Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

BD3300

Datum uitspraak2008-06-06
Datum gepubliceerd2008-06-06
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - meervoudig
Instantie naamRechtbank Assen
Zaaknummers19.810049/08
Statusgepubliceerd


Indicatie

Verdachte heeft in slechts enkele maanden tijd vier overvallen gepleegd op winkelbedrijven in de wijk Marsdijk te Assen en één, mislukte, overval in het centrum van Assen. Voorts heeft hij nog twee woninginbraken gepleegd. Eén van de overvallen, op een filiaal van de videotheekketen Videoland op 5 februari 2008, pleegde hij samen met [medeverdachte]. Enkele weken daarvoor had verdachte nota bene al in zijn eentje een overval op dit filiaal gepleegd. De overvallen hebben de slachtoffers veel angst en gevoelens van onveiligheid bezorgd. Verdachte toonde de slachtoffers grote messen om zijn eis om geld kracht bij te zetten. Het behoeft nauwelijks betoog dat het optreden van verdachte traumatiserend voor hen is geweest en blijvend van invloed zal zijn op hun geestesgesteldheid. Dit wordt treffend verwoord in de schriftelijke slachtofferverklaring van mevrouw [slachtoffer 3]. Zij schrijft op 14 mei 2008: "ik ga door met mijn leven, maar ik zou het liefst terug gaan naar de persoon die ik was op 29 januari. Ik zou het liefst willen dat ik hem voorgoed uit mijn hoofd kwijt ben." De overvallen hebben ook voor veel onrust gezorgd onder de middenstand in Marsdijk. De rechtbank rekent de verdachte deze feiten zeer zwaar aan. Een forse vrijheidsstraf is dan ook zeker op zijn plaats.


Uitspraak

RECHTBANK ASSEN Sector strafrecht Parketnummer: 19/810049-08 vonnis van de meervoudige kamer d.d. 6 juni 2008 in de zaak van het openbaar ministerie tegen: [naam], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1988, wonende te [woonplaats], thans gedetineerd in [plaats van detentie]. Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgehad op 23 mei 2008. De verdachte is verschenen en werd bijgestaan door mr. M.G. Doornbos, advocaat te Assen. Tenlastelegging De verdachte is bij dagvaarding tenlastegelegd, dat 1. (pagina 246 ev) hij op of omstreeks 13 oktober 2007 te en in de gemeente Assen met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 1] heeft gedwongen tot de afgifte van een (of meer) geldbedrag(en), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan de bloemenwinkel Floran of aan een derde, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte - de winkel, waarin die [slachtoffer 1] zich bevond is binnengegaan en/of zich aan die [slachtoffer 1] heeft vertoond terwijl zijn hoofd/gezicht (gedeeltelijk) was bedekt met (een) bivakmuts, althans (een) dergelijk(e) voorwerp en/of - die [slachtoffer 1] (een) mes(sen), althans (een) scherp(e) en/of puntig(e) voorwerp(en), heeft voorgehouden/getoond en/of - dreigend tegen die [slachtoffer 1] heeft gezegd: "ik wil de kassa hebben" en/of "ik doe je niets, ik sta onder dwang" althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of - dreigend tegen die [slachtoffer 1] heeft gezegd: "geef mij die twee euromunten ook maar", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking; althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, terzake dat hij op of omstreeks 13 oktober 2007 te en in de gemeente Assen met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een (of meer) geldbedrag(en), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan de bloemenwinkel Floran, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 1], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heter daad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte - de winkel, waarin die [slachtoffer 1] zich bevond is binnengegaan en/of zich aan die [slachtoffer 1] heeft vertoond terwijl zijn hoofd/gezicht (gedeeltelijk) was bedekt met (een) bivakmuts, althans (een) dergelijk(e) voorwerp en/of - die [slachtoffer 1] (een) mes(sen), althans (een) scherp(e) en/of puntig(e) voorwerp(en), heeft voorgehouden/getoond en/of - dreigend tegen die [slachtoffer 1] heeft gezegd: "ik wil de kassa hebben" en/of "ik doe je niets, ik sta onder dwang" althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of - dreigend tegen die [slachtoffer 1] heeft gezegd: "geef mij die twee euromunten ook maar", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking; 2. (pagina 351 ev) hij op of omstreeks 12 januari 2008 te en in de gemeente Assen met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 2] heeft gedwongen tot de afgifte van een (of meer) geldbedrag(en) en/of een cadeaubon, in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Videoland Musicstore of aan een derde, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte - de winkel, waarin die [slachtoffer 2] zich bevond, is binnengegaan, waarbij zijn gezicht (gedeeltelijk) was bedekt met een muts en/of een sjaal, althans (een) dergelijk(e) voorwerp(en) en/of - die [slachtoffer 2] (een) mes(sen), althans (een) scherp(e) en/of puntig(e) voorwerp(en), heeft voorgehouden/getoond en/of - dreigend tegen die [slachtoffer 2] heeft gezegd: "Geef me je geld, geef me je geld", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of - dreigend tegen die [slachtoffer 2] heeft gezegd: "Ook die twee euro's", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking; althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, terzake dat hij op of omstreeks 12 januari 2008 te en in de gemeente Assen met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een (of meer) geldbedrag(en) en een cadeaubon, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan videotheek Videoland Musicstore, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 2], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heter daad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte - de winkel, waarin die [slachtoffer 2] zich bevond, is binnengegaan, waarbij zijn gezicht (gedeeltelijk) was bedekt met een muts en/of een sjaal, althans (een) dergelijk(e) voorwerp(en) en/of - die [slachtoffer 2] (een) mes(sen), althans (een) scherp(e) en/of puntig(e) voorwerp(en), heeft voorgehouden/getoond en/of - dreigend tegen die [slachtoffer 2] heeft gezegd: "Geef me je geld, geef me je geld", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of - dreigend tegen die [slachtoffer 2] heeft gezegd: "Ook die twee euro's", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking; 3. (pagina 405 ev) hij op of omstreeks 30 januari 2008 te en in de gemeente Assen met het oogmerk om zich en/of een ander wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 3] heeft gedwongen tot de afgifte van een (of meer) geldbedrag(en), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Pet's Place of aan een derde, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte - de winkel, waarin die [slachtoffer 3] aanwezig was, is binnengegaan, waarbij zijn gezicht (gedeeltelijk) was bedekt met een capuchon en/of een sjaal, althans (een) dergelijk(e) voorwerp(en) en/of - die [slachtoffer 3] een mes, althans een scherp en/of puntig voorwerp, heeft voorgehouden/getoond en/of - dreigend tegen die [slachtoffer 3] heeft gezegd: "Rustig blijven, geld, nu", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of - dreigend tegen die [slachtoffer 3] heeft gezegd: "Rustig blijven, rustig blijven, kassa open, toe maar, rustig blijven, kassa open, geld geven, dan doe ik u niets, rustig blijven, geld geven, mevrouw ik doe u nu niets, geld geven", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of - die [slachtoffer 3] een plastic tas heeft aangereikt en/of (daarbij) dreigend tegen haar heeft gezegd: "Geld geven", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of - dreigend tegen die [slachtoffer 3] heeft gezegd: "Jij niet achter mij aan, ik weg, jij politie bellen", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking; althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, terzake dat hij op of omstreeks 30 januari 2008 te en in de gemeente Assen met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een (of meer) geldbedrag(en), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Pet's Place, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 3], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heter daad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte - de winkel, waarin die [slachtoffer 3] aanwezig was, is binnengegaan, waarbij zijn gezicht (gedeeltelijk) was bedekt met een capuchon en/of een sjaal, althans (een) dergelijk(e) voorwerp(en) en/of - die [slachtoffer 3] een mes, althans een scherp en/of puntig voorwerp, heeft voorgehouden/getoond en/of - dreigend tegen die [slachtoffer 3] heeft gezegd: "Rustig blijven, geld, nu", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of - dreigend tegen die [slachtoffer 3] heeft gezegd: "Rustig blijven, rustig blijven, kassa open, toe maar, rustig blijven, kassa open, geld geven, dan doe ik u niets, rustig blijven, geld geven, mevrouw ik doe u nu niets, geld geven", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of - die [slachtoffer 3] een plastic tas heeft aangereikt en/of (daarbij) dreigend tegen haar heeft gezegd: "Geld geven", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of - dreigend tegen die [slachtoffer 3] heeft gezegd: "Jij niet achter mij aan, ik weg, jij politie bellen", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking; 4. (pagina 440 ev) hij op of omstreeks 5 februari 2008 te en in de gemeente Assen, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 4] heeft gedwongen tot de afgifte van een (of meer) geldbedrag(en), in elk geval van enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan videoland Assen/Marsdijk, in elk geval aan een ander of anderen dan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn mededader(s) - de winkel, waarin die [slachtoffer 4] zich bevond, is/zijn binnengegaan en/of - die [slachtoffer 4] (een) mes(sen), althans (een) scherp(e) en/of puntig(e) voorwerp(en), heeft/hebben voorgehouden/getoond en/of - dreigend tegen die [slachtoffer 4] heeft/hebben gezegd: "Geef mij je geld, geef mij je geld", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of - (na een bakje met kleingeld te hebben aangewezen) dreigend tegen die [slachtoffer 4] heeft/hebben gezegd: "dat ook, dat ook", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of -dreigend tegen die [slachtoffer 4] heeft/hebben gezegd: "en je tweede kassa ook", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking; althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, terzake dat hij op of omstreeks 5 februari 2008 te en in de gemeente Assen tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een (of meer) geldbedrag(en), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Videoland Assen/Marsdijk, in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen [slachtoffer 4], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heter daad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat verdachte de winkel, waarin die [slachtoffer 4] zich bevond, is/zijn binnengegaan en/of - die [slachtoffer 4] (een) mes(sen), althans (een) scherp(e) en/of puntig(e) voorwerp(en), heeft/hebben voorgehouden/getoond en/of - dreigend tegen die [slachtoffer 4] heeft/hebben gezegd: "Geef mij je geld, geef mij je geld", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of - (na een bakje met kleingeld te hebben aangewezen) dreigend tegen die [slachtoffer 4] heeft/hebben gezegd: "dat ook, dat ook", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking en/of -dreigend tegen die [slachtoffer 4] heeft/hebben gezegd: "en je tweede kassa ook", althans woorden van gelijke dreigende aard en/of strekking; 5. (pagina 693 ev) hij in of omstreeks de periode van 11 oktober 2007 tot en met 12 oktober 2007 te Assen met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening in/uit een woning gelegen aan /nabij de [adres] heeft weggenomen een paspoort en./of een portemonnee en/of een geldbedrag en/of een telefoon, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming en/of een valse sleutel; Kennelijke taal- en/of schrijffouten en vergissingen in de tenlastelegging worden geacht te zijn verbeterd. De verdachte is daardoor, blijkens het onderzoek ter terechtzitting, niet geschaad in de verdediging. Bewijsmiddelen Nu verdachte hetgeen de rechtbank bewezen zal verklaren heeft bekend en nadien niet anders heeft verklaard en hij noch zijn raadsman vrijspraak heeft bepleit zal de rechtbank volstaan met een opgave van bewijsmiddelen. ten aanzien van feit 1: de aangifte van [slachtoffer 1] op dossierpagina 263 (ordner II) van het proces-verbaal; de verklaring van de verdachte op dossierpagina 280 (ordner II) van het proces-verbaal; ten aanzien van feit 2: de aangifte van [slachtoffer 2] op dossierpagina 352 (ordner II) van het proces-verbaal; de verklaring van de verdachte op dossierpagina 387 (ordner II) van het proces-verbaal; ten aanzien van feit 3: de aangifte van [slachtoffer 3] op dossierpagina 406 (ordner II) van het proces-verbaal; de verklaring van de verdachte op dossierpagina 430 (ordner II) van het proces-verbaal; ten aanzien van feit 4: de aangifte van [slachtoffer 4] op dossierpagina 448 (ordner II) van het proces-verbaal; de verklaring van de medeverdachte op dossierpagina 196 (ordner I) van het proces-verbaal; de verklaring van de medeverdachte op dossierpagina 218 (ordner I) van het proces-verbaal; de verklaring van de verdachte op dossierpagina 131 (ordner I) van het proces-verbaal; ten aanzien van feit 5: de aangifte van [benadeelde] op dossierpagina 694 (ordner II) van het proces-verbaal; de verklaring van de verdachte op dossierpagina 699 (ordner II) van het proces-verbaal. Bewezenverklaring De rechtbank acht wettig bewezen en zij heeft de overtuiging verkregen dat de verdachte het onder 1. tot en met 4. telkens primair en 5. tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat: 1. (pagina 246 ev) hij op 13 oktober 2007 te en in de gemeente Assen met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door bedreiging met geweld [slachtoffer 1] heeft gedwongen tot de afgifte van een geldbedrag, toebehorende aan de bloemenwinkel Floran, welke bedreiging met geweld hierin bestond dat verdachte - de winkel, waarin die [slachtoffer 1] zich bevond is binnengegaan en zich aan die [slachtoffer 1] heeft vertoond terwijl zijn gezicht gedeeltelijk was bedekt met een bivakmuts, en - die [slachtoffer 1] een mes heeft getoond en - dreigend tegen die [slachtoffer 1] heeft gezegd: "ik wil de kassa hebben" en - dreigend tegen die [slachtoffer 1] heeft gezegd: "geef mij die twee euromunten ook maar"; 2. (pagina 351 ev) hij op 12 januari 2008 te en in de gemeente Assen met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door bedreiging met geweld [slachtoffer 2] heeft gedwongen tot de afgifte van een geldbedrag en een cadeaubon, toebehorende aan Videoland Musicstore, welke bedreiging met geweld hierin bestond dat verdachte - de winkel, waarin die [slachtoffer 2] zich bevond, is binnengegaan, waarbij zijn gezicht gedeeltelijk was bedekt met een sjaal, en - die [slachtoffer 2] messen heeft getoond en - dreigend tegen die [slachtoffer 2] heeft gezegd: "Geef me je geld, geef me je geld", en - dreigend tegen die [slachtoffer 2] heeft gezegd: "Ook die twee euro's"; 3. (pagina 405 ev) hij op 30 januari 2008 te en in de gemeente Assen met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door bedreiging met geweld [slachtoffer 3] heeft gedwongen tot de afgifte van een geldbedrag, toebehorende aan Pet's Place, welke bedreiging met geweld hierin bestond dat verdachte - de winkel, waarin die [slachtoffer 3] aanwezig was, is binnengegaan, waarbij zijn gezicht gedeeltelijk was bedekt met een capuchon en een sjaal, en - die [slachtoffer 3] een mes heeft getoond en - dreigend tegen die [slachtoffer 3] heeft gezegd: "Rustig blijven, geld, nu" en - dreigend tegen die [slachtoffer 3] heeft gezegd: "Rustig blijven, rustig blijven, kassa open, toe maar, rustig blijven, kassa open, geld geven, dan doe ik u niets, rustig blijven, geld geven, mevrouw ik doe u nu niets, geld geven" en - die [slachtoffer 3] een plastic tas heeft aangereikt en daarbij dreigend tegen haar heeft gezegd: "Geld geven" en - dreigend tegen die [slachtoffer 3] heeft gezegd: "Jij niet achter mij aan, ik weg, jij politie bellen"; 4. (pagina 440 ev) hij op 5 februari 2008 te en in de gemeente Assen, tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk om zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen door bedreiging met geweld [slachtoffer 4] heeft gedwongen tot de afgifte van een geldbedrag, toebehorende aan videoland Assen/Marsdijk, welke bedreiging met geweld hierin bestond dat verdachte en/of zijn mededader - de winkel, waarin die [slachtoffer 4] zich bevond, zijn binnengegaan en - die [slachtoffer 4] een mes heeft getoond en - dreigend tegen die [slachtoffer 4] heeft gezegd: "Geef mij je geld, geef mij je geld", en - (na een bakje met kleingeld te hebben aangewezen) dreigend tegen die [slachtoffer 4] heeft gezegd: "dat ook, dat ook" en -dreigend tegen die [slachtoffer 4] heeft gezegd: "en je tweede kassa ook"; 5. (pagina 693 ev) hij in de periode van 11 oktober 2007 tot en met 12 oktober 2007 te Assen met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening uit een woning gelegen aan de [adres] heeft weggenomen een paspoort en een portemonnee en een geldbedrag en een telefoon, toebehorende aan [benadeelde], waarbij verdachte zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft door middel van een valse sleutel. De in de bewijsmiddelen genoemde feiten en omstandigheden zijn redengevend voor de bewezenverklaring. Elk bewijsmiddel is slechts gebruikt voor het bewijs van het feit, waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft. De verdachte zal van het onder 1. tot en met 4. telkens primair en 5. meer of anders tenlastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht. Kwalificaties Het bewezen verklaarde levert respectievelijk op: onder 1., 2. en 3. telkens: afpersing, telkens strafbaar gesteld bij artikel 317 van het Wetboek van Strafrecht, onder 4.: afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen, strafbaar gesteld bij artikel 317 in verbinding met artikel 312 van het Wetboek van Strafrecht, onder 5.: diefstal, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van valse sleutels, strafbaar gesteld bij artikel 311 in verbinding met artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht. Strafbaarheid De rechtbank heeft kennis genomen van een psychologisch rapport d.d. 9 mei 2008, opgemaakt door J. de Hoop, klinisch psychologe en vast gerechtelijk deskundige te Groningen. Dit rapport houdt onder meer in als conclusie - zakelijk weergegeven -: er is bij betrokkene sprake van een ziekelijke stoornis in de zin van een middelenafhankelijkheid (cannabis), vroege gedeeltelijke remissie bij een 19-jarige jongeman met een gedragsstoornis. De persoonlijkheid heeft kenmerken van een zich ontwikkelende antisociale persoonlijkheidsstoornis. In die zin is er ook sprake van een gebrekkige ontwikkeling. Hiervan was ook sprake ten tijde van het plegen van het tenlastegelegde. Met name de middelenafhankelijkheid in combinatie met de nog onrijpe persoonlijkheids-ontwikkeling van betrokkene hebben ertoe geleid dat betrokkene de keuzes maakte van het hem tenlastegelegde gedrag. Ten tijde van het huidige hem tenlastegelegde was er sprake van een voorzichtige keuze zich te laten behandelen en enig besef van de noodzaak om te veranderen. In die periode heeft betrokkene deze veranderwens niet kunnen vasthouden en is hij willens en wetens gaan recidiveren. Dit laatste komt echter mede voort uit zijn gedragsstoornis en de kenmerken van zijn nog onrijpe persoonlijkheidsstructuur. Er is bij betrokkene derhalve sprake van toerekeningsvatbaarheid, echter in licht verminderde mate. De rechtbank verenigt zich, mede gelet op de toedracht van de feiten en de persoon van de verdachte, met voormelde conclusie en maakt die tot de hare. De rechtbank is derhalve van oordeel, dat het hiervoor bewezen verklaarde aan de verdachte kan worden toegerekend, zij het in licht verminderde mate. Strafmotivering De rechtbank neemt bij de bepaling van de hierna te vermelden straf in aanmerking de aard en de ernst van de gepleegde feiten, de omstandigheden waaronder die zijn begaan, hetgeen de rechtbank uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken omtrent de persoon van de verdachte, de eis van de officier van justitie, mr. H.H. Louwes, luidende: vijf jaren onvoorwaardelijke gevangenisstraf onder aftrek van voorarrest, verbeurd verklaring van de in beslag genomen messen, toewijzing van de civiele vorderingen van [slachtoffer 3] en niet-ontvankelijkverklaring van de benadeelde partij [benadeelde partij] in zijn vordering, het pleidooi van de raadsman van de verdachte, de oriëntatiepunten voor de straftoemeting, de inhoud van het de verdachte betreffende uittreksel uit het algemeen documentatieregister d.d. 9 mei 2008, waaruit blijkt dat de verdachte eerder is veroordeeld ter zake van vermogensdelicten, en de ter zitting gedane erkenning door de verdachte dat hij zich aan de op de dagvaarding ad-informandum gevoegde feiten onder de nummers 1. en 2. heeft schuldig gemaakt, welke feiten hiermee zijn afgedaan. Verdachte heeft in slechts enkele maanden tijd vier overvallen gepleegd op winkelbedrijven in de wijk Marsdijk te Assen en één, mislukte, overval in het centrum van Assen. Voorts heeft hij nog twee woninginbraken gepleegd. Eén van de overvallen, op een filiaal van de videotheekketen Videoland op 5 februari 2008, pleegde hij samen met [medeverdachte]. Enkele weken daarvoor had verdachte nota bene al in zijn eentje een overval op dit filiaal gepleegd. De overvallen hebben de slachtoffers veel angst en gevoelens van onveiligheid bezorgd. Verdachte toonde de slachtoffers grote messen om zijn eis om geld kracht bij te zetten. Het behoeft nauwelijks betoog dat het optreden van verdachte traumatiserend voor hen is geweest en blijvend van invloed zal zijn op hun geestesgesteldheid. Dit wordt treffend verwoord in de schriftelijke slachtofferverklaring van mevrouw [slachtoffer 3]. Zij schrijft op 14 mei 2008: "ik ga door met mijn leven, maar ik zou het liefst terug gaan naar de persoon die ik was op 29 januari. Ik zou het liefst willen dat ik hem voorgoed uit mijn hoofd kwijt ben." De overvallen hebben ook voor veel onrust gezorgd onder de middenstand in Marsdijk. De rechtbank rekent de verdachte deze feiten zeer zwaar aan. Een forse vrijheidsstraf is dan ook zeker op zijn plaats. Toch acht de rechtbank de eis van de officier van justitie - vijf jaren onvoorwaardelijke vrijheidsstraf - te hoog. De rechtbank laat meewegen dat verdachte licht verminderd toerekeningsvatbaar is. Er is sprake van een ziekelijke stoornis in de zin van een middelenafhankelijkheid (cannabis) en de persoonlijkheid heeft kenmerken van een zich ontwikkelende antisociale persoonlijkheidsstoornis. Een behandeling kan verdachtes persoonsontwikkeling en daarbij de gedragsstoornis in gunstige zin beïnvloeden, waarbij ook aandacht dient te zijn voor behandeling van de afhankelijkheid van cannabis. Een langdurige vrijheidsstraf zonder adequate behandeling, zoals de officier van justitie voorstelt, zal in ieder geval geen beter mens van verdachte maken. Niettemin dient verdachte te worden gestraft. Een gevangenisstraf van dertig maanden, waarvan vijftien maanden voorwaardelijk, doet, naar het oordeel van de rechtbank, meer dan de eis van de officier van justitie, recht aan de ernst van de feiten en de persoon van de verdachte. De rechtbank zal bepalen dat verdachte zich in het kader van de voorwaardelijk op te leggen straf voor maximaal twaalf maanden klinisch moet laten behandelen. Te denken valt daarbij aan de Breegweestee in Eelde of de Piet Roordakliniek in Apeldoorn. Er dient in de behandeling aandacht te zijn voor verdachtes persoonlijkheid die zich in antisociale richting lijkt te ontwikkelen en voor zijn cannabisverslaving. Motivering van de verbeurdverklaring De rechtbank acht de hierna te vermelden in beslag genomen voorwerpen vatbaar voor verbeurdverklaring aangezien het voorwerpen zijn met behulp waarvan de onder 1. tot en met 4. bewezen verklaarde feiten zijn begaan en waarover verdachte, voor zover de voorwerpen hem niet in eigendom toebehoorden, vrijelijk kon beschikken. Benadeelde partij [slachtoffer 3] De rechtbank acht het causaal verband tussen het bewezen verklaarde feit en de schade alsmede de aansprakelijkheid van de verdachte voor die schade bewezen. Het gevorderde bedrag acht zij voldoende aannemelijk gemaakt. De civiele vordering is dan ook gegrond en voor toewijzing vatbaar. Benadeelde partij dierenspeciaalzaak [naam] De rechtbank acht het causaal verband tussen het bewezen verklaarde feit en de schade alsmede de aansprakelijkheid van de verdachte voor die schade bewezen. Het gevorderde bedrag acht zij voldoende aannemelijk gemaakt. De civiele vordering is dan ook gegrond en voor toewijzing vatbaar. Schadevergoedingsmaatregelen Met betrekking tot het onder 3. bewezen verklaarde feit acht de rechtbank de verdachte jegens de slachtoffers [slachtoffer 3] en dierenspeciaalzaak [naam] naar burgerlijk recht tot na te noemen bedragen aansprakelijk voor de schade, die door het strafbare feit is toegebracht. Aan de verdachte zal de verplichting worden opgelegd die bedragen aan de Staat te betalen ten behoeve van de slachtoffers. Benadeelde partij [benadeelde partij] De benadeelde partij heeft voor € 278,-- aan autokosten, € 250,-- aan loonkosten personeel, € 300,-- aan eigen uren en € 1500,-- aan psychische/immateriële schade opgevoerd. Deze posten heeft hij in enkele regels onder aan de pagina toegelicht. Bewijsstukken van de gemaakte kosten ontbreken geheel. De rechtbank acht de gevorderde bedragen dan ook onvoldoende onderbouwd. De benadeelde partij zal niet ontvankelijk worden verklaard in zijn vordering en hij kan zijn vordering slechts bij de burgerlijke rechter aanbrengen. Toepassing van wetsartikelen De rechtbank heeft mede