Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

BF1960

Datum uitspraak2008-09-23
Datum gepubliceerd2008-09-23
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - meervoudig
Instantie naamRechtbank Almelo
Zaaknummers08/700515-07
Statusgepubliceerd


Indicatie

Verdachte is wegens oplichting en verduistering - meermalen gepleegd - veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf. De rechtbank heeft rekening gehouden met de 20 ad informandum gevoegde feiten (flessentrekkerij). De dagvaarding is ten aanzien van het tenlastegelegde handelen inzake art. 51 WVW nietig verklaard.


Uitspraak

RECHTBANK ALMELO. Parketnummer: 08/700515-07 Uitspraak d.d.: 23 september 2008. STRAFVONNIS De rechtbank te Almelo, meervoudige kamer voor strafza¬ken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Almelo, tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [1971], verblijvende in de PI Overijssel, HvB de Karelskamp te Almelo, Bornsestraat 333, terechtstaande - na aanpassing ter terechtzitting van 9 september 2008 van de omschrijving van de tenlastelegging ex art. 314a Wetboek van Strafvordering - 1. hij op een of meer nader te noemen tijdstippen in of omstreeks de periode van 15 september 2007 tot en met 10 oktober 2007 in de gemeente Enschede, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander en/of anderen, althans alleen, meermalen, althans eenmaal, [slachtoffer A] heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) opzettelijk dreigend voornoemde [slachtoffer A] de woorden toegevoegd, zakelijk weergegeven, - dat verdachte en/of zijn mededader(s) die [slachtoffer A] uit zijn huis zou(den) trekken, en/of - dat verdachte en/of zijn mededader(s) die [slachtoffer A] een kopje kleiner zou(den) maken, - en/of dat één telefoontje genoeg was en dat dan de zigeuners wel zouden komen, althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking; (dossier G 3) art 285 lid 1 Wetboek van Strafrecht 2. hij op een of meer nader te noemen tijdstippen in of omstreeks de periode van 21 december 2006 tot en met 4 augustus 2007 in de gemeente(n) Enschede en/of Oldenzaal, althans in Nederland, en/of in Gronau, althans in Duitsland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft/hebben weggenomen, enig geldbedrag en/of enig goed, te weten: dossier P 2, incidentnummer 14: - op 21 december 2006 uit een pin-/betaalautomaat bij de RABO-bank in Oldenzaal (locatie Deken Scholtenstraat, C1000) een geldbedrag van 250 euro, en/of - op 21 december 2006 uit een pin-/betaalautomaat bij het Postagentschap (aan de Fazantstraat) in Enschede een geldbedrag van 1000 euro, en/of - op 21 december 2006 uit een pin-/betaalautomaat bij het Holland Casino (N.S.C.) in Enschede een geldbedrag van 1800 euro, en/of - op 21 december 2006 meermalen, althans eenmaal, uit (een) pin-/betaalautoma(a)t(en) bij de Volksbank in Gronau een geldbedrag van 200 euro, tot een totaal van 600 euro, althans enig geldbedrag, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer B], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en/of dossier P 4, incidentnummer 16: - op 4 augustus 2007 uit (een) pin-/automa(a)t(en) bij de RABO-bank in Enschede (aan de Raiffeisenstraat) en/of het Holland Casino Enschede (N.S.C.) (een) geldbedrag(en) van 1050 euro en/of 2600 euro, althans enig geldbedrag, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer C] en/of [slachtoffer D], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en/of dossier P 6, incidentnummer 18: - op 31 mei 2007 uit een pin-/betaalautomaat bij de Mediamarkt in Enschede een geldbedrag van 179 euro (voor een Sony PSP), en/of - op 31 mei 2007 uit een pin-/betaalautomaat bij Ruby Style in Enschede een geldbedrag van 225 euro (voor kleding), en/of - op 31 mei 2007 uit een pin-/betaalautomaat bij Fares Juweliers in Enschede een geldbedrag van 3270 euro (voor een ketting) althans enig geldbedrag, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer E], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachten en/of zijn mededader(s), en/of dossier P 8, incidentnummer 20: - op 23 december 2006 uit een pin-/betaalautomaat bij de RABO-bank in Enschede (Boulevard 1945), een geldbedrag van 250 euro - op 23 december 2006 uit een pin-/betaalautomaat bij de RABO-bank in Enschede (Burg. M. van Veenlaan), een geldbedrag van 100 euro, - op 24 december 2006 uit een pin-/betaalautomaat bij de Postbank in Gronau, een geldbedrag van 500 euro, - op 24 december 2006 uit een pin-/betaalautomaat bij de Sparkasse in Gronau, een geldbedrag van 500 euro, - op 25 december 2006 uit een pin-/betaalautomaat bij de RABO-bank in Enschede (Fazantstraat), een geldbedrag van 400 euro, - op 25 december 2006 uit een pin-betaalautomaat bij de Postbank in Enschede (Fazantstraat), een geldbedrag van 350 euro, althans enig geldbedrag, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer F], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), en/of dossier P 61, incidentnummer 72 - op 13 december 2006 uit een pin-/betaalautomaat bij Gulf Station in Enschede, een geldbedrag van 95,50 (voor benzine en/of voor rookwaren en/of een geldbedrag), - tussen 12 december 2006 en 15 december 2006 uit een pin-/betaalautomaat bij de Kijkshop in Enschede enig geldbedrag (voor telefoons), althans enig(e) geldbedrag(en), geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer G], in elke geval aan een ander of anderen dan aan verdachten en/of zijn mededader(s), en/of dossier P 62, incidentnummer 73: - op 12 januari 2006, uit een pin-/betaalautomaat bij het Holland Casino in Nijmegen, (een) geldbedrag(en) van 1250 euro en/of 5000 euro, althans enig geldbedrag, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer H], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of haar mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich (telkens) de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van een valse sleutel; art 310 Wetboek van Strafrecht art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht art 311 lid 1 ahf/sub 5 Wetboek van Strafrecht 3. de dagvaarding is ten aanzien van dit feit nietig verklaard (zie proces-verbaal ter terechtzitting van 9 september 2008) 4. hij op een of meer nader te noemen tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 november 2006 tot en met 12 oktober 2007, in de gemeente Enschede en/of Helmond, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen (telkens) door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, a) in de periode van 1 november 2006 tot en met 12 oktober 2007, [slachtoffer I] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van 400 euro, althans enig geldbedrag, in elk geval van enig goed (voor het keuren en op kenteken zetten van een auto), hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid: - zich voorgedaan als betrouwbare contractspartner(s) en/of - zich voorgedaan als (een) deskundige(n) en/of als een perso(o)n(en) die in staat was/waren om dingen te regelen en/of - die [slachtoffer I] toegezegd en/of beloofd om bovengenoemde dienst(en) en/of goeder(en) te leveren, waardoor die [slachtoffer I] (telkens) werd bewogen tot bovenomschreven afgifte; (dossier G 4) b) in de periode van 27 december 2006 tot en met 15 mei 2007, [slachtoffer J] en/of [slachtoffer K] heeft/hebben bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van 300 euro, althans enig geldbedrag, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) toen aldaar (telkens) met vooromschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid: - zich voorgedaan als betrouwbare contractspartner(s) en/of - zich voorgedaan als eigenaar/bezitter van een spelcomputer (X-box) - die [slachtoffer K] toegezegd en/of beloofd om bovengenoemd goed te leveren, waardoor die [slachtoffer K] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte; (dossier P 9, incidentnummer 21) en/of hij op een of meer nader te noemen tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 november 2006 tot en met 12 oktober 2007 in de gemeente Enschede, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, opzettelijk 400 euro en/of 300 euro, althans (een) geldbedrag(en), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer I] en/of [slachtoffer J] en/of [slachtoffer K], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk(e) geldbedrag(en) en/of goed(eren) verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) anders dan door misdrijf, te weten op basis van een overeenkomst(en) en/of afspra(a)k(en), onder zich had(den), wederrechtelijk zich heeft toegeëigend; (dossier G 4 en dossier P 9, incidentnummer 21) KENNISGEVING AD INFORMANDUM GEVOEGDE FEITEN: Flessentrekkerij (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, gepleegd in of omstreeks nader te noemen periode in Enschede en/of Hengelo en/of Oldenzaal en/of Lelystad en/of Venlo en/of Waddinxveen en/of Gouda en/of Bunnink en/of Den Bosch en/of Groningen en/of Amsterdam en/of Tilburg en/of Nijmegen en/of Vianen en/of Nieuwegein en/of Hilversum, althans in Nederland en/of in Ochtrup en/of Gronau, althans in Duitsland: Naam + dossier: Periode: Goed + bedrag: [Slachtoffer 1] 7 augustus 2007 tot en met diverse goederen P 1 3 september 2007 twv 181,44 euro incidentnummer 13 en/of [Slachtoffer 2] 9 mei 2007 tot en met 9 juli 2007 bullbar twv 315 P 5 euro incidentnummer 17 en/of [Slachtoffer 3] 26 januari 2007 parketvloer twv P 7 8696,04 euro incidentnummer 19 en/of [Slachtoffer 4] 2 juli 2006 tot en met 25 goederen augustus 2006 P 15 incidentnummer 27 en/of [Slachtoffer 5] 2 augustus 2006 tot en met 14 goederen twv 180 P17 augustus 2006 euro incidentnummer 29 en/of [Slachtoffer 6] 12 oktober 2007 tot en met diverse goederen 26 oktober 2007 P 24 incidentnummer 36 en/of [Slachtoffer 7] 1 juli 2007 tot en met diverse goederen 12 december 2007 twv 166,75 euro P 25 incidentnummer 37 en/of [Slachtoffer 8] 12 oktober 2007 tot en met diverse goederen 12 december 2007 twv 91,95 P26 incidentnummer 38 en/of [Slachtoffer 9] 26 september 2007 tot en met diverse goederen 12 december 2007 P27 incidentnummer 39 en/of [Slachtoffer 10] 1 juni 2005 tot en met kleding 21 september 2007 P 28 incidentnummer 40 en/of [Slachtoffer 11] 6 maart 2007 tot en met 12 diverse telefoons P29 december 2007 en/of abonnementen incidentnummer 41 en/of [Slachtoffer 12] 15 augustus 2007 tot en dierenbenodigd- met 12 december 2007 heden twv 181,44 P 30 incidentnummer 42 en/of [Slachtoffer 13] 3 augustus 2007 tot en kleding met 12 december 2007 P 31 incidentnummer 43 en/of [Slachtoffer 14] 22 januari 2006 tot en kleding met 12 december 2007 P 32 incidentnummer 44 en/of [Slachtoffer 15] 30 juni 2005 tot en met kleding 12 december 2007 P 33 incidentnummer 45 en/of [Slachtoffer 16] 27 september 2007 tot kleding en met 12 december 2007 P 35 incidentnummer 47 en/of [Slachtoffer 17] 22 juni 2005 tot en diverse goederen met 12 december 2007 P 36 incidentnummer 48 en/of [Slachtoffer 18] 15 september 2005 tot en kleding met 12 december 2007 P 39 incidentnummer 51 en/of [Slachtoffer 19] 14 juli 2006 tot en met CD's 12 december 2007 P 42 incidentnummer 54 en/of [Slachtoffer 20] 3 juli 2007 tot en met ondergoed 12 december 2007; P 51 incidentnummer 62 art 326 Wetboek van Strafrecht art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht Gezien de stukken; Gelet op het onderzoek ter terechtzitting; Gehoord de vordering van de officier van justitie; Gelet op de verdediging door en namens verdachte in het midden gebracht; De raadsman heeft betoogd dat de officier van justitie niet ontvankelijk verklaard moet worden ten aanzien van de feiten die in Duitsland gepleegd zouden zijn. De rechtbank overweegt daaromtrent dat het verweer verworpen dient te worden nu uit artikel 5 van het Wetboek van Strafrecht blijkt dat de Nederlandse strafwet toepasselijk is op de Nederlander die zich buiten Nederland schuldig maakt aan een feit hetwelk door de Nederlandse strafwet als misdrijf wordt beschouwd en waarop door de wet van het land waar het begaan is straf is gesteld. De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen verdachte sub 1, sub 2, incidentnummer 14, 16, 20, gedeeltelijk, als hierna te melden, en incidentnummer 72 en 73, alsmede sub 4 in de eerste plaats onder a is tenlastegelegd, zodat hij daarvan behoort te worden vrijgesproken. De rechtbank overweegt met betrekking tot het sub 1 tenlastegelegde dat de verklaring van aangever, waaruit zou blijken dat verdachte en zijn mededader de aangever zouden hebben bedreigd, niet door enig ander wettig bewijsmiddel wordt gestaafd, zodat niet bewezen kan worden verklaard dat verdachte dat feit heeft begaan. Met betrekking tot het sub 2 tenlastegelegde overweegt de rechtbank als volgt: Er is van onvoldoende betrokkenheid van verdachte bij de navolgende feiten gebleken, reden waarom verdachte van die feiten wordt vrijgesproken. incidentnummer 14: de pintransactie bij de Rabobank aan de Deken Scholtenstraat te Oldenzaal, de pintransactie bij het Postagentschap aan de Fazantstraat te Enschede en de pintransactie bij de Volksbank te Gronau; incidentnummer 16: de pintransactie bij het Holland Casino te Enschede; incidentnummer 20: de pintransactie bij de Rabo-bank aan de Boulevard 1945 te Enschede, de pintransactie bij de Rabobank aan de Burg. M. van Veenlaan te Enschede, de pintransactie bij de Rabobank aan de Fazantstraat te Enschede en de pintransactie bij de Postbank aan de Fazantstraat te Enschede; met betrekking tot incidentnummer 72 overweegt de rechtbank dat verdachte weliswaar erkent rookwaren te hebben betaald met een gestolen pas bij de Gulf, maar - uit de processtukken blijkt niet dat er met de pas van [slachtoffer G] zou zijn gepind. - uit de processtukken blijkt dat het bedrag van Euro 95,50 contant is betaald en niet betaald is met een pinpas en - uit de processtukken blijkt dat aangever [naam] spreekt over een tweeling, te weten de gebroeders [naam], als verdachten en niet spreekt over [verdachte + medeverdachte], zodat de rechtbank onvoldoende bewijs heeft voor het tenlastegelegde feit; met betrekking tot incidentnummer 73 overweegt de rechtbank dat verdachte daarvan dient te worden vrijgesproken omdat de pintransactie van Euro 1250,-- is gedaan in Hollandscheveld en niet in Nijmegen en de pintransactie van Euro 5.000,-- door [naam] samen met [naam] zou zijn gepleegd en niet door verdachte. Met betrekking tot hetgeen verdachte sub 4 in de eerste plaats onder a is tenlastegelegd overweegt de rechtbank dat op basis van het dossier niet uit te sluiten is dat verdachte de bedoeling heeft gehad om de auto van [slachtoffer I] te keuren en op kenteken te zetten, reden waarom verdachte wordt vrijgesproken van de vermeende oplichting. Wel acht de rechtbank het sub 4 in de tweede plaats tenlastegelegde bewezen Indien in de tenlastelegging taal-en/of schrijffouten voorkomen zijn deze verbeterd. De verdachte is daardoor niet in zijn verdediging geschaad. De rechtbank is door de inhoud van wettige bewijsmiddelen -die in de gevallen waarin de wet aanvulling van dit (verkorte) vonnis met de bewijsmiddelen vereist, in een aan dit vonnis te hechten bijlage zullen worden opgenomen- waarop na te melden beslissing steunt, tot de overtuiging gekomen en acht wettig bewezen dat verdachte het sub 2, incidentnummer 14, 16, 20, gedeeltelijk, als hierna te melden, en incidentnummer 18 integraal, het sub 4 in de eerste plaats onder b en het sub 4 in de tweede plaats, tenlastegelegde, heeft begaan, met dien verstande dat: 2. hij in de periode van 21 december 2006 tot en met 4 augustus 2007 in de gemeente Enschede en Gronau, telkens tezamen en in vereniging met een ander of anderen, telkens met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen, enig geldbedrag, te weten: dossier P 2, incidentnummer 14: - op 21 december 2006 uit een pin-/betaalautomaat bij het Holland Casino (N.S.C.) in Enschede een geldbedrag van 1800 euro, toebehorende aan [slachtoffer B], en dossier P 4, incidentnummer 16: - op 4 augustus 2007 uit een pin-/automaat bij de RABO-bank in Enschede (aan de Raiffeisenstraat) een geldbedrag van 1050 euro, toebehorende aan [slachtoffer C], en dossier P 6, incidentnummer 18: - op 31 mei 2007 uit een pin-/betaalautomaat bij de Mediamarkt in Enschede een geldbedrag van 179 euro (voor een Sony PSP), en - op 31 mei 2007 uit een pin-/betaalautomaat bij Ruby Style in Enschede een geldbedrag van 225 euro (voor kleding), en - op 31 mei 2007 uit een pin-/betaalautomaat bij Fares Juweliers in Enschede een geldbedrag van 3270 euro (voor een ketting), toebehorende aan [slachtoffer E], en dossier P 8, incidentnummer 20: - op 24 december 2006 uit een pin-/betaalautomaat bij de Postbank in Gronau, een geldbedrag van 500 euro, - op 24 december 2006 uit een pin-/betaalautomaat bij de Sparkasse in Gronau, een geldbedrag van 500 euro, toebehorende aan [slachtoffer F], waarbij verdachte en zijn mededader(s) zich telkens de toegang tot de plaats des misdrijfs hebben verschaft en het weg te nemen goed onder hun bereik hebben gebracht door middel van een valse sleutel; 4. hij in de periode van 1 november 2006 tot en met 12 oktober 2007, in Nederland, met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid b) [slachtoffer K] heeft bewogen tot de afgifte van een geldbedrag van 300 euro, hebbende verdachte toen aldaar met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - in strijd met de waarheid: - zich voorgedaan als betrouwbare contractspartner en - zich voorgedaan als eigenaar/bezitter van een spelcomputer (X-box) en die [slachtoffer K] toegezegd of beloofd om bovengenoemd goed te leveren, waardoor die [slachtoffer K] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte; en hij in de periode van 1 november 2006 tot en met 12 oktober 2007 in de gemeente Enschede, opzettelijk 400 euro, toebehorende aan [slachtoffer I], welk geldbedrag verdachte anders dan door misdrijf, te weten op basis van een overeenkomst en/of afspraak, onder zich had, wederrechtelijk zich heeft toegeëigend; Tot deze beslissing geven reden de in die bewijsmiddelen voorkomende feiten en omstandig¬heden, waarbij de inhoud van die bewijsmiddelen telkens alleen is gebezigd tot bewijs van het feit, waarop die inhoud bijzonderlijk betrekking heeft. De rechtbank acht niet bewezen hetgeen verdachte sub 2, incidentnummer 14, 16, 20, gedeeltelijk, als hiervoor vermeld, en incidentnummer 18 integraal, het sub 4 in de eerste plaats onder b en het sub 4 in de tweede plaats, meer of anders is tenlaste¬ge¬legd, zodat hij daarvan behoort te worden vrij gespro¬ken. Het bewezene levert op: - voor wat betreft sub 2 incidentnummer 14, 16, 20, gedeeltelijk, als hiervoor vermeld, en incidentnummer 18 integraal - het misdrijf: "Diefstal door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft verschaft en het weg te nemen goed onder zijn bereikt heeft gebracht door middel van valse sleutels". strafbaar gesteld bij artikel 311 juncto artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht, meermalen gepleegd; ten aanzien van de feiten die in Duitsland zijn gepleegd overweegt de rechtbank dat op die feiten door de wet van het land waar het mede is begaan (Duitsland) straf is gesteld. - voor wat betreft sub 4 in de eerste plaats onder b - het misdrijf: "Oplichting". strafbaar gesteld bij artikel 326 van het Wetboek van Strafrecht; - voor wat betreft sub 4 in de tweede plaats - het misdrijf: "Verduistering". strafbaar gesteld bij artikel 321 van het Wetboek van Strafrecht; De verdachte is deswege strafbaar nu van geen zijn strafbaarheid uitsluitende omstandig¬heid is gebleken. De rechtbank overweegt voor wat de straf betreft, dat op grond van de aard van de feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn gepleegd en de persoon van verdachte, zoals een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, aan verdachte de straf en maatregel behoren te worden opgelegd, zoals deze hierna zullen worden bepaald, waarbij nog het volgende is overwogen: Verdachte heeft zich aan een aanzienlijk aantal strafbare feiten, te weten vermogensdelicten, schuldig gemaakt. Deze vermogensmisdrijven houden een aantasting in van de levenssfeer van de benadeelden, die niet alleen materieel nadeel lijden, maar ook immaterieel in de vorm van gevoelens van onzekerheid en onveiligheid. Uit het documentatieblad van verdachte blijkt dat hij reeds vele keren is veroordeeld ter zake van het plegen van (gekwalificeerde) vermogensmisdrijven. De in die veroordelingen gelegen waarschuwingen sorteren kennelijk geen enkel effect. Gelet op dit alles en met name op de ernst van de feiten, is naar het oordeel van de rechtbank een geheel onvoorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats. De officier van justitie heeft in haar requisitoir de rechtbank gevraagd om bij de straf¬oplegging rekening te houden met de omstandigheid dat de gehandicapte jongens van het voetbalteam, het G-team, door verdachten zijn bedreigd en opgelicht en dat er door verdachten bedrijven en auto's op hun naam zijn gezet, waardoor zij zouden leven met een grote angst voor verdachten en sommigen van hen enorme schulden hebben gekregen, bestaande uit onder meer fiscale aanslagen en CJIB boetes. Voorts heeft de officier van justitie gevraagd om er eveneens rekening mee te houden dat verdachten deel uit maakten van een grote groep criminelen, die bejaarde- en kwetsbare mensen hun geld en pasjes afpakten door middel van onder andere inbraken en babbeltrucs. De rechtbank kan en zal geen rekening houden met deze omstandigheden. De officier van justitie heeft ervoor gekozen deze feiten niet op de tenlastelegging te zetten. Ook het door de rechtbank nietig verklaarde feit 3 zag niet op die feiten, maar betrof een overtreding van de Wegenverkeerswet, volgens de officier van justitie gepleegd door de jongens van het G-team, waarbij verdachte medeplichtig zou zijn geweest. Het stond de officier van justitie vrij om verdachten te vervolgen voor door haar genoemde oplichting van de gehandicapte jongens en de deelneming aan een criminele organisatie. Nu zij er echter voor gekozen heeft deze feiten niet aan de rechtbank voor te leggen kan de rechtbank hiermee geen rekening houden bij de straftoemeting. De rechtbank merkt nog op dat de officier van justitie door in haar requisitoir zo uitgebreid bij deze feiten stil te staan, voor het publiek een ander beeld heeft geschetst van hetgeen in deze strafzaak aan de rechtbank is voorgelegd. De rechtbank heeft bij de straftoemeting wel rekening gehouden met alle op de tenlastelegging vermelde ad-info gevoegde zaken, die verdachte ter terechtzitting heeft bekend en waarvoor de officier van justitie de verdachte niet nogmaals zal vervolgen. De rechtbank komt gelet op het vorenstaande tot de straf, gelijk hierna te melden. De rechtbank is van oordeel dat de onder verdachte inbeslaggenomen, nog niet teruggegeven, voorwerpen, genoemd op de aan dit vonnis gehechte beslaglijst onder de nummers 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18 en 19, vatbaar zijn voor verbeurdverkla¬ring, nu met behulp van die aan verdachte toebehorende voorwerpen het aan verdachte tenlastegelegde en bewezen¬ver¬klaarde is begaan. Bij de verbeurdverklaring heeft de rechtbank op de voet van artikel 24 Wetboek van Strafrecht rekening gehouden met de financiële draagkracht van verdachte. Met betrekking tot de onder verdachte inbeslaggenomen voorwerpen, genoemd op de aan dit vonnis gehechte beslaglijst onder de nummers 5, 13 en 15 zal de rechtbank bepalen dat die voorwerpen aan verdachte behoren te worden teruggegeven. (Civiele vordering) De rechtbank overweegt verder, dat, ter zake het sub 1 tenlastegelegde, zich via het voorgeschreven 'voegingsformulier' ter terechtzitting (zie 51b, lid 2 Sv) als benadeelde partij heeft gevoegd, in het strafproces: [slachtoffer A], wonende te [woonadres], en hij op de voet van artikel 51b, lid 1 Wetboek van Strafvordering opgave heeft gedaan van de vordering tot schadevergoeding als benadeelde partij tot een totaalbedrag van Euro 677,--. Naar het oordeel van de rechtbank is de vordering van [slachtoffer A], wonende te [woonadres], geheel ongegrond, nu verdachte van het feit, waarop de vordering betrekking heeft wordt vrijgesproken. De civiele vordering dient daarom niet-ontvankelijk verklaard te worden. De rechtbank overweegt verder, dat, ter zake het sub 2 tenlastegelegde, zich via het voorgeschreven 'voegingsformulier' ter terechtzitting (zie 51b, lid 2 Sv) als benadeelde partijen hebben gevoegd, in het strafproces: - [slachtoffer D], wonende te [woonadres], tot een bedrag van Euro 3.650,--; - [slachtoffer E], wonende te [woonadres], tot een bedrag van Euro 4.924,--; - [slachtoffer F], wonende te [woonadres], tot een bedrag van Euro 2.800,-- - [slachtoffer G], wonende te [woonadres], tot een bedrag van Euro 6.401,85; - [slachtoffer H], wonende te [woonadres], tot een bedrag van Euro 6.250,--; Naar het oordeel van de rechtbank is de vordering van [slachtoffer D], wonende te [woonadres], tot een bedrag van Euro 1.050,-- gegrond, aangezien is komen vast te staan dat haar, op grond van de gebezigde bewijsmiddelen en hetgeen verder ter terechtzitting met betrekking tot haar vordering is gebleken, rechtstreeks schade is toegebracht door het aan verdachte onder sub 2 tenlastegelegde en thans bewezen verklaarde feit, met niet-ontvankelijk verklaring van haar vordering voor het overige. Naar het oordeel van de rechtbank is de vordering van [slachtoffer E], wonende te [woonadres], geheel gegrond, aangezien is komen vast te staan dat hem, op grond van de gebezigde bewijsmiddelen en hetgeen verder ter terechtzitting met betrekking tot zijn vordering is gebleken, rechtstreeks schade is toegebracht door het aan verdachte onder sub 2 tenlastegelegde en thans bewezen verklaarde feit. De vordering kan derhalve integraal worden toegewezen. Naar het oordeel van de rechtbank is de vordering van [slachtoffer F], wonende te [woonadres], tot een bedrag van Euro 1.000,-- gegrond, aangezien is komen vast te staan dat hem, op grond van de gebezigde bewijsmiddelen en hetgeen verder ter terechtzitting met betrekking tot zijn vordering is gebleken, rechtstreeks schade is toegebracht door het aan verdachte onder sub 2 tenlastegelegde en thans bewezen verklaarde feit, met niet-ontvankelijk verklaring van zijn vordering voor het overige. Naar het oordeel van de rechtbank zijn de vorderingen van [slachtoffer G], wonende te [woonadres], en van [slachtoffer H], wonende te [woonadres], geheel ongegrond, nu verdachte van het feit, waarop die vorderingen betrekking hebben, wordt vrijgesproken. Die civiele vorderingen dienen daarom niet-ontvankelijk verklaard te worden. De rechtbank overweegt verder, dat, ter zake het sub 4 in de eerste en/of in de tweede plaats tenlastegelegde, zich via het voorgeschreven 'voegingsformulier' ter terechtzitting (zie 51b, lid 2 Sv) als benadeelde partijen hebben gevoegd, in het strafproces: - [slachtoffer I], wonende te [woonadres], tot een bedrag van Euro 400,--; - [slachtoffer K], wonende te [woonadres], tot een bedrag van Euro 307,60. Naar het oordeel van de rechtbank zijn de vorderingen van [slachtoffer I], wonende te [woonadres], en [slachtoffer K], wonende te [woonadres], geheel gegrond, aangezien is komen vast te staan dat hen, op grond van de gebezigde bewijsmiddelen en hetgeen verder ter terechtzitting met betrekking tot hun vordering is gebleken, rechtstreeks schade is toegebracht door het aan verdachte onder sub 4 tenlastegelegde en thans bewezen verklaarde feiten. De vorderingen kunnen derhalve integraal worden toegewezen. De rechtbank zal bij de thans toegewezen vorderingen tevens de maatregel bedoeld in artikel 36f Wetboek van Strafrecht opleggen, aangezien de verdachte jegens het slachtoffers naar burgerlijk recht (mede) aansprakelijk is voor de schade die door de strafbare feiten is toegebracht. De na te noemen straf en maatregel zijn gegrond, behalve op voormelde artikelen, op de artikelen 10, 24c, 27, 36f en 57 van het Wetboek van Strafrecht. R E C H T D O E N D E: Verklaart niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen verdachte sub 1, sub 2, incidentnummer 14, 16, 20, gedeeltelijk, als hiervoor vermeld, en incidentnummer 72 en 73, alsmede sub 4 in de eerste plaats onder a is tenlastegelegd; Spreekt hem daarvan vrij; Verklaart bewezen, dat het sub 2, incidentnummer 14, 16, 20, gedeeltelijk, als hiervoor vermeld, incidentnummer 18 integraal, het sub 4 in de eerste plaats onder b en het sub 4 in de tweede plaats tenlastegelegde, in voege als boven¬om¬schreven door verdachte is begaan; Verstaat, dat het aldus bewezenverklaarde oplevert de strafbare feiten zoals hierboven vermeld; Verklaart verdachte deswege strafbaar; Veroordeelt verdachte te dier zake tot een gevangenisstraf voor de tijd van VIJFTIEN MAANDEN; Beveelt dat de tijd door veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzeke¬ring en in voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van het onvoor¬waardelijke deel van de hem opgelegde gevangenisstraf geheel zal worden in mindering gebracht. Verklaart verbeurd de onder verdachte inbeslaggenomen voorwerpen, genoemd onder de nummers 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18 en 19 op de aan dit vonnis gehechte beslaglijst. Gelast de teruggave aan verdachte van de onder verdachte inbeslaggenomen voorwerpen, genoemd onder de nummers 5, 13 en 15 op de aan dit vonnis gehechte beslaglijst. Verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte sub 2, incidentnummer 14, 16, 20, gedeeltelijk, als hiervoor vermeld, incidentnummer 18 integraal, sub 4 in de eerste plaats onder b en sub 4 in de tweede plaats meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt hem daarvan vrij; Veroordeelt verdachte, terzake het sub 2 tenlastegelegde feit, tot betaling aan de benadeelde partij, [slachtoffer D], wonende te [woonadres], van een bedrag groot Euro 1.050,--. Veroordeelt verdachte voorts in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsmede in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering. Legt de maatregel op dat verdachte verplicht is, terzake het sub 2 tenlastegelegde feit, tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag groot Euro 1.050,--, zulks ten behoeve van de benadeelde partij, [slachtoffer D], voornoemd, met bevel, voor het geval dat volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, dat vervangende hechtenis voor de tijd van 21 dagen zal worden toegepast. Verstaat, indien verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van genoemd bedrag ten behoeve van de benadeelde partij, [slachtoffer D], voornoemd, dat daarmee de verplichting van verdachte om aan die benadeelde partij dat bedrag te betalen komt te vervallen, en andersom, indien verdachte aan genoemde benadeelde partij dat bedrag heeft betaald, daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat van dat bedrag ten behoeve van de benadeelde partij komt te vervallen. Veroordeelt verdachte, terzake het sub 2 tenlastegelegde feit, tot betaling aan de benadeelde partij, [slachtoffer E], wonende te [woonadres], van een bedrag van Euro 4.924,--, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 31 mei 2007 tot de dag der algehele voldoening. Veroordeelt verdachte voorts in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsmede in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering. Legt de maatregel op dat verdachte verplicht is, terzake het sub 2 tenlastegelegde feit, tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag groot Euro 4.924,---, zulks ten behoeve van de benadeelde partij, [slachtoffer E], voornoemd, met bevel, voor het geval dat volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, dat vervangende hechtenis voor de tijd van 98 dagen zal worden toegepast. Verstaat, indien verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van genoemd bedrag ten behoeve van de benadeelde partij, [slachtoffer E], voornoemd, dat daarmee de verplichting van verdachte om aan die benadeelde partij dat bedrag te betalen komt te vervallen, en andersom, indien verdachte aan genoemde benadeelde partij dat bedrag heeft betaald, daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat van dat bedrag ten behoeve van de benadeelde partij komt te vervallen. Veroordeelt verdachte, terzake het sub 2 tenlastegelegde feit, tot betaling aan de benadeelde partij, [slachtoffer F], wonende te [woonadres], van een bedrag van Euro 1.000,--. Veroordeelt verdachte voorts in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsmede in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering. Legt de maatregel op dat verdachte verplicht is, terzake het sub 2 tenlastegelegde feit, tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag groot Euro 1.000,--, zulks ten behoeve van de benadeelde partij, [slachtoffer F], voornoemd, met bevel, voor het geval dat volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, dat vervangende hechtenis voor de tijd van 20 dagen zal worden toegepast. Verstaat, indien verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van genoemd bedrag ten behoeve van de benadeelde partij, [slachtoffer F], voornoemd, dat daarmee de verplichting van verdachte om aan die benadeelde partij dat bedrag te betalen komt te vervallen, en andersom, indien verdachte aan genoemde benadeelde partij dat bedrag heeft betaald, daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat van dat bedrag ten behoeve van de benadeelde partij komt te vervallen. Veroordeelt verdachte, terzake het sub 4 in de tweede plaats tenlastegelegde feit, tot betaling aan de benadeelde partij, [slachtoffer I], wonende te [woonadres], van een bedrag van Euro 400,--, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 12 oktober 2007 tot de dag der algehele voldoening. Veroordeelt verdachte voorts in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsmede in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering. Legt de maatregel op dat verdachte verplicht is, terzake het sub 4 in de tweede plaats tenlastegelegde feit, tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag groot Euro 400,--, zulks ten behoeve van de benadeelde partij, [slachtoffer I], voornoemd, met bevel, voor het geval dat volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, dat vervangende hechtenis voor de tijd van 8 dagen zal worden toegepast. Verstaat, indien verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van genoemd bedrag ten behoeve van de benadeelde partij, [slachtoffer I], voornoemd, dat daarmee de verplichting van verdachte om aan die benadeelde partij dat bedrag te betalen komt te vervallen, en andersom, indien verdachte aan genoemde benadeelde partij dat bedrag heeft betaald, daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat van dat bedrag ten behoeve van de benadeelde partij komt te vervallen. Veroordeelt verdachte, terzake het sub 4 in de eerste plaats tenlastegelegde feit, tot betaling aan de benadeelde partij, [slachtoffer K], wonende te [woonadres], van een bedrag van Euro 307,60. Veroordeelt verdachte voorts in de kosten van het geding door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, alsmede in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering. Legt de maatregel op dat verdachte verplicht is, terzake het sub 4 in de eerste plaats tenlastegelegde feit, tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag groot Euro 307,60,--, zulks ten behoeve van de benadeelde partij, [slachtoffer K], voornoemd, met bevel, voor het geval dat volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, dat vervangende hechtenis voor de tijd van 6 dagen zal worden toegepast. Verstaat, indien verdachte heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van genoemd bedrag ten behoeve van de benadeelde partij, [slachtoffer K], voornoemd, dat daarmee de verplichting van verdachte om aan die benadeelde partij dat bedrag te betalen komt te vervallen, en andersom, indien verdachte aan genoemde benadeelde partij dat bedrag heeft betaald, daarmee de verplichting tot betaling aan de Staat van dat bedrag ten behoeve van de benadeelde partij komt te vervallen. Bepaalt dat de vordering van de benadeelde partijen: - [slachtoffer A], wonende te [woonadres], - [slachtoffer G], wonende te [woonadres], en - [slachtoffer H], wonende te [woonadres], niet-ontvankelijk is, en dat de benadeelde partijen deze vordering slechts bij de burgerlijke rechter kunnen aanbrengen. Bepaalt dat de vordering van de benadeelde partijen: - [slachtoffer D], wonende te [woonadres], - [slachtoffer F], wonende te [woonadres], voor een deel van Euro 2.600,-- en Euro 1.800,--,-- niet-ontvankelijk is, en dat de benadeelde partij deze vordering slechts bij de burgerlijke rechter kan aanbrengen. Aldus gewezen door mr. Geeve, voorzitter, mrs. Bloebaum en Taalman, rechters, in tegenwoordigheid van Groot, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de rechtbank voornoemd, op 23 september 2008. De rechter, mr. Bloebaum, is wegens uitstedigheid niet in staat dit vonnis te ondertekenen.