Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

BB5663

Datum uitspraak2007-10-16
Datum gepubliceerd2007-10-16
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - meervoudig
Instantie naamRechtbank 's-Hertogenbosch
Zaaknummers01/839106-07
Statusgepubliceerd


Indicatie

Medeplegen bewezen (artikel 312 en 317 Wetboek van Strafrecht). Sprake van een nauwe en bewuste samenwerking. Verdachte heeft tevoren afspraken gemaakt met de andere overvallers, waaronder afspraken over de verdeling van de buit. De door verdachte verstrekte informatie was van essentieel belang voor de overval. Verdachte heeft de mede-overvallers binnengelaten, hetgeen een onmisbare schakel was in de uitvoering van de overval. Voorts heeft verdachte twee medewerkers tegengehouden toen zij achter de overvallers aan wilden gaan.


Uitspraak

verkort vonnis RECHTBANK 'S-HERTOGENBOSCH Sector Strafrecht Parketnummer: 01/839106-07 Datum uitspraak: 16 oktober 2007 Verkort vonnis van de rechtbank ’s-Hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1988, wonende te [adres] , thans gedetineerd te: P.I. HvB Grave (Unit A + B). Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 2 oktober 2007. De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte naar voren is gebracht. De tenlastelegging. De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 11 september 2007. Aan verdachte is tenlastegelegd dat: 1. hij op of omstreeks 06 juli 2006 te Eindhoven tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 1] en/of een of meerdere medewerker(s) van de Piet Kerkhof heeft gedwongen tot de afgifte van 2992,50 euro, althans enig geldbedrag, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Piet Kerkhof, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of een van zijn mededader(s): - [slachtoffer 1] een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben getoond en/of voorgehouden en/of ; - een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, op het hoofd en/of lichaam van [slachtoffer 1] heeft/hebben gericht en/of - [slachtoffer 1] heeft/hebben medegedeeld dat hij de winkel binnen moest gaan en/of - [slachtoffer 1] heeft/hebben gevraagd waar de kluis is en/of - [slachtoffer 1] heeft/hebben gedwongen te gaan naar het kantoor/kantine en/of - een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, tegen de nek, althans het hoofd/lichaam, van [slachtoffer 1] heeft/hebben gehouden en/of - [slachtoffer 1] heeft/hebben gedwongen de kluis te openen en/of - [slachtoffer 1] heeft/hebben gedwongen het geld uit de kluis aan hem, verdachte, te overhandigen en/of - [slachtoffer 1] heeft/hebben gevraagd in welke ruimte, zonder telefoon, hij kon worden opgesloten en/of - [slachtoffer 1] heeft/hebben gedwongen te gaan naar de personeelsingang en/of - [slachtoffer 1] heeft/hebben gedwongen zijn naam op te geven en/of - [slachtoffer 1] heeft/hebben gedwongen om op de grond te gaan liggen (artikel 317 van het Wetboek van Strafrechtr) Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden: [mededader] op of omstreeks 06 juli 2006 te Eindhoven, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 1] en/of een of meerdere medewerker(s) van de Piet Kerkhof heeft gedwongen tot de afgifte van 2992,50 euro, althans enig geldbedrag, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Piet Kerkhof, in elk geval aan een ander of anderen dan aan [mededader] en/of zijn mededader(s) en/of aan verdachte, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of een van zijn mededader(s): - [slachtoffer 1] een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben getoond en/of voorgehouden en/of ; - een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, op het hoofd en/of lichaam van [slachtoffer 1] heeft/hebben gericht en/of - [slachtoffer 1] heeft/hebben medegedeeld dat hij de winkel binnen moest gaan en/of - [slachtoffer 1] heeft/hebben gevraagd waar de kluis is en/of - [slachtoffer 1] heeft/hebben gedwongen te gaan naar het kantoor/kantine en/of - een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, tegen de nek, althans het hoofd/lichaam, van [slachtoffer 1] heeft/hebben gehouden en/of - [slachtoffer 1] heeft/hebben gedwongen de kluis te openen en/of - [slachtoffer 1] heeft/hebben gedwongen het geld uit de kluis aan hem, verdachte, te overhandigen en/of - [slachtoffer 1] heeft/hebben gevraagd in welke ruimte, zonder telefoon, hij kon worden opgesloten en/of - [slachtoffer 1] heeft/hebben gedwongen te gaan naar de personeelsingang en/of - [slachtoffer 1] heeft/hebben gedwongen zijn naam op te geven en/of - [slachtoffer 1] heeft/hebben gedwongen om op de grond te gaan liggen, tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van januari 2006 tot en met 06 juli 2006 te Eindhoven en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door genoemde [mededader] en/of een of meerdere medader(s) informatie te geven over: de indeling van de winkel Piet Kerkhof en/of de verdeling en/of planning van het personeel en/of de tijdstippen van bevoorrading van de winkel Piet Kerkhof en/of de aanwezigheid en/of locatie van een alarm en/of camera's en/of de locatie van de kluis en/of geldlade(s); (artikel 317 jo artikel 48 van het Wetboek van Strafrecht) 2. hij op of omstreeks 16 februari 2007 te Eindhoven tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 2] en/of een of meerdere medewerker(s) van de Piet Kerkhof heeft gedwongen tot de afgifte van 31.082,65 euro, althans enig geldbedrag, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Piet Kerkhof, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn mededader(s) - [slachtoffer 2] heeft/hebben vastgepakt en/of - [slachtoffer 2] heeft/hebben medegedeeld: "Doe die kluis open" en/of - [slachtoffer 2] meermalen, althans eenmaal, (met kracht) heeft/hebben geduwd; (artikel 317 van het Wetboek van Strafrecht) en/of hij op of omstreeks 16 februari 2007 te Eindhoven tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen 31.082,65 euro, althans enig geldbedrag, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Piet Kerkhof, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 2] en/of een of meerdere medewerker(s) van de Piet Kerkhof, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn mededader(s) - [slachtoffer 2] heeft/hebben vastgepakt en/of - [slachtoffer 2] heeft/hebben medegedeeld: "Doe die kluis open" en/of - [slachtoffer 2] meermalen, althans eenmaal, (met kracht) heeft/hebben geduwd; (artikel 312 van het Wetboek van Strafrecht) Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden: [mededader 1] en/of [mededader 2] op of omstreeks 16 februari 2007 te Eindhoven tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 2] en/of een of meerdere medewerker(s) van de Piet Kerkhof heeft gedwongen tot de afgifte van 31.082,65 euro, althans enig geldbedrag, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Piet Kerkhof, in elk geval aan een ander of anderen dan aan [mededader1) en/of [mededader 2] en/of zijn/diens mededader(s) en/of aan verdachte, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn mededader(s) - [slachtoffer 2] heeft/hebben vastgepakt en/of - [slachtoffer 2] heeft/hebben medegedeeld: "Doe die kluis open" en/of - [slachtoffer 2] meermalen, althans eenmaal, (met kracht) heeft/hebben geduwd; tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van november 2006 tot en met 16 februari 2007 te Eindhoven en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door de van de winkel Piet Kerkhof te openen en/of [mededader 1] en [mededader 2] de winkel Piet Kerkhof binnen te laten en/of door [mededader 1] en/of een [mededader 2] en/of meerdere medader(s) informatie te geven over: de indeling van de winkel Piet Kerkhof en/of de verdeling en/of planning van het personeel en/of de tijdstippen van bevoorrading van de winkel Piet Kerkhof en/of de aanwezigheid en/of locatie van een alarm en/of camera's en/of de locatie van de kluis en/of geldlade(s); (artikel 317 jo artikel 48 van het Wetboek van Strafrecht) en/of [mededader 1] en/of [mededader 2] op of omstreeks 16 februari 2007 te Eindhoven tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen 31.082,65 euro, althans enig geldbedrag, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Piet Kerkhof, in elk geval aan een ander of anderen dan aan [mededader 1] en/of [mededader 2] en/of zijn/diens mededader(s) en/of aan verdachte, welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 2] en/of een of meerdere medewerker(s) van de Piet Kerkhof, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn mededader(s) - [slachtoffer 2] heeft/hebben vastgepakt en/of - [slachtoffer 2] heeft/hebben medegedeeld: "Doe die kluis open" en/of - [slachtoffer 2] meermalen, althans eenmaal, (met kracht) heeft/hebben geduwd; tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van november 2006 tot en met 16 februari 2007 te Eindhoven en/of elders in Nederland opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest door de van de winkel Piet Kerkhof te openen en/of [mededader 1] en [mededader 2] de winkel Piet Kerkhof binnen te laten en/of door [mededader 1] en/of een [mededader 2] en/of meerdere medader(s) informatie te geven over: de indeling van de winkel Piet Kerkhof en/of de verdeling en/of planning van het personeel en/of de tijdstippen van bevoorrading van de winkel Piet Kerkhof en/of de aanwezigheid en/of locatie van een alarm en/of camera's en/of de locatie van de kluis en/of geldlade(s); (artikel 312 jo artikel 48 van het Wetboek van Strafrecht) Voorzover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is verdachte daardoor niet in de verdediging geschaad. De tenlastelegging is op vordering van de officier van justitie ter terechtzitting van 2 oktober 2007 gewijzigd. Van deze vordering is een kopie aan dit vonnis gehecht. De geldigheid van de dagvaarding. De dagvaarding voldoet aan alle wettelijke eisen. De bevoegdheid van de rechtbank. Krachtens de wettelijke bepalingen is de rechtbank bevoegd van het tenlastegelegde kennis te nemen. De ontvankelijkheid van de officier van justitie. Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen omstandigheden gebleken, die aan de ontvankelijkheid van de officier van justitie in de weg staan. Schorsing der vervolging. Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen gronden voor schorsing der vervolging gebleken. De bewijsbeslissing. De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan verdachte onder 1 primair is tenlastegelegd, zodat de verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken. De bewezenverklaring. De rechtbank acht, op grond van de feiten en omstandigheden die zijn vervat in de bewijsmiddelen, wettig en overtuigend bewezen, dat 1. Subsidiair : een persoon op 06 juli 2006 te Eindhoven met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door bedreiging met geweld [slachtoffer 1] heeft gedwongen tot de afgifte van 2992,50 euro, toebehorende aan Piet Kerkhof, welke bedreiging met geweld hierin bestond dat die persoon: - [slachtoffer 1] een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft getoond en voorgehouden en - een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, op het hoofd van [slachtoffer 1] heeft gericht en - [slachtoffer 1] heeft medegedeeld dat hij de winkel binnen moest gaan en - [slachtoffer 1] heeft gevraagd waar de kluis is en - [slachtoffer 1] heeft gedwongen te gaan naar het kantoor/de kantine en - een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, tegen de nek van [slachtoffer 1] heeft gehouden en - [slachtoffer 1] heeft gedwongen de kluis te openen en - [slachtoffer 1] heeft gedwongen het geld uit de kluis aan hem te overhandigen tot het plegen van welk misdrijf verdachte in of omstreeks de periode van 1 juni 2006 tot en met 06 juli 2006 te Eindhoven inlichtingen heeft verschaft door die persoon informatie te geven over: de verdeling en/of planning van het personeel. 2. verdachte op 16 februari 2007 te Eindhoven tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk om zich en anderen wederrechtelijk te bevoordelen door geweld, [slachtoffer 2] en een andere medewerker van de Piet Kerkhof heeft gedwongen tot de afgifte van enig geldbedrag toebehorende aan Piet Kerkhof, welk geweld hierin bestond dat zijn mededader(s) - [slachtoffer 2] heeft/hebben vastgepakt en - [slachtoffer 2] heeft/hebben medegedeeld: "Doe die kluis open" en - [slachtoffer 2] en/of een andere medewerker meermalen, (met kracht) heeft/hebben geduwd en verdachte op 16 februari 2007 te Eindhoven tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen ongeveer 31.000 euro toebehorende aan Piet Kerkhof, welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld tegen [slachtoffer 2] en een andere medewerker van de Piet Kerkhof, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, welk geweld hierin bestond dat zijn mededader(s) - [slachtoffer 2] heeft/hebben vastgepakt en - [slachtoffer 2] heeft/hebben medegedeeld: "Doe die kluis open" en - [slachtoffer 2] en/of een andere medewerker van de Piet Kerkhof meermalen, (met kracht) heeft/hebben geduwd. De bewijsmiddelen worden slechts gebezigd met betrekking tot het feit waarop zij in het bijzonder betrekking hebben. Hetgeen meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. Verdachte zal hiervan worden vrijgesproken. Ten aanzien van het onder 2 bewezenverklaarde feit is de rechtbank van oordeel dat verdachte zodanig bewust en nauw heeft samengewerkt met de andere overvallers dat er sprake is geweest van medeplegen. Daarbij heeft de rechtbank gelet op met name de navolgende feiten en omstandigheden: -verdachte heeft tevoren afspraken gemaakt met de andere overvallers, waaronder afspraken over de verdeling van de buit; -de door verdachte verstrekt informatie was van essentieel belang voor de overval; -verdachte heeft de mede-overvallers feitelijk binnengelaten, hetgeen een onmisbare schakel was in de uitvoering van de overval; -verdachte heeft 2 vrouwelijke medewerkers van de Piet Kerkhof tegengehouden toen zij achter de overvallers aan wilden gaan. De kwalificatie. Het bewezenverklaarde levert op de in de uitspraak vermelde strafbare feiten. De strafbaarheid. Er zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die de strafbaarheid van de feiten of van de verdachte uitsluiten. Verdachte is daarom strafbaar voor hetgeen te zijnen laste bewezen is verklaard. Toepasselijke wetsartikelen. De beslissing is gegrond op de artikelen: Wetboek van Strafrecht art. 10, 14a, 14b, 14c, 24c, 27, 36f, 48, 57, 312, 317. DE OVERWEGINGEN DIE TOT DE BESLISSING HEBBEN GELEID De eis van de officier van justitie. Vrijspraak van het onder 1 primair tenlastegelegde feit. Ten aanzien van het onder 1 subsidiair en onder 2 bewezenverklaarde: Gevangenisstraf voor de duur van 30 maanden waarvan 10 maanden voorwaardelijk met aftrek en met een proeftijd van 2 jaren (bijzondere voorwaarde: 1e jaar van de proeftijd toezicht van de reclassering) Toewijzing van de vordering van de benadeelde partij (benadeelde partij) ad € 31.158,38, hoofdelijk. De op te leggen straf(fen) en/of maatregel(en). Bij de beslissing over de straffen die aan verdachte dienen te worden opgelegd heeft de rechtbank gelet op: a. de aard van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, b. de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte. Bij de strafoplegging zal de rechtbank enerzijds in het bijzonder rekening houden met de volgende uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren gekomen omstandigheden ten bezware van verdachte: - de ernst van de door verdachte gepleegde strafbare feiten in verhouding tot andere strafbare feiten, zoals tot uitdrukking komt in het wettelijk strafmaximum en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd; - bij het plegen van het onder 2 bewezenverklaarde feit vervulde verdachte een sleutelrol. - verdachte heeft het vertrouwen dat een werkgever noodzakelijkerwijs in zijn werknemer moet kunnen hebben, ernstig beschaamd. Bij de strafoplegging zal de rechtbank anderzijds in het bijzonder rekening houden met de volgende uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren gekomen omstandigheid die tot matiging van de straf heeft geleid: - de jeugdige leeftijd van verdachte te weten 18 jaar. De rechtbank is van oordeel, dat in verband met een juiste normhandhaving niet kan worden volstaan met het opleggen van een andersoortige of geringere straf dan een gevangenisstraf welke vrijheidsbeneming meebrengt voor de duur als hierna te melden. Met betrekking tot een deel van de op te leggen gevangenisstraf zal de rechtbank bepalen dat dat deel van die straf niet zal worden tenuitvoergelegd mits verdachte zich gedurende een hierna vast te stellen proeftijd aan de voorwaarde houdt dat hij zich niet aan een strafbaar feit zal schuldig maken en de hierna te melden bijzondere voorwaarde naleeft. De rechtbank wil met een en ander enerzijds de ernst van de door verdachte gepleegde strafbare feiten tot uitdrukking brengen en anderzijds door invloed uit te oefenen op het gedrag van de verdachte het door verdachte opnieuw plegen van een strafbaar feit tegengaan. De vordering van de benadeelde partij (benadeelde partij) inzake het onder 2 bewezenverklaarde feit De rechtbank acht de vordering in haar geheel toewijsbaar. Daarbij geldt, anders dan de verdediging heeft betoogd, als beslissend dat verdachte mede verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het toebrengen van schade en niet de vraag of hij zelf (volledig) heeft meegedeeld in de opbrengst. De rechtbank zal voor het toegewezen bedrag tevens de schadevergoedingsmaatregel opleggen, nu de rechtbank het wenselijk acht dat de staat schadevergoeding aan het slachtoffer bevordert. Aangezien aldus aan verdachte meer verplichtingen tot vergoeding van dezelfde schade worden opgelegd, zal de rechtbank bepalen dat verdachte van de schadevergoedingsplicht jegens de benadeelde is bevrijd voor zover hij heeft voldaan aan een van de hem opgelegde verplichtingen tot schadevergoeding. De rechtbank zal verdachte veroordelen in de kosten van de benadeelde partij tot op heden begroot op nihil. Verder wordt verdachte veroordeeld in de ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten. De rechtbank stelt vast dat verdachte dit strafbare feit samen met anderen heeft gepleegd. Nu verdachte en zijn mededaders samen een onrechtmatige daad hebben gepleegd, zijn zij jegens de benadeelde hoofdelijk aansprakelijk voor de totale schade. DE UITSPRAAK Verklaart het tenlastegelegde bewezen zoals hiervoor is omschreven. Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt hem daarvan vrij. Het bewezenverklaarde levert op de misdrijven: Ten aanzien van feit 1 subsidiair: Medeplichtigheid aan afpersing Ten aanzien van feit 2 primair: Afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen en diefstal voorafgegaan en vergezeld van geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen Verklaart verdachte hiervoor strafbaar. BESLISSING: T.a.v. feit 1 primair: Vrijspraak, achtende de rechtbank het tenlastegelegde niet wettig en overtuigend bewezen. T.a.v. feit 1 subsidiair, feit 2 primair: Gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden met aftrek overeenkomstig artikel 27 Wetboek van Strafrecht waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren en bijzondere voorwaarde: dat veroordeelde zich gedurende het eerste jaar van voornoemde proeftijd zal gedragen naar de aanwijzingen hem te geven door of namens de Reclassering Nederland, Regio 's-Hertogenbosch, Eekbrouwersweg 6, 5233 VG te 's-Hertogenbosch, zolang deze instelling zulks noodzakelijk acht. Verleent aan de Reclassering voornoemd de opdracht als bedoeld in artikel 14d van het Wetboek van Strafrecht. T.a.v. feit 2 primair: Maatregel van schadevergoeding van EUR 31158,38 subsidiair 185 dagen hechtenis Legt derhalve aan verdachte op de verplichting tot betaling aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer (benadeelde partij) ,van een bedrag van EUR 31158,38 (zegge: eenendertigduizendenhonderdachtenvijftig euro en achtendertig cent), bij gebreke van betaling en verhaal te vervangen door 185 dagen hechtenis. Verdachte is niet gehouden tot betaling voor zover dit bedrag door (een van) zijn mededader(s) is betaald. De toepassing van deze vervangende hechtenis heft de hiervoor opgelegde betalingsverplichting niet op. Beslissing op de vordering van de benadeelde partij: Wijst de vordering van de benadeelde partij toe en veroordeelt verdachte tot betaling aan de benadeelde partij (benadeelde partij) van een bedrag van EUR 31158,38 (zegge: eenendertigduizendenhonderdachtenvijftig euro en achtendertig cent). Veroordeelt verdachte tevens in de kosten van de benadeelde partij tot op heden begroot op nihil. Veroordeelt verdachte verder in de ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken kosten. Verdachte is niet gehouden tot betaling voor zover dit bedrag door (een van) zijn mededader(s) is betaald. Verdachte is van zijn schadevergoedingsplicht jegens de benadeelde bevrijd voorzover hij heeft voldaan aan een van de hem opgelegde verplichtingen tot vergoeding van deze schade. Dit vonnis is gewezen door: mr. A.M. Kooijmans-de Kort, voorzitter, mr. M. Lammers en mr. M.L.W.M. Viering, leden, in tegenwoordigheid van L.D. Wittenberg, griffier, en is uitgesproken op 16 oktober 2007.