Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

BD3318

Datum uitspraak2008-06-05
Datum gepubliceerd2008-06-06
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureHoger beroep
Instantie naamGerechtshof 's-Hertogenbosch
Zaaknummers20-004405-07
Statusgepubliceerd


Indicatie

Ontucht met minderjarige. Bruikbaarheid voor het bewijs van een door aangeefster heimelijk gemaakte geluidsopname.


Uitspraak

Parketnummer: 20-004405-07 Uitspraak : 5 juni 2008 TEGENSPRAAK Gerechtshof Arnhem meervoudige kamer voor strafzaken, zitting houdende te 's-Hertogenbosch Arrest gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Zutphen van 30 mei 2007 in de strafzaak met parketnummer 06-460702-05 tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1961, wonende te [woonplaats], [adres], waarbij verdachte van het onder 1. en 2. ten laste gelegde - kort gezegd het seksueel binnendringen van iemand beneden twaalf jaar onderscheidenlijk het seksueel binnendringen bij iemand beneden zestien jaar - werd vrijgesproken. Hoger beroep De officier van justitie heeft tegen voormeld vonnis hoger beroep ingesteld. Onderzoek van de zaak Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen in hoger beroep, alsmede het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg. Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door en namens de verdachte naar voren is gebracht. De vordering van de advocaat-generaal houdt in dat het hof het beroepen vonnis zal vernietigen, bewezen zal verklaren hetgeen de verdachte onder 1. en 2. ten laste is gelegd en hem terzake daarvan zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden met aftrek van voorarrest waarvan 5 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren. De verdediging heeft ter terechtzitting in hoger beroep het standpunt betrokken dat verdachte van het onder 1 en 2 ten laste gelegde moet worden vrijgesproken. Vonnis waarvan beroep Het beroepen vonnis zal worden vernietigd omdat in hoger beroep de tenlastelegging - en aldus de grondslag van het onderzoek - is gewijzigd. Tenlastelegging Aan verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in hoger beroep - ten laste gelegd dat: 1. hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2000 tot 7 augustus 2001 in de gemeente Doetinchem en/of (elders) in Nederland (telkens) met [slachtoffer] (geboren op [geboortedatum] 1989), die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, een of meer handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer], hebbende verdachte (telkens) - zijn, verdachtes, penis in de mond van die [slachtoffer] gebracht en/of geduwd en/of - zijn, verdachtes, penis en/of vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer] gebracht en/of geduwd en/of - zich laten aftrekken door die [slachtoffer] en/of - die [slachtoffer] getongzoend en/of gevingerd en/of - die [slachtoffer] (over en/of onder de kleding) betast over de borst(en) en/of de schaamstreek; 2. hij op één of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 7 augustus 2001 tot en met 31 december 2004 in de gemeente Doetinchem en/of te Borculo en/of (elders) in Nederland (telkens) met [slachtoffer] (geboren op [geboortedatum] 1989), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt één of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die (telkens) bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer], hebbende verdachte (telkens) - zijn, verdachtes, penis in de mond van die [slachtoffer] gebracht en/of geduwd en/of - zijn, verdachtes, penis en/of vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer] gebracht en/of geduwd en/of - zich laten aftrekken door die [slachtoffer] en/of - die [slachtoffer] getongzoend en/of gevingerd en/of - die [slachtoffer] (over en/of onder de kleding) betast over de borst(en) en/of de schaamstreek. Vaststaande feiten Het hof stelt het navolgende vast: In de periode van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2004 woonden aangeefster [slachtoffer] en haar oom, de verdachte, in de gemeente Doetinchem. In die periode was er sprake van veelvuldig bezoek van aangeefster aan de woning van verdachte. Tussen het slachtoffer en de verdachte bestond in die periode een bijzondere verstandhouding, die zich daardoor kenmerkte dat over en weer vertrouwelijkheden werden uitgewisseld, waaronder ook vertrouwelijkheden van seksuele aard. Tussen verdachte en aangeefster bestond een leeftijdsverschil van - afhankelijk van de tijd van het jaar - 27 à 28 jaren.1 Bijzondere overwegingen omtrent het bewijs i. De advocaat-generaal heeft gevorderd dat het hof bewezen zal verklaren hetgeen verdachte onder 1 en 2 ten laste is gelegd. Daartoe heeft hij aangevoerd dat uit de voorhanden wettige bewijsmiddelen - bestaande uit de aangifte van aangeefster in combinatie met haar verklaring als getuige ter terechtzitting in hoger beroep d.d. 22 mei 2008 en de transcriptie van de opname van het op 16 november 2005 tussen aangeefster en verdachte gevoerde gesprek - de overtuiging bekomen kan worden dat hij die feiten heeft begaan. ii. Door en namens de verdachte is ter terechtzitting in hoger beroep ten verweer betoogd dat hij van het onder 1 en 2 ten laste gelegde moet worden vrijgesproken. Daartoe is aangevoerd dat bij gebreke van voldoende wettig en overtuigend bewijs niet bewezen kan worden dat hij die feiten heeft begaan. iii. Het hof overweegt als volgt. iv. Uit het strafdossier blijkt dat aangeefster [slachtoffer] op 13 december 2005 terzake van het onder 1 en 2 ten laste gelegde bij de politie aangifte tegen verdachte heeft gedaan. Die aangifte luidt voorzover te dezen van belang onder meer als volgt: "(...) Na de dood van mijn oma in begin 2000 begon het contact (hof: tussen aangeefster en verdachte) te veranderen. (...) Ik weet nog dat mijn oom een nieuwe racefiets had gekocht. Ik kwam toen bij hem en hij vroeg mij om even mee te gaan naar de garage om naar de fiets te gaan kijken. Toen ik in de garage stond kwam hij achter mij staan en begon mij te betasten. In eerste instantie voelde hij met zijn handen over de kleding bij mijn buik en borsten en zoende mij in mijn nek. In tweede instantie voelde hij ook met zijn handen over mijn blote buik. (...) Ongeveer twee weken na het voorval in de garage was ik samen met [verdachte] (hof: verdachte) op de overloop van zijn woning. (...) [verdachte] begon mij toen te tongzoenen en te betasten tussen mijn benen en mijn borsten. Hij voelde mij tussen de benen aan de voorzijde over de kleding heen. (...) Tot een half jaar daarna bleef het altijd bij betasten en tongzoenen. (...) Na verloop van het half jaar werd het contact anders. Ik kreeg veel seksueel getinte sms-jes van hem. (...) Toen ik naar de middelbare school ging, werden de sms-berichten steeds heftiger. (...) In deze periode moest ik hem ook aftrekken en heb ik hem ook oraal bevredigd. (...) Ik moest hem oraal bevredigen tot hij klaar kwam. Als hij klaar kwam moest ik zijn sperma doorslikken. Mijn oom vertelde mij wat ik moest doen. Hij vertelde mij hoe ik hem moest aftrekken en oraal moest bevredigen. (...) Het aftrekken en het oraal bevredigen gebeurde eigenlijk op alle plekken bij hem in de woning. (...) Ik denk dat het ongeveer in het voorjaar van 2001 was dat hij me voor het eerst heeft gepenetreerd. (...) Ik wist al uit de sms-berichtjes dat hij mij zou gaan ontmaagden. Na het drinken en kletsen heb ik hem in de gang afgetrokken en heeft hij mij gevingerd. Hierna zijn we naar boven gegaan. (...) Hij heeft me toen gepenetreerd. (...) Ik kreeg daarna weer sms-berichtjes dat hij het prettig had gevonden en dat het voor herhaling vatbaar was. Dit heeft alles zo'n 20 a 25 keer plaatsgevonden. Als zijn kinderen er bij waren - het hof begrijpt: ergens anders in huis - dan bleef het meestal bij aftrekken of orale seks. (...) Ik weet dat mijn neefje op een morgen om 08.00 uur al moest trainen in Borculo. Ik ben die avond bij mijn oom blijven slapen omdat ze 's morgens al vroeg weg moesten naar het zwembad genaamd 't Timpke in Borculo. Toen mijn neefje aan het inzwemmen was kwam ik met mijn oom langs de kleedhokjes. Hij trok mij toen in een van de kleedhokjes. Het betrof een kleedhokje met een aankleedtafel van baby's. Hij pakte mij toen vast en tilde mij op de aankleedtafel. Hij trok mijn broek open en zijn eigen broek en ging voor mij staan en heeft mij toen gepenetreerd. (...) Het voorval in het zwembad is volgens mij een van de laatste keren of misschien wel echt de laatste keer geweest. Mijn oom komt hierop terug in een gesprek wat ik met hem heb gehad. (...) Het seksuele misbruik heeft plaatsgevonden in de woning van mijn oom, in de auto, in het bos en in het zwembad. (...) Mijn vader heeft uiteindelijk contact gezocht met een bureau en deze heeft toen opnameapparatuur in mijn schooltas ingebouwd en toen ben ik naar mijn oom gegaan en heb hem aangesproken op het seksuele misbruik. Ik ben toen op 16 november 2005 naar mijn oom toegegaan. Ik had hem vooraf een sms-berichtje gedaan met het bericht dat ik met hem wilde praten. Ik ben toen naar hem toegegaan en ik had de opnameapparatuur in mijn tas al op opnemen ingesteld en ben daarna naar binnen gegaan. Binnen in de woning in de keuken, die een geheel vormt met de woonkamer, heb ik met hem gesproken. (...) Uiteindelijk duurde dit gesprek zo'n 3 kwartier en het hele gesprek is duidelijk opgenomen. Ik heb het gesprek zelf helemaal uitgewerkt. (...) Ik wil hierbij aangifte doen tegen mij oom." 2 v. Ter terechtzitting in hoger beroep d.d. 22 mei 2008 als getuige gehoord, heeft aangeefster bij het evenweergegeven gedeelte van haar aangifte gepersisteerd. Zij heeft toen bovendien nog verklaard: - dat de eerste keer, dat zij door verdachte gepenetreerd is, heeft plaatsgevonden na de CITO-toets; zij zat toen nog op de basisschool; - dat zij nadien op de middelbare school veelvuldig door verdachte gepenetreerd is; - dat het voorval in Borculo in 2004 heeft plaatsgevonden; - dat zij ook na het oppassen bij verdachte thuis, als zij door hem in zijn auto naar haar huis werd gebracht, wel met hem seksueel contact heeft gehad. 3 vi. Door en namens verdachte is dienaangaande ten verweer betoogd dat aan de aangifte geen geloof mag worden gehecht, in het bijzonder daar deze inhoudt dat de tenlastegelegde ontuchtige handelingen zouden zijn aangevangen - op een tijdstip na het overlijden van de grootmoeder - toen verdachte haar onder het mom van het bekijken van zijn nieuwe (race)fiets had meegetroond naar de garage. Verdachte heeft daartoe aangevoerd dat hij in de tenlastegelegde periode in het geheel geen fiets heeft gekocht, zulks onder verwijzing naar de dienaangaande door zijn echtgenote [betrokkene] tegenover de politie afgelegde verklaring en de ter terechtzitting in hoger beroep door getuige [getuige] afgelegde verklaring. vii. Het hof volgt de verdediging niet in dat standpunt en overweegt daartoe dat de door de verdediging aan haar standpunt ten grondslag gelegde feiten en omstandigheden niet aannemelijk zijn geworden. Daarbij heeft het hof in de eerste plaats de omstandigheid in aanmerking genomen dat de verklaring ter terechtzitting in hoger beroep van de getuige [getuige] niet meer inhoudt dan dat hij zich niet meer kan herinneren of hij in 2000-2001 aan verdachte een (race)fiets heeft verkocht, terwijl de verklaring van [betrokkene] de mogelijkheid openlaat dat [getuige] toen een fiets aan de verdachte op proef te leen heeft gegeven; een mogelijkheid die ook [getuige] ter terechtzitting in hoger beroep als getuige voor mogelijk heeft gehouden. Ook overigens is niet van feiten en omstandigheden gebleken op grond waarvan getwijfeld zou moeten worden aan de betrouwbaarheid van de gewraakte aangifte. Het verweer wordt bijgevolg verworpen. viii. Op 16 november 2005 heeft tussen het slachtoffer en verdachte een gesprek plaatsgevonden. Van dit gesprek is door het slachtoffer - na consult van [getuige 2], eigenaar van een particulier recherchebureau - middels heimelijk in haar rugtas verstopte opnameapparatuur een geluidsopname gemaakt. Van die geluidsopname is vervolgens door haar een transcriptie gemaakt4, luidende - integraal weergegeven - als volgt: "[verdachte]: Daar kun je niet naar binnen hè? [slachtoffer]: Nee, haai!! Zo lekker koud? Ja zeker Wil je thee? Ja lekker....zo dan. Das wennen. Joah. Vlot het een beetje dan met alles? Mhwaa, het is de hele tijd slecht weer, ze hebben afgelopen vrijdag niet gewerkt. Ja. Maandag niet, dinsdag niet, vandaag niet, zullen ze wel andere dingen doen in de werkplaats. Het dak moet gemaakt worden, en dan zullen ze wel in ene keer het dak hierheen verhuizen, en dan eh... wil je er suiker in? Ja lekker. En dan eh... Afleveren. Ja. Eén schepje, twee? Twee aub. En dan zal het eh...., dan zullen ze het wel hierheen halen en dan kan het dak erop en dan kunnen de installateurs aan de slag. Ik denk dat ze het zo doen. Ja. Daar ga ik vanuit. Het is inderdaad even wennen als je nog niets gezien hebt. Zo zitten wij al drie weken. Kijk, dat had je nog niet gezien hè. Ja, [betrokkene] zei het tegen mij, dat je beugel af was. Cool hè. Dat je jaa...... Hoelang heb je ermee gelopen? 2 jaar, 2 maanden. Oh, wat lang. [betrokkene 2] kende mij niet zonder, die had eerst zoiets van: hoeee doe alsjeblieft die beugel weer terug, weet je wel. Maar hij is nu ook wel gewend. Prima mooi hè, vind je het mooi? Ja, echt wel. Definately. Ja, dat heb die twee jaar.... En die nagels, zijn dat echte nagels? Tuurlijk. Zooo, hoe heb je dat zo mooi voor elkaar gekregen? Ik had dat altijd. Sara beet. Maar ik heb dat nodig hè, voor het zwemmen, dan pak je meer water mee. Is dat echt waar? Ja, Inge de Bruijn had met de Olympische Spelen ook zulke lange nagels, ja dan is het zo, dan kun je niet zo aantikken, want dan klats au, maar dan moet je met de platte hand. Is toch dat beetje extra waarvan je denkt: Jaaa...! Maar goed. Ik zie jou niet zoveel meer zwemmen eigenlijk, op woensdag. Nee, ik heb mijn nieren ontstoken gehad. Ja, dat is toch ook weer wat hè? Ja, ik heb altijd wat weet je wel en nou was ik eindelijk vorig jaar... Blaasontsteking, nieren ontstoken. Nou, en vorig jaar, vorig seizoen zo van hè toen had ik dus mijn elleboog, mijn schouder, mijn lies en noem maar op en dit seizoen gaan we er gewoon weer.... lekker tegen aan. Het eerste wat ik krijg zijn mijn nieren ontstoken. Hoefde je niet meer te rotzooien met [betrokkene 2], want dat was vrijgegeven, dus had je tijd om te trainen. Ja, maar goed helaas. Na, aan de penicilline, zware penicilline.. Hele conditie helemaal weg, hartstikke fijn. Maar goed. Hoe gaat het nu? Nu is het goed. Want ik liep nadat de kuur was afgelopen nog wel een beetje met rugpijn. Daar begon het mee, de rugpijn. Rugpijn? Hoe komt dat? Nee ik zei: Daar begon het mee, de rugpijn. Ja, dat klopt, daar begon het mee. Het was uit Turkije. Ik denk misschien heb ik verkeerd gelegen in het vliegtuig of zo. En toen blaasontsteking erbij. Oh, zegt mam dan zijn het je nieren. Oah zei [betrokkene 3]: Je nieren? Die voel je toch niet op je rug? Ja, zei mam, echt wel. Ja, aan de achterkant. Enne je bent gek..neuneuhneuhneuh. Huisarts. Plaatsvervangende huisarts, onze huisarts was er niet. Na goed, toen belde ik naar de huisarts omdat ik na de kuur nog last had van mijn rug. En toen waren die er nog steeds niet, want die waren op vakantie. En toen weer een plaatsvervangende huisarts die zei: Dan neem je nog maar een aspirientje. Maar goed, daarna is het ook afgezwakt, dus. Nou is het weer goed, nou ist gescheiBt. Is goed. Ja, clear. Ja gelukkig nou kun je weer trainen. Ja. Maar goed daarvoor was het ook nog proefwerkweek, druk. Ja, druk hè. 5VWO hè. Ja, nou ik het echt hè. Examencijfers die je ook binnenhaalt, spieken krijg je een 1, gaat naar de examencommissie. Heb je gespiekt? Nee! Maar dat is nou heel erg. Als je spiekt, dan krijg je een 1, dat zei je, ooh! Ja. Oké. Nee, niet ik heb gespiekt. Nu kun je niet meer spieken. Nee. Dat kon je in het verleden nog eens een keer wel. Eerder kon je dat nog wel bij een proefwerk of zo dan haal je dat nog wel op, maar dat hoef je nou niet te proberen. Nou voor het echie. Jaa hè! Maar langzamer zeker wordt het steeds eh.., maar ja die leeftijd heb je natuurlijk ook. Ja. Hoewel ik nog steeds niet weet wat ik wil. Ben wel naar universiteiten geweest en zo. Universiteiten geweest, ja? Informatie ingewonnen? Ja, maar.. Diergeneeskunde? Ik kan dat niet met mijn pakket. Ik heb Economie&Maatschappij en geen Natuur&Gezondheid. Dus het zit gekoppeld aan je pakket wat je kunt doen, wat kun je dan wel met je pakket? Alles wat met Economie&Maatschappij te maken heeft. Je kunt Economie, je kunt alle talen, Geschiedenis, eh...., wat je wilt... Je kunt Rechten, Latijn. Heb je nog Latijn? En Grieks? Nee, Grieks niet meer. Latijn. Nee, [verdachte] foei, [aangeefster] foei. Enne, nja Grieks heb ik al sinds de derde niet meer.. Latijn. Latijn. Latijn heb je nog wel, en hou je ook? Ja, het is wel moeilijk, maar ik hou het wel. Want anders heb ik die vijf... Waarom ga je geen vertaler, tolk worden? Internationale tolk. Ja dat kan, maar ik heb niet zoiets van...Niet echt. Dan heb je wel een topfunctie hè, dat snap je wel. Is dat zo? Ja. En natuurlijk, maar moet je wel veel reizen. Zit je veel in het buitenland. Ja, en [betrokkene 2] dan hier, tegeltjes zetten. Ja, je moet voor je eigen toekomst kiezen, kind. Ja oké, das waar. Ja, das leuk zo'n relatie maar als die relatie jou belemmert in je eigen ontwikkeling. Ja. Maar goed, dat weet je zelf ook wel, maar ik zeg het je nog even. Vind het hartstikke leuk dat je me laatst weer een berichtje stuurde. Dat meen ik serieus. Tuurlijk. Nee gewoon, weet je waar ik een beetje mee zit? Nou vertel. Je zit ergens mee. Ja, van [betrokkene 2] begint de laatste tijd een beetje door te vragen van god, je was 12 toen je ontmaagd werd en hoe dan en wat dan, met wie dan... Dan heb ik zoiets van: Ja zeg, iemand van zwemmen, van een andere vereniging weet je wel, bla bla bla. Kan ik het gewoon niet tegen hem zeggen, gewoon in vertrouwen, want hij is zo... Nee, je kunt, nee, je mag helemaal niks zeggen. Maar waarom niet? Nee, [slachtoffer] luister even, dat moge duidelijk zijn natuurlijk, dan komt er straks meer uit, van zijn broer, van [betrokkene 4] zeg je ook niet. Nee, je moet helemaal niets zeggen. Hoe oud was je toen je [betrokkene 2] leerde kennen? 15, of misschien nog net 14, 14 bijna 15, Maar goed als ie ja zegt nou eh... Ja, moet je het eigenlijk helemaal niet meer over hebben, vind ik op een gegeven ogenblik, dat is eh... je hebt hem ontmoet op een gegeven ogenblik. En en en en klaar. En wat er voor die tijd gebeurde dat eh... Heb jij er geen last van dan? Nee. Niet? Je zou er ook geen last van hebben zei je. Ja, dat klopt, dat heb ik gezegd. En op basis daarvan zijn er een aantal dingen gebeurd. Ja, da, dat moet je je toch proberen aan te houden vind ik. Kijk, je brengt mij natuurlijk wel in een ontzettend lastig pakket op een gegeven ogenblik. En ik weet zeker als dan dan dan...kijk als..ik ik ik.. ik zwijg tot in mijn graf en ik vind dat jij dat ook moet doen. Want het gaat een keer tegen mij werken dan. Je kunt toch ook gewoon zeggen.. Kijk ik zeg ook wel eens dingen tegen [betrokkene] van en en en that's it. Jij hebt je eigen leven en en voor die tijd ook gehad. En nou komt er een [betrokkene 2] en daar kun je het heel goed mee vinden, en op basis daarvan zou jij een afspraak die wij gemaakt hebben niet nakomen en ik vind dat ook niet fair naar mij toe natuurlijk. Nee, maar ik doe het ook niet achter je rug om. Nee, dat vind ik ook heel knap, heel fijn. Maar ik moet gewoon eventjes praten weet je wel, dadelijk ga ik vast wel weg met...och. Neuh, kijk, och, je moet het gewoon zien als een momentopname, jij had dat op dat moment, ja klinkt gek, nodig en ik was een gewillig slachtoffer, want als ik puur en alleen mijn verstand volg... Ik had jou dus absoluut en resoluut de deur moeten wijzen, een schop onder je kont moeten geven, een klets op je kop, wegwezen, wat denk je nou wel niet. Maar goed, zo is het niet gegaan - nop - en dat kun je me verwijten, dat kun je me niet verwijten, maar dat was ja... dat was tussen jou en mij en het is zo gegaan zoals het gegaan is op dat moment en klaar, en daarnaast... Ik bedoel met zijn broer, ja, je kunt ook niet zeggen natuurlijk van ja en je broer heeft eh...mij in de auto... Ja weet je, dat is iets heel anders. Dat is ook iets anders, maar dat ga je ook niet tegen hem zeggen. Ik denk dat als hij doorvraagt dat je dan gewoon moet zeggen van: dat was gewoon een keer een zwemkamp enne, klaar eh.... Ik bedoel, dat verzin ik op dat moment ook zo gewoon, weet je, en dat weet jij ook, dat is mijn probleem helemaal niet. Nee, maar ik denk ook naar mij toe en ook voor mijn rust, want ja, dat werkt natuurlijk ook wel rond. Heb je er nooit last van? Nee, nee, nee, maar wel als jij, eh... met dat soort dingen komt, dan heb ik wel zoiets van, oeh [slachtoffer], handle with care, ant, eh..., kijk ik, ja ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik heb dat geplaatst op een gegeven ogenblik als een, ja, een mooi onderdeel tussen jou en mij en daarna heb jij je eigen leven gekozen, het was niet zo dat, eh...., jij dwong mij niet, ik jou niet, en en, op een gegeven ogenblik ebde dat ook weer weg, en jij heb mij niet lastig gevallen, ik heb jou niet lastig gevallen, ja, en elkaar daar voor 100% in gerespecteerd. Dat valt ook wel te merken de laatste, eh..., jaren. Nee, maar snap je? Jawel. Nee, maar zo simpel ligt het [slachtoffer], eh..., als ik daar soms aan terugdenk kan ik daar echt wel met veel plezier aan terugdenken, die momenten. Weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik kan dat ook makkelijk loslaten, ja, maar dat is misschien mijn leeftijd. Dat kan. Daar heb je mij toen ook gewaarschuwd, hè? Daar heb je me toen ook voor gewaarschuwd, tegen mij van: hej hallo, je bent nu 12, 13 maar stel je voor wat als je dadelijk ouder wordt, en natuurlijk soms denk ik wel van oef, dat was niet... Luister nou even, ik, ik, ik laat die dingen ook gaan, het was een onderdeel van je ontwikkeling. Dat hoorde op dat ogenblik erbij. Toen heb je het gedaan puur uit lust, uit van alles en nog wat. Ik ben jou, klinkt gek, ben jou tegemoet gekomen, ja zo ging 't ook niet helemaal, maar goed ik heb, ik snapte ook wel dat eh..., ja ik was de enige voorhanden op dat ogenblik voor jou, waar je je veilig bij voelde en je dacht bij jezelf van nou, en daarnaast moet je ook, je hebt nou [betrokkene 2], daar moet je je verders je.... op richten, nou dat doe ik ook dus wel, op richten en dan moet je het ook loslaten, je moet het gewoon zien lieve [slachtoffer] als een onderdeel op een gegeven ogenblik. Kijk, hetzelfde als dat je vroeger ging je ook naar een sport, zus sport, zo sport, dan was je daarbij betrokken, dan ga je ook niet denken van....ja, ja, ja, kijk als iemand nou aan mij vraagt: heb je ooit op korfbal gezeten? Neuh. Dat heb je wel, dat heb je wel. Kijk, heb redelijk hoog, bijna bij het eerste gekorf....redelijk veel gekorfbald, neuh, daar praat ik niet over. Dat hoeft niemand te weten, daar praat je niet over. Dat is wel een onderdeel van mijn leven. Kijk, dat weet ik, jij weet dat, maar dat, snap je? Ja hoeft verder niemand te weten. Nee, dan is het klaar. Nou en ik weet het van jou en jij weet het van mij en ik hoop, en verwacht het eigenlijk ook, dat je gewoon eh...Kijk, we hebben er heel lang niet meer over gepraat. Dat klopt. En misschien is dat ook goed om eens in de zoveel tijd bij elkaar te komen de geest te.... Maar daarom wil ik ook te... Uit te wisselen en eh... Ik denk dat het ook wel goed is op zich. Ja, heel simpel: kringtraining Borculo is weer begonnen, en wat flitst er dan door mijn hoofd, als ik daar ben? Ja. Maar dat was, ik vond dat een fantastisch mooi moment, je kunt zeggen wat je wil gewoon pim pam pom. In een pashokje. Klaar ik ik.... Ik dacht al toen ik jou sms'te, want je telefoon stond uit, toen ging die éh, want jij sms'te mij heel vroeg terug: ik denk, volgens ons is de kringtraining Borculo...want je sms'te mij zondagochtend, ja, half 9 of zo. Ik zo oh wedden! Ik sliep nog, hmmm sms'je [betrokkene 2]: Wie is dat? Oh mijn oom. Oh, oké weet je wel, ik denk die is nou wakker...Ja. Ja, en daarnaast eh..., moet je gewoon eh..., van de bright side of life eh..., always look at the bright side of life. En [betrokkene 2], ik vind het ook een hele aardige jongen, maar dit is een informatie die eh...ja [slachtoffer] daar moet jij ook mee leven en eh... het is geen negatieve, vervelende ervaring en als je het wilt delen, moet je het delen met mij. Ja, maar dat doe ik ook. Ja, maar dat vind ik echt bewonderenswaardig, anders denk ik dadelijk dat je niet sterk genoeg bent en dat gaat dan wel malen in mijn kop ga ik wel last krijgen van verdomme [slachtoffer] eh... Dat heb je toen toch ook gehad een tijdje? Ja, maar daar heb ik het toch ook met je over gehad? Ja, daarom... En zo moet je het zien als een onderdeel, kijk... En je hebt [betrokkene] ook bijvoorbeeld, niet ingelicht of zo? Ben jij gek? Nee, niemand. Nee, dan is het goed, niet dat ik denk dat zij met vreemde ogen naar mij kijkt of zo.... Nee, [slachtoffer], nee niemand, niemand, niemand weet het, ik heb zelfs [betrokkene 5] niet in vertrouwen genomen, niemand. Echt? Tuurlijk, kom op hé! Ik ga, ik wil jou ook, ik wil, ik wil jou ook, ik wil alleen maar, en zo moet jij kijken naar mij, ik wil alleen maar voor jou het alle goede, het allerbeste, ik hou mijn bek, ik wil jouw complete ontwikkeling niet in de weg staan, helemaal niks, ik achtervolg jou toch ook niet met sms'jes van en.... Hoe is het, hoe is het, hoe is het. Nee, nee, nee, maar snap je? Van eh..., kom eens bij me, we hebben het zo fijn en mag ik dit nog even, ik heb het helemaal losgelaten, dit is jouw ontwikkeling. Nee, maar dat merkte ik ook wel de afgelopen 2 jaar of zo. Tot rust, dat eh....gewoon snap je? Nou, jij ontwikkelt je, ik hobbel door en niet dat ik je, dat ik je eh...minder leuk vind of minder mag, nee helemaal niet, alleen het is, je bent een stapje verder nu en daar past [betrokkene 2] in en niet ik en ik was kennelijk een stukje in jouw leven belangrijk voor jou. Ja. En daar heb ik met veel plezier aan meegewerkt moet ik zeggen en natuurlijk, als je cognitief gaat denken, zijn een heleboel dingen in het leven niet slim, maar je hebt ook nog eens je lustgevoelens en je emoties, nou goed en dat zegeviert soms boven je verstand. Ja. Kijk, en het is erger als er natuurlijk misbruik in de familie is, dat is veel schadelijker. Wat is misbruik? Ik bedoel...Ja. Nee, nee, nee, niet doen en toch doen. Kun je dat denk je? Och kijk eens onder de tafel, moet nodig stofzuigen. Foei, kan echt niet [verdachte]! Nou de stofzuiger staat al klaar, nee maar dat moet je eh..., echt goed eh..., moet jij ook aan mij beloven als een soort levensafspraak, want je weet, kijk je weet niet, je kunt ook niet inschatten hoe hij reageert. Dat is waar. Ja, dat moet je ook niet willen testen of wat dan ook. Kijk, hij heeft zijn dingen vóór jou. Ja, maar ik weet alles van zijn ontmaagding. Ja eigenlijk, ik maak er ook wel een heel verhaal omheen, weet je wel. Je kunt toch gewoon zeggen, zwemkamp, met de zatte kop onder de douche, een jongen van de bezoekende ploeg, eh... weet ik veel wat. Ik bedoel kijk, ik weet niet waarom het zo belangrijk is maar dat is toch een heel plausibel verhaal [slachtoffer]? Ja. En we stonden te dollen en te douchen en val alles en nog wat en eh....het was gebeurd voor dat ik er zelf erg in had eh...Maar goed eh....dat is het ook eh... Af. Klaar, ja dan is het verhaal toch ook sluitend. Ja, dat klopt, das waar, ah, dat komt wel goed. Ja nou, nou kijk, ik ben het naar jou toe verplicht, maar jij bent dat ook naar mij toe, in feite een beetje verplicht om het zuiver te houden. Ja. 't Is alleen, je wordt ouder en ouder en ouder. Ja. Maar ja, hoe sta je dan met z'n broer..... Ach, dat is altijd leuk geweest, zal altijd ook blijven dat is super gezellig en... Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, je kunt niet zeggen van eh..., je broer zat er nog tussen. Ja, nee, maar dat, dat was eenmalig. Ja, maar goed, zo kun je dus ook zeggen dat was een eenmalige activiteit toen ik een jaar of 12 werd dat het gebeurde, was ook zoiets van ja..... Ja, bijna jarig [verdachte], hoe oud word je? 44 [slachtoffer]. Oud mmm. Voel je je dan niet oud? Neuh, je vader is 50. Vind je dat oud? 'n Abraham voor de deur? Ik weet niet, is dat oud? Ik denk eh...dat je, als je in jouw leeftijdscategorie zit, alles boven de 30 oud is. [betrokkene 2] over 4 jaar. Ja, en jij bent 16. Ja. Dan blijft 10 jaar een gigantisch gat. Ja, ja, dat klopt, maar daar zitten wij allang niet meer mee. Nee? Nee, heel niet! Maar kun je er zo wat mee [slachtoffer], denk je? Ja tuurlijk. Ja, weet je, jij hebt het toen ook tegen mij gezegd van: Als je met iemand moet praten... kom dan terug bij mij, heel goed onthouden [slachtoffer]. Tuurlijk, en dat zeg je nou weer. Laat het iets tussen jou en mij zijn en blijven. Kijk, je hebt toch wel met meer mensen een geheimpje dat je deelt met alleen één iemand, ik bedoel waarom zou dat niet kunnen..... Ja, maar begrijp je ook dat ik gewoon eventjes...... Ja, ja, ja, heb je goed, maar toch zeg ik eventjes...Kijk, je ontwikkelt jezelf natuurlijk ook psychisch en die bovenkamer hier, die ontwikkelt zich gewoon door of je nou een goddelijk lichaam hebt op een bepaalde leeftijd nou, hier moet het wel allemaal mee kunnen en langzaam maar zeker gaat dit mee met je lichaam. Ja, ja, dat is waar. En kom je gewoon in harmonie en evenwicht. Ja, en dan denk je bij jezelf: Mijn God! Ben ik dat geweest? Ja, dat ben jij geweest, maar dat was op dat moment gewoon belangrijk in je leven. Ja, dat klopt, ja toch, niet dan? Ja, en zo moet je het verders ook zien en voor de rest moet je gewoon eh.... Get rid of it. Nou, eigenlijk moet het gewoon zien als een lekkere maaltijd, maar ik heb het op en het smaakte goed. Ja. Klaar, en nou zit je in een ander restaurant. Ja. Is het eten nog beter. Ja. Maar toen had je honger en was dat restaurant op dat moment goed. Ja. Je moet het ook een beetje luchtig kunnen zien [slachtoffer], je moet er niet te zwaar aan tillen. Ik niet....Nee. Ik heb een ander leven, het is nou goed, zo zit dat bij mij. Ik denk alleen dat als ik er aan terug denk, en dat doe ik niet altijd, kan ik me een aantal dingen nog wel voor de geest halen, momenten, en daar denk ik dan met plezier aan terug en dat is het dan ook, weet je wel? Dat is het dan ook even dat ik er aan denk. En dan klaar. En dan is het ook goed, het stuurt mijn leven niet aan of wat dan ook. Nee, nee, mijne ook niet en dat zeg ik ook niet, maar ja gewoon eventjes eventjes praten en dan eventjes resetten. Zeg het gerust als hij er naar vraagt: Nou als je het echt wilt weten, maar ik schaam me er een beetje voor, ja, we waren een keer met een zwemwedstrijd uit, onder de douche, een hoop knappe jongens en van alles en nog wat, nou.....(?)..... En je weet best dat ik dat verhaal wel eh...en ik ben er niet trots op, daarom wilde ik het niet zeggen, maar eigenlijk ken ik hem niet. Zo moet je dat eigenlijk zeggen. Ja. Het was gebeurd voor dat ik het in de gaten had, zo'n 2-3 jaar geleden. Best. Ja, kan gebeuren. Jij hebt ook vast wel iemand zo gehad weet je wel. Ach je weet ook best dat dat verhaal wel op z'n pootjes terecht komt. Na ja en nou daar dan moet je er ook niet meer....over beginnen.... Nee, zelf niet meer over beginnen, maar ook eh..., in de relatie naar mij toe, moet jij mij daarin ook respecteren op een gegeven moment. Dit is ook moeilijk en het is natuurlijk ook moeilijk als je zo jong bent om je te conformeren aan de afspraak en als je zo jong bent in latere leeftijd. Alleen, ik denk wel dat je je heel goed moet realiseren dat het misschien wel heel beladen kan, nee, heel beladen gaat liggen als de waarheid aan het licht komt en ik zou trouwens altijd in alle toonaarden ontkennen en zeer verbouwereerd zijn en aangifte gaan doen van laster. Zou jij mij dan aangeven? Nou kijk, ik zou natuurlijk alles doen om mij het vege lijf te redden. Tuurlijk, jij toch ook? Als ik nou ineens ga rondbazuinen, zeg jij toch ook van eh..., die is gek, die is, zou íe willen! Toch? Ja, ja das waar, ongetwijfeld. En ik wil, luister nou lieve [slachtoffer], ik wil jou in je leven en in jouw ontwikkeling niet nog dát in de weg staan want Jowh [betrokkene 2], je hebt een lekkere vriendin. Nee, nee, maar snap je, zo ligt het nou eenmaal, ik wens jou toch alleen anders, ik ga toch ook niet naar [betrokkene 2] toe van eh.................maar geluk in je leven [slachtoffer], ik wens jou alle goeds toe. En als ik je ergens voor kan helpen, op wat voor een gebied dan ook, behalve dat, dan ben ik bereid je te helpen daarmee op een gegeven ogenblik en goed, nou heb je dan [betrokkene 2]. Ik weet natuurlijk niet of dit everlasting is, maar als je straks op kamers gaat of ik kan dit voor je doen, dat voor je doen maar als ik kan bijdragen of zo, want dat is wel mijn gevoel naar jou toe, dat blijft, veel meer dan naar anderen toe, naar [betrokkene 5] toe of naar [betrokkene 4], dat blijft natuurlijk wel staan. Ik heb wel wat met jou gehad en nog, mijn gevoel naar jou toe is, ja nou, dat zit wel dieper dan naar anderen en daarbij komt ook, alles wat wat we geluld hebben, wat we gekletst hebben en alles wat we gedeeld hebben dat geeft voor mij met jou wel een band voor het leven wat dat betreft. Tuurlijk. En kun je ook altijd een beroep op mij doen en wil ik je helpen met alles, alleen je moet je echt realiseren dat je over één ding gewoon everlasting moet zwijgen. Ja. Voor jezelf, maar ook voor mij, meer eigenlijk voor mij, maar ook voor jou. Zo moet je het zien. Ja, want dat heeft consequenties. Nee, maar je moet mij alle goeds toewensen en als jij uit de school klapt hè, dan berokken je mij heel veel ellende en dat moet je niet willen. Tuurlijk niet. Dan heb ik liever dat je mij af en toe eens opbelt of een sms-je stuurt. Jo! Zullen we een bakje thee gaan drinken? Of ga je even mee.............................of zullen we even met de honden gaan wandelen of zullen we even kletsen, dat heb ik dan liever om jou te resetten, dan zul je ook merken van nu heb je dat even nodig en er komt nog een keer dat je dat nodig hebt. Vast. En er komt nog een keer dat je dat nodig hebt. Dan zul je merken dat op een gegeven ogenblik dan is het "fff" dan is het ook goed. Toch? Wat kun je toch mooi praten. Maar zo werkt het ook, denk ik. Ja, dat is zo. Neem het ook van je aan. Ja, zo werkt het ook, denk ik. Ja, want jij bent ook degene van wie ik altijd dingen heb aangenomen. Ja, dat heb je ook goed. Kijk, ik heb natuurlijk zelf ook een verleden achter mij en ik merk ook, doordat je op een gegeven moment ouder wordt, weet je ook dat, in alles ga je relativeren. Kijk, ik heb jou ook volledig in vertrouwen genomen. Kijk, daar liggen nu 5 sms-jes van een dame die met smart door mij geneukt wil worden. Ja. Alleen ik heb dat ook wel eens met jou gedeeld. Nou hou ik haar een beetje de boot af. Nou, je hebt er niet meer zo'n behoefte aan. Nou, op een gegeven moment dacht ik bij mezelf: Kom op hej, dat was puur voor de sex hoor, daar gaat het op zich niet om, maar om nou wekelijks zuur met die vrouw in bed te liggen, dan ging het bijzondere er weer van af. Maar denk je nou niet van: Zo,....daar gaan we nog even heen?........Daar blijft het te lang voor stil. Dit zijn moeilijke vragen. Nou ja, dat weet ik niet. Ik kan nu wel zeggen van ja of nee, maar dat is ook het gevoel op een gegeven ogenblik, wat voel ik naar haar toe en dat dat er op een gegeven ogenblik dan voel je met je lul en dan doe je wel dingen en dan dan denk je achteraf bij jezelf: Aaah 't pff sukkel, had ik nou maar niks gedaan maar goed dan is het weer belangrijk dat moet je dan ook weer kunnen inpassen. Ja. Gebruik maken van je eigen behoeften voor je eigen ontwikkeling. Nou maak je ook opnieuw gebruik van mij voor jou verhaal, verhaal voor je behoeften, je ontwikkeling en dat is ook goed. Ja, zo moet dat ook, zo moet het ook zijn, denk ik. Ja, ja en ik vind het hartstikke fijn dat je jezelf lekker doorontwikkelt. Ben je ook rustiger in de totale lijn? Ja, ja de mensen om mij heen ook wel. Ja? Ja, minder dwars? Ja, zeker wel, toen ik, toen ik nog niks mocht met [betrokkene 2] was het zo van hé weet je wel, maar ik denk laat ik nou niet te dwars doen, dan duurt het wachten nog weer langer totdat ik het wel mag. Nee, en en als je nou lang genoeg, nee is goed ja, ja! Ga je op een gegeven moment dingen mogen en noem maar iets en we mogen het nou dus, we mogen bijna alles nou. Na, dat is toch een heerlijk gevoel, snap je? Dan krijg je toch de ruimte en de vrijheid en.... Ja. Ontwikkelingsgelegenheid volop. Enne.... Ja, en ik zie ook wel dat mijn ouders het gewoon zo hebben moeten doen, gewoon ook voor de kant van mijn ontwikkeling in eerste instantie, maar ze zien ook wel dat het super goed gaat ook met school en voor de rest zie je nergens ook van oah heb je slechte cijfers...Ja, het was ook zo met de laatste, eerste proefwerkweek: [slachtoffer], haal jij slechte cijfers dan ga jij niet naar [betrokkene 2]. Dan gaan we het gewoon weer eens een beetje dimmen. Ja. En zo werkt het ook, want kijk eh....., verliefdheid, twee jaar, drie jaar durend, kalverliefde, niet dat het dat is, maar daar ga je dan van uit, dat kan wel betekenen dat als je je dan helemaal in laat gaan, met de pet naar school gooit, dat je drie jaar verkloot, dat je het niet haalt en met de relatie, zit je thuis met de gebakken peren, en je ouders met een grote zorg en zo werkt het natuurlijk ook nog eens een keer. Ja, dat is waar. En dat, dat wil ik je nog wel even meegeven, dat wat we nu doen is de basis geweest tussen jou en mij. Het praten. Het praten, niet dat andere, dat is geen basis geweest, daar was het ons nooit om te doen, dat is ontstaan door... Ja. En dit was de basis en dat doe je gewoon, nja, het contact hebben met elkaar, praten en steunen, jij voor mij en ik voor jou. Ik vind dat heel bijzonder, dat moet ik echt zeggen, want ik was er voor jou, maar andersom was jij er ook voor mij. Jij hebt natuurlijk ook naar mij geluisterd en ik denk ook zeker: dat is iets bijzonders, dat dat hebben niet veel mensen, want ja, wie legt nu zijn ziel en zaligheid bloot bij een kind van 12/13? Wie doet dat nou? Dan ben je toch van lotje getikt, of, of voel je dan van binnen dat er een verbond is, dat er iets is wat elkaar matcht. Ja. En dat, dat voel ik nog steeds bij jou. Ja. En ik hoop dat dit blijft, maar ook daarin zal ik jou de ruimte geven, als je op een gegeven moment boos bent op mij. Boos op jou, ja? Denk je dat? Nee, maar goed het zou kunnen zijn dat je op een gegeven moment in een fase komt waarvan je denkt: hè verdomme. Dat je een beetje last hebt van de daden van je jezelf, dat kan. Dat kan. Kijk maar als wat ik met mijn kinderen heb en ik heb iets gedaan, dan kan ik het maar met één persoon goed maken, en dat is degene met wie ik de ruzie heb gehad en daar stap ik op af: van dit en dit alleen het vervelende is tussen jou en mij. Je kunt niet eerst even met je zus praten over het gebeuren en dan naar de persoon gaan waar je wat mee hebt en zeggen van: oké, we gaan het zo oplossen. Ja, want eh..., volgens mij eh..., iemand heeft mij net gezegd van eh....: ja hè, zo zit dat, nee dat klopt, dat is.... Nou zie, ik ben er nog steeds weer in alle rsut en zo zal het eh....ook blijven en eh...., ik zag net je handen wat trillen eh...ik dat je ook best wel even wat zenuwachtig was. Ja, nou ik, ik wist het gewoon eventjes niet zo goed meer, daarom zit ik hier ook. Ja. Gewoon eventjes een beetje eh...., en nou hoor ik ook van: Oh 't is goed en kan ik dadelijk ook weg en daarom heb ik je ook gewoon eventjes ge-sms-t van je. Ja, even polsen. Ja, want ik bedoel, ik kon mooi tussen twee herkansingen eventjes hierheen fietsen, dus, net Economie gehad. En? Ging goed. Ja? Ja, Economie had ik niet geleerd, want het was zoveel en ik had er helemaal geen zin meer in, ik denk: nou goed, gooi ik daar mijn herkansing op.... Trouwens het is half 12, hoelang heb je? Ja, ik ga over 10 minuten ook weer weg. Heb je dan tijd genoeg om op school te komen? Ja, ja, ja, want ik zou nog even met [betrokkene 6] Aardrijkskunde doornemen, toetsen beginnen twaalf uur geloof ik... En eh... o ja, Economie niet geleerd, nou goed, gooi ik daar mijn herkansing wel op, dus dat proefwerk beschreven, dus ik krijg dat proefwerk, en ik had daarvoor ook nauwelijks huiswerk gemaakt, dus ik wist die rekenvragen, moeilijk, kon ik niet zo goed, maar ik denk: vul gewoon alles in wat ik weet, na 20 minuten was ik klaar. Ging zeker niet zo goed hè, [slachtoffer]..... Nee. Kreeg ik het terug: 5,4, viel reuze mee, maar mocht ik toch herkansen, was een moeilijk proefwerk geweest, hadden ze ook gezegd en nou en Aardrijkskunde was heel slecht gemaakt, terwijl ik dacht dat ik het wel redelijk had gemaakt en ik had ook wel goed geleerd en zo. Aardrijkskunde was niet zo veel, 14 bladzijden of zo. Mmm. Dat is helemaal niets. Maar goed, rare stomme vraagstelling en bronnen die je niet kunt weten en zo en bijna de hele klas had een onvoldoende, shit man, 5,3 dus nu ga ik die even inhalen. Nou en dan Economie is goed gegaan. Net en echt joh, snapte ik nou al het rekengebeuren hé, al het rekengebeuren had ik nou doen hé, wist hoe ik dat moet doen hé en ik ga aan het proefwerk zitten....helemaal geen rekenwerk niets. Nee? Ahh. Stom is dat de ene bestaat voor de helft minstens daaruit en kom je daar, terwijl je de vorige keer alle begrippen wel zo'n beetje goed had. Voor hetzelfde geld ga je weer het schip in want dan heb je je zo geconcentreerd op het andere wat je de vorige keer niet wist. Ja. Vragen ze me 't andere waar je je niet op geconcentreerd had waardoor je nou ook weer het schip in gaat. Ja, maar volgens mij het allemaal wel goed gegaan, tenminste ik heb er niet zo'n vrees over en nou ja, een 5,4 is echt niet onoverkomelijk dus mocht het lager zijn dan blijft die 5,4 staan, dus niet erg. Maar het is wel een examencijfer. Het is dus vast wat je haalt. Nou ja. Zo belangrijk is het wel? Nou, dit was dus een 5,4, vorig jaar heb ik één examencijfer gehaald, dat was een 6,1 en gedurende dit jaar haal ik nog meer cijfers en dát is, met een deel wat je nog in de zesde krijgt voor je, gewoon je echte examens zorgt voor de helft van je eindpunt. Oké. Dus en dat hadden [betrokkene 4] en [betrokkene 5] ook en dit wat je dus in 6,5 en een heel klein beetje wat je in vier hebt gedaan is de helft. Als je nou een 8 staat, gemiddeld, en je haalt een 3 op je examen is 11, dus 5,5. Tsongetsonge, ja, ja, dat doen ze dus om de zwaarte van het eindexamen minder te maken. Ja, dat als je bijvoorbeeld een bad day hebt, dat als je twee slechte cijfers haalt dat je dan de boot in gaat. Hmmmm oké. Ja, het is beter, het is eigenlijk wat ze normaal gesproken doen. Je bent zes jaar aan het knokken voor één of twee examens waar alles op valt of staat en dan kun je hangen terwijl je hartstikke goed bent en vind ik ook: het systeem is beter. Ja, en in de vierde heb ik dus ANW afgesloten en dit jaar sluit ik Frans 1 af. Vorig jaar heb ik ook Geschiedenis 1 afgesloten, maar ik heb Geschiedenis totaal, dus ik ga gewoon door tot mijn examen ga ik daar mee door. KCV sluit ik dit jaar af. Levensbeschouwing sluit ik af en dan heb ik nog acht vakken in de 6e en daarin doe ik examen en ik heb er nu nog twaalf, ik sluit er vier af. Dus je hebt ook minder belasting voor het eindexamen. Ja. Omdat je wat meer al hebt afgesloten. Ja, je hebt ook een fijner rooster en zo, want twee vriendinnen van mij zijn dus nu...afgestroomd naar Havo en zitten dus nu in de 5e. Ken ik ze? [betrokkene 7] en [betrokkene 8]? Mme nee, ga verder. Maar die zitten nou in het examenjaar en die hebben echt de eerste drie uur vrij en hoeven maar drie uurtjes naar school en zo dus dat is wel relaxed. Maar dat krijg ik volgend jaar ook enneh dan eens kijken of ik het haal en dit jaar ben ik niet zo bang voor, dat lukt allemaal wel. Zijn wel spannende momenten natuurlijk, zijn wel bepalend voor later natuurlijk. Ja, dat zijn ook afwegingen die je bijvoorbeeld maakt in een proefwerkweek. Oh, dit is gewoon een proefwerk en examenstof leren weet je. Schrale lippen weer. Invetten hé, met gewone vaseline of zo Labello. Ja, is ook goed, gewoon vet houden enneh het wordt nou steeds kouder hè, dus als je dit gaat doen, als je gaat likken dat moet je niet doen hè, dan gaat het knappen. Ja, au. Goed, even resumerend. Resumerend? Eh....je had ergens last van, we hebben er over gepraat, nou is het weer goed? Ja. Nu kun je weer vooruit. Ja. Ook bij mij in mijn gedachten. Als je zo meteen weg bent, is dit gesprek, jouw vraagstelling slaat zich op natuurlijk bij mij. Daar ga ik over nadenken op een gegeven ogenblik, maar het vertrouwen blijft tussen jouw en mij natuurlijk ik bedoel heb ik het ook over gehad, dan moet je ook eh..... Ja, anders zat ik hier niet. Nee hè, maar ik wil wel hebben dat jij met een goed gevoel hier weggaat, voor jezelf, voor jezelf maar ook voor mijn eigen gemoedsrust natuurlijk, want de afgelopen periode dat we elkaar niet gezien hebben, heb ik nog niet daar mijzelf zorgen over gemaakt. Nee, ik normaal ook niet, alleen als [betrokkene 2] er dan zo gericht naar vraagt dan denk je van: Oh eh...., weet je wel, maar ik heb ook meteen gezegd van : eh...zwemkamp......dat je weet ook best dat ik dat best wel kan, dus dat is niet zo'n probleem. Nou, je kunt het, maar je moet het ook willen. Ja hè hè. Daar moet je in ieder geval... Nee, dadelijk zegt hij van nee, lekker ben jij doei. Ja, nou precies. En dat moet je toch niet hebben. Nee, maar daarom laat ik jou ook met rust, ik bedoel, de informatie die jij hebt, dezelfde informatie heb ik ook, maar ik zal je altijd dekken, steunen, ik bedoel niemand.....my lips are forever sealed, echt waar. Ja, want ik weet toch ook van zijn broer. Klaar, dat is iets wat ik weet. Jij weet ook dingen van mij, dat is ook elkaar in vertrouwen verteld. Zeker. Nou, dan maak ik daar geen misbruik van. Het is alleen veel meer, dat wij een band hebben, elkaar steunen en dat soort dingen. Wij zijn belangrijk voor elkaar geweest, maar ik denk dat dat de basis moet zijn voor de toekomst. Je moet met veel plezier aan elkaar terug kunnen denken. Ja. Als je dat kunt tenminste. Tuurlijk. Toch? Flapdrol. Flapdrol? Ja jij. Ja. Ja beetje wel hè? Ja, maar wel een lieve flapdrol toch. Okeeju omdat jij het zegt. Oké. Ik ga er vandoor. Is goed. Aardrijkskunde gaat wel lukken. Nou eh....any time voor jou. Sure, ik hoop dat ik je niet gestoord heb of iets dergelijks. Nee, nee, ik had tijd voor je gemaakt. Mooi, lief, dank je, sleutels heb ik. Kom eens hier (geeft kus) Oké. Komt helemaal goed. Cheer up. Yeah. Heel veel succes. Wha, gaat ook lukken. Yes? Doei. Nemen afscheid en [slachtoffer] fietst weg."5 ix. Ter terechtzitting in hoger beroep is zijdens verdachte ten verweer betoogd dat het cassettebandje, waarop het even onder ix. weergegeven gesprek is opgenomen, zomede de van dat gesprek gemaakte transcriptie, waarvan de inhoud hierboven integraal is weergegeven, van het bewijs moeten worden uitgesloten. Daartoe is aangevoerd dat er onvoldoende zekerheid bestaat over de vraag of de onderhavige opname een integrale weergave is van één gesprek - dus of er stukken zijn weggelaten uit de opname en daarmee uit het transcript - en dat de mogelijkheid open blijft dat de opname een samenstel is van diverse opnamen waarvan de resultaten in een bewerking met elkaar zijn verbonden in een door aangeefster gekozen volgorde. Nu - zo verstaat het hof - de betrouwbaarheid van de cassette en daarmee van de transcriptie niet vast staat, moet het van het bewijs worden uitgesloten. x. Het hof overweegt dienaangaande in de eerste plaats dat door en namens de verdachte geen concrete feiten en omstandigheden aan het verweer ten grondslag zijn gelegd, die aanwijzingen zouden kunnen opleveren voor het standpunt dat de gegispte opname zou zijn gemanipuleerd. Zodanige aanwijzingen zijn evenmin te ontlenen aan het rapport van het Nederlands Forensisch Instituut van 19 mei 2008, nu dat te dezen immers als conclusie bevat, dat een onderzoek naar eventuele manipulatie niet mogelijk is. In de tweede plaats overweegt het hof dat de door de verdediging opgeworpen stelling, dat het cassettebandje zou kunnen zijn gemanipuleerd, evenmin steun vindt in de ter terechtzitting in hoger beroep d.d. 22 mei 2008 als getuige afgelegde verklaringen van [getuige 2] en van aangeefster. De verklaring van [getuige 2] houdt voorzover te dezen van belang immers in dat hij de familie [van slachtoffer] met betrekking tot het maken van de geluidsopname van het gesprek met raad en daad heeft geadviseerd en dat hij na afloop van dat gesprek met het cassettebandje geen bemoeienis meer heeft gehad6 en aangeefster heeft - voorzover te dezen van belang - verklaard dat zij aanstonds na de opname van het gesprek - dat wil zeggen: dezelfde dag en de daaropvolgende dagen - die opname heeft getranscribeerd, dat dat bandje daarna nog diverse malen is afgespeeld en dat zij die op geen enkele wijze heeft gemanipuleerd.7 Ten slotte overweegt het hof dat het ter terechtzitting van 22 mei 2008 de geluidsband