Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

BF3954

Datum uitspraak2008-09-26
Datum gepubliceerd2008-10-01
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - meervoudig
Instantie naamRechtbank Assen
Zaaknummers19.830147/08
Statusgepubliceerd


Indicatie

De rechtbank neemt bij de strafoplegging in het bijzonder het volgende in aanmerking. Verdachte heeft gedurende een lange tijd ontucht gepleegd met zijn nichtjes [slachtoffer] en [slachtoffer 2], die nog zeer jong waren toen hij met het plegen van de ontuchtige handelingen begon. Deze gedragingen vormen een ernstige aantasting van de lichamelijke integriteit van de meisjes en kan, naar de ervaring leert, voor de slachtoffers ernstige psychische gevolgen hebben. Verdachte heeft bovendien ernstig misbruik gemaakt van het in hem gestelde vertrouwen en van het overwicht dat hij als volwassene op de meisjes had.


Uitspraak

RECHTBANK ASSEN Sector strafrecht Parketnummer: 19.830147-08 vonnis van de Meervoudige kamer d.d. 26 september 2008 in de zaak van het openbaar ministerie tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1964, thans verblijvende te [plaats van detentie]. Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgehad op 12 september 2008. De verdachte is verschenen, bijgestaan door mr. R.J.J. Bosma, advocaat te Spier. Tenlastelegging De verdachte is bij dagvaarding tenlastegelegd, dat 1. hij op verschillende tijdstippen, althans op enig tijdstip, in of omstreeks de periode van 28 oktober 1994 tot en met 27 oktober 2000, te Hoogeveen, althans in de gemeente Hoogeveen, met [slachtoffer], geboren [geboortedatum] 1988, die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, (telkens) een of meer handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer], hebbende verdachte (telkens) zijn, verdachte's, penis in de mond van die [slachtoffer] geduwd/gebracht; althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, terzake dat hij op verschillende tijdstippen, althans op enig tijdstip, in of omstreeks de periode van 28 oktober 1994 tot en met 27 oktober 2000, te Hoogeveen, (telkens) door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer] heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige handeling(en), bestaande (telkens) uit - het brengen/duwen van zijn, verdachte's, penis in de mond van die [slachtoffer] en/of - het door die [slachtoffer] doen/laten vastpakken van en/of trekken aan zijn, verdachte's penis en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hierin dat verdachte - gebruik heeft gemaakt van het (grote) leeftijdverschil tussen verdachte en die [slachtoffer] en/of het uit het grote leeftijdsverschil voortvloeiende overwicht van verdachte op die [slachtoffer] en/of - gebruik heeft gemaakt van het gegeven dat in de cultuur, waarin verdachte en die [slachtoffer] leven, het moeilijk is om een verzoek van een ouder persoon af te wijzen, waardoor die [slachtoffer] de eis/het verzoek van verdachte om seksuele handelingen bij verdachte te plegen en/of toe te laten moeilijk/niet kon weerstaan/weigeren; althans, indien ook terzake van het laatstvermelde geen veroordeling mocht volgen, terzake dat hij in of omstreeks de periode van 28 oktober 1994 tot en met 27 oktober 2000, te Hoogeveen, althans in de gemeente Hoogeveen, met [slachtoffer], geboren op [geboortedatum] 1988, die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, meermalen, althans eenmaal, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande in het ontuchtig - brengen/duwen van zijn, verdachte's, penis in de mond van die [slachtoffer] en/of - door die [slachtoffer] doen/laten vastpakken van en/of trekken aan zijn, verdachte's penis; 2. hij op verschillende tijdstippen, althans op enig tijdstip, in of omstreeks de periode van 28 oktober 2000 tot en met 27 oktober 2003, te Hoogeveen, althans in de gemeente Hoogeveen, (telkens) door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer] heeft gedwongen tot het ondergaan van (een) handeling(en) die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer], hebbende verdachte (telkens) - zijn, verdachte's, penis in de mond van die [slachtoffer] geduwd/gebracht en/of - die [slachtoffer] zijn, verdachte's penis doen/laten vastpakken van en/of aan zijn, verdachte's penis laten trekken, en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) (telkens) hierin dat verdachte - gebruik heeft gemaakt van het (grote) leeftijdverschil tussen verdachte en die [slachtoffer] en/of het uit het grote leeftijdsverschil voortvloeiende overwicht van verdachte op die [slachtoffer] en/of - gebruik heeft gemaakt van het gegeven dat in de cultuur, waarin verdachte en die [slachtoffer] leven, het moeilijk is om een verzoek van een ouder persoon af te wijzen, waardoor die [slachtoffer] de eis/ het verzoek van verdachte om seksuele handelingen bij verdachte te plegen en/of toe te laten moeilijk/niet kon weerstaan/weigeren en/of (aldus) voor die [slachtoffer] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan; althans, indien terzake van het vorenstaande geen veroordeling mocht volgen, terzake dat hij op verschillende tijdstippen, althans op enig tijdstip, in of omstreeks de periode van 28 oktober 2000 tot en met 27 oktober 2003, te Hoogeveen, althans in de gemeente Hoogeveen, (telkens) door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer] heeft gedwongen tot het plegen en/of dulden van een of meer ontuchtige handeling(en), bestaande (telkens) uit - het brengen/duwen van zijn, verdachte's, penis in de mond van die [slachtoffer] en/of - het door die [slachtoffer] doen/laten vastpakken van en/of trekken aan zijn, verdachte's penis en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hierin dat verdachte - gebruik heeft gemaakt van het (grote) leeftijdverschil tussen verdachte en die [slachtoffer] en/of het uit het grote leeftijdsverschil voortvloeiende overwicht van verdachte op die [slachtoffer] en/of - gebruik heeft gemaakt van het gegeven dat in de cultuur, waarin verdachte en die [slachtoffer] leven, het moeilijk is om een verzoek van een ouder persoon af te wijzen, waardoor die [slachtoffer] de eis/ het verzoek van verdachte om seksuele handelingen bij verdachte te plegen en/of toe te laten moeilijk/niet kon weerstaan/weigeren; althans, indien ook terzake van het laatstvermelde geen veroordeling mocht volgen, terzake dat hij in of omstreeks de periode van 28 oktober 2000 tot en met 27 oktober 2003, te Hoogeveen, althans in de gemeente Hoogeveen, met [slachtoffer], geboren op [geboortedatum] 1988, die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, meermalen, althans eenmaal, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande in het ontuchtig - brengen/duwen van zijn, verdachte's, penis in de mond van die [slachtoffer] en/of - door die [slachtoffer] doen/laten vastpakken van en/of trekken aan zijn, verdachte's penis; 3. hij in of omstreeks de periode van 1 januari 1999 tot en met 31 december 2001, te Hoogeveen, althans in de gemeente Hoogeveen, met [slachtoffer 2], geboren op [geboortedatum] 1994, die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande hierin dat verdachte die [slachtoffer 2] zijn, verdachte's penis heeft doen/laten vastpakken en/of die [slachtoffer 2] aan zijn, verdachte's penis, heeft doen/laten trekken; Kennelijke taal- en/of schrijffouten in de tenlastelegging worden geacht te zijn verbeterd. De verdachte is daardoor, blijkens het onderzoek ter terechtzitting, niet geschaad in de verdediging. Vrijspraak De verdachte dient van het onder 2 primair en subsidiair tenlastegelegde te worden vrijgesproken, omdat de rechtbank dit niet wettig en overtuigend bewezen acht. De rechtbank acht met name niet bewezen dat verdachte door (bedreiging met) geweld of andere feitelijkheden [slachtoffer] heeft gedwongen tot het ondergaan van ontuchtige handelingen en handelingen die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van het slachtoffer. Bewijsmiddelen Nu verdachte hetgeen de rechtbank bewezen zal verklaren heeft bekend en nadien niet anders heeft verklaard en hij noch zijn raadsvrouw vrijspraak heeft bepleit zal de rechtbank volstaan met een opgave van bewijsmiddelen. - de verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting d.d. 12 september 2008; - de verklaring van aangeefster [slachtoffer]; - de verklaring van aangeefster [slachtoffer 2]. Bewezenverklaring De rechtbank acht wettig bewezen en zij heeft de overtuiging verkregen dat de verdachte het onder 1 primair, 2 meer subsidiair en 3 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat: 1. hij op verschillende tijdstippen in de periode van 28 oktober 1994 tot en met 27 oktober 2000, te Hoogeveen, met [slachtoffer], geboren op [geboortedatum] 1988, die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, telkens handelingen heeft gepleegd, die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer], hebbende verdachte zijn, verdachte's, penis in de mond van die [slachtoffer] gebracht; 2. hij in de periode van 28 oktober 2000 tot en met 27 oktober 2003, te Hoogeveen, met [slachtoffer], geboren op [geboortedatum] 1988, die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, meermalen, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande in het ontuchtig - brengen van zijn, verdachte's, penis in de mond van die [slachtoffer] en - door die [slachtoffer] laten vastpakken van en trekken aan zijn, verdachte's penis; 3. hij in de periode van 1 januari 1999 tot en met 31 december 2001, te Hoogeveen, met [slachtoffer 2], geboren op [geboortedatum] 1994, die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande hierin dat verdachte die [slachtoffer 2] zijn, verdachte's penis heeft laten vastpakken en die [slachtoffer 2] aan zijn, verdachte's penis, heeft laten trekken; Elk bewijsmiddel is slechts gebruikt voor het bewijs van het feit, waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft. De verdachte zal van het onder 1, 2 en 3 meer of anders tenlastegelegde worden vrijgesproken, aangezien de rechtbank dat niet bewezen acht. Kwalificatie Het onder 1 primair bewezen verklaarde levert op: met iemand beneden de leeftijd van twaalf jaren handelingen plegen die mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, strafbaar gesteld bij artikel 244 van het Wetboek van Strafrecht. Het onder 2 meer subsidiair en 3 bewezen verklaarde levert op: met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen, meermalen gepleegd, strafbaar gesteld bij artikel 247 van het Wetboek van Strafrecht. Strafbaarheid De rechtbank heeft kennis genomen van een psychologisch rapport d.d. 18 augustus 2008, opgemaakt door E. de Vrij, klinisch psycholoog. Dit rapport houdt onder meer in als conclusie -zakelijk weergegeven- : 'Er is sprake van een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens in de zin van een verstandelijke beperking. Betrokkene is een zwakbegaafde man met een primitieve seksualiteitsbeleving, een onrijpe gewetensfunctie en onvoldoende controle over seksuele impulsen. Betrokkene heeft nauwelijks probleembesef, laat staan inzicht, en komt er kennelijk ook niet aan toe te beseffen dat hij als oudere verantwoordelijkheid draagt voor een jongere. Een en ander kan de mogelijkheden om het eigen gedrag aan te sturen (enigszins) beperken. Op grond van de lage verstandelijke mogelijkheden, het beperkte morele besef, het bagatelliseren van de ernst van zijn handelen, het ontbreken van slachtofferempathie, de onduidelijke en onrijpe seksualiteitsbeleving heeft betrokkene enigszins beperkte sturingsmogelijkheden en is recidive bepaald niet uit te sluiten. Het tenlastegelegde is hem in enigszins verminderde mate toe te rekenen.' De rechtbank verenigt zich, mede gelet op de toedracht van de feiten en de persoon van de verdachte, met voormelde conclusie en maakt die tot de hare. De rechtbank is derhalve van oordeel, dat het hiervoor bewezen verklaarde aan de verdachte kan worden toegerekend, zij het in enigszins verminderde mate. Strafmotivering De rechtbank neemt bij de bepaling van de hierna te vermelden straffen in aanmerking: - de aard en de ernst van de gepleegde feiten; - de omstandigheden waaronder deze feiten zijn begaan; - hetgeen de rechtbank uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken omtrent de persoon van de verdachte; - de eis van de officier van justitie, te weten: een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 10 jaren en met de bijzondere voorwaarde dat verdachte zich gedurende de proeftijd zal houden aan de aanwijzingen van de reclassering, zolang die instelling dat nodig vindt, ook indien dit een behandeling bij Hoeve Boschoord inhoudt; - het pleidooi van de raadsvrouwe van de verdachte; - de oriëntatiepunten voor de straftoemeting; - de inhoud van het de verdachte betreffende voorlichtingsrapport van de Stichting Reclassering Nederland, d.d. 3 september 2008. De rechtbank neemt bij de strafoplegging in het bijzonder het volgende in aanmerking. Verdachte heeft gedurende een lange tijd ontucht gepleegd met zijn nichtjes [slachtoffer] en [slachtoffer 2], die nog zeer jong waren toen hij met het plegen van de ontuchtige handelingen begon. Deze gedragingen vormen een ernstige aantasting van de lichamelijke integriteit van de meisjes en kan, naar de ervaring leert, voor de slachtoffers ernstige psychische gevolgen hebben. Verdachte heeft bovendien ernstig misbruik gemaakt van het in hem gestelde vertrouwen en van het overwicht dat hij als volwassene op de meisjes had. De rechtbank neemt voorts in aanmerking dat verdachte bij een van de twee nichtjes handelingen heeft verricht die mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam van het slachtoffer. Gelet op hetgeen uit het psychologisch onderzoek naar voren is gekomen met betrekking tot de ontwikkeling van de geestvermogens van verdachte, acht de rechtbank de door de officier van justitie geëiste deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf en de daarbij opgelegde duur van de proeftijd niet passend. De rechtbank zal een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf opleggen van een aanzienlijk kortere duur dan door de officier van justitie is geëist en zal ook bij de duur van de proeftijd rekening houden met hetgeen uit het psychologisch onderzoek is gebleken omtrent de persoon van de verdachte. Toepassing van wetsartikelen De rechtbank heeft mede gelet op de artikelen 14a, 14b, 14c, 14d en 57 van het Wetboek van Strafrecht. Beslissing van de rechtbank De rechtbank verklaart bewezen dat het onder 1 primair, 2 meer subsidiair en 3 tenlastegelegde, zoals hierboven is omschreven, door de verdachte is begaan, stelt vast dat het aldus bewezen verklaarde oplevert de strafbare feiten zoals hierboven is vermeld en verklaart de verdachte deswege strafbaar. De rechtbank verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1, 2 en 3 meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij. De rechtbank veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van 8 maanden waarvan een gedeelte groot 3 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren. De rechtbank beveelt, dat de voorwaardelijk opgelegde straf niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten, op grond, dat de verdachte zich voor het einde van de proeftijd aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt, of gedurende die proeftijd de hierna te vermelden bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd. De rechtbank stelt als bijzondere voorwaarde dat de verdachte zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen hem te geven door of namens de Stichting Reclassering Nederland, arrondissement Assen, zolang deze instelling zulks nodig oordeelt, hetgeen mede inhoudt dat de verdachte mee zal werken aan begeleiding door Hoeve Boschoord en deel zal nemen aan een eventuele cova training, zolang genoemde reclasseringsinstelling zulks nodig oordeelt, echter maximaal voor de tijd van 3 jaren, met opdracht aan die instelling ingevolge art. 14d van het Wetboek van Strafrecht. De rechtbank beveelt dat de tijd die door de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de uitvoering van de opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht. Dit vonnis is gewezen door mr. P.M.L.J. Rooijakkers, voorzitter en mrs. L.J. Hofstra en A.M.E. van der Sluijs, rechters in tegenwoordigheid van mr. E.M. Harbers, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de rechtbank op 26 september 2008.