Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

BI0302

Datum uitspraak2009-04-07
Datum gepubliceerd2009-04-07
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - meervoudig
Instantie naamRechtbank Almelo
Zaaknummers700289-08
Statusgepubliceerd


Indicatie

Dit betreft een ernstige zedenzaak. Verdachte heeft seksueel misbruiik gemaakt van vijf jonge jongens, in leeftijden van 4 tot 11 jaar oud. Bij verdachte werd ook een grote hoeveelheid kinderpornografisch materiaal aangetroffen. De rechtbank Almelo heeft verdachte veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf en tbs met voorwaarden, alsmede toewijzing van de civiele vorderingen van de benadeelden.


Uitspraak

RECHTBANK ALMELO Parketnummer: 700289-08. STRAFVONNIS Uitspraak: 7 april 2009. De rechtbank te Almelo, meervoudige kamer voor strafzaken, rechtdoende in de zaak van de officier van justitie in het arrondissement Almelo, tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats], op [1972], wonende te [woonplaats], thans verblijvende in het huis van bewaring te [plaats], terechtstaande ter zake de vordering nadere omschrijving tenlastelegging dat: 1. hij in of omstreeks de periode van 1 augustus 2002 tot en met 24 juni 2008, te (plaats), in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal (telkens) een of meer afbeelding(en) en/of een gegevensdrager(s) (te weten een of meer foto('s) en/of multimediabestanden/computerbestanden), (telkens) bevattende één of meer afbeelding(en) van seksuele gedragingen, bij welke vorenbedoelde afbeelding(en) (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, (telkens) heeft verspreid en/of vervaardigd en/of ingevoerd en/of uitgevoerd en/of in bezit heeft gehad, welke vorenbedoelde seksuele gedraging(en) (onder meer) bestonden uit het volgende: -de verdachte ligt samen op een bed met een jongen (kind 01). De camera wordt ingezoomd op de penis van de jongen. De jongen heeft een erectie (pv pag. 13) en/of -Een jongen (kind 02) ligt op een bed met zijn benen uit elkaar. Naast hem ligt een andere jongen (kind 04). Kind 04 heeft een erectie (proces-verbaal pag. 14) -een jongen (kind 03) met een erectie wordt afgetrokken door een volwasssen man. De camera is gericht op de geslachtsdelen van de jongen. Ingezoomd wordt op zijn penis. Te zien is dat de hand van een volwassene de balzak van de jongen betast (proces-verbaal pag. 14) en/of; -Een jongen (kind 04) met een erectie wordt afgetrokken door een volwassen man. De man neemt de penis van de jongen in de mond. De jongen trekt zijn anus uit elkaar met zijn handen (proces-verbaal pag. 14) en/of -een roodharige jongen wordt zowel anaal als oraal gepenetreerd. Tevens is te zien dat de jongen een penis van een volwassen man in zijn hand heeft. (harddisk, naam "druggyboy5sm.jpg", proces-verbaal pag. 15-16) en/of -een blanke naakte jongen heeft zijn ogen dicht en het lijkt of hij slaapt. Een pink van een hand van kennelijk een volwassen man zit in zijn anus. (cd/dvd, naam "more3037.jpg", proces-verbaal pag. 16) en/of -een naakt blank meisje ligt op haar rug kennelijk op en deken. Zij heeft haar benen gespreid. Tussen haar benen zit een volwassen man. Deze man penetreert met zijn penis de vagina van het meisje (cd/dvd, naam "111111645", proces-verbaal pag. 17) en/of -verschillende jongetjes zijn allen naakt. Zij liggen op hun rug en hebben hun benen uit elkaar. Zij brengen zelf een kleine dildo in hun anus en deze wordt heen en weer bewogen. Soms stopt een onbekend persoon de dildo in de anus van de voor hem liggende jongen. Ook masturberen de jongens zichzelf of worden zij door een onbekend persoon gemasturbeerd. Een van de jongens likt ook nog aan de dildo (cd/dvd, naam "for_ya_11.wmv", proces-verbaal pag. 18) en/of -Twee naakte jongens. Een jongen ligt op zijn rug op bed en heeft zijn benen ver uit elkaar. Hij heeft een stijve penis. De andere jongen gaat bovenop de liggende jongen zitten. Hij heeft zijn benen ook uit elkaar. Deze jongen gaat zitten en wordt in zijn anus gepenetreerd door de stijve penis van de onder hem liggende jongen. De jongens hebben hierop anale gemeenschap waarbij de zittende jongen ook gaat masturberen door aan zijn eigen penis te trekken. Tijdens deze handelingen wordt er ingezoomd op de onderlichamen van deze jongens (cd/dvd, naam "sv_2007-3.avi", proces-verbaal pag. 19),van welk(e) misdrijf/misdrijven hij, verdachte, een gewoonte heeft gemaakt; 2. hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 tot en met 23 juni 2008, te (plaatsen), althans in Nederland, (meermalen) met so.1 (geboren datum), die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, een of meer handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die so.1, hebbende verdachte (telkens) -zijn, verdachtes, penis in de mond van die so. 1 geduwd en/of gebracht, althans laten duwen/brengen en/of -die so. 1 aan zijn, verdachtes penis laten likken en/of -de penis van die so. 1 in zijn, verdachtes mond genomen en/of gezogen/gesabbeld aan de penis van die so. 1; ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 2 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2008 tot en met 23 juni 2008, te (plaatsen), in elk geval in Nederland, (meermalen) met so.1 (geboren: datum), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, bestaande uit het (telkens) -brengen van zijn, verdachtes, geslachtsdeel naar de mond van die so. 1 en/of -door die so. 1 aan zijn verdachtes geslachtsdeel laten likken en/of zuigen en/of -in zijn, verdachtes, mond nemen van het geslachtsdeel van die so. 1 en/of het zuigen/sabbelen aan het geslachtsdeel van die so. 1; 3. hij in of omstreeks de periode van 1 maart 2003 tot en met 23 juni 2008, te (plaatsen), in elk geval in Nederland, (meermalen) met so. 2. (geboren: datum), die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, een of meer handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die so. 2, hebbende verdachte (telkens) -zijn penis in de mond van die so. 2 geduwd en/of gebracht en/of -een vibrator in de anus van die so. 2 geduwd en/of gebracht en/of -zijn vinger en/of pink in de anus van die so. 2 geduwd en/of gebracht en/of -het lichaam en/of de penis van die so. 2 gemasseerd en/of -de penis van die Johnny in de mond genomen en/of aan die penis van die so. 2 gesabbeld/gezogen; ALTHANS, voor zover voor het vorenstaande onder 3 geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, SUBSIDIAIR, terzake dat hij in of omstreeks de periode van 1 maart 2003 tot en met 23 juni 2008 te (plaats), in elk geval in Nederland, meermalen met so. 2. (geboren: datum), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, bestaande uit het (telkens) -masseren van het lichaam en/of de penis van die so. 2 en/of -zichzelf bevredigen in de nabijheid/onder de douche van die so. 2 en/of zichzelf bevredigen op het lichaam van die so. 2 en/of -brengen van zijn, verdachtes, penis naar de mond van die so. 2 en/of -door die so. 2 aan zijn, verdachtes, penis laten likken en/of zuigen en/of -in zijn, verdachtes, mond nemen van de penis van die so. 2 en/of het zuigen/sabbelen aan de penis van die so. 2 en/of -brengen/duwen van zijn vinger/pink in/bij de anus van die so. 2; 4. hij in of omstreeks de periode van 1 november 2002 tot en met 22 november 2004 te (plaats), althans in Nederland, met so. 3 (geboren: datum), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, bestaande uit het (telkens) -voelen/betasten/vasthouden van de penis van die so. 3, al dan niet over de onderbroek heen en/of -trekken aan de penis van die so. 3 en/of -in zijn, verdachtes, mond nemen van de penis van die so. 3Ivar en/of het zuigen aan de penis van die so. 3; 5. hij in of omstreeks de periode van 1 januari 2002 tot en met 23 juni 2008, te (plaatsen), in elk geval in Nederland, meermalen, althans eenmaal (telkens), met so. 4 (geboren: datum) en/of met so. 5 (geboren: datum), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had/hadden bereikt, buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, (telkens) bestaande uit -het betasten van en/of aftrekken van en/of likken aan de penis en/of de anus en/of de billen van die so. 4 en/of -het betasten van en/of aftrekken van en/of likken aan de penis en/of de anus en/of de billen van die so. 5; Gezien de stukken; Gelet op het onderzoek ter terechtzitting; Gehoord de vordering van de officier van justitie; Gelet op de verdediging door en namens verdachte gevoerd; De rechtbank heeft de in de tenlastelegging begane kennelijke schrijffouten verbeterd in de bewezenverklaring. Verdachte wordt daardoor in zijn verdediging niet geschaad. De rechtbank is door de inhoud van wettige bewijsmiddelen – die in de gevallen waarin de wet aanvulling van dit (verkorte) vonnis met de bewijsmiddelen vereist, in een aan dit vonnis te hechten bijlage zullen worden opgenomen – waarop na te melden beslissing steunt, tot de overtuiging gekomen en acht wettig bewezen dat verdachte het sub 1, sub 2 primair, sub 3 primair, sub 4 en sub 5 tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat: 1. hij in de periode van 1 augustus 2002 tot en met 24 juni 2008, te (plaats) meermalen, telkens afbeeldingen en gegevensdragers (te weten foto's en multimediabestanden/computerbestanden), bevattende afbeeldingen van seksuele gedragingen, bij welke vorenbedoelde afbeeldingen telkens een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken, heeft vervaardigd en/of in bezit heeft gehad, welke vorenbedoelde seksuele gedragingen onder meer bestonden uit het volgende: -de verdachte ligt samen op een bed met een jongen (kind 01). De camera wordt ingezoomd op de penis van de jongen. De jongen heeft een erectie en/of -een jongen (kind 02) ligt op een bed met zijn benen uit elkaar. Naast hem ligt een andere jongen (kind 04). Kind 04 heeft een erectie en/of -een jongen (kind 03) met een erectie wordt afgetrokken door een volwassen man. De camera is gericht op de geslachtsdelen van de jongen. Ingezoomd wordt op zijn penis. Te zien is dat de hand van een volwassene de balzak van de jongen betast en/of -een jongen (kind 04) met een erectie wordt afgetrokken door een volwassen man. De man neemt de penis van de jongen in de mond. De jongen trekt zijn anus uit elkaar met zijn handen en/of -een roodharige jongen wordt zowel anaal als oraal gepenetreerd. Tevens is te zien dat de jongen een penis van een volwassen man in zijn hand heeft en/of -een blanke naakte jongen heeft zijn ogen dicht en het lijkt of hij slaapt. Een pink van een hand van kennelijk een volwassen man zit in zijn anus en/of -een naakt blank meisje ligt op haar rug kennelijk op een deken. Zij heeft haar benen gespreid. Tussen haar benen zit een volwassen man. Deze man penetreert met zijn penis de vagina van het meisje en/of -verschillende jongetjes zijn allen naakt. Zij liggen op hun rug en hebben hun benen uit elkaar. Zij brengen zelf een kleine dildo in hun anus en deze wordt heen en weer bewogen. Soms stopt een onbekend persoon de dildo in de anus van de voor hem liggende jongen. Ook masturberen de jongens zichzelf of worden zij door een onbekend persoon gemasturbeerd. Een van de jongens likt ook nog aan de dildo en/of -twee naakte jongens. Een jongen ligt op zijn rug op bed en heeft zijn benen ver uit elkaar. Hij heeft een stijve penis. De andere jongen gaat bovenop de liggende jongen zitten. Hij heeft zijn benen ook uit elkaar. Deze jongen gaat zitten en wordt in zijn anus gepenetreerd door de stijve penis van de onder hem liggende jongen. De jongens hebben hierop anale gemeenschap waarbij de zittende jongen ook gaat masturberen door aan zijn eigen penis te trekken. Tijdens deze handelingen wordt er ingezoomd op de onderlichamen van deze jongens. 2. hij in de periode van 1 januari 2008 tot en met 23 juni 2008, te (plaatsen) meermalen met so. 1 (geboren: datum), die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, handelingen heeft gepleegd, die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die so. 1, hebbende verdachte telkens -zijn, verdachtes, penis in de mond van die so. 1 gebracht en -die so. 1 aan zijn, verdachtes penis laten likken en -de penis van die so. 1 in zijn, verdachtes mond genomen en gezogen aan de penis van die so. 1; 3. hij in de periode van 1 maart 2003 tot en met 23 juni 2008, te (plaatsen) meermalen met so. 2 (geboren: datum), die toen de leeftijd van twaalf jaren nog niet had bereikt, handelingen heeft gepleegd, die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die so. 2, hebbende verdachte -zijn penis in de mond van die so. 2 gebracht en -een vibrator in de anus van die so. 2 gebracht en -zijn vinger en pink in de anus van die so. 2 gebracht en -het lichaam en de penis van die so. 2 gemasseerd en -de penis van die so. 2 in de mond genomen en aan die penis van die so. 2 gezogen; 4. hij in de periode van 1 november 2002 tot en met 22 november 2004 te (plaatsen), met so. 3 (geboren: datum), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande uit het -betasten van de penis van die so. 3, al dan niet over de onderbroek heen en -trekken aan de penis van die so. 3 en -in zijn, verdachtes, mond nemen van de penis van die so. 3 en het zuigen aan de penis van die so. 3; 5. hij in de periode van 1 januari 2002 tot en met 23 juni 2008, te (plaatsen) meermalen, telkens, met so. 4 (geboren: datum) en met so. 5 (geboren: datum), die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet hadden bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, bestaande uit -het betasten van en aftrekken van en likken aan de penis en de anus en de billen van die so. 4 en -het betasten van en aftrekken van en likken aan de penis en de anus en de billen van die so. 5; Tot deze beslissing geven reden de in die bewijsmiddelen voorkomende feiten en omstandigheden, waarbij de inhoud van die bewijsmiddelen telkens alleen is gebezigd tot bewijs van het tenlastegelegde feit, waarop deze inhoud in het bijzonder betrekking heeft. De rechtbank acht niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is tenlastegelegd, zodat hij daarvan behoort te worden vrijgesproken. Het bewezen verklaarde levert op: wat betreft sub 1 het misdrijf: "Een afbeelding en een gegevensdrager bevattende een afbeelding van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, vervaardigen en/of in bezit hebben", meermalen gepleegd, strafbaar gesteld bij artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht; wat betreft sub 2 primair en sub 3 primair telkens het misdrijf: "Met iemand beneden de leeftijd van twaalf jaren handelingen plegen die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam”, meermalen gepleegd, strafbaar gesteld bij artikel 244 van het Wetboek van Strafrecht; wat betreft sub 4 het misdrijf: “Met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen”, meermalen gepleegd, strafbaar gesteld bij artikel 247 van het Wetboek van Strafrecht; wat betreft sub 5 telkens het misdrijf: “Met iemand beneden de leeftijd van zestien jaren buiten echt ontuchtige handelingen plegen”, meermalen gepleegd, strafbaar gesteld bij artikel 247 van het Wetboek van Strafrecht; De verdachte is strafbaar, aangezien niet is gebleken van een zijn strafbaarheid uitsluitende omstandigheid. De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte, terzake de feiten, 1, 2 primair, 3 primair, 4 en 5 wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaren,met aftrek van het voorarrest, en de maatregel terbeschikkingstelling met dwangverpleging, met toewijzing (telkens als voorschot) van de civiele vorderingen van so. 1, so. 2, so. 3, so. 4 en so. 5 en telkens oplegging daarbij van de zogenaamde Terwee-maatregel. De rechtbank overweegt wat de straf betreft, dat op grond van de aard van de feiten, de omstandigheden waaronder deze zijn gepleegd en de persoon van verdachte, zoals één en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, aan verdachte de straf en maatregel behoren te worden opgelegd, zoals deze hierna zullen worden bepaald, waarbij nog het volgende is overwogen: Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan seksueel misbruik van een vijftal jonge jongens, die ten tijde van het misbruik een leeftijd hadden tussen de vier en elf jaar. Verdachte heeft aldus de lichamelijke en geestelijke integriteit van de jeugdige slachtoffertjes op ernstige wijze geschonden. Het is algemeen bekend dat jeugdige slachtoffers van dergelijke delicten daarvan later ernstige nadelige psychische gevolgen kunnen ondervinden. Door zijn handelwijze heeft verdachte bovendien misbruik gemaakt van het vertrouwen dat in hem als vriend van de families en als oppas van de slachtoffertjes werd gesteld. Verdachte heeft aldus ook volledig miskend dat kinderen juist bescherming behoeven tegen seksuele benaderingen door volwassenen en moeten kunnen rekenen op die bescherming juist door (onder meer) degene die op hen moest passen. Verdachte heeft zich daarvan geen enkele rekenschap gegeven en heeft zich kennelijk slechts laten leiden door zijn eigen gevoelens van lust en soms verliefdheid. Dergelijke feiten leiden bovendien tot grote verontwaardiging en onrust in de maatschappij. Daarnaast is onder verdachte een zeer grote hoeveelheid digitale fotobestanden en multimedia-/computerbestanden bevattende kinderpornografische afbeeldingen van seksuele handelingen waarbij vaak zeer jonge kinderen zijn betrokken aangetroffen, waarvan een gedeelte door hem zelf is vervaardigd. Door aldus te handelen heeft verdachte indirect het bezit van kinderporno, waarbij vaak zeer jonge kinderen door volwassenen aan vaak zeer verregaande seksuele handelingen worden onderworpen, bevorderd. Het seksueel misbruik dat verricht wordt voor het maken van deze foto’s kan - zoals algemeen bekend - leiden tot ernstige lichamelijke en psychische schade aan de slachtoffers. Mede om die reden dient het seksueel misbruik van jeugdigen en de exploitatie daarvan te worden tegengegaan. Verdachte heeft zich van het vorenstaande kennelijk geen rekenschap gegeven en zich slechts laten leiden door zijn eigen belangen. Wat betreft de persoon van de verdachte heeft de rechtbank in het bijzonder acht geslagen op de omstandigheid dat verdachte op geen enkel moment tijdens de behandeling van de onderhavige zaak heeft laten blijken ècht te beseffen dat zijn handelen uiterst laakbaar is geweest. Verdachte redeneert vooral vanuit zichzelf en bagatelliseert het door de slachtoffers omschreven psychische leed dat hen door de feiten is toegebracht. Verder houdt de rechtbank rekening met: - de inhoud van het verdachte betreffende psychologisch rapport d.d. 3 november 2008, opgemaakt door de psycholoog (naam), dat onder meer inhoudt, zakelijk weergegeven: Bij betrokkene is sprake van onrijpheid, emotioneel niet uitgegroeid zijn en aanzienlijke psychische kwetsbaarheid. Verder komen pedofilie, een lichte persoonlijkheidsstoornis en een aanpassingsstoornis naar voren. Betrokkene is lijdende aan een ziekelijke stoornis/gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens. Hiervan was, behoudens de aanpassingsstoornis met depressieve stemming, sprake ten tijde van het tenlastegelegde. Er is een aanzienlijke kans op recidive. Om de kans op herhaling van soortgelijke strafbare zaken te voorkomen is het nodig dat betrokkene behandeld wordt in een (poli)klinische forensische setting. - de inhoud van het verdachte betreffende psychiatrisch rapport d.d. 24 november 2008, opgemaakt door de psychiater (naam), dat onder meer inhoudt, zakelijk weergegeven: Bij betrokkene is er sprake van een ziekelijke stoornis van de geestvermogens in die zin dat er sprake is van een aanpassingsstoornis met depressieve stemming en pedofilie. Daarnaast is er sprake van een gebrekkige ontwikkeling van de geestvermogens namelijk een persoonlijkheidsstoornis NAO met afhankelijke en ontwijkende trekken. Gezien de duurzaamheid van de diagnose persoonlijkheidsstoornis en pedofilie was hier ook sprake van ten tijde van het tenlastegelegde. Betrokkene dient als verminderd toerekeningsvatbaar te worden beschouwd. De rechtbank neemt de conclusie van de psychiater dat verdachte als verminderd toerekeningsvatbaar dient te worden beschouwd over en maakt die conclusie tot de hare. - De inhoud van het verdachte betreffend voorlichtings- en maatregelrapport, respectievelijk d.d. 26 september 2008 en 20 maart 2009, beide opgemaakt door de reclasseringswerker (naam). Laatstgenoemd rapport houdt onder meer in, zakelijk weergegeven: Gezien de ervaringen met behandeling van mensen met een pedofiele voorkeur blijkt in het algemeen dat het gemiddeld een langzaam en moeizaam behandeltraject is om tot gedragsverandering te komen. Derhalve sluiten wij ons aan bij het advies van (naam) om de behandeling plaats te laten vinden in het kader van TBS met voorwaarden. Gelet op al het vooroverwogene in onderling verband en samenhang bezien is, naar het oordeel van de rechtbank, de maatregel van terbeschikkingstelling dan ook noodzakelijk, nu de veiligheid van anderen dit vereist. De rechtbank zal derhalve, nu ook aan de wettelijke voorwaarden van artikel 37a, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht is voldaan, de maatregel van terbeschikkingstelling van de verdachte gelasten. De rechtbank is daarbij van oordeel dat, met name gelet op de inhoud van de omtrent verdachte uitgebrachte rapportages, aan die maatregel thans geen bevel tot verpleging van overheidswege dient te worden gekoppeld, doch dat aan die maatregel, op grond van art. 38 van het Wetboek van Strafrecht, na te melden voorwaarden dienen te worden verbonden. Voorts is de rechtbank van oordeel dat, gegeven de ernst van de door de verdachte gepleegde feiten, waarbij met name ook rekening is gehouden met de nog zeer jeugdige leeftijd van de slachtoffers - rekening houdend met de omstandigheid dat met name de onder 2 tot en met 5 bewezen verklaarde feiten niet alleen een voor de rechtsorde zeer schokkend karakter dragen, maar ook in het bijzonder voor ouders van zeer jonge kinderen grote gevoelens van onveiligheid met zich mee brengen - op de bewezen verklaarde feiten tevens dient te worden gereageerd met het opleggen van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Daarbij heeft de rechtbank ook rekening gehouden met de verminderde toerekeningsvatbaarheid van de verdachte. Civiele vorderingen De rechtbank overweegt verder, dat: (naam) als wettelijk vertegenwoordiger van so. 1., ter zake van feit 2, (naam) als wettelijk vertegenwoordiger van so. 2., ter zake van feit 3, (naam) als wettelijk vertegenwoordiger van so. 3., ter zake feit 4, (naam) als wettelijk vertegenwoordiger van so. 4., en als wettelijk vertegenwoordiger van so. 5., telkens ter zake feit 5, zich via het in artikel 51b van het Wetboek van Strafvordering voorgeschreven formulier als benadeelde partij hebben gevoegd in het strafproces, en telkens op de voet van artikel 51b van het Wetboek van Strafvordering opgave hebben gedaan van de vordering tot schadevergoeding als benadeelde partijen, tot een totaalbedrag van: wat betreft so. 1.: € 2.000,= te verhogen met wettelijke rente, wat betreft so. 2.: € 4.000,= te verhogen met wettelijke rente, wat betreft so. 3.: € 2.500,= te verhogen met wettelijke rente en wat betreft so. 4. en so. 5., telkens € 13.151,43 te verhogen met wettelijke rente en telkens wat betreft so. 1., so. 2. en so. 3, geheel bestaande uit de post immateriële schade en wat betreft so. 4. en so. 5. telkens uit de post immateriële schade € 13.000,=; kilometerkosten € 139,68, parkeergeld € 8,= en aangetekend schrijven € 3,75. Naar het oordeel van de rechtbank zijn deze vorderingen van de benadeelde partijen geheel (so. 2.) dan wel ten dele (de overige) gegrond, als na te melden, aangezien op grond van de gebezigde bewijsmiddelen en het verhandelde ter terechtzitting is komen vast te staan dat aan de benadeelde partij door het bewezen verklaarde feit rechtstreeks schade is toegebracht. De schade bedraagt wat betreft so. 2 (feit 3) het gevorderde bedrag van € 4.000,= zodat de vordering toewijsbaar is. De schade van de overige benadeelde partijen stelt de rechtbank op een lager bedrag vast, namelijk wat betreft so. 1 (feit 1), so. 4 (feit 5) en so. 5 (feit 5) telkens een bedrag van € 1.500,= als immateriële schade en voor so. 3 (feit 4) een bedrag van € 2.000,= als immateriële schade, zodat de vorderingen telkens tot die bedragen toewijsbaar zijn, met niet-ontvankelijkheid van de benadeelde partijen in het resterende deel van hun vorderingen. De rechtbank heeft daarbij overwogen dat de civiele vorderingen telkens als voorschot zullen worden toegewezen en dat de hiervoor genoemde bedragen naar het oordeel van de rechtbank in dat kader redelijk en billijk zijn. De daarbij telkens gevraagde wettelijke rente zal de rechtbank eveneens opleggen met dien verstande dat de rechtbank daarbij telkens als uitgangspunt hanteert de laatste datum van het telkens bewezen verklaarde feit, aangezien een ander tijdstip niet op eenvoudige wijze is vast te stellen. De rechtbank zal daarbij telkens de maatregel als bedoeld in artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen, aangezien de verdachte jegens de slachtoffers naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door het feit is toegebracht. De na te melden straf en maatregel zijn gegrond, behalve op voormelde artikelen, op de artikelen 10, 14a, 14b, 14c, 27, 36f, 37a, 38 en 57 van het Wetboek van Strafrecht. R E C H T D O E N D E: Verklaart bewezen, dat het sub 1, sub 2 primair, sub 3 primair, sub 4 en sub 5 tenlastegelegde zoals boven omschreven door verdachte is begaan. Verstaat, dat het aldus bewezen verklaarde oplevert de strafbare feiten zoals hierboven vermeld. Verklaart verdachte strafbaar. Veroordeelt verdachte ter zake daarvan tot: Een gevangenisstraf voor de tijd van drie (3) jaren. Beveelt dat de tijd, die de veroordeelde vóór de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de uitvoering van de hem opgelegde gevangenisstraf geheel in mindering zal worden gebracht. Geeft een last tot ter beschikking van veroordeelde en verbindt daaraan de navolgende voorwaarden: • De terbeschikkinggestelde dient zich, in overleg met de Reclassering Nederland, regio Midden-Oost Nederland nader vast te stellen datum, ter behandeling te laten opnemen in de forensisch psychiatrische kliniek (FPK) te Assen en dient aldaar zolang te blijven als noodzakelijk wordt geacht door zijn behandelaars en/of de toezichthoudende instelling; • De terbeschikkinggestelde volgt afspraken vastgelegd in het aldaar op te stellen behandelplan op; • De terbeschikkinggestelde neemt de medicatie door een psychiater voorgeschreven volgens voorschrift in; • Indien er sprake is van vrijheden zal hieraan voorafgaand afstemming plaats vinden tussen de kliniek en de reclassering; • De reclassering zal (in de persoon van de reclasseringswerker de heer Bast of diens plaatsvervanger) aanwezig zijn bij de behandelingsbesprekingen over de terbeschikkinggestelde en eventuele vervolgstappen worden afgesproken in deze behandelbesprekingen; met opdracht daarbij aan voornoemde reclassering om de terbeschikkinggestelde bij de naleving van de voorwaarden hulp en steun te verlenen. Veroordeelt verdachte, ter zake van het bewezen feit 2 tot betaling aan (naam), als wettelijk vertegenwoordiger van de benadeelde partij so. 1, bij wege van voorschot, van een bedrag groot: € 1.500,= te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf 23 juni 2008. Veroordeelt verdachte, ter zake van het bewezen feit 5 tot betaling aan (naam), als wettelijke vertegenwoordiger van de benadeelde partijen so. 4 en so. 5, bij wege van voorschot, van een bedrag van telkens: € 1.500,= te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf 23 juni 2008. Veroordeelt verdachte, ter zake van het bewezen feit 3 tot betaling aan (naam) als wettelijk vertegenwoordiger van de benadeelde partij so. 2, bij wege van voorschot, van een bedrag groot: € 4.000,= te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf 23 juni 2008. Veroordeelt verdachte, ter zake van het bewezen feit 4 tot betaling aan (naam) als wettelijk vertegenwoordiger van de benadeelde partij so. 3, bij wege van voorschot, van een bedrag groot: € 2.000,=, te vermeerderen met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf 22 november 2004. Veroordeelt verdachte daarnaast telkens in de kosten van het geding door de benadeelde partijen gemaakt, tot op heden telkens begroot op nihil, alsook in de kosten van betekening van dit vonnis, de in verband met de tenuitvoerlegging van dit vonnis nog te maken kosten en de kosten vallende op de invordering. Legt telkens de maatregel op dat veroordeelde verplicht is ter zake van de bewezen verklaarde feiten 2 en 5 tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag telkens groot € 1.500,= ten behoeve van de benadeelden so. 1, so. 4 en so. 5, voornoemd, met bevel, voor het geval dat volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, dat telkens vervangende hechtenis voor de tijd van 25 dagen zal worden toegepast. Legt de maatregel op dat veroordeelde verplicht is ter zake van het bewezen verklaarde feit 3 tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag groot € 4.000,= ten behoeve van de benadeelde so. 2, voornoemd, met bevel, voor het geval dat volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, dat vervangende hechtenis voor de tijd van 50 dagen zal worden toegepast. Legt de maatregel op dat veroordeelde verplicht is ter zake van het bewezen verklaarde feit 4 tot betaling aan de Staat der Nederlanden van een bedrag groot € 2.000,= ten behoeve van de benadeelde so. 3, voornoemd, met bevel, voor het geval dat volledige betaling noch volledig verhaal van het verschuldigde bedrag volgt, dat vervangende hechtenis voor de tijd van 30 dagen zal worden toegepast. Verstaat dat als veroordeelde heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van bedoelde bedragen daarmee de verplichting van verdachte om aan de benadeelde partijen het bedrag te betalen, telkens komt te vervallen, en andersom, als veroordeelde aan de benadeelde partijen het verschuldigde bedrag heeft betaald, dat daarmee telkens de verplichting tot betaling aan de Staat der Nederlanden van dat bedrag komt te vervallen. Bepaalt dat voornoemde benadeelde partijen: so. 1, so. 2, so. 3, so. 4 en so. 5, voor het overige niet-ontvankelijk zijn in hun vordering, en dat die benadeelde partijen de vorderingen slechts bij de burgerlijke rechter kunnen aanbrengen. Verklaart niet bewezen wat aan de verdachte sub 1, sub 2 primair, sub 3 primair, sub 4 en sub 5 meer of anders is tenlastegelegd dan hierboven bewezen is verklaard en spreekt hem daarvan vrij. Aldus gewezen door mr. Bordenga, voorzitter, mr. Caminada en mr. Berg, rechters, in tegenwoordigheid van Feijer, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting op 7 april 2009.