Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

BF3238

Datum uitspraak2008-09-26
Datum gepubliceerd2008-09-26
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - meervoudig
Instantie naamRechtbank Maastricht
Zaaknummers03/700187-08
Statusgepubliceerd


Indicatie

De rechtbank heeft de verdachte vanwege verkrachting in een lift veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 1/2 jaar. Zij is, anders dan door de officier van justitie is gevorderd, niet overgegaan tot het opleggen van een terbeschikkingstelling wegens het ontbreken van voldoende relevante informatie.


Uitspraak

RECHTBANK MAASTRICHT Sector Strafrecht Parketnummer: 03/700187-08 Datum uitspraak: 26 september 2008 Dit vonnis is naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 17 juni 2008 en 12 september 2008 op tegenspraak gewezen door de meervoudige kamer voor strafzaken in de zaak tegen [Naam verdachte], geboren te [Geboortegegevens verdachte], wonende te [Woonadres verdachte], thans gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting Limburg Zuid - De Geerhorst te Sittard. De tenlastelegging Aan de verdachte is ten laste gelegd dat hij, verdachte, op of omstreeks 16 maart 2008 te Sittard in de gemeente Sittard-Geleen, door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [Naam slachtoffer] heeft gedwongen tot het ondergaan van (een) handeling(en) die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van voornoemde [Naam slachtoffer], hebbende hij, verdachte, ((een) van) zijn, verdachtes, vinger(s) in de vagina van die [Naam slachtoffer] geduwd/gebracht en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hierin dat hij, verdachte, - een lift van flatgebouw nummer 4 aan de Eisenhowerstraat, waarin hij, verdachte en voornoemde [Naam slachtoffer] zich toen aldaar bevonden heeft geblokkeerd/doen stilstaan/doen stilhouden en/of - tegen voornoemde [Naam slachtoffer] heeft gezegd: "Ik wil alleen je kutje voelen", althans woorden van soortgelijke strekking en/of aard en/of - voornoemde [Naam slachtoffer] in voornoemde lift ten val heeft doen komen/gebracht en/of - voornoemde [Naam slachtoffer] aan haar haren heeft getrokken en/of - meermalen, althans eenmaal, (telkens) het hoofd van voornoemde [Naam slachtoffer] tegen de bodem/vloer en/of tegen de/een wand(en) van voornoemde lift heeft geslagen en/of gedrukt en/of geduwd en/of - de keel/hals van voornoemde [Naam slachtoffer] heeft dichtgeknepen, in elk geval vastgepakt/vastgehouden en/of - tegen voornoemde [Naam slachtoffer] heeft gezegd: "Hou je kop, blijf stil liggen, anders moet ik je dood maken" en/of - de panty van voornoemde [Naam slachtoffer] heeft kapot getrokken en/of (aldus) voor voornoemde [Naam slachtoffer] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan; subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden, dat: hij, verdachte, op of omstreeks 16 maart 2008 te Sittard, in de gemeente Sittard-Geleen, ter uitvoering van het door hem, verdachte, voorgenomen misdrijf om door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [Naam slachtoffer] te dwingen tot het ondergaan van (een) handeling(en) die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van voornoemde [Naam slachtoffer], met genoemd oogmerk met ((een) van) zijn, verdachtes, vinger(s) (over) de vagina van voornoemde [Naam slachtoffer] heeft betast en/of heeft gewreven en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hierin, dat hij, verdachte, - een lift van flatgebouw nummer 4 aan de Eisenhowerstraat, waarin hij, verdachte en voornoemde [Naam slachtoffer] zich toen aldaar bevonden heeft geblokkeerd/doen stilstaan/doen stilhouden en/of - tegen voornoemde [Naam slachtoffer] heeft gezegd: "Ik wil alleen je kutje voelen", althans woorden van soortgelijke strekking en/of aard en/of - voornoemde [Naam slachtoffer] in voornoemde lift ten val heeft doen komen/gebracht en/of - voornoemde [Naam slachtoffer] aan haar haren heeft getrokken en/of - meermalen, althans eenmaal, (telkens) het hoofd van voornoemde [Naam slachtoffer] tegen de bodem/vloer en/of tegen de/een wand(en) van voornoemde lift heeft geslagen en/of gedrukt en/of geduwd en/of - de keel/hals van voornoemde [Naam slachtoffer] heeft dichtgeknepen, in elk geval vastgepakt/vastgehouden en/of - tegen voornoemde [Naam slachtoffer] heeft gezegd: "Hou je kop, blijf stil liggen, anders moet ik je dood maken" en/of - de panty van voornoemde [Naam slachtoffer] heeft kapot getrokken en/of (aldus) voor voornoemde [Naam slachtoffer] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid; meer subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden, dat: hij, verdachte, op of omstreeks 16 maart 2008 te Sittard, in de gemeente Sittard-Geleen, door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [Naam slachtoffer] heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige handeling(en), bestaande uit het betasten van en/of uit het wrijven over de vagina van voornoemde [Naam slachtoffer] en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hierin, dat hij, verdachte, - een lift van flatgebouw nummer 4 aan de Eisenhowerstraat, waarin hij, verdachte en voornoemde [Naam slachtoffer] zich toen aldaar bevonden heeft geblokkeerd/doen stilstaan/doen stilhouden en/of - tegen voornoemde [Naam slachtoffer] heeft gezegd: "Ik wil alleen je kutje voelen", althans woorden van soortgelijke strekking en/of aard en/of - voornoemde [Naam slachtoffer] in voornoemde lift ten val heeft doen komen/gebracht en/of - voornoemde [Naam slachtoffer] aan haar haren heeft getrokken en/of - meermalen, althans eenmaal, (telkens) het hoofd van voornoemde [Naam slachtoffer] tegen de bodem/vloer en/of tegen de/een wand(en) van voornoemde lift heeft geslagen en/of gedrukt en/of geduwd en/of - de keel/hals van voornoemde [Naam slachtoffer] heeft dichtgeknepen, in elk geval vastgepakt/vastgehouden en/of - tegen voornoemde [Naam slachtoffer] heeft gezegd: "Hou je kop, blijf stil liggen, anders moet ik je dood maken" en/of - de panty van voornoemde [Naam slachtoffer] heeft kapot getrokken en/of (aldus) voor voornoemde [Naam slachtoffer] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan; meer subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden, dat: hij, verdachte, op of omstreeks 16 maart 2008 te Sittard, in de gemeente Sittard-Geleen, ter uitvoering van het door hem, verdachte, voorgenomen misdrijf om aan een persoon genaamd [Naam slachtoffer], opzettelijk zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, met dat opzet meermalen, althans eenmaal (telkens) het hoofd van voornoemde [Naam slachtoffer] tegen de bodem en/of tegen de/een wand(en) van een lift, waarin hij, verdachte en voornoemde [Naam slachtoffer] zich toen aldaar bevonden, heeft geslagen en/of (in) de keel/hals van voornoemde [Naam slachtoffer] heeft (dicht)geknepen, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid; meest subsidiair, althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden, dat: hij, verdachte, op of omstreeks 16 maart 2008 te Sittard, in de gemeente Sittard-Geleen, opzettelijk mishandelend [Naam slachtoffer] meermalen, althans eenmaal (telkens) tegen haar hoofd heeft geslagen en/of gestompt en/of (telkens) het hoofd van voornoemde [Naam slachtoffer] tegen de bodem/vloer en/of tegen de/een wand(en) van een lift, waarin hij, verdachte en voornoemde [Naam slachtoffer] zich toen aldaar bevonden, heeft geslagen en/of gedrukt en/of geduwd en/of (telkens) (in) de keel/hals van voornoemde [Naam slachtoffer] heeft (dicht)geknepen en/of (telkens) aan de haren van voornoemde [Naam slachtoffer] heeft getrokken, waardoor voornoemde [Naam slachtoffer] letsel heeft bekomen en/of pijn heeft ondervonden. De bewezenverklaring De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het primair ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat hij op 16 maart 2008 te Sittard in de gemeente Sittard-Geleen door geweld en bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid [Naam slachtoffer] heeft gedwongen tot het ondergaan van een handeling die bestond uit het seksueel binnendringen van het lichaam van voornoemde [Naam slachtoffer], hebbende hij, verdachte, zijn vingers in de vagina van die [Naam slachtoffer] gebracht en bestaande dat geweld en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkheid hierin dat hij, verdachte, - tegen voornoemde [Naam slachtoffer] heeft gezegd: "Ik wil alleen je kutje voelen", althans woorden van soortgelijke strekking en/of aard en - voornoemde [Naam slachtoffer] in voornoemde lift ten val heeft gebracht en - voornoemde [Naam slachtoffer] aan haar haren heeft getrokken en - het hoofd van voornoemde [Naam slachtoffer] tegen de bodem/vloer van voornoemde lift heeft geslagen en - tegen voornoemde [Naam slachtoffer] heeft gezegd: "Hou je kop, blijf stil liggen, anders moet ik je dood maken" en - de panty van voornoemde [Naam slachtoffer] heeft kapot getrokken en aldus voor voornoemde [Naam slachtoffer] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan. Bijzondere overwegingen ten aanzien van het bewijs De raadsman heeft aangevoerd dat op de videobeelden van de lift weliswaar te zien is dat verdachte en het slachtoffer in de lift stappen, maar dat verdachte op de tweede verdieping is uitgestapt om een slaapplaats te zoeken. Daarbij wijst de raadsman erop dat verdachte eerst in de lift stapt en dat het slachtoffer pas daarna in de lift stapt. De raadsman wijst er verder op dat het aantreffen van DNA van verdachte op de sleutel van het slachtoffer nog niets zegt over hoe dat DNA daar gekomen is, waarbij hij stelt dat verdachte een bloedneus had en de sleutels mogelijk op de grond zijn gevallen waardoor bloed van verdachte op de sleutel van het slachtoffer kan zijn gekomen. De rechtbank overweegt dienaangaande als volgt. De verdachte heeft ter zitting verklaard dat hij na het slachtoffer de hal van het flatgebouw is ingelopen op zoek naar een slaapplaats. Op camerabeelden die zijn opgenomen in de hal van de flat Eisenhowerstraat [Nummers] is een man te zien, die door verbalisant [Naam verbalisant] is herkend als de verdachte. Op de camerabeelden is verder te zien dat het slachtoffer voor de rechter lift is gaan staan, waarna de verdachte naar de linker lift loopt en vervolgens in de linker lift stapt, waarna ook het slachtoffer in de linker lift stapt. Het feit dat de verdachte zich naar de andere lift dan het slachtoffer heeft begeven en daar is ingestapt, waarna pas het slachtoffer in dezelfde lift is ingestapt sluit echter geenszins uit dat de verdachte, nadat het slachtoffer in de lift is gestapt en de liftdeuren zijn gesloten, op de wijze heeft gehandeld als het slachtoffer heeft verklaard. Bij een meervoudige fotoconfrontatie heeft het slachtoffer de verdachte aangewezen als de dader van het feit. De verklaring van het slachtoffer is consistent en vindt ondersteuning in diverse bewijsmiddelen. Zo heeft het slachtoffer verklaard dat de man in de lift haar panty kapot heeft gescheurd. De panty van het slachtoffer was bij beide bovenbenen kapot gescheurd. Het slachtoffer heeft voorts verklaard dat de man haar met haar hoofd op de grond heeft geslagen. Volgens de geneeskundige verklaring had de vrouw een zodanig forse zwelling en bloeduitstorting rondom haar rechteroog dat het oog niet meer spontaan te openen was. Ook was onder het rechteroog een huidverwonding zichtbaar. Op haar voorhoofd was een rode, streepvormige huidverkleuring van circa acht centimeter zichtbaar. Volgens de forensisch arts Govaerts wijzen de waargenomen letsels op de inwerking van stomp, mechanisch geweld. Het slachtoffer heeft tevens verklaard dat de man in de lift haar GSM kapot heeft geslagen. De kapotte GSM werd op de zesde verdieping bij de liftdeur aangetroffen. Het slachtoffer heeft verder verklaard dat zij met een sleutel van haar sleutelbos heeft gestoken naar de man in de lift en dat zij de man heeft geraakt. Verdachte had een wondje in zijn gezicht en het DNA-profiel aan de sleutel matcht met dat van de verdachte en dat van het slachtoffer. Verder zijn het nagelvuil en de nagels van de linkerhand van het slachtoffer bemonsterd. Het DNA-mengprofiel aan wijsvinger, middelvinger en pink van de linkerhand van het slachtoffer matcht eveneens met dat van verdachte en dat van het slachtoffer. Daar komt bij dat verdachte reeds ongeveer twintig minuten nadat hij in de lift is gestapt weer naar buiten is gelopen, hetgeen zijn verklaring omtrent het zoeken naar een slaapplaats ontkracht, temeer nu hij niet concreet kon aangeven waarom hij zijn “slaapplek” op dat moment heeft verlaten, behalve dat hij een gevoel had dat hem verontrustte. In het licht van al het voorgaande acht de rechtbank het verhaal van de verdachte niet geloofwaardig. De partiële vrijspraak De rechtbank acht niet bewezen hetgeen aan de verdachte primair meer of anders is ten laste gelegd. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken. De bewijsmiddelen De beslissing van de rechtbank, dat het bewezenverklaarde door de verdachte is begaan, steunt op de inhoud van de bewijsmiddelen, houdende de daartoe redengevende feiten en omstandigheden. De kwalificatie Het bewezenverklaarde levert op een strafbaar feit dat moet worden gekwalificeerd als volgt: ten aanzien van primair: verkrachting. De strafbaarheid van de verdachte Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid uitsluit. De verdachte is derhalve strafbaar. De redengeving van de op te leggen straf De officier van justitie heeft een gevangenisstraf van 6 jaren met aftrek conform het bepaalde in artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht en oplegging van de maatregel van terbeschikkingstelling met dwangverpleging gevorderd. Voor het geval de rechtbank niet over zal gaan tot het opleggen van voornoemde maatregel heeft zij een gevangenisstraf van 9 jaren geëist. De officier van justitie heeft oplegging van de maatregel terbeschikkingstelling met dwangverpleging geëist, ondanks dat er geen ‘recent’ advies van ten minste twee gedragskundigen van verschillende disciplines voorhanden is, waarin tot oplegging van deze maatregel geadviseerd wordt, dan wel waaruit kan worden afgeleid dat tot oplegging zou moeten worden overgegaan. De officier van justitie heeft daartoe verwezen naar artikel 37, derde lid, van het Wetboek van Strafrecht, op grond waarvan tot oplegging van voornoemde maatregel ook kan worden overgegaan bij het ontbreken van een zodanig advies, indien het ontbreken berust op de weigering van de verdachte om aan de totstandkoming van een zodanig advies mee te werken. Ter inhoudelijke onderbouwing van het opleggen van de maatregel heeft de officier van justitie naar psychologische en psychiatrische rapporten betreffende verdachte uit 2006 en met name uit 2002 verwezen. De raadsman bepleit primair vrijspraak van het tenlastegelegde en subsidiair vraagt hij verdachte niet ter beschikking te stellen. De rechtbank overweegt dienaangaande het volgende. Oplegging van de maatregel terbeschikkingstelling is bedoeld voor verdachten bij wie tijdens het begaan van het feit een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens bestond. Voor oplegging van deze maatregel verklaart artikel 37a, derde lid, het tweede en derde lid van artikel 37 van het Wetboek van Strafrecht van overeenkomstige toepassing. Vanwege de medische component in verband met de ingrijpendheid van de maatregel eist het tweede lid van artikel 37 van het Wetboek van Strafrecht een recent advies van twee gedragsdeskundigen van twee verschillende disciplines. Slechts als de betrokkene medewerking aan het onderzoek ten behoeve van het advies weigert, mag de rechter ook zonder een dergelijk recent advies tot oplegging van de maatregel overgaan. Maar ook dan dient hij over informatie te beschikken op grond waarvan hij kan concluderen dat bij de verdachte tijdens het begaan van het feit een gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de geestvermogens bestond. In de rapporten van 2008 en 2006 hebben de deskundigen aangegeven dat zij vanwege onvoldoende medewerking van de verdachte geen diagnostische conclusie kunnen trekken en geen deskundig advies kunnen geven. In 2006 overwegen de A.G.S. de Ranitz, psychiater en P.E. Geurkink, psycholoog, in hun rapport, gedateerd 22 december 2006, pag. 62: ‘Het spectrum aan mogelijke pathologie blijft groot. Het kan zelfs niet worden uitgesloten of aangetoond dat betrokkene geen stoornis heeft’. Het enkele feit dat in de rapporten van 2002 is overwogen dat de betrokkene lijdende is aan ‘alcoholafhankelijkheid en een persoonlijkheidsstoornis met narcistische, psychopathische en afhankelijke kenmerken’ (H.T.Th.M. Corstens, psychiater, in zijn rapport, gedateerd 5 maart 2002, pag. 10) dan wel ‘een gebrekkige ontwikkeling van zijn geestvermogens die in een diagnostische zin te omschrijven is als een persoonlijkheidsstoornis met narcistische en afhankelijke trekken.’ (drs. A.F.J.M. Zegers, psycholoog/neuropsycholoog, in zijn rapport, gedateerd 25 februari 2002, pag. 14), stelt de rechtbank onvoldoende in staat om te kunnen bepalen dat de verdachte thans ter beschikking gesteld dient te worden. In verband met de op te leggen straf overweegt de rechtbank, mede gelet op hetgeen door de officier van justitie en namens de verdachte ter terechtzitting naar voren is gebracht, het volgende. De rechtbank heeft bij de bepaling van de op te leggen straf gelet op de aard en ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezenverklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen. De rechtbank acht een gevangenisstraf aangewezen en heeft voor het bepalen van de duur ervan aansluiting gezocht bij vergelijkbare zaken. De rechtbank acht de wijze waarop de verdachte heeft gehandeld tegen een weerloze vrouw om aan zijn bevrediging te komen zeer laakbaar. Het is algemeen bekend dat dergelijke handelingen diep en langdurig in het leven van een slachtoffer ingrijpen. De rechtbank rekent verdachte dit gedrag zwaar aan. Tevens rekent de rechtbank het de verdachte zwaar aan dat hij reeds twee keer eerder vanwege zedendelicten, waaronder een verkrachting, is veroordeeld. De rechtbank zal daarom overgaan tot het opleggen van een gevangenisstraf voor de duur van drieëeneenhalf jaar. Het beslag Ten aanzien van de hierna te noemen inbeslaggenomen goederen zal de rechtbank de teruggave aan de respectievelijke eigenaren gelasten. De vordering van de benadeelde partij Ter terechtzitting is het formulier, als bedoeld in artikel 51b, eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering, behandeld, waarbij [Naam slachtoffer], [Adresgegevens slachtoffer], zich ter zake van haar vordering tot schadevergoeding als benadeelde partij in het strafproces heeft gevoegd. De officier van justitie is van mening dat de vordering tot een bedrag van € 3.965,11, te vermeerderen met de wettelijke rente kan worden toegewezen. De raadsman heeft zich primair, vanwege de door hem bepleite vrijspraak, op het standpunt gesteld dat de rechtbank aan deze vordering niet toekomt. Subsidiair heeft hij zich gerefereerd. De rechtbank wijst de volledige vordering ad € 4.195,11 toe, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 16 maart 2008 tot de dag der algehele voldoening. Naar het oordeel van de rechtbank is uit het onderzoek ter terechtzitting komen vast te staan dat aan de benadeelde partij [Naam slachtoffer] door het primair bewezen verklaarde strafbare feit rechtstreeks materiële schade is toegebracht tot een bedrag van € 1.195,11. Tevens is komen vast te staan dat aan voornoemde benadeelde partij [Naam slachtoffer] door het hiervoor primair bewezen verklaarde strafbare feit rechtstreeks immateriële schade is toegebracht, die door de rechtbank wordt vastgesteld op een bedrag van € 3.000,-. De rechtbank zal daarbij bepalen dat het bedrag aan immateriële schade als voorschot zal worden toegekend, nu niet duidelijk is of er reeds een eindtoestand is bereikt. Nu de verdachte ter zake van het hiervoor primair bewezen verklaarde strafbare feit zal worden veroordeeld en hij naar burgerlijk recht jegens het slachtoffer [Naam slachtoffer] aansprakelijk is voor de schade die door dat strafbare feit is toegebracht, heeft de rechtbank tot het opleggen van nader te noemen maatregel besloten. De toepasselijke wettelijke bepalingen De op te leggen straf is gegrond op de artikelen 24c, 36f, 63 en 242 van het Wetboek van Strafrecht. DE BESLISSINGEN: De rechtbank - verklaart wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte het primair ten laste gelegde, zoals hiervoor is omschreven, heeft begaan; - verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte primair meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt hem daarvan vrij; - verklaart dat het bewezenverklaarde het hiervoor vermelde strafbare feit oplevert en dat de verdachte strafbaar is; - veroordeelt de verdachte voor het hiervoor bewezenverklaarde tot een gevangenisstraf voor de tijd van DRIE jaren en ZES maanden; - beveelt dat de tijd door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis doorgebracht, bij de uitvoering van de aan veroordeelde opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht; - gelast de teruggave van de volgende in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen: 2008036143 2 3 cd-roms met camerabeelden uit en rondom flat 4, aan de Vereniging van Eigenaren van flat 4 gelegen aan de Eisenhowerstraat te Sittard; - gelast de teruggave van de volgende in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerpen: 20300182306 3 1 grijze GSM, Nokia 9500; 20300182306 4 1 papier, RABOBANK, pinbon nummer 382150; 20300182306 5 1 papier, kassabon Albert Heijn d.d. 15-03-2008; 20300182306 9 1 bruine rugzak, inhoud: kleding, brieven, adapter aan verdachte; - gelast de teruggave van het volgende in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp: 2008036143 6 1 cd-rom met beelden van bewakingscamera hal, aan Politie Limburg-Zuid, district Sittard; - gelast de teruggave van het volgende in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp: 2008036143 7 1 compact discvideo, bewakingsbeelden pinautomaat Tempelplein Sittard, aan Rabobank, Markt 5 6161 GE Geleen, gemeente Sittard-Geleen; - gelast de teruggave van het volgende in beslag genomen, nog niet teruggegeven voorwerp: 2008036143 8 1 compact discvideo, bewakingsbeelden Albert Heijn, aan Albert Heijn, Rijksweg Zuid 208, 6134 AG Sittard, gemeente Sittard-Geleen; - veroordeelt verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [Naam slachtoffer], [Adresgegevens slachtoffer] te betalen een bedrag van € 4195,11 (zegge: VIERDUIZENDEENHONDERDVIJFENNEGENTIG euro en ELF eurocent), te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 16 maart 2008 tot aan de dag van volledige voldoening, zijnde een bedrag van € 1195,11 aan materiële schade en een bedrag van € 3000,- bij wijze van voorschot aan immateriële schade; - veroordeelt verdachte tevens in de kosten van de benadeelde partij [Naam slachtoffer] tot nu toe gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken, tot op heden begroot op nihil; - legt aan verdachte de verplichting op aan de staat, ten behoeve van het slachtoffer [Naam slachtoffer] voornoemd bedrag te betalen, bij niet betaling te vervangen door 83 dagen hechtenis, met dien verstande dat toepassing van de vervangende hechtenis de betalingsverplichting niet opheft; - bepaalt dat bij voldoening van de schademaatregel de betalingsverplichting aan de benadeelde partij [Naam slachtoffer] vervalt en omgekeerd. Dit vonnis is aldus gewezen door mr. J. Wöretshofer, voorzitter, mr. M. Senden en mr. P. Kistemaker, rechters, in tegenwoordigheid van mr. J.M. Schuwirth, griffier, en uitgesproken ter openbare zitting van deze rechtbank op 26 september 2008.