Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

BH1760

Datum uitspraak2009-02-03
Datum gepubliceerd2009-02-04
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - meervoudig
Instantie naamRechtbank 's-Gravenhage
Zaaknummers09/757604-04 en 09/665024-06 (ttz.gev.)
Statusgepubliceerd


Indicatie

De verdachte heeft zich gedurende een lange periode schuldig gemaakt aan het op grote schaal plegen van valsheid in geschrift en gebruikmaking van valse geschriften. Hij heeft huurcontracten valselijk opgemaakt en door nietsvermoedende huurders laten ondertekenen. De verdachte heeft één van deze huurders bovendien opgelicht. Daarnaast is de verdachte aan illegaal in Nederland verblijvende personen behulpzaam geweest bij hun verblijf in Nederland door ook aan hen woonruimtes te verhuren op basis van valse huurovereenkomsten. In twee panden die hij verhuurde, heeft hij daarnaast nog elektriciteit gestolen. Verder heeft de verdachte geen aangifte gedaan over het jaar 2002 ondanks dat de belastingdienst hem zeer veel mogelijkheden daartoe heeft geboden.


Uitspraak

RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector Strafrecht Meervoudige strafkamer Parketnummers 09/757604-04 en 09/665024-06 (ttz. gev.) Datum uitspraak: 3 februari 2009 Tegenspraak (Promis) De rechtbank 's-Gravenhage heeft op de grondslag van de tenlastelegging en naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting het navolgende vonnis gewezen in de gevoegde zaken van de officier van justitie tegen de verdachte: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] op [geboortedatum] 1953, adres: [adres]. 1. Het onderzoek ter terechtzitting Het onderzoek is gehouden op de terechtzittingen van 3 november 2008 en 20 januari 2009. De rechtbank heeft kennis genomen van de vordering van de officier van justitie mr. E.M.A.F. Vos en van hetgeen door de raadsman van verdachte mr. E.J.W.F. Deen, advocaat te 's-Gravenhage, en door de verdachte naar voren is gebracht. 2. De tenlastelegging Aan de verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging op de dagvaarding met nummer 09/757604-04 ter terechtzitting - het navolgende ten laste gelegd. De rechtbank heeft feit 3 op de dagvaarding met nummer 09/757604-04 van een doorlopende belettering (A t/m T) voorzien. De rechtbank zal die belettering in dit vonnis aanhouden. Dagvaarding 09/757604-04 (hierna dagvaarding I) 1. hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2002 tot en met 14 december 2004 te 's-Gravenhage, althans in Nederland, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) uit winstbejag behulpzaam is geweest aan (2.1) [X1] en/of [X2] en/of [X3] en/of [X4] (blz 51 en 221), althans de echtgenote van die [X1] en/of twee kinderen van die [X1] en/of (2.3) [X5] en/of [X6] en/of/althans een of meer (andere) perso(o)n(en) (die wederrechtelijke toegang heeft/hebben verkregen tot Nederland en/of wederrechtelijk in Nederland verbleef/verbleven) bij het zich toegang verschaffen tot en/of verblijven in Nederland en/of enige staat welke gehouden is mede ten behoeve van Nederland grenscontrole uit te oefenen en/of deze perso(o)n(en) daartoe (telkens) uit winstbejag (telkens) gelegenheid en/of middelen en/of inlichtingen heeft verschaft, terwijl hij en/of zijn mededader(s) (telkens) wist(en) of ernstige redenen had(den) te vermoeden dat de toegang of dat verblijf wederrechtelijk was, immers heeft/hebben hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) (telkens) (tegen betaling) die perso(o)n(en) een of meer woning(en) en/of kamer(s) (gelegen aan het/de adres(sen) (2.1) [adres 2] en/of (2.3) [adres 3] ((alle) te 's-Gravenhage) en/of aan een of meer ander(e) adres(sen)), althans enige woonruimte verhuurd, althans enige verblijfsaccomodatie aangeboden, van welk(e) feit(en) hij, verdachte, een beroep en/of gewoonte (heeft ge)maakt; art 197a lid 3 Wetboek van Strafrecht art 197a lid 1 Wetboek van Strafrecht 3. hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2004 tot en met 14 december 2004 te 's-Gravenhage, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) - A. (2.1, blz 217) een huurovereenkomst (gedateerd 30 juni 2004) betreffende [adres 1] te 's-Gravenhage, en/of - B. (2.1, blz 221) een huurovereenkomst (gedateerd 29-06-2004) betreffende [adres 2] te 's-Gravenhage, en/of - C. (2.1, blz 289) een huurovereenkomst (gedateerd 27-07-2004) betreffende [adres 2] te 's-Gravenhage, en/of - D. (2.1, blz 294) een huurovereenkomst (gedateerd 25-5-2004) betreffende [adres 1] te 's-Gravenhage, en/of - E. (2.1, blz 375) een huurovereenkomst (gedateerd 26-01-04) betreffende [adres 2] te 's-Gravenhage, en/of - F. (2.2, blz 76) een huurovereenkomst (gedateerd 10-11-2004) betreffende [adres 4] te 's-Gravenhage, en/of - G. (2.2, blz 80) een huurovereenkomst (gedateerd 4-10-2004) betreffende [adres 4] te 's-Gravenhage, en/of - H. (2.2, blz 83) een huurovereenkomst (gedateerd 25-8-2004) betreffende [adres 4] te 's-Gravenhage, en/of - I. (2.2, blz 87) een huurovereenkomst (gedateerd 9-8-2004) betreffende [adres 4] te 's-Gravenhage, en/of - J. (2.4 blz 62 en 1.0 blz 257) een huurovereenkomst (gedateerd 26-7-2004) (ten name van [X7]) betreffende [adres 5] te 's-Gravenhage, en/of - K. (2.4 blz 65 en 1.0 blz 257) een huurovereenkomst (gedateerd 26-7-2004) (ten name van [X8]) betreffende [adres 5] te 's-Gravenhage, en/of - L. (2.7 blz 37 en 1.0 blz 594) een huurovereenkomst (gedateerd 2-10-2004) betreffende [adres 6] te 's-Gravenhage, en/of - M. (2.8 blz 153) een huurovereenkomst (gedateerd 9-8-2004) betreffende [adres 7] te 's-Gravenhage, en/of - N. (2.8 blz 155) een huurovereenkomst (gedateerd 6-8-2004)[adres 7] te 's-Gravenhage, en/of - O. (2.12 blz 24) een huurovereenkomst (gedateerd 4-5-2004 en/of met huurprijs van 950 euro per maand) betreffende [adres 8] te 's-Gravenhage, en/of - P. (2.12 blz 28) een huurovereenkomst (gedateerd 4-5-2004 en/of met huurprijs van 650 euro per maand) betreffende [adres 8] te 's-Gravenhage, en/of - Q. (2.15 blz 37 en 43) een huurovereenkomst (gedateerd 12-10-2004 of 15-10-2004) betreffende [adres 9] te 's-Gravenhage, en/of - R. (2.15 blz 70) een huurovereenkomst (gedateerd 27-08-2004) betreffende [adres 9] te 's-Gravenhage, en/of - S. (2.18 blz 58) een huurovereenkomst (gedateerd 07-05-04) betreffende [adres 10] te 's-Gravenhage, en/of - T. (2.18 blz 60) een huurovereenkomst (gedateerd 10-09-2004) betreffende [adres 10] te 's-Gravenhage, en/of/althans een of meer huurcontract(en) en/of een of meer (andere) geschrift(en), - (elk) zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt of vervalst, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) toen en daar (telkens) - A. (2.1, blz 217 en 311) in/op die huurovereenkomst '[X9](, wonende te Den Haag)' als verhuurder vermeld (of laten/doen vermelden) en/of (vervolgens) die huurovereenkomst (onder het woord 'Verhuurder') zelf ondertekend dan wel laten/doen ondertekenen door een ander dan die [X9], en/of - B. (2.1, blz 221) in/op die huurovereenkomst '[X10](, wonende te Den Haag)' als verhuurder vermeld (of laten/doen vermelden) en/of (vervolgens) die huurovereenkomst (onder het woord 'Verhuurder') zelf ondertekend dan wel laten/doen ondertekenen door een ander dan die [X10], en/of - C. (2.1, blz 289) in/op die huurovereenkomst 'dhr.[X11] (, wonende te 's-Gravenhage [adres 2])' als verhuurder vermeld (of laten/doen vermelden) en/of (vervolgens) die huurovereenkomst (onder het woord 'Verhuurder') zelf ondertekend dan wel laten/doen ondertekenen door een ander dan die [X11], en/of - D. (2.1, blz 294) in/op die huurovereenkomst '[X9](, wonende te Den Haag)' als verhuurder vermeld (of laten/doen vermelden) en/of (vervolgens) die huurovereenkomst (onder het woord 'Verhuurder') zelf (met '[X9]') ondertekend dan wel laten/doen ondertekenen door een ander dan die [X9], en/of - E. (2.1, blz 375) in/op die huurovereenkomst 'dhr. [X12](, wonende te Den Haag)' als verhuurder vermeld (of laten/doen vermelden) en/of (vervolgens) die huurovereenkomst (onder het woord 'Verhuurder') zelf (met de woorden [X12]) ondertekend dan wel laten/doen ondertekenen door een ander dan die [X12], en/of - F. (2.2, blz 76) in/op die huurovereenkomst '[X13](, wonende aan het adres [adres 11] te Den Haag)' als verhuurder vermeld (of laten/doen vermelden) en/of (vervolgens) die huurovereenkomst (onder het woord 'Verhuurder') zelf ondertekend dan wel laten/doen ondertekenen door een ander dan die [X13], en/of - G. (2.2, blz 80) in/op die huurovereenkomst '[X10](, wonende te [adres 4])' als verhuurder vermeld (of laten/doen vermelden) en/of (vervolgens) die huurovereenkomst (onder het woord 'Verhuurder') zelf ondertekend dan wel laten/doen ondertekenen door een ander dan die [X10], en/of - H. (2.2, blz 83) in/op die huurovereenkomst '[X9](, wonende aan het adres [adres 12] te Den Haag)' als verhuurder vermeld (of laten/doen vermelden) en/of (vervolgens) die huurovereenkomst (onder het woord 'Verhuurder') zelf (met (onder meer) [X9]') ondertekend dan wel laten/doen ondertekenen door een ander dan die [X9], en/of - I. (2.2, blz 87) in/op die huurovereenkomst '[X9](, wonende aan het adres [adres 13] te Den Haag)' als verhuurder vermeld (of laten/doen vermelden) en/of (vervolgens) die huurovereenkomst (onder het woord 'Verhuurder') zelf (met (onder meer) '[X9]') ondertekend dan wel laten/doen ondertekenen door een ander dan die [X9], en/of - J. (2.4 blz 62 en 1.0 blz 257) in/op die huurovereenkomst '[X9](, wonende te Den Haag [plein])' als verhuurder vermeld (of laten/doen vermelden) en/of (vervolgens) die huurovereenkomst (onder het woord 'Verhuurder') zelf (met (een handtekening met daarin het woord) [X9]...') ondertekend dan wel laten/doen ondertekenen door een ander dan die [X9], en/of - K. (2.4 blz 65 en 1.0 blz 257) in/op die huurovereenkomst '[X9](, wonende te Den Haag [plein])' als verhuurder vermeld (of laten/doen vermelden) en/of (vervolgens) die huurovereenkomst (onder het woord 'Verhuurder') zelf ondertekend dan wel laten/doen ondertekenen door een ander dan die [X9], en/of - L. (2.7 blz 37 en 1.0 blz 594) in/op die huurovereenkomst '[X9]' als verhuurder vermeld (of laten/doen vermelden) en/of (vervolgens) die huurovereenkomst (onder het woord 'Verhuurder') zelf ondertekend dan wel laten/doen ondertekenen door een ander dan die [X9], en/of - M. (2.8 blz 153) in/op die huurovereenkomst '[X9] (wonende aan het adres [adres 12] (te Den Haag))' als verhuurder vermeld (of laten/doen vermelden) en/of (vervolgens) die huurovereenkomst (onder het woord 'Verhuurder') zelf (met (onder meer) '[X9]') ondertekend dan wel laten/doen ondertekenen door een ander dan die [X9], en/of - N. (2.8 blz 155) in/op die huurovereenkomst '[X9] (wonende te Den Haag)' als verhuurder vermeld (of laten/doen vermelden) en/of (vervolgens) die huurovereenkomst (onder het woord 'Verhuurder') zelf ondertekend dan wel laten/doen ondertekenen door een ander dan die [X9], en/of - O. (2.12 blz 24) in/op die huurovereenkomst '[X9] (wonende te Den Haag)' als verhuurder vermeld (of laten/doen vermelden) en/of (vervolgens) die huurovereenkomst (onder het woord 'Verhuurder') zelf ondertekend dan wel laten/doen ondertekenen door een ander dan die [X9], en/of - P. (2.12 blz 28) in/op die huurovereenkomst '[X9] (wonende te Den Haag)' als verhuurder vermeld (of laten/doen vermelden) en/of (vervolgens) die huurovereenkomst (onder het woord 'Verhuurder') zelf ondertekend dan wel laten/doen ondertekenen door een ander dan die [X9], en/of - Q. (2.15 blz 37 en 43) in/op die huurovereenkomst '[X14] (wonende te Den Haag)' als verhuurder vermeld (of laten/doen vermelden) en/of (vervolgens) die huurovereenkomst (onder het woord 'Verhuurder') zelf ondertekend dan wel laten/doen ondertekenen door een ander dan die [X14], en/of - R. (2.15 blz 70) in/op die huurovereenkomst '[X9] (wonende [adres 14] te Den Haag)' als verhuurder vermeld (of laten/doen vermelden) en/of (vervolgens) die huurovereenkomst (onder het woord 'Verhuurder') zelf ondertekend dan wel laten/doen ondertekenen door een ander dan die [X9], en/of - S. (2.18 blz 58) in/op die huurovereenkomst '[X9] (wonende [adres 12] te Den Haag)' als verhuurder vermeld (of laten/doen vermelden) en/of (vervolgens) die huurovereenkomst (onder het woord 'Verhuurder') zelf (met '[X9]') ondertekend dan wel laten/doen ondertekenen door een ander dan die [X9], en/of - T. (2.18 blz 60) in/op die huurovereenkomst '[X9] (wonende [adres 12] te Den Haag)' als verhuurder vermeld (of laten/doen vermelden) en/of (vervolgens) die huurovereenkomst (onder het woord 'Verhuurder') zelf ondertekend dan wel laten/doen ondertekenen door een ander dan die [X9], en/of althans valselijk gegevens opgenomen, zulks (telkens) met het oogmerk om die/dat geschrift(en) als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken; art 225 lid 1 Wetboek van Strafrecht en/of hij of omstreeks de periode van 1 januari 2004 tot en met 14 december 2004 te 's-Gravenhage, in elk geval in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen (telkens) opzettelijk gebruik heeft gemaakt van (een) vals(e) en/of vervalst(e) geschriften, te weten - A. (2.1, blz 217) een huurovereenkomst (gedateerd 30 juni 2004) betreffende [adres 1] te 's-Gravenhage, en/of - B. (2.1, blz 221) een huurovereenkomst (gedateerd 29-06-2004) betreffende [adres 2] te 's-Gravenhage, en/of - C. (2.1, blz 289) een huurovereenkomst (gedateerd 27-07-2004) betreffende [adres 2] te 's-Gravenhage, en/of - D. (2.1, blz 294) een huurovereenkomst (gedateerd 25-5-2004) betreffende [adres 1] te 's-Gravenhage, en/of - E. (2.1, blz 375) een huurovereenkomst (gedateerd 26-01-04) betreffende [adres 2] te 's-Gravenhage, en/of - F. (2.2, blz 76) een huurovereenkomst (gedateerd 10-11-2004) betreffende [adres 4] te 's-Gravenhage, en/of - G. (2.2, blz 80) een huurovereenkomst (gedateerd 4-10-2004) betreffende [adres 4] te 's-Gravenhage, en/of - H. (2.2, blz 83) een huurovereenkomst (gedateerd 25-8-2004) betreffende [adres 4] te 's-Gravenhage, en/of - I. (2.2, blz 87) een huurovereenkomst (gedateerd 9-8-2004) betreffende [adres 4] te 's-Gravenhage, en/of - J. (2.4 blz 62 en 1.0 blz 257) een huurovereenkomst (gedateerd 26-7-2004) (ten name van [X7]) betreffende [adres 5] te 's-Gravenhage, en/of - K. (2.4 blz 65 en 1.0 blz 257) een huurovereenkomst (gedateerd 26-7-2004) (ten name van [X8]) betreffende [adres 5] te 's-Gravenhage, en/of - L. (2.7 blz 37 en 1.0 blz 594) een huurovereenkomst (gedateerd 2-10-2004) betreffende [adres 6] te 's-Gravenhage, en/of - M. (2.8 blz 153) een huurovereenkomst (gedateerd 9-8-2004)[adres 7] te 's-Gravenhage, en/of - N. (2.8 blz 155) een huurovereenkomst (gedateerd 6-8-2004)[adres 7] te 's-Gravenhage, en/of - O. (2.12 blz 24) een huurovereenkomst (gedateerd 4-5-2004 en/of met huurprijs van 950 euro per maand) betreffende [adres 8] te 's-Gravenhage, en/of - P. (2.12 blz 28) een huurovereenkomst (gedateerd 4-5-2004 en/of met huurprijs van 650 euro per maand) betreffende [adres 8] te 's-Gravenhage, en/of - Q. (2.15 blz 37 en 43) een huurovereenkomst (gedateerd 12-10-2004 of 15-10-2004) betreffende [adres 9] te 's-Gravenhage, en/of - R. (2.15 blz 70) een huurovereenkomst (gedateerd 27-08-2004) betreffende [adres 9] te 's-Gravenhage, en/of - S. (2.18 blz 58) een huurovereenkomst (gedateerd 07-05-04) betreffende [adres 10] te 's-Gravenhage, en/of - T. (2.18 blz 60) een huurovereenkomst (gedateerd 10-09-2004) betreffende [adres 10] te 's-Gravenhage, en/of/althans een of meer huurcontract(en) en/of een of meer (andere) geschrift(en) bestaande die valsheid hierin dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) toen en daar (telkens) - A. (2.1, blz 217 en 311) in/op die huurovereenkomst '[X9](, wonende te Den Haag)' als verhuurder vermeld (of laten/doen vermelden) en/of (vervolgens) die huurovereenkomst (onder het woord 'Verhuurder') zelf ondertekend dan wel laten/doen ondertekenen door een ander dan die [X9], en/of - B. (2.1, blz 221) in/op die huurovereenkomst '[X10](, wonende te Den Haag)' als verhuurder vermeld (of laten/doen vermelden) en/of (vervolgens) die huurovereenkomst (onder het woord 'Verhuurder') zelf ondertekend dan wel laten/doen ondertekenen door een ander dan die [X10], en/of - C. (2.1, blz 289) in/op die huurovereenkomst 'dhr. [X11] (, wonende te 's-Gravenhage [adres 2])' als verhuurder vermeld (of laten/doen vermelden) en/of (vervolgens) die huurovereenkomst (onder het woord 'Verhuurder') zelf ondertekend dan wel laten/doen ondertekenen door een ander dan die [X11], en/of - D. (2.1, blz 294) in/op die huurovereenkomst '[X9](, wonende te Den Haag)' als verhuurder vermeld (of laten/doen vermelden) en/of (vervolgens) die huurovereenkomst (onder het woord 'Verhuurder') zelf (met '[X9]') ondertekend dan wel laten/doen ondertekenen door een ander dan die [X9], en/of - E. (2.1, blz 375) in/op die huurovereenkomst 'dhr. [X12](, wonende te Den Haag)' als verhuurder vermeld (of laten/doen vermelden) en/of (vervolgens) die huurovereenkomst (onder het woord 'Verhuurder') zelf (met de woorden '[X12]') ondertekend dan wel laten/doen ondertekenen door een ander dan die [X12], en/of - F. (2.2, blz 76) in/op die huurovereenkomst '[X13](, wonende aan het adres [adres 11] te Den Haag)' als verhuurder vermeld (of laten/doen vermelden) en/of (vervolgens) die huurovereenkomst (onder het woord 'Verhuurder') zelf ondertekend dan wel laten/doen ondertekenen door een ander dan die [X13], en/of - G. (2.2, blz 80) in/op die huurovereenkomst '[X10](, wonende te [adres 4])' als verhuurder vermeld (of laten/doen vermelden) en/of (vervolgens) die huurovereenkomst (onder het woord 'Verhuurder') zelf ondertekend dan wel laten/doen ondertekenen door een ander dan die [X10], en/of - H. (2.2, blz 83) in/op die huurovereenkomst '[X9](, wonende aan het adres [adres 12] te Den Haag)' als verhuurder vermeld (of laten/doen vermelden) en/of (vervolgens) die huurovereenkomst (onder het woord 'Verhuurder') zelf (met (onder meer) '[X9]') ondertekend dan wel laten/doen ondertekenen door een ander dan die [X9], en/of - I. (2.2, blz 87) in/op die huurovereenkomst '[X9](, wonende aan het adres [adres 13] te Den Haag)' als verhuurder vermeld (of laten/doen vermelden) en/of (vervolgens) die huurovereenkomst (onder het woord 'Verhuurder') zelf (met (onder meer) '[X9]') ondertekend dan wel laten/doen ondertekenen door een ander dan die [X9], en/of - J. (2.4 blz 62 en 1.0 blz 257) in/op die huurovereenkomst '[X9](, wonende te Den Haag [plein])' als verhuurder vermeld (of laten/doen vermelden) en/of (vervolgens) die huurovereenkomst (onder het woord 'Verhuurder') zelf (met (een handtekening met daarin het woord) '[X9]...') ondertekend dan wel laten/doen ondertekenen door een ander dan die [X9], en/of - K. (2.4 blz 65 en 1.0 blz 257) in/op die huurovereenkomst '[X9](, wonende te Den Haag [plein])' als verhuurder vermeld (of laten/doen vermelden) en/of (vervolgens) die huurovereenkomst (onder het woord 'Verhuurder') zelf ondertekend dan wel laten/doen ondertekenen door een ander dan die [X9], en/of - L. (2.7 blz 37 en 1.0 blz 594) in/op die huurovereenkomst '[X9]' als verhuurder vermeld (of laten/doen vermelden) en/of (vervolgens) die huurovereenkomst (onder het woord 'Verhuurder') zelf ondertekend dan wel laten/doen ondertekenen door een ander dan die [X9], en/of - M. (2.8 blz 153) in/op die huurovereenkomst '[X9] (wonende aan het adres [adres 12] (te Den Haag))' als verhuurder vermeld (of laten/doen vermelden) en/of (vervolgens) die huurovereenkomst (onder het woord 'Verhuurder') zelf (met (onder meer) '[X9]') ondertekend dan wel laten/doen ondertekenen door een ander dan die [X9], en/of - N. (2.8 blz 155) in/op die huurovereenkomst '[X9] (wonende te Den Haag)' als verhuurder vermeld (of laten/doen vermelden) en/of (vervolgens) die huurovereenkomst (onder het woord 'Verhuurder') zelf ondertekend dan wel laten/doen ondertekenen door een ander dan die [X9], en/of - O. (2.12 blz 24) in/op die huurovereenkomst '[X9] (wonende te Den Haag)' als verhuurder vermeld (of laten/doen vermelden) en/of (vervolgens) die huurovereenkomst (onder het woord 'Verhuurder') zelf ondertekend dan wel laten/doen ondertekenen door een ander dan die [X9], en/of - P. (2.12 blz 28) in/op die huurovereenkomst '[X9] (wonende te Den Haag)' als verhuurder vermeld (of laten/doen vermelden) en/of (vervolgens) die huurovereenkomst (onder het woord 'Verhuurder') zelf ondertekend dan wel laten/doen ondertekenen door een ander dan die [X9], en/of - Q. (2.15 blz 37 en 43) in/op die huurovereenkomst '[X14] (wonende te Den Haag)' als verhuurder vermeld (of laten/doen vermelden) en/of (vervolgens) die huurovereenkomst (onder het woord 'Verhuurder') zelf ondertekend dan wel laten/doen ondertekenen door een ander dan die [X14], en/of - R. (2.15 blz 70) in/op die huurovereenkomst '[X9] (wonende [adres 14] te Den Haag)' als verhuurder vermeld (of laten/doen vermelden) en/of (vervolgens) die huurovereenkomst (onder het woord 'Verhuurder') zelf ondertekend dan wel laten/doen ondertekenen door een ander dan die [X9], en/of - S. (2.18 blz 58) in/op die huurovereenkomst '[X9] (wonende [adres 12] te Den Haag)' als verhuurder vermeld (of laten/doen vermelden) en/of (vervolgens) die huurovereenkomst (onder het woord 'Verhuurder') zelf (met '[X9]') ondertekend dan wel laten/doen ondertekenen door een ander dan die [X9], en/of - T. (2.18 blz 60) in/op die huurovereenkomst '[X9] (wonende [adres 12] te Den Haag)' als verhuurder vermeld (of laten/doen vermelden) en/of (vervolgens) die huurovereenkomst (onder het woord 'Verhuurder') zelf ondertekend dan wel laten/doen ondertekenen door een ander dan die [X9], en bestaande dat gebruik erin dat hij, verdachte, en/of die ander(en) deze huurovereenkomsten heeft/hebben laten ondertekenen door de huurder(s) en/of dat hij, verdachte, en/of die ander(en) deze huurovereenkomst(en) heeft/hebben gebruikt voor administratieve doeleinden en/of dat deze huurovereenkomsten (ten onrechte) als bewijs heeft/hebben gediend van het bestaan van een of meer huurovereenkomsten; Art 225 lid 2 Wetboek van Strafrecht 4. hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 14 november 2003 tot en met 14 december 2004 te 's-Gravenhage, althans in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening (in/uit (een) meterkast(en) in de/het pand(en) aan de/het adres(sen) - (2.2) [adres 4] en/of - (2.10) [adres 15] en/of en/of/althans een of meer (ander(e)) pand(en)) heeft weggenomen (een) (grote) hoeveelhe(i)d(en) stroom/(elektrische) energie, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan Eneco NV en/of een of meer andere(n) (onderneming(en)), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s); art 310 Wetboek van Strafrecht art 311 lid 1 ahf/sub 4 Wetboek van Strafrecht 7. hij op of omstreeks 14 december 2004 te 's-Gravenhage een wapen van categorie II onder 5°, te weten een voorwerp waarmee door een elektrische stroomstoot personen weerloos kunnen worden gemaakt of pijn kan worden toegebracht (te weten een stroomstootwapen merk Shock Tronic XL), voorhanden heeft gehad; (zaak 1.0 blz 252 en 1226) De in deze telastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover daaraan in de Wet wapens en munitie betekenis is gegeven, geacht in dezelfde betekenis te zijn gebezigd; art 26 lid 1 Wet wapens en munitie 8. hij op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 23 september 2004 tot en met 27 oktober 2004 te 's-Gravenhage opzettelijk, zonder dat daartoe de noodzaak aanwezig was, gebruik heeft gemaakt van een alarmnummer voor publieke diensten, namelijk van het (telefoon)nummer 1-1-2 en/of het (telefoon)nummer 0800-8844; (zaak 2.17) art 142 lid 2 Wetboek van Strafrecht 11. hij op of omstreeks 01 mei 2004 te 's-Gravenhage tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels, [X15] heeft bewogen tot de afgifte van 1900 euro, althans enig geldbedrag, in elk geval van enig goed, hebbende verdachte en/of zijn mededader(s) met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid: - die [X15] medegedeeld dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) gerechtigd was/waren een woning, althans een of meer kamer(s), gelegen aan de [adres 8] te 's-Gravenhage, te verhuren en/of - (vervolgens) - die [X15] medegedeeld dat hij, verdachte, en/of zijn mededader(s) een woning, althans een of meer kamer(s), gelegen aan de [adres 8] te 's-Gravenhage, (voor die [X15]) te huur had(den) en/of - (vervolgens) met die [X15] die woning, althans die kamer(s), bezichtigd/doen bezichtigen en/of - (vervolgens) een huurovereenkomst opgesteld betreffende de verhuur van - die woning, althans die kamer(s), door hem, verdachte en/of zijn mededader(s) en/of [X9] aan die [X15] (en haar kinderen), waardoor die [X15] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte; art 326 Wetboek van Strafrecht art 47 lid 1 ahf/sub 1 Wetboek van Strafrecht Dagvaarding 09/665024-06 (hierna dagvaarding II) hij op een of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 01 april 2003 tot en met 1 januari 2006 te 's-Gravenhage en/of elders in Nederland, (telkens) opzettelijk (een) bij de Belastingwet voorziene aangifte(n), als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, te weten (een) aangifte(n) voor de inkomstenbelasting over het jaar 2002, niet of niet binnen de door de Inspecteur der belastingen te 's-Gravenhage gestelde termijn heeft gedaan, terwijl dat feit (telkens) ertoe strekte dat te weinig belasting werd geheven; De in deze tenlastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover daaraan in de Algemene wet inzake rijksbelastingen bepaalde betekenis is gegeven, geacht in dezelfde betekenis te zijn gebezigd; art 69 lid 1 Algemene wet inzake rijksbelastingen art 68 lid 2 ahf/ond a Algemene wet inzake rijksbelastingen 3. Partiële nietigheid van de dagvaarding 3.1 Standpunt van de verdediging Ter terechtzitting heeft de raadsman van de verdachte het verweer gevoerd dat dagvaarding I voor wat betreft het onder 1 tenlastegelegde nietig verklaard moet worden. Hij heeft daartoe aangevoerd dat het tenlastegelegde onvoldoende bepaald is om aan de eisen van artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering te voldoen nu niet duidelijk is tegen welke leden van artikel 197a van het Wetboek van Strafrecht de verdachte zich moet verdedigen. De zinsnede "in of omstreeks de periode 1 januari 2002 tot en met 14 december 2004" is te onbepaald, alsook de met name genoemde personen en de zinsnede 'en/of althans een of meer (andere) perso(o)n(en)', aldus de raadsman. De raadsman heeft voorts ten aanzien van het bij dagvaarding I onder 11 tenlastegelegde aangevoerd dat de dagvaarding op dat punt eveneens nietig behoort te worden verklaard nu niet duidelijk omschreven is wat 'het bedrieglijke inhield en waartoe het heeft geleid'. 3.2 Standpunt van de officier van justitie De officier van justitie heeft zich ter terechtzitting op het standpunt gesteld dat de dagvaardingen I en II geldig zijn. 3.3. Het oordeel van de rechtbank De rechtbank is met de raadsman van oordeel dat de zinsnede 'en/of althans een of meer (andere) perso(o)n(en)' in het bij dagvaarding I onder 1 tenlastegelegde onvoldoende duidelijk is, nu niet blijkt, ook niet in samenhang beschouwd met het strafdossier, in het bijzonder het proces-verbaal van politie, op welke personen de tenlastelegging doelt. Daarmee voldoet de tenlastelegging op dit punt niet aan de eisen van artikel 261 van het Wetboek van Strafvordering. De rechtbank zal de dagvaarding in zoverre dan ook nietig verklaren. De rechtbank verwerpt het verweer van de raadsman ten aanzien van het bij dagvaarding I onder 1 tenlastegelegde voor het overige en overweegt daartoe het volgende. De zinsnede "op of omstreeks de periode 1 januari 2002 tot en met 14 december 2004" is voldoende specifiek nu uit het dossier duidelijk naar voren komt op welke feiten, die in die periode vallen, wordt gedoeld. De namen die in de tenlastelegging worden genoemd zijn eveneens terug te vinden in het dossier, waarnaar de tenlastelegging gespecificeerd verwijst. Uit de bewoordingen in de tenlastelegging kan voorts worden afgeleid tegen welke leden van artikel 197a van het Wetboek van Strafrecht de verdachte zich moet verdedigen. Naar het oordeel van de rechtbank is het voor de verdachte dan ook volstrekt duidelijk op welke feiten het bij dagvaarding I onder 1 tenlastegelegde doelt. De verdachte heeft er ter terechtzitting van 20 januari 2009 overigens ook blijk van gegeven dat voor hem helder was waarvan hij waar het dit feit aangaat werd verdacht. De rechtbank verwerpt ook het verweer van de raadsman ten aanzien van het bij dagvaarding I onder 11 tenlastegelegde en overweegt daartoe het volgende. In de tenlastelegging is opgenomen dat de verdachte [X15] heeft bewogen tot de afgifte van 1900 euro door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een of meer listige kunstgrepen en/of door een samenweefsel van verdichtsels. De tenlastegelegde handelingen worden feitelijk omschreven. Naar het oordeel van de rechtbank is derhalve duidelijk wat 'het bedrieglijke inhield', te weten de feitelijke handelingen en 'waartoe het heeft geleid', namelijk de afgifte van geld. Voor de verdachte moet het dus volstrekt helder zijn waarvan hij wordt verdacht. De verdachte heeft er ter terechtzitting van 20 januari 2009 overigens ook blijk van gegeven dat voor hem duidelijk was waar hij terzake van het bij dagvaarding I onder 11 tenlastegelegde van wordt verdacht. 4. Het bewijs(1) 4.1. Standpunt van de officier van justitie terzake van alle tenlastegelegde feiten De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte al dan niet met een ander of anderen illegalen behulpzaam is geweest bij het verblijven in Nederland en een groot aantal huurcontracten valselijk heeft opgemaakt of doen of laten opmaken en daar gebruik van heeft gemaakt. Voorts wordt hij verdacht van het plegen van diefstal van elektriciteit door twee of meer personen, overtreding van de Wet wapens en munitie, het zonder reden bellen van alarmnummers en oplichting. De officier van justitie heeft gevorderd dat de rechtbank wettig en overtuigend bewezen zal verklaren dat de verdachte de bij dagvaarding I onder 1, 3 eerste en tweede cumulatief alternatief A t/m T, 4, 7 - met uitzondering van het bellen naar telefoonnummer 0900-8844 -, 8 en 11 en bij dagvaarding II tenlastegelegde feiten heeft begaan. 4.2. Beoordeling van dagvaarding I 4.2.1. Feit 1(2) Standpunt van de verdediging De raadsman heeft ter terechtzitting het verweer gevoerd dat niet vaststaat dat de in de tenlastelegging genoemde personen wederrechtelijk in Nederland zijn binnengekomen en/of verbleven. Voor de verdachte was het bovendien een onmogelijke opgave om erachter te komen of de personen aan wie hij de woonruimtes verhuurde illegaal waren. Daarnaast heeft de verdachte niet uit winstbejag gehandeld nu niet gebleken is dat de handelingen van de verdachte gericht waren op verrijking, aldus de raadsman. De verdachte heeft ter terechtzitting nog aangevoerd dat hij de Vreemdelingendienst heeft gebeld met de vraag of [X1] illegaal in Nederland was en dat een medewerker van de Vreemdelingendienst hem heeft verteld dat [X1] niet illegaal in Nederland verbleef. Oordeel van de rechtbank Wederrechtelijk verblijf [adres 2] Ten aanzien van de in de tenlastelegging genoemde persoon [X1] overweegt de rechtbank het volgende. Op 6 september 2004 is deze persoon door de Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) in het pand aan de [adres 2] te 's-Gravenhage aangetroffen.(3) Na raadpleging van het Vreemdelingen Verificatie Systeem wordt vastgesteld dat [X1] sinds 6 januari 2004 illegaal in Nederland verblijft.(4) Hij heeft bij de politie verklaard dat hij inderdaad illegaal in Nederland verblijft en dat hij sinds twee maanden in genoemde woning verblijft. Voorts heeft [X1] verklaard dat de verhuurder een kopie van zijn paspoort heeft gemaakt met daarin een sticker waarop zijn verlopen verblijfsstatus vermeld staat. [X1] omschrijft de huisbaas als een dikke [land] man van rond de vijftig, die kantoor houdt op de [adres 16] te 's-Gravenhage.(5) Het pand aan de [adres 2] is sinds 16 november 2000 eigendom van [X16].(6) Zij heeft verklaard dat de verdachte het pand voor haar zou verkopen en dat zij hem de enige sleutel van het pand heeft gegeven.(7) De verdachte beheerde het pand voor haar om het te gaan verkopen. Zij heeft voorts verklaard dat ze wist dat er huurders in het pand zaten en dat ze daarover met de verdachte heeft gepraat. Zij heeft met betrekking tot de woning aan [adres 1] een brief ontvangen van DSO over illegale bewoning.(8) [X16] heeft bij de rechter-commissaris anders verklaard dan in de verklaringen bij de politie. Nu de verklaringen afgelegd bij de politie steun vinden in andere bewijsmiddelen en de rechtbank haar oordeel niet in beslissende mate op deze verklaringen doet steunen kunnen deze verklaringen meewerken voor het bewijs. De verdachte heeft verklaard dat hij voor [X16] de beheerder was van het perceel [adres 2]. Hij heeft het pand op 29 juni 2004 aan de familie [X1] verhuurd en het huurcontract opgemaakt. Hij wist van de verlopen verblijfsvergunning in het paspoort van [X1].(9) Het vorenstaande in aanmerking genomen acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat [X1] wederrechtelijk in Nederland verbleef en dat de verdachte en zijn mededader, [X16], in ieder geval ernstige reden hadden zulks te vermoeden. Dat de verdachte de Vreemdelingendienst heeft gebeld en dat hem is medegedeeld dat [X1] legaal in Nederland verbleef, acht de rechtbank onaannemelijk. Uit het administratiesysteem van de Vreemdelingendienst blijkt dat [X1] illegaal in Nederland verbleef. Dat de Vreemdelingendienst aan verdachte zou hebben meegedeeld dat [X1] legaal in Nederland verbleef, komt de rechtbank niet geloofwaardig voor, nog afgezien van het feit dat de Vreemdelingendienst informatie uit het administratiesysteem in de regel niet aan derden pleegt te verstrekken. Ook het door de raadsman gevoerde verweer dat het voor de verdachte onmogelijk was om te achterhalen of [X1] illegaal in Nederland verbleef, wordt door de rechtbank verworpen, nu verdachte - ook volgens zijn eigen verklaring - bekend was met de verlopen verblijfsvergunning in het paspoort van [X1]. Bovendien was deze zelf van zijn status op de hoogte en had de verdachte het eenvoudig aan hem kunnen vragen, hetgeen de verdachte heeft nagelaten. De rechtbank is van oordeel dat niet wettig en overtuigend bewezen is dat de verdachte wist dat de in de tenlastelegging genoemde personen [X2], [X3], [X4] zich wederrechtelijk in Nederland bevonden. Het enkele feit dat de verdachte ernstige reden had te vermoeden dat [X1] zich wederrechtelijk in Nederland bevond, brengt nog niet met zich dat hij ook moest vermoeden dat zijn familie illegaal in Nederland verbleef. De rechtbank zal de verdachte hier dan ook van vrijspreken. [adres 3] Ten aanzien van de in de tenlastelegging genoemde personen [X5] en [X6] overweegt de rechtbank het volgende. Op 4 oktober 2004 zijn deze personen door de DSO in het pand aan de [adres 3] te 's-Gravenhage aangetroffen.(10) Uit onderzoek naar hun verblijfsstatus is gebleken dat beiden onbekend waren in het Vreemdelingen Administratie Systeem.(11) Bij navraag bij de Immigratie en Naturalisatiedienst bleek tevens dat zij ook geen aanvraag voor een verblijfsvergunning hadden ingediend. Zij hebben zich nooit aangemeld bij de Vreemdelingenpolitie en ook in hun paspoorten was geen aantekening door de Vreemdelingenpolitie gemaakt. [X5] heeft zelf ook verklaard sinds 1998 illegaal in Nederland te verblijven. Ze heeft voorts verklaard dat zij in 2002 een kamer heeft gehuurd in een pand aan de [adres 3] te 's-Gravenhage. Ze betaalde de huur contant aan een [land] man genaamd [voornaam] of zijn broer [voornaam broer] op een kantoor. Voor de huur van de kamer heeft ze een contract afgesloten met [voornaam]. Hij heeft haar gevraagd of ze illegaal was, ze heeft dat beaamd en [voornaam] vond het goed. Haar dochter is geboren toen zij de kamer al huurde.(12) Het pand aan de [adres 3] is sinds 2 oktober 2000 eigendom van [X17].(13) Een kamer is op 4 juni 2002 door [Y] Vastgoed (beheerder) aan [X5] verhuurd.(14) [X17] heeft verklaard dat hij het pand in handen heeft gegeven van zijn oom [voornaam] [verdachte] om bewoners te zoeken. Hij kreeg van [voornaam] iedere maand geld uit de huurinkomsten. Hij kwam wel eens in de woning en hij heeft [X5] en haar dochter daar gezien. Hij heeft haar nooit naar documenten gevraagd.(15) De verdachte heeft verklaard dat hij deels het beheer deed van deze woning. Hij regelde de huurovereenkomsten en de huurgelden. De verdachte heeft verklaard dat hij eigenaar is van [Y] Vastgoed gevestigd aan de [adres 16] 267(16) en dat zijn vrouw, die daar werkzaam was, de huurovereenkomst tussen [Y] en [X5] heeft opgemaakt.(17) Hij kende [X5] en wist dat zij bevallen was van een kind. Het vorenstaande in aanmerking genomen acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat [X5] en [X6] wederrechtelijk in Nederland verbleven en dat de verdachte en zijn mededader, [X17], in ieder geval ernstige reden hadden zulks te vermoeden. Het door de raadsman gevoerde verweer dat het voor de verdachte onmogelijk was om te achterhalen of [X5] en [X6] illegaal in Nederland verbleven, verwerpt de rechtbank, nu [X5] heeft verklaard dat zij aan de verdachte heeft medegedeeld dat zij illegaal was en er bovendien geen aantekeningen van de Vreemdelingenpolitie in haar paspoort waren geplaatst. Nu de verdachte voorts wist dat zij gedurende haar illegale verblijf in Nederland een kind heeft gekregen moest hij er ook ernstig rekening mee houden dat ook haar kind illegaal in Nederland verbleef. "Behulpzaam zijn" en "uit winstbejag" De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte en zijn mededader(s) woonruimte hebben verhuurd aan [X1], [X5] en [X6] en dat zij daarmee uit winstbejag behulpzaam zijn geweest bij voornoemd wederrechtelijk verblijf. Voor bewezenverklaring van het bestanddeel "uit winstbejag handelen" in artikel 197a van het Wetboek van Strafrecht moet sprake zijn van handelingen die strekken tot verrijking. Er hoeft geen sprake te zijn van daadwerkelijke winst. [X1] heeft verklaard dat hij de huur betaalde aan het kantoor aan de [adres 16].(18) [X5] heeft verklaard dat zij de huur betaalde aan [voornaam] op een kantoor.(19) De verdachte heeft voorts verklaard dat hij eigenaar is van [Y] Vastgoed gevestigd aan de [adres 16] en dat hij voor het beheren en verhuren van panden bemiddelingskosten in rekening bracht.(20) Daarbij komt bovendien nog dat het dossier geen aanwijzingen geeft waaruit valt af te leiden dat de verdachte daadwerkelijk huurgelden aan de eigenaren van de woningen heeft overgemaakt. De verdachte heeft derhalve geld verdiend aan het verhuren van de woonruimtes. Aldus is er sprake van winstbejag in de zin van artikel 197a van het Wetboek van Strafrecht. Het ter beschikking stellen van woonruimte aan personen die wederrechtelijk in Nederland verbleven maakt het voor deze personen mogelijk hun verblijf in Nederland voort te zetten. Deze handelwijze van verdachte en diens mededader(s) is aldus aan te merken als behulpzaamheid in de zin van artikel 197a van het Wetboek van Strafrecht. 4.2.3 Feit 3 Standpunt van de verdediging De raadsman heeft ter terechtzitting het volgende aangevoerd - zakelijk weergegeven - : Er was bij de verdachte geen sprake van (voorwaardelijk) opzet op de valsheid van de tenlastegelegde geschriften. Noch de huurder, noch de verhuurder heeft de nietigheid van de huurovereenkomsten ingeroepen. Er bestond bij partijen geen misverstand over wie de huurder en wie de verhuurder was. Daar komt bij dat de huurovereenkomsten werden opgemaakt, uitgegeven en ondertekend op het kantoor [Y] Vastgoed zodat ook over de herkomst en doel van de overeenkomst geen misverstand bestaat. Voorts is het onwaarschijnlijk dat de verdachte de contracten (mede) heeft ondertekend nu hij een groot gedeelte van de tenlastegelegde periode gedetineerd heeft gezeten. Zelfs indien de verdachte de contracten wel heeft ondertekend is er geen sprake van valsheid in geschrifte nu de verdachte met de verhuurders in zodanige betrekking stond dat hij als rechtsgeldig vertegenwoordiger heeft getekend. De conclusie is dat de verdachte behoort te worden vrijgesproken, dan wel moet worden ontslagen van alle rechtsvervolging. Ter terechtzitting heeft de verdachte nog aangevoerd dat de panden aan de [adres 4], [adres 5], [adres 7] en [adres 10] en de [adres 9], alle te 's-Gravenhage, in april 2003 aan de gemeente zijn verkocht en dat tegelijk daarmee aan [X9] de verhuurrechten zijn gecedeerd. De verdachte heeft voorts gesteld dat hij een volmacht had van [X9] en [X12] om panden te kopen, verkopen en te verhuren en dat de contracten in opdracht zijn opgemaakt en ondertekend. Tevens heeft de verdachte aangevoerd dat de huurcontracten die betrekking hebben op de panden aan de [adres 4], [adres 5], [adres 7] en [adres 10], de [adres 6] en [adres 9], de [adres 8] en de [adres 15], alle te 's-Gravenhage, door de samensteller van het dossier zijn vervalst, met dien verstande dat er is 'geknipt en geplakt' en dat bij de meerbladige huurcontracten de laatste bladzijde waarop de handtekeningen zijn geplaatst aan een ander voorblad zijn gehecht. Oordeel van de rechtbank Feit 3 algemeen Ten aanzien van het verweer van de raadsman dat de verdachte geen opzet had op de valsheid van de geschriften overweegt de rechtbank het volgende. Het oogmerk als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht behelst de bewuste bedoeling om het valse/vervalste geschrift als echt en onvervalst te (doen) gebruiken. De omstandigheden dat de huurder en verhuurder de nietigheid van het geschrift niet hebben ingeroepen, dat partijen zouden weten wie huurder en verhuurder was en dat er geen misverstand over zou bestaan wat het doel en de herkomst van de overeenkomst was, zijn derhalve voor de vraag of de verdachte opzet had op de valsheid van de geschriften niet van belang. Ten overvloede overweegt de rechtbank nog dat het, gelet op het dossier, voor de huurders bovendien helemaal niet altijd duidelijk was wie de verhuurder was. Uit de hierna volgende bespreking van de afzonderlijke huurcontracten zal de rechtbank ingaan op de vraag of de verdachte deze contracten valselijk heeft opgemaakt dan wel doen/laten opmaken en of er sprake is geweest van opzet. Met betrekking tot de stelling van de raadsman dat het onwaarschijnlijk is dat de verdachte de contracten heeft ondertekend nu hij gedurende de tenlastegelegde periode voor een groot deel in detentie heeft verbleven, overweegt de rechtbank dat de verdachte weliswaar tot 22 oktober 2004 in detentie heeft verbleven, doch dat hij op enig moment in een halfopen regime zat en dat de verdachte zich derhalve ook buiten de penitentiaire inrichting kon bewegen. Uit het dossier blijkt ook dat hij daadwerkelijk buiten de inrichting is geweest. Bovendien heeft de verdachte ter terechtzitting van 20 januari 2009 zelf verklaard verschillende contracten te hebben opgemaakt op tijdstippen die vallen binnen de hiervoor bedoelde detentieperiode Ten aanzien van de stelling van de verdachte dat de door hem genoemde panden sinds april 2003 eigendom waren van de gemeente Den Haag en dat [X9] de gecedeerde verhuurrechten had, waarvan ook [X13] een 'stukje' bezat, overweegt de rechtbank dat blijkens de in het dossier aanwezige uittreksels uit het kadaster geen van die panden op de dag dat de huurovereenkomsten zijn ondertekend - met uitzondering van overeenkomst S21 - eigendom waren van de Gemeente Den Haag. Nog afgezien van het feit dat het ingevolge het Burgerlijk Wetboek (boek 7 art. 226) niet mogelijk is afzonderlijk van de eigendomsoverdracht huurrechten te cederen, nu niet blijkt dat de Gemeente Den Haag de eigendom van de panden heeft verworven, kan evenmin sprake zijn van een met de overdracht aan de gemeente gepaardgaande cessie van verhuurrechten aan [X9] en [X13]. In het dossier is ook overigens geen enkele aanwijzing aangetroffen -behoudens de door of namens verdachte opgestelde huurcontracten - die de stelling van verdachte dat [X9] als verhuurder optrad, ondersteunen. Ten aanzien van het verweer van de verdachte dat de contracten die zich in het dossier bevinden, zouden zijn vervalst door de samensteller van het dossier overweegt de rechtbank het navolgende. In het dossier bevinden zich kopieën van de in de tenlastelegging genoemde contracten. Op geen enkele wijze is aannemelijk geworden dat er zou zijn geknoeid met deze contracten. De contracten zijn in kopie als bijlagen gevoegd bij ambtsedige processen-verbaal. Tijdens verhoren bij de politie zijn de contracten aan de verdachte getoond en hij heeft toen niet gezegd dat de contracten vervalst zouden zijn. Hij heeft daar bovendien verklaard dat hij verschillende contracten heeft opgemaakt. Ook de namen van de huurders en de handtekeningen die onder "huurder" in de contracten staan komen telkens - met uitzondering van de hierna te bespreken huurovereenkomst K22 - overeen met de naam en vertonen grote gelijkenis met de handtekeningen op de bij de contracten gevoegde kopieën van identiteitsbewijzen van huurders dan wel onder de door die huurders ondertekende processen-verbaal van verhoor. De handtekening van de huurder [X8] op huurovereenkomst K vertoont weinig overeenkomst met de handtekening onder haar verklaring bij de politie op pagina 55 ZD 2.4. Uit de plaats van de handtekening onder de verklaring van [X8] bij de politie leidt de rechtbank echter af dat dit de handtekening van de verbalisant betreft en dat [X8] zelf die verklaring niet heeft ondertekend. Tevens is de datum waarop de huurovereenkomst (telkens op het laatste blad) is getekend bij bijna alle overeenkomsten gelijk aan dan wel gelegen kort vóór de datum waarop het contract ingaat (zoals vermeld op een eerdere bladzijde). Dit maakt het niet waarschijnlijk dat er, zoals verdachte gesteld heeft, al dan niet bewust bladen behorend tot verschillende contracten door elkaar zijn gehaald. De rechtbank acht de verklaring van de verdachte daarom op dit punt onaannemelijk en verwerpt op grond hiervan het verweer van de verdachte. Nu de rechtbank deze verklaring van de verdachte ter terechtzitting van 20 januari 2009 op dit punt onaannemelijk acht, zal zij de verklaringen die de verdachte bij de politie heeft afgelegd omtrent het opstellen en ondertekenen van de contracten bezigen voor het bewijs. Op het door de raadsman en de verdachte gevoerde verweer dat de verdachte de contracten als rechtsgeldig vertegenwoordiger van de eigenaren heeft getekend zal bij de bespreking van de afzonderlijke contracten worden ingegaan. Feit 3 eerste cumulatief/alternatief Zaaksdossier 2.1 [adres 1] en [adres 2](23) Huurovereenkomst A In dossier 2.1 bevindt zich een kopie van een huurovereenkomst gedateerd op 30 juni 2004 waarin de naam [X9], wonende de Den Haag, als ondergetekende en verhuurder vermeld staat en als huurder [X18]. Het verhuurde betreft blijkens de overeenkomst een gezinswoning aan de [adres 1] te Den Haag. De overeenkomst is onder het woord 'Verhuurder:' ondertekend, te Den Haag.(24) Huurovereenkomst B In dossier 2.1 bevindt zich voorts een kopie van een huurovereenkomst gedateerd op 29 juni 2004 waarin de naam [X10], wonende de Den Haag, als ondergetekende en verhuurder vermeld staat en als huurder [X1]. Het verhuurde betreft blijkens de overeenkomst een woning aan de [adres 1] te Den Haag. De overeenkomst is onder het woord 'Verhuurder:' ondertekend, te Den Haag.(25) Huurovereenkomst C In dossier 2.1 bevindt zich tevens een kopie van een huurovereenkomst gedateerd op 27 januari 2004 waarin de naam [X11], wonende te 's-Gravenhage [adres 2], als ondergetekende en verhuurder vermeld staat en als huurder [X19]. Het verhuurde betreft blijkens de overeenkomst woonruimte aan de [adres 2] te Den Haag. De overeenkomst is onder het woord 'Verhuurder:' ondertekend, te Den Haag.(26) Huurovereenkomst D In dossier 2.1 bevindt zich daarnaast een kopie van een huurovereenkomst gedateerd op 5 mei 2004 waarin de naam [X9], wonende de Den Haag, als ondergetekende en verhuurder vermeld staat en als huurder [X20]. Het verhuurde betreft blijkens de overeenkomst een woning aan de [adres 1] te Den Haag. De overeenkomst is onder het woord 'Verhuurder:' ondertekend [X9] en een krulletje.(27) Huurovereenkomst E Ten slotte bevindt zich in dossier 2.1 een kopie van een huurovereenkomst gedateerd op 26 januari 2004 waarin de naam [X12], wonende de Den Haag, als ondergetekende en verhuurder vermeld staat en als huurder [X21]. Het verhuurde betreft blijkens de overeenkomst een woonruimte aan de [adres 2] te Den Haag. De overeenkomst is te Den Haag onder het woord 'Verhuurder:' ondertekend.(28) De panden aan de [adres 1] en [adres 2] zijn sinds 16 november 2000 eigendom van [X16].(29) De verdachte heeft verklaard dat hij de panden [adres 1] en [adres 2] in beheer had en dat hij deze voor [X16] verhuurde.(30) De verdachte heeft voorts verklaard dat hij de huurovereenkomsten A, B en D te 's-Gravenhage zelf heeft opgemaakt en ondertekend.(31) Blijkens de verklaring van [X13], de vrouw van de verdachte, heeft zij in opdracht van de verdachte te 's-Gravenhage huurcontract C opgemaakt en ondertekend.(32) De verdachte heeft haar verklaring bevestigd. Ten aanzien van huurcontract E heeft de verdachte voorts verklaard dat zijn vrouw ook dit contract in zijn opdracht heeft opgemaakt en ondertekend.(33) De verdachte heeft gesteld dat hij over een volmacht van [X9], [X11] en [X10] beschikte om de aan hen in eigendom toebehorende panden te verhuren. De verdachte had een relatie met [X16] en om ruzie thuis te voorkomen wilde hij niet dat zijn vrouw erachter zou komen dat de panden aan [X16] in eigendom toebehoorden. Om die reden heeft hij bovengenoemde volmachten misbruikt en de namen [X9], [X11] en [X10] valselijk als verhuurders gebruikt en de huurovereenkomsten namens hen ondertekend.(34) Zaaksdossier 2.2 [adres 4](35) Het pand aan de [adres 4] te 's-Gravenhage was gedurende de tenlastegelegde periode eigendom van [X10].(36) Huurovereenkomst F In dossier 2.2 bevindt zich een kopie van een huurovereenkomst gedateerd op 10 november 2004 waarin de naam [X13], wonende aan het adres [adres 11] te Den Haag, als ondergetekende en verhuurder vermeld staat en als huurder [X22]. Het verhuurde betreft blijkens de overeenkomst een woning aan de [adres 4] te Den Haag. De overeenkomst is te Den Haag onder het woord 'Verhuurder:' ondertekend.(37) De verdachte heeft verklaard dat hij deze overeenkomst heeft opgemaakt en ondertekend(38). Hij heeft daarbij verklaard dat hij dat in opdracht van de eigenaar en zijn vrouw heeft gedaan en dat hij door zijn vrouw gemachtigd is haar naam, te weten [X13] te gebruiken en dat hij in opdracht ('i.o.') heeft getekend. De rechtbank overweegt in dit verband dat het pand op 10 november 2004 niet aan [X13], maar aan [X10] in eigendom toebehoorde en dat de naam van de in de overeenkomst vermelde verhuurder derhalve niet klopt. Daarbij komt dat er weliswaar 'i.o.' voor de handtekening staat, maar dat daarachter niet de handtekening van verdachte zelf staat, maar een door hem nagemaakte handtekening, kennelijk voorstellende de handtekening van [X9]. Ook deze handtekening is dus valselijk opgemaakt. Huurovereenkomst G In dossier 2.2 bevindt zich een kopie van een huurovereenkomst gedateerd op 4 oktober 2004 waarin de naam [X10], wonende te [adres 4] Den Haag, als ondergetekende en verhuurder vermeld staat en als huurder [X23]. Het verhuurde betreft blijkens de overeenkomst een woning aan de [adres 4] te Den Haag. De overeenkomst is te Den Haag onder het woord 'Verhuurder:' ondertekend.(39) Ten aanzien van deze huurovereenkomst heeft de verdachte verklaard dat hij deze overeenkomst heeft opgemaakt en ondertekend.(40) De verdachte heeft zijn eigen handtekening onder het woord 'Verhuurder' geplaatst terwijl als verhuurder [X10] genoemd wordt, waardoor deze handtekening vals geplaatst is. Huurovereenkomst H In dossier 2.2 bevindt zich ook een kopie van een huurovereenkomst gedateerd op 25 augustus 2004 waarin de naam [X9], wonende aan het adres [adres 12] te Den Haag, als ondergetekende en verhuurder vermeld staat en als huurder [X24]. Het verhuurde betreft blijkens de overeenkomst een woning aan de [adres 4] te Den Haag. De overeenkomst is te Den Haag onder het woord 'Verhuurder:' ondertekend met een handtekening en [X9] en een krul.(41) De verdachte heeft verklaard dat hij deze huurovereenkomst heeft opgemaakt en ondertekend. Hij heeft verklaard dat hij deze overeenkomst op naam van [X9] mocht opmaken en ondertekenen krachtens volmacht en dat hij ook 'i.o.' achter zijn handtekening heeft geplaatst. De rechtbank overweegt hiertoe dat niet [X9] op 25 augustus 2004 eigenaar was van het pand maar [X10]. Op geen enkele wijze is aannemelijk geworden dat een persoon genaamd [X9] als verhuurder kon optreden. De naam van de verhuurder is derhalve niet juist. Voorts staat er weliswaar 'i.o' achter de handtekening onder het woord 'Verhuurder:', maar daarachter staat wederom een handtekening met de tekst '[X9]'. De verdachte heeft een handtekening gezet, kennelijk voorstellende de handtekening van [X9], en heeft daarmee een valse handtekening van [X9] gezet. Huurovereenkomst I Ten slotte bevindt zich in dossier 2.2 nog een kopie van een huurovereenkomst gedateerd op 9 augustus 2004 waarin de naam [X9], wonende aan het adres [adres 13] te Den Haag, als ondergetekende en verhuurder vermeld staat en als huurder [X25]. Het verhuurde betreft blijkens de overeenkomst een kamer aan de [adres 4] te Den Haag. De overeenkomst is te Den Haag onder de woorden 'handtekening verhuurder' ondertekend met twee handtekeningen en '[X9]'.(42) De verdachte heeft verklaard deze huurovereenkomst te hebben opgemaakt en ondertekend.(43) Ook over deze overeenkomst heeft de verdachte verklaard dat hij deze mocht opmaken op naam van [X9] krachtens volmacht. De rechtbank overweegt in dit verband dat [X9] op 9 augustus 2004 geen eigenaar was van het pand. Ook blijkt niet dat hij als verhuurder mocht optreden. De naam van de verhuurder is derhalve valselijk opgenomen. Voorts heeft de verdachte onder de woorden 'handtekening verhuurder' zijn eigen handtekening en '[X9]' gezet. Deze handtekening is in elk geval niet de handtekening van [X9] en is dus eveneens vals. Zaaksdossier 2.4 [adres 5](44) Huurovereenkomst J In dossier 2.4 bevindt zich een kopie van een huurovereenkomst gedateerd op 26 juli 2004 waarin de naam [X9], wonende te Den Haag [plein], als ondergetekende en verhuurder vermeld staat en als huurder [X7]. Het verhuurde betreft blijkens de overeenkomst een woning aan de [adres 5] te Den Haag. De overeenkomst is te Den Haag onder het woord 'Verhuurder:' ondertekend met een handtekening en [X9].(45) Huurovereenkomst K In dossier 2.4 bevindt zich voorts een kopie van een huurovereenkomst gedateerd op 26 juli 2004 waarin de naam [X9], wonende te Den Haag [plein], als ondergetekende en verhuurder vermeld staat en als huurder [X8]. Het verhuurde betreft blijkens de overeenkomst een woning aan de [adres 5] te Den Haag.(46) Het pand aan de [adres 5] te 's-Gravenhage is gedurende de tenlastegelegde periode eigendom van [X11].(47) De verdachte heeft verklaard dat hij beide overeenkomsten heeft ingevuld, opgemaakt en ondertekend.(48) De verdachte heeft daarbij verklaard dat hij dit pand in beheer had voor [X11] en dat hij het in zijn opdracht verhuurde. De rechtbank overweegt daartoe dat nu op de huurovereenkomsten niet de naam van [X11] als verhuurder staat, maar de naam [X9], de naam van de verhuurder in beide overeenkomsten niet klopt, dus valselijk is vermeld. De handtekening die de verdachte zelf onder huurovereenkomst J heeft gezet waarin [X9] staat klopt eveneens niet en is dus evenzeer vals. Zaaksdossier 2.7 [adres 6](49) Huurovereenkomst L In dossier 2.7 bevindt zich een kopie van een huurovereenkomst gedateerd op 3 oktober 2004 waarin de naam [X9], wonende te Den Haag, als ondergetekende en verhuurder vermeld staat en als huurder [X26]. Het verhuurde betreft blijkens de overeenkomst een woning aan de [adres 6] te Den Haag. De overeenkomst is te Den Haag onder het woord 'Verhuurder:' ondertekend met een handtekening en [X9] met een krul.(50) Het pand aan de [adres 6] is gedurende de tenlastegelegde periode eigendom van [X9].(51) De huurder van deze woning, [X26], heeft bij de politie verklaard dat hij de huur van de woning afdroeg aan de verdachte op het kantoor op de [adres 16].(52) De verdachte heeft verklaard dat hij blad 3 van het contract heeft ondertekend.(53) De verdachte heeft voorts verklaard dat hij het pand beheerde in opdracht van [X9] en dat hij krachtens een volmacht gerechtigd was diens naam te voeren. De rechtbank overweegt hiertoe dat de verdachte door een handtekening op de huurovereenkomst te plaatsen als ware hij [X9] een valse handtekening heeft geplaatst. Zaaksdossier 2.8 [adres 7] (54) Huurovereenkomst M In dossier 2.8 bevindt zich een kopie van een huurovereenkomst gedateerd op 9 augustus 2004 waarin de naam [X9], adres [adres 12] en woonplaats Den Haag, als ondergetekende en verhuurder vermeld staat en als huurder [X27]. Het verhuurde betreft blijkens de overeenkomst een woonruimte aan de [adres 7] te Den Haag. De overeenkomst is te Den Haag onder het woord 'Verhuurder:' ondertekend [X9].(55) Huurovereenkomst N In dossier 2.8 bevindt zich voorts een kopie van een huurovereenkomst gedateerd op 6 augustus 2004 waarin de naam [X9], wonende te Den Haag, als ondergetekende en verhuurder vermeld staat en als huurder [X28]. Het verhuurde betreft blijkens de overeenkomst een woning aan de [adres 7] te Den Haag. De overeenkomst is te Den Haag onder het woord 'Verhuurder:' ondertekend.(56) Het pand aan de [adres 7] is ten tijde van de tenlastegelegde periode eigendom van [naam X29] Vastgoed B.V.(57) [X29] heeft verklaard dat hij enig bestuurder is van dat bedrijf en dat hij het pand in juli 2004 heeft gekocht op een veiling. Toen hij er na de koop achter kwam dat het pand bewoond was, heeft hij een deurwaarderskantoor in de arm genomen. Hij kent de huurders die in het pand wonen niet en ontvangt geen huur. Hij kent de verdachte omdat deze volgens hem de vorige eigenaar is en hem een voorstel heeft gedaan het pand terug te kopen.(58) [X27] heeft verklaard dat hij via via had gehoord dat hij via [voornaam] aan een kamer kon komen. Hij heeft de huur voor de kamer in het pand aan de [adres 7] aan een [land] man genaamd [voornaam] betaald.(59) [X28] heeft verklaard dat hij op kantoor aan zijn huisbaas [voornaam] de huur betaalde.(60) Hij heeft gezien dat [voornaam] zijn huurcontract heeft geschreven.(61) De verdachte heeft verklaard dat op huurcontract M zijn handschrift te zien is.(62) Ter terechtzitting heeft de voorzitter als waarneming van de rechtbank geconstateerd dat de handtekening onderaan huurovereenkomst N overeenkomsten vertoont met de handtekening van de verdachte. (63) Het vorengaande in aanmerking genomen alsmede het feit dat beide contracten niet op naam van de eigenaar van het pand staan maar op naam van [X9], ten name van wie de verdachte ten minste zes andere huurovereenkomsten heeft opgemaakt en ondertekend(64), is de rechtbank van oordeel dat het de verdachte moet zijn geweest die ook deze contracten - en wel valselijk, immers op andermans naam - heeft opgemaakt en ondertekend. Zaaksdossier 2.12 [adres 8](65) Huurovereenkomst O In dossier 2.12 bevindt zich een kopie van een huurovereenkomst gedateerd op 4 mei 2004 waarin de naam [X9], wonende te [adres 17] te Den Haag, als ondergetekende en verhuurder vermeld staat en als huurder [X15]. Het verhuurde betreft blijkens de overeenkomst een woning aan de [adres 8] te Den Haag voor een huurprijs van € 950,-- inclusief gas, water en licht. De overeenkomst is te Den Haag onder het woord 'Verhuurder:' ondertekend.(66) Huurovereenkomst P In dossier 2.12 bevindt zich daarnaast een kopie van een huurovereenkomst gedateerd op 4 mei 2004 waarin de naam [X9], wonende te 's-Gravenhage, als ondergetekende en verhuurder vermeld staat en als huurder [X15]. Het verhuurde betreft blijkens de overeenkomst een appartement aan de [adres 8] te Den Haag voor een huurprijs van € 650,--. De overeenkomst is te Den Haag onder het woord 'Verhuurder:' ondertekend.(67) Bij dit contract bevindt zich een bijlage in de vorm van een verklaring van [X15] d.d. 4 mei 2004 inhoudende dat zij een woning aan de [adres 8] huurt van [X9] voor € 950,-- maar dat zij een contract heeft laten maken voor € 650,-- voor haar persoonlijke zaken.(68) Het pand aan de [adres 8] is gedurende de tenlastegelegde periode eigendom van [X30].(69) Zij heeft verklaard dat zij een bod op het huis had gekregen van de verdachte en dat zij het huis aan hem wilde verkopen maar dat hij contact op moest nemen met haar makelaar. Toen dat niet lukte heeft zij alvast de sleutels aan hem gegeven zodat hij een aannemer kon inschakelen. Begin mei 2004 kwam ze erachter dat er mensen in de woning woonden en toen ze de verdachte daarmee confronteerde zei hij dat het huis verkocht was Zij en haar makelaar wisten hier niets van af.(70) De huurder [X15] heeft verklaard dat zij op 4 mei 2004 in het kantoor van de verdachte aan de [adres 16] te 's-Gravenhage is geweest en daar een door de verdachte opgemaakt en ondertekend huurcontract voor de [adres 8] heeft ondertekend. De huurprijs bedroeg € 950,-- inclusief gas, water licht.(71) De verdachte heeft verklaard dat hij het pand aan [X15] heeft verhuurd. Hij heeft het contract van € 950,--, contract O, opgemaakt en ondertekend. Toen [X15] voor haar eigen administratie ook een contract nodig had voor het bedrag exclusief gas, water en licht is dat ook opgemaakt. Hij heeft tevens verklaard dat het wel vaker voorkwam dat huurders na het ondertekenen van een huurcontract inclusief, gas, water en licht, liever een huurcontract exclusief hadden.(72) Hoewel verdachte ter terechtzitting van 20 januari 2009 heeft verklaard dat hij twee contracten voor [X15] heeft opgemaakt, komt dat de rechtbank, gelet op het handschrift in contract P, onaannemelijk voor. De rechtbank gaat er derhalve van uit dat contract P niet door verdachte zelf is opgemaakt. Nu de verdachte op de hoogte was van de inhoud van dat contract, kan het niet anders zijn dan dat de verdachte dit contract heeft laten opmaken. Ter terechtzitting heeft de verdachte aangevoerd dat de woning verkocht was aan [X9] en dat hij krachtens zijn volmacht gerechtigd was het huis te verhuren. Bij de politie had de verdachte eerder verklaard dat hij van [X30] toestemming had om haar pand te verhuren of te verkopen. De rechtbank acht deze stellingen onaannemelijk en overweegt daartoe dat [X30] heeft verklaard dat zij de woning niet heeft verkocht en dat zulks ook blijkt uit het uittreksel uit het kadaster. [X30] heeft voorts verklaard dat zij de verdachte ook geen toestemming heeft gegeven de woning te verhuren. Deze verklaring van [X30] wordt ondersteund door het feit dat de verdachte de huurovereenkomst met [X15] niet op naam van [X30] heeft gezet, maar op naam van [X9]. Zaaksdossier 2.15 [adres 9](73) Het pand aan de [adres 9] is in de tenlastegelegde periode eigendom van [X14].(74) De verdachte was de beheerder van dit pand voor zijn broer [X14] en hij ontving de huurpenningen.(75) Huurovereenkomst Q In dossier 2.15 bevindt zich een kopie van een huurovereenkomst gedateerd op 12 of 15 mei 2004 waarin de naam [X14], wonende te Den Haag, als ondergetekende en verhuurder vermeld staat en als huurder [X31]. Het verhuurde betreft blijkens de overeenkomst een woning aan de [adres 9] te Den Haag. De overeenkomst is te Den Haag onder het woord 'Verhuurder:' ondertekend.(76) De verdachte heeft verklaard dat hij deze huurovereenkomst heeft opgemaakt en ondertekend.(77) Hij heeft voorts verklaard dat hij over een machtiging beschikte van zijn broer om diens naam te voeren. De rechtbank overweegt daartoe dat de verdachte door zijn eigen handtekening op de huurovereenkomst te plaatsen als ware hij [X14] een valse handtekening heeft geplaatst. Dit zou ook het geval zijn geweest indien verdachte - hetgeen niet aannemelijk is geworden - over een volmacht van zijn broer zou hebben beschikt. Huurovereenkomst R In dossier 2.15 bevindt zich voorts een kopie van een huurovereenkomst gedateerd op 27 augustus 2004 waarin de naam [X9], wonende te Den Haag, als ondergetekende en verhuurder vermeld staat en als huurder [X32]. Het verhuurde betreft blijkens de overeenkomst een woning aan de [adres 9] te Den Haag. De overeenkomst is te Den Haag onder het woord 'Verhuurder:' ondertekend.(78) De huurder [X32] heeft verklaard dat zij de huur voor de woning betaalde aan [voornaam] op kantoor.(79) Ter terechtzitting heeft de voorzitter als waarneming van de rechtbank geconstateerd dat het handschrift en de handtekening op deze huurovereenkomst grote overeenkomsten vertonen met het handschrift en de handtekening van de verdachte.(80) Gelet op het vorengaande en gelet op het feit dat het contract niet op naam van de eigenaar van het pand staat maar op naam van [X9], ten name van wie de verdachte reeds andere huurovereenkomsten heeft opgemaakt en ondertekend(81), is de rechtbank van oordeel dat het de verdachte moet zijn geweest die ook deze contracten heeft opgemaakt en als verhuurder heeft ondertekend. Zaaksdossier 2.18 [adres 10](82) Het pand aan de [adres 10] was vanaf 18 juni 2004 eigendom van Unica Vastgoed B.V. Huurovereenkomst S Ten aanzien van deze in dossier 2.18 aanwezige huurovereenkomst, die betrekking heeft op de verhuur van een woning aan de [adres 10] en die gedateerd is op 7 mei 2004, kan niet worden vastgesteld wie ten tijde van het ondertekenen van de overeenkomst eigenaar was van die woning. Evenmin blijkt door wie de overeenkomst is getekend. Gelet op die omstandigheden acht de rechtbank niet wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte hetgeen hem bij dagvaarding 1 onder 3 nummer S ten laste is gelegd heeft begaan en zal zij hem daarvan vrijspreken. Huurovereenkomst T In dossier 2.18 bevindt zich voorts een kopie van een huurovereenkomst gedateerd op 10 september 2004 waarin de naam [X9], wonende te Den Haag, als ondergetekende en verhuurder vermeld staat en als huurder [X33]. Het verhuurde betreft blijkens de overeenkomst een woning aan de [adres 10] te Den Haag. De overeenkomst is te Den Haag onder het woord 'Verhuurder:' met de toevoeging 'i.o.' ondertekend.(83) Ter terechtzitting heeft de voorzitter als waarneming van de rechtbank geconstateerd dat het handschrift en de handtekening op deze huurovereenkomst grote overeenkomsten vertonen met het handschrift en de handtekening van de verdachte.(84) Nu de verdachte bovendien beheerder was van het verhuurde pand en het contract niet op naam van de eigenaar van het pand staat maar op naam van [X9], ten name van wie de verdachte reeds andere huurovereenkomsten heeft opgemaakt en ondertekend(85), is de rechtbank van oordeel dat het de verdachte moet zijn geweest die ook deze contracten heeft opgemaakt en als verhuurder heeft ondertekend. Daarbij komt dat er weliswaar i.o. voor de handtekening staat, maar dat op geen enkele wijze aannemelijk is geworden dat verdachte namens de eigenaar, Unica Vastgoed B.V. heeft gehandeld. Valselijk opgemaakt Nu de verdachte willens en wetens de huurovereenkomsten A, B, D, F, H, I, J, K, M, N, O, Q, R en T heeft opgemaakt met daarin de namen van personen die niet de verhuurder/eigenaar van het verhuurde waren en deze overeenkomsten vervolgens als verhuurder, met zijn eigen handtekening heeft ondertekend, heeft hij deze geschriften telkens valselijk opgemaakt en ondertekend. De huurovereenkomsten C en E zijn door de echtgenote van verdachte opgesteld en ondertekend, waarbij het initiatief daartoe van verdachte is uitgegaan. Derhalve is in deze gevallen sprake van medeplegen van het valselijk opmaken en ondertekenen van het contract. Voorts heeft de verdachte de huurovereenkomsten G, L en Q als verhuurder ondertekend, terwijl hij dat niet was, en aldus ook die overeenkomsten telkens valselijk opgemaakt. Ten slotte heeft hij huurovereenkomst P door een ander doen/laten opmaken met daarin de naam van een persoon die niet de verhuurder/eigenaar van het verhuurde was en deze overeenkomst vervolgens doen/laten ondertekenen. Ook daar is derhalve sprake van valsheid. Bewijs en oogmerk Huurcontracten zijn geschriften die geschikt zijn om als bewijs van enig feit te dienen, immers ze zijn het bewijs dat er een overeenkomst van huur en verhuur tussen huurder en verhuurder bestaat. De verdachte en zijn mededader hadden ook het oogmerk om deze huurcontracten als echt en onvervalst te gebruiken nu zij deze huurcontracten door de huurder lieten ondertekenen.(86) De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrift en het medeplegen van valsheid in geschrift. Feit 3 tweede cumulatief/alternatief Naar het oordeel van de rechtbank is wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte gebruik heeft gemaakt van de in de bewezenverklaring genoemde valse geschriften(87) nu hij de huurovereenkomsten heeft laten ondertekenen(88) door de huurders en de schriftelijke huurovereenkomsten tot bewijs van het bestaan van de huurovereenkomsten hebben gediend. De huurders hebben immers huur betaald aan de verdachte op grond van de overeenkomsten.(89) 4.2.3 Feit 4 Standpunt van de verdediging De raadsman heeft aangevoerd dat de verdachte ten tijde van de tenlastegelegde periode gedetineerd zat en er geen weet van had dat er elektriciteit werd gestolen in de panden aan de [adres 4] en de [adres 15]. Oordeel van de rechtbank Verweer raadsman De rechtbank overweegt ten aanzien van het standpunt van de verdediging dat de verdachte ten tijde van de tenlastegelegde gedetineerd zat, het volgende. Blijkens het de verdachte betreffende uittreksel Justitiële documentatie was de verdachte ten aanzien van de telastegelegde periode tot en met 22 oktober 2004 gedetineerd. De verdachte zat evenwel op enig moment in een half open inrichting. Uit het dossier blijkt dat hij zich in die periode op verschillende momenten buiten de inrichting heeft begeven.. De omstandigheid dat verdachte een deel van de telastegelegde periode gedetineerd was kan aldus de stelling dat verdachte geen weet had van diefstal van elektriciteit niet ondersteunen. Zaaksdossier 2.2 [adres 4] Op 21 september 2004 heef [X34] namens Eneco aangifte gedaan van diefstal. Hij is op 20 september 2004 in perceel [adres 4] te 's-Gravenhage geweest. Volgens de bij Eneco gevoerde administratie is van dit pand geen contractant bekend en heeft er sinds 14 november 2003 geen leverantie van elektriciteit plaatsgevonden. [X34] heeft in het pand aan de [adres 4] gezien dat er illegaal stroom werd gebruikt doordat er geen verzegeling meer aanwezig was. Na onderzoek heeft [X34] geconcludeerd dat er illegaal elektra is afgenomen.(90) Een bewoner van het pand, [X24], heeft verklaard dat hij bij [voornaam] van het kantoor aan de [adres 16] te 's-Gravenhage een kamer huurt inclusief elektra huurt.(91) De verdachte heeft verklaard dat hij het pand verhuurde voor de eigenaar [X10].(92) In het dossier bevinden zich voorts huurovereenkomsten d.d. 9 augustus 2004 en 22 juli 2004 waarvan de verdachte heeft verklaard dat hij deze heeft opgemaakt, waarin kamers aan de [adres 4] inclusief energiekosten worden verhuurd.(93) Uit een opgenomen tapgesprek d.d. 21 september 2004 tussen de verdachte en zijn broer [X14] blijkt dat de verdachte aan zijn broer [broer verdachte] vraagt om naar de [adres 4] te gaan omdat daar het water en licht zijn afgesloten.(94) Daarnaast blijkt uit diverse bewijsmiddelen dat het telkens deze broer is die door verdachte als 'klusjesman' langs de door hem beheerde panden wordt gestuurd.(95) Zaakdossier 2.10 [adres 15](96) Op 15 december 2004 doet [X34] namens Eneco aangifte van diefstal. Hij is op 13 december 2004 in perceel [adres 15] te 's-Gravenhage geweest. Hij heeft gezien dat er in verschillende kamers in het perceel licht brandde. Bij verdere controle van de installatie heeft hij gezien dat de verzegelingen van de meterkap waren verwijderd. Tevens was de verzegeling van de hoofdzekeringskast verbroken. Door het verwijderen van de verzegelingen kan de meter op iedere willekeurige stand worden gezet.(97) Het pand aan de [adres 15] is sinds 1994 eigendom van [X13], de echtgenote van de verdachte.(98) Zij heeft verklaard dat [voornaam] het pand beheerde en verhuurde.(99) Een bewoner van het pand, [X35], heeft verklaard dat hij aan [voornaam], [voornaam broer verdachte], [voornaam] of [voornaam] op het kantoor aan de [adres 16] de huur betaalde.(100) Uit de huurovereenkomst tussen [Y] Vastgoed, het bedrijf van de verdachte, en [X35] blijkt dat de huur inclusief energiekosten is.(101) Nu de verdachte blijkens het bovenstaande zich als beheerder/verhuurder ten aanzien van de panden heeft gedragen en hij contracten heeft opgemaakt waarin hij woonruimtes in die panden inclusief elektra verhuurde en in de panden sprake was van verwijdering van de verzegelingen terwijl de elektriciteit wel werd gebruikt, heeft de verdachte zich naar het oordeel van de rechtbank schuldig gemaakt aan diefstal. Nu zijn echtgenote [X13] al sinds 1994 de eigenaresse van het pand aan de [adres 15] was en derhalve op de hoogte moest zijn van de wijze waarop de elektriciteit was geregeld in dat pand en zij op het kantoor werkte waar de huur door de huurder van de [adres 15] werd betaald, is de rechtbank van oordeel dat ten aanzien van het pand aan de [adres 15] sprake is van medeplegen. 4.2.4 Feit 7 Standpunt van de verdediging De raadsman heeft geconcludeerd dat de verdachte behoort te worden vrijgesproken van dit feit nu dit wapen in een afgesloten doos in zijn woning is achtergelaten door een huurder, hij niet op de hoogte was van de aanwezigheid van het wapen en het wapen bovendien kapot was. Oordeel van de rechtbank Op 14 december 2004 is in de woning van de verdachte te 's Gravenhage een stroomstootwapen aangetroffen.(102) Uit onderzoek blijkt dat het gaat om een wapen van categorie II in de zin van de Wet wapens en munitie.(103) De verdachte heeft verklaard dat hij wist dat hij het wapen in huis had.(104) Op grond van bovenstaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte een verboden wapen in zijn bezit heeft gehad. Daar doet niet aan af dat het wapen - mogelijk - kapot was nu voor de strafbaarheid van overtreding van artikel 26 van de Wet wapens en munitie niet noodzakelijk is dat een wapen werkt. Gelet op de verklaring van de verdachte kan een verdere bespreking van het verweer van de raadsman achterwege blijven. 4.2.5. Feit 8(105) Het standpunt van de verdediging De raadsman en de verdachte hebben ter terechtzitting het verweer gevoerd dat de verdachte het alarmnummer 112 niet zonder noodzaak heeft gebeld. Verdachte zou het nummer hebben gebeld omdat zijn buurman [X36] agressief en onvoorspelbaar gedrag vertoonde en het nichtje van de verdachte had gegijzeld. [X36] is daarvoor gearresteerd en heeft ter zake van dit feit voor de rechter moeten verschijnen. De raadsman heeft voorts aangevoerd dat het nummer 0800-8844 geen alarmnummer is in de zin van artikel 142 van het Wetboek van Strafrecht. Het oordeel van de rechtbank Uit een tapverslag d.d. 23 september 2004 blijkt dat de verdachte op die dag 112 heeft gebeld met zijn nummer [nummer] te Den Haag.(106) Hij heeft gemeld dat er een gijzeling van zijn broer en zus plaatsvond door een zekere [voornaam]. Hij heeft niet zijn eigen nummer opgegeven en heeft zichzelf [voornaam] genoemd, wonende aan de [adres 16].(107) Uit een tapverslag d.d. 27 oktober 2004 blijkt dat de verdachte die dag 112 heeft gebeld met zijn nummer [nummer] te Den Haag.(108) Hij heeft gemeld dat zijn buurman [X36] zijn vrouw slaat en hij in de drugs- en wapenhandel zit. Hij zegt dat hij woont op de [adres 18].(109) De verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij beide keren met alarmnummer 112 heeft gebeld.(110) De politie is op 23 september 2004 ter plaatse gekomen en heeft geconstateerd dat er niets aan de hand was.(111) Ook op 27 oktober 2004 bleek er niets aan de hand te zijn.(112) Het bovenstaande in aanmerking genomen acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte zonder dat daartoe noodzaak bestond het alarmnummer 112 heeft gebeld. De rechtbank overweegt daarbij nog dat het feit dat de verdachte problemen zou hebben gehad met [X36] hier niet aan afdoet, nu blijkens de bevindingen van de politie er in ieder geval op de data dat de verdachte heeft gebeld niets aan de hand was. De rechtbank is met de officier van justitie en de verdediging van oordeel dat 0800-8844 (de rechtbank verstaat: 0900-8844), geen alarmnummer voor publieke diensten als bedoeld in artikel 142, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht is en zal dat onderdeel van de tenlastelegging dan ook niet bewezen verklaren. 4.2.6 Feit 11 Het standpunt van de verdediging De raadsman heeft zich ter terechtzitting op het standpunt gesteld dat er geen sprake is van oplichting omdat de aangeefster anderhalve maand in de woning aan de [adres 8] heeft verbleven en derhalve heeft gekregen waar zij voor heeft betaald. De verdachte heeft ter terechtzitting aangevoerd dat het pand verkocht was aan [X9] en dat hij voorts gerechtigd was het pand voor [X30] te verhuren of te verkopen. Het oordeel van de rechtbank Op 21 mei 2004 doet [X15] aangifte van oplichting. Zij verklaart dat de verdachte haar op 1 mei 2004 een woning aan de [adres 8] te Den Haag te huur aanbood. Ze is deze woning daarop met [X14 (broer van verdachte)] gaan bezichtigen en heeft vervolgens op 4 mei 2004 in het kantoor van de verdachte aan de [adres 16] 267 het huurcontract voor deze woning ondertekend. De verdachte had dat contract ingevuld op naam van [X9] en ook ondertekend. Ze heeft aan de verdachte € 950, -- huur en € 950,-- borg betaald. Op 18 mei 2004 stond de politie voor de deur in het gezelschap van [X30], die haar mededeelde dat de woning van haar is en dat zij de woning te koop had staan.(113) In het dossier is een huurovereenkomst aanwezig tussen de verhuurder [X9] en [X15] voor een bedrag van € 950,--. De verdachte heeft verklaard dat hij dat contract heeft opgemaakt.(114) [X30] heeft verklaard dat zij een bod op de woning aan de [adres 8] had gekregen van de verdachte, dat zij het huis aan hem wilde verkopen maar dat hij contact op moest nemen met haar makelaar. Toen dat niet lukte heeft zij alvast de sleutels aan hem gegeven zodat hij een aannemer in kon schakelen. Begin mei 2004 kwam ze erachter dat er mensen in de woning woonden en toen ze de verdachte daarmee confronteerde zei hij dat het huis verkocht was. Zij en haar makelaar wisten hier niets van af. Ze heeft tegen [X15] gezegd dat ze het pand moest verlaten, maar dat heeft uiteindelijk twee maanden geduurd.(115) Met betrekking tot het verweer van de verdachte dat het pand door [X9] was gekocht en dat hij gerechtigd was, ofwel door [X9] ofwel door [X30], het pand te verhuren verwijst de rechtbank naar haar overwegingen hieromtrent hierboven, feit 3, onder het kopje 'Zaaksdossier 2.12 [adres 8]'. Het bovenstaande in aanmerking genomen is de rechtbank van oordeel dat wettig en overtuigend bewezen is dat de verdachte [X15] heeft opgelicht. Hij heeft haar bewogen tot de afgifte van € 1900,-- door het aannemen van een valse hoedanigheid en door listige kunstgrepen, te weten door haar een woning aan te bieden en zich daarbij voor te doen als ware hij gerechtigd dat te doen en door een huurovereenkomst met haar aan te gaan voor die woning, terwijl hij niet kon beschikken over de woning omdat deze nog eigendom was van [X30]. Dat [X15] uiteindelijk nog 2 maanden in de woning van [X30] heeft kunnen verblijven doet daar niet aan af, nu zulks enkel te danken is aan de goedhartigheid van [X30] en niets te maken heeft met het geld dat [X15] ten onrechte aan de verdachte had betaald. 4.2.7 Dagvaarding 2(116) Het standpunt van de verdediging De raadsman heeft zich ter terechtzitting - in afwijking van zijn schriftelijke pleitnotities - op het standpunt gesteld dat bewezen kan worden dat de verdachte geen aangifte heeft gedaan over het jaar 2002. Het oordeel van de rechtbank Uit de aangifte en verzoek tot vervolging van de belastingdienst blijkt dat de verdachte geen aangifte voor de inkomstenbelasting over het jaar 2002 heeft gedaan. In april 2003 is het aangifteformulier over het jaar 2002 toegestuurd naar het adres van de verdachte te 's-Gravenhage. In september 2005 had de verdachte nog steeds geen aangifte gedaan. (117) De verdachte heeft ter terechtzitting ook verklaard dat hij over het jaar 2002 nog steeds geen aangifte bij de belastingdienst heeft gedaan en dat hij weet dat hij ieder jaar aangifte moet doen.(118) Uit het dossier blijkt dat de belastingdienst zich sinds 2003 veel moeite heeft getroost de verdachte ervan op de hoogte te brengen dat hij aangifte moest doen. Bij zijn verhoor bij de belastingdienst op 7 september 2005 is de verdachte een aangifteformulier ter hand gesteld om hem in de gelegenheid te stellen alsnog aangifte te doen.(119) Uit de verklaring van getuige [X37], destijds bij de Belastingdienst verantwoordelijk voor het dossier van verdachte, ter terechtzitting blijkt dat hij met de verdachte diverse malen heeft gesproken omdat de verdachte al vele jaren geen aangifte had gedaan. Hij werkte met de verdachte aan een compromis. Hij heeft de verdachte evenwel nooit gezegd dat hij geen aangifte over 2002 behoefde te doen.(120) Het bovenstaande in aanmerking genomen acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte opzettelijk geen aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2002 heeft gedaan. Dit feit strekt ertoe dat te weinig belasting werd geheven, nu als gevolg van het ontbreken van de aangifte onduidelijk is wat het inkomen van verdachte in 2002 was. 4.3 De bewezenverklaring Op grond van het onder 4.2. overwogen acht de rechtbank wettig bewezen en is zij tot de overtuiging gekomen dat de verdachte het op dagvaarding I onder 1, 3 eerste en tweede cumulatief/alternatief, 4, 7, 8, en 11 en het op de dagvaarding II ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande, dat de rechtbank bewezen acht - zulks met verbetering van eventueel in de tenlastelegging voorkomende kennelijke schrijf- en taalfouten, door welke verbetering de verdachte niet in de verdediging is geschaad - de inhoud van de tenlastelegging, dat: Dagvaarding I 1. hij op tijdstippen in de periode van 1 januari 2002 tot en met 14 december 2004 te 's-Gravenhage telkens tezamen en in vereniging met een ander of anderen telkens uit winstbejag behulpzaam is geweest aan [X1] en [X5] en [X6], die wederrechtelijk in Nederland verbleven, bij het verblijven in Nederland en deze personen daartoe telkens uit winstbejag telkens gelegenheid en middelen heeft verschaft, terwijl hij en zijn mededaders telkens wisten of ernstige redenen hadden te vermoeden dat dat verblijf wederrechtelijk was, immers hebben hij, verdachte, en zijn mededaders telkens tegen betaling die personen een woning en/of kamer gelegen aan de adressen [adres 2] en [adres 3], alle te 's-Gravenhage verhuurd. 3. hij op tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2004 tot en met 14 december 2004 te 's-Gravenhage, telkens - A. een huurovereenkomst (gedateerd 30 juni 2004) betreffende [adres 1] te 's-Gravenhage, en - B. een huurovereenkomst (gedateerd 29-06-2004) betreffende [adres 2] te 's-Gravenhage, en - D. een huurovereenkomst (gedateerd 05-5-2004) betreffende [adres 1] te 's-Gravenhage, en - F. een huurovereenkomst (gedateerd 10-11-2004) betreffende [adres 4] te 's-Gravenhage, en - G. een huurovereenkomst (gedateerd 4-10-2004) betreffende [adres 4] te 's-Gravenhage, en - H. een huurovereenkomst (gedateerd 25-8-2004) betreffende [adres 4] te 's-Gravenhage, en - I. een huurovereenkomst (gedateerd 9-8-2004) betreffende [adres 4] te 's-Gravenhage, en - J. een huurovereenkomst (gedateerd 26-7-2004) (ten name van [X7]) betreffende [adres 5] te 's-Gravenhage, en - K. een huurovereenkomst (gedateerd 26-7-2004) (ten name van [X8]) betreffende [adres 5] te 's-Gravenhage, en - L. een huurovereenkomst (gedateerd 3-10-2004) betreffende [adres 6] te 's-Gravenhage, en - M. een huurovereenkomst (gedateerd 9-8-2004)[adres 7] te 's-Gravenhage, en - N. een huurovereenkomst (gedateerd 6-8-2004)[adres 7] te 's-Gravenhage, en - O. een huurovereenkomst (gedateerd 4-5-2004 en met huurprijs van 950 euro per maand) betreffende [adres 8] te 's-Gravenhage, en - P. een huurovereenkomst (gedateerd 4-5-2004 en met huurprijs van 650 euro per maand) betreffende [adres 8] te 's-Gravenhage, en - Q. een huurovereenkomst (gedateerd 12-05-2004 of 15-05-2004) betreffende [adres 9] te 's-Gravenhage, en - R. een huurovereenkomst (gedateerd 27-08-2004) betreffende [adres 9] te 's-Gravenhage, en - T. een huurovereenkomst (gedateerd 10-09-2004) betreffende [adres 10] te 's-Gravenhage, elk zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen valselijk heeft opgemaakt, immers heeft verdachte toen en daar telkens - A. in die huurovereenkomst '[X9], wonende te Den Haag' als verhuurder vermeld en vervolgens die huurovereenkomst onder het woord 'Verhuurder' zelf ondertekend, en - B. in die huurovereenkomst '[X10], wonende te Den Haag' als verhuurder vermeld en vervolgens die huurovereenkomst onder het woord 'Verhuurder' ondertekend, en - D. in die huurovereenkomst '[X9], wonende te Den Haag' als verhuurder vermeld en vervolgens die huurovereenkomst onder het woord 'Verhuurder' met '[X9]' ondertekend en, - F. in die huurovereenkomst '[X13], wonende aan het adres [adres 11] te Den Haag' als verhuurder vermeld en vervolgens die huurovereenkomst onder het woord 'Verhuurder' ondertekend, en - G die huurovereenkomst onder het woord 'Verhuurder' ondertekend, en - H. in die huurovereenkomst '[X9], wonende aan het adres [adres 12] te Den Haag)' als verhuurder vermeld en vervolgens die huurovereenkomst onder het woord 'Verhuurder' met onder met [X9]' ondertekend, en - I. in die huurovereenkomst '[X9], wonende aan het adres [adres 13] te Den Haag' als verhuurder vermeld en vervolgens die huurovereenkomst onder het woord 'Verhuurder' met onder meer '[X9]' ondertekend, en - J. in die huurovereenkomst '[X9], wonende te Den Haag [plein]' als verhuurder vermeld en vervolgens die huurovereenkomst onder het woord 'Verhuurder' met een handtekening met daarnaast het woord [X9]...' ondertekend, en - K. in die huurovereenkomst '[X9], wonende te Den Haag [plein])' als verhuurder vermeld, en vervolgens die huurovereenkomst onder het woord 'Verhuurder' zelf ondertekend en - L. die huurovereenkomst onder het woord 'Verhuurder' ondertekend, en - M. in die huurovereenkomst '[X9] wonende aan het adres [adres 12] te Den Haag' als verhuurder vermeld en vervolgens die huurovereenkomst onder het woord 'Verhuurder' zelf met '[X9]' ondertekend, en - N. in die huurovereenkomst '[X9] wonende te Den Haag' als verhuurder vermeld en vervolgens die huurovereenkomst onder het woord 'Verhuurder' ondertekend, en - O. in die huurovereenkomst '[X9] wonende te Den Haag' als verhuurder vermeld en vervolgens die huurovereenkomst onder het woord 'Verhuurder' ondertekend, en - P. in die huurovereenkomst '[X9] wonende te Den Haag' als verhuurder heeft laten/doen vermelden en vervolgens die huurovereenkomst onder het woord 'Verhuurder' heeft laten/doen ondertekenen, en - Q. die huurovereenkomst onder het woord 'Verhuurder' ondertekend, en - R. in die huurovereenkomst '[X9] wonende te Den Haag' als verhuurder vermeld en vervolgens die huurovereenkomst onder het woord 'Verhuurder' ondertekend, en - T. in die huurovereenkomst '[X9] wonende [adres 12] te Den Haag' als verhuurder vermeld en vervolgens die huurovereenkomst onder het woord 'Verhuurder' ondertekend, zulks telkens met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken; en hij op tijdstippen in of omstreeks de periode van 1 januari 2004 tot en met 14 december 2004 te 's-Gravenhage tezamen en in vereniging met een ander, telkens - C. een huurovereenkomst (gedateerd 27-01-2004) betreffende [adres 2] te 's-Gravenhage, en - E. een huurovereenkomst (gedateerd 26-01-04) betreffende [adres 2] te 's-Gravenhage, en elk zijnde een geschrift dat bestemd was om tot bewijs van enig feit te dienen - valselijk heeft opgemaakt, immers hebben verdachte en zijn mededader toen en daar telkens - C. in die huurovereenkomst 'dhr. [X11], wonende te 's-Gravenhage [adres 2]' als verhuurder vermeld en vervolgens die huurovereenkomst onder het woord 'Verhuurder' ondertekend, en - E. in die huurovereenkomst 'dhr. [X12], wonende te Den Haag' als verhuurder vermeld en vervolgens die huurovereenkomst onder het woord 'Verhuurder' ondertekend met de woorden [X12], en zulks telkens met het oogmerk om die geschriften als echt en onvervalst te gebruiken of door anderen te doen gebruiken. en hij in de periode van 1 januari 2004 tot en met 14 december 2004 te 's-Gravenhage, in elk geval in Nederland, telkens opzettelijk gebruik heeft gemaakt van valse geschriften, te weten - A. een huurovereenkomst (gedateerd 30 juni 2004) betreffende [adres 1] te 's-Gravenhage, en - B. een huurovereenkomst (gedateerd 29-06-2004) betreffende [adres 2] te 's-Gravenhage, en - C. een huurovereenkomst (gedateerd 27-01-2004) betreffende [adres 2] te 's-Gravenhage, en - D. een huurovereenkomst (gedateerd 05-05-2004) betreffende [adres 1] te 's-Gravenhage, en - E. een huurovereenkomst (gedateerd 26-01-04) betreffende [adres 2] te 's-Gravenhage, en - F. een huurovereenkomst (gedateerd 10-11-2004) betreffende [adres 4] te 's-Gravenhage, en - G. een huurovereenkomst (gedateerd 4-10-2004) betreffende [adres 4] te 's-Gravenhage, en - H. een huurovereenkomst (gedateerd 25-8-2004) betreffende [adres 4] te 's-Gravenhage, en - I. een huurovereenkomst (gedateerd 9-8-2004) betreffende [adres 4] te 's-Gravenhage, en - J. een huurovereenkomst (gedateerd 26-7-2004) (ten name van [X7]) betreffende [adres 5] te 's-Gravenhage, en - K. een huurovereenkomst (gedateerd 26-7-2004) (ten name van [X8]) betreffende [adres 5] te 's-Gravenhage, en - L. een huurovereenkomst (gedateerd 2-10-2004) betreffende [adres 6] te 's-Gravenhage, en - M. een huurovereenkomst (gedateerd 9-8-2004)[adres 7] te 's-Gravenhage, en - N. een huurovereenkomst (gedateerd 6-8-2004)[adres 7] te 's-Gravenhage, en - O. een huurovereenkomst (gedateerd 4-5-2004 en met huurprijs van 950 euro per maand) betreffende [adres 8] te 's-Gravenhage, en - P. een huurovereenkomst (gedateerd 4-5-2004 en met huurprijs van 650 euro per maand) betreffende [adres 8] te 's-Gravenhage, en - Q. een huurovereenkomst (gedateerd 12-05-2004 of 15-05-2004) betreffende [adres 9] te 's-Gravenhage, en - R. een huurovereenkomst (gedateerd 27-08-2004) betreffende [adres 9] te 's-Gravenhage, en - T. een huurovereenkomst (gedateerd 10-09-2004) betreffende [adres 10] te 's-Gravenhage, bestaande die valsheid hierin dat hij, verdachte, en/of een ander toen en daar telkens - A. in die huurovereenkomst '[X9], wonende te Den Haag' als verhuurder vermeld en vervolgens die huurovereenkomst onder het woord 'Verhuurder' zelf ondertekend, en - B. in die huurovereenkomst '[X10], wonende te Den Haag' als verhuurder vermeld en vervolgens die huurovereenkomst onder het woord 'Verhuurder' ondertekend, en - C. in die huurovereenkomst 'dhr. [X11], wonende te 's-Gravenhage [adres 2]' als verhuurder vermeld en vervolgens die huurovereenkomst onder het woord 'Verhuurder' ondertekend, en - D. in die huurovereenkomst '[X9], wonende te Den Haag' als verhuurder vermeld en vervolgens die huurovereenkomst onder het woord 'Verhuurder' met '[X9]' ondertekend en, - E. in die huurovereenkomst 'dhr. [X12], wonende te Den Haag' als verhuurder vermeld en vervolgens die huurovereenkomst onder het woord 'Verhuurder' ondertekend met de woorden [X12], en - F. in die huurovereenkomst '[X13], wonende aan het adres [adres 11] te Den Haag' als verhuurder vermeld en vervolgens die huurovereenkomst onder het woord 'Verhuurder' ondertekend, en - G. die huurovereenkomst onder het woord 'Verhuurder' ondertekend, en - H. in die huurovereenkomst '[X9], wonende aan het adres [adres 12] te Den Haag)' als verhuurder vermeld en vervolgens die huurovereenkomst onder het woord 'Verhuurder' met onder meerc '[X9]' ondertekend, en - I. in die huurovereenkomst '[X9], wonende aan het adres [adres 13] te Den Haag' als verhuurder vermeld en vervolgens die huurovereenkomst onder het woord 'Verhuurder' met onder meer '[X9]' ondertekend, en - J. in die huurovereenkomst '[X9], wonende te Den Haag [plein]' als verhuurder vermeld en vervolgens die huurovereenkomst onder het woord 'Verhuurder' met een handtekening met daarnaast het woord [X9]...' ondertekend, en - K. in die huurovereenkomst '[X9], wonende te Den Haag [plein])' als verhuurder vermeld, en vervolgens die huurovereenkomst onder het woord 'Verhuurder' zelf ondertekend en - L. die huurovereenkomst onder het woord 'Verhuurder' ondertekend, en - M. in die huurovereenkomst '[X9] wonende aan het adres [adres 12] te Den Haag' als verhuurder vermeld en vervolgens die huurovereenkomst onder het woord 'Verhuurder' zelf met '[X9]' ondertekend, en - N. in die huurovereenkomst '[X9] wonende te Den Haag' als verhuurder vermeld en vervolgens die huurovereenkomst onder het woord 'Verhuurder' ondertekend, en - O. in die huurovereenkomst '[X9] wonende te Den Haag' als verhuurder vermeld en vervolgens die huurovereenkomst onder het woord 'Verhuurder' ondertekend, en - P. in die huurovereenkomst '[X9] wonende te Den Haag' als verhuurder heeft doen/laten vermelden en vervolgens die huurovereenkomst onder het woord 'Verhuurder' doen/laten ondertekenen, en - Q. in die huurovereenkomst '[X14] wonende te Den Haag' als verhuurder vermeld en vervolgens die huurovereenkomst onder het woord 'Verhuurder' ondertekend, en - R. in die huurovereenkomst '[X9] te Den Haag' als verhuurder vermeld en vervolgens die huurovereenkomst onder het woord 'Verhuurder' ondertekend, en - T. in die huurovereenkomst '[X9] wonende [adres 12] te Den Haag' als verhuurder vermeld en vervolgens die huurovereenkomst onder het woord 'Verhuurder' ondertekend, en bestaande dat gebruik erin dat hij, verdachte, deze huurovereenkomsten heeft laten ondertekenen door de huurders en dat deze huurovereenkomsten ten onrechte als bewijs hebben gediend van het bestaan van huurovereenkomsten. 4. hij op tijdstippen in de periode van 14 november 2003 tot en met 14 december 2004 te 's-Gravenhage tezamen en in vereniging met een ander met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening in/uit meterkasten in de panden aan de adressen - [adres 4] en - [adres 15] heeft weggenomen hoeveelheden stroom/elektrische energie toebehorende aan Eneco NV. 7. hij op 14 december 2004 te 's-Gravenhage een wapen van categorie II onder 5°, te weten een voorwerp waarmee door een elektrische stroomstoot personen weerloos kunnen worden gemaakt of aan personen pijn kan worden toegebracht te weten een stroomstootwapen merk Shock Tronic XL, voorhanden heeft gehad. 8. hij op tijdstippen in de periode van 23 september 2004 tot en met 27 oktober 2004 te 's-Gravenhage opzettelijk, zonder dat daartoe de noodzaak aanwezig was, gebruik heeft gemaakt van een alarmnummer voor publieke diensten, namelijk van het telefoonnummer 1-1-2. 11. hij op en omstreeks 01 mei 2004 te 's-Gravenhage met het oogmerk om zich wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse hoedanigheid en door listige kunstgrepen, [X15] heeft bewogen tot de afgifte van 1900 euro, hebbende verdachte met vorenomschreven oogmerk - zakelijk weergegeven - valselijk en listiglijk: - die [X15] medegedeeld dat hij, verdachte, gerechtigd was een woning, gelegen aan de [adres 8] te 's-Gravenhage, te verhuren en - vervolgens die [X15] medegedeeld dat hij, verdachte, een woning, gelegen aan de [adres 8] te 's-Gravenhage, voor die [X15] te huur had en - vervolgens een huurovereenkomst opgesteld betreffende de verhuur van die woning, door [X9] aan die [X15] (en haar kinderen), waardoor die [X15] werd bewogen tot bovenomschreven afgifte. Dagvaarding II hij op tijdstippen in de periode van 01 april 2003 tot en met 1 januari 2006 te 's-Gravenhage, opzettelijk een bij de Belastingwet voorziene aangifte, als bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen, te weten een aangifte voor de inkomstenbelasting over het jaar 2002, niet heeft gedaan, terwijl dat feit ertoe strekte dat te weinig belasting werd geheven; 4. De strafbaarheid van de feiten Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Dit levert de in de beslissing genoemde strafbare feiten op. 5. De strafbaarheid van de verdachte De raadsman heeft zich ter zake feit 3 op het standpunt gesteld dat de verdachte moet worden ontslagen van alle rechtsvervolging. Nu hij dit standpunt niet nader heeft onderbouwd en naar het oordeel van de rechtbank niet is gebleken van omstandigheden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluiten, acht de rechtbank de verdachte strafbaar. 6. De straf 6.1. De vordering van de officier van justitie De officier van justitie heeft ter terechtzitting gevorderd dat aan de verdachte wordt opgelegd een gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden met aftrek van voorarrest. Zij heeft voorts gevorderd dat de rechtbank de schorsing van de voorlopige hechtenis op zal heffen en de gevangenneming van de verdachte zal gelasten. 6.2. Het standpunt van de verdediging De raadsman heeft ter zake van de feiten op dagvaarding 1 vrijspraak gevorderd en overigens geen standpunt ingenomen omtrent de strafmaat. Terzake van het op dagvaarding II tenlastegelegde feit heeft hij de rechtbank verzocht artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht van toepassing te verklaren. 6.3. Het oordeel van de rechtbank Na te melden straf is in overeenstemming met de ernst van het gepleegde feit, de omstandigheden waaronder dit is begaan en gegrond op de persoon en de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals daarvan tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken. Voorts wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen. De verdachte heeft zich - op de in de bewezenverklaring omschreven wijze - gedurende een lange periode schuldig gemaakt aan het op grote schaal plegen van valsheid in geschrift en gebruikmaking van valse geschriften. Hij heeft huurcontracten valselijk opgemaakt en door nietsvermoedende huurders laten ondertekenen. De verdachte heeft één van deze huurders bovendien opgelicht. Daarnaast is de verdachte aan illegaal in Nederland verblijvende personen behulpzaam geweest bij hun verblijf in Nederland door ook aan hen woonruimtes te verhuren op basis van valse huurovereenkomsten. In twee panden die hij verhuurde, heeft hij daarnaast nog elektriciteit gestolen. Verder heeft de verdachte geen aangifte gedaan over het jaar 2002 ondanks dat de belastingdienst hem zeer veel mogelijkheden daartoe heeft geboden. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan een groot aantal frauduleuze handelingen en hij heeft misbruik gemaakt van het door de huurders in hem gestelde vertrouwen met als enig doel eigen financieel gewin. Daarnaast heeft hij door zijn handelwijze het vertrouwen in de huurmarkt in het algemeen schade toegebracht. Bovendien heeft hij misbruik gemaakt van de zwakke positie van mensen die illegaal in Nederland verblijven. Ook heeft hij financiële schade aan het energiebedrijf en aan één van zijn huurders toegebracht. Door niet te voldoen aan zijn burgerplicht om aangifte te doen voor de inkomstenbelasting, heeft hij de Nederlandse staat schade berokkend. Het voorhanden hebben van een wapen is een ernstig feit dat risico's voor de veiligheid van personen met zich brengt. Het zonder noodzaak bellen van een alarmnummer is naar het oordeel van de rechtbank zeer kwalijk nu hulpdiensten worden ingeschakeld terwijl dat niet nodig is en zij op dat moment niet ergens anders kunnen zijn. In het nadeel van de verdachte heeft de rechtbank er voorts acht op geslagen dat de verdachte blijkens een hem betreffend Uittreksel Justitiële Documentatie al eerder is veroordeeld voor - onder meer - valsheid in geschrift en oplichting tot een langdurige gevangenisstraf. Alles overwegende is de rechtbank van oordeel dat in beginsel het opleggen van een gevangenisstraf voor de duur van 27 maanden passend en geboden zou zijn. De rechtbank heeft evenwel rekening gehouden met de overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 EVRM ter zake van de bewezenverklaarde feiten. De verdachte is ter zake van de bij dagvaarding I bewezenverklaarde feiten op 14 december 2004 voor het eerst gehoord en de rechtbank wijst eerst op 3 februari 2009 vonnis. Het is op deze grond dat de rechtbank hierna melden gevangenisstraf van kortere duur zal opleggen. 6.4 Vordering gevangenneming De rechtbank wijst de vordering van de officier van justitie tot gevangenneming van de verdachte af nu de voorlopige hechtenis van de verdachte al bijna vier jaar geleden, te weten op 14 februari 2005 is geschorst. Gelet op dit tijdsverloop acht de rechtbank het niet redelijk -ook al zou verdachte recent een schorsingsvoorwaarde hebben overtreden - thans nog over te gaan tot opheffing van de schorsing. 10. De toepasselijke wetsartikelen De op te leggen straf is gegrond op de artikelen: - 47, 57, 142, 197a, 310, 311, 225 en 326 van het Wetboek van Strafrecht; - 26 en 55 van de Wet wapens en munitie; - 69 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Deze voorschriften zijn toegepast, zoals zij golden ten tijde van het bewezenverklaarde. 11. De beslissing De rechtbank, verklaart de gewijzigde dagvaarding I nietig voor zover het betreft de in het onder 1 tenlastegelegde opgenomen zinsnede 'en/of althans een of meer (andere) perso(o)n(en)'; verklaart niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte bij gewijzigde dagvaarding I onder 3 onder S is tenlastegelegd en spreekt de verdachte daarvan vrij. verklaart wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte de bij gewijzigde dagvaarding I onder 1, 3 eerste en tweede cumulatief/alternatief A t/m R en T, 4, 7, 8 en 11 en bij dagvaarding II tenlastegelegde feiten heeft begaan en dat het bewezenverklaarde uitmaakt: ten aanzien van feit 1 dagvaarding I: een ander uit winstbejag behulpzaam zijn bij het zich verschaffen van verblijf in Nederland, terwijl hij weet of ernstige redenen heeft te vermoeden dat dat verblijf wederrechtelijk is, terwijl het feit wordt begaan door twee of meer verenigde personen, meermalen gepleegd; ten aanzien van feit 3 dagvaarding I: (eerste cumulatief/alternatief, onder C en E:) medeplegen van valsheid in geschrift, meermalen gepleegd en (eerste cumulatief/alternatief, overige:) valsheid in geschrift, meermalen gepleegd en (tweede cumulatief/alternatief:) opzettelijk gebruik maken van een vals of vervalst geschrift, als bedoeld in artikel 225, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht, als ware het echt en onvervalst, meermalen gepleegd; ten aanzien van feit 4 dagvaarding I: diefstal door twee of meer verenigde personen, meermalen gepleegd; ten aanzien van feit 7 dagvaarding I: handelen in strijd met artikel 26, eerste lid, van de Wet wapens en munitie en het feit begaan met betrekking tot een wapen van categorie II; ten aanzien van feit 8 dagvaarding I: opzettelijk, zonder dat daartoe de noodzaak aanwezig is, gebruik maken van een alarmnummer voor publieke diensten, meermalen gepleegd ten aanzien van feit 11 dagvaarding I: oplichting; ten aanzien van dagvaarding II: opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte niet doen, terwijl het feit er toe strekt dat te weinig belasting wordt geheven; verklaart het bewezenverklaarde en de verdachte deswege strafbaar; verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt de verdachte daarvan vrij; veroordeelt de verdachte tot: een gevangenisstraf voor de duur van 24 MAANDEN; bepaalt dat de tijd, door de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis doorgebracht, bij tenuitvoerlegging van de hem opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht; in verzekering gesteld op :14 december 2004, in voorlopige hechtenis gesteld op :17 december 2004, welke voorlopige hechtenis werd geschorst met ingang van :14 februari 2005. Dit vonnis is gewezen door mrs. E. Rabbie, voorzitter, J.M. van de Poll en C. Royakkers, rechters, in tegenwoordigheid van mr. R.E. Perquin, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van 3 februari 2009. 1 Wanneer hierna wordt verwezen naar een proces-verbaal, wordt -tenzij anders vermeld- bedoeld een voor 'copie conform origineel' gewaarmerkte kopie van een ambtsedig proces-verbaal, opgemaakt in de wettelijke vorm door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren. Waar wordt verwezen naar geschriften betreffen het voor 'copie conform origineel' kopieën. 2 Waar ten aanzien van Zaaksdossier 2.1 wordt verwezen naar dossierpagina's, betreft dit de pagina's van het doorgenummerde proces-verbaal Zaak 2.1 met het nummer 1513/2004/53644, Politie Haaglanden, met bijlagen d.d. 12 oktober 2004. Waar ten aanzien van Zaaksdossier 2.3, wordt verwezen naar dossierpagina's, betreft dit de pagina's van het doorgenummerde proces-verbaal d.d. 7 oktober 2004 Zaak 2.3 met het nummer 1513/2004/60631, Politie Haaglanden, met bijlagen en vervolgdossiers 3 Een proces-verbaal van aangifte ZD 2.1 p. 26 e.v. en een geschrift te weten een Algemeen Verslag Dienst Stedelijke Ontwikkeling d.d. 7 september 2004 opgemaakt en ondertekend door P. Vos ZD 2.1 p. 48 4 Een proces-verbaal van bevindingen ZD 2.1 p. 51 en een geschrift te weten een kopie van een uitdraai uit het Vreemdelingen Administratie Systeem betreffende [X1] ZD 2.1 p. 52 5 Een proces-verbaal van verhoor getuige [X1] ZD 2.1 p. 86 e.v. 6 Een geschrift te weten een uittreksel kadastraal object ZD 2.1 p. 300 7 Een proces-verbaal van verhoor verdachte [X16] ZD 2.1 p. 93 e.v. 8 Een proces-verbaal van verhoor verdachte [X16] ZD 2.1 p. 97 e.v.(p.100) 9 Een proces-verbaal van verhoor betrokkene ZD 2.1. p. 421 e.v. 10 Een kopie van een proces-verbaal van bevindingen ZD 2.3. p. 22 e.v. en een kopie van een proces-verbaal van bevindingen ZD 2.3. p. 24 e.v. 11 Een kopie van een proces-verbaal van bevindingen en 2 geschriften, te weten kopieën van uitdraaien uit het Vreemdelingen Administratie Systeem betreffende respectievelijk [X5] ZD 2.3 p. 25 e.v. en [X6] ZD 2.3 p. 28 e.v. 12 Een kopie van een proces-verbaal van verhoor getuige Omorogbe ZD 2.3 p. 49 e.v. 13 Een geschrift te weten een uittreksel kadastraal object ZD 2.3 p. 161 14 Een geschrift te weten een kopie van een huurovereenkomst ZD 2.3 p. 238 15 Een proces-verbaal van verhoor verdachte ZD 2.3 p. 194 16 Proces-verbaal van verhoor verdachte ZD 1 p. 100 e.v. 17 Een origineel proces-verbaal van verhoor verdachte ZD 2.3 p. 234 e.v. en verklaring verdachte ter terechtzitting van 20 januari 2009 18 Proces-verbaal van verhoor getuige [X1] ZD 2.1 p. 86 e.v. 19 Een kopie van een proces-verbaal van verhoor getuige Omorogbe ZD 2.3 p. 49 e.v. 20 Verklaring van de verdachte ter terechtzitting van 20 januari 2009 21 Zie omtrent overeenkomst S hierna onder kopje ZD 2.18 Schalkburgerstraat 149 22 Zie omtrent overeenkomst K ZD 2.4 [adres 5], p. 55 en 67 23 Waar ten aanzien van feit 3, Zaaksdossier 2.1 wordt verwezen naar dossierpagina's, betreft dit de pagina's van het doorgenummerde proces-verbaal Zaak 2.1 met het nummer 1513/2004/53644, Politie Haaglanden, met bijlagen d.d. 12 oktober 2004 24 Een geschrift te weten een kopie van een huurovereenkomst ZD 2.1. p.217-219 25 Een geschrift te weten een kopie van een huurovereenkomst ZD 2.1. p.221-223 26 Een geschrift te weten een kopie van een huurovereenkomst ZD 2.1. p.289-291 27 Een geschrift te weten een kopie van een huurovereenkomst ZD 2.1. p.294-296 28 Een geschrift te weten een kopie van een huurovereenkomst ZD 2.1. p.375-377 29 Een geschrift te weten een uittreksel kadastraal object ZD 2.1 p. 300 30 Verklaring van de verdachte ter terechtzitting van 20 januari 2009 31 Proces-verbaal van verhoor verdachte ZD 2.1 p. 332 en 333 32 Proces-verbaal van verhoor verdachte ZD 2.1 p. 230 33 Proces-verbaal van verhoor verdachte ZD 2.1 p. 332 en 333 34 Zaaksdossier 1 proces-verbaal van verhoor verdachte met nummer PL 1513/2004/40792-58 p. 107 35 Waar ten aanzien van Zaaksdossier 2.2 wordt verwezen naar dossierpagina's, betreft dit de pagina's van het doorgenummerde proces-verbaal Zaak 2.2 met het nummer 1513/2004/57839, Politie Haaglanden, met bijlagen d.d. 17 januari 2005 36 een geschrift te weten een kopie van een Kadastraal Bericht Persoon ZD 2.2 p. 117 37 Een geschrift te weten een kopie van een huurovereenkomst ZD 2.2. p.76-78 38 Een origineel proces-verbaal van verhoor verdachte ZD 2.2. p. 48 39 Een geschrift te weten een kopie van een huurovereenkomst ZD 2.2. p.80-82 40 Een origineel proces-verbaal van verhoor verdachte ZD 2.2. p. 48 41 Een geschrift te weten een kopie van een huurovereenkomst ZD 2.2. p.83-85 42 Een geschrift te weten een kopie van een huurovereenkomst ZD 2.2. p.87 43 Een origineel proces-verbaal van verhoor verdachte ZD 2.2. p. 48-49 44 Waar ten aanzien van Zaaksdossier 2.4 wordt verwezen naar dossierpagina's, betreft dit de pagina's van het doorgenummerde proces-verbaal Zaak 2.4 met het nummer 1513/2004/65060-5, Politie Haaglanden, met bijlagen d.d. 17 januari 2005 45 Een geschrift te weten een kopie van een huurovereenkomst ZD 2.4. p.62-64 46 Een geschrift te weten een kopie van een huurovereenkomst ZD 2.4. p.65-67 47 een geschrift te weten een uittreksel kadastraal object ZD 2.4 p. 60-61 48 Zaakdossier 1 proces-verbaal van verhoor verdachte met nummer PL 1513/2004/40792-101 p. 257-258 en verklaring ter terechtzitting 20 januari 2009 49 Waar ten aanzien van Zaaksdossier 2.7 wordt verwezen naar dossierpagina's, betreft dit de pagina's van het doorgenummerde proces-verbaal Zaak 2.7 met het nummer 1513/2004/53646-12, Politie Haaglanden, met bijlagen d.d. 31 januari 2005 50 een geschrift te weten een kopie van een huurovereenkomst ZD 2.7. p.37-39 51 een geschrift te weten een Kadastraal Bericht Persoon ZD 2.7 p. 28 52 Een proces-verbaal van verhoor getuige Sibide ZD 2.7 p. 32 53 Verklaring van de verdachte ter terechtzitting van 20 januari 2009 54 Waar ten aanzien van Zaaksdossier 2.8 wordt verwezen naar dossierpagina's, betreft dit de pagina's van het doorgenummerde origineel proces-verbaal Zaak 2.8 met het nummer 1513/2004/68456-16, Politie Haaglanden, met bijlagen d.d. 17 januari 2005 55 Een geschrift te weten een kopie van een huurovereenkomst ZD 2.8. p.153 56 Een geschrift te weten een kopie van een huurovereenkomst ZD 2.8. p.155 57 Een geschrift te weten een uittreksel kadastraal object ZD 2.8 p. 120-103 58 Een kopie van een proces-verbaal van verhoor getuig[X29] ZD 2.8 p. 90 59 Een proces-verbaal van verhoor getuige Mamadou ZD 2.8 p. 56 60 Een proces-verbaal verhoor [X28] ZD 2.8 p. 33 61 Een proces-verbaal van verhoor getuige [X28] ZD 2.8 p. 94 62 Verklaring van de verdachte ter terechtzitting van 20 januari 2009 63 Eigen waarneming rechtbank ter terechtzitting van 20 januari 2009 64 Zie hiervoor de contracten A, D, H, I, J en K 65 Waar ten aanzien van Zaaksdossier 2.12 wordt verwezen naar dossierpagina's, betreft dit de pagina's van het doorgenummerde proces-verbaal Zaak 2.12 met het nummer 1533/2004/23721, Politie Haaglanden, met bijlagen d.d. 17 januari 2005 66 Een geschrift te weten een kopie conform origineel van een huurovereenkomst ZD 2.12. p.24-26 67 Een geschrift te weten een kopie van een huurovereenkomst ZD 2.12. 28-30 68 Een geschrift te weten een kopie van een verklaring van [X15] d.d. 4 mei 2004 ZD 2.12 p. 33 69 Een geschrift te weten een kopie van een uittreksel kadastraal object ZD 2.12 p. 79 70 Een origineel proces-verbaal van verhoor getuige [X30] ZD 2.12 p. 35-36 71 Een proces-verbaal van aangifte ([X15]) ZD 2.12 p. 21 72 Verklaring verdachte ter terechtzitting 73 Waar ten aanzien van Zaaksdossier 2.15 wordt verwezen naar dossierpagina's, betreft dit de pagina's van het doorgenummerde proces-verbaal Zaak 2.15 met het nummer 1500/2005/2, Politie Haaglanden met bijlagen d.d. 17 januari 2005 74 Een geschrift te weten een kopie van een uittreksel kadastraal object ZD 2.15 p. 52 75 Een proces-verbaal van verhoor verdachte ZD 2.15 p. 37-38 76 Een geschrift te weten een kopie conform origineel van een huurovereenkomst ZD 2.15. p.43-45 77 Een proces-verbaal van verhoor verdachte ZD 2.15 p. 37-38 78 Een geschrift te weten een kopie conform origineel van een huurovereenkomst ZD 2.15. p.70-72 79 Een origineel proces-verbaal van verhoor getuige [X32] ZD 2.15 p. 25 80 Eigen waarneming rechtbank ter terechtzitting van 20 januari 2009 81 Zie hiervoor de contracten A, D, H, I, J en K 82 Waar ten aanzien van Zaaksdossier 2.18 wordt verwezen naar dossierpagina's, betreft dit de pagina's van het doorgenummerde origineel proces-verbaal Zaak 2.18 met het nummer 1513/2004/68813, Politie Haaglanden met bijlagen d.d. 9 februari 2005 83 Een geschrift te weten een kopie conform origineel van een huurovereenkomst ZD 2.18. p.60-62 84 Eigen waarneming rechtbank ter terechtzitting van 20 januari 2009 85 Zie hiervoor de contracten A, D, H, I, J en K 86 De overeenkomsten A t/m J en M t/m R en T zijn ondertekend door de huurders (ZD 2.1 p. 219, 223, 291, 297, 377, ZD 2.2 p. 82, 85, 89, ZD 2.4 p. 65, ZD 2.7 37, ZD 2.8 p. 153, 155, ZD 2.12 p. 26, 30, ZD 2.15 p. 37, 72, en ZD 2.18 p. 60) 87 Voor de bewezenverklaring van de valsheid van de geschriften verwijst de rechtbank naar hetgeen onder het kopje Feit 3 eerste cumulatief/alternatief is overwogen 88 idem noot 87 89 Proces-verbaal ZD 2.1 p. 86, proces-verbaal ZD 2.2 p. 29, proces-verbaal ZD 2.3 p.49, Proces-verbaal ZD 2.4 p. 46, proces-verbaal ZD 2.4 p. 53, proces-verbaal ZD 2.7 p. 31, proces-verbaal ZD 2.8 p. 32, proces-verbaal ZD 2.8 p. 55, proces-verbaal ZD 2.15 p. 25, proces-verbaal ZD 2.15 p. 33 90 Origineel proces-verbaal van aangifte ZD 2.2. p. 15 91 Origineel proces-verbaal van verhoor getuige ZD 2.2 p. 30 92 Een origineel proces-verbaal van verhoor verdachte ZD 2.2. p. 48 93 Geschriften te weten kopieën van huurovereenkomsten ZD 2.2. p. 87 en 89 en een origineel proces-verbaal van verhoor verdachte ZD 2.2. p. 46 e.v. 94 Een geschrift te weten een verslag van een tapgesprek d.d. 21 september 2004 ZD p. 50 95 O.m. ZD 2.1, p. 86 e.v.; ZD 2.12, p. 20 e.v. 96 Waar ten aanzien van Zaaksdossier 2.10 wordt verwezen naar dossierpagina's, betreft dit de pagina's van het doorgenummerde origineel proces-verbaal Zaak 2.10 met het nummer 1513/2004/53666, Politie Haaglanden met bijlagen d.d. 17 januari 2005 97 Origineel proces-verbaal van aangifte ZD 2.10. p. 11 e.v. 98 Een geschrift te weten een kopie conform origineel van een uittreksel kadastraal object ZD 2.10 p. 71 99 Een proces-verbaal van verhoor verdachte ZD 2.2 p. 59 100 Een origineel proces-verbaal van verhoor getuige ZD 2.10 p.23 101 Een geschrift te weten een origineel huurovereenkomst ZD 2.10. p.33 102 Een proces-verbaal van bevindingen ZD 1 p. 252 103 Een proces-verbaal van bevindingen ZD 1 p. 76 104 Een proces-verbaal van verhoor verdachte ZD 1 p. 1227 105 Waar ten aanzien van Zaaksdossier 2.17 wordt verwezen naar dossierpagina's, betreft dit de pagina's van het doorgenummerde proces-verbaal Zaak 2.17 met het nummer 1513/2004/68435, Politie Haaglanden met bijlagen d.d. 15 november 2004 106 Een geschrift, te weten een tapverslag d.d. 23 september 2004 ZD 2.17 p. 10 107 Een geschrift te weten een meldkamerrapport d.d. 23 september 2004 ZD 2.17 p.12 108 Een geschrift te weten een tapverslag d.d. 27 oktober 2004 ZD 2.17 p. 24 109 Een geschrift te weten een meldkamerrapport d.d. 23 september 2004 ZD 2.17 p.26 110 Verklaring verdachte ter terechtzitting van 20 januari 2009 111 Een proces-verbaal van bevindingen ZD 2.17 p. 4 112 Een proces-verbaal van bevindingen ZD 2.17 p. 4-5 113 Proces-verbaal van aangifte ([X15]) ZD 2.12 p. 20 e.v. 114 Verklaring van de verdachte ter terechtzitting van 20 januari 2009 115 Een origineel proces-verbaal van verhoor getuige [X30] ZD 2.12 p. 35-36 116 Waar ten aanzien van dagvaarding 2 wordt verwezen naar dossierpagina's, betreft dit de pagina's van het doorgenummerde proces-verbaal met het nummer 906.13.454, van Belastingdienst Haaglanden,/Kantoor Den Haag met bijlagen d.d. 28 november 2005 117 proces-verbaal p. 4 118 Verklaring van de verdachte ter terechtzitting van 20 januari 2009 119 Proces-verbaal p. 5 120 Verklaring getuige [X37] ter terechtzitting van 20 januari 2009