Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

BI9987

Datum uitspraak2009-06-09
Datum gepubliceerd2009-06-25
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureEerste aanleg - meervoudig
Instantie naamRechtbank Zwolle
Zaaknummers07.602263-07, 07.600801-07, 07.602429-07, 07.600373-08, 07.602268-08, 07.607269-08
Statusgepubliceerd


Indicatie

kantonovertreding aangebracht op meervoudige kamer, strafmaat


Uitspraak

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD Sector strafrecht Parketnummers: 07.602263-07 (reeds gevoegd met 07.607153-07), 07.600801-07, , 07.602429-07, 07.600373-08, 07.602268-08, 07.607269-08; 07.612101-06 (tul); 07.612274-06 (tul); 07.612011-06 (tul) vonnis van de meervoudige kamer d.d. 9 juni 2009 in de strafzaak tegen [verdachte], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], wonende [woonplaats]. Raadsman mr. G.I. Roos advocaat te Almere. 1 Onderzoek van de zaak Overeenkomstig artikel 369, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering heeft de politierechter de zaak met parketnummer 07.602263-07 (reeds gevoegd met 07.607153-07) naar deze kamer verwezen. De zaak is inhoudelijk behandeld op de zitting van 26 mei 2009, waarbij de officier van justitie, mr. M.A. Bult, en de verdediging hun standpunten kenbaar hebben gemaakt. Ter zitting zijn ook de vorderingen tot tenuitvoerlegging behandeld met bovenvermelde parketnummers en zijn overeenkomstig artikel 285 van het Wetboek van Strafvordering de zaken onder voormelde parketnummers gevoegd. 2 De tenlastelegging De verdachte is ten laste gelegd dat: T.a.v. parketnummer 07.602263-07. hij op of omstreeks 04 maart 2007 in de gemeente Urk tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een brandblusapparaat, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1] (gelegen aan [adres]), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s); T.a.v. parketnummer 07.600801-07. hij op of omstreeks 07 april 2007 in de gemeente Urk met een ander of anderen, op of aan de openbare weg, Grindrug en/of de Zandplaat en/of de Kolk en/of de Nink en/of het Zuiderhoofd, in elk geval op of aan een openbare weg, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen vier, in ieder geval één of meer (buiten)spiegel(s) (van (een) auto('s)), welk geweld bestond uit het schoppen/trappen tegen voornoemde spiegel(s); althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden: hij op of omstreeks 07 april 2007 in de gemeente Urk opzettelijk en wederrechtelijk vier, in ieder geval één of meer (buiten)spiegel(s) (van (een) auto('s)), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer] en/of [slachtoffer] en/of [benadeelde partij 1] en/of [slachtoffer] en/of (een) tot nog toe onbekend gebleven perso(o)n(en), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte, heeft vernield en/of beschadigd en/of onbruikbaar gemaakt; T.a.v. parketnummer 07.607153-07. hij op of omstreeks 18 april 2007 te Urk met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een (dames)fiets (groene Union), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte; T.a.v. parketnummer 07.602429-07. hij op of omstreeks 26 mei 2007 te Urk heeft verkocht en/of afgeleverd en/of verstrekt en/of vervoerd, in elk geval aanwezig heeft gehad, een hoeveelheid van ongeveer 12 gram, in elk geval een hoeveelheid van niet meer dan 30 gram hennep, zijnde hennep een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet; T.a.v. parketnummer 07.600373-08. 1. hij op of omstreeks 22 januari 2008 in de gemeente Zwolle, toen een aldaar in uniform geklede dienstdoende politieambtenaar ([agent], agent bij de Regiopolitie IJsselland) verdachte, als verdacht van het gepleegd hebben van één of meer op heterdaad ontdekt(e) strafba(a)r(e) feit(en), had aangehouden en had vastgegrepen, althans vast had, teneinde verdachte ter geleiding voor een hulpofficier van justitie over te brengen naar een politiebureau, zich met geweld tegen eerstgenoemde opsporingsambtenaar, werkzaam in de rechtmatige uitoefening van zijn of haar bediening, heeft verzet door te rukken en/of te trekken in een richting tegengesteld aan die waarin die ambtenaar verdachte trachtte te geleiden; 2. hij op of omstreeks 22 januari 2008 in de gemeente Zwolle opzettelijk beledigend (een) ambtena(a)r(en), te weten [agent], agent bij de Regiopolitie IJsselland, gedurende en/of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn/haar/hun bediening, in diens /dier tegenwoordigheid meermalen, in elk geval eenmaal, mondeling heeft toegevoegd de woorden "En wie ben jij dan kankerlijer, vieze kankerwout" en/of "Je moeder is een hoer, vieze vuile kankerlijer", althans woorden van gelijke beledigende aard en/of strekking; 3. hij op of omstreeks 22 januari 2008 in de gemeente Zwolle opzettelijk beledigend (een) ambtena(a)r(en), te weten [slachtoffer], en/of [slachtof[slachtoffer] en/of [slachtof[slachtoffer], allen hoofdagent bij de Regiopolitie IJsselland, gedurende en/of ter zake van de rechtmatige uitoefening van zijn/haar/hun bediening, - die [slachtoffer] in diens/dier tegenwoordigheid mondeling heeft toegevoegd de woorden "Jij bent een vieze, vuile zwarte, je bent een zwarte kankerlijer, raak me niet aan vieze vuile kankerneger, dan krijg ik tyfus" en/of - die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] in diens/dier tegenwoordigheid mondeling heeft toegevoegd de woorden "jullie zijn allemaal kankerwouten, jullie moeders gaan er aan en jullie moeders zijn hoeren" en/of - die [slachtoffer] en/of die [slachtoffer] in diens/dier tegenwoordigheid meermalen, in elk geval eenmaal, mondeling heeft toegevoegd de woorden "vieze vuile kankerwouten" en/of "sieg heil" en/of de Hitlergroet heeft gebracht, althans woorden en/of gedragingen van gelijke beledigende aard en/of strekking; 4. hij op of omstreeks 22 januari 2008 in de gemeente Zwolle [slachtoffer], hoofdagent bij de Regiopolitie IJsselland, heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte meermalen, in elk geval eenmaal, opzettelijk voornoemde [slachtoffer] meermalen, in elk geval eenmaal, dreigend de woorden toegevoegd :"Ik schiet je dood met mijn Eagle, ik weet je te vinden en maak je kapot", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking; T.a.v. parketnummer 07.602268-08. 1. hij op of omstreeks 29 februari 2008 in de gemeente Urk [benadeelde partij 2], brigadier bij de Regiopolitie Flevoland heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, althans met zware mishandeling, immers heeft verdachte één of meermalen opzettelijk voornoemde [benadeelde partij 2] dreigend de woorden toegevoegd:"[benadeelde partij 2] ik ga je kapot steken, al kost het mij 20 jaar van mijn leven, ik steek je dood. Al duurt het een jaar of twee ik ga je opwachten en dan steek ik een mes in je strot. Ik maak je helemaal dood" en/of "Ik kan je op verschillende manieren doden, ik kan ook aan een riotgun met afgezaagde loop komen en dan kan ik je ook dood schieten. Misschien schiet ik je wel dood en dan maak ik mij zelf ook van kant. Het kan mij niks meer schelen. Ik wacht je wel een keer op bij het politieburo", althans woorden van gelijke dreigende aard of strekking; 2. hij op of omstreeks 29 februari 2008 in de gemeente Urk een of meer wapens van categorie I, onder 1, te weten een vlindermes, voorhanden heeft gehad; T.a.v. parketnummer 07.607269-08. hij op of omstreeks 02 augustus 2008 in de gemeente Urk tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een bromfiets (merk Kymco Sa10, kenteken [kenteken]), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [benadeelde partij 3], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot de plaats des misdrijfs heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak, verbreking en/of inklimming; althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden: hij op of omstreeks 02 augustus 2008 in de gemeente Urk, in elk geval in Nederland, een bromfiets (merk Kymco Sa10, kenteken [kenteken]) heeft verworven, voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen, terwijl hij ten tijde van het verwerven of het voorhanden krijgen van voornoemde bromfiets wist, althans redelijkerwijs had moeten vermoeden, dat het een door misdrijf verkregen goed betrof; De rechtbank verbetert in de tenlastelegging een aantal kennelijke schrijffouten. De verdachte wordt blijkens het onderzoek ter terechtzitting daardoor niet in zijn verdediging geschaad. 3 De voorvragen De dagvaarding is geldig. De rechtbank is bevoegd. De officier van justitie is ontvankelijk in de vervolging, ook in de zaak met parketnummer 07/602429 waarin zij tot niet-ontvankelijkheid heeft gerekwireerd. Anders dan de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat vordering met parketnummer 07.602429-07 niet niet-ontvankelijk is nu het aanbrengen van een overtreding bij de meervoudige strafkamer van de rechtbank dat rechtsgevolg niet heeft. Ingevolge artikel 349 lid 2 Wetboek van Strafvordering is de rechtbank bevoegd de zaak naar de kantonrechter te verwijzen. Daartoe ziet de rechtbank in dit geval echter geen aanleiding. Er is geen reden voor schorsing van de vervolging. 4 De beoordeling van het bewijs 4.1 De bewijsmiddelen Indien hoger beroep wordt ingesteld zullen de bewijsmiddelen worden uitgewerkt en opgenomen in een bijlage die aan het vonnis wordt gehecht. 4.2 De bewijsoverwegingen 4.2.1 Het standpunt van de verdediging T.a.v. parketnummer 07.600801-07. De verdediging heeft vrijspraak bepleit ten aanzien van het primair en subsidiair ten laste gelegde feit. De raadsman voert aan dat zijn cliënt ontkent en dat de rechtbank zijn verklaring van hetgeen is voorgevallen als de juiste kan aannemen. Verdachte heeft immers alle andere strafbare feiten die hem ten laste zijn gelegd, bekend. De getuigen die verdachte aanwijzen als de dader hebben misschien bepaalde motieven om de schuld op verdachte af te schuiven. 4.2.3 Het oordeel van de rechtbank T.a.v. parketnummer 07.600801-07. De rechtbank is van oordeel dat, hoewel verdachte zijn betrokkenheid ontkent, niet aannemelijk is geworden dat de verklaringen die de getuigen [getuige], [getuige], [getuige], [getuige], [getuige] en [getuige] hebben afgelegd, in strijd met de waarheid zouden zijn. Gezien de aangiftes en de getuigenverklaringen acht de rechtbank het feit wettig en overtuigend bewezen. 4.3 De bewezenverklaring De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte: T.a.v. parketnummer 07.602263-07. op 04 maart 2007 in de gemeente Urk tezamen en in vereniging met anderen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een brandblusapparaat, toebehorende aan [slachtoffer 1] (gelegen aan [adres]). T.a.v. parketnummer 07.600801-07. op 07 april 2007 in de gemeente Urk met anderen, op of aan de openbare weg, de Zandplaat en de Kolk en de Nink en het Zuiderhoofd, openlijk in vereniging geweld heeft gepleegd tegen vier buitenspiegels (van auto's), welk geweld bestond uit het schoppen/trappen tegen voornoemde spiegels. T.a.v. parketnummer 07.607153-07. op 18 april 2007 te Urk met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een damesfiets (groene Union), toebehorende aan [slachtoffer]. T.a.v. parketnummer 07.602429-07. op 26 mei 2007 te Urk aanwezig heeft gehad, een hoeveelheid van ongeveer 12 gram hennep, zijnde hennep een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet. T.a.v. parketnummer 07.600373-08. 1. op 22 januari 2008 in de gemeente Zwolle, toen een aldaar in uniform geklede dienstdoende politieambtenaar ([agent], agent bij de Regiopolitie IJsselland) verdachte, als verdacht van het gepleegd hebben van één op heterdaad ontdekt strafbaar feit, had aangehouden en had vastgegrepen, teneinde verdachte ter geleiding voor een hulpofficier van justitie over te brengen naar een politiebureau, zich met geweld tegen eerstgenoemde opsporingsambtenaar, werkzaam in de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, heeft verzet door te rukken en te trekken in een richting tegengesteld aan die waarin die ambtenaar verdachte trachtte te geleiden. 2. op 22 januari 2008 in de gemeente Zwolle opzettelijk beledigend een ambtenaar, te weten [agent], agent bij de Regiopolitie IJsselland, gedurende de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, in diens tegenwoordigheid meermalen, mondeling heeft toegevoegd de woorden "En wie ben jij dan kankerlijer, vieze kankerwout" en "Je moeder is een hoer, vieze vuile kankerlijer". 3. op 22 januari 2008 in de gemeente Zwolle opzettelijk beledigend ambtenaren, te weten [slachtoffer], en [slachtof[slachtoffer] en [slachtof[slachtoffer], allen hoofdagent bij de Regiopolitie IJsselland, gedurende de rechtmatige uitoefening van hun bediening, - die [slachtoffer] in diens tegenwoordigheid mondeling heeft toegevoegd de woorden "Jij bent een vieze, vuile zwarte, je bent een zwarte kankerlijer, raak me niet aan vieze vuile kankerneger, dan krijg ik tyfus" en - die [slachtoffer] en die [slachtoffer] en die [slachtoffer] in dier tegenwoordigheid mondeling heeft toegevoegd de woorden "jullie zijn allemaal kankerwouten, jullie moeders gaan er aan en jullie moeders zijn hoeren" en - die [slachtoffer] en die [slachtoffer] in dier tegenwoordigheid mondeling heeft toegevoegd de woorden "vieze vuile kankerwouten" en "sieg heil" en de Hitlergroet heeft gebracht. 4. op 22 januari 2008 in de gemeente Zwolle [slachtoffer], hoofdagent bij de Regiopolitie IJsselland, heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, immers heeft verdachte opzettelijk voornoemde [slachtoffer] dreigend de woorden toegevoegd :"Ik schiet je dood met mijn Eagle, ik weet je te vinden en maak je kapot". T.a.v. parketnummer 07.602268-08. 1. op 29 februari 2008 in de gemeente Urk [benadeelde partij 2], brigadier bij de Regiopolitie Flevoland heeft bedreigd met enig misdrijf tegen het leven gericht, immers heeft verdachte meermalen opzettelijk voornoemde [benadeelde partij 2] dreigend de woorden toegevoegd:"[benadeelde partij 2] ik ga je kapot steken, al kost het mij 20 jaar van mijn leven, ik steek je dood. Al duurt het een jaar of twee ik ga je opwachten en dan steek ik een mes in je strot. Ik maak je helemaal dood" en "Ik kan je op verschillende manieren doden, ik kan ook aan een riotgun met afgezaagde loop komen en dan kan ik je ook dood schieten. Misschien schiet ik je wel dood en dan maak ik mij zelf ook van kant. Het kan mij niks meer schelen. Ik wacht je wel een keer op bij het politiebureau". 2. op 29 februari 2008 in de gemeente Urk een wapen van categorie I, onder 1, te weten een vlindermes, voorhanden heeft gehad. T.a.v. parketnummer 07.607269-08. op 02 augustus 2008 in de gemeente Urk tezamen en in vereniging met een ander, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een bromfiets (merk Kymco Sa10, kenteken [kenteken]), toebehorende aan [benadeelde partij 3], waarbij verdachte en zijn mededader het weg te nemen goed onder hun bereik hebben gebracht door middel van braak. De rechtbank acht niet bewezen hetgeen meer of anders is ten laste gelegd. Verdachte zal daarvan worden vrijgesproken. 5 De strafbaarheid van het bewezenverklaarde Er zijn geen feiten of omstandigheden aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de feiten uitsluiten. Dit levert het volgende strafbare feit op: T.a.v. parketnummer 07.602263-07: Diefstal gepleegd door twee of meer verenigde personen, strafbaar gesteld bij artikel 311 juncto 310 van het Wetboek van Strafrecht. T.a.v. parketnummer 07.600801-07: Openlijk in vereniging geweld plegen tegen goederen, strafbaar gesteld bij artikel 141 van het Wetboek van Strafrecht. T.a.v. parketnummer 07.607153-07: Diefstal, strafbaar gesteld bij artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht. T.a.v. parketnummer 07.602429-07: Handelen in strijd met een in artikel 3 gegeven verbod van de Opiumwet, strafbaar gesteld bij artikel 11, eerste lid, van de Opiumwet. T.a.v. parketnummer 07.600373-08: Feit 1: Wederspannigheid, strafbaar gesteld bij artikel 180 van het Wetboek van Strafrecht. Feit 2: Eenvoudige belediging, terwijl de belediging wordt aangedaan aan een ambtenaar gedurende de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, strafbaar gesteld bij artikel 266 juncto 267 van het Wetboek van Strafrecht. Feit 3: Eenvoudige belediging, terwijl de belediging wordt aangedaan aan een ambtenaar gedurende de rechtmatige uitoefening van zijn bediening, meermalen gepleegd, strafbaar gesteld bij artikel 266 juncto 267 van het Wetboek van Strafrecht. Feit 4: Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, strafbaar gesteld bij artikel 285 van het Wetboek van Strafrecht. T.a.v. parketnummer 07.602268-08. Feit 1: Bedreiging met enig misdrijf tegen het leven gericht, meermalen gepleegd, strafbaar gesteld bij artikel 285 van het Wetboek van Strafrecht. Feit 2: Handelen in strijd met artikel 13, eerste lid, van de Wet wapens en munitie, strafbaar gesteld bij artikel 55 van de Wet wapens en munitie. T.a.v. parketnummer 07.607269-08. Diefstal gepleegd door twee of meer verenigde personen waarbij de schuldige het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, strafbaar gesteld bij artikel 311, juncto artikel 310 van het Wetboek van Strafrecht. 6 De strafbaarheid van de verdachte Verdachte is strafbaar, omdat niet is gebleken van een omstandigheid die zijn strafbaarheid uitsluit. 7 De strafoplegging 7.1 De vordering van de officier van justitie De officier van justitie heeft ter terechtzitting gevorderd de veroordeling van verdachte ter zake van al hetgeen verdachte is ten laste gelegd (met uitzondering van parketnummer 07/602429-07 waarvoor tot niet-ontvankelijkheid is gerequireerd omdat de zaak met dat parketnummer, nu het een overtredeing betreft, naar mening van de officier van justitie bij de kantonrechter aanhangig had moeten worden gemaakt) tot een taakstraf, bestaande uit een werkstraf voor de duur van 80 (tachtig) uren, met aftrek overeenkomstig artikel 27 van het Wetboek van Strafrecht, indien niet of niet naar behoren verricht te vervangen door 40 (veertig) dagen hechtenis, alsmede een gevangenisstraf voor de duur van 6 (zes) maanden, geheel voorwaardelijk met een proeftijd van 2 (twee) jaar, met als bijzondere voor¬waarde dat de verdachte zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen hem te geven door of namens de Reclassering, ook indien dit inhoudt behandeling door Tactus en/of Waypoint. 7.2 Het standpunt van de verdediging De raadsman heeft de rechtbank verzocht bij een strafoplegging rekening te houden met de positieve ontwikkelingen die verdachte heeft gemaakt sinds zijn laatst gepleegde delict. Verdachte is gemotiveerd om zijn leven op orde te krijgen. Bovendien meent de raadsman dat de hoogte van de door de officier van justitie gevorderde voorwaardelijke gevangenisstraf fors is. Hoewel verdachte een werkstraf zou kunnen vervullen, heeft de raadsman de rechtbank verzocht rekening te houden met het feit dat verdachte al zo vaak als hij kan betaalde arbeid verricht. 7.3 Het oordeel van de rechtbank De rechtbank rekent het verdachte zwaar aan dat hij gedurende een periode van anderhalf jaar een groot aantal strafbare feiten heeft begaan. Gelet op de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, op de omstandigheden waaronder verdachte zich daaraan heeft schuldig gemaakt en op de persoon van verdachte, zoals van een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, acht de rechtbank de na te noemen beslissing passend. De rechtbank acht een taakstraf, in de vorm van een werkstraf, van na te melden duur passend. Daarnaast zal de rechtbank aan verdachte een voorwaardelijke gevangenisstraf opleggen voor hierna te vermelden duur teneinde de ernst van de feiten te benadrukken, verdachte ervan te weerhouden nieuwe strafbare feiten te plegen en een verplichte begeleiding door de Reclassering mogelijk te maken. De rechtbank acht na te noemen beslissing passend met betrekking tot de bewezen verklaarde misdrijven. De rechtbank zal in verband met de daarvoor op te leggen straf op de voet van artikel 9a van het Wetboek van Strafrecht geen straf of maatregel opleggen voor de bewezen verklaarde overtreding (parketnummer 07.602429-07). Bij haar beslissing heeft de rechtbank rekening gehouden met: - een de verdachte betreffend uittreksel justitiële documentatie d.d. 29 april 2009; - een de verdachte betreffend rapport d.d. 22 april 2009 uitgebracht door P. ten Napel, jongerenbegeleider van de Stichting Jeugd Opvang Werk; - een de verdachte betreffend Voorlichtingsrapport d.d. 7 mei 2009 uitgebracht door M.C. Batelaan, reclasseringswerker van Tactus verslavingszorg te Flevoland; - een de verdachte betreffend rapport d.d. 22 maart 2007 uitgebracht door B. Nitrauw, raadsonderzoeker van de Raad voor de Kinderbescherming; - een de verdachte betreffend plan van aanpak d.d. 14 juni 2007 uitgebracht door H. Bakker van de Stichting Waypoint te Urk; 8 De benadeelde partij 8.1 Het standpunt van de officier van justitie T.a.v. parketnummer 07.600801-07. De officier van justitie vordert toewijzing van de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij 1] –hoofdelijk– tot een bedrag van € [bedrag] alsmede oplegging van de maatregel tot schadevergoeding ten behoeve van dit slachtoffer tot voornoemd bedrag. T.a.v. parketnummer 07.602268-08. De officier van justitie vordert toewijzing van de vordering van de benadeelde partij [benadeelde partij 2] tot een bedrag van € [bedrag] alsmede oplegging van de maatregel tot schadevergoeding ten behoeve van dit slachtoffer tot voornoemd bedrag. T.a.v. parketnummer 07.607269-08. De officier van justitie vordert de benadeelde partij [benadeelde partij 3] niet-ontvankelijk te verklaren in de vordering. 8.2 Het standpunt van de verdediging T.a.v. parketnummer 07.600801-07. De verdediging refereert zich aan het oordeel van de rechtbank. T.a.v. parketnummer 07.602268-08. De verdediging is van mening dat de benadeelde partij [benadeelde partij 2] niet-ontvankelijk verklaart dient te worden. [benadeelde partij 2] is een politieagent en beledigingen horen, hoe vervelend die ook zijn, bij zijn werk. T.a.v. parketnummer 07.607269-08. De verdediging stelt zich op het standpunt dat de benadeelde partij [benadeelde partij 3] niet-ontvankelijk verklaart dient te worden, aangezien deze vordering niet voldoende is onderbouwd met een factuur of afrekening. 8.3 Het oordeel van de rechtbank T.a.v. parketnummer 07.600801-07. De benadeelde partij [benadeelde partij 1] vordert een schadevergoeding van € [bedrag]. De rechtbank is van oordeel dat de schade een rechtstreeks gevolg is van dit bewezen verklaarde feit en acht verdachte aansprakelijk voor die schade. Het gevorderde is voldoende aannemelijk gemaakt zodat de vordering zal worden toegewezen. Met betrekking tot de toegekende vordering van de benadeelde partij zal de rechtbank tevens de schademaatregel opleggen. T.a.v. parketnummer 07.602268-08. De benadeelde partij [benadeelde partij 2] vordert een schadevergoeding van € [bedrag]. De rechtbank acht het gevorderde bedrag onvoldoende aannemelijk gemaakt. De benadeelde partij zal daarom niet-ontvankelijk worden verklaard in haar vordering. Zij kan haar vordering bij de burgerlijke rechter aanbrengen. T.a.v. parketnummer 07.607269-08. De benadeelde partij [benadeelde partij 3] vordert een schadevergoeding van € [bedrag]. De rechtbank acht het gevorderde bedrag onvoldoende aannemelijk gemaakt. De benadeelde partij zal daarom niet-ontvankelijk worden verklaard in haar vordering. Zij kan haar vordering bij de burgerlijke rechter aanbrengen. 9 Het beslag 9.1 De teruggave aan rechthebbende De rechtbank zal de teruggave gelasten van het hierna in de beslissing genoemde in beslag genomen voorwerp aan [persoon], wonende te Urk, omdat deze redelijkerwijs als rechthebbende kan worden aangemerkt. 9.2 De teruggave aan verdachte De rechtbank zal de teruggave gelasten van het hierna in de beslissing genoemde in beslag genomen voorwerp aan verdachte, aangezien dit voorwerp niet vatbaar is voor verbeurdverklaring of onttrekking aan het verkeer en onder verdachte in beslag is genomen. 10 De vordering tot tenuitvoerlegging De officier van justitie heeft gevorderd dat de voorwaardelijke straffen met parketnummers 07.612101-06, 07.612274-06 en 07.612011-06 die aan verdachte zijn opgelegd bij vonnis van respectievelijk 28 juli 2006, 12 januari 2007 en 12 mei 2006 ten uitvoer zullen worden gelegd. De verdediging refereert zich aan het oordeel van de rechtbank omtrent de vorderingen tot tenuitvoerlegging. De rechtbank stelt vast dat verdachte zich voor het einde van de proeftijd schuldig heeft gemaakt aan een reeks nieuwe strafbare feiten en daarmee de algemene voorwaarde heeft overtreden. Gelet hierop zullen de vorderingen tot tenuitvoerlegging worden toegewezen. De rechtbank bepaalt dat de voorwaardelijke opgelegde jeugddetenties worden omgezet in taakstraffen, te weten werkstraffen. 11 De wettelijke voorschriften De oplegging van straf of maatregel is, behalve op de reeds aangehaalde wettelijke voorschriften, gegrond op de artikelen 9a, 10, 14a, 14b, 14c, 14d, 22c, 22d, 27, 36f, 57, 62 en 91 van het Wetboek van Strafrecht. 12 De beslissing De rechtbank: Bewezenverklaring - verklaart het ten laste gelegde bewezen, zodanig als hierboven onder 4.3 is omschreven; - spreekt verdachte vrij van wat meer of anders is ten laste gelegd; Strafbaarheid - verklaart de bewezen verklaarde feiten strafbaar; - verklaart verdachte strafbaar; Strafoplegging T.a.v. parketnummer 07.602429-07: De rechtbank bepaalt dat geen straf of maatregel zal worden opgelegd. T.a.v. de overige strafbare feiten: - veroordeelt verdachte tot een werkstraf van 80 (tachtig) uren; - beveelt dat indien verdachte de werkstraf niet naar behoren verricht, vervangende hechtenis zal worden toegepast van 40 (veertig) dagen; - bepaalt dat de tijd die verdachte in voorarrest heeft doorgebracht in mindering wordt gebracht bij de uitvoering van de werkstraf naar rato van twee uur per dag; - veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 4 (vier) maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 (twee) jaar; - bepaalt dat de straf niet ten uitvoer wordt gelegd, tenzij de rechter tenuitvoerlegging gelast, omdat verdachte zich voor het einde van de proeftijd schuldig maakt aan een strafbaar feit en/of omdat verdachte tijdens de proeftijd de bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd; - stelt als bijzondere voorwaarde: - dat verdachte zich tijdens de proeftijd moet gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen die worden gegeven door of namens de Reclassering Nederland, ook indien dit inhoudt controles en/of behandeling bij Tactus en/of Waypoint; - draagt deze reclasseringsinstelling op om aan verdachte hulp en steun te verlenen bij de naleving van deze voorwaarden; Het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis wordt opgeheven. Beslag T.a.v. parketnummer 07.602263-07 - gelast de teruggave aan de rechthebbende ([persoon]) van het voorwerp dat op de aan dit vonnis gehechte beslaglijst is genummerd 1, te weten een CD-rom met beeldmateriaal; T.a.v. parketnummer 07.602429-07 - gelast de teruggave aan verdachte van het voorwerp dat op de aan dit vonnis gehechte beslaglijst is genummerd 1, te weten briefgeld van € 50,00; Vorderingen tenuitvoerlegging T.a.v. parketnummer 07.612101-06 - gelast dat de voorwaardelijke straf die bij vonnis van de kinderrechter d.d. 28 juli 2006 is opgelegd in de zaak onder parketnummer 07.612101-06 ten uitvoer zal worden gelegd, te weten een werkstraf voor de duur van 28 (achtentwintig) uren; - beveelt dat indien verdachte de werkstraf niet naar behoren verricht, vervangende jeugddetentie zal worden toegepast van 14 (veertien) dagen, althans een aantal dagen jeugddetentie dat evenredig is aan het niet verrichte aantal uren werkstraf; T.a.v. parketnummer 07.612274-06 - gelast dat de voorwaardelijke straf die bij vonnis van de kinderrechter d.d. 12 januari 2007 is opgelegd in de zaak onder parketnummer 07.612274-06 ten uitvoer zal worden gelegd, te weten jeugddetentie voor de tijd van 1 (één) maand; - bepaalt dat deze ten uitvoer te leggen jeugddetentie zal worden vervangen door een werkstraf van 60 (zestig) uren; - beveelt dat indien verdachte de werkstraf niet naar behoren verricht, vervangende jeugddetentie zal worden toegepast van 30 (dertig) dagen, althans een aantal dagen jeugddetentie dat evenredig is aan het niet verrichte aantal uren werkstraf; T.a.v. parketnummer 07.612011-06 - gelast dat de voorwaardelijke straf die bij vonnis van de kinderrechter d.d. 12 mei 2006 is opgelegd in de zaak onder parketnummer 07.612011-06 ten uitvoer zal worden gelegd, te weten jeugddetentie voor de tijd van 3 (drie) weken; - bepaalt dat deze ten uitvoer te leggen jeugddetentie zal worden vervangen door een werkstraf van 42 (tweeënveertig) uren; - beveelt dat indien verdachte de werkstraf niet naar behoren verricht, vervangende jeugddetentie zal worden toegepast van 21 (eenentwintig) dagen, althans een aantal dagen jeugddetentie dat evenredig is aan het niet verrichte aantal uren werkstraf; Benadeelde partijen T.a.v. parketnummer 07.602263-07 - veroordeelt verdachte tot betaling aan de benadeelde partij [benadeelde partij 1] van € [bedrag], ter zake van materiële schade en vermeerderd met de wettelijke rente, berekend tot aan de dag der algehele voldoening; - veroordeelt verdachte in de kosten van de benadeelde partij tot nu toe gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken, tot op heden begroot op nihil; - bepaalt dat voor zover dit bedrag door één of meer mededaders is betaald, verdachte niet gehouden is dit bedrag aan de benadeelde partij te betalen; - legt aan verdachte de verplichting op aan de Staat, ten behoeve van het slachtoffer [benadeelde partij 1], € [bedrag] te betalen, bij niet betaling te vervangen door [x] dagen hechtenis, met dien verstande dat toepassing van de vervangende hechtenis de betalingsverplichting niet opheft; - bepaalt dat voor zover dit bedrag door één of meer mededaders is betaald, verdachte niet gehouden is dit bedrag aan de Staat te betalen; - bepaalt dat bij voldoening van de schademaatregel de betalingsverplichting aan de benadeelde partij vervalt en omgekeerd; T.a.v. parketnummer 07.602268-08 - verklaart de benadeelde partij [benadeelde partij 2] niet-ontvankelijk in zijn vordering en bepaalt dat die vordering bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht; - veroordeelt de benadeelde partij [benadeelde partij 2] in de kosten van verdachte, tot op heden begroot op nihil; T.a.v. parketnummer 07.607269-08 - verklaart de benadeelde partij [benadeelde partij 3] niet-ontvankelijk in zijn vordering en bepaalt dat die vordering bij de burgerlijke rechter kan worden aangebracht; - veroordeelt de benadeelde partij [benadeelde partij 3] in de kosten van verdachte, tot op heden begroot op nihil. Dit vonnis is gewezen door mr. J.P.C. Obbink, voorzitter, mr. G.H. Meijer en mr. C.E. Buitendijk, rechters, in tegenwoordigheid van mr. R.G. Dees griffier, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting op 9 juni 2009.