Wetboek-online maakt gebruik van cookies. sluiten
bladeren
zoeken

Jurisprudentie

BJ0411

Datum uitspraak2009-06-25
Datum gepubliceerd2009-06-26
RechtsgebiedStraf
Soort ProcedureHoger beroep
Instantie naamGemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba
ZaaknummersH-217/2009
Statusgepubliceerd


Indicatie

Betreft hoger beroep in de zaak waarin jong meisje op Bonaire in de nacht van 20 op 21 september 2008 van het leven wordt beroofd. In eerste aanleg is verdachte veroordeeld tot levenslang ( zie LJN nummer BH6015). Het Hof neemt bij het bepalen van de hoogte van de gevangenisstraf tevens in aanmerking de in de processtukken aangeduide doch niet tenlastegelegde zes diefstallen in vereniging in vakantieappartementen en hotelkamers, welke door verdachte zijn erkend. De vraag rijst of de aantasting van de rechtsorde niet zo ernstig is dat een tijdelijke gevangenisstraf onvoldoende moet worden geoordeeld en daarom levenslange gevangenisstraf dient te worden opgelegd. Hof noopt zich tot terughoudendheid gezien de leeftijd van de verdachte en de inhoud van de rapporten door een psycholoog, een psychiater en stichting reclassering. Hof oordeelt, dat gelet op de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde aan verdachte de langst mogelijke tijdelijke gevangenisstraf, namelijk voor de duur van dertig jaren, dient te worden opgelegd.


Uitspraak

Zaaknummer: H-217/2009 Parketnummers: 700.216/08 en 700.255/08 Uitspraak: 25 juni 2009 Tegenspraak GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN EN ARUBA S T R A F V O N N I S gewezen in het hoger beroep ingesteld tegen het vonnis van het Gerecht in eerste aanleg van de Nederlandse Antillen, zittingsplaats Bonaire, van 10 maart 2009, in de strafzaak tegen: [verdachte], geboren op [datum] 1981 te Bonaire, wonende op Bonaire, thans gedetineerd in het Huis van Bewaring op Curaçao. Het onderzoek van de zaak Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg van 17 februari 2009 zoals daarvan blijkt uit het proces-verbaal van die zitting, alsmede de terechtzitting in hoger beroep van 4 juni 2009 op Curaçao. Het Hof heeft kennis genomen van de vordering van de (fungerend) procureur-generaal, mr. A.C. van der Schans, en van hetgeen door verdachte en diens raadsvrouwe, mr. M.M.A. Domingo-van Lieshout, naar voren is gebracht. De procureur-generaal heeft gevorderd dat het Hof bewezen zal verklaren dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de onder parketnummer 700.216/08 subsidiair tenlastegelegde gekwalificeerde doodslag, gevolgd, vergezeld en/of voorafgegaan door wederrechtelijke vrijheidsberoving en diefstal en aan het onder parketnummer 700.255/08 tenlastegelegde medeplegen van diefstal met geweld en dat het Hof verdachte zal veroordelen tot een levenslange gevangenisstraf. In eerste aanleg is verdachte ter zake van gekwalificeerde doodslag en medeplegen van diefstal met geweld veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De tenlastelegging Aan de verdachte is tenlastegelegd: Parketnummer 700.216/08 Primair: (moord) dat hij in of omstreeks de nacht van 20 op 21 september 2008, althans in of omstreeks de periode van 20 t/m 25 september 2008, in elk geval in of omstreeks de maand september 2008, op het eiland Bonaire, opzettelijk en met voorbedachten rade [slachtoffer] van het leven heeft beroofd, immers heeft verdachte opzettelijk en na kalm beraad en rustig overleg, in elk geval met voorbedachten rade, die [slachtoffer] geobserveerd en/of gevolgd/achtervolgd en/of (nabij het WEB-terrein) opgewacht en/of (aldaar) van haar fiets gesleurd en/of getrokken en/of geslagen en/of gereden, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] gewelddadig in elk geval met kracht (meermalen) met haar hoofd op/tegen het wegdek in elk geval de grond geslagen en/of geduwd, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] bij haar (hoofd)haar en/of haar kleding en/of haar lichaam vastgegrepen in elk geval gepakt, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (over de grond) naar een (gereed staand) (tweewielig) motorrijtuig (scooter) gesleurd in elk geval getrokken, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (al dan niet onder bedreiging met een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp)) (aldus) met zich mee gevoerd op een (tweewielig) motorrijtuig (scooter), en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (nabij plantage Aruba) bij de hals en/of de keel en/of de nek vastgegrepen in elk geval gepakt en/of vastgehouden, en/of samendrukkend en/of omsnoerend geweld uitgeoefend op de hals en/of de keel en/of de nek van die [slachtoffer], en/of (aldus) die [slachtoffer] gewurgd en/of verstikt, en/of uitwendig (stomp) geweld in elk geval enige geweldshandeling(en) uitgeoefend tegen die [slachtoffer], en/of (vervolgens) die [slachtoffer] overgoten met een brandbare vloeistof en/of bedekt met (een) brandba(a)r(e) voorwerp(en), en/of (vervolgens) in brand gestoken, tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer] is overleden; (artikel 302 Wetboek van Strafrecht N.A.) althans, indien terzake van het primair telastegelegde geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, subsidiair: (gekwalificeerde doodslag) dat hij in of omstreeks de nacht van 20 op 21 september 2008, althans in of omstreeks de periode van 20 t/m 25 september 2008, in elk geval in of omstreeks de maand september 2008, op het eiland Bonaire, opzettelijk [slachtoffer] van het leven heeft beroofd, immers heeft verdachte opzettelijk, die [slachtoffer] geobserveerd en/of gevolgd/achtervolgd en/of (nabij het WEB-terrein) opgewacht en/of (aldaar) van haar fiets gesleurd en/of getrokken en/of geslagen en/of gereden, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] gewelddadig in elk geval met kracht (meermalen) met haar hoofd op/tegen het wegdek in elk geval de grond geslagen en/of geduwd, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] bij haar (hoofd)haar en/of haar kleding en/of haar lichaam vastgegrepen in elk geval gepakt, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (over de grond) naar een (gereed staand) (tweewielig) motorrijtuig (scooter) gesleurd in elk geval getrokken, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (al dan niet onder bedreiging met een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp)) (aldus) met zich mee gevoerd op een (tweewielig) motorrijtuig (scooter), en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (nabij plantage Aruba) bij de hals en/of de keel en/of de nek vastgegrepen in elk geval gepakt en/of vastgehouden, en/of samendrukkend en/of omsnoerend geweld uitgeoefend op de hals en/of de keel en/of de nek van die [slachtoffer], en/of (aldus) die [slachtoffer] gewurgd en/of verstikt, en/of uitwendig (stomp) geweld in elk geval enige geweldshandeling(en) uitgeoefend tegen die [slachtoffer], en/of (vervolgens) die [slachtoffer] overgoten met een brandbare vloeistof en/of bedekt met (een) brandba(a)r(e) voorwerp(en), en/of (vervolgens) in brand gestoken, tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer] is overleden, welke vorenomschreven doodslag werd gevolgd en/of vergezeld en/of voorafgegaan van enig(e) strafba(a)r(e) feit(en), te weten, a) (verkrachting) dat hij, verdachte, toen en daar door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en), een persoon genaamd [slachtoffer] heeft gedwongen tot het ondergaan van (een) handeling(en) die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer], hebbende hij, verdachte, toen en daar, zijn penis en/of zijn tong en/of (een) ander(e) lichaamsde(e)l(en) geheel of gedeeltelijk in de vagina en/of anus en/of enig(e) lichaamsholte(s) van die [slachtoffer] gestoken in elk geval gebracht, en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hierin, dat verdachte die [slachtoffer] (nabij het WEB-terrein) heeft opgewacht en/of (aldaar) van haar fiets heeft gesleurd en/of getrokken en/of geslagen en/of gereden, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] gewelddadig in elk geval met kracht (meermalen) met haar hoofd op/tegen het wegdek in elk geval de grond heeft geslagen en/of geduwd, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] bij haar (hoofd)haar en/of haar kleding en/of haar lichaam heeft vastgegrepen in elk geval gepakt, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (over de grond) naar een (gereed staand) (tweewielig) motorrijtuig (scooter) heeft gesleurd in elk geval getrokken, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (al dan niet onder bedreiging met een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp)) (aldus) met zich heeft mee gevoerd op een (tweewielig) motorrijtuig (scooter), en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (nabij plantage Aruba) bij de hals en/of de keel en/of de nek heeft vastgegrepen in elk geval gepakt en/of vastgehouden, en/of samendrukkend en/of omsnoerend geweld heeft uitgeoefend op de hals en/of de keel en/of de nek van die [slachtoffer], en/of uitwendig (stomp) geweld in elk geval enige geweldshandeling(en) heeft uitgeoefend tegen die [slachtoffer], en/of (vervolgens) (aldus) voor die [slachtoffer] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan; althans, indien het voorgaande onder a) niet tot een bewezenverklaring mocht of zou kunnen leiden, subsidiair onder a): (feitelijke aanranding van de eerbaarheid) dat hij, verdachte, toen en daar door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) een persoon genaamd [slachtoffer] heeft gedwongen tot het dulden van (een) ontuchtige handeling(en), bestaande uit het (zich) ontkleden van/door en/of naakt maken van die [slachtoffer], en bestaande dat geweld en/of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hieruit dat hij, verdachte, toen aldaar opzettelijk die [slachtoffer] (nabij het WEB-terrein) heeft opgewacht en/of (aldaar) van haar fiets heeft gesleurd en/of getrokken en/of geslagen en/of gereden, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] gewelddadig in elk geval met kracht (meermalen) met haar hoofd op/tegen het wegdek in elk geval de grond heeft geslagen en/of geduwd, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] bij haar (hoofd)haar en/of haar kleding en/of haar lichaam heeft vastgegrepen in elk geval gepakt, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (over de grond) naar een (gereed staand) (tweewielig) motorrijtuig (scooter) heeft gesleurd in elk geval getrokken, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (al dan niet onder bedreiging met een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp)) (aldus) met zich heeft mee gevoerd op een (tweewielig) motorrijtuig (scooter), en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (nabij plantage Aruba) bij de hals en/of de keel en/of de nek heeft vastgegrepen in elk geval gepakt en/of vastgehouden, en/of samendrukkend en/of omsnoerend geweld heeft uitgeoefend op de hals en/of de keel en/of de nek van die [slachtoffer], en/of uitwendig (stomp) geweld in elk geval enige geweldshandeling(en) heeft uitgeoefend tegen die [slachtoffer], en/of (vervolgens) (aldus) voor die [slachtoffer] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan; en/of b) (wederrechtelijke vrijheidsberoving) dat hij, verdachte, toen en daar opzettelijk [slachtoffer] wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en/of beroofd gehouden, immers heeft hij, verdachte, opzettelijk die [slachtoffer] geobserveerd en/of gevolgd/achtervolgd en/of (nabij het WEB-terrein) opgewacht en/of (aldaar) van haar fiets gesleurd en/of getrokken en/of geslagen en/of gereden, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] gewelddadig in elk geval met kracht (meermalen) met haar hoofd op/tegen het wegdek in elk geval de grond geslagen en/of geduwd, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] bij haar (hoofd)haar en/of haar kleding en/of haar lichaam vastgegrepen in elk geval gepakt, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (over de grond) naar een (gereed staand) (tweewielig) motorrijtuig (scooter) gesleurd in elk geval getrokken, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] tegen haar wil in elk geval onvrijwillig (al dan niet onder bedreiging met een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp)) (aldus) met zich mee gevoerd op een (tweewielig) motorrijtuig (scooter), en/of (vervolgens) die [slachtoffer] enige tijd tegen haar wil vastgehouden in elk geval opgehouden op een of meer (afgelegen) plek(ken) ((waaronder) een plek nabij plantage Aruba); en/of c) (diefstal) dat hij, verdachte, toen en daar, met het oogmerk van wederrechtelijke toeeigening heeft weggenomen, een tas, en/of een (bibliotheek)boek, en/of een portemonnee, en/of drie althans twee althans een mobiele telefoon(s), en/of een fotocamera, en/of een I-pod, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte, en welke doodslag werd gepleegd met het oogmerk om de uitvoering van die/dat feit(en) voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf straffeloosheid en/of het bezit van het wederrechtelijk verkregene te verzekeren; (artikel 301 Wetboek van Strafrecht N.A.); althans, indien terzake van het subsidiair telastegelegde geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, meer subsidiair: (doodslag) dat hij in of omstreeks de nacht van 20 op 21 september 2008, althans in of omstreeks de periode van 20 t/m 25 september 2008, in elk geval in of omstreeks de maand september 2008, op het eiland Bonaire, opzettelijk [slachtoffer] van het leven heeft beroofd, immers heeft verdachte opzettelijk, die [slachtoffer] geobserveerd en/of gevolgd/achtervolgd en/of (nabij het WEB-terrein) opgewacht en/of (aldaar) van haar fiets gesleurd en/of getrokken en/of geslagen en/of gereden, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] gewelddadig in elk geval met kracht (meermalen) met haar hoofd op/tegen het wegdek in elk geval de grond geslagen en/of geduwd, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] bij haar (hoofd)haar en/of haar kleding en/of haar lichaam vastgegrepen in elk geval gepakt, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (over de grond) naar een (gereed staand) (tweewielig) motorrijtuig (scooter) gesleurd in elk geval getrokken, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (al dan niet onder bedreiging met een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp)) (aldus) met zich mee gevoerd op een (tweewielig) motorrijtuig (scooter), en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (nabij plantage Aruba) bij de hals en/of de keel en/of de nek vastgegrepen in elk geval gepakt en/of vastgehouden, en/of samendrukkend en/of omsnoerend geweld uitgeoefend op de hals en/of de keel en/of de nek van die [slachtoffer], en/of (aldus) die [slachtoffer] gewurgd en/of verstikt, en/of uitwendig (stomp) geweld in elk geval enige geweldshandeling(en) uitgeoefend tegen die [slachtoffer], en/of (vervolgens) die [slachtoffer] overgoten met een brandbare vloeistof en/of bedekt met (een) brandba(a)r(e) voorwerp(en), en/of (vervolgens) in brand gestoken, tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer] is overleden; (artikel 300 Wetboek van Strafrecht N.A.); althans, indien terzake van het meer subsidiair telastegelegde geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, meer subsidiair: (diefstal met geweld, de dood tengevolge hebbende) dat hij in of omstreeks de nacht van 20 op 21 september 2008, althans in of omstreeks de periode van 20 t/m 25 september 2008, in elk geval in of omstreeks de maand september 2008, op het eiland Bonaire, met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft weggenomen: een tas, en/of een (bibliotheek)boek, en/of een portemonnee, en/of drie althans twee althans een mobiele telefoon(s), en/of een fotocamera, en/of een I-pod, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte, welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of bij betrapping op heterdaad aan zich hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, bestaande dat geweld en/of die bedreiging met geweld hierin, dat hij, verdachte,: die [slachtoffer] (nabij het WEB-terrein) heeft opgewacht en/of (aldaar) van haar fiets heeft gesleurd en/of getrokken en/of geslagen en/of gereden, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] gewelddadig in elk geval met kracht (meermalen) met haar hoofd op/tegen het wegdek in elk geval de grond heeft geslagen en/of geduwd, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] bij haar (hoofd)haar en/of haar kleding en/of haar lichaam heeft vastgegrepen in elk geval gepakt, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (over de grond) naar een (gereed staand) (tweewielig) motorrijtuig (scooter) heeft gesleurd in elk geval getrokken, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (al dan niet onder bedreiging met een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp)) (aldus) met zich heeft mee gevoerd op een (tweewielig) motorrijtuig (scooter), en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (nabij plantage Aruba) bij de hals en/of de keel en/of de nek heeft vastgegrepen in elk geval gepakt en/of vastgehouden, en/of samendrukkend en/of omsnoerend geweld heeft uitgeoefend op de hals en/of de keel en/of de nek van die [slachtoffer], en/of uitwendig (stomp) geweld in elk geval enige geweldshandeling(en) heeft uitgeoefend tegen die [slachtoffer], en/of (vervolgens) (aldus) voor die [slachtoffer] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan, terwijl dat feit de dood van die [slachtoffer] ten gevolge heeft gehad; (artikel 325 lid 1 en/of 2 van het Wetboek van Strafrecht N.A.) althans, indien terzake van het meer subsidiair telastegelegde geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, meer subsidiair: (zware mishandeling gepleegd met voorbedachten rade, de dood tengevolge hebbende) dat hij in of omstreeks de nacht van 20 op 21 september 2008, althans in of omstreeks de periode van 20 t/m 25 september 2008, in elk geval in of omstreeks de maand september 2008, op het eiland Bonaire, opzettelijk en met voorbedachten rade aan [slachtoffer] zwaar lichamelijk letsel heeft toegebracht, hierin bestaande dat hij, verdachte, na kalm beraad en rustig overleg in elk geval met voorbedachten rade, opzettelijk die [slachtoffer] (nabij het WEB-terrein) heeft opgewacht en/of (aldaar) van haar fiets heeft gesleurd en/of getrokken en/of geslagen en/of gereden, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] gewelddadig in elk geval met kracht (meermalen) met haar hoofd op/tegen het wegdek in elk geval de grond heeft geslagen en/of geduwd, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] bij haar (hoofd)haar en/of haar kleding en/of haar lichaam heeft vastgegrepen in elk geval gepakt, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (over de grond) naar een (gereed staand) (tweewielig) motorrijtuig (scooter) heeft gesleurd in elk geval getrokken, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (al dan niet onder bedreiging met een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp)) (aldus) met zich heeft mee gevoerd op een (tweewielig) motorrijtuig (scooter), en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (nabij plantage Aruba) bij de hals en/of de keel en/of de nek heeft vastgegrepen in elk geval gepakt en/of vastgehouden, en/of samendrukkend en/of omsnoerend geweld heeft uitgeoefend op de hals en/of de keel en/of de nek van die [slachtoffer], en/of uitwendig (stomp) geweld in elk geval enige geweldshandeling(en) heeft uitgeoefend tegen die [slachtoffer], tengevolge waarvan die [slachtoffer] zwaar lichamelijk letsel heeft bekomen, terwijl dat feit de dood van die [slachtoffer] ten gevolge heeft gehad; (artikel 316 van het Wetboek van Strafrecht N.A.) althans, indien terzake van het meer subsidiair telastegelegde geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, meer subsidiair: (verkrachting, de dood tengevolge hebbende) dat hij in of omstreeks de nacht van 20 op 21 september 2008, althans in of omstreeks de periode van 20 t/m 25 september 2008, in elk geval in of omstreeks de maand september 2008, op het eiland Bonaire, door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en), een persoon genaamd [slachtoffer] heeft gedwongen tot het ondergaan van (een) handeling(en) die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer], hebbende hij, verdachte, toen en daar, zijn penis en/of zijn tong en/of (een) ander(e) lichaamsde(e)l(en) geheel of gedeeltelijk in de vagina en/of anus en/of enig(e) lichaamsholte(s) van die [slachtoffer] gestoken in elk geval gebracht, en bestaande dat geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hierin, dat verdachte die [slachtoffer] (nabij het WEB-terrein) heeft opgewacht en/of (aldaar) van haar fiets heeft gesleurd en/of getrokken en/of geslagen en/of gereden, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] gewelddadig in elk geval met kracht (meermalen) met haar hoofd op/tegen het wegdek in elk geval de grond heeft geslagen en/of geduwd, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] bij haar (hoofd)haar en/of haar kleding en/of haar lichaam heeft vastgegrepen in elk geval gepakt, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (over de grond) naar een (gereed staand) (tweewielig) motorrijtuig (scooter) heeft gesleurd in elk geval getrokken, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (al dan niet onder bedreiging met een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp)) (aldus) met zich heeft mee gevoerd op een (tweewielig) motorrijtuig (scooter), en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (nabij plantage Aruba) bij de hals en/of de keel en/of de nek heeft vastgegrepen in elk geval gepakt en/of vastgehouden, en/of samendrukkend en/of omsnoerend geweld heeft uitgeoefend op de hals en/of de keel en/of de nek van die [slachtoffer], en/of uitwendig (stomp) geweld in elk geval enige geweldshandeling(en) heeft uitgeoefend tegen die [slachtoffer], en/of (vervolgens) (aldus) voor die [slachtoffer] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan, terwijl dat feit/misdrijf de dood van die [slachtoffer] ten gevolge heeft gehad; (artikel 248 jo 254 Wetboek van Strafrecht N.A.) althans, indien terzake van het meer subsidiair telastegelegde geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, meer subsidiair: (feitelijke aanranding van de eerbaarheid, de dood tengevolge hebbende) dat hij in of omstreeks de nacht van 20 op 21 september 2008, althans in of omstreeks de periode van 20 t/m 25 september 2008, in elk geval in of omstreeks de maand september 2008, op het eiland Bonaire, door geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) of bedreiging met geweld of (een) andere feitelijkhe(i)d(en) een persoon genaamd [slachtoffer] heeft gedwongen tot het dulden van (een) ontuchtige handeling(en), bestaande uit het (zich) ontkleden van/door en/of (aldus) naakt maken van die [slachtoffer], en bestaande dat geweld en/of die andere feitelijkhe(i)d(en) en/of die bedreiging met geweld of die andere feitelijkhe(i)d(en) hieruit dat hij, verdachte, toen aldaar opzettelijk die [slachtoffer] (nabij het WEB-terrein) heeft opgewacht en/of (aldaar) van haar fiets heeft gesleurd en/of getrokken en/of geslagen en/of gereden, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] gewelddadig in elk geval met kracht (meermalen) met haar hoofd op/tegen het wegdek in elk geval de grond heeft geslagen en/of geduwd, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] bij haar (hoofd)haar en/of haar kleding en/of haar lichaam heeft vastgegrepen in elk geval gepakt, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (over de grond) naar een (gereed staand) (tweewielig) motorrijtuig (scooter) heeft gesleurd in elk geval getrokken, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (al dan niet onder bedreiging met een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp)) (aldus) met zich heeft mee gevoerd op een (tweewielig) motorrijtuig (scooter), en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (nabij plantage Aruba) bij de hals en/of de keel en/of de nek heeft vastgegrepen in elk geval gepakt en/of vastgehouden, en/of samendrukkend en/of omsnoerend geweld heