zover mogelijk uit elkaar bukken en zo ver mogelijk uit elkaar en meer naar de cam toe loop iets naar achteren, ja is prima, meer open (…..) steek nou eens een vinger in [slachtoffer 2], ja steek daar eens probeer daar verder je vinger in te doen en haal die eens op en neer ja toe maar goed je vinger er in en op en neer halen goed zo uitstekend ja. Verdachte vraagt [slachtoffer 2] vervolgens of hij iets heeft waar hij op kan zitten zodat het in zijn kontje kan. [slachtoffer 2] zegt dan dat hij alleen een schroevendraaier heeft. Verdachte merkt op: ja probeer dat eens? maak hem goed nat, eerst he ja prima ja en nou in je kontje laat eens goed. Kom ens dichter naar de cam toe jaaaa prima en nou en nou uh okay ja toe maar gaat die erin (….) probeer hem eens wat uh wat uh smeuïg te maken (…..) of spuugt er een paar keer op en probeer dat eens, ja uitstekend, probeer het maar eens he. Hoe gaat dat? Ja, kijk eens effe jonge heel goed ja goed gedaan, okay. Conclusie: Op grond van het bovenstaande concludeert de rechtbank dat verdachte ontuchtige handelingen heeft verricht met [slachtoffer 2] zoals tenlastegelegd. Van verkrachting “op afstand” waarvan de officier van justitie spreekt, is naar het oordeel van de rechtbank geen sprake. Anders dan de officier van justitie meent de rechtbank dat uit het arrest van de Hoge Raad d.d. 11 oktober 2005 NJ 2006, 614, moet worden geconcludeerd dat in gevallen als de onderhavige juist geen sprake is van verkrachting. Voor wat betreft de bewezenverklaring van feit 3 onder parketnummer 05/900217-06 doet de tenlastelegging vermoeden dat de officier van justitie een poging heeft willen doen tenlasteleggen door in de tenlastelegging op te nemen “ter uitvoering van het voorgenomen misdrijf om”. De slotzin, waaruit onomstotelijk zou moeten worden aangenomen dat hier inderdaad sprake is geweest van een poging, te weten: “terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid”, ontbreekt. De in de tenlastelegging genoemde handelingen van [slachtoffer 2] zijn naar het oordeel van de rechtbank door hem uitgevoerd waardoor geen sprake is van een poging maar van een voltooid delict hetwelk de rechtbank ziet als een voortgezette handeling van het onder 2 meer subsidiair aan verdachte tenlastegelegde. Feit 1 subsidiair parketnummer 05/910103-05 : De vaststaande feiten: Verdachte erkent op 21 mei 1994 te Ede met [slachtoffer 5], geboren op [geboortedatum], die toen de leeftijd van twaalf maar nog niet die van zestien jaar had bereikt, ontuchtige handelingen te hebben gepleegd door het betasten en strelen van haar borsten. Conclusie: Op grond van de bekentenis van verdachte alsmede de verklaring van [slachtoffer 5] concludeert de rechtbank dat verdachte ontucht heeft gepleegd met de minderjarige [slachtoffer 5]. De rechtbank acht het betasten en/of strelen van de vagina en binnendringen (het tongzoenen en brengen van zijn, verdachtes vinger(s) in de vagina van [slachtoffer 5]) niet bewezen. Feit 2 parketnummer 05/910103-05: De vaststaande feiten: Omstreeks de maand januari of februari 2005 heeft verdachte [slachtoffer 6] vanuit Huissen gebracht naar het station in Arnhem. Verdachte wist op dat moment dat [slachtoffer 6] minderjarig was. Verweren: Verdachte ontkent [slachtoffer 6] te hebben misbruikt zoals tenlastegelegd. Beoordeling van de verweren: Op 28 september 2005 doet [slachtoffer 6] aangifte en verklaart dat hij in december 2004, toen hij aan het chatten was op een site van Best Boys terecht kwam. Nadat contact met [slachtoffer 6] was opgenomen heeft hij via msn-contact geschreven dat hij 18 jaar was hetgeen niet klopte. Hij was pas 17 ½ . Na een afspraak te hebben gemaakt is [slachtoffer 6] naar Arnhem gereisd alwaar hij door een man werd opgehaald die [medeverdachte 1] of zoiets heette. [slachtoffer 6] had [medeverdachte 1] verteld dat hij nog geen 18 jaar was. Omdat [medeverdachte 1] [slachtoffer 6] niet naar het station kon brengen werd een chauffeur geregeld. De chauffeur die [slachtoffer 6] wegbracht vroeg aan [slachtoffer 6] of hij met hem mocht spelen. [slachtoffer 6] zou dan 15 euro krijgen. De man legde daarbij zijn hand op het been van [slachtoffer 6] die direct in de gaten had dat het over seks ging. [slachtoffer 6] kreeg 15 euro van de man. De man reed met [slachtoffer 6] naar een woning waar de man met een sleutel de deur opende. [slachtoffer 6] zag niet veel in de woning, het was erg donker. De man zei dat er geen stroom en geen water was in de woning en het was koud in de woning. Boven, op een kamer, kleedde de man zich uit. Ook [slachtoffer 6] kleedde zich uit. De man heeft aan de lul van [slachtoffer 6] gezeten en heeft [slachtoffer 6] afgetrokken en gepijpt. De man wilde verder en [slachtoffer 6] begreep dat de man wilde neuken. [slachtoffer 6] twijfelde omdat de man veel ouder was. Uiteindelijk heeft [slachtoffer 6] “ja” gezegd waarna de man zonder condoom wilde neuken. [slachtoffer 6] vroeg nog waarom hij geen condoom om had. De man antwoordde dat hij dan geen gevoel had. [slachtoffer 6] durfde niet tegen de man te zeggen dat hij het eigenlijk niet zonder condoom wilde doen omdat hij bang was dat de man dan boos zou worden. De man is bovenop [slachtoffer 6] gaan liggen en heeft toen zijn lul in de anus van [slachtoffer 6] gedaan. De man bewoog zijn lichaam op en neer en neukte [slachtoffer 6]. Na ongeveer één minuut vond [slachtoffer 6] het niet meer lekker en vroeg de man te stoppen die dat niet deed maar gewoon doorging. Uiteindelijk heeft [slachtoffer 6] hem van zich afgeduwd. [getuige 2] verklaart op 23 september 2005 dat zij getrouwd is met [verdachte] en in januari 2005 een tijdje geen elektriciteit en gas hadden. Ze hebben toen twee weken bij [medeverdachte 1] gewoond. Conclusie: Op grond van het voorgaande acht de rechtbank dit feit wettig en overtuigend bewezen. Met name het feit dat aangever van meet af aan het koude en onverwarmde huis noemde, draagt voor de rechtbank bij aan de overtuiging. Hierbij gaat de rechtbank uit van de door [slachtoffer 6] afgelegde verklaring bij de politie en niet van de later door hem bij de rechter-commissaris afgelegde verklaring, aangezien de rechtbank de gedetailleerdheid van zijn ten overstaan van de politie afgelegde verklaring geloofwaardiger acht. De verklaring van verdachte dat aangever hiervan wist omdat verdachte in het ritje naar het station hierover vertelde, acht de rechtbank ongeloofwaardig. Dat aangever er op uit zou zijn om verdachte zwart te maken, acht de rechtbank onaannemelijk. Uit geen van de feiten of omstandigheden komt een argument naar voren dat aangever een reden heeft verdachte te belasten, anders dan uit hoofde van het gestelde seksuele delict. De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de feiten 1 primair, 2 meer subsidiair (artikel 246 van het Wetboek van Strafrecht) en 3 primair onder parketnummer 05/900217-06 en de feiten 1 subsidiair en 2 onder parketnummer 05/910103-05 heeft begaan, met dien verstande dat bewezen wordt geacht dat: (parketnummer 05/900217-06) 1. hij op tijdstippen in de periode van de maand juli 2005 tot en met de maand december 2005, in Nederland tezamen en in vereniging met een ander [slachtoffer 1] (geboren op [geboortedatum]) telkens ertoe heeft gebracht zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van een seksuele handeling met en/of voor een derde tegen betaling, terwijl die [slachtoffer 1] de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, hebbende verdachte en/of verdachtes mededader telkens - voornoemde [slachtoffer 1] middels internet/chatten geronseld voor het gay-escortwerk en - die [slachtoffer 1] daartoe een aanmeld-/inschrijfformulier laten invullen met onder meer zijn lichaamskenmerken en/of seksuele voorkeuren en mogelijkheden en/of te voeren werknaam en - van die [slachtoffer 1] voor de potentiële klanten seksueel prikkelende foto's van diens geheel of gedeeltelijk naakte lichaam gemaakt en - die [slachtoffer 1] betrokken en/of getest in een rollenspel van klant-escortjongen en - die [slachtoffer 1] geïnformeerd over het gay-escortwerk en de behandeling van een potentiële klant en - die [slachtoffer 1] de huisregels overgelegd/voorgehouden en laten ondertekenen/accepteren en - die [slachtoffer 1] condooms en glijmiddel verschaft en - die [slachtoffer 1] vervoerd naar een klant en vervolgens die [slachtoffer 1] na diens werkzaamheden opgewacht en - door die [slachtoffer 1] met het gay-escortwerk verdiend geld geheel of gedeeltelijk aan/voor hen/hem, verdachte en/of verdachtes mededader, doen afstaan en van die [slachtoffer 1] in ontvangst genomen; 2. meer subsidiair: hij op 26 mei 2006 te Duiven en/of Arnhem, door een andere feitelijkheid [slachtoffer 2] (geboren op [geboortedatum]) heeft gedwongen tot het plegen van ontuchtige handelingen, te weten het door voornoemde [slachtoffer 2] duwen/brengen van een van zijn vingers en een bevochtigde schroevendraaier, in zijn anus, welk andere feitelijkheid hierin heeft bestaan dat verdachte met voornoemde [slachtoffer 2] een seksueel geladen en/of prikkelend video-chatgesprek heeft gevoerd, waarbij verdachte die [slachtoffer 2] zich heeft laten uitkleden en die [slachtoffer 2] - mede middels de telefoon - (dwingend) heeft opgedragen bovengenoemde ontuchtige handelingen vòòr diens ingeschakelde webcam (en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) met/bij zichzelf te verrichten en daarbij misbruik heeft gemaakt van zijn leeftijdsoverwicht/dominantie op die [slachtoffer 2]; 3. hij op 26 mei 2006 te Duiven en/of Arnhem, door een andere feitelijkheid [slachtoffer 2] (geboren op [geboortedatum]) te dwingen tot het dulden van ontuchtige handelingen, te weten het door voornoemde [slachtoffer 2] - meerdere malen, slaan op een van zijn billen met een liniaal, en - tonen van zijn penis en/of testikels en/of daarbij naar achteren halen van zijn voorhuid en - maken van een trekkende beweging aan zijn penis en - urineren in een maatbeker, en - likken aan zijn vinger(s), na deze en/of (een) andere(n) te hebben gehouden bij/rond zijn eikel en/of te hebben geduwd/gebracht in zijn anus, en - afbinden van zijn testikels en/of penis met een veter en - aldus afgebonden - tussen zijn benen doorhalen van die veter en/of trekken aan die veter welke andere feitelijkheid hierin heeft bestaan dat verdachte met voornoemde [slachtoffer 2] een seksueel geladen en/of prikkelend video-chatgesprek heeft gevoerd, waarbij verdachte die [slachtoffer 2] zich heeft laten uitkleden en die [slachtoffer 2] - mede middels de telefoon - (dwingend) heeft opgedragen bovengenoemde ontuchtige handelingen vòòr diens ingeschakelde webcam (en aldus geheel of gedeeltelijk zichtbaar voor verdachte) bij zichzelf te verrichten en/of (daarbij) gebruik heeft gemaakt van zijn leeftijdsoverwicht/dominantie op die [slachtoffer 2]; (parketnummer 05/910103-05) 1. hij op 21 mei 1994 te Ede met [slachtoffer 5] (geboren op [geboortedatum]), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande die ontuchtige handelingen hierin dat verdachte de borsten van voornoemde [slachtoffer 5] heeft betast en/of gestreeld; 2. hij in of omstreeks de maand januari of februari 2005 te Arnhem door een gift van geld en misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht te weten het geven van een geldbedrag van 15,- euro en misbruik van zijn leeftijds- en/of lichamelijk overwicht, een persoon, [slachtoffer 6] (geboren op [geboortedatum]), waarvan hij wist dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet had bereikt, opzettelijk heeft bewogen ontuchtige handelingen te plegen of zodanige handelingen van hem, verdachte, te dulden, bestaande die ontuchtige handelingen hierin dat verdachte voornoemde [slachtoffer 6] heeft afgetrokken en/of zich door die [slachtoffer 6] heeft laten aftrekken en/of de penis van die [slachtoffer 6] in zijn mond heeft genomen en/of zijn, verdachtes, penis heeft geduwd/gebracht in de anus van die [slachtoffer 6]; Hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd is niet bewezen. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken. De beslissing dat verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan, is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat. Voor zover meer feiten bewezen zijn verklaard, worden de bewijsmiddelen alleen gebruikt voor het feit of de feiten waarop deze betrekking hebben. 4a. De kwalificatie van het bewezenverklaarde Het bewezenverklaarde levert op: Ten aanzien van feit 1 onder parketnummer 05/900217-06: Mensenhandel, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen. Ten aanzien van feit 2 meer subsidiair (art. 246 Sr.) onder parketnummer 05/900217-06: Feitelijke aanranding van de eerbaarheid. Ten aanzien van feit 3 primair onder parketnummer 05/900217-06: De voortgezette handeling van: feitelijke aanranding van de eerbaarheid. Ten aanzien van feit 1 subsidiair onder parketnummer 05/910103-05: Met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen Ten aanzien van feit 2 onder parketnummer 05/910103-05: Door giften van geld en misbruik van uit feitelijk verhoudingen voortvloeiend overwicht een persoon waarvan hij weet dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, opzettelijk beweegt ontuchtige handelingen te plegen en zodanige handelingen van hem te dulden. 4b. De strafbaarheid van het/de feit(en) De feiten zijn strafbaar. 5. De strafbaarheid van verdachte Niet is gebleken van feiten of omstandigheden die de strafbaarheid van verdachte geheel uitsluiten. 6. De motivering van de sanctie(s) Bij de beslissing over de straf heeft de rechtbank rekening gehouden met: - de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan; - de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte, waarbij onder meer is gelet op: - de justitiële documentatie betreffende verdachte, gedateerd 17 februari 2007; - een vijftal rapporten van de reclassering Nederland respectievelijk gedateerd 12 april 2006, 26 september 2006, 14 februari 2007, 04 juni 2007 en 14 september 2007; - een brief van de Forensisch Psychiatrische Dienst te Arnhem d.d. 20 januari 2006, opgemaakt door de psychiater B. Gotink; - een pro justitia rapportage opgemaakt door dr. L.H.W.M. Kaiser, psychiater, gedateerd 20 september 2006 en de GZ-psycholoog drs.B. Spronk, gedateerd 21 september 2006; - een pro justitia rapportage opgemaakt door dr. L.H.W.M. Kaiser, psychiater, gedateerd 01 juni 2007 en de gezondheidspsycholoog drs. P.K. Kristensen gedateerd 31 mei 2007. De rechtbank overweegt in het bijzonder het navolgende. Wat betreft de ernst van de feiten merkt de rechtbank het volgende op. Tijdens het debat ter zitting heeft de officier van justitie aangevoerd dat de handelingen van verdachten in hun onderlinge samenhang moeten worden beschouwd. Hun handelingen zijn er volgens de officier op gericht geweest om stelselmatig minderjarigen te ronselen voor de escort en voor eigen seksueel genot. Dat niet alle gevallen van exploitatie van minderjarigen in de prostitutie en andere vormen van misbruik van minderjarigen op de dagvaarding werden geplaatst, heeft te maken met de beperkte onderzoeksruimte. De getuigenverklaringen en andere bewijsmiddelen geven voldoende aanknopingspunten om aan te nemen dat door verdachten veel meer strafbare feiten in groot verband zijn gepleegd. De advocaten hebben daarentegen de rechtbank verzocht louter acht te slaan op de feiten zoals deze op de dagvaarding zijn terecht gekomen en om de omstandigheden die volgens de officier van justitie de zaak mede inkleuren, doch die niet hebben geleid tot het opvoeren van feiten op de dagvaarding, buiten beschouwing te laten. Zoals hiervoor reeds is aangegeven, acht de rechtbank onvoldoende bewijs aanwezig om het bestaan van een criminele organisatie bewezen te achten. Dat neemt echter niet weg dat elke verdachte in deze strafzaak voor meerdere zedenzaken veroordeeld wordt. De bewezen geachte feiten dienen derhalve in zoverre in hun onderlinge verband te worden beoordeeld dat zij aantonen dat verdachten kennelijk gemakkelijk - althans anders dan incidenteel - strafrechtelijke grenzen overschrijden ten aanzien van psychologisch kwetsbare jongeren. Verdachte [medeverdachte 1] en verdachte [medeverdachte 2] hebben zelfs ten aanzien van jongens die aan zijn zorg waren toevertrouwd niet alleen grenzen van goede zorg en moraal en fatsoen overschreden, maar ook een strafrechtelijke grens. Zulks vraagt inderdaad om een zware strafrechtelijke reactie. De rechtbank ziet echter geen reden om de strafmaat mede te laten bepalen door bepaalde getuigenverklaringen waaruit afgeleid zou kunnen worden dat er meer minderjarigen zijn ingezet voor de escort. Daarvan is zo weinig concreet dat het openbaar ministerie er kennelijk vanaf heeft gezien deze op de dagvaarding te doen plaatsen. De meest concrete aanwijzing dat er met meer minderjarige jongens contact is geweest, betreft het e-mailverkeer met de twee [namen], [naam] en [naam]. Met wie zij mailden, is echter niet komen vast te staan. Verder is hierop - kennelijk om pragmatische redenen - niet doorgerechercheerd, zodat een eventueel vervolg op dit e-mail verkeer onbekend is gebleven. Een en ander is met andere woorden te vaag gebleven om vermoedens van een grotere schaal te concretiseren, zodat verdachten zich daartegen niet op een redelijke manier zouden kunnen verweren. De officier van justitie heeft zich bij het formuleren van de strafeis mede laten leiden door haar overtuiging dat zij onvoldoende inzicht had verkregen in de persoonlijkheid van de verdachte, zodat voor de preventie van recidive teruggevallen zou moeten worden op een zeer hoge straf. De rechtbank is echter van oordeel dat er voldoende inzicht in de persoon van verdachte bestaat op basis van de uitgebrachte deskundigenrapportages. De rechtbank heeft - mede gelet op de justitiële documentatie van verdachte - geen aanleiding te veronderstellen dat de voor dit soort zedenzaken gangbare strafmaat in het geval van verdachte te licht zou zijn om hem te weerhouden van het plegen van soortgelijke feiten in de toekomst. Nu de rechtbank minder feiten bewezen acht dan de officier van justitie en zij de mening van de officier dat bij de huidige, beperkte kennis van de persoon van verdachte extra zwaar gestraft moet worden, niet deelt, komt de rechtbank tot een lagere strafoplegging dan geëist. De rechtbank neemt het verdachte bijzonder kwalijk dat hij een kwetsbare minderjarige jongen in de escort heeft gebracht, een kwetsbare minderjarige jongen feitelijk in zijn eerbaarheid heeft aangerand door middel van webcamseks, ontucht heeft gepleegd met een dertienjarig meisje en een minderjarige jongen heeft verleid. Hierbij tekent de rechtbank aan dat de ontucht met het minderjarige meisje meer dan 12 jaar geleden heeft plaatsgevonden en dat de webcamseks met de minderjarige jongen verdachte licht verminderd kan worden toegerekend. De rechtbank houdt rekening met hetgeen door de psychiater dr. L.H.W.M. Kaiser en de gezondheidspsycholoog drs. P.K. Kristensen in hun rapporten gedateerd 1 juni 2007 en 31 mei 2007 naar voren is gebracht. De psychiater constateert dat verdachte ten tijde van de tenlastegelegde (en bewezenverklaarde) feiten (de feiten 1 en 2 onder parketnummer 05/910103-05 en de feiten 2 meer subsidiair en 3 onder parketnummer 05/900217-06) lijdende was aan een ziekelijke stoornis in de vorm van een parafilie NAO met sadistische trekken vanaf zijn achttiende jaar. Verdachte heeft een persoonlijkheid met antisociale en narcistische trekken die grenst aan de stoornis maar die hem niet op alle levensgebieden in problemen bracht en dus niet als stoornis te classificeren valt. Verdachte kon zich redelijk handhaven. Verdachte had, aldus de psychiater, ten tijde van het tenlastegelegde voldoende inzicht in de wederrechtelijkheid van de begane feiten. Ten aanzien van het feit ten opzichte van [slachtoffer 2] kon verdachte zijn wil in licht verminderde mate bepalen omdat dit handelen voortkwam vanuit zijn sadomasochistische drang en stoornis. Voor de overige ten laste gelegde feiten wordt betrokkene als geheel toerekeningsvatbaar ingeschat. De gezondheidspsycholoog constateert dan verdachte ten tijde van de tenlastegelegde (en bewezenverklaarde) feiten (de feiten 1 primair, 2 meer subsidiair en 3 onder parketnummer 05/900217-06) leidende was aan een ziekelijke stoornis in de zin van een parafilie NAO met sadistische kenmerken. Hoewel de ontwikkeling van betrokkene niet optimaal is kan niet gesproken worden van een gebrekkige stoornis van zijn geestvermogens. Zijn persoonlijkheid is onrijp en slecht ontwikkeld zonder dat er sprake is van een persoonlijkheidsstoornis in engere zin. Verdachte kan voor wat betreft het feit ten opzichte van [slachtoffer 2] als enigszins verminderd toerekeningsvatbaar worden beschouwd. Ten aanzien van de overige tenlastegelegde feiten (indien bewezen) kan gesteld worden dat verdachte weliswaar vanuit zijn persoonlijkheidsontwikkeling enigszins kwetsbaar is voor de waardering die hij meent te krijgen van escortjongens en de gelegenheid om de stoere ervaren man uit te hangen, maar dat hij hoofdzakelijk handelt vanuit financiële motieven. Hij weet heel goed waar hij mee bezig is. Verdachte kan hiervoor dan ook als volledig toerekeningsvatbaar beschouwd worden. De rechtbank neemt deze conclusies over en maakt deze tot de hare. 6a. De beoordeling van de civiele vorderingen, alsmede de gevorderde oplegging van de schadevergoedingsmaatregel De benadeelde partijen hebben overeenkomstig het bepaalde in artikel 51b van het Wetboek van Strafvordering opgave gedaan van de inhoud van de vordering, strekkende tot vergoeding van geleden schade. De benadeelde partij [slachtoffer 2] vordert een bedrag van € 1.000,--. Aan de benadeelde partij is door het onder 2 en 3 (parketnummer 05/900217-06) bewezenverklaarde strafbare feit rechtstreeks nadeel toegebracht