heeft beluisterd en dat het daarna als eigen waarneming heeft vastgesteld dat de transcriptie op een enkel niet ter zake dienend detailpunt na een getrouwe weergave is van de inhoud van de geluidsband. xi. Op grond van het evenoverwogene oordeelt het hof zowel de geluidsopname als de transcriptie daarvan betrouwbaar. Het standpunt dat de transcriptie niet voor het bewijs gebruikt mag worden, wijst het hof dan ook van de hand. Het bezigt die daartoe wel. xii. Het hof is op grond van het onderzoek ter terechtzitting tot het oordeel geraakt dat de transcriptie van het tussen het slachtoffer en verdachte op 16 november 2005 gevoerde gesprek redelijkerwijs geen andere conclusie toelaat, dan dat aangeefster tegenover de verdachte oppert om aan haar vriend [betrokkene 2] te vertellen op welke wijze en door wie zij is ontmaagd en dat verdachte zich tegen die openbaarmaking, inhoudende jegens haar door de verdachte gepleegd seksueel misbruik, met hand en tand verzet. Dienaangaande is een aantal omstandigheden van belang. xiii. Het hof constateert aan de hand van de evenweergegeven transcriptie in de eerste plaats dat verdachte aangeefster een alternatief scenario over haar ontmaagding als "plausibel" aan de hand tracht te doen, te weten - kort gezegd - door een jongen van een zwemkamp onder de douche. xiv. Verdachte heeft dienaangaande ter terechtzitting in hoger beroep verklaard dat deze constatering een juiste is, doch dat dit niet was om te voorkomen dat het slachtoffer ruchtbaarheid zou geven aan haar ontmaagding door hem, zoals in de aangifte beschreven, maar om te voorkomen dat het verhaal van haar ontmaagding, die in Utrecht zou hebben plaatsgevonden door een volwassen man die zij van het internet had leren kennen, in de openbaarheid zou komen. xv. Het hof hecht aan deze verklaring evenwel geen geloof. Daarbij heeft het in aanmerking genomen dat het slachtoffer - ter terechtzitting in hoger beroep als getuige daaromtrent ondervraagd - met klem en met redenen omkleed heeft bestreden dat haar ontmaagding in Utrecht heeft plaatsgevonden en dat zij - in overeenstemming met haar aangifte - heeft verklaard dat het verdachte is geweest, die haar heeft ontmaagd.8 Bovendien vermag het hof niet in te zien waarom het door de verdachte aan het slachtoffer opgedrongen scenario beter voor haar zou zijn om naar buiten te brengen dan het scenario dat zij in Utrecht zou zijn ontmaagd door een onbekende. Ook verdachte heeft daartoe geen enkel steekhoudend argument naar voren gebracht. Overigens biedt de inhoud van de transcriptie in het geheel geen steun aan de opvatting dat er sprake zou zijn van een ontmaagding door iemand anders dan verdachte. xvi. Voorts constateert het hof, dat de verdachte zich in het meerbedoelde gesprek in uiterst krachtige bewoordingen ertegen verzet dat aangeefster bepaalde zaken in de openbaarheid zou brengen. Het hof heeft hierbij het oog op uitlatingen als: "Ik zou trouwens alles in alle toonaarden ontkennen en zeer verbouwereerd zijn en aangifte doen van laster", "Ik zou alles doen om het vege lijf te redden" en "Je moet je echt realiseren dat je over één ding gewoon everlasting moet zwijgen". xvii. Verdachte heeft zich dienaangaande op het standpunt gesteld dat hetgeen in het gesprek van 16 november 2005 tussen hem en aangeefster werd besproken mede betrekking had op door hem in eerdere gesprekken aan haar vertrouwelijk gedane mededelingen, waarvan hij niet wilde dat zij die in de openbaarheid zou brengen. xviii. Het hof stelt dienaangaande voorop dat verdachte ook ter terechtzitting in hoger beroep over de aard en inhoud van deze beweerdelijk vertrouwelijke mededelingen geen uitspraken heeft willen doen, zodat het bij de beoordeling van zijn stelling slechts uit kan gaan van hetgeen naar aanleiding van het gesprek d.d. 16 november 2005 is getranscribeerd. Het hof trekt uit de inhoud van die transcriptie het gevolg dat daarin voor verdachtes evenweergegeven stelling geen steun te vinden is. In het bijzonder blijkt daarin namelijk niet van enige overgang van het gesprek over de ontmaagding naar iets anders dat in het verleden tussen hen is besproken. xix. Verdachte heeft ten slotte nog aangevoerd dat hij zich ertegen heeft verzet dat aangeefster tegen haar vriend over haar ontmaagding een boekje open zou doen, omdat daardoor duidelijk zou worden dat verdachte - als oom en vertrouwensman wetenschap gehad hebbende van haar ontmaagding in Utrecht en niet ingegrepen hebbende - iets te verwijten zou zijn en dat zulks zijn integriteit schade zou berokkenen. xx. Onder verwijzing naar hetgeen onder xv. is overwogen wordt dat standpunt evenzeer van de hand gewezen. xxi. Overigens overweegt het hof nopens de geloofwaardigheid van verdachtes verklaring ter terechtzitting in hoger beroep nog het volgende. Het hof stelt vast, dat verdachte voordien, te weten: bij gelegenheid van zijn verhoor bij de inverzekeringstelling, vervolgens bij vijf verhoren door de politie en ten slotte bij de rechter-commissaris, zich op zijn zwijgrecht heeft beroepen. Bij confrontatie met een dermate ernstige beschuldiging als in de onderhavige zaak zou het echter redelijkerwijs voor de hand hebben gelegen dat verdachte op enig moment kenbaar gemaakt zou hebben dat hij de hem in de aangifte verweten gedragingen ontkent. Een ontkennend standpunt heeft verdachte bij de politie noch bij de rechter-commissaris betrokken. Eerst ter terechtzitting in eerste aanleg - toen verdachte inmiddels in de gelegenheid was om de aangifte en de transcriptie te bestuderen en zich op een verklaring op detailpunten te prepareren - heeft hij zich over de inhoud ervan uitgelaten. Een aanvaardbare verklaring, waarom hij niet aanstonds bij zijn verhoren in het opsporingsonderzoek of later bij de rechter-commissaris zijn hem ontlastende lezing van de feiten naar voren heeft gebracht, heeft hij ter terechtzitting in hoger beroep niet gegeven. Integendeel heeft hij zich toen dienaangaande opnieuw op zijn zwijgrecht beroepen. xxii. Onder deze omstandigheden - de ter zitting in hoger beroep afgelegde getuigenverklaring van aangeefster [slachtoffer] en hetgeen overigens in de bijzondere overwegingen met betrekking tot het bewijs is overwogen mede in aanmerking genomen - kan het hof geen geloof hechten aan de lezing van verdachte. Het verwerpt deze dan ook. Het houdt integendeel de aangifte van die [slachtoffer] voor de waarheid en verwerpt de door en namens verdachte gevoerde weren. Bewezenverklaring Op grond van de hiervoor vermelde redengevende feiten en omstandigheden en de daaraan ten grondslag liggende bewijsmiddelen (genoemd in de voetnoten), zomede de hiervoor vermelde vaststaande feiten, in onderling verband en samenhang bezien, acht het hof wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat: 1. hij op tijdstippen in de periode van 1 januari 2000 tot 7 augustus 2001 in de gemeente Doetinchem met [slachtoffer] (geboren op [geboortedatum] 1989), die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, handelingen heeft gepleegd, die bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer], hebbende verdachte - zijn penis in de mond van die [slachtoffer] gebracht en/of - zijn penis en/of vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer] gebracht en/of - zich laten aftrekken door die [slachtoffer] en/of - die [slachtoffer] getongzoend en/of - die [slachtoffer] (over en/of onder de kleding) betast over de borst(en) en/of de schaamstreek; 2. hij op tijdstippen in de periode van 7 augustus 2001 tot en met 31 december 2004 in de gemeente Doetinchem en/of te Borculo met [slachtoffer] (geboren op [geboortedatum] 1989), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, buiten echt ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die bestonden uit of mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer], hebbende verdachte - zijn penis in de mond van die [slachtoffer] gebracht en/of - zijn penis en/of vinger(s) in de vagina van die [slachtoffer] gebracht en/of - zich laten aftrekken door die [slachtoffer]. Het hof acht niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard, zodat hij daarvan wordt vrijgesproken. Strafbaarheid van het bewezenverklaarde Het bewezenverklaarde onder 1 is als misdrijf voorzien en strafbaar gesteld bij artikel 244 van het Wetboek van Strafrecht. Het bewezenverklaarde onder 2 is als misdrijf voorzien en strafbaar gesteld bij artikel 245 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze bepaling luidde ten tijde van het bewezenverklaarde. Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Het wordt gekwalificeerd zoals hierna in de beslissing wordt vermeld. Strafbaarheid van de verdachte Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluiten. De verdachte is daarom strafbaar voor het hiervoor bewezenverklaarde. Op te leggen straf Anders dan de eerste rechter heeft het hof bewezen verklaard dat verdachte zich onder andere schuldig heeft gemaakt aan - kort gezegd - het meermalen zich laten aftrekken door en seksueel binnendringen van iemand beneden de twaalf jaar en het meermalen zich laten aftrekken door en seksueel binnendringen van iemand beneden de zestien jaren. De advocaat-generaal heeft ter terechtzitting gevorderd dat het hof de verdachte zal veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden met aftrek van voorarrest waarvan 5 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren. Het hof overweegt met betrekking tot de op te leggen straf als volgt. Bij de bepaling van de op te leggen straf is gelet op de aard en de ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezenverklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander bij het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen. In verband met de ernst van het bewezenverklaarde overweegt het hof als volgt. Verdachte heeft gedurende een periode van ruim vier jaren diverse seksuele handelingen met zijn nichtje [slachtoffer] verricht, welke handelingen mede hebben bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam van het slachtoffer door verdachte, ook toen zij nog geen twaalf jaar oud was. Ook heeft verdachte haar bij hem seksuele handelingen laten verrichten. Uit het strafdossier en het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep blijkt ten aanzien van de frequentie, waarmee deze handelingen bij haar zijn verricht, dat het gaat om een aantal van tussen de 20 en 40 keer. Verdachte heeft aldus de lichamelijke en geestelijke integriteit van het jeugdige slachtoffer, dat in het begin van de bewezenverklaarde periode slechts elf jaar oud was, op brute wijze geschonden. Het is een feit van algemene bekendheid dat slachtoffers van dergelijke delicten daarvan later zeer nadelige psychische en lichamelijke klachten kunnen ondervinden. Door zijn handelwijze heeft verdachte bovendien misbruik gemaakt van het vertrouwen dat in hem als oom van het slachtoffer mocht worden gesteld en dat blijkens het onderzoek ter terechtzitting ook daadwerkelijk door haar in hem werd gesteld. Verdachte heeft aldus volledig miskend dat zijn minderjarige nichtje juist bescherming behoefde tegen dergelijke seksuele gedragingen door een volwassene en moest kunnen rekenen op die bescherming. Verdachte heeft zich van het bovenstaande - blijkens zijn halstarrige ontkenning - geen enkele rekenschap gegeven en zich kennelijk slechts bekommerd om bevrediging van zijn eigen lustgevoelens. Ook ter terechtzitting in hoger beroep heeft verdachte er in het geheel geen blijk van gegeven het kwalijke van zijn handelen in te zien. Dergelijke feiten leiden tot verontwaardiging en onrust in de maatschappij. Ten slotte heeft het hof nog rekening gehouden met de ernst van het bewezenverklaarde in de verhouding tot andere strafbare feiten, zoals onder meer tot uitdrukking komt in het hierop gestelde wettelijk strafmaximum en in de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd. In verband met de persoon van verdachte heeft het hof gelet op: - de omstandigheid dat verdachte blijkens een hem betreffend uittreksel uit de Justitiële Documentatie d.d. 17 januari 2008 niet eerder met politie en/of justitie in aanraking is geweest; - de overige persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken. Wat betreft de op te leggen strafsoort en hoogte van de straf is aansluiting gezocht bij de straffen die gebruikelijk door dit gerechtshof in gevallen - grosso modo - vergelijkbaar met de onderhavige worden opgelegd. Op grond van al het vorenoverwogene is het hof van oordeel dat voor het onderhavige feitencomplex als uitgangspunt dient te gelden een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van drie jaren en dat niet kan worden volstaan met een andere of lichtere sanctie dan een straf die onvoorwaardelijke vrijheidsbeneming met zich brengt. Aanknopingspunten op grond waarvan voormeld uitgangspunt naar boven of naar beneden behoort te worden bijgesteld heeft het hof in het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep niet gevonden. Evenmin heeft het hof - anders dan de advocaat-generaal - redenen gevonden op grond waarvan een deel van de op te leggen vrijheidsstraf voorwaardelijk zou moeten worden opgelegd. Het zal daarom een gevangenisstraf voor de duur van drie jaren opleggen. Daarop zal de tijd die door verdachte in verzekering en voorlopige hechtenis is doorgebracht in mindering worden gebracht. Naar het oordeel van het hof kan niet worden volstaan met een straf als door de advocaat-generaal gevorderd omdat daarin het vorenoverwogene onvoldoende tot uitdrukking komt. Toepasselijke wettelijke voorschriften De beslissing is gegrond op de artikelen 57, 244 en 245 van het Wetboek van Strafrecht, zoals deze luidden ten tijde van het bewezenverklaarde. BESLISSING Het hof: Vernietigt het vonnis, waarvan beroep, en doet opnieuw recht. Verklaart, zoals hiervoor overwogen, wettig en overtuigend bewezen, dat verdachte het onder 1 en 2 ten laste gelegde heeft begaan. Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt hem daarvan vrij. Verklaart dat het bewezen verklaarde oplevert: 1. Met iemand beneden de leeftijd van twaalf jaren handelingen plegen die mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd. 2. Met iemand, die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd. Verklaart verdachte deswege strafbaar. Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 3 (drie) jaren. Bepaalt, dat de tijd, door verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht. Aldus gewezen door mr. H.D. Bergkotte, voorzitter, mr. J.P.F. Rijken en mr. F.L. Muskens, in tegenwoordigheid van mr. C.P.J. Scheele, griffier, en op 5 juni 2008 ter openbare terechtzitting uitgesproken. 1 Verklaring van aangeefster [slachtoffer], zoals afgelegd ter terechtzitting in hoger beroep d.d. 22 mei 2008 in combinatie met de verklaring van verdachte, zoals afgelegd ter terechtzitting in hoger beroep d.d. 7 februari 2008. 2 Het ambtsedig proces-verbaal van aangifte van politie Gelderland Noord, district Achterhoek, Doetinchem, mutatienr. PL0641/05-372593 (p. 20-26 van het dossier van politie Gelderland Noord, district Achterhoek, afdeling zedenzaken met dossiernr. PL0641/05-209836), d.d. 13 december 2005, in de wettelijke vorm opgemaakt door [verbalisant 1], hoofdagent zeden van politie Team Recherche, district Achterhoek, [verbalisant 2], hoofdagent/zedenrechercheur van politie district Achterhoek, voorzover inhoudende als aangifte van [slachtoffer]. 3 De verklaring van [slachtoffer], zoals afgelegd ter terechtzitting in hoger beroep d.d. 22 mei 2008. 4 De verklaring als getuige van [slachtoffer], zoals afgelegd ter terechtzitting in hoger beroep d.d. 22 mei 2008 in combinatie met de verklaring als getuige van [getuige 2], zoals afgelegd ter terechtzitting in hoger beroep d.d. 22 mei 2008. 5 Een geschrift als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef en onder 5 van het Wetboek van Strafvordering, te weten een transcriptie van een tussen aangeefster [slachtoffer] en verdachte gevoerd gesprek, dat op 16 november 2005 heeft plaatsgevonden in de woning van verdachte, en dat door aangeefster op een geluidsdrager is opgenomen en uitgewerkt. 6 De verklaring als getuige van [getuige 2], zoals afgelegd ter terechtzitting in hoger beroep d.d. 22 mei 2008. 7 De verklaring als getuige van [slachtoffer], zoals afgelegd ter terechtzitting in hoger beroep d.d. 22 mei 2008. 8 De verklaring als getuige van [slachtoffer], zoals afgelegd ter terechtzitting in hoger beroep d.d. 22 mei 2008.