gelet op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 14d, 27, 33, 33a, 36f en 57 van het Wetboek van Strafrecht. Beslissing van de rechtbank De rechtbank verklaart bewezen dat het onder 1. tot en met 4. telkens primair en 5. tenlastegelegde, zoals hierboven is omschreven, door de verdachte is begaan, stelt vast dat het aldus bewezen verklaarde oplevert de strafbare feiten zoals hierboven is vermeld en verklaart de verdachte deswege strafbaar. De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1. tot en met 4. telkens primair en 5. meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot gevangenisstraf voor de duur van dertig maanden waarvan een gedeelte groot vijftien maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren. De rechtbank beveelt, dat de voorwaardelijk opgelegde straf niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond, dat de verdachte zich voor het einde van voormelde proeftijd aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt, of gedurende die proeftijd de hierna te vermelden bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd. De rechtbank stelt als bijzondere voorwaarde dat de verdachte zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen hem te geven door of namens Verslavingszorg Noord Nederland, zolang deze instelling zulks nodig oordeelt, hetgeen mede inhoudt dat de verdachte zich zal laten opnemen in een kliniek ter behandeling van zijn gedragsstoornis en zijn afhankelijkheid van cannabis, zolang genoemde reclasseringsinstelling zulks nodig oordeelt, echter maximaal voor de tijd van twaalf maanden, met opdracht aan die instelling ingevolge art. 14d van het Wetboek van Strafrecht. De rechtbank beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht. De rechtbank verklaart verbeurd de navolgende in beslag genomen voorwerpen: een keukenmes met één snijkant en zwart heft en een grijze koffer met een vijftal messen met toebehoren. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [slachtoffer 3] van de som van € 800,-- en veroordeelt de verdachte tevens in de kosten van de benadeelde partij tot op heden gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot op heden begroot op nihil. De rechtbank legt aan de verdachte de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer [slachtoffer 3], een bedrag van € 800,-- te betalen, bij gebreke van betaling te vervangen door zestien dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft en verstaat dat voldoening aan de verplichting tot betaling aan de Staat van voormeld bedrag ten behoeve van het slachtoffer de veroordeling tot betaling aan de benadeelde partij doet vervallen, alsmede dat betaling van voormeld bedrag aan de benadeelde partij de verplichting tot betaling aan de Staat van dit bedrag doet vervallen. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot betaling aan de benadeelde partij dierenspeciaalzaak [naam] van de som van € 385,-- en veroordeelt de verdachte tevens in de kosten van de benadeelde partij tot op heden gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging van deze uitspraak alsnog te maken, tot op heden begroot op nihil. De rechtbank legt aan de verdachte de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer dierenspeciaalzaak [naam], een bedrag van € 385,-- te betalen, bij gebreke van betaling te vervangen door zeven dagen hechtenis, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de hiervoor opgelegde verplichting niet opheft en verstaat dat voldoening aan de verplichting tot betaling aan de Staat van voormeld bedrag ten behoeve van het slachtoffer de veroordeling tot betaling aan de benadeelde partij doet vervallen, alsmede dat betaling van voormeld bedrag aan de benadeelde partij de verplichting tot betaling aan de Staat van dit bedrag doet vervallen. De rechtbank bepaalt dat de benadeelde partij [benadeelde partij] niet ontvankelijk is in zijn vordering en dat hij zijn vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen. De benadeelde partij en de verdachte dragen de eigen kosten. Dit vonnis is gewezen door mr. J.J. Schoemaker, voorzitter, en mr. J.G. de Bock en mr. H.K. Elzinga, rechters, in tegenwoordigheid van R.C. Sprong, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de rechtbank op 6 juni 2008. Mr. Elzinga is buiten staat dit vonnis binnen de door de wet gestelde termijn mede te ondertekenen.