dat niet in vermogensschade bestaat. Dit is aan verdachte toe te rekenen. Aan de wettelijke vereisten, waaronder die genoemd in artikel 6:106 van het Burgerlijk Wetboek, is voldaan. Naar maatstaven van billijkheid moet deze schade worden begroot op € 1.000,-- zoals gevorderd. De vordering, alsmede de gevorderde schadevergoedingsmaatregel, zal dan ook worden toegewezen. De rechtbank zal de benadeelde partijen [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4] niet-ontvankelijk verklaren in de vordering nu verdachte terzake van deze feiten wordt vrijgesproken. Met betrekking tot de voorlopige hechtenis overweegt de rechtbank: De officier van justitie heeft, gelet op haar eis, de rechtbank verzocht na te denken over de voorlopige hechtenis van verdachte. De rechtbank ziet, gelet op de aan verdachte op te leggen straf, geen aanleiding een bevel gevangenneming af te geven. Daarentegen zal, nu artikel 72 van het Wetboek van Strafvordering zich daar niet tegen verzet, de rechtbank de status van de voorlopige hechtenis (geschorst in de zaak met parketnummer 05/900217-06) niet opheffen maar onverkort in stand houden. 7. De toegepaste wettelijke bepalingen De beslissing is gegrond op de artikelen 10, 27, 36f, 56, 57, 246, 247 (oud), 248a, 273a (oud thans artikel 273f), van het Wetboek van Strafrecht. 8. De beslissing De rechtbank, rechtdoende: verklaart niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen verdachte onder sub 4 van het onder parketnummer 05/900217-06 en feit 1 primair en subsidiair en feit 2 primair en subsidiair onder parketnummer 05/950282-05 is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij. Verklaart bewezen dat verdachte het tenlastegelegde, zoals vermeld onder punt 3, heeft begaan. Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij. Verstaat dat het aldus bewezenverklaarde oplevert de strafbare feiten zoals vermeld onder punt 4. Verklaart verdachte hiervoor strafbaar. Veroordeelt verdachte wegens het bewezenverklaarde tot een gevangenisstraf voor de duur van twee (2) jaar. Beveelt overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht dat de tijd, door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, geheel in mindering zal worden gebracht. De beslissing op de vordering van de benadeelde partij [slachtoffer 2]. Wijst de vordering van de benadeelde partij toe. - Veroordeelt de veroordeelde tegen kwijting aan [slachtoffer 2], zulks door tussenkomst van [vertegenwoordiger 3], p/a Postbus 9032, 6800 EP Arnhem, te betalen € 1.000,-- (zegge éénduizend euro). - Veroordeelt de veroordeelde tevens in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden vooralsnog begroot op nihil en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak nog te maken. Maatregel van schadevergoeding ad € 1.000,--, subsidiair 20 dagen hechtenis. - Legt op aan veroordeelde de verplichting aan de Staat ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer 2], zulks door tussenkomst van [vertegenwoordiger 3], p/a Postbus 9032, 6800 EP Arnhem, te betalen € 1.000,--, (zegge éénduizend euro) bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 20 dagen, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft. - Bepaalt daarbij dat voldoening van de ene betalingsverplichting de andere doet vervallen. De beslissing op de vorderingen van de benadeelde partijen [slachtoffer 3] en [slachtoffer 4]. verklaart de benadeelde partijen niet-ontvankelijk. Aldus gewezen door: mr. A.M. van Gorp, rechter, als voorzitter, mr. P.A.H. Lemaire, rechter, mr. W. Bruins, rechter, in tegenwoordigheid van R. van Dijk, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 5 oktober 2007.