Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

BC4113

Datum uitspraak2008-01-24
Datum gepubliceerd2008-02-12
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - enkelvoudig
Instantie naamRechtbank Breda
Zaaknummers469618 mb 07-337
Statusgepubliceerd
SectorSector kanton


Indicatie

Wet administratiefrechtelijk handhaving verkeersvoorschriften. Beroep gegrond. Tot 2x toe onjuiste pleeggemeente vermeld.


Uitspraak

RECHTBANK BREDA Sector kanton Locatie Bergen op Zoom Zaaknummer : 469618 MB VERZ 07-337 CJIB-nummer: 107871946 Uitspraak van : 24 januari 2008 Proces-verbaal terechtzitting, tevens houdend aantekening mondelinge uitspraak als bedoeld in artikel 13 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv) Op de in het openbaar gehouden zitting van 24 januari 2008 is mr. W.E.M. Verjans, kantonrechter, bijgestaan door A.H.J.M. Peijen als griffier, overgegaan tot de mondelinge behandeling van het beroep dat is ingesteld tegen de beslissing van de officier van justitie met bovengenoemd CJIB-nummer. Het beroepschrift is ingediend door: naam: : Pro Industrial Automation B.V. adres : Oosterscheldestraat 14 woonplaats : 4695 EN Sint Maartensdijk, nader ook te noemen “betrokkene” gemachtigde : F.A. Laban, Oosterscheldestraat 14, 4695 EN Sint Maartensdijk. Betrokkene en haar gemachtigde zijn, hoewel behoorlijk opgeroepen, niet ter zitting verschenen. Namens de officier van justitie is verschenen A.J. Rijks, werkzaam bij het CVOM. Van het verhandelde ter zitting is door de griffier aantekening gehouden, welke aantekeningen worden geacht deel uit te maken van dit proces-verbaal. INLEIDING Betrokkene is een sanctie opgelegd ter zake de gedraging als vermeld en nader omschreven in het zaakoverzicht van 30 augustus 2007, dat deel uitmaakt van het dossier, dat door betrokkene kon worden ingezien. Betrokkene heeft tegen de beslissing, waarbij hem door de officier van justitie de sanctie is opgelegd, beroep ingesteld en daartoe aangevoerd hetgeen in het beroepschrift - dat zich bij de stukken van het geding bevindt - is vermeld. De officier van justitie heeft geconcludeerd tot gegrondverklaring van het beroep. BEOORDELING De kantonrechter heeft op grond van de navolgende overwegingen een beslissing genomen, welke beslissing is uitgesproken ter openbare terechtzitting van 24 januari 2008. Het beroep is ontvankelijk omdat het tijdig is ingesteld en er zekerheid is gesteld voor de betaling van de sanctie. Als pleeggemeente stond in de initiële beslissing vermeld Deventer. Nadat in beroep bij de officier van justitie van zijde van betrokkene was gesteld dat haar medewerker die dag niet in Deventer was geweest, heeft de officier van justitie met wijziging van de pleeggemeente in Bergen op Zoom het beroep van betrokkene ongegrond verklaard. In beroep bij de kantonrechter heeft betrokkene aangevoerd dat haar medewerker die dag ook niet in die gemeente is geweest. Naar het oordeel van de kantonrechter heeft betrokkene gelijk en is de Stadsedijk te Oude Molen gelegen in de gemeente Moerdijk. Het voorgaande betekent dat het beroep gegrond zal worden verklaard. BESLISSING De kantonrechter: verklaart het beroep gegrond; vernietigt de bestreden beslissing van de officier van justitie; bepaalt dat aan betrokkene het bedrag dat zij aan zekerheid heeft gesteld, wordt terugbetaald. Aldus gedaan in het openbaar op voornoemde terechtzitting, waarvan proces-verbaal, de griffier, de kantonrechter, Bent u het met de beslissing op uw beroep niet eens, dan kunt u binnen zes weken na de hieronder vermelde datum van toezending van deze beslissing hoger beroep instellen bij het gerechtshof te Leeuwarden, doch alleen indien: a. de bij deze beslissing opgelegde administratieve sanctie meer dan € 70,00 bedraagt, of b. het beroep niet-ontvankelijk is verklaard omdat de zekerheid niet (tijdig) is gesteld. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechtbank Breda, sector kanton, locatie Bergen op Zoom, Postbus 118, 4600 AC Bergen op Zoom, en dient door degene die bij de sector kanton beroep heeft ingesteld of door zijn gemachtigde te zijn ondertekend. U dient daarbij het zaaknummer te vermelden. De procedure bij het gerechtshof verloopt geheel schriftelijk, tenzij in het beroepschrift uitdrukkelijk om een zitting wordt gevraagd waarop u uw standpunt mondeling wilt toelichten. Datum toezending beslissing: