Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

BE9769

Datum uitspraak2008-09-03
Datum gepubliceerd2008-09-03
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - meervoudig
Instantie naamRechtbank Almelo
Zaaknummers08/710744/06
Statusgepubliceerd


Indicatie

Meermalen valse werkgeversverklaringen en valse salarisspecificaties gebruikt om banken te bewegen tot het verstrekken van hypothecaire geldleningen. Verduistering van gelden (circa euro 200.000,=) die verdachte beheerde voor verenigingen van eigenaren. Vrijspraak van witwassen (art. 420bis sr.), nu verdachte geen handelingen heeft verricht waarmee het zicht is ontnomen op de herkomst van de betreffende gelden.. Na eis van vier jaren, wordt een gevangenisstraf opgelegd van twee jaren, waarvan één jaar voorwaardelijk.


Uitspraak

RECHTBANK ALMELO Parketnummer: 08/710744/06 en 08/710311/06 STRAFVONNIS Uitspraak: 3 september 2008 De rechtbank te Almelo, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Almelo, tegen: P. H. J. K. terechtstaande -na wijziging van de tenlastelegging inzake parketnummer 710744/06 ter terechtzitting- dat: 1. hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2003 tot en met 5 september 2006 in de gemeente(n) Oldenzaal en/of Enschede en/of Emmen en/of Hengelo (O) en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen en/althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) een of meer werkgeversverklaring(en) en/of loon-/ salarisspecificaties(s), te weten: * een werkgeversverklaring gedateerd op 6 mei 2004 van Pegero Vastgoed Holding BV en betreffende de werknemer H., (zakendossier 1, pag. 1016), en/of * een werkgeversverklaring gedateerd 22 december 2005 en/of een salarisspecificatie van de maand november 2005 van CBT Vastgoedmanagers BV en betreffende de werknemer H., (zakendossier 2, pag. 2010 en 2011), en/of * een werkgeversverklaring gedateerd 28 februari 2006 en/of een salarisspecificatie van de maand januari 2006 van CBT Vastgoedmanagers BV en betreffende de werknemer H., (zakendossier 4, pag. 4018 en 4019), en/of * een werkgeversverklaring gedateerd 27 februari 2006 en/of een salarisspecificatie van de maand december 2005 van CBT Vastgoedmanagers BV en betreffende de werknemer H., (zakendossier 6, pag. 6014 en 6015), en/of * een werkgeversverklaring gedateerd 23 maart 2005 en/of een of meer salarisspecificatie(s) van de maand(en) maart en/of april 2005 van CBT Vastgoedmanagers BV en betreffende de werknemer A., (zakendossier 10, pag. 10011, 10014 en 10015), en/of * een werkgeversverklaring gedateerd 28 juli 2003 en/of een salarisspecificatie van de maand juni 2003 van Pegero (Vastgoed) Holding BV en betreffende de werknemer A., (zakendossier 13, pag. 13017 en 13018), en/of * een werkgeversverklaring gedateerd 6 juni 2005 van Tref Vastgoedmanagers BV en betreffende de werknemer K., (zakendossier 16, pag. 16015), en/of * een werkgeversverklaring gedateerd 23 november 2004 van CBT Vastgoedmanagers BV en betreffende de werknemer S., (zakendossier 18, pag. 18043), en/of * een werkgeversverklaring gedateerd 2 augustus 2005 en/of een salarisspecificatie van de maand juli 2005 van Access to Quality Consultancy BV en betreffende de werknemer G., (zakendossier 22, pag. 22016 en 22017), -(elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft/hebben opgemaakt of vervalst, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) opzettelijk valselijk en in strijd met de waarheid op die werkgeversverklaring(en) en/of die salarisspecificatie(s) vermeld en/of laten vermelden dat: - die H. (telkens) een dienstverband heeft met Pegero Vastgoed Holding BV en/of CBT Vastgoedmanagers BV en/of dat Pegero Vastgoed Holding BV en/of CBT Vastgoedmanagers BV die H. (telkens) loon heeft betaald en/of loon verschuldigd is, en/of - die A. (telkens) een dienstverband heeft met CBT Vastgoedmanagers BV en/of Pegero (Vastgoed) Holding BV en/of dat CBT Vastgoedmanagers BV en/of Pegero (Vastgoed) Holding BV die A. (telkens) loon heeft betaald en/of loon verschuldigd is, en/of - die K. een dienstverband heeft met Tref Vastgoedmanagers BV en/of dat Tref Vastgoedmanagers BV die K. loon heeft betaald en/of loon verschuldigd is, en/of - die S. een dienstverband heeft met CBT Vastgoedmanagers BV en/of dat CBT Vastgoedmanagers BV die S. loon heeft betaald en/of loon verschuldigd is, en/of - die G. een dienstverband heeft met Access to Quality Consultancy BV en/of Access to Quality Consultancy BV die G. loon heeft betaald en/of loon verschuldigd is terwijl in werkelijkheid daar (telkens) geen sprake van was, zulks (tevens/telkens) met het oogmerk om die/dat werkgeversverklaring(en) en/of salarisspecificatie(s) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken, terwijl uit dat gebruik (telkens) enig nadeel kon ontstaan; (parketnummers 08/710311-06 en 710744-06) art 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht 2. hij op een of meer (nader te noemen) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 janurari 2003 tot en met 5 september 2006 in de gemeente(n) Oldenzaal en/of Enschede en/of Emmen en/of Hengelo (O) en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen en/althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, * in/omstreeks de maand(en) april/mei 2004, de Bank of Scotland heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een hypothecaire geldlening van euro 120.000,--, in elk geval een geldbedrag, (zakendossier 1, aangifte pag. 1011 e.v.), en/of * in/omstreeks de maand maart 2006, de Fortis Bank NV heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een hypothecaire geldlening van euro 470.000,--, in elk geval een geldbedrag, (zakendossier 4, aangifte pag. 4014 e.v.), en/of * in/omstreeks de maand(en) februari/maart 2005, de Fortis Bank NV heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een hypothecaire geldlening van euro 385.000,--, in elk geval een geldbedrag, (zakendossier 10, aangifte pag. 10009 e.v.), en/of * in/omstreeks de maand(en) juli 2003 tot en met september 2003, de ABN Amro bank heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een hypothecaire geldlening van euro 310.000,--, in elk geval een geldbedrag, (zakendossier 13, aangifte pag. 13008 e.v.), en/of * in/omstreeks de maand(en) juni/juli 2005, ING Nederland/Westland Utrecht Hypotheekbank heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een hypothecaire geldlening van euro 270.000,--, in elk geval een geldbedrag, (zakendossier 16, aangifte pag. 16009 e.v.) hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid (telkens) ten behoeve van voornoemde hypothecaire geldlening(en) een valse werkgeversverklaring en/of een of meer valse salarisspecificatie(s) verstrekt, waaruit zou moeten blijken dat verdachtes mededader(s) een dienstverband had(den) bij Pegero (Vastgoed) Holding BV en/of CBT Vastgoedmanagers BV en/of Tref Vastgoedmanagers BV, zulks terwijl die mededader(s) (telkens) in werkelijkheid geen dienstverband had(den) bij Pegero (Vastgoed) Holding BV en/of CBT Vastgoedmanagers BV en/of Tref Vastgoedmanagers BV, waardoor die bankinstelling(en) (telkens) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte(n); art 326 Wetboek van Strafrecht art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht 3. hij in of omstreeks de periode van 1 november 2004 tot en met 18 mei 2005 in de gemeente Emmen en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, de Fortis Hypotheekbank N.V. heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een hypothecaire geldlening van euro 350.000,--, in elk geval een geldbedrag, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) toen daar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid (telkens) ten behoeve van voornoemde hypothecaire geldlening een of meer valse/vervalste huurovereenkomst(en) van het pand Boekweitakker 16 te Schoonebeek verstrekt, waaruit zou moeten blijken dat de huuropbrengst(en) van het pand Boekweitakker 16 te Schoonebeek voldoende zou(den) zijn als inkomsten om de hypotheek te rechtvaardigen, waardoor voornoemde Fortis Hypotheekbank N.V. werd bewogen tot bovenomschreven afgifte; (zakendossier 7, aangifte pag. 7012 e.v.) art 326 Wetboek van Strafrecht art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht 4. hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 22 maart 2006 tot en met 13 april 2006 in de gemeente(n) Oldenzaal en/of Enschede en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen en/althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) een voorwerp, te weten (een) geldbedrag(en), en wel: - op of omstreeks 22 maart 2006 een contante storting van euro 9.500,-- op bankrekening 91.33.52.357, en/of - op of omstreeks 13 april 2006 een contante storting van euro 4.000,-- op bankrekening 91.33.52.357 heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen en/of heeft omgezet en/of van die/dat voorwep(en) gebruik heeft gemaakt terwijl hij en/of zijn mededader(s) (telkens) wist(en) dat dat voorwerp - onmiddellijk of middellijk - afkomstig was uit enig misdrijf; art 420bis lid 1 ahf/ond a Wetboek van Strafrecht ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 4 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 22 maart 2006 tot en met 13 april 2006 in de gemeente(n) Oldenzaal en/of Enschede en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen en/althans alleen, meermalen, althans eenmaal, (telkens) een geldbedrag, en wel: - op of omstreeks 22 maart 2006 een contante storting van euro 9.500,-- op bankrekening 91.33.52.357, en/of - op of omstreeks 13 april 2006 een contante storting van euro 4.000,-- op bankrekening 91.33.52.357 heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij en/of zijn mededader(s) ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van dat geldbedrag (telkens) wist(en) dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof; (zaakdossier 19) art 416 lid 1 ahf/ond a Wetboek van Strafrecht art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht en inzake parketnummer 08/710311/06 dat: hij op nader te noemen tijdstip(pen) in of omstreeks de maand augustus 2006 in de gemeente(n) Oldenzaal en/of Enschede en/of Emmen en/of Apeldoorn en/althans (elders) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen en/althans alleen, (telkens) met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen de/het nader te noemen geldbedrag(en), in elk geval enig geld, geheel of ten dele toebehorende aan de nader te noemen rechthebbende(n), in elk geval (telkens) aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en wel: - op of omstreeks 21 augustus 2006 een geldbedrag van euro 24.166,15 en/of een geldbedrag van euro 115.397,85, toebehorende aan Vereniging van Eigenaren Veenstraat 80-270 (even), (aangifte dossier 20, pag 20012 e.v.) en/of - op of omstreeks 16 augustus 2006 een geldbedrag van euro 15.000,-- en/of op of omstreeks 22 augustus 2006 een geldbedrag van euro 18.000,--, toebehorende aan de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren in het winkelcentrum Anklaar U.A. Operaplein 2 42 Apeldoorn, (aangifte dossier 20, pag 20145 e.v.), en/of - op of omstreeks 22 augustus 2006 een geldbedrag van euro 51.823,63, toebehorende aan De mandeligheid De Weiert te Emmen, (aangifte dossier 20, pag 20173 e.v.); art 310 Wetboek van Strafrecht art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 2 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat hij op nader te noemen tijdstip(pen) in of omstreeks de maand augustus 2006 in de gemeente(n) Oldenzaal en/of Enschede en/of Emmen en/of Apeldoorn en/althans (elders) in Nederland tezamen en in vereniging met een ander of anderen en/althans alleen, opzettelijk nader te noemen geldbedrag(en), in elk geval enig geld, geheel of ten dele toebehorende aan nader te noemen rechthebbende(n), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en wel: - op of omstreeks 21 augustus 2006 een geldbedrag van euro 24.166,15 en/of een geldbedrag van euro 115.397,85, toebehorende aan Vereniging van Eigenaren Veenstraat 80-270 (even), (aangifte dossier 20, pag 20012 e.v.) en/of - op of omstreeks 16 augustus 2006 een geldbedrag van euro 15.000,-- en/of op of omstreeks 22 augustus 2006 een geldbedrag van euro 18.000,--, toebehorende aan de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren in het winkelcentrum Anklaar U.A. Operaplein 2 42 Apeldoorn, (aangifte dossier 20, pag 20145 e.v.), en/of - op of omstreeks 22 augustus 2006 een geldbedrag van euro 51.823,63, toebehorende aan De mandeligheid De Weiert te Emmen, (aangifte dossier 20, pag 20173 e.v.) welk(e) geldbedrag(en) verdachte en/of zijn mededader(s), (telkens) uit hoofde van zijn/hun persoonlijke dienstbetrekking en/of beroep en/of tegen geldelijke vergoeding, te weten als directeur van CBT Vastgoedmanagers BV, zijnde de (vermogens)beheerder van/namens de voornoemde rechthebbende(n) en/of als gemachtigde om namens de voornoemde rechthebbende(n) de/een bankrekening(en) van die rechthebbende(n) te beheren, in elke geval (telkens) anders dan door misdrijf, onder zich had(den), (telkens) wederrechtelijk zich heeft toegeëigend; (parketnummers 08/710311-06 en 710744-06) art 321 Wetboek van Strafrecht art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht Gezien de stukken; Gelet op het onderzoek ter terechtzitting; Gehoord de vordering van de officier van justitie; Gelet op de verdediging door en/of namens verdachte gevoerd; De rechtbank heeft de in de tenlastelegging begane kennelijke schrijffouten verbeterd in de bewezenverklaring. Verdachte wordt daardoor in zijn verdediging niet geschaad. De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan verdachte sub 4 inzake parketnummer 710744/06 is tenlastegelegd, zodat hij daarvan behoort te worden vrijgesproken. De rechtbank overweegt daartoe als volgt. Met artikel 420bis Strafrecht (het “witwasdelict”) heeft de wetgever situaties willen bestrijden waarin op enigerlei wijze getracht wordt het zicht te ontnemen op de herkomst van betrokken voorwerpen. Verdachte heeft samen met zijn verschillende mededaders, zoals hierna zal worden overwogen, door middel van oplichting (het gronddelict in deze), verschillende banken bewogen tot de afgifte van geld, teneinde daarmee door middel van een hypothecaire lening huizen aan te kunnen schaffen, zij hebben nadien geen nadere, op versluiering gerichte handelingen verricht, immers met het verkregen geld hebben zij ook (uitsluitend) die woningen gekocht. Aldus hebben verdachte en zijn mededaders niet het zicht ontnomen op de herkomst van de geldsom. Integendeel. Zij hebben zich als hypotheekgever verbonden om de door middel van oplichting verkregen geldsommen aan de banken terug te betalen en hebben daarvoor middels een recht van hypotheek op de met de geldsommen gekochte woningen zekerheid aan die banken verschaft. Het handelen van verdachte en zijn mededaders kan aldus niet worden gekwalificeerd als een handelen in strijd met art. 420bis strafrecht, nu dat in dit geval in strijd zou zijn met de bedoeling en strekking van genoemd artikel. De rechtbank acht voorts niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan verdachte primair inzake parketnummer 08/710311/06 is tenlastegelegd, zodat hij daarvan behoort te worden vrijgesproken. Met name is niet bewezen dat verdachte de genoemde bedragen wederrechtelijk heeft weggenomen. De rechtbank is door de inhoud van wettige bewijsmiddelen -die in de gevallen waarin de wet aanvulling van dit (verkorte) vonnis met de bewijsmiddelen vereist, in een aan dit vonnis te hechten bijlage zullen worden opgenomen- waarop na te melden beslissing steunt, tot de overtuiging gekomen en acht wettig bewezen dat verdachte het sub 1, het sub 2, sub 3 inzake parketnummer 710744/06 en subsidiair inzake parketnummer 710311/06 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande terzake parkentnummer 710744/06 dat: 1. hij op tijdstippen in de periode van 1 januari 2003 tot en met 5 september 2006 in de gemeenten Oldenzaal en Enschede en Emmen, werkgeversverklaringen en loon-/salarisspecificaties(s), te weten: * een werkgeversverklaring gedateerd op 6 mei 2004 van Pegero Vastgoed Holding BV en betreffende de werknemer H., en * een werkgeversverklaring gedateerd 22 december 2005 en/of een salarisspecificatie van de maand november 2005 van CBT Vastgoedmanagers BV en betreffende de werknemer H., en * een werkgeversverklaring gedateerd 28 februari 2006 en/of een salarisspecificatie van de maand januari 2006 van CBT Vastgoedmanagers BV en betreffende de werknemer H., en * een werkgeversverklaring gedateerd 27 februari 2006 en/of een salarisspecificatie van de maand december 2005 van CBT Vastgoedmanagers BV en betreffende de werknemer H., en * een werkgeversverklaring gedateerd 23 maart 2005 en/of een of meer salarisspecificatie(s) van de maand(en) maart en/of april 2005 van CBT Vastgoedmanagers BV en betreffende de werknemer A., en * een werkgeversverklaring gedateerd 28 juli 2003 en/of een salarisspecificatie van de maand juni 2003 van Pegero (Vastgoed) Holding BV en betreffende de werknemer A., en * een werkgeversverklaring gedateerd 6 juni 2005 van Tref Vastgoedmanagers BV en betreffende de werknemer K., en * een werkgeversverklaring gedateerd 23 november 2004 van CBT Vastgoedmanagers BV en betreffende de werknemer S., en * een werkgeversverklaring gedateerd 2 augustus 2005 en/of een salarisspecificatie van de maand juli 2005 van Access to Quality Consultancy BV en betreffende de werknemer G., -(elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt, immers heeft verdachte opzettelijk valselijk en in strijd met de waarheid op die werkgeversverklaring(en) en/of die salarisspecificatie(s) vermeld dat: - die H. (telkens) een dienstverband heeft met Pegero Vastgoed Holding BV en/of CBT Vastgoedmanagers BV en/of dat Pegero Vastgoed Holding BV en/of CBT Vastgoedmanagers BV die H. loon heeft betaald en/of loon verschuldigd is, en - die A. (telkens) een dienstverband heeft met CBT Vastgoedmanagers BV en/of Pegero (Vastgoed) Holding BV en/of dat CBT Vastgoedmanagers BV en Pegero (Vastgoed) Holding BV die A. (telkens) loon heeft betaald en/of loon verschuldigd is, en - die K. een dienstverband heeft met Tref Vastgoedmanagers BV en/of dat Tref Vastgoedmanagers BV die K. loon heeft betaald en/of loon verschuldigd is, en - die S. een dienstverband heeft met CBT Vastgoedmanagers BV en/of dat CBT Vastgoedmanagers BV die S. loon heeft betaald en/of loon verschuldigd is, en - die G. een dienstverband heeft met Access to Quality Consultancy BV en/of Access to Quality Consultancy BV die G. loon heeft betaald en/of loon verschuldigd is terwijl in werkelijkheid daar geen sprake van was, zulks met het oogmerk om die werkgeversverklaringen en salarisspecificaties als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken. 2. hij op tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2003 tot en met 5 september 2006 in de gemeenten Oldenzaal en/of Enschede en/of Emmen en/of Hengelo (O), tezamen en in vereniging met een ander, meermalen, telkens met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen telkens * in de maanden april/mei 2004, de Bank of Scotland heeft bewogen tot de afgifte van een hypothecaire geldlening van euro 120.000,--, en * in de maand maart 2006, de Fortis Bank NV heeft bewogen tot de afgifte van een hypothecaire geldlening van euro 470.000,--, en * in de maanden februari/maart 2005, de Fortis Bank NV heeft bewogen tot de afgifte van een hypothecaire geldlening van euro 385.000,--, en * in de maanden juli 2003 tot en met september 2003, de ABN Amro bank heeft bewogen tot de afgifte van een hypothecaire geldlening van euro 310.000,--, en * in de maanden juni/juli 2005, ING Nederland/Westland Utrecht Hypotheekbank heeft bewogen tot de afgifte van een hypothecaire geldlening van euro 270.000,--, hebbende verdachte en zijn mededader toen aldaar telkens met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid ten behoeve van voornoemde hypothecaire geldleningen een valse werkgeversverklaring en/of valse salarisspecificaties verstrekt, waaruit zou moeten blijken dat verdachtes mededaders een dienstverband hadden bij Pegero (Vastgoed) Holding BV of CBT Vastgoedmanagers BV of Tref Vastgoedmanagers BV, zulks terwijl die mededaders telkens in werkelijkheid geen dienstverband had(den) bij Pegero (Vastgoed) Holding BV of CBT Vastgoedmanagers BV of Tref Vastgoedmanagers BV, waardoor die bankinstellingen werden bewogen tot bovenomschreven afgiften. 