Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

BG6722

Datum uitspraak2008-11-20
Datum gepubliceerd2008-12-12
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureHoger beroep
Instantie naamGemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba
ZaaknummersH-154/2008
Statusgepubliceerd


Indicatie

Verdachte heeft in minder dan 2 maanden 5 overvallen in woningen, 10 overvallen in restaurants of bedrijven en 2 op straat gepleegd tezamen met anderen. Bij twee overvallen hebben zij de vrouwelijke slachtoffers verkracht. Na aanhouding heeft hij volledig openheid van zaken gegeven en daardoor kon een groot aantal zaken worden opgelost. Hij wil verantwoordelijkheid nemen voor zijn daden en leven beteren. Krijgt 17 jaar.


Uitspraak

Uitspraak: 20 november 2008 Zaaknummer: H-154/2008 Parketnummer: 07.5.0.1.16.641 Tegenspraak GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN EN ARUBA S T R A F V O N N I S gewezen in het hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van het Gerecht in eerste aanleg van de Nederlandse Antillen, zittingsplaats Sint Maarten, van 17 juni 2008 in de strafzaak tegen: [Verdachte] geboren op [datum] 1983 op Sint Maarten, wonende op Sint Maarten, thans gedetineerd in het Huis van Bewaring op Curaçao. Het onderzoek ter terechtzitting Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg van 27 mei 2008, zoals daarvan blijkt uit het proces-verbaal van de terechtzitting, alsmede van dat in hoger beroep van 30 oktober 2008 op Sint Maarten. Het Hof heeft kennis genomen van de vordering van de (waarnemend) procureur-generaal, mr. A.C. van der Schans, en van hetgeen door verdachte en diens raadsvrouw mr. E.Y. Knoppel naar voren is gebracht. De procureur-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep wordt vernietigd en, opnieuw rechtdoende, aan verdachte terzake van de feiten 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 een gevangenisstraf wordt opgelegd voor de duur van 21 jaar, met aftrek van voorarrest. In eerste aanleg is verdachte, terzake van het onder 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 tenlastegelegde (en rekening houdend met de 13 ad informandum gevoegde feiten) veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 25 jaar, met aftrek van voorarrest. De telastelegging Aan de verdachte is tenlastegelegd: 1. (zaak 06) dat verdachte, op of omstreeks 14 september 2007, op het Nederlands Antilliaans gedeelte van het eiland St. Maarten, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) door geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door bedreiging met geweld en/of bedreiging met (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [Slachtoffer van 14 september] en/of [tweede slachtoffer van 14 september] meerdere malen, althans eenmaal, heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen die bestonden uit, of mede bestonden uit, het seksueel binnendringen van het lichaam van die [Slachtoffer van 14 september] en/of [tweede slachtoffer van 14 september], hebbende hij verdachte en/of zijn mededaders - één of meer keren op één of meer tijdstippen (telkens) zijn/hun penis gebracht in de vagina van [Slachtoffer van 14 september] en/of [tweede slachtoffer van 14 september]; bestaande het geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld en/of de bedreiging met (een) andere feitelijkhe(i)d(en) (telkens) hierin dat hij, verdachte en/of zijn mededader(s), [Slachtoffer van 14 september] en/of [tweede slachtoffer van 14 september] heeft/hebben gedreigd door: - een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) meerdere malen, althans eenmaal, op [Slachtoffer van 14 september] en/of [tweede slachtoffer van 14 september] te richten en/of - [Slachtoffer van 14 september] op het bed te gooien en/of - [Slachtoffer van 14 september] haar broek en/of slipje uit te trekken en/of - [Slachtoffer van 14 september] naar zich toe te trekken en/of - [tweede slachtoffer van 14 september] door met een vuurwapen te dreigen te dwingen op bed te gaan liggen en/of - de benen van [tweede slachtoffer van 14 september] met kracht uit elkaar te trekken en/of - tijdens het sexueel binnendringen een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) tegen het hoofd van [tweede slachtoffer van 14 september] te houden; (artikel 248 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen) 2. (zaak 06) dat hij, op of omstreeks 14 september 2007, op het Nederlands Antilliaanse gedeelte van het eiland Sint Maarten, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen, een of meerdere mobiele telefoons en/of een auto (merk Hyundai Atos P-4119) en/of een autosleutel en/of USD 260,- en/of USD 350,- en/of USD 400,- en/of een of meerdere laptops, althans enig goed/geld, geheel of gedeeltelijk toebehorende aan [derde slachtoffer van 14 september] en/of [vierde slachtoffer van 14 september] en/of [Slachtoffer van 14 september] en/of [tweede slachtoffer van 14 september], in ieder geval aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die[derde slachtoffer van 14 september] en/of die [Slachtoffer van 14 september] en/of die [tweede slachtoffer van 14 september], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of één of meer van zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of die bedreiging met geweld heeft bestaan in/uit het - tonen en/of het voorhouden van een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) aan die[derde slachtoffer van 14 september] en/of die [Slachtoffer van 14 september] en/of die [tweede slachtoffer van 14 september] en/of - met een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) binnenstormen, althans betreden, van de woning van die[derde slachtoffer van 14 september] en/of die [Slachtoffer van 14 september] en/of die [tweede slachtoffer van 14 september] en/of - vastbinden van de handen en/of benen van die[derde slachtoffer van 14 september] en/of die [Slachtoffer van 14 september] en/of die [tweede slachtoffer van 14 september] en/of - slaan en schoppen in het gezicht en/of op het lichaam van die[derde slachtoffer van 14 september]; (artikel 325 jo 49 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen) 3. (zaak 11) dat verdachte, op of omstreeks 23 oktober 2007, op het Nederlands Antilliaans gedeelte van het eiland St. Maarten, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) door geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door bedreiging met geweld en/of bedreiging met (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer van 23 oktober] meerdere malen, althans eenmaal, heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen die bestonden uit, of mede bestonden uit, het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer van 23 oktober] hebbende hij verdachte en/of zijn mededaders - één of meer keren op één of meer tijdstippen (telkens) zijn/hun penis gebracht in de vagina van [slachtoffer van 23 oktober] en/of - [slachtoffer van 23 oktober] gedwongen op zijn penis te zuigen bestaande het geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld en/of de bedreiging met (een) andere feitelijkhe(i)d(en) (telkens) hierin dat hij, verdachte en/of zijn mededader(s) , [slachtoffer van 23 oktober] heeft/hebben gedreigd door: - haar een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) en/of een kapmes te tonen en/of - haar handen op haar rug vast te binden en/of - haar broek en/of slipje uit te trekken en/of haar benen te spreiden; (artikel 248 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen) 4. (zaak 11) dat hij, op of omstreeks 23 oktober 2007, op het Nederlands Antilliaanse gedeelte van het eiland Sint Maarten, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen, USD 130,= en/of diverse juwelen/sieraden en /of een mobiele telefoon, althans enig goed/geld, geheel of gedeeltelijk toebehorende aan [slachtoffer van 23 oktober] en/of [tweede slachtoffer van 23 oktober], in ieder geval aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer van 23 oktober] en/of [tweede slachtoffer van 23 oktober], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of één of meer van zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of die bedreiging met geweld heeft bestaan in/uit het - met een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) en/of een kapmes binnenstormen, althans betreden, van de woning van die [slachtoffer van 23 oktober] en/of die [tweeede slachtoffer van 23 oktober] en/of - tonen en/of het voorhouden van een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) en/of een kapmes aan die [slachtoffer van 23 oktober] en/of die [tweede slachtoffer van 23 oktober] en/of - duwen tegen de grond van die [slachtoffer van 23 oktober] en/of die [tweede slachtoffer van 23 oktober] en/of - vastbinden van de handen en/of benen van die [slachtoffer van 23 oktober] en/of die [tweede slachtoffer van 23 oktober] en/of - (vervolgens) toevoegen van de woorden tegen die [slachtoffer van 23 oktober] en/of die [slachtoffer 2 van 23 oktober]: ”don’t move, give the money” en/of “where is the money” en/of “give me the juweleries”, althans woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking; (artikel 325 jo 49 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen) en/of dat hij, op of omstreeks 23 oktober 2007, op het Antilliaanse gedeelte van het eiland Sint Maarten, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen, door geweld en/of bedreiging met geweld, [slachtoffer van 23 oktober] en/of [tweede slachtoffer van 23 oktober] heeft gedwongen tot afgifte van een geldbedrag van USD 130,= en/of diverse juwelen/sieraden en/of een mobiele telefoon, althans enig goed en/of geld, geheel of gedeeltelijk toebehorende aan die [slachtoffer van 23 oktober] en/of [tweede slachtoffer van 23 oktober], in ieder geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn/haar mededaders, welk geweld en/of die bedreiging met geweld heeft bestaan in/uit het - met een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) en/of een kapmes binnenstormen, althans betreden, van de woning van die [slachtoffer van 23 oktober] en/of die [tweede slachtoffer van 23 oktober] en/of - tonen en/of het voorhouden van een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) en/of een kapmes aan die [slachtoffer van 23 oktober] en/of die [tweede slachtoffer van 23 oktober] en/of - duwen tegen de grond van die [slachtoffer van 23 oktober] en/of die [tweede slachtoffer van 23 oktober] en/of - vastbinden van de handen en/of benen van die [slachtoffer van 23 oktober] en/of die [tweede slachtoffer van 23 oktober] en/of - (vervolgens) toevoegen van de woorden tegen die [slachtoffer van 23 oktober] en/of die [slachtoffer 2 van 23 oktober]: ”don’t move, give the money” en/of “where is the money” en/of “give me the juweleries”, althans woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking (artikel 330 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen) 5. (zaak 7) dat hij, op of omstreeks 19 september 2007, op het Frans Antilliaanse gedeelte van het eiland Sint Maarten, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen, diverse juwelen/sieraden en /of een mobiele telefoon, althans enig goed/geld, geheel of gedeeltelijk toebehorende aan [slachtoffer van 19 september], in ieder geval aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer van 19 september], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of één of meer van zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of die bedreiging met geweld heeft bestaan in/uit het - met een of meer (op) vuurwapens (gelijkende voorwerpen) binnenstormen, althans betreden, van de woning van die [slachtoffer van 19 september] en/of - tonen en/of het voorhouden van een of meer (op) vuurwapens (gelijkende voorwerpen) aan die [slachtoffer van 19 september] en/of haar minderjarige kinderen en/of - (vervolgens) toevoegen van de woorden tegen die [slachtoffer van 19 september]: ”give me the money”, althans woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking; (artikel 325 jo 49 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen) 6. (zaak 2) dat hij, op of omstreeks 5 september 2007, op het Nederlands Antilliaanse gedeelte van het eiland Sint Maarten, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een zwarte Jeep Cherokee en/of sieraden en/of een herenhorloge merk Accurist en/of een herenhorloge merk Diesel en/of een Ipod en/of twee Panasonic DVD spelers en/of een Toshiba Viera flatscreen televisietoestel en/of een Coby DVD speler en/of een Pentax Optio digitale camera en/of een Toshiba laptop computer en/of een Samsung E900 mobiele telefoon en/of een Samsung E250 mobiele telefoon en/of twee Nokia mobiele telefoons en/of credit cards en/of een geldbedrag van USD 150,- en/of kledingstukken, althans enig goed/geld, geheel of gedeeltelijk toebehorende aan [slachtoffer van 5 september] en/of [slachtoffer twee van 5 september], in ieder geval aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen voornoemde [slachtoffer van 5 september] en/of [slachtoffer twee van 5 september], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of één of meer van zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren; welk geweld en/of die bedreiging met geweld heeft bestaan in/uit het - vastbinden van [slachtoffer van 5 september] en/of [slachtoffer twee van 5 september] en/of - tonen van een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) en/of een machete en/of - richten van een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) op [slachtoffer twee van 5 september] en/of - zeggen “ if you cooperate we won’t hurt you” en/of “ do what I tell you or I shoot you” en/of - dreigen [slachtoffer van 5 september] en/of [slachtoffer twee van 5 september] vastgebonden in het zwembad te gooien, althans woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking; (artikel 325 jo. 49 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen) en/of dat hij, op of omstreeks 5 september 2007, op het Nederlands Antilliaanse gedeelte van het eiland Sint Maarten, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen, door geweld en/of bedreiging met geweld, [slachtoffer van 5 september] en/of [slachtoffer twee van 5 september] heeft gedwongen tot de afgifte van een zwarte Jeep Cherokee en/of sieraden en/of een herenhorloge merk Accurist en/of een herenhorloge merk Diesel en/of een Ipod en/of twee Panasonic DVD spelers en/of een Toshiba Viera flatscreen televisietoestel en/of een Coby DVD speler en/of een Pentax Optio digitale camera en/of een Toshiba laptop computer en/of een Samsung E900 mobiele telefoon en/of een Samsung E250 mobiele telefoon en/of twee Nokia mobiele telefoons en/of credit cards en/of een geldbedrag van USD 1.200,- en/of kledingstukken, althans enig goed/geld, geheel of gedeeltelijk toebehorende aan [slachtoffer van 5 september] en/of [slachtoffer twee van 5 september], in ieder geval aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte, en/of één of meer van zijn mededader(s), welk geweld en/of die bedreiging met geweld heeft bestaan in/uit het - vastbinden van [slachtoffer van 5 september] en/of [slachtoffer twee van 5 september] en/of - tonen van een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) en/of een machete en/of - richten van een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) op [slachtoffer twee van 5 september] en/of - zeggen “ if you cooperate we won’t hurt you” en/of “ do what I tell you or I shoot you”, en/of - dreigen [slachtoffer van 5 september] en/of [slachtoffer twee van 5 september] vastgebonden in het zwembad te gooien, althans woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking; (artikel 330 jo. 49 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen) 7. (zaak 15) dat hij, op of omstreeks 12 oktober 2007, op het Nederlands Antilliaanse gedeelte van het eiland Sint Maarten, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een geldbedrag van USD 70,- en/of een Motorola mobiele telefoon, en/of een zilverkleurige mobiele telefoon, en/of een Nokia mobiele telefoon althans enig goed/geld, geheel of gedeeltelijk toebehorende aan [slachtoffer van 12 oktober] en/of [slachtoffer twee van 12 oktober] en/of [slachtoffer drie van 12 oktober], in ieder geval aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte en/of zijn mededader(s),welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen voornoemde [slachtoffer van 12 oktober], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of één of meer van zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren; welk geweld en/of die bedreiging met geweld heeft bestaan in/uit het - tonen van een of meer (op) vuurwapens (gelijkende voorwerpen) en/of een machete en/of - richten van een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) op de in het restaurant aanwezige personen, althans op [slachtoffer van 12 oktober]; (artikel 325 jo. 49 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen) Als ad informandum zijn gevoegd zaken waarbij telkens geld en/of goederen werd weggenomen en/of afgegeven met uitzondering van zaak 14, genoemd onder 9: 1) - zaak 01-3 mannen Sand Piper Road- 29 augustus 2007- medeplegen beroving (art 325/330/49) 2) - zaak 03-2 vrouwen Soualiga Road- 5 september 2007 – medeplegen beroving (art 325/330/49) 3) - zaak 09- Robbie’s Lottery Arch Road-23 oktober 2007- medeplegen beroving (art 325/330/49) 4) - zaak 10- Chinees restaurant Garden- 23 oktober 2007- plegen beroving (art 325/330) 5) - zaak 16- Chinees restaurant Lucky Island- september 2007- medeplegen beroving (art 325/330/49) 6) - zaak 18- Subway Cole Bay- 5 september 2007- medeplegen beroving (art 325/330/49) 7) - zaak 20- Chinees restaurant Jin Xiu- 19 augustus 2007- medeplegen beroving (art 325/330/49) 8) - zaak 21- Chinees restaurant Tung Kong- 6 oktober 2007- medeplegen beroving (art 325/330/49) 9) - zaak 22- Atrium Hotel- 14 september 2007- medeplegen beroving (art 325/330/49) 10) - zaak 25- Chinees restaurant Enping- augustus/september 2007- medeplegen beroving (art 325/330/49) 11) - zaak 26- Chinees restaurant Diamond Island- september 2007- pegen beroving (art 325/330) 12) - zaak 27- DVD-Plus- 27 spetmber 2007- plegen beroving (art 325/330) 13) - zaak 28- woning Cole Bay- september 2007- medeplegen beroving (art 325/330/49). Het vonnis waarvan beroep Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het Hof zich daarmee niet verenigt. Bewezenverklaring Wettig en overtuigend wordt bewezen geacht hetgeen de verdachte is tenlastegelegd onder 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7, met dien verstande: 1. (zaak 06) dat verdachte, op 14 september 2007, op het Nederlands Antilliaans gedeelte van het eiland St. Maarten, tezamen en in vereniging met een ander, door geweld en door bedreiging met geweld [Slachtoffer van 14 september] en [tweede slachtoffer van 14 september] heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen die bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die Slachtoffer van 14 september]en [tweede slachtoffer van 14 september], hebbende hij verdachte en zijn mededader - hun penis gebracht in de vagina van Slachtoffer van 14 september]en [tweede slachtoffer van 14 september]; bestaande het geweld en bedreiging met geweld hierin dat hij, verdachte en zijn mededader, Slachtoffer van 14 september]en [tweede slachtoffer van 14 september] hebben gedreigd door: - een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) op Slachtoffer van 14 september]en [tweede slachtoffer van 14 september] te richten en - Slachtoffer van 14 september]op het bed te gooien en - [slachtoffer van 14 september]haar slipje uit te trekken en - [slachtoffer van 14 september]naar zich toe te trekken en - [tweede slachtoffer van 14 september] door met een vuurwapen te dreigen te dwingen op bed te gaan liggen en - de benen van [tweede slachtoffer van 14 september] met kracht uit elkaar te trekken en - tijdens het seksueel binnendringen een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) tegen het hoofd van [tweede slachtoffer van 14 september] te houden; 2. (zaak 06) dat hij, op 14 september 2007, op het Nederlands Antilliaanse gedeelte van het eiland Sint Maarten, tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen, mobiele telefoons en een auto (merk Hyundai Atos P-4119) en een sleutel en USD 260,- en USD 350,- en USD 400,- en meerdere laptops, toebehorende aan [derde slachtoffer van 14 september] en/of[vierde slachtoffer van 14 september] en/of [Slachtoffer van 14 september] en/of [tweede slachtoffer van 14 september], welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen die[derde slachtoffer van 14 september] en/of die [slachtoffer van 14 september]en die [tweede slachtoffer van 14 september], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken, welk geweld en die bedreiging met geweld hebben bestaan in/uit het - tonen van een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) aan die[derde slachtoffer van 14 september] en die [slachtoffer van 14 september]en die [tweede slachtoffer van 14 september] en - met een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) betreden, van de woning van die[derde slachtoffer van 14 september] en die [slachtoffer van 14 september]en die [tweede slachtoffer van 14 september] en - vastbinden van die[derde slachtoffer van 14 september] - slaan en schoppen in het gezicht van die[derde slachtoffer van 14 september]; 3. (zaak 11) dat verdachte, op of omstreeks 23 oktober 2007, op het Nederlands Antilliaans gedeelte van het eiland St. Maarten, tezamen en in vereniging met een ander door geweld en een andere feitelijkheid en door bedreiging met geweld [slachtoffer van 23 oktober] meerdere malen heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen die bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer van 23 oktober] hebbende hij verdachte en zijn mededader - meer keren zijn penis gebracht in de vagina van [slachtoffer van 23 oktober] en - [slachtoffer van 23 oktober] gedwongen op zijn penis te zuigen bestaande het geweld en een andere feitelijkheid en bedreiging met geweld hierin dat hij, verdachte en zijn mededader, [slachtoffer van 23 oktober] hebben gedreigd door: - haar een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) en een kapmes te tonen en - haar handen op haar rug vast te binden en - haar broek en slipje uit te trekken en haar benen te spreiden; 4. (zaak 11) dat hij, op of omstreeks 23 oktober 2007, op het Nederlands Antilliaanse gedeelte van het eiland Sint Maarten, tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen, USD 130,= en diverse juwelen en een mobiele telefoon, toebehorende aan [slachtoffer van 23 oktober] en/of [tweede slachtoffer van 23 oktober], welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer van 23 oktober] en [tweede slachtoffer van 23 oktober], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken, welk geweld en die bedreiging met geweld hebben bestaan in/uit het - met een vuurwapen en een kapmes binnenstormen van de woning van die [slachtoffer van 23 oktober] en die [tweede slachtoffer van 23 oktober] en - tonen voorhouden van een vuurwapen en een kapmes aan die [slachtoffer van 23 oktober] en die [tweede slachtoffer van 23 oktober] en - duwen tegen de grond van die [tweede slachtoffer van 23 oktober] en - vastbinden van de handen en/of benen van die [slachtoffer van 23 oktober] en die [tweede slachtoffer van 23 oktober] en - toevoegen van de woorden tegen die [slachtoffer van 23 oktober] en/of die [slachtoffer 2 van 23 oktober]: ”don’t move, give the money” en “where is the money”, althans woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking; en dat hij, op of omstreeks 23 oktober 2007, op het Antilliaanse gedeelte van het eiland Sint Maarten, tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door geweld en bedreiging met geweld, [slachtoffer van 23 oktober] en [tweede slachtoffer van 23 oktober] heeft gedwongen tot afgifte van diverse juwelen/sieraden toebehorende aan die [slachtoffer van 23 oktober] en/of [tweede slachtoffer van 23 oktober], welk geweld en die bedreiging met geweld heeft bestaan in/uit het - met een vuurwapen en een kapmes binnenstormen van de woning van die [slachtoffer van 23 oktober] en die [tweede slachtoffer van 23 oktober] en - tonen van een vuurwapen en een kapmes aan die [slachtoffer van 23 oktober] en die [tweede slachtoffer van 23 oktober] en - duwen tegen de grond van die [tweede slachtoffer van 23 oktober] en - vastbinden van de handen en/of benen van die [slachtoffer van 23 oktober] en die [tweede slachtoffer van 23 oktober] en - toevoegen van de woorden tegen die [slachtoffer van 23 oktober] en/of die [slachtoffer 2 van 23 oktober]: ”don’t move, give the money” en/of “where is the money”, althans woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking; 5. (zaak 7) dat hij, op 19 september 2007, op het Franse gedeelte van het eiland Sint Maarten, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen, diverse sieraden en een mobiele telefoon, toebehorende aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte en zijn mededaders, welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van bedreiging met geweld tegen [slachtoffer van 19 september], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken, welke bedreiging met geweld heeft bestaan in/uit het - met vuurwapens betreden van de woning van die [slachtoffer van 19 september] en - tonen van vuurwapens aan die [slachtoffer van 19 september]; 6. (zaak 2) dat hij, op 5 september 2007, op het Nederlands Antilliaanse gedeelte van het eiland Sint Maarten, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een zwarte Jeep Cherokee en een herenhorloge merk Accurist en een herenhorloge merk Diesel en een Ipod en twee Panasonic DVD spelers en een Toshiba Viera flatscreen televisietoestel en een Coby DVD speler en een Pentax Optio digitale camera en een Toshiba laptop computer en een Samsung E900 mobiele telefoon en een Samsung E250 mobiele telefoon en twee Nokia mobiele telefoons en credit cards en een geldbedrag en kledingstukken, toebehorende aan [slachtoffer van 5 september] en/of [slachtoffer twee van 5 september], welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen voornoemde [slachtoffer van 5 september] en [slachtoffer twee van 5 september], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken; welk geweld en bedreiging met geweld hebben bestaan uit het - vastbinden van [slachtoffer van 5 september] en [slachtoffer twee van 5 september] en - tonen van een vuurwapen en - richten van een vuurwapen op [slachtoffer twee van 5 september] en - zeggen “ if you cooperate we won’t hurt you” en - dreigen [slachtoffer van 5 september] en [slachtoffer twee van 5 september] vastgebonden in het zwembad te gooien; 7. (zaak 15) dat hij, op 12 oktober 2007, op het Nederlands Antilliaanse gedeelte van het eiland Sint Maarten, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een geldbedrag van USD 70,- en een Motorola mobiele telefoon, en een zilverkleurige mobiele telefoon, en een Nokia mobiele telefoon toebehorende aan [slachtoffer van 12 oktober] en/of [slachtoffer twee van 12 oktober] en/of [slachtoffer drie van 12 oktober], welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van bedreiging met geweld tegen voornoemde [slachtoffer van 12 oktober], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken; welke bedreiging met geweld heeft bestaan in/uit het - tonen van een vuurwapen en Hetgeen meer of anders is tenlastegelegd is niet wettig en overtuigend bewezen, zodat de verdachte hiervan moet worden vrijgesproken. Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd (cursief). Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging. De bewijsmiddelen Het Hof grond zijn overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring. De bewijsmiddelen zullen in geval van cassatie in een aan dit vonnis gehechte bijlage worden opgenomen. Kwalificatie en strafbaarheid van de feiten Het bewezene levert op: feiten 1 en 3 telkens: medeplegen van verkrachting, meermalen gepleegd, strafbaar gesteld bij artikel 248 jo. 49 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen. feiten 2, 4 en 6 telkens: medeplegen van diefstal, voorafgaande en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden of gemakkelijk te maken, strafbaar gesteld bij artikel 325 junctis 323 en 49 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen; feit 4 tevens: medeplegen van afpersing, strafbaar gesteld bij artikel 330 jo. 49 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen; feit 5 en 7 telkens: medeplegen van diefstal, voorafgaande en vergezeld van bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden of gemakkelijk te maken, strafbaar gesteld bij artikel 325 junctis 323 en 49 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen; Het bewezene is strafbaar nu geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid ervan opheffen of uitsluiten. Strafbaarheid van de verdachte De verdachte is strafbaar nu geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid opheffen of uitsluiten. De op te leggen straf of maatregel Bij de bepaling van de straf heeft het Hof gelet op de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, op de omstandigheden waaronder verdachte zich daaraan schuldig heeft gemaakt en op de persoon van verdachte, zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep is gebleken. Verdachte heeft in minder dan twee maanden tijd tezamen met anderen een reeks gewelddadige overvallen en berovingen gepleegd. Vijf van de overvallen vonden plaats in de woningen van de slachtoffers, tien overvallen werden in Chinese restaurants en andere bedrijven gepleegd, twee berovingen vonden plaats op straat. Bij verschillende van de overvallen is niet alleen gedreigd met