Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

BG7900

Datum uitspraak2008-11-27
Datum gepubliceerd2008-12-19
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureHoger beroep
Instantie naamGemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba
ZaaknummersH-115/2008
Statusgepubliceerd


Indicatie

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift door facturen te vervalsen zodat zijn klanten minder belasting zouden betalen in hun land van herkomst en hiermee financieel voordeel zouden behalen. Eigen belang was hierbij het verwerven en behouden van klanten. Juiste informatieverstrekking is onmisbaar voor het collectiever stelsel van heffingen en prestaties. Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van gegevens kan derhalve leiden tot het ten onrechte verminderen of tenietgaan van een prestatieplicht met als gevolg dat overheden daardoor inkomsten ontberen. De verdachte heeft met zijn handelen het functioneren van het collectieve stelsel gefrustreerd. ( Naf 30.000,-)


Uitspraak

Zaaknummer: H-115/2008 Parketnummer 500.00178/07 Uitspraak: 27 november 2008 Tegenspraak GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN EN ARUBA S T R A F V O N N I S gewezen in het hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van het Gerecht in eerste aanleg van de Nederlandse Antillen, zittingsplaats Curaçao, van 14 maart 2008, in de strafzaak tegen: [Verdachte], geboren op [datum] 1957 in Libanon, wonende op Curaçao aan het adres [adres]. Het onderzoek van de zaak Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg van 22 februari 2008 zoals daarvan blijkt uit het proces-verbaal van die zitting, alsmede die in hoger beroep van 14 augustus 2008 en 6 november 2008 op Curaçao. Het Hof heeft kennis genomen van de vordering van de procureur-generaal, mr. A.C. van der Schans, en van hetgeen door de verdachte en zijn raadslieden, A. Moenir-Alam, mr. E.E.S. Moenir-Alam en mr. G.A.S. Maduro, naar voren is gebracht. De procureur-generaal heeft gevorderd dat het vonnis waarvan beroep wordt bevestigd. De tenlastelegging Aan de verdachte is tenlastegelegd: 1. dat Rideau Centre N.V. op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2006 tot en met 20 maart 2007 op het eiland Curaçao tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans Rideau Centre N.V. alleen, (telkens) opzettelijk een/of meer facturen (Commercial Invoices), zijnde telkens (een) geschrift(en) waaruit enig recht en/of enige verbintenis en/of enige bevrijding van schuld kon ontstaan en/of dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, heeft/hebben vervalst en/of valselijk opgemaakt, althans door een of meer van zijn/haar medewerker(s) doen opmaken, (telkens) met het oogmerk om die factuur/facturen als echt en onvervalst te gebruiken en/of door (een) ander(en) te doen gebruiken, terwijl uit dat gebruik (telkens) enig nadeel kon ontstaan, immers heeft/hebben Rideau Centre N.V. en/of haar mededader(s), althans een of meer van zijn/haar medewerker(s) (telkens) in strijd met de waarheid (onder meer): - een factuur (Commercial Invoice) gericht aan Lembreter trading Ltd. (als bijlage blz 410 t/m 411 in het proces-verbaal gevoegd) opgemaakt en daarop vermeld/doen vermelden andere/lagere stuksprijzen dan de werkelijke stuksprijzen en/of een totaalbedrag van $ 23,464.00 (instede $ 89,388.00) en/of de tekst: “It is hereby certified that this invoice shows the actual price of the goods described and no other invoice has been or will be issued and that all particulars are true and correct” en/of een handtekening/paraaf onder deze tekst gezet en/of een stempel met de tekst ”original” op die factuuur geplaatst/ doen plaatsen en/of - een factuur (Commercial Invoice) gericht aan [klant 1] (als bijlage blz 416 t/m 417 in het proces-verbaal gevoegd) opgemaakt en daarop vermeld/ doen vermelden andere/lagere stuksprijzen dan de werkelijke stuksprijzen en/of een totaalbedrag van $ 8,372.00 (instede $ 17,266.00) en/of de tekst: “It is hereby certified that this invoice shows the actual price of the goods described and no other invoice has been or will be issued and that all particulars are true and correct” en/of een handtekening/paraaf onder deze tekst gezet en/of een stempel met de tekst”original” op die factuuur geplaatst/ doen plaatsen en/of - een factuur (Commercial Invoice) gericht aan [Boutique] (als bijlage blz 419 in het proces-verbaal gevoegd) opgemaakt en daarop vermeld/doen vermelden andere/lagere stuksprijzen dan de werkelijke stuksprijzen en/of een totaalbedrag van $ 758.00 (instede $ 992,00) en/of de tekst: “It is hereby certified that this invoice shows the actual price of the goods described and no other invoice has been or will be issued and that all particulars are true and correct” en/of een handtekening/paraaf onder deze tekst gezet en/of een stempel met de tekst”original” op die factuuur geplaatst/doen plaatsen en/of bestaande de valsheid/-heden hierin dat op de genoemde documenten andere stuksprijzen staan vermeld dan de werkelijke stuksprijzen en/of het/de totaalbedrag(en) niet overeenkomen met/lager zijn dan de/het werkelijke totaalbedrag(en) en/of de goederenprijzen niet “true and correct” zijn zoals is vermeld onderaan op de factuur/facturen en/of er wel (een) andere factuur/facturen zijn uitgegeven/opgemaakt en/of het niet (een) originele factuur/facturen betreft/betreffen, tot het plegen van bovengenoemd(e) strafba(a)r(e) feit(en) hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opdracht heeft gegeven en/of aan welke verboden gedraging(en) hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) feitelijk leiding heeft gegeven; (artikel 230 jo 49 jo 53 van het Wetboek van Strafrecht) subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht leiden, dat hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2006 tot en met 20 maart 2007 op het eiland Curaçao tezamen en in vereniging met anderen of een ander, althans alleen, (telkens) opzettelijk een/of meer facturen (Commercial Invoices), zijnde telkens (een) geschrift(en) waaruit enig recht en/of enige verbintenis en/of enige bevrijding van schuld kon ontstaan en/of dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, heeft/hebben vervalst en/of valselijk opgemaakt, althans door een of meer van zijn/haar medewerker(s) doen opmaken, (telkens) met het oogmerk om die factuur/facturen als echt en onvervalst te gebruiken en/of door (een) ander(en) te doen gebruiken, terwijl uit dat gebruik (telkens) enig nadeel kon ontstaan, immers heeft/hebben hij,verdachte, en/of zijn mededader(s), althans een of meer van zijn medewerker(s) (telkens) in strijd met de waarheid (onder meer): - een factuur (Commercial Invoice) gericht aan Lembreter trading Ltd. (als bijlage blz 410 t/m 411 in het proces-verbaal gevoegd) opgemaakt en daarop vermeld/doen vermelden andere/lagere stuksprijzen dan de werkelijke stuksprijzen en/of een totaalbedrag van $ 23,464.00 (instede $ 89,388.00) en/of de tekst: “It is hereby certified that this invoice shows the actual price of the goods described and no other invoice has been or will be issued and that all particulars are true and correct” en/of een handtekening/paraaf onder deze tekst gezet en/of een stempel met de tekst ”original” op die factuuur geplaatst/ doen plaatsen en/of - een factuur (Commercial Invoice) gericht aan [klant 1] (als bijlage blz 416 t/m 417 in het proces-verbaal gevoegd) opgemaakt en daarop vermeld/ doen vermelden andere/lagere stuksprijzen dan de werkelijke stuksprijzen en/of een totaalbedrag van $ 8,372.00 (instede $ 17,266.00) en/of de tekst: “It is hereby certified that this invoice shows the actual price of the goods described and no other invoice has been or will be issued and that all particulars are true and correct” en/of een handtekening/paraaf onder deze tekst gezet en/of een stempel met de tekst”original” op die factuuur geplaatst/doen plaatsen en/of - een factuur (Commercial Invoice) gericht aan [Boutique] (als bijlage blz 419 in het proces-verbaal gevoegd) opgemaakt en daarop vermeld/doen vermelden andere/lagere stuksprijzen dan de werkelijke stuksprijzen en/of een totaalbedrag van $ 758.00 (instede $ 992,00) en/of de tekst: “It is hereby certified that this invoice shows the actual price of the goods described and no other invoice has been or will be issued and that all particulars are true and correct” en/of een handtekening/paraaf onder deze tekst gezet en/of een stempel met de tekst”original” op die factuuur geplaatst/doen plaatsen en/of bestaande de valsheid/-heden hierin dat op de genoemde documenten andere stuksprijzen staan vermeld dan de werkelijke stuksprijzen en/of het/de totaalbedrag(en) niet overeenkomen met/lager zijn dan de/het werkelijke totaalbedrag(en) en/of de goederenprijzen niet “true and correct” zijn zoals is vermeld onderaan op de factuur/facturen en/of er wel (een) andere factuur/facturen zijn uitgegeven/opgemaakt en/of het niet (een) originele factuur/facturen betreft/betreffen; (artikel 230 jo 49 van het Wetboek van Strafrecht) 2. dat Rideau Centre N.V. en/of [broer 1] en/of[broer 2] in of omstreeks de periode van 1 juni 2005 tot en met 20 maart 2007 op het eiland Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een gewoonte heeft gemaakt van het opzettelijk witwassen van geld en/of geldswaardige papieren en/of vorderingen en/of op geld waardeerbare goederen, immers heeft/hebben die[broer 1] en/of [broer 2] en/of zijn/hun mededader(s) in de genoemde periode meerdere geldbedragen verworven en/of (uit winstbejag) voorhanden gehad en/of overgedragen, (waaronder: ? in of omstreeks de periode van september 2006 tot en met oktober 2006 van en/ of tezamen met [naam 1] een bedrag van ongeveer US$ 200.000,-, althans ongeveer US$ 60.000,- en/of US$ 70.000,-, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? in of omstreeks de periode van 17 februari 2006 tot 12 juni 2006 van en/of tezamen met een persoon bijgenaamd “[naam 2]” een bedrag van ongeveer US$ 638.986,-, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? in of omstreeks de periode 10 november 2006 tot en met februari 2007 van en/of tezamen met een persoon bijgenaamd “[naam 2]”een bedrag van ongeveer US$ 730.809,-, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? in of omstreeks de periode van 26 augustus 2006 tot en met 29 augustus 2006 van en/of tezamen met een persoon bijgenaamd “[naam 2]” en/of [naam 3] bijgenaamd [naam 3] een geldbedrag van ongeveer 17.360,- Euro, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? op of omstreeks 22 januari 2007 van en/of tezamen met een persoon bijgenaamd “[naam 2]” een geldbedrag van ongeveer 45.000 Euro, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? in of omstreeks de maand juli 2005 van en/of tezamen met een persoon bijgenaamd “[naam 4]” een geldbedrag van ongeveer US$ 359.840,-, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? op of omstreeks 27 november 2006 van en/of tezamen met een persoon bijgenaamd “[naam 4]”een geldbedrag van ongeveer US$ 100.000,-, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? op of omstreeks 28 november 2006 van en/of tezamen met een persoon bijgenaamd “[naam 4]”een geldbedrag van ongeveer US$ 100.000,-, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? op of omstreeks 17 november 2006 van en/of tezamen met [naam 5] bijgenaamd “[naam 5]” een geldbedrag van ongeveer US$ 50.000,-, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? op of omstreeks 26 januari 2007, althans in of omstreeks de maand januari 2007 van en/of tezamen met [naam 5] bijgenaamd “[naam 5]” een geldbedrag van ongeveer 400.000,- Euro, althans (een) geldbedrag(en) van ongeveer US$ 298.302,- en/of US$ 140.000,-, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? op of omstreeks 25 juli 2006 van en/of tezamen met een vrouw (bijgenaamd) [naam 6] een geldbedrag van ongeveer US$ 55.000,-, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? in of omstreeks de periode van augustus 2006 tot en met september 2006 van en/of tezamen met een vrouw (bijgenaamd) [naam 6] (een) onbekend(e) (groot/grote) geldbedrag(en) en/of ? op of omstreeks 12 september 2006 van en/of tezamen met een man (bijgenaamd) [naam 7] een geldbedrag van ongeveer 157.360,- Euro, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? op of omstreeks 14 augustus 2006 van en/of tezamen met [naam 8] een geldbedrag van ongeveer US$ 90.000,- of US$ 100.000,-, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? op of omstreeks 26 februari 2007 van en/of tezamen met een man bijgenaamd “[naam 9]” een geldbedrag van ongeveer 216.500,- Euro, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? in of omstreeks de periode van 26 december 2006 tot en met 12 maart 2007 van en/of tezamen met een persoon bijgenaamd “[naam 10]” een geldbedrag van ongeveer US$ 120.000,-, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? op of omstreeks 20 maart 2007 een geldbedrag van ongeveer US$ 124.162,- en/of 126.845 Euro en/of Nafl. 56.605,- in een woning aan de Santa Rosaweg) terwijl Rideau Centre N.V. en/of die[broer 1] en/of Die[broer 2] en/of hun/ zijn mededader(s) ten tijde van de verwerving en/of het voorhanden krijgen van voornoemde geldbedragen wist(en), althans moest(en) weten dat deze geldbedragen door misdrijf waren verkregen, tot het plegen van welk door Rideau Centre N.V. gepleegd(e) strafba(a)r(e) feit(en) hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opdracht heeft gegeven en/of aan welke verboden gedraging(en) hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) feitelijk leiding heeft gegeven; (artikel 2 jo artikel 1 van de Landsverordening strafbaarstelling witwassen van geld juncto artikel 49 en 53 van het Wetboek van Strafrecht) subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht leiden, dat hij in of omstreeks de periode van 1 juni 2005 tot en met 20 maart 2007 op het eiland Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een gewoonte heeft gemaakt van het opzettelijk witwassen van geld en/of geldswaardige papieren en/of vorderingen en/of op geld waardeerbare goederen, immers heeft/hebben hij, verdachte en/of zijn mededader(s) in de genoemde periode meerdere geldbedragen verworven en/of (uit winstbejag) voorhanden gehad en/of overgedragen, (waaronder: ? in of omstreeks de periode van september 2006 tot en met oktober 2006 van en/ of tezamen met [naam1] een bedrag van ongeveer US$ 200.000,-, althans ongeveer US$ 60.000,- en/of US$ 70.000,-, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? in of omstreeks de periode van 17 februari 2006 tot 12 juni 2006 van en/of tezamen met een persoon bijgenaamd “[naam 2]” een bedrag van ongeveer US$ 638.986,-, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? in of omstreeks de periode 10 november 2006 tot en met februari 2007 van en/of tezamen met een persoon bijgenaamd “[naam 2]”een bedrag van ongeveer US$ 730.809,-, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? in of omstreeks de periode van 26 augustus 2006 tot en met 29 augustus 2006 van en/of tezamen met een persoon bijgenaamd “[naam 2]” en/of [naam 3] een geldbedrag van ongeveer 17.360,- Euro, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? op of omstreeks 22 januari 2007 van en/of tezamen met een persoon bijgenaamd “[naam 2]” een geldbedrag van ongeveer 45.000 Euro, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? in of omstreeks de maand juli 2005 van en/of tezamen met een persoon bijgenaamd “[naam 4]” een geldbedrag van ongeveer US$ 359.840,-, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? op of omstreeks 27 november 2006 van en/of tezamen met een persoon bijgenaamd “[naam 4]”een geldbedrag van ongeveer US$ 100.000,-, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? op of omstreeks 28 november 2006 van en/of tezamen met een persoon bijgenaamd “[naam 4]”een geldbedrag van ongeveer US$ 100.000,-, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? op of omstreeks 17 november 2006 van en/of tezamen met [naam 5] een geldbedrag van ongeveer US$ 50.000,-, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? op of omstreeks 26 januari 2007, althans in of omstreeks de maand januari 2007 van en/of tezamen met [naam 5] een geldbedrag van ongeveer 400.000,- Euro, althans (een) geldbedrag(en) van ongeveer US$ 298.302,- en/of US$ 140.000,-, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? op of omstreeks 25 juli 2006 van en/of tezamen met een vrouw (bijgenaamd)[naam 6] een geldbedrag van ongeveer US$ 55.000,-, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? in of omstreeks de periode van augustus 2006 tot en met september 2006 van en/of tezamen met een vrouw (bijgenaamd) [naam 6] (een) onbekend(e) (groot/grote) geldbedrag(en) en/of ? op of omstreeks 12 september 2006 van en/of tezamen met een man (bijgenaamd) [naam 7] een geldbedrag van ongeveer 157.360,- Euro, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? op of omstreeks 14 augustus 2006 van en/of tezamen met [naam 8] een geldbedrag van ongeveer US$ 90.000,- of US$ 100.000,-, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? op of omstreeks 26 februari 2007 van en/of tezamen met een man bijgenaamd “[naam 9]” een geldbedrag van ongeveer 216.500,- Euro, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? in of omstreeks de periode van 26 december 2006 tot en met 12 maart 2007 van en/of tezamen met een persoon bijgenaamd [naam 10] een geldbedrag van ongeveer US$ 120.000,-, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? op of omstreeks 20 maart 2007 een geldbedrag van ongeveer US$ 124.162,- en/of 126.845 Euro en/of Nafl. 56.605,- in een woning aan de Santa Rosaweg) terwijl hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) ten tijde van de verwerving en/of het voorhanden krijgen van voornoemde geldbedragen wist(en), althans moest(en) weten dat deze geldbedragen door misdrijf waren verkregen; (artikel 2 jo artikel 1 van de Landsverordening strafbaarstelling witwassen van geld juncto artikel 49 van het Wetboek van Strafrecht) meer subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht leiden, dat[broer 1] en/of[broer 2] in of omstreeks de periode van 1 juni 2005 tot en met 20 maart 2007 op het eiland Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een gewoonte heeft gemaakt van het opzettelijk witwassen van geld en/of geldswaardige papieren en/of vorderingen en/of op geld waardeerbare goederen, immers heeft/hebben die[broer 1] en/of[broer 2] en/of zijn/hun mededader(s) in de genoemde periode meerdere geldbedragen verworven en/of (uit winstbejag) voorhanden gehad en/of overgedragen, (waaronder: ? in of omstreeks de periode van september 2006 tot en met oktober 2006 van en/ of tezamen met [naam 1] een bedrag van ongeveer US$ 200.000,-, althans ongeveer US$ 60.000,- en/of US$ 70.000,-, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? in of omstreeks de periode van 17 februari 2006 tot 12 juni 2006 van en/of tezamen met een persoon bijgenaamd “[naam 2]” een bedrag van ongeveer US$ 638.986,-, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? in of omstreeks de periode 10 november 2006 tot en met februari 2007 van en/of tezamen met een persoon bijgenaamd “[naam 2]”een bedrag van ongeveer US$ 730.809,-, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? in of omstreeks de periode van 26 augustus 2006 tot en met 29 augustus 2006 van en/of tezamen met een persoon bijgenaamd “[naam 2]” en/of [naam 3] een geldbedrag van ongeveer 17.360,- Euro, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? op of omstreeks 22 januari 2007 van en/of tezamen met een persoon bijgenaamd “[naam 2]” een geldbedrag van ongeveer 45.000 Euro, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? in of omstreeks de maand juli 2005 van en/of tezamen met een persoon bijgenaamd “[naam 4]” een geldbedrag van ongeveer US$ 359.840,-, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? op of omstreeks 27 november 2006 van en/of tezamen met een persoon bijgenaamd “[naam 4]”een geldbedrag van ongeveer US$ 100.000,-, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? op of omstreeks 28 november 2006 van en/of tezamen met een persoon bijgenaamd “[naam 4]”een geldbedrag van ongeveer US$ 100.000,-, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? op of omstreeks 17 november 2006 van en/of tezamen met [naam 5] een geldbedrag van ongeveer US$ 50.000,-, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? op of omstreeks 26 januari 2007, althans in of omstreeks de maand januari 2007 van en/of tezamen met [naam 5] een geldbedrag van ongeveer 400.000,- Euro, althans (een) geldbedrag(en) van ongeveer US$ 298.302,- en/of US$ 140.000,-, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? op of omstreeks 25 juli 2006 van en/of tezamen met een vrouw (bijgenaamd) [naam 6] een geldbedrag van ongeveer US$ 55.000,-, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? in of omstreeks de periode van augustus 2006 tot en met september 2006 van en/of tezamen met een vrouw (bijgenaamd) [naam 6] (een) onbekend(e) (groot/grote) geldbedrag(en) en/of ? op of omstreeks 12 september 2006 van en/of tezamen met een man (bijgenaamd) [naaam 7] een geldbedrag van ongeveer 157.360,- Euro, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? op of omstreeks 14 augustus 2006 van en/of tezamen met [naam 8] een geldbedrag van ongeveer US$ 90.000,- of US$ 100.000,-, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? op of omstreeks 26 februari 2007 van en/of tezamen met een man bijgenaamd “[naam 9]” een geldbedrag van ongeveer 216.500,- Euro, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? in of omstreeks de periode van 26 december 2006 tot en met 12 maart 2007 van en/of tezamen met een persoon bijgenaamd “[naam 10]” een geldbedrag van ongeveer US$ 120.000,-, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? op of omstreeks 20 maart 2007 een geldbedrag van ongeveer US$ 124.162,- en/of 126.845 Euro en/of Nafl. 56.605,- in een woning aan de Santa Rosaweg) terwijl hij, verdachte, en/of die[broer 1] en/of Die[broer 2] en/of hun/zijn mededader(s) ten tijde van de verwerving en/of het voorhanden krijgen van voornoemde geldbedragen wist(en), althans moest(en) weten dat deze geldbedragen door misdrijf waren verkregen, tot en/of bij het plegen van welk misdrijf Rideau Centre N.V. opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft, door die[broer 1] en/of[broer 2] en/of die ander(en) de beschikking te geven over de bankrekening(en) van [naam rekeninghouder] (zijnde een rekening van Rideau Centre op naam van [naam rekeninghouder]) en/of Rideau Centre N.V. en/of hem/hen in staat heeft gesteld om deze handelingen vanuit het Rideau Centre N.V. te verrichten en/of gebruik te maken van de infrastructuur (kantoor en/of computers en/of telefoons) van Rideau Centre N.V. en/of door harde valuta (Amerikaanse Dollars en/of Euro’s) van die[broer 1] en/of[broer 2] en/of die ander(en) af te nemen, tot het plegen van welk door Rideau Centre N.V. gepleegd(e) strafba(a)r(e) feit(en) hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) opdracht heeft gegeven en/of aan welke verboden gedraging(en) hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) feitelijk leiding heeft gegeven; (artikel 2 jo artikel 1 van de Landsverordening strafbaarstelling witwassen van geld juncto artikel 50 en artikel 53 van het Wetboek van Strafrecht) meest subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht leiden, dat[broer 1] en/of[broer 2] in of omstreeks de periode van 1 juni 2005 tot en met 20 maart 2007 op het eiland Curaçao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, een gewoonte heeft gemaakt van het opzettelijk witwassen van geld en/of geldswaardige papieren en/of vorderingen en/of op geld waardeerbare goederen, immers heeft/hebben die[broer 1] en/of[broer 2] en/of zijn/hun mededader(s) in de genoemde periode meerdere geldbedragen verworven en/of (uit winstbejag) voorhanden gehad en/of overgedragen, (waaronder: ? in of omstreeks de periode van september 2006 tot en met oktober 2006 van en/ of tezamen met [naam 1] een bedrag van ongeveer US$ 200.000,-, althans ongeveer US$ 60.000,- en/of US$ 70.000,-, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? in of omstreeks de periode van 17 februari 2006 tot 12 juni 2006 van en/of tezamen met een persoon bijgenaamd “[naam 2]” een bedrag van ongeveer US$ 638.986,-, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? in of omstreeks de periode 10 november 2006 tot en met februari 2007 van en/of tezamen met een persoon bijgenaamd “[naam 2]”een bedrag van ongeveer US$ 730.809,-, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? in of omstreeks de periode van 26 augustus 2006 tot en met 29 augustus 2006 van en/of tezamen met een persoon bijgenaamd “[naam 2]” en/of [naam 3] een geldbedrag van ongeveer 17.360,- Euro, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? op of omstreeks 22 januari 2007 van en/of tezamen met een persoon bijgenaamd “[naam 2]” een geldbedrag van ongeveer 45.000 Euro, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? in of omstreeks de maand juli 2005 van en/of tezamen met een persoon bijgenaamd “[naam 4]” een geldbedrag van ongeveer US$ 359.840,-, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? op of omstreeks 27 november 2006 van en/of tezamen met een persoon bijgenaamd “[naam 4]”een geldbedrag van ongeveer US$ 100.000,-, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? op of omstreeks 28 november 2006 van en/of tezamen met een persoon bijgenaamd “[naam 4]”een geldbedrag van ongeveer US$ 100.000,-, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? op of omstreeks 17 november 2006 van en/of tezamen met [naam 5] een geldbedrag van ongeveer US$ 50.000,-, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? op of omstreeks 26 januari 2007, althans in of omstreeks de maand januari 2007 van en/of tezamen met [naam 5] een geldbedrag van ongeveer 400.000,- Euro, althans (een) geldbedrag(en) van ongeveer US$ 298.302,- en/of US$ 140.000,-, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? op of omstreeks 25 juli 2006 van en/of tezamen met een vrouw (bijgenaamd) [naam 6] een geldbedrag van ongeveer US$ 55.000,-, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? in of omstreeks de periode van augustus 2006 tot en met september 2006 van en/of tezamen met een vrouw (bijgenaamd) [naam 6] (een) onbekend(e) (groot/grote) geldbedrag(en) en/of ? op of omstreeks 12 september 2006 van en/of tezamen met een man (bijgenaamd) [naam 7] een geldbedrag van ongeveer 157.360,- Euro, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? op of omstreeks 14 augustus 2006 van en/of tezamen met[naam 8] een geldbedrag van ongeveer US$ 90.000,- of US$ 100.000,-, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? op of omstreeks 26 februari 2007 van en/of tezamen met een man bijgenaamd “[naam 9]” een geldbedrag van ongeveer 216.500,- Euro, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? in of omstreeks de periode van 26 december 2006 tot en met 12 maart 2007 van en/of tezamen met een persoon bijgenaamd “[naam 10]” een geldbedrag van ongeveer US$ 120.000,-, althans (een) geldbedrag(en) en/of ? op of omstreeks 20 maart 2007 een geldbedrag van ongeveer US$ 124.162,- en/of 126.845 Euro en/of Nafl. 56.605,- in een woning aan de Santa Rosaweg) terwijl die[broer 1] en/of Die[broer 2] en/of hun/zijn mededader(s) ten tijde van de verwerving en/of het voorhanden krijgen van voornoemde geldbedragen wist(en), althans moest(en) weten dat deze geldbedragen door misdrijf waren verkregen, tot en/of bij het plegen van welk misdrijf hij, verdachte, opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft, door die[broer 1] en/of[broer 2] en/of die ander(en) de beschikking te geven over de bankrekening(en) van [naam rekeninghouder] (zijnde een rekening van het Rideau Centre op naam van [naam rekeninghouder]) en/of het Rideau Centre N.V. en/of hem/hen in staat heeft gesteld om deze handelingen vanuit het Rideau Centre N.V. te verrichten en/of gebruik te maken van de infrastructuur (kantoor en/of computers en/of telefoons) van het Rideau Centre N.V. en/of door harde valuta (Amerikaanse Dollars en/of Euro’s) van die[broer 1] en/of[broer 2] en/of die ander(en) af te nemen; (artikel 2 jo artikel 1 van de Landsverordening strafbaarstelling witwassen van geld juncto artikel 50 van het Wetboek van Strafrecht). Ontvankelijkheid procureur-generaal Door de verdediging is aangevoerd dat de procureur-generaal niet-ontvankelijk verklaard dient te worden omdat met de vervolging van de verdachte het gelijkheidsbeginsel is geschonden. Hiertoe voert zij aan dat aangezien de voorzitter van de Free Zone Association of Curaçao schriftelijk heeft bevestigd dat ook andere zakenlieden binnen de Vrije Zone op verzoek van hun klanten facturen vervalsen en betrokkenen uitgaan van een gedoogbeleid dat door de Free Zone Association Curaçao wordt gevoerd met betrekking hiertoe, de verdachte ten onrechte hiervoor is vervolgd. Voor zover de verdediging probeert te betogen dat omdat andere zakenlieden in de Free Zone die, net als de verdachte, in navolging van een veel voorkomende praktijk facturen hebben vervalst niet zijn vervolgd het openbaar ministerie haar vervolgingsrecht ten aanzien van de verdachte heeft verspeeld, faalt dit betoog. De enkele omstandigheid dat andere zakenlieden niet zijn vervolgd, ontneemt aan het openbaar ministerie niet haar bevoegdheid om de verdachte wel voor dat feit te vervolgen. Het feit is namelijk ingevolge de wet strafbaar gesteld en niet is gebleken dat het openbaar ministerie terzake een gedoogbeleid heeft gevoerd. Van een schending van het gelijkheidsbeginsel op grond waarvan het openbaar ministerie haar vervolgingsrecht jegens de verdachte heeft verspeeld is in casu derhalve geen sprake. Met betrekking tot het betoog van de verdediging dat de observatie middels plaatsing van een camera bij het bedrijf van de verdachte en de plaatsing van een peilbaken en afluisterapparatuur in de auto van de medeverdachte[broer 1] jegens de verdachte een onherstelbare normschending oplevert op grond waarvan het openbaar ministerie niet-ontvankelijk dient te worden verklaard, overweegt het Hof als volgt. Aangezien de observatie steeds gedurende korte tijd heeft plaatsgevonden en het ging om het statisch observeren van een bedrijfsterrein en voorts het peilbaken en de afluisterapparatuur niet in de auto van de verdachte zijn geplaatst en evenmin is gebleken dat (ook) de verdachte daarmee is afgeluisterd, kan niet worden geconcludeerd dat hiermee inbreuk is gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de verdachte zoals bedoeld in artikel 8 EVRM. Van een normschending, zoals bedoeld in artikel 413 van het Wetboek van Strafvordering is jegens de verdachte dan ook geen sprake. Voor niet-ontvankelijkverklaring van de procureur-generaal ziet het Hof dan ook geen grond. Het vonnis waarvan beroep Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het Hof zich daarmee niet verenigt. Vrijspraak Het Hof acht niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte onder 2. is ten laste gelegd, zodat de verdachte daarvan dient te worden vrijgesproken. Ter toelichting dient het volgende. [broer 1] en[broer 2] (hierna: de broers[broers]) hebben zich schuldig gemaakt aan (en zijn onherroepelijk veroordeeld wegens) het medeplegen van een gewoonte maken van opzettelijk witwassen van geld, gepleegd in de periode van 1 juni 2005 tot en met 20 maart 2007. Vast staat dat de broers[broers] werknemer waren van Rideau Centre, van welke onderneming de verdachte mededirecteur is. Voor het plegen van deze feiten hebben de broers[broers] ook gebruik gemaakt van bedrijfsmiddelen van Rideau Centre. Deze omstandigheden zijn evenwel op zichzelf onvoldoende om ook de verdachte als medepleger of medeplichtige van de door de broers[broers] gepleegde feiten aan te merken. Het feit dat[broers] een bankrekening in Venezuela aanhield waarop ook betalingen voor Rideau Centre binnenkwamen, maakt dat niet anders. De verdachte heeft daarvoor een met het oog op de valuta-problematiek in Venezuela aannemelijke bedrijfseconomische verklaring gegeven. Dat geldt ook voor het gebruik maken van de diensten van de broers[broers] door enkele malen bij hen bolivars te wisselen tegen dollars. Aannemelijk is dat binnen de in de Freezone gevestigde bedrijven vaak aanzienlijke contante geldbedragen omgaan, afkomstig uit de handelsactiviteiten van die bedrijven, en dat het voorkomt dat deze bedrijven om praktische en commerciële redenen contant valuta wisselen. Dat was bij Rideau Centre klaarblijkelijk ook het geval. Uit de bewijsmiddelen kan niet met voldoende mate van zekerheid worden afgeleid dat de verdachte op de hoogte was of moet zijn geweest van de omvang van de valutahandel van de broers[broers] en dat hij daardoor wist of redelijkerwijze had moeten vermoeden dat de dollars die de broers[broers] bij hun wisseltransacties gebruikten van misdrijf (drugshandel) afkomstig waren. De verdachte was, in verband met zijn gezondheid, niet vaak op de zaak aanwezig.[broer 1] heeft verklaard dat hij de verdachte bewust onwetend hield van de omvang van zijn valutahandel en dat hij om die reden met Rideau Centre maar weinig wisseltransacties heeft gedaan. Het Hof zijn geen redenen gebleken waarom de verdachte had moeten twijfelen aan de mededelingen van de broers[broers] dat de dollars waarin zij handelden van legale bron - casa de cambio - afkomstig waren. Tenslotte verdient aandacht dat de verdachte heeft verklaard dat, naarmate hij merkte dat[broer 1] zich meer met de valutahandel ging bezig houden - wat ten koste ging van zijn werkzaamheden voor Rideau Centre - en met dure auto’s kwam voorrijden, hij hem begon te wantrouwen en hij hem de keuze heeft gegeven om - onder toezegging van een hoger salaris - zijn activiteiten te beëindigen of anders het dienstverband te beëindigen. Dat verdachte nog wisseltransacties heeft verricht toen bij hem al enigermate wantrouwen was ontstaan over de herkomst van de gelden, kan uit de bewijsmiddelen niet worden afgeleid. Onder genoemde omstandigheden kan niet worden geconcludeerd dat sprake was van opzet van de verdachte op het witwassen van gelden of van zijn schuld daaraan en evenmin dat hij heeft nagelaten om die maatregelen ter voorkoming van de verboden gedraging te nemen waartoe hij redelijkerwijs gehouden was. Dat de verdachte opdracht heeft gegeven tot of feitelijk leiding heeft gegeven aan een door Rideau Centre gepleegde verboden gedraging van medeplegen van of medeplichtigheid aan het witwassen van gelden of dat hij anderszins als medepleger van of medeplichtige aan het witwassen van gelden moet worden aangemerkt, kan niet bewezen worden. Daarom moet vrijspraak volgen. De bewezenverklaring Het Hof acht wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1, primair, is tenlastegelegd, met dien verstande dat: 1. dat Rideau Centre N.V. op tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2006 tot en met 20 maart 2007 op het eiland Curaçao opzettelijk facturen (Commercial Invoices), zijnde telkens een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen, valselijk heeft opgemaakt telkens met het oogmerk om die facturen als echt en onvervalst door (een) ander(en) te doen gebruiken, terwijl uit dat gebruik telkens enig nadeel kon ontstaan, immers heeft Rideau Centre N.V. en/of haar mededader(s) telkens in strijd met de waarheid (onder meer): - een factuur (Commercial Invoice) gericht aan Lembreter trading Ltd. (als bijlage blz 410 t/m 411 in het proces-verbaal gevoegd) opgemaakt en daarop vermeld andere/lagere stuksprijzen dan de werkelijke stuksprijzen en een totaalbedrag van $ 23,464.00 (in plaats van $ 89,388.00) en de tekst: “It is hereby certified that this invoice shows the actual price of the goods described and no other invoice has been or will be issued and that all particulars are true and correct” en een handtekening/paraaf onder deze tekst gezet en een stempel met de tekst ”original” op die factuur geplaatst en - een factuur (Commercial Invoice) gericht aan [klant 1] (als bijlage blz 416 t/m 417 in het proces-verbaal gevoegd) opgemaakt en daarop vermeld andere/lagere stuksprijzen dan de werkelijke stuksprijzen en een totaalbedrag van $ 8,372.00 (in plaats van $ 17,266.00) en de tekst: “It is hereby certified that this invoice shows the actual price of the goods described and no other invoice has been or will be issued and that all particulars are true and correct” en een handtekening/paraaf onder deze tekst gezet en een stempel met de tekst”original” op die factuur geplaatst en - een factuur (Commercial Invoice) gericht aan [Boutique] (als bijlage blz 419 in het proces-verbaal gevoegd) opgemaakt en daarop vermeld andere/lagere stuksprijzen dan de werkelijke stuksprijzen en een totaalbedrag van $ 758.00 en de tekst: “It is hereby certified that this invoice shows the actual price of the goods described and no other invoice has been or will be issued and that all particulars are true and correct” en een handtekening/ paraaf onder deze tekst gezet en een stempel met de tekst ”original” op die factuur geplaatst/doen plaatsen en bestaande de valsheden hierin dat op de genoemde documenten andere stuksprijzen staan vermeld dan de werkelijke stuksprijzen en de totaalbedragen niet overeenkomen met werkelijke totaalbedragen en de goederenprijzen niet “true and correct” zijn zoals is vermeld onderaan op de facturen en er wel andere facturen zijn uitgegeven/opgemaakt aan welke verboden gedragingen hij, verdachte, tezamen en in vereniging met een ander telkens feitelijk leiding heeft gegeven. Hetgeen meer of anders is tenlastegelegd is niet wettig en overtuigend bewezen, zodat de verdachte hiervan moet worden vrijgesproken. Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd (cursief). Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging. De bewijsmiddelen Het Hof grondt zijn overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan op feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat en die reden geven tot de bewezenverklaring. De bewijsmiddelen zullen in geval beroep in cassatie wordt ingesteld in een aan dit vonnis te hechten bijlage worden opgenomen. Kwalificatie en strafbaarheid van de feiten Het bewezene levert op: medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd door een rechtspersoon, terwijl hij feitelijk leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging, strafbaar gesteld bij artikelen 230 jo 53 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen. Het bewezene is strafbaar nu geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid daarvan opheffen of uitsluiten. Strafbaarheid van de verdachte De verdachte is strafbaar nu geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid opheffen of uitsluiten. De op te leggen straf Gelet op de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, op de omstandigheden waaronder de verdachte zich daaraan schuldig heeft gemaakt en op de persoon van de verdachte, zoals van één en ander uit het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep is gebleken, wordt de na te noemen straf passend geacht. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan valsheid in geschrift door facturen te vervalsen zodat zijn klanten minder belasting zouden betalen in hun land van herkomst en hiermee financieel voordeel zouden behalen. Naar kan worden aangenomen had de verdachte hierbij ook reëel belang, namelijk het verwerven en behouden van klanten. In het algemeen is een juiste informatieverstrekking zowel hier te lande als elders onmisbaar voor het collectieve stelsel van heffingen en prestaties. Belastingheffing wordt immers vastgesteld op de grondslag van verstrekte gegevens, zoals bijvoorbeeld facturen. Om die reden is het van belang dat kan worden afgegaan op de juistheid van die gegevens. Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van gegevens, die ingevolge de wet dienen tot de vaststelling van een prestatieplicht kan derhalve leiden tot het ten onrechte verminderen of tenietgaan van een prestatieplicht met als gevolg dat overheden, ongeacht in welk land, daardoor inkomsten ontberen. De verdachte heeft met zijn handelen het functioneren van het collectieve stelsel van heffingen en prestaties gefrustreerd. In het voordeel van de verdachte wordt rekening gehouden met zijn gezondheidstoestand en met het feit dat hij niet eerder is veroordeeld. Gelet op het vorenstaande wordt een geldboete van na te melden omvang passend geacht. De toepasselijke wettelijke voorschriften De op te leggen straf is, behalve op de reeds aangehaalde wettelijke voorschriften, gegrond op de artikelen 27, 28, en 31 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen. RECHTDOENDE IN NAAM DER KONINGIN Het Hof: Vernietigt het vonnis van het Gerecht in eerste aanleg van de Nederlandse Antillen, zittingsplaats Curaçao, van 14 maart 2008 en doet opnieuw recht. Verklaart niet bewezen dat de verdachte hetgeen hem onder 2 is tenlastegelegd heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij. Verklaart bewezen dat de verdachte het onder 1, primair, tenlastegelegde feit, zoals hiervoor bewezen geacht, heeft begaan. Verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte onder 1, primair, meer of anders is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij. Kwalificeert het bewezene als vorenomschreven. Verklaart het bewezen verklaarde strafbaar en de verdachte daarvoor strafbaar. Veroordeelt de verdachte tot een geldboete van NAF. 30.000,- (dertigduizend guldens), bij niet betaling of geen verhaal te vervangen door zes (6) maanden hechtenis. Bepaalt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de straf in mindering wordt gebracht, naar de maatstaf van NAF. 50,- per dag. Dit vonnis is gewezen door mrs. F.J.P. Lock, E.P. van Unen en M.T. Paulides, leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba, en ter openbare terechtzitting van het Hof op Curaçao uitgesproken op 27 november 2008 in tegenwoordigheid van de griffier.