3. hij in de periode van 1 november 2004 tot en met 18 mei 2005 in de gemeente Emmen, met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door listige kunstgrepen, de Fortis Hypotheekbank N.V. heeft bewogen tot de afgifte van een hypothecaire geldlening van euro 350.000,--, hebbende verdachte toen daar met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en bedrieglijk en in strijd met de waarheid ten behoeve van voornoemde hypothecaire geldlening valse huurovereenkomsten van het pand Boekweitakker 16 te Schoonebeek verstrekt, waaruit zou moeten blijken dat de huuropbrengst van het pand Boekweitakker 16 te Schoonebeek voldoende zou zijn als inkomsten om de hypotheek te rechtvaardigen, waardoor voornoemde Fortis Hypotheekbank N.V. werd bewogen tot bovenomschreven afgifte. En inzake parketnummer 08/710311/06 dat: hij in de maand augustus 2006 in Nederland opzettelijk geld, toebehorende aan nader te noemen rechthebbenden: - op 21 augustus 2006 een geldbedrag van euro 24.166,15 en/of een geldbedrag van euro 115.397,85, toebehorende aan Vereniging van Eigenaren Veenstraat 80-270 (even), en - op of omstreeks 16 augustus 2006 een geldbedrag van euro 15.000,-- en op of omstreeks 22 augustus 2006 een geldbedrag van euro 18.000,--, toebehorende aan de Coöperatieve Vereniging van Eigenaren in het winkelcentrum Anklaar U.A. Operaplein 2 42 Apeldoorn, en - op of omstreeks 22 augustus 2006 een geldbedrag van euro 51.823,63, toebehorende aan De mandeligheid De Weiert te Emmen, welke geldbedragen verdachte, uit hoofde van zijn beroep, te weten als directeur van CBT Vastgoedmanagers BV, zijnde de gemachtigde om namens de voornoemde rechthebbenden de bankrekeningen van die rechthebbenden te beheren, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend. Tot deze beslissing geven reden de in die bewijsmiddelen voorkomende feiten en omstandigheden, waarbij de inhoud van die bewijsmiddelen telkens alleen is gebezigd tot bewijs van het telastegelegde feit, waarop deze inhoud in het bijzonder betrekking heeft. De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte inzake parketnummer 710744/06 sub 1, sub 2, sub 3 en inzake parketnummer 08/710311/06 subsidiair meer of anders is tenlastegelegd, zodat hij daarvan behoort te worden vrijgesproken. Het bewezen verklaarde levert op: wat betreft sub 1 inzake parketnummer 08/710744/06, het misdrijf: "valsheid in geschrift", meermalen gepleegd strafbaar gesteld bij artikel 225 lid 1 van het Wetboek van Strafrecht; en wat betreft sub 2 inzake parketnummer 08/710744/06, het misdrijf: medeplegen van "oplichting", meermalen gepleegd strafbaar gesteld bij artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht; en wat betreft sub 3 inzake parketnummer 08/710744/06, het misdrijf: "oplichting", strafbaar gesteld bij artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht; en wat betreft het subsidiair tenlastegelegde inzake parketnummer 08/710311/06, het misdrijf: “verduistering", meermalen gepleegd strafbaar gesteld bij artikel 321 van het Wetboek van Strafrecht. De verdachte is strafbaar, aangezien niet is gebleken van een zijn strafbaarheid uitsluitende omstandigheid. De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte, terzake de feiten sub 1, sub 2, sub 3 en sub 4 primair inzake parketnummer 08/710744/06 en het subsidiair tenlastegelegde inzake parketnummer 08/710311/06 wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4 jaar, met aftrek van het voorarrest en met toewijzing van de civiele vorderingen van de Vereniging van Eigenaren Veenstraat, de ABN/Amro bank, de Fortis Bank en de ING bank en oplegging daarbij van de zogenaamde Terwee-maatregel. De rechtbank overweegt wat de straf betreft, dat op grond van de aard van de feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn gepleegd en de persoon van verdachte, zoals één en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, aan verdachte de straf behoort te worden opgelegd, zoals deze hierna zal worden bepaald, waarbij nog het volgende is overwogen. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een viertal ernstige vermogensdelicten. Het vertrouwen dat van de maatschappij in de juistheid van bepaalde geschriften stelt, wordt door het handelen van verdachte aangetast. Dergelijke handelingen kunnen het betalingsverkeer in Nederland ernstig ontwrichten en dienen door middel van het opleggen van aanmerkelijke straffen ontmoedigd te worden. De huidige persoonlijke omstandigheden van verdachte, het feit dat de bewezen verklaarde feiten ongeveer drie jaar geleden zijn gepleegd, het feit dat verdachte niet eerder terzake soortgelijke feiten is veroordeeld en het feit dat verdachte van één feit wordt vrijgesproken heeft de rechtbank er toe gebracht een lagere straf op te leggen dan door de officier van justitie is geëist. De rechtbank overweegt verder, dat de vereniging van Eigenaren Veenstraat, de ING bank, de ABN/Amro bank en de Fortis bank, ter zake van het feit sub 2 , zich via het in artikel 51b van het Wetboek van Strafvordering voorgeschreven formulier als benadeelde partijen hebben gevoegd in het strafproces en op de voet van artikel 51b van het Wetboek van Strafvordering opgave hebben gedaan van de vordering tot schadevergoeding als benadeelde partij. De rechtbank zal de benadeelde partijen niet ontvankelijk verklaren in hun vorderingen. De vorderingen lenen zich gelet op hun niet eenvoudige aard niet voor een behandeling in het strafgeding. De benadeelde partijen kunnen hun vordering uitsluitend nog bij de civiele rechter aanbrengen. De na te melden straf is gegrond, behalve op voormelde artikelen, op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 27 en 57 van het Wetboek van Strafrecht. R E C H T D O E N D E: Verklaart niet bewezen wat aan verdachte sub 4 inzake parketnummer 08/710744/06 en primair inzake parketnummer 08/710311/06 is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij. Verklaart bewezen, dat het sub 1, sub 2 en sub 3 inzake parketnummer 08/710744/06 en subsidiair inzake parketnummer 08/710311/06 tenlastegelegde zoals boven omschreven door verdachte is begaan. Verstaat, dat het aldus bewezen verklaarde oplevert de strafbare feiten zoals hierboven vermeld. Verklaart verdachte strafbaar. Veroordeelt verdachte ter zake daarvan tot een gevangenisstraf voor de tijd van twee (2) jaar. Beveelt dat van de gevangenisstraf een gedeelte groot één (1) jaar niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechtbank later anders mocht gelasten, op de grond dat de veroordeelde zich voor het einde van een proeftijd, die hierbij op twee jaren wordt bepaald, aan een strafbaar feit schuldig heeft gemaakt. Beveelt dat de tijd, die de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de hem opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht. Bepaalt dat voornoemde benadeelde partijen in het geheel niet-ontvankelijk zijn in hun vorderingen en dat de benadeelde partijen de vorderingen slechts bij de burgerlijke rechter kunnen aanbrengen. Verklaart niet bewezen wat aan de verdachte sub 1, sub 2 en sub 3 inzake parketnummer 08/710744/06 en subsidiair inzake parketnummer 08/710311/06 meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt hem daarvan vrij. Aldus gewezen door mr. Teekman voorzitter, mr. Stoové, en mr. Heijink, rechters, in tegenwoordigheid van Veldhuis, griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting op 3 september 2008. Zijnde mr. Teekman, wegens uitstedigheid, niet in staat dit vonnis mede te ondertekenen.