geweld, doch ook daadwerkelijk geweld toegepast, veelal door het knevelen van de slachtoffers. Bij twee overvallen hebben verdachte en zijn mededader ook nog de zich in de woning bevindende vrouwen meermalen verkracht. Verdachte moet als één van de hoofdverantwoordelijken voor deze golf van misdrijven worden beschouwd. Bij het vorenstaande is er rekening mee gehouden dat de verdachte zich, naast de zeven ten laste gelegde feiten, ook schuldig heeft gemaakt aan twaalf andere feiten, zoals valt af te leiden uit de overige ter kennisneming gebrachte processen-verbaal van politie, welke zich in het onderhavige dossier bevinden, en zoals ook door de verdachte ter terechtzitting is bevestigd (ad informandum feiten 1 tot en met 6 en 8 tot en met 13). Ad informandum feit 7 (zaak 20) is buiten beschouwing gelaten, omdat de verklaring van de aangeefster in die zaak op een aantal onderdelen teveel verschillen vertoont met de verklaringen van de verdachten [naam medeverdachte 1 en 2] om buiten redelijke twijfel te kunnen vaststellen dat verdachten in hun verklaringen deze overval op het oog hebben. Verdachte en zijn mededaders hebben met deze misdrijven de rechtsorde ernstig geschokt en de slachtoffers naar alle waarschijnlijkheid zeer veel leed en angst toegebracht. De strafwaardigheid van deze feiten is buitengewoon hoog. Daar komt bij dat verdachte al eerder is veroordeeld wegens diefstallen en overtreding van de Opiumlandsverordening. Mede gelet op het grote aantal strafbare feiten dat verdachte in korte tijd heeft gepleegd en het gemak waarmee hij deze feiten kennelijk - veelal onder invloed van drank en drugs - heeft begaan, moet zolang de omstandigheden niet zijn gewijzigd zeker voor herhaling worden gevreesd. Gezien de aard en ernst van de feiten en het herhalingsgevaar is, ondanks de nog jeugdige leeftijd van verdachte, uit oogpunt van vergelding en bescherming van de maatschappij een zeer langdurige gevangenisstraf geïndiceerd. Sterk in het voordeel van verdachte pleit wel dat hij al spoedig na zijn aanhouding volledig openheid van zaken heeft gegeven over alle feiten die hij en zijn mededaders in de voorgaande maanden hadden gepleegd. Mede door zijn medewerking aan het onderzoek kon een groot aantal zaken, waarvan sommige zelfs nog niet bekend waren bij de politie omdat er geen melding of aangifte van was gedaan, worden opgelost. Met zijn proceshouding heeft verdachte er ook blijk van gegeven dat hij de verantwoordelijkheid voor zijn daden wil nemen en dat hij zijn leven wil beteren. Die opstelling moet worden beloond met een substantiële verlaging van de geïndiceerde straf. Het Hof heeft rekening gehouden met het psychologisch rapport van drs. J. Mesman d.d. 21 april 2008, waarin wordt geconcludeerd dat verdachte volledig toerekeningsvatbaar kan worden geacht. Het Hof neemt deze conclusie over en maakt deze tot de zijne. Al het voorgaande in aanmerking genomen, acht het Hof een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur passend en geboden. De toepasselijke wettelijke voorschriften De op te leggen straf is, behalve op de reeds aangehaalde wettelijke voorschriften, gegrond op de artikelen 31 en 59 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen. RECHTDOENDE IN NAAM DER KONINGIN Het Hof: Vernietigt het vonnis van het Gerecht in eerste aanleg van de Nederlandse Antillen, zittingsplaats Sint Maarten van 17 juni 2008; Verklaart wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de onder 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7 tenlastegelegde feiten, zoals hiervoor bewezen geacht, heeft begaan. Verklaart niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij. Kwalificeert het bewezene als vorenomschreven. Verklaart het bewezene strafbaar en de verdachte daarvoor strafbaar. Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van ZEVENTIEN JAREN. Bepaalt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht. Dit vonnis is gewezen door mrs. H.L. Wattel, J. de Boer en L.J. de Kerpel-van de Poel, leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba, en ter openbare terechtzitting van het Hof op Curaçao uitgesproken op 20 november 2008 in tegenwoordigheid van de griffier. Mr. De Boer is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen