Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

BG6943

Datum uitspraak2008-11-20
Datum gepubliceerd2008-12-15
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureHoger beroep
Instantie naamGemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba
ZaaknummersH-155/2008
Statusgepubliceerd


Indicatie

Verdachte heeft in minder dan 2 maanden tezamen met anderen een reeks van gewelddadige overvallen en berovingen gepleegd. Bij drie overvallen zijn aanwezige vrouwen verkracht. Verdachte moet als een van de hoofdverantwoordelijken voor deze golf van misdrijven worden beschouwd. Vaak zijn deze feiten onder invloed van drank en drugs begaan, en zolang de omstandigheden niet zijn gewijzigd moet voor herhaling worden gevreesd. Verdachte wordt enigszins verminderd toerekeningsvatbaar geacht. Krijgt 17 jaar.


Uitspraak

Uitspraak: 20 november 2008 Zaaknummer: H-155/2008 Parketnummer: 07.5.0.1.16.661 Tegenspraak GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN EN ARUBA S T R A F V O N N I S gewezen in het hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van het Gerecht in eerste aanleg van de Nederlandse Antillen, zittingsplaats Sint Maarten, van 17 juni 2008 in de strafzaak tegen: [Verdachte] geboren op [datum] 1987 te Jamaica, wonende op Sint Maarten, thans gedetineerd in het Huis van Bewaring op Curaçao. Het onderzoek ter terechtzitting Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg van 27 mei 2008, zoals daarvan blijkt uit het proces-verbaal van de terechtzitting, alsmede van dat in hoger beroep van 30 oktober 2008 op Sint Maarten. Het Hof heeft kennis genomen van de vordering van de (waarnemend) procureur-generaal, mr. A.C. van der Schans, en van hetgeen door verdachte en diens raadsman mr. D. Brison naar voren is gebracht. De procureur-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep wordt vernietigd en, opnieuw rechtdoende, aan verdachte terzake van de feiten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 een gevangenisstraf wordt opgelegd voor de duur van 21 jaar, met aftrek van voorarrest. In eerste aanleg is verdachte, terzake van het onder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 tenlastegelegde (en rekening houdend met 17 ad informandum gevoegde feiten) veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 25 jaar, met aftrek van voorarrest. De telastelegging Aan de verdachte is tenlastegelegd: 1. (zaak 17) dat verdachte, op of omstreeks 9 september 2007, op het Nederlands Antilliaans gedeelte van het eiland St. Maarten, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) door geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door bedreiging met geweld en/of bedreiging met (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 1 van 9 september] meerdere malen, althans eenmaal, heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen die bestonden uit, of mede bestonden uit, het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 1 van 9 september], hebbende hij verdachte en/of zijn mededaders - één of meer keren op één of meer tijdstippen (telkens) zijn/hun penis gebracht in de vagina van [slachtoffer 1 van 9 september], bestaande het geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld en/of de bedreiging met (een) andere feitelijkhe(i)d(en) (telkens) hierin dat hij, verdachte en/of zijn mededader(s), [slachtoffer 1 van 9 september] heeft/hebben gedreigd door: - [slachtoffer 1 van 9 september] in het gezicht te slaan en/of - [slachtoffer 1 van 9 september] een of meer (op) vuurwapens (gelijkende voorwerpen) en/of een of meer kapmessen te tonen en/of - [slachtoffer 1 van 9 september] vast te binden en/of haar ogen af te plakken en/of - [slachtoffer 1 van 9 september] over de schouder te gooien en naar een slaapkamer te brengen; (artikel 248 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen) 2. (zaak 17) dat hij, op of omstreeks 9 september 2007, op het Nederlands Antilliaanse gedeelte van het eiland Sint Maarten, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen, een zilveren armband en/of een halsketting en/of een geldbedrag van ongeveer USD 100 en/of een of meer credit cards en/of een zilverkleurig digitaal Canon fototoestel en/of een zwart/zilveren iPod video en/of een zwarte Blackberry Pearl mobiele telefoon en/of een zilverkleurige Nokia mobiele telefoon en/of een auto, merk Hyundai Accent met kenteken 516 ZAZ 971 en/of autosleutels, althans enig goed/geld, geheel of gedeeltelijk toebehorende aan [slachtoffer 2 van 9 september] en/of [slachtoffer 1 van 9 september] en/of Thrifty Car Rental, in ieder geval aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 2 van 9 september] en/of [slachtoffer 1 van 9 september], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of één of meer van zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,welk geweld en/of die bedreiging met geweld heeft bestaan in/uit het - met een of meer (op) vuurwapens (gelijkende voorwerpen) en/of een kapmes binnenstormen, althans betreden, van de woning van die [slachtoffer 2 van 9 september] en/of [slachtoffer 1 van 9 september] en/of - tonen en/of het voorhouden van een of meer (op) vuurwapens (gelijkende voorwerpen) aan die [slachtoffer 2 van 9 september] en/of [slachtoffer 1 van 9 september] en/of - doen van tape op de mond en ogen van die [slachtoffer 1 van 9 september] en/of - vragen naar pincodes en/of - vragen naar schootcomputers en/of camera’s en/of geld en/of - vastbinden van die [slachtoffer 2 van 9 september] en/of [slachtoffer 1 van 9 september]; (artikel 325 jo 49 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen) 3. (zaak 06) dat verdachte, op of omstreeks 14 september 2007, op het Nederlands Antilliaans gedeelte van het eiland St. Maarten, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) door geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door bedreiging met geweld en/of bedreiging met (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 1 van 14 september] en/of [slachtoffer 2 van 14 september] meerdere malen, althans eenmaal, heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen die bestonden uit, of mede bestonden uit, het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 1 van 14 september]en/of [slachtoffer 2 van 14 september], hebbende hij verdachte en/of zijn mededaders - één of meer keren op één of meer tijdstippen (telkens) zijn/hun penis gebracht in de vagina van [slachtoffer 1 van 14 september]en/of [slachtoffer 2 van 14 september]; bestaande het geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld en/of de bedreiging met (een) andere feitelijkhe(i)d(en) (telkens) hierin dat hij, verdachte en/of zijn mededader(s), [slachtoffer 1 van 14 september]en/of [slachtoffer 2 van 14 september] heeft/hebben gedreigd door: - een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) meerdere malen, althans eenmaal, op [slachtoffer 1 van 14 september]en/of [slachtoffer 2 van 14 september] te richten en/of - [slachtoffer 1 van 14 september]op het bed te gooien en/of - [slachtoffer 1 van 14 september]haar broek en/of slipje uit te trekken en/of - [slachtoffer 1 van 14 september]naar zich toe te trekken en/of - [slachtoffer 2 van 14 september] door met een vuurwapen te dreigen te dwingen op bed te gaan liggen en/of - de benen van [slachtoffer 2 van 14 september] met kracht uit elkaar te trekken en/of - tijdens het sexueel binnendringen een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) tegen het hoofd van [slachtoffer 2 van 14 september] te houden; (artikel 248 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen) 4. (zaak 06) dat hij, op of omstreeks 14 september 2007, op het Nederlands Antilliaanse gedeelte van het eiland Sint Maarten, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen, een of meerdere mobiele telefoons en/of een auto (merk Hyundai Atos P-4119) en/of een autosleutel en/of USD 260,- en/of USD 350,- en/of USD 400,- en/of een of meerdere laptops, althans enig goed/geld, geheel of gedeeltelijk toebehorende aan [slachtoffer 3 van 14 september] en/of [slachtoffer 4 van 14 september] en/of [slachtoffer 1 van 14 september]en/of [slachtoffer 2 van 14 september], in ieder geval aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 3 van 14 september] en/of die [slachtoffer 1 van 14 september]en/of die [slachtoffer 2 van 14 september], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of één of meer van zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of die bedreiging met geweld heeft bestaan in/uit het - tonen en/of het voorhouden van een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) aan die [slachtoffer 3 van 14 september] en/of die [slachtoffer 1 van 14 september]en/of die [slachtoffer 2 van 14 september] en/of - met een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) binnenstormen, althans betreden, van de woning van die [slachtoffer 3 van 14 september] en/of die [slachtoffer 1 van 14 september]en/of die [slachtoffer 2 van 14 september] en/of - vastbinden van de handen en/of benen van die [slachtoffer 3 van 14 september] en/of die [slachtoffer 1 van 14 september]en/of die [slachtoffer 2 van 14 september] en/of - slaan en schoppen in het gezicht en/of op het lichaam van die [slachtoffer 3 van 14 september]; (artikel 325 jo 49 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen) 5. (zaak 11) dat verdachte, op of omstreeks 23 oktober 2007, op het Nederlands Antilliaans gedeelte van het eiland St. Maarten, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) door geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of door bedreiging met geweld en/of bedreiging met (een) andere feitelijkhe(i)d(en) [slachtoffer 1 van 23 oktober] meerdere malen, althans eenmaal, heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen die bestonden uit, of mede bestonden uit, het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 1 van 23 oktober] hebbende hij verdachte en/of zijn mededaders - één of meer keren op één of meer tijdstippen (telkens) zijn/hun penis gebracht in de vagina van [slachtoffer 1 van 23 oktober] en/of - [slachtoffer 1 van 23 oktober] gedwongen op zijn penis te zuigen bestaande het geweld en/of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) en/of bedreiging met geweld en/of de bedreiging met (een) andere feitelijkhe(i)d(en) (telkens) hierin dat hij, verdachte en/of zijn mededader(s) , [slachtoffer 1 van 23 oktober] heeft/hebben gedreigd door: - haar een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) en/of een kapmes te tonen en/of - haar handen op haar rug vast te binden en/of - haar broek en/of slipje uit te trekken en/of haar benen te spreiden; (artikel 248 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen) 6. (zaak 11) dat hij, op of omstreeks 23 oktober 2007, op het Nederlands Antilliaanse gedeelte van het eiland Sint Maarten, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen, USD 130,= en/of diverse juwelen/sieraden en /of een mobiele telefoon, althans enig goed/geld, geheel of gedeeltelijk toebehorende aan [slachtoffer 1 van 23 oktober] en/of [slachtoffer 2 van 23 oktober], in ieder geval aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 1 van 23 oktober] en/of [slachtoffer 2 van 23 oktober], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of één of meer van zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of die bedreiging met geweld heeft bestaan in/uit het - met een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) en/of een kapmes binnenstormen, althans betreden, van de woning van die [slachtoffer 1 van 23 oktober] en/of die [slachtoffer 2 van 23 oktober] en/of - tonen en/of het voorhouden van een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) en/of een kapmes aan die [slachtoffer 1 van 23 oktober] en/of die [slachtoffer 2 van 23 oktober] en/of - duwen tegen de grond van die [slachtoffer 1 van 23 oktober] en/of die [slachtoffer 2 van 23 oktober] en/of - vastbinden van de handen en/of benen van die [slachtoffer 1 van 23 oktober] en/of die [slachtoffer 2 van 23 oktober] en/of - (vervolgens) toevoegen van de woorden tegen die [slachtoffer 1 van 23 oktober] en/of die [slachtoffer 2 van 23 oktober]: ”don’t move, give the money” en/of “where is the money” en/of “give me the juweleries”, althans woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking; (artikel 325 jo 49 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen) en/of dat hij, op of omstreeks 23 oktober 2007, op het Antilliaanse gedeelte van het eiland Sint Maarten, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen, door geweld en/of bedreiging met geweld, [slachtoffer 1 van 23 oktober] en/of [slachtoffer 2 van 23 oktober] heeft gedwongen tot afgifte van een geldbedrag van USD 130,= en/of diverse juwelen/sieraden en/of een mobiele telefoon, althans enig goed en/of geld, geheel of gedeeltelijk toebehorende aan die [slachtoffer 1 van 23 oktober] en/of [slachtoffer 2 van 23 oktober], in ieder geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn/haar mededaders, welk geweld en/of die bedreiging met geweld heeft bestaan in/uit het - met een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) en/of een kapmes binnenstormen, althans betreden, van de woning van die [slachtoffer 1 van 23 oktober] en/of die [slachtoffer 2 van 23 oktober] en/of - tonen en/of het voorhouden van een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) en/of een kapmes aan die [slachtoffer 1 van 23 oktober] en/of die [slachtoffer 2 van 23 oktober] en/of - duwen tegen de grond van die [slachtoffer 1 van 23 oktober] en/of die [slachtoffer 2 van 23 oktober] en/of - vastbinden van de handen en/of benen van die [slachtoffer 1 van 23 oktober] en/of die [slachtoffer 2 van 23 oktober] en/of - (vervolgens) toevoegen van de woorden tegen die [slachtoffer 1 van 23 oktober] en/of die [slachtoffer 2 van 23 oktober]: ”don’t move, give the money” en/of “where is the money” en/of “give me the juweleries”, althans woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking (artikel 330 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen) 7. (zaak 7) dat hij, op of omstreeks 19 september 2007, op het Frans Antilliaanse gedeelte van het eiland Sint Maarten, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen, diverse juwelen/sieraden en /of een mobiele telefoon, althans enig goed/geld, geheel of gedeeltelijk toebehorende aan [slachtoffer 1 van 19 september], in ieder geval aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 1 van 19 september], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of één of meer van zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of die bedreiging met geweld heeft bestaan in/uit het - met een of meer (op) vuurwapens (gelijkende voorwerpen) binnenstormen, althans betreden, van de woning van die [slachtoffer 1 van 19 september] en/of - tonen en/of het voorhouden van een of meer (op) vuurwapens (gelijkende voorwerpen) aan die [slachtoffer 1 van 19 september] en/of haar minderjarige kinderen en/of - (vervolgens) toevoegen van de woorden tegen die [slachtoffer 1 van 19 september]: ”give me the money”, althans woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking; (artikel 325 jo 49 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen) 8. (zaak 2) dat hij, op of omstreeks 5 september 2007, op het Nederlands Antilliaanse gedeelte van het eiland Sint Maarten, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een zwarte Jeep Cherokee en/of sieraden en/of een herenhorloge merk Accurist en/of een herenhorloge merk Diesel en/of een Ipod en/of twee Panasonic DVD spelers en/of een Toshiba Viera flatscreen televisietoestel en/of een Coby DVD speler en/of een Pentax Optio digitale camera en/of een Toshiba laptop computer en/of een Samsung E900 mobiele telefoon en/of een Samsung E250 mobiele telefoon en/of twee Nokia mobiele telefoons en/of credit cards en/of een geldbedrag van USD 150,- en/of kledingstukken, althans enig goed/geld, geheel of gedeeltelijk toebehorende aan [slachtoffer 1 van 5 september] en/of [slachtoffer 1 van 5 september], in ieder geval aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen voornoemde [slachtoffer 2 van 5 september] en/of [slachtoffer 2 van 5 september], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of één of meer van zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren; welk geweld en/of die bedreiging met geweld heeft bestaan in/uit het - vastbinden van [slachtoffer 1 van 5 september] en/of [slachtoffer 2 van 5 september] en/of - tonen van een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) en/of een machete en/of - richten van een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) op [slachtoffer 2 van 5 september] en/of - zeggen “ if you cooperate we won’t hurt you” en/of “ do what I tell you or I shoot you” en/of - dreigen [slachtoffer 1 van 5 september] en/of [slachtoffer 2 van 5 september] vastgebonden in het zwembad te gooien, althans woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking; (artikel 325 jo. 49 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen) en/of dat hij, op of omstreeks 5 september 2007, op het Nederlands Antilliaanse gedeelte van het eiland Sint Maarten, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen, door geweld en/of bedreiging met geweld, [slachtoffer 1 van 5 september] en/of [slachtoffer 2 van 5 september] heeft gedwongen tot de afgifte van een zwarte Jeep Cherokee en/of sieraden en/of een herenhorloge merk Accurist en/of een herenhorloge merk Diesel en/of een Ipod en/of twee Panasonic DVD spelers en/of een Toshiba Viera flatscreen televisietoestel en/of een Coby DVD speler en/of een Pentax Optio digitale camera en/of een Toshiba laptop computer en/of een Samsung E900 mobiele telefoon en/of een Samsung E250 mobiele telefoon en/of twee Nokia mobiele telefoons en/of credit cards en/of een geldbedrag van USD 1.200,- en/of kledingstukken, althans enig goed/geld, geheel of gedeeltelijk toebehorende aan [slachtoffer 1 van 5 september] en/of [slachtoffer 2 van 5 september], in ieder geval aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte, en/of één of meer van zijn mededader(s), welk geweld en/of die bedreiging met geweld heeft bestaan in/uit het - vastbinden van [slachtoffer 1 van 5 september] en/of [slachtoffer 2 van 5 september] en/of - tonen van een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) en/of een machete en/of - richten van een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) op [slachtoffer 2 van 5 september] en/of - zeggen “ if you cooperate we won’t hurt you” en/of “ do what I tell you or I shoot you”, - en/of dreigen [slachtoffer 1 van 5 september] en/of [slachtoffer 2 van 5 september] vastgebonden in het zwembad te gooien, althans woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking; (artikel 330 jo. 49 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen) 9. (zaak 5) dat hij, op of omstreeks 12 september 2007, op het Nederlands Antilliaanse gedeelte van het eiland Sint Maarten, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen, een zilverkleurige Apple laptop en/of een zilverkleurige Samsonite laptop rugzak en/of een USB-stick en/of een zwarte digitale Canon Powershot G7 camera en/of een DS-nintendo en/of een zwarte Nokia 5660 mobiele telefoon, met het SIM-kaart nummer 5220902 en/of een geldbedrag van USD 450 en/of een zwarte Nokia mobiele telefoon met SIM-kaart nummer 5238123 en/of een geldbedrag van ongeveer USD 23, althans enig goed/geld, geheel of gedeeltelijk toebehorende aan [slachtoffer 1 van 12 september] en/of aan [slachtoffer 2 van 12 september], in ieder geval aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 1 van 12 september] en/of [slachtoffer 2 van 12 september], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of één of meer van zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of die bedreiging met geweld heeft bestaan in/uit het - met een of meer (op) vuurwapens (gelijkende voorwerpen) en/of een of meer kapmes(sen) binnenstormen, althans betreden, van de woning van die [slachtoffer 1 van 12 september] en/of [slachtoffer 2 van 12 september] en/of - tonen en/of het voorhouden van deze (op) vuurwapens (gelijkende voorwerpen) aan die [slachtoffer 1 van 12 september] en/of [slachtoffer 2 van 12 september] en/of - zeggen dat ze geld wilden hebben en/of - vragen naar de safe en/of sieraden en/of - vastbinden van die [slachtoffer 1 van 12 september] en/of [slachtoffer 2 van 12 september]; (artikel 325 jo 49 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen) 10. (zaak 15) dat hij, op of omstreeks 12 oktober 2007, op het Nederlands Antilliaanse gedeelte van het eiland Sint Maarten, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een geldbedrag van USD 70,- en/of een Motorola mobiele telefoon, en/of een zilverkleurige mobiele telefoon, en/of een Nokia mobiele telefoon althans enig goed/geld, geheel of gedeeltelijk toebehorende aan [slachtoffer 1 van 12 oktober] en/of [slachtoffer 2 van 12 oktober] en/of [slachtoffer 3 van 12 oktober], in ieder geval aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte en/of zijn mededader(s),welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen voornoemde [slachtoffer 1 van 12 oktober], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of één of meer van zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren; welk geweld en/of die bedreiging met geweld heeft bestaan in/uit het - tonen van een of meer (op) vuurwapens (gelijkende voorwerpen) en/of een machete en/of - richten van een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) op de in het restaurant aanwezige personen, althans op [slachtoffer 1 van 12 oktober]; (artikel 325 jo. 49 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen). Als ad informandum zijn gevoegd zaken waarbij telkens geld en/of goederen werd weggenomen en/of afgegeven met uitzondering van zaak 14, genoemd onder 9: 1) - zaak 01-3 mannen Sand Piper Road- 29 augustus 2007- medeplegen beroving (art 325/330/49) 2) - zaak 03-2 vrouwen Soualiga Road- 5 september 2007 – medeplegen beroving (art 325/330/49) 3) - zaak 04-Jerk restaurant-5 september 2007- medeplegen beroving (art 325/330/49) 4) - zaak 8- beroving man Soualiga Road- 6 oktober 2007- medeplegen beroving (art 325/330/49) 5) - zaak 09- Robbie’s Lottery Arch Road-23 oktober 2007- medeplegen beroving (art 325/330/49) 6) - zaak 10- Chinees restaurant Garden- 23 oktober 2007- plegen beroving (art 325/330) 7) - zaak 12- supermarkt Beauty Cristal- 26 september 2007- medeplegen beroving (art 325/330/49) 8) - zaak 13- man woning Oyster Pond- 1 augustus 2007- medeplegen beroving (art 325/330/49) 9) - zaak 14- Chinees restaurant Wao Jiao- 28 september 2007- poging plegen beroving (art 325/330/47) 10) - zaak 16- Chinees restaurant Lucky Island- september 2007- medeplegen beroving (art 325/330/49) 11) - zaak 18- Subway Cole Bay- 5 september 2007- medeplegen beroving (art 325/330/49) 12) - zaak 19- 6 mannen Port de Plaisance- 12 september 2007- medeplegen beroving (art 325/330/49) 13) - zaak 20- Chinees restaurant Jin Xiu- 19 augustus 2007- medeplegen beroving (art 325/330/49) 14) - zaak 21- Chinees restaurant Tung Kong- 6 oktober 2007- medeplegen beroving (art 325/330/49) 15) - zaak 22- Atrium Hotel- 14 september 2007- medeplegen beroving (art 325/330/49) 16) - zaak 28- woning Cole Bay- september 2007- medeplegen beroving (art 325/330/49) 17) - zaak 29- 2 vrouwen Grand Case- 6 oktober 2007- medeplegen beroving (art 325/330/49). Het vonnis waarvan beroep Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het Hof zich daarmee niet verenigt. Bewezenverklaring Wettig en overtuigend wordt bewezen geacht hetgeen de verdachte is tenlastegelegd onder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 met dien verstande: 1. (zaak 17) dat verdachte, op 9 september 2007, op het Nederlands Antilliaans gedeelte van het eiland St. Maarten, tezamen en in vereniging met anderen, door geweld en bedreiging met geweld [slachtoffer 1 van 9 september] meerdere malen heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen die bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 1 van 9 september], hebbende hij verdachte en zijn mededaders - meer keren hun penis gebracht in de vagina van [slachtoffer 1 van 9 september], bestaande het geweld en de bedreiging met geweld hierin dat hij, verdachte en zijn mededaders, [slachtoffer 1 van 9 september] hebben gedreigd door: - [slachtoffer 1 van 9 september] in het gezicht te slaan en - [slachtoffer 1 van 9 september] vuurwapens en een kapmes te tonen en - [slachtoffer 1 van 9 september] vast te binden en haar ogen af te plakken en - [slachtoffer 1 van 9 september] over de schouder te gooien en naar een slaapkamer te brengen; 2. (zaak 17) dat hij, op 9 september 2007, op het Nederlands Antilliaanse gedeelte van het eiland Sint Maarten, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen, een armband en een geldbedrag van ongeveer USD 100 en credit cards en een zilverkleurig digitaal Canon fototoestel en een zwart/zilveren iPod video en een zwarte Blackberry Pearl mobiele telefoon en een auto, merk Hyundai Accent met kenteken 516 ZAZ 971 en autosleutel, toebehorende aan [slachtoffer 2 van 9 september] en/of [slachtoffer 1 van 9 september] en/of Thrifty Car Rental, welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 2 van 9 september] en [slachtoffer 1 van 9 september], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, welk geweld en bedreiging met geweld hebben bestaan uit het - met vuurwapens en een kapmes betreden van de woning van die [slachtoffer 2 van 9 september] en [slachtoffer 1 van 9 september] en - tonen van vuurwapens aan die [slachtoffer 2 van 9 september] en [slachtoffer 1 van 9 september] en - doen van tape op de mond en ogen van die [slachtoffer 1 van 9 september] en - vastbinden van die [slachtoffer 2 van 9 september] en [slachtoffer 1 van 9 september]; 3. (zaak 06) dat verdachte, op 14 september 2007, op het Nederlands Antilliaans gedeelte van het eiland St. Maarten, tezamen en in vereniging met een ander, door geweld en door bedreiging met geweld [slachtoffer 1 van 14 september] en [slachtoffer 2 van 14 september] heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen die bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 1 van 14 september]en [slachtoffer 2 van 14 september], hebbende hij verdachte en zijn mededader - hun penis gebracht in de vagina van [slachtoffer 1 van 14 september]en [slachtoffer 2 van 14 september]; bestaande het geweld en bedreiging met geweld hierin dat hij, verdachte en zijn mededader, [slachtoffer 1 van 14 september]en [slachtoffer 2 van 14 september] hebben gedreigd door: - een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) op [slachtoffer 1 van 14 september]en [slachtoffer 2 van 14 september] te richten en - [slachtoffer 1 van 14 september]op het bed te gooien en - [slachtoffer 1 van 14 september]haar slipje uit te trekken en - [slachtoffer 1 van 14 september]naar zich toe te trekken en - [slachtoffer 2 van 14 september] door met een vuurwapen te dreigen te dwingen op bed te gaan liggen en - de benen van [slachtoffer 2 van 14 september] met kracht uit elkaar te trekken en - tijdens het seksueel binnendringen een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) tegen het hoofd van [slachtoffer 2 van 14 september] te houden; 4. (zaak 06) dat hij, op 14 september 2007, op het Nederlands Antilliaanse gedeelte van het eiland Sint Maarten, tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen, mobiele telefoons en een auto (merk Hyundai Atos P-4119) en een sleutel en USD 260,- en USD 350,- en USD 400,- en meerdere laptops, toebehorende aan [slachtoffer 3 van 14 september] en/of [slachtoffer 4 van 14 september] en/of [slachtoffer 1 van 14 september] en/of [slachtoffer 2 van 14 september], welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 3 van 14 september] en/of die [slachtoffer 1 van 14 september]en die [slachtoffer 2 van 14 september], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken, welk geweld en die bedreiging met geweld hebben bestaan in/uit het - tonen van een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) aan die [slachtoffer 3 van 14 september] en die [slachtoffer 1 van 14 september]en die [slachtoffer 2 van 14 september] en - met een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) betreden, van de woning van die [slachtoffer 3 van 14 september] en die [slachtoffer 1 van 14 september]en die [slachtoffer 2 van 14 september] en - vastbinden van die [slachtoffer 3 van 14 september] - slaan en schoppen in het gezicht van die [slachtoffer 3 van 14 september]; 5. (zaak 11) dat verdachte, op of omstreeks 23 oktober 2007, op het Nederlands Antilliaans gedeelte van het eiland St. Maarten, tezamen en in vereniging met een ander door geweld en een andere feitelijkheid en door bedreiging met geweld [slachtoffer 1 van 23 oktober] meerdere malen heeft gedwongen tot het ondergaan van handelingen die bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 1 van 23 oktober] hebbende hij verdachte en zijn mededader - meer keren zijn penis gebracht in de vagina van [slachtoffer 1 van 23 oktober] en - [slachtoffer 1 van 23 oktober] gedwongen op zijn penis te zuigen bestaande het geweld en een andere feitelijkheid en bedreiging met geweld hierin dat hij, verdachte en zijn mededader, [slachtoffer 1 van 23 oktober] hebben gedreigd door: - haar een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp) en een kapmes te tonen en - haar handen op haar rug vast te binden en - haar broek en slipje uit te trekken en haar benen te spreiden; 6. (zaak 11) dat hij, op of omstreeks 23 oktober 2007, op het Nederlands Antilliaanse gedeelte van het eiland Sint Maarten, tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen, USD 130,= en diverse juwelen en een mobiele telefoon, toebehorende aan [slachtoffer 1 van 23 oktober] en/of [slachtoffer 2 van 23 oktober], welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 1 van 23 oktober] en [slachtoffer 2 van 23 oktober], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken, welk geweld en die bedreiging met geweld hebben bestaan in/uit het - met een vuurwapen en een kapmes binnenstormen van de woning van die [slachtoffer 1 van 23 oktober] en die [slachtoffer 2 van 23 oktober] en - tonen voorhouden van een vuurwapen en een kapmes aan die [slachtoffer 1 van 23 oktober] en die [slachtoffer 2 van 23 oktober] en - duwen tegen de grond van die [slachtoffer 2 van 23 oktober] en - vastbinden van de handen en/of benen van die [slachtoffer 1 van 23 oktober] en die [slachtoffer 2 van 23 oktober] en - toevoegen van de woorden tegen die [slachtoffer 1 van 23 oktober] en/of die [slachtoffer 2 van 23 oktober]: ”don’t move, give the money” en “where is the money”, althans woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking; en dat hij, op of omstreeks 23 oktober 2007, op het Antilliaanse gedeelte van het eiland Sint Maarten, tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk zich en een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door geweld en bedreiging met geweld, [slachtoffer 1 van 23 oktober] en [slachtoffer 2 van 23 oktober] heeft gedwongen tot afgifte van diverse juwelen/sieraden toebehorende aan die [slachtoffer 1 van 23 oktober] en/of [slachtoffer 2 van 23 oktober], welk geweld en die bedreiging met geweld heeft bestaan in/uit het - met een vuurwapen en een kapmes binnenstormen van de woning van die [slachtoffer 1 van 23 oktober] en die [slachtoffer 2 van 23 oktober] en - tonen van een vuurwapen en een kapmes aan die [slachtoffer 1 van 23 oktober] en die [slachtoffer 2 van 23 oktober] en - duwen tegen de grond van die [slachtoffer 2 van 23 oktober] en - vastbinden van de handen en/of benen van die [slachtoffer 1 van 23 oktober] en die [slachtoffer 2 van 23 oktober] en - toevoegen van de woorden tegen die [slachtoffer 1 van 23 oktober] en/of die [slachtoffer 2 van 23 oktober]: ”don’t move, give the money” en/of “where is the money”, althans woorden van gelijke (dreigende) aard en/of strekking; 7. (zaak 7) dat hij, op 19 september 2007, op het Franse gedeelte van het eiland Sint Maarten, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen, diverse sieraden en een mobiele telefoon, toebehorende aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte en zijn mededaders, welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 1 van 19 september], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken, welke bedreiging met geweld heeft bestaan in/uit het - met vuurwapens betreden van de woning van die [slachtoffer 1 van 19 september] en - tonen van vuurwapens aan die [slachtoffer 1 van 19 september]; 8. (zaak 2) dat hij, op 5 september 2007, op het Nederlands Antilliaanse gedeelte van het eiland Sint Maarten, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een zwarte Jeep Cherokee en een herenhorloge merk Accurist en een herenhorloge merk Diesel en een Ipod en twee Panasonic DVD spelers en een Toshiba Viera flatscreen televisietoestel en een Coby DVD speler en een Pentax Optio digitale camera en een Toshiba laptop computer en een Samsung E900 mobiele telefoon en een Samsung E250 mobiele telefoon en twee Nokia mobiele telefoons en credit cards en een geldbedrag en kledingstukken, toebehorende aan [slachtoffer 1 van 5 september] en/of [slachtoffer 2 van 5 september], welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen voornoemde [slachtoffer 1 van 5 september] en [slachtoffer 2 van 5 september], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken; welk geweld en bedreiging met geweld hebben bestaan uit het - vastbinden van [slachtoffer 1 van 5 september] en [slachtoffer 2 van 5 september] en - tonen van een vuurwapen en - richten van een vuurwapen op [slachtoffer 2 van 5 september] en - zeggen “ if you cooperate we won’t hurt you” en - dreigen [slachtoffer 1 van 5 september] en [slachtoffer 2 van 5 september] vastgebonden in het zwembad te gooien; 9. (zaak 5) dat hij, op 12 september 2007, op het Nederlands Antilliaanse gedeelte van het eiland Sint Maarten, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen, een zilverkleurige Apple laptop en een Samsonite laptop rugzak en een USB-stick en een zwarte digitale Canon Powershot G7 camera en een DS-nintendo en een zwarte Nokia mobiele telefoon, met het SIM-kaart nummer 5220902 en een geldbedrag van USD 450 en een mobiele telefoon met SIM-kaart nummer 5238123 en een geldbedrag van USD 23, toebehorende aan [slachtoffer 1 van 12 september] en/of aan [slachtoffer 2 van 12 september], welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 1 van 12 september] en [slachtoffer 2 van 12 september], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, welk geweld en die bedreiging met geweld hebben bestaan in/uit het - met (op) vuurwapens (gelijkende voorwerpen) en een kapmes betreden van de woning van die [slachtoffer 1 van 12 september] en - tonen van deze (op) vuurwapens (gelijkende voorwerpen) aan die [slachtoffer 1 van 12 september] en [slachtoffer 2 van 12 september] en - vastbinden van die [slachtoffer 1 van 12 september] en [slachtoffer 2 van 12 september]; 10. (zaak 15) dat hij, op 12 oktober 2007, op het Nederlands Antilliaanse gedeelte van het eiland Sint Maarten, tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een geldbedrag en een Motorola mobiele telefoon, en een zilverkleurige mobiele telefoon, en een Nokia mobiele telefoon, toebehorende aan [slachtoffer 1 van 12 oktober] en/of [slachtoffer 2 van 12 oktober] en/of [slachtoffer 3 van 12 oktober], welke diefstal werd voorafgegaan en vergezeld van bedreiging met geweld tegen voornoemde [slachtoffer 1 van 12 oktober], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en gemakkelijk te maken, welke bedreiging met geweld heeft bestaan uit het - tonen van een vuurwapen en - het richten van een vuurwapen op [slachtoffer 1 van 12 oktober]. Hetgeen meer of anders is tenlastegelegd is niet wettig en overtuigend bewezen, zodat de verdachte hiervan moet worden vrijgesproken. Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd (cursief). Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging. De bewijsmiddelen Het Hof grond zijn overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring. De bewijsmiddelen zullen in geval van cassatie in een aan dit vonnis gehechte bijlage worden opgenomen. Kwalificatie en strafbaarheid van de feiten Het bewezene levert op: feiten 1, 3 en 5 telkens: medeplegen van verkrachting, meermalen gepleegd, strafbaar gesteld bij artikel 248 jo. 49 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen. feiten 2, 4, 6, 8 en 9 telkens: medeplegen van diefstal, voorafgaande en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden of gemakkelijk te maken, strafbaar gesteld bij artikel 325 junctis 323 en 49 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen; feit 6 tevens: medeplegen van afpersing, strafbaar gesteld bij artikel 330 jo. 49 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen; feit 7 en 10 telkens: medeplegen van diefstal, voorafgaande en vergezeld van bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden of gemakkelijk te maken, strafbaar gesteld bij artikel 325 junctis 323 en 49 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen; Het bewezene is strafbaar nu geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid ervan opheffen of uitsluiten. Strafbaarheid van de verdachte De verdachte is strafbaar nu geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid opheffen of uitsluiten. De op te leggen straf of maatregel Bij de bepaling van de straf heeft het Hof gelet op de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, op de omstandigheden waaronder verdachte zich daaraan schuldig heeft gemaakt en op de persoon van verdachte, zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep is gebleken. Verdachte heeft in minder dan twee maanden tijd tezamen met anderen een reeks gewelddadige overvallen en berovingen gepleegd. Acht van de overvallen vonden plaats in de woningen van de slachtoffers, tien overvallen werden in Chinese restaurants en andere bedrijven gepleegd, vijf berovingen vonden plaats op straat. Bij verschillende van de overvallen is niet alleen gedreigd met geweld, doch ook daadwerkelijk geweld toegepast, veelal door het knevelen van de slachtoffers. Bij drie overvallen hebben verdachte en zijn mededader(s) de zich in de woning bevindende vrouwen ook nog meermalen verkracht. Verdachte moet als één van de hoofdverantwoordelijken voor deze golf van misdrijven worden beschouwd. Bij het vorenstaande is er rekening mee gehouden dat de verdachte zich, naast de tien ten laste gelegde feiten, ook schuldig heeft gemaakt aan zestien andere feiten, zoals valt af te leiden uit de overige ter kennisneming gebrachte processen-verbaal van politie, welke zich in het onderhavige dossier bevinden, en zoals ook door de verdachte ter terechtzitting is bevestigd (ad informandum feiten 1 tot en met 12 en 14 tot en met 17). Ad informandum feit 13 (zaak 20) is buiten beschouwing gelaten, omdat de verklaring van de aangeefster in die zaak op een aantal onderdelen teveel verschillen vertoont met de verklaringen van de verdachten [namen medeverdachten 1 en 2] om buiten redelijke twijfel te kunnen vaststellen dat verdachten in hun verklaringen deze overval op het oog hebben. Verdachte en zijn mededaders hebben met deze misdrijven de rechtsorde ernstig geschokt en de slachtoffers naar alle waarschijnlijkheid zeer veel leed en angst toegebracht. De strafwaardigheid van deze feiten is buitengewoon hoog. Mede gelet op het grote aantal strafbare feiten dat verdachte in korte tijd heeft gepleegd en het gemak waarmee hij deze feiten kennelijk - veelal onder invloed van drank en drugs - heeft begaan, moet zolang de omstandigheden niet zijn gewijzigd zeker voor herhaling worden gevreesd. Gezien de aard en ernst van de feiten en het herhalingsgevaar is, ondanks de nog jeugdige leeftijd van verdachte en zijn blanco strafblad, uit oogpunt van vergelding en bescherming van de maatschappij een zeer langdurige gevangenisstraf geïndiceerd. Sterk in het voordeel van verdachte pleit wel dat hij al spoedig na zijn aanhouding volledig openheid van zaken heeft gegeven over alle feiten die hij en zijn mededaders in de voorgaande maanden hadden gepleegd. Mede door zijn medewerking aan het onderzoek kon een groot aantal zaken, waarvan sommige zelfs nog niet bekend waren bij de politie omdat er geen melding of aangifte van was gedaan, worden opgelost. Met zijn proceshouding heeft verdachte er ook blijk van gegeven dat hij de verantwoordelijkheid voor zijn daden wil nemen en dat hij van plan is zijn leven te beteren. Die opstelling moet worden beloond met een substantiële verlaging van de geïndiceerde straf. Het Hof heeft acht geslagen op het psychologisch rapport van drs. J. Mesman d.d. 21 april 2008, waarin wordt geconcludeerd dat verdachte wegens benedengemiddelde intelligentie minder goed in staat is complexere situaties te begrijpen en de intenties van anderen in te schatten en daarom enigszins verminderd toerekeningsvatbaar moet worden geacht. Het Hof neemt deze conclusie over en maakt deze tot de zijne. Al het voorgaande in aanmerking genomen, acht het Hof een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van na te melden duur passend en geboden. De toepasselijke wettelijke voorschriften De op te leggen straf is, behalve op de reeds aangehaalde wettelijke voorschriften, gegrond op de artikelen 31 en 59 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen. RECHTDOENDE IN NAAM DER KONINGIN Het Hof: Vernietigt het vonnis van het Gerecht in eerste aanleg van de Nederlandse Antillen, zittingsplaats Sint Maarten van 17 juni 2008; Verklaart wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de onder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10 tenlastegelegde feiten, zoals hiervoor bewezen geacht, heeft begaan. Verklaart niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen de verdachte meer of anders is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij. Kwalificeert het bewezene als vorenomschreven. Verklaart het bewezene strafbaar en de verdachte daarvoor strafbaar. Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van ZEVENTIEN JAREN. Bepaalt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht. Dit vonnis is gewezen door mrs. H.L. Wattel, J. de Boer en L.J. de Kerpel-van de Poel, leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba, en ter openbare terechtzitting van het Hof op Curaçao uitgesproken op 20 november 2008 in tegenwoordigheid van de griffier. Mr. De Boer is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen