Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

BH6015

Datum uitspraak2009-03-10
Datum gepubliceerd2009-03-13
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - enkelvoudig
Instantie naamGerecht in Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen
Zaaknummers700.216/08 en 700.255/08
Statusgepubliceerd


Indicatie

Verdachte heeft in de nacht van 20 op 21 september 2008 een jong meisje van het leven beroofd. Hij heeft haar gevolgd terwijl zij na een avondje uitgaan met vrienden nietsvermoedend naar huis fietste, opgewacht vlak bij haar huis en heeft haar daar met geweld overmeesterd. Hij heeft haar geslagen, ook met haar hoofd op de grond, en vervolgens weggevoerd. Op enig moment gedurende die nacht heeft hij haar gewurgd, omdat hij bang was voor latere herkenning. De OvJ heeft gevorderd dat verdachte ter zake van gekwalificeerde doodslag en diefstal met bedreiging met geweld onder verzwarende omstandigheden, meermalen gepleegd te veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van levenslang. Het Gerecht spreekt verdachte vrij van verkrachting wegens gebrek aan bewijs en ook kan moord niet bewezen worden, met name het bestanddeel ‘na kalm beraad en rustig overleg’ kan niet bewezen worden verklaard. Doodslag en een overval worden wel bewezen geacht. Bij het bepalen van de hoogte van de gevangenisstraf neemt het Gerecht in aanmerking de in de processtukken aangeduide doch niet tenlastegelegde zes diefstallen in vereniging in toeristenappartementen en hotelkamers, nu ervan mag worden uitgegaan dat tegen de verdachte ter zake van die feiten geen vervolging meer zal worden ingesteld en op grond van de ter terechtzitting gedane erkenning door de verachte aannemelijk is geworden dat hij die feiten heeft begaan. Ook wordt rekening gehouden met de rapportage van een psycholoog, een psychiater en de Stichting Reclassering Bonaire. Conclusie van psychiater is dat verdachte volledig toerekeningsvatbaar is en recidivikans verhoogd aanwezig wordt geacht. Gelet op zijn strafrechtelijk verleden en op hetgeen thans is bewezenverklaard dient verdachte te worden aangemerkt als een gevaar voor de samenleving. Verdachte wordt veroordeeld tot levenslang.


Uitspraak

Uitspraakdatum: 10 maart 2009 tegenspraak parketnrs.: 700.216/08 en 700.255/08 GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN ZITTINGSPLAATS BONAIRE S T R A F V O N N I S in de zaak tegen de verdachte: [verdachte], geboren op [datum] 1981 te Bonaire, wonende te Bonaire, thans gedetineerd in het Huis van Bewaring op Curaçao. 1. Onderzoek van de zaken Het onderzoek ter openbare terechtzitting heeft plaatsgevonden op 17 februari 2009. De verdachte is verschenen, bijgestaan door zijn raadsvrouw mr. M. Domingo-van Lieshout. De Officier van Justitie mr. D.C.I. van Delft heeft ter terechtzitting gevorderd de verdachte ter zake van gekwalificeerde doodslag en diefstal met bedreiging met geweld onder verzwarende omstandigheden, meermalen gepleegd te veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van levenslang. De raadsvrouw heeft gedeeltelijk vrijspraak bepleit en voorts een strafmaatverweer gevoerd. 2. Tenlastelegging Aan de verdachte is tenlastegelegd hetgeen vermeld staat in de dagvaarding: Parketnummer 700.216/08 Primair: (moord) dat hij in of omstreeks de nacht van 20 op 21 september 2008, althans in of omstreeks de periode van 20 t/m 25 september 2008, in elk geval in of omstreeks de maand september 2008, op het eiland Bonaire, opzettelijk en met voorbedachten rade [slachtoffer] van het leven heeft beroofd, immers heeft verdachte opzettelijk en na kalm beraad en rustig overleg, in elk geval met voorbedachten rade, die [slachtoffer] geobserveerd en/of gevolgd/achtervolgd en/of (nabij het WEB-terrein) opgewacht en/of (aldaar) van haar fiets gesleurd en/of getrokken en/of geslagen en/of gereden, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] gewelddadig in elk geval met kracht (meermalen) met haar hoofd op/tegen het wegdek in elk geval de grond geslagen en/of geduwd, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] bij haar (hoofd)haar en/of haar kleding en/of haar lichaam vastgegrepen in elk geval gepakt, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (over de grond) naar een (gereed staand) (tweewielig) motorrijtuig (scooter) gesleurd in elk geval getrokken, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (al dan niet onder bedreiging met een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp)) (aldus) met zich mee gevoerd op een (tweewielig) motorrijtuig (scooter), en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (nabij plantage Aruba) bij de hals en/of de keel en/of de nek vastgegrepen in elk geval gepakt en/of vastgehouden, en/of samendrukkend en/of omsnoerend geweld uitgeoefend op de hals en/of de keel en/of de nek van die [slachtoffer], en/of (aldus) die [slachtoffer] gewurgd en/of verstikt, en/of uitwendig (stomp) geweld in elk geval enige geweldshandeling(en) uitgeoefend tegen die [slachtoffer], en/of (vervolgens) die [slachtoffer] overgoten met een brandbare vloeistof en/of bedekt met (een) brandba(a)r(e) voorwerp(en), en/of (vervolgens) in brand gestoken, tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer] is overleden; (artikel 302 Wetboek van Strafrecht N.A.) althans, indien terzake van het primair telastegelegde geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, subsidiair: (gekwalificeerde doodslag) dat hij in of omstreeks de nacht van 20 op 21 september 2008, althans in of omstreeks de periode van 20 t/m 25 september 2008, in elk geval in of omstreeks de maand september 2008, op het eiland Bonaire, opzettelijk [slachtoffer] van het leven heeft beroofd, immers heeft verdachte opzettelijk, die [slachtoffer] geobserveerd en/of gevolgd/achtervolgd en/of (nabij het WEB-terrein) opgewacht en/of (aldaar) van haar fiets gesleurd en/of getrokken en/of geslagen en/of gereden, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] gewelddadig in elk geval met kracht (meermalen) met haar hoofd op/tegen het wegdek in elk geval de grond geslagen en/of geduwd, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] bij haar (hoofd)haar en/of haar kleding en/of haar lichaam vastgegrepen in elk geval gepakt, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (over de grond) naar een (gereed staand) (tweewielig) motorrijtuig (scooter) gesleurd in elk geval getrokken, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (al dan niet onder bedreiging met een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp)) (aldus) met zich mee gevoerd op een (tweewielig) motorrijtuig (scooter), en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (nabij plantage Aruba) bij de hals en/of de keel en/of de nek vastgegrepen in elk geval gepakt en/of vastgehouden, en/of samendrukkend en/of omsnoerend geweld uitgeoefend op de hals en/of de keel en/of de nek van die [slachtoffer], en/of (aldus) die [slachtoffer] gewurgd en/of verstikt, en/of uitwendig (stomp) geweld in elk geval enige geweldshandeling(en) uitgeoefend tegen die [slachtoffer], en/of (vervolgens) die [slachtoffer] overgoten met een brandbare vloeistof en/of bedekt met (een) brandba(a)r(e) voorwerp(en), en/of (vervolgens) in brand gestoken, tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer] is overleden, welke vorenomschreven doodslag werd gevolgd en/of vergezeld en/of voorafgegaan van enig(e) strafba(a)r(e) feit(en), te weten, a) (verkrachting) dat hij, verdachte, toen en daar door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en), een persoon genaamd [slachtoffer] heeft gedwongen tot het ondergaan van (een) handeling(en) die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer], hebbende hij, verdachte, toen en daar, zijn penis en/of zijn tong en/of (een) ander(e) lichaamsde(e)l(en) geheel of gedeeltelijk in de vagina en/of anus en/of enig(e) lichaamsholte(s) van die [slachtoffer] gestoken in elk geval gebracht, en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hierin, dat verdachte die [slachtoffer] (nabij het WEB-terrein) heeft opgewacht en/of (aldaar) van haar fiets heeft gesleurd en/of getrokken en/of geslagen en/of gereden, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] gewelddadig in elk geval met kracht (meermalen) met haar hoofd op/tegen het wegdek in elk geval de grond heeft geslagen en/of geduwd, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] bij haar (hoofd)haar en/of haar kleding en/of haar lichaam heeft vastgegrepen in elk geval gepakt, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (over de grond) naar een (gereed staand) (tweewielig) motorrijtuig (scooter) heeft gesleurd in elk geval getrokken, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (al dan niet onder bedreiging met een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp)) (aldus) met zich heeft mee gevoerd op een (tweewielig) motorrijtuig (scooter), en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (nabij plantage Aruba) bij de hals en/of de keel en/of de nek heeft vastgegrepen in elk geval gepakt en/of vastgehouden, en/of samendrukkend en/of omsnoerend geweld heeft uitgeoefend op de hals en/of de keel en/of de nek van die [slachtoffer], en/of uitwendig (stomp) geweld in elk geval enige geweldshandeling(en) heeft uitgeoefend tegen die [slachtoffer], en/of (vervolgens) (aldus) voor die [slachtoffer] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan; althans, indien het voorgaande onder a) niet tot een bewezenverklaring mocht of zou kunnen leiden, subsidiair onder a): (feitelijke aanranding van de eerbaarheid) dat hij, verdachte, toen en daar door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) een persoon genaamd [slachtoffer] heeft gedwongen tot het dulden van (een) ontuchtige handeling(en), bestaande uit het (zich) ontkleden van/door en/of naakt maken van die [slachtoffer], en bestaande dat geweld en/of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hieruit dat hij, verdachte, toen aldaar opzettelijk die [slachtoffer] (nabij het WEB-terrein) heeft opgewacht en/of (aldaar) van haar fiets heeft gesleurd en/of getrokken en/of geslagen en/of gereden, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] gewelddadig in elk geval met kracht (meermalen) met haar hoofd op/tegen het wegdek in elk geval de grond heeft geslagen en/of geduwd, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] bij haar (hoofd)haar en/of haar kleding en/of haar lichaam heeft vastgegrepen in elk geval gepakt, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (over de grond) naar een (gereed staand) (tweewielig) motorrijtuig (scooter) heeft gesleurd in elk geval getrokken, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (al dan niet onder bedreiging met een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp)) (aldus) met zich heeft mee gevoerd op een (tweewielig) motorrijtuig (scooter), en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (nabij plantage Aruba) bij de hals en/of de keel en/of de nek heeft vastgegrepen in elk geval gepakt en/of vastgehouden, en/of samendrukkend en/of omsnoerend geweld heeft uitgeoefend op de hals en/of de keel en/of de nek van die [slachtoffer], en/of uitwendig (stomp) geweld in elk geval enige geweldshandeling(en) heeft uitgeoefend tegen die [slachtoffer], en/of (vervolgens) (aldus) voor die [slachtoffer] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan; en/of b) (wederrechtelijke vrijheidsberoving) dat hij, verdachte, toen en daar opzettelijk [slachtoffer] wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en/of beroofd gehouden, immers heeft hij, verdachte, opzettelijk die [slachtoffer] geobserveerd en/of gevolgd/achtervolgd en/of (nabij het WEB-terrein) opgewacht en/of (aldaar) van haar fiets gesleurd en/of getrokken en/of geslagen en/of gereden, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] gewelddadig in elk geval met kracht (meermalen) met haar hoofd op/tegen het wegdek in elk geval de grond geslagen en/of geduwd, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] bij haar (hoofd)haar en/of haar kleding en/of haar lichaam vastgegrepen in elk geval gepakt, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (over de grond) naar een (gereed staand) (tweewielig) motorrijtuig (scooter) gesleurd in elk geval getrokken, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] tegen haar wil in elk geval onvrijwillig (al dan niet onder bedreiging met een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp)) (aldus) met zich mee gevoerd op een (tweewielig) motorrijtuig (scooter), en/of (vervolgens) die [slachtoffer] enige tijd tegen haar wil vastgehouden in elk geval opgehouden op een of meer (afgelegen) plek(ken) ((waaronder) een plek nabij plantage Aruba); en/of c) (diefstal) dat hij, verdachte, toen en daar, met het oogmerk van wederrechtelijke toeeigening heeft weggenomen, een tas, en/of een (bibliotheek)boek, en/of een portemonnee, en/of drie althans twee althans een mobiele telefoon(s), en/of een fotocamera, en/of een I-pod, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte, en welke doodslag werd gepleegd met het oogmerk om de uitvoering van die/dat feit(en) voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf straffeloosheid en/of het bezit van het wederrechtelijk verkregene te verzekeren; (artikel 301 Wetboek van Strafrecht N.A.); althans, indien terzake van het subsidiair telastegelegde geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, meer subsidiair: (doodslag) dat hij in of omstreeks de nacht van 20 op 21 september 2008, althans in of omstreeks de periode van 20 t/m 25 september 2008, in elk geval in of omstreeks de maand september 2008, op het eiland Bonaire, opzettelijk [slachtoffer] van het leven heeft beroofd, immers heeft verdachte opzettelijk, die [slachtoffer] geobserveerd en/of gevolgd/achtervolgd en/of (nabij het WEB-terrein) opgewacht en/of (aldaar) van haar fiets gesleurd en/of getrokken en/of geslagen en/of gereden, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] gewelddadig in elk geval met kracht (meermalen) met haar hoofd op/tegen het wegdek in elk geval de grond geslagen en/of geduwd, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] bij haar (hoofd)haar en/of haar kleding en/of haar lichaam vastgegrepen in elk geval gepakt, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (over de grond) naar een (gereed staand) (tweewielig) motorrijtuig (scooter) gesleurd in elk geval getrokken, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (al dan niet onder bedreiging met een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp)) (aldus) met zich mee gevoerd op een (tweewielig) motorrijtuig (scooter), en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (nabij plantage Aruba) bij de hals en/of de keel en/of de nek vastgegrepen in elk geval gepakt en/of vastgehouden, en/of samendrukkend en/of omsnoerend geweld uitgeoefend op de hals en/of de keel en/of de nek van die [slachtoffer], en/of (aldus) die [slachtoffer] gewurgd en/of verstikt, en/of uitwendig (stomp) geweld in elk geval enige geweldshandeling(en) uitgeoefend tegen die [slachtoffer], en/of (vervolgens) die [slachtoffer] overgoten met een brandbare vloeistof en/of bedekt met (een) brandba(a)r(e) voorwerp(en), en/of (vervolgens) in brand gestoken, tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer] is overleden; (artikel 300 Wetboek van Strafrecht N.A.); althans, indien terzake van het meer subsidiair telastegelegde geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, meer subsidiair: (diefstal met geweld, de dood tengevolge hebbende) dat hij in of omstreeks de nacht van 20 op 21 september 2008, althans in of omstreeks de periode van 20 t/m 25 september 2008, in elk geval in of omstreeks de maand september 2008, op het eiland Bonaire, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen: een tas, en/of een (bibliotheek)boek, en/of een portemonnee, en/of drie althans twee althans een mobiele telefoon(s), en/of een fotocamera, en/of een I-pod, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte, welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of bij betrapping op heterdaad aan zich hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, bestaande dat geweld en/of die bedreiging met geweld hierin, dat hij, verdachte,: die [slachtoffer] (nabij het WEB-terrein) heeft opgewacht en/of (aldaar) van haar fiets heeft gesleurd en/of getrokken en/of geslagen en/of gereden, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] gewelddadig in elk geval met kracht (meermalen) met haar hoofd op/tegen het wegdek in elk geval de grond heeft geslagen en/of geduwd, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] bij haar (hoofd)haar en/of haar kleding en/of haar lichaam heeft vastgegrepen in elk geval gepakt, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (over de grond) naar een (gereed staand) (tweewielig) motorrijtuig (scooter) heeft gesleurd in elk geval getrokken, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (al dan niet onder bedreiging met een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp)) (aldus) met zich heeft mee gevoerd op een (tweewielig) motorrijtuig (scooter), en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (nabij plantage Aruba) bij de hals en/of de keel en/of de nek heeft vastgegrepen in elk geval gepakt en/of vastgehouden, en/of samendrukkend en/of omsnoerend geweld heeft uitgeoefend op de hals en/of de keel en/of de nek van die [slachtoffer], en/of uitwendig (stomp) geweld in elk geval enige geweldshandeling(en) heeft uitgeoefend tegen die [slachtoffer], en/of (vervolgens) (aldus) voor die [slachtoffer] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan, terwijl dat feit de dood van die [slachtoffer] ten gevolge heeft gehad; (artikel 325 lid 1 en/of 2 van het Wetboek van Strafrecht N.A.) althans, indien terzake van het meer subsidiair telastegelegde geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, meer subsidiair: (zware mishandeling gepleegd met voorbedachten rade, de dood tengevolge hebbende) dat hij in of omstreeks de nacht van 20 op 21 september 2008, althans in of omstreeks de periode van 20 t/m 25 september 2008, in elk geval in of omstreeks de maand september 2008, op het eiland Bonaire, opzettelijk en met voorbedachten rade aan [slachtoffer] zwaar lichamelijk letsel heeft toegebracht, hierin bestaande dat hij, verdachte, na kalm beraad en rustig overleg in elk geval met voorbedachten rade, opzettelijk die [slachtoffer] (nabij het WEB-terrein) heeft opgewacht en/of (aldaar) van haar fiets heeft gesleurd en/of getrokken en/of geslagen en/of gereden, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] gewelddadig in elk geval met kracht (meermalen) met haar hoofd op/tegen het wegdek in elk geval de grond heeft geslagen en/of geduwd, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] bij haar (hoofd)haar en/of haar kleding en/of haar lichaam heeft vastgegrepen in elk geval gepakt, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (over de grond) naar een (gereed staand) (tweewielig) motorrijtuig (scooter) heeft gesleurd in elk geval getrokken, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (al dan niet onder bedreiging met een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp)) (aldus) met zich heeft mee gevoerd op een (tweewielig) motorrijtuig (scooter), en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (nabij plantage Aruba) bij de hals en/of de keel en/of de nek heeft vastgegrepen in elk geval gepakt en/of vastgehouden, en/of samendrukkend en/of omsnoerend geweld heeft uitgeoefend op de hals en/of de keel en/of de nek van die [slachtoffer], en/of uitwendig (stomp) geweld in elk geval enige geweldshandeling(en) heeft uitgeoefend tegen die [slachtoffer], tengevolge waarvan die [slachtoffer] zwaar lichamelijk letsel heeft bekomen, terwijl dat feit de dood van die [slachtoffer] ten gevolge heeft gehad; (artikel 316 van het Wetboek van Strafrecht N.A.) althans, indien terzake van het meer subsidiair telastegelegde geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, meer subsidiair: (verkrachting, de dood tengevolge hebbende) dat hij in of omstreeks de nacht van 20 op 21 september 2008, althans in of omstreeks de periode van 20 t/m 25 september 2008, in elk geval in of omstreeks de maand september 2008, op het eiland Bonaire, door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en), een persoon genaamd [slachtoffer] heeft gedwongen tot het ondergaan van (een) handeling(en) die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer], hebbende hij, verdachte, toen en daar, zijn penis en/of zijn tong en/of (een) ander(e) lichaamsde(e)l(en) geheel of gedeeltelijk in de vagina en/of anus en/of enig(e) lichaamsholte(s) van die [slachtoffer] gestoken in elk geval gebracht, en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hierin, dat verdachte die [slachtoffer] (nabij het WEB-terrein) heeft opgewacht en/of (aldaar) van haar fiets heeft gesleurd en/of getrokken en/of geslagen en/of gereden, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] gewelddadig in elk geval met kracht (meermalen) met haar hoofd op/tegen het wegdek in elk geval de grond heeft geslagen en/of geduwd, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] bij haar (hoofd)haar en/of haar kleding en/of haar lichaam heeft vastgegrepen in elk geval gepakt, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (over de grond) naar een (gereed staand) (tweewielig) motorrijtuig (scooter) heeft gesleurd in elk geval getrokken, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (al dan niet onder bedreiging met een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp)) (aldus) met zich heeft mee gevoerd op een (tweewielig) motorrijtuig (scooter), en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (nabij plantage Aruba) bij de hals en/of de keel en/of de nek heeft vastgegrepen in elk geval gepakt en/of vastgehouden, en/of samendrukkend en/of omsnoerend geweld heeft uitgeoefend op de hals en/of de keel en/of de nek van die [slachtoffer], en/of uitwendig (stomp) geweld in elk geval enige geweldshandeling(en) heeft uitgeoefend tegen die [slachtoffer], en/of (vervolgens) (aldus) voor die [slachtoffer] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan, terwijl dat feit/misdrijf de dood van die [slachtoffer] ten gevolge heeft gehad; (artikel 248 jo 254 Wetboek van Strafrecht N.A.) althans, indien terzake van het meer subsidiair telastegelegde geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, meer subsidiair: (feitelijke aanranding van de eerbaarheid, de dood tengevolge hebbende) dat hij in of omstreeks de nacht van 20 op 21 september 2008, althans in of omstreeks de periode van 20 t/m 25 september 2008, in elk geval in of omstreeks de maand september 2008, op het eiland Bonaire, door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) een persoon genaamd [slachtoffer] heeft gedwongen tot het dulden van (een) ontuchtige handeling(en), bestaande uit het (zich) ontkleden van/door en/of (aldus) naakt maken van die [slachtoffer], en bestaande dat geweld en/of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hieruit dat hij, verdachte, toen aldaar opzettelijk die [slachtoffer] (nabij het WEB-terrein) heeft opgewacht en/of (aldaar) van haar fiets heeft gesleurd en/of getrokken en/of geslagen en/of gereden, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] gewelddadig in elk geval met kracht (meermalen) met haar hoofd op/tegen het wegdek in elk geval de grond heeft geslagen en/of geduwd, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] bij haar (hoofd)haar en/of haar kleding en/of haar lichaam heeft vastgegrepen in elk geval gepakt, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (over de grond) naar een (gereed staand) (tweewielig) motorrijtuig (scooter) heeft gesleurd in elk geval getrokken, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (al dan niet onder bedreiging met een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp)) (aldus) met zich heeft mee gevoerd op een (tweewielig) motorrijtuig (scooter), en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (nabij plantage Aruba) bij de hals en/of de keel en/of de nek heeft vastgegrepen in elk geval gepakt en/of vastgehouden, en/of samendrukkend en/of omsnoerend geweld heeft uitgeoefend op de hals en/of de keel en/of de nek van die [slachtoffer], en/of uitwendig (stomp) geweld in elk geval enige geweldshandeling(en) heeft uitgeoefend tegen die [slachtoffer], en/of (vervolgens) (aldus) voor die [slachtoffer] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan, terwijl dat feit/misdrijf de dood van die [slachtoffer] ten gevolge heeft gehad; (artikel 252 jo 254 Wetboek van Strafrecht N.A.) althans, indien terzake van het meer subsidiair telastegelegde geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, uiterst subsidiair: (wederrechtelijke vrijheidsberoving, de dood tengevolge hebbende) dat hij in of omstreeks de nacht van 20 op 21 september 2008, althans in of omstreeks de periode van 20 t/m 25 september 2008, in elk geval in of omstreeks de maand september 2008, op het eiland Bonaire, opzettelijk [slachtoffer] wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en/of beroofd gehouden, immers heeft hij, verdachte, opzettelijk die [slachtoffer] geobserveerd en/of gevolgd/achtervolgd en/of (nabij het WEB-terrein) opgewacht en/of (aldaar) van haar fiets gesleurd en/of getrokken en/of geslagen en/of gereden, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] gewelddadig in elk geval met kracht (meermalen) met haar hoofd op/tegen het wegdek in elk geval de grond geslagen en/of geduwd, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] bij haar (hoofd)haar en/of haar kleding en/of haar lichaam vastgegrepen in elk geval gepakt, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (over de grond) naar een (gereed staand) (tweewielig) motorrijtuig (scooter) gesleurd in elk geval getrokken, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] tegen haar wil in elk geval onvrijwillig (al dan niet onder bedreiging met een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp)) (aldus) met zich mee gevoerd op een (tweewielig) motorrijtuig (scooter), en/of (vervolgens) die [slachtoffer] enige tijd tegen haar wil vastgehouden in elk geval opgehouden op een of meer (afgelegen) plek(ken) ((waaronder) een plek nabij plantage Aruba), terwijl dat feit de dood van die [slachtoffer] ten gevolge heeft gehad; (artikel 295 lid 1 en/of 3 Wetboek van Strafrecht N.A.); Parketnummer 700.255/08 Feit 1 dat hij op of omstreeks 6 augustus 2008, althans in of omstreeks de maand augustus 2008, op het eiland Bonaire, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, in/uit een hotelkamer (# [nummer] Bellafonte Chateau de La Mer) gelegen aan de E.E.G. Bulevar, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft/hebben weggenomen -een portemonnee met inhoud (400$ en/of drie, althans een of meer, creditcard(s) en/of een rijbewijs), toebehorende aan [eigenaar en/of eigenaresse], althans aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte, en/of zijn mededader(s) welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [eigenaar] gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij verdachte en/of zijn mededader(s) -(met) een mes en/of een schroevendraaier, althans een scherp en/of puntig voorwerp, in de richting van die D.S. Lockhart heeft/hebben gezwaaid, in ieder geval aan die [eigenaar] heeft/hebben getoond en/of voorgehouden; Ad Informandum hierbij gevoegd: Feit 2; diefstal in vereniging op of omstreeks 15 augustus 2008 op het eiland Bonaire in/uit een hotelkamer (# [nummer], Plaza Resort Bonaire) gelegen aan de Bulevar Julio A Abraham; Feit 3: diefstal in vereniging op of omstreeks 16 augustus 2008 op het eiland Bonaire in/uit een hotelkamer ( #[nummer] Bellafonte Chateau de La Mer) gelegen aan de E.E.G Bulevar; Feit 4 : diefstal in vereniging op of omstreeks 22 augustus 2008 op het eiland Bonaire in/uit een appartement (Mangrove #[nummer], Kontiki Beach Resort) gelegen aan de Kaminda Sorobon Feit 5: diefstal in vereniging op of omstreeks 22 augustus 2008 op het eiland Bonaire in/uit een appartement (Mangrove #[nummer], Kontiki Beach Resort) gelegen aan de Kaminda Sorobon, Feit 6: diefstal in vereniging op of omstreeks 12 september 2008 op het eiland Bonaire in/uit een appartement (# [nummer], Hill Top/Caribean Club Bonaire) gelegen aan de Bulevar Santa Barbara Abou, Feit 7: diefstal in vereniging op of omstreeks 12 september 2008 op het eiland Bonaire in/uit een appartement/woning (# [nummer], Port Bonaire Resorts) gelegen aan de Kaya International Kennelijke schrijffouten in de tenlastelegging worden verbeterd gelezen. De verdachte wordt daardoor niet in zijn verdediging geschaad. 3. Voorvragen 3.1 Geldigheid van de dagvaarding Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding aan alle wettelijke vereisten voldoet en dus geldig is. 3.2 Bevoegdheid van het Gerecht Krachtens de wettelijke bepalingen is het Gerecht bevoegd van het tenlastegelegde kennis te nemen. 3.3 Ontvankelijkheid van de Officier van Justitie Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die aan de ontvankelijkheid van de Officier van Justitie in de weg staan. 3.4 Redenen voor schorsing van de vervolging Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging gebleken. 4. Bewijsbeslissingen Parketnummer 700.216/08 4A. Vrijspraak Het Gerecht heeft niet uit het onderzoek op de terechtzitting door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat verdachte het primair tenlastegelegde en de subsidiair tenlastegelegde verkrachting, feitelijke aanranding van de eerbaarheid en wederrechtelijke vrijheidsberoving heeft begaan, zodat verdachte daarvan zal worden vrijgesproken. Moord Voor bewezenverklaring van het bestanddeel voorbedachte raad is vereist dat komt vast te staan dat het handelen van verdachte het gevolg is geweest van een tevoren door hem genomen besluit en dat de verdachte tussen het nemen van dat besluit en de uitvoering ervan gelegenheid heeft gehad om over de betekenis en de gevolgen van die voorgenomen daad na te denken en zich daarvan rekenschap te geven. Uit de bewijsmiddelen valt niet af te leiden dat er bij verdachte sprake is geweest van enig moment van kalm beraad en rustig overleg als hiervoor bedoeld. Het ten laste gelegde bestanddeel “na kalm beraad en rustig overleg” kan dan ook niet bewezen worden verklaard. Gelet op de bedoeling van de steller van de tenlastelegging dient, nu een element van het primair tenlastegelegde niet bewezen wordt geacht, integraal vrijspraak te volgen voor het primair tenlastegelegde. Verkrachting en feitelijke aanranding van de eerbaarheid Uit de bewijsmiddelen valt niet af te leiden dat er sprake is geweest van verkrachting van het slachtoffer. Ten aanzien van de ten laste gelegde feitelijke aanranding van de eerbaarheid geldt dat uit de verklaring van de getuige [getuige] (p. 821) weliswaar blijkt dat hij het slachtoffer heeft gezien nadat zij was overleden en dat zij toen geen kleren aan had, maar niet is vast te stellen dat het ontkleden van het slachtoffer heeft plaatsgevonden voor het overlijden. Het Gerecht acht dan ook niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het slachtoffer door geweld of een andere feitelijkheid heeft gedwongen zich te ontkleden of haar heeft ontkleed. Wederrechtelijke vrijheidsberoving De verklaring van verdachte over wat zich in de bewuste nacht heeft afgespeeld is op essentiële punten in strijd met hetgeen getuigen hebben waargenomen zodat het Gerecht aan zijn verklaring niet zonder meer geloof hecht. Het is om die reden niet duidelijk geworden op welk moment gedurende die nacht het slachtoffer precies is overleden. Niet valt uit te sluiten dat zulks reeds bij het Web het geval was. Nu voor bewezenverklaring van wederechtelijke vrijheidsberoving vast moet staan dat het slachtoffer op dat moment nog in leven was en zulks niet zonder meer uit de bewijsmiddelen valt af te leiden, kan de tenlastegelegde wederechtelijke vrijheidsberoving niet bewezen worden verklaard. 4B. Bewezenverklaring Het Gerecht heeft uit het onderzoek op de terechtzitting door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat de verdachte het subsidiair tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat het bewezen acht: dat hij in de nacht van 20 op 21 september 2008, op het eiland Bonaire, opzettelijk [slachtoffer] van het leven heeft beroofd, immers heeft verdachte opzettelijk, die [slachtoffer] geobserveerd en gevolgd en (nabij het WEB-terrein) opgewacht en (vervolgens) die [slachtoffer] met haar hoofd op de grond geslagen en (vervolgens) die [slachtoffer] bij haar (hoofd)haar en haar kleding vastgegrepen en (vervolgens) die [slachtoffer] naar een (gereed staand) (tweewielig) motorrijtuig (scooter) getrokken, en (vervolgens) die [slachtoffer] (aldus) met zich mee gevoerd op een (tweewielig) motorrijtuig (scooter), en die [slachtoffer] bij de keel gepakt en vastgehouden, en samendrukkend geweld uitgeoefend op de keel van die [slachtoffer], en (aldus) die [slachtoffer] gewurgd tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer] is overleden, welke vorenomschreven doodslag werd gevolgd van enig strafbaar feit te weten, (diefstal) dat hij, verdachte, toen en daar, met het oogmerk van wederrechtelijke toeeigening heeft weggenomen, een tas, en een (bibliotheek)boek, en een portemonnee, en drie mobiele telefoon, en een fotocamera, en een I-pod, toebehorende aan [slachtoffer] en welke doodslag werd gepleegd met het oogmerk om de uitvoering van dat feit voor te bereiden of gemakkelijk te maken of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf straffeloosheid of het bezit van het wederrechtelijk verkregene te verzekeren. Parketnummer 700.255/08 4C. Bewezenverklaring Het Gerecht heeft uit het onderzoek op de terechtzitting door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat de verdachte het onder 1 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat het bewezen acht: Feit 1 dat hij op 6 augustus 2008, op het eiland Bonaire, tezamen en in vereniging met ander in een hotelkamer (# [nummer] Bellafonte Chateau de La Mer) gelegen aan de E.E.G. Bulevar, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen -een portemonnee met inhoud (400$ en, creditcard en een rijbewijs toebehorende aan [eigenaar] welke diefstal werd voorafgegaan met bedreiging met geweld tegen die [eigenaar] gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden welke bedreiging met geweld hierin bestond dat hij verdachte en zijn mededader met een mes in de richting van die [eigenaar] hebben gezwaaid, 5. Bewijsmiddelen De overtuiging dat de verdachte de hiervoor omschreven feiten heeft begaan, is gegrond op feiten en omstandigheden die in wettige bewijsmiddelen zijn vervat. Parketnummer 700.216/08 1. Een proces-verbaal van bevindingen aantreffen lichaam slachtoffer, van het Recherche Samenwerkings Team Nederlandse Antillen en Aruba en Politie Bonaire, in wettelijke vorm opgemaakt en gesloten op 3 december 2008 en op ambtseed ondertekend door W.G.J. Stuijt, buitengewoon agent van politie (pagina 1167). Zakelijk weergegeven: Op vrijdag 17 oktober 2008 zijn collega Kirindongo en ik samen met de getuige Trenidad gereden naar een door die getuige aangewezen plek, waar de verdachte [verdachte] met haar naar toe was gereden en zich vreemd had gedragen. Op de door de getuige aangewezen plek was een zoekploeg aanwezig. Om 17.15 werd hier een portemonnee aangetroffen met in de onmiddellijke nabijheid goederen als een bankpas en identiteitsbewijs van het slachtoffer, foto’s en een pasje uit Leusden met de naamsvermelding van [slachtoffer]. Vervolgens werd doorgezocht en om 18.01 werden diverse menselijke skeletdelen, waaronder een schedel, aangetroffen en veilig gesteld. Op 18 oktober 2008 werden in een straal van ongeveer 40 meter diverse botstukken aangetroffen. 2. Een aanvraag onderzoek Nederlands Forensisch Instituut van rechter-commissaris mr. J.G.M. Kroeze/ Officier van Justitie mr. D.C.I. van Delft van het Parket van het Gerecht in Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen met standplaats Bonaire met betrekking tot het vermiste slachtoffer [slachtoffer] met als stuk van overtuiging een linker hoektand onderkaak (AABK 3632NL) en als vraagstelling: vervaardigen DNA-profiel en vergelijken van dit DNA-profiel met het reeds vervaardigde DNA-profiel van de tandenborstel (AABG9685NL) dat beschouwd wordt als het DNA profiel van [slachtoffer] (Algemeen dossier deel 3 NFI-08). 3. Een deskundigenrapport van het Nederlands Forensisch Instituut dd. 4 december 2008, opgemaakt en ondertekend op afgelegde algemene belofte als vast gerechtelijke deskundige (pagina 1192). Zakelijk weergegeven: Op vordering van de officier van justitie mr. D.C.I. van Delft van het Parket van het Gerecht in Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen met standplaats Bonaire, heeft de rechter-commissaris mr. J.G.M. Kroeze schriftelijk verzocht om een onderzoek te doen naar biologische sporen, en een DNA-onderzoek en een DNA-verwantschapsonderzoek te verrichten. Het onderzoeksmateriaal bevat van het stoffelijk overschot van een ongeïdentificeerde persoon als referentiemonster een tand (AABK3632NL). Voorts bevat het onderzoeksmateriaal een tandenborstel, afkomstig uit de woning van [slachtoffer] (AABG9685NL). Gevraagd is om een identificatieonderzoek te verrichten en te onderzoeken of de ongeïdentificeerde persoon (AABK3632NL) [slachtoffer] kan zijn. Op basis van de resultaten van het vergelijkend DNA-onderzoek en het DNA-verwantschapsonderzoek wordt geconcludeerd dat de ongeïdentificeerde persoon [slachtoffer] kan zijn. Het DNA-profiel van de tand (AABK3632NL) van de ongeïdentificeerde persoon matcht met de DNA-profielen van het DNA in de bemonsteringen van de tandenborstel (AABG9685NL) # 1 en # 2. Uitgaande van het gegeven dat het celmateriaal op de tandenborstel van [slachtoffer] is, betekent dit dat de ongeïdentificeerde persoon [slachtoffer] kan zijn. De kans dat een willekeurig gekozen vrouw een DNA-profiel heeft dat matcht met deze DNA-profielen is kleiner dan 1 op 1 miljard. 4. Een verslag betreffende een niet-natuurlijke dood dd. 20 oktober 2008, ondertekend door de forensisch geneeskundige D.Botter (algemeen dossier deel 3, NFI-18.1). Zakelijk weergegeven: Op 17 oktober 2008 werden menselijke stoffelijke resten aangetroffen in bosschages nabij de Plantage Aruba te Bonaire, welke na identificatieonderzoek bleken te zijn van [slachtoffer]. Doordat zich onder de aangetroffen lichaamsdelen de schedel en het bekken bevonden kan met zekerheid geconstateerd worden dat er sprake is van overlijden. De identiteit van de overledene is gebleken uit DNA-onderzoek. 5. Een proces-verbaal, in wettelijke vorm opgemaakt en gesloten op 26 september 2008 en op ambtseed ondertekend door H.T. de Palm, Brigadier bij het Korps Politie Bonaire voor zover inhoudende de verklaring van verdachte (pagina 1284 e.v.). Zakelijk weergegeven: Ik rij op een scooter zonder kuip en het heeft geen “body”. De scooter heeft geen voor- en achterverlichting. 6. Een proces-verbaal, in wettelijke vorm opgemaakt en gesloten op 23 oktober 2008 en op ambtseed ondertekend door A.C.M. Groot en S.A.D. Senior, respectievelijk buitengewoon agent van politie van de Nederlandse Antillen en brigadier-rechercheur bij het Korps Politie Bonaire, voor zover inhoudende de verklaring van verdachte (pagina 1451 e.v.). Zakelijk weergegeven: Ik wilde die nacht iemand beroven. Ik ben richting Hato gereden om te kijken of ik daar iemand kon beroven. Ik ging op het terrein van Sunset staan. Daar zag ik een meisje aan komen fietsen. Zij had een tas om haar schouder. Ik wilde de tas wegnemen op het moment dat zij mij voorbij zou fietsen. Omdat er een auto aankwam besloot ik mijn plan achterwege te laten. Ik reed op mijn scooter verder richting Hato. Ik bracht mijn scooter ter hoogte van het WEB-bedrijf tot stilstand. Ik stapte af en ging onder een boom staan wachten. Ik zag het meisje in mijn richting fietsen. Toen zij dichterbij kwam liep ik met versnelde passen op haar af. Er ontstond een handgemeen tussen het meisje en mij. Ik hoorde haar “help” of woorden van soortgelijke strekking schreeuwen. Ik zag een bewaker op het terrein van het WEB-bedrijf. Naar aanleiding hiervan nam ik het meisje mee op de scooter en reed weg. Ik heb haar bij de keel gepakt en ik bleef haar wurgen. Ik voelde dat zij verslapte. Ik tikte op haar wangen om te kijken of zij reageerde, maar dat deed zij niet. Ik legde mijn hand op haar borst om te voelen of haar hart klopte maar dat was niet het geval. Ik heb haar tas weggenomen. 7. Een proces-verbaal, in wettelijke vorm opgemaakt en gesloten op 27 oktober 2008 en op ambtseed ondertekend door A.C.M. Groot en S.A.D. Senior, respectievelijk buitengewoon agent van politie van de Nederlandse Antillen en brigadier-rechercheur bij het Korps Politie Bonaire, voor zover inhoudende de verklaring van verdachte (pagina 1481 e.v.). Zakelijk weergegeven: Bij Bos di Bonaire, Kaya Gobernador Debrot, zag ik het Nederlandse meisje dat verdwenen was aan komen rijden. Ik bleef observeren. Ze had een tas aan haar arm. Ik ben teruggereden omdat er mensen waren op de hoek van de straat waarin ik reed. Daarna ben ik doorgereden naar Sunset. Ik stopte daar, en deed mijn zwarte jacket aan van een soort nylon polyester. Mijn haren heb ik bedekt met een muts. Ik heb nadat ik het meisje had gewurgd haar tas weggenomen. Er zaten 3 telefoons in, een boek, een portemonnee, een camera en een IPod. Het boek en de portemonnee heb ik weggegooid. De drie telefoons heb ik in mijn zak gestopt, ook de camera en de IPod. 8. Een proces-verbaal, in wettelijke vorm opgemaakt en gesloten op 23 september 2008 en op ambtseed ondertekend door H.T. de Palm, Brigadier bij het Korps Politie Bonaire, voor zover inhoudende de verklaring van de getuige [getuige 2] (pagina 100 e.v.). Zakelijk weergegeven: Op zondagmorgen 21 september 2008 omstreeks 01.00 uur zat ik op de 2e verdieping bij het gebouw van Buddy Dive. Ik zag een vrouw voorbij fietsen. Ze was blank van kleur, had lichtblond haar en had een handtas om. Na een aantal seconden hoorde ik een hard, schel geluid vanuit de richting van de stad. Ik keek over mijn rechterschouder en zag een zwarte scooter zonder body met een jongen erop, die redelijk snel in de richting van WEB reed, dus in de richting van het meisje. De scooter voerde geen verlichting. De persoon die de scooter bestuurde was een man met donkere kleding aan. [GEA: gelet op de details die de getuige [getuige 2] geeft over de scooter en de (kleding van de) bestuurder alsmede van het meisje dat voorbij fietste (kleur haren, tas), in samenhang met de beschrijving die verdachte van zijn scooter geeft en het feit dat het door de getuige genoemde tijdstip nagenoeg overeenkomt met het door de getuige [getuige 3] (zie hierna) genoemde tijdstip, kan het niet anders dan dat de getuige [getuige 2] het slachtoffer voorbij heeft zien fietsen, gevolgd door verdachte. Nu Buddy Dive, de locatie waar de getuige zich bevond, rijdend in de richting van WEB is gelegen voorbij Sunset, waar verdachte volgens zijn eigen verklaring heeft staan wachten, moet het ervoor worden gehouden dat verdachte op enig moment voorbij Sunset het slachtoffer is gaan volgen.] 9. Een proces-verbaal, in wettelijke vorm opgemaakt en gesloten op 30 september 2008 en op ambtseed ondertekend door O.D. Phelipa en S.A. Martis, beiden brigadier bij het Korps Politie Bonaire, voor zover inhoudende de verklaring van de getuige [getuige 3] (pagina 31 e.v.). Zakelijk weergegeven: Op 21 september 2008 omstreeks 01.25 uur bevond ik mij in de controlekamer van het WEB. Ik hoorde geschreeuw. Op de openbare weg tegenover de controlekamer zag ik twee mensen worstelen. Ik zag een man die bezig was iemand met blond haar te mishandelen. Ik zag dat de man het hoofd van bedoelde persoon op de grond sloeg. Ik zag haar blonde haren van boven naar beneden richting de grond gaan. De man was gekleed in een zwarte jas en een zwarte lange broek. Ik heb dit doorgegeven aan een collega. Ik liep samen met twee collega’s naar de afrastering om beter te kunnen zien wat er gebeurde. Ik zag door het hek dat de man de vrouw in een gebogen houding droeg. Het hoofd van de vrouw hing slap naar beneden. Er kwam geen geluid meer uit haar. Ik zag dat de man op een scooter stapte en bedoelde persoon dwars voor zich plaatste. Hierna reed hij weg. 10. Een proces-verbaal, in wettelijke vorm opgemaakt en gesloten op 24 september 2008 en op ambtseed ondertekend door H.T. de Palm, Brigadier bij het Korps Politie Bonaire, voor zover inhoudende de verklaring van de [getuige 4] (pagina 49 e.v.). Zakelijk weergegeven: Ik had dienst samen met [getuige 5] en [getuige 3]. Omstreeks 01.30 werd ik door [getuige 3] via de portofoon opgeroepen met de mededeling dat er buiten het hek van WEB een vechtpartij gaande was, dat een man een vrouw aan het slaan was. Wij gingen met ons drieën naar het hek. Terwijl ik richting het hek liep hoorde ik het geschreeuw van een vrouw. Toen ik de schreeuw hoorde zag ik direct de man en de vrouw. Ik zag hoe de man de vrouw met twee handen sleepte in de richting van de scooter. Met zijn rechterhand had hij het haar van de vrouw vast en met zijn linkerhand de kleding. Op die manier sleepte hij haar naar de scooter toe. De man stapte op de scooter en zette de vrouw dwars voor zich met haar hoofd aan de rechterzijde van de scooter. Ik zag dat de vrouw geen beweging en geen geluid maakte. 11. Een proces-verbaal, in wettelijke vorm opgemaakt en gesloten op 30 oktober 2008 en op ambtseed ondertekend door J.S. van der Net, R.H. Abdul en R.E. Fluonia, respectievelijk buitengewoon agent van politie, brigadier en hoofdagent bij het Korps Politie Nederlandse Antillen, werkzaam bij het Recherche Samenwerkings Team van de Nederlandse Antillen en Aruba, voor zover inhoudende de verklaring van [medeverdachte] (pagina 817 e.v.). Zakelijk weergegeven: Ryan heeft mij verteld dat hij een meisje heeft gewurgd. Hij heeft mij het meisje laten zien. Ze lag bloot op de grond. Ryan heeft tegen mij gezegd dat het meisje zijn gezicht en tatoeages had gezien waardoor hij haar had gedood. Parketnummer 700.255/08 12. Een proces-verbaal, in wettelijke vorm opgemaakt en gesloten op 6 augustus 2008 en op ambtseed ondertekend door I.R. Anthonij, Brigadier bij het Korps Politie Bonaire, voor zover inhoudende de verklaring van de aangever [aangever] dd 6 augustus 2008. Zakelijk weergegeven: Ik ben samen met mijn vrouw op Bonaire om hier onze vakantie door te brengen. Heden omstreeks 04.00 uur waren wij aan het slapen in de slaapkamer. Wij verblijven tijdelijk bij Bella Fonte kamer nummer 101. Mijn vrouw hoorde buiten een geluid. Ik ging kijken en zag twee mannen buiten op het balkon staan. Toen ik de mannen aansprak renden zij weg. Ik wilde weer naar binnen gaan, maar op het moment dat ik de deur wilde sluiten, plaatste een van de mannen zijn voet tussen de deur en het kozijn. De man haalde een mes tevoorschijn en zwaaide daarmee in mijn richting. Hij rende naar binnen, pakte de portemonnee van mijn vrouw, inhoudende US$ 400,-, twee of drie credit cards en een rijbewijs ten name van [vrouw van aangever] en rende daarmee weg. 13. Een proces-verbaal, in wettelijke vorm opgemaakt en gesloten op 14 november 2008 en op ambtseed ondertekend door S.J. Burnet en H.T. de Palm, beiden Brigadier bij het Korps Politie Bonaire, voor zover inhoudende de verklaring van [medeverdachte]. Zakelijk weergegeven: Ik ben op 6 augustus 2008 samen met [verdachte] naar Bella Fonte gegaan om te stelen. Ik heb u de kamer aangewezen, het was kamer nummer [kamernummer]. 14. De verklaring van verdachte ter terechtzitting. Zakelijk weergegeven: Ik heb een inbraak gepleegd bij hotel Bella Fonte kamer nummer [kamernummer] 6. Kwalificatie Het bewezenverklaarde levert volgens de wettelijke regeling de volgende strafbare feiten op: Parketnummer 700.216/08 Subsidiair Doodslag, gevolgd van een strafbaar feit en gepleegd met het oogmerk om de uitvoering van dat feit voor te bereiden of gemakkelijk te maken, of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij straffeloosheid hetzij het bezit van het wederrechtelijk verkregene te verzekeren, Strafbaar gesteld bij artikel 301 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen. Parketnummer 700.255/08 Feit 1 Medeplegen van diefstal, voorafgaande van bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden, Strafbaar gesteld bij artikel 325 juncto 323 (en 49) van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen. 7. Strafbaarheid 7A. Rechtvaardigingsgronden Feiten of omstandigheden op grond waarvan geconcludeerd moet worden dat sprake is van een rechtvaardigingsgrond zijn niet aannemelijk geworden. De feiten door deze verdachte gepleegd zijn strafbaar. 7B. Schulduitsluitingsgronden Feiten of omstandigheden op grond waarvan geconcludeerd moet worden dat sprake is van een schulduitsluitingsgrond zijn niet aannemelijk geworden. Verdachte is strafbaar. 8. Oplegging van straf of maatregel Gelet op de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, op de omstandigheden waaronder de verdachte zich daaraan schuldig heeft gemaakt en op de persoon van de verdachte, zoals van één en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, wordt de na te noemen beslissing passend geacht. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen. Verdachte heeft in de nacht van 20 op 21 september 2008 een jong meisje van het leven beroofd. Hij heeft haar gevolgd terwijl zij na een avondje uitgaan met vrienden nietsvermoedend naar huis fietste, opgewacht vlak bij haar huis en haar daar met geweld overmeesterd. Hij heeft haar geslagen, ook met haar hoofd op de grond, haar vervolgens aan de haren en aan de kleding over de grond gesleept en op zijn scooter getild en weggevoerd. Op enig moment gedurende die nacht heeft hij haar gewurgd, omdat hij bang was voor een latere herkenning. Verdachte heeft daarna maatregelen getroffen ter uitwissing van de sporen van het door hem gepleegde misdrijf, door te zorgen voor verbranding van het lichaam van het slachtoffer. Het verlies van het leven is onomkeerbaar en leidt tot enorm verdriet en levenlang gemis bij de naasten van het slachtoffer. Zij zullen het verlies in de toekomst een plaats moeten geven hetgeen, naar de ervaring leert, soms nooit lukt en, hoe dan ook, altijd gepaard gaat met langdurig verdriet en gevoelens van machteloosheid en woede. Daar komt in dit geval nog het volgende bij. Op 17 oktober 2008 zijn, na een wekenlange zoekactie, uiteindelijk de stoffelijke resten van het slachtoffer aangetroffen. Door de verbranding van haar lichaam en de wekenlange blootstelling aan weer en wind, verkeerde het lichaam in zodanige staat dat het voor de nabestaanden niet meer mogelijk is geweest om op een aanvaardbare manier afscheid van het slachtoffer te nemen. Verdachte heeft, terwijl hij wist dat men naarstig op zoek was naar het slachtoffer, er voor gekozen om wekenlang tegen beter weten in te ontkennen dat hij iets met haar dood te maken had. De nabestaanden hebben als gevolg hiervan al die weken in grote onzekerheid verkeerd over het lot van het slachtoffer. Bij dit alles komt nog de enorme impact die dit feit, behalve bij de familie, op de Bonaireaanse gemeenschap, maar ook daarbuiten heeft gehad. Het wordt verdachte voorts ernstig aangerekend dat hij nadat hij het slachtoffer heeft gewurgd ook nog eens haar persoonlijke bezittingen heeft weggenomen en een deel daarvan aan een vriend heeft gegeven om die te verkopen. Verdachte heeft zich voorts samen met een ander schuldig gemaakt aan een “atraco” op toeristen, waarbij een van de slachtoffers is bedreigd met een mes. Soortgelijke feiten dragen bij aan gevoelens van onveiligheid en onmacht binnen de gemeenschap en onder de toeristen, meer in het bijzonder bij de slachtoffers. Zij veroorzaken bovendien veel overlast voor de slachtoffers die zich tijdens hun vakantie noodgedwongen bezig moeten houden met onaangename zaken zoals aangifte doen. De goede naam van Bonaire als toeristenbestemming wordt als gevolg van dit soort feiten schade aangericht. Bij het bepalen van de hoogte van de gevangenisstraf neemt het Gerecht tevens in aanmerking de in de processtukken aangeduide doch niet tenlastegelegde zes diefstallen in vereniging in toeristenappartementen en hotelkamers als vermeld onder 2 “ad informandum”, nu er op grond van de “Mededeling behandelen van ad informandum zaken” van mag worden uitgegaan dat tegen de verdachte ter zake van die feiten geen vervolging meer zal worden ingesteld en op grond van de ter terechtzitting gedane erkenning door de verdachte aannemelijk is geworden dat hij die feiten heeft begaan. Over de verdachte is gerapporteerd door een psycholoog, een psychiater en de Stichting Reclassering Bonaire. De psycholoog heeft bij haar onderzoek vastgesteld dat de verdachte op de checklist van risicofactoren voor gewelddadig gedrag hoog scoort en dat hij antisociale persoonlijkheidskenmerken vertoont. Zijn voornaamste karaktereigenschappen worden gekenmerkt door impulsiviteit, onbetrouwbaarheid, agressiviteit en meedogenloos gedrag. Ook de psychiater stelt vast dat er sprake is van een antisociale persoonlijkheidsstructuur, gekenmerkt door gebrekkige normhantering, impulsiviteit en directe behoeftebevrediging, externaliseren van eigen aandeel in de gebeurtenissen, misbruik van middelen, leugenachtigheid en opportunisme. Het door verdachte getoonde berouw is, aldus de psychiater, vrij oppervlakkig. Het feit dat tot nu penitentiaire maatregelen niet hebben geleid tot gedragsverbetering –verdachte is doorgegaan met overmatig drinken, drugs en stelen- stemt niet tot optimisme. De psychiater concludeert dat de verdachte volledig toerekeningsvatbaar is, waarbij de recidivekans verhoogd aanwezig wordt geacht. Ten slotte concludeert de Stichting Reclassering Bonaire dat de kans op recidive zeer groot moet worden geacht. Het Gerecht neemt de conclusies en aanbevelingen van de deskundigen over en maakt deze tot de zijne, in die zin dat hij de verdachte volledig toerekeningsvatbaar acht en een verhoogde recidivekans aanwezig acht. Ten nadele van verdachte houdt het Gerecht ten slotte rekening met het feit dat hij al eerder wegens diefstal door twee of meer verenigde personen, diefstal met geweld, waarbij het slachtoffer is verkracht en medeplegen van poging diefstal met geweld alsmede verkrachting tot gevangenisstraffen is veroordeeld. Deze veroordelingen hebben verdachte er niet van weerhouden opnieuw tot het plegen van misdrijven over te gaan. De thans bewezenverklaarde feiten zijn gepleegd gedurende de proeftijd van zijn laatste voorwaardelijke invrijheidstelling. Gelet op zijn strafrechtelijk verleden en op hetgeen thans is bewezenverklaard dient verdachte te worden aangemerkt als een gevaar voor de samenleving. Hij is, zo blijkt uit voormelde rapportages, volledig verantwoordelijk te houden voor zijn daden. Vrees voor herhaling is zo waarschijnlijk dat uit een oogpunt van preventie niets anders rest dan verdachte uit de samenleving te bannen. Aard en ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde zouden door een lichtere strafrechtelijke afdoening van de zaak miskend zouden worden. 9. Toepasselijke wettelijke voorschriften De op te leggen straf is, behalve op de reeds aangehaalde wettelijke voorschriften, gegrond op artikel 59 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen. 10. Beslissing RECHTDOENDE IN NAAM DER KONINGIN Het Gerecht: Verklaart niet bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde zoals in rubriek 4A. omschreven heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij; Verklaart bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde zoals in rubriek 4B. en 4C. omschreven, heeft begaan; Verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij; Verklaart dat de bewezen verklaarde feiten de in rubriek 6. genoemde strafbare feiten opleveren; Verklaart de verdachte hiervoor strafbaar; Veroordeelt de verdachte wegens deze feiten tot EEN LEVENSLANGE GEVANGENISSTRAF. Dit vonnis is gewezen door mr. E.A. Saleh, rechter in het Gerecht in eerste aanleg van de Nederlandse Antillen, zittingsplaats Bonaire, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van voormeld Gerecht op 10 maart 2009, in tegenwoordigheid van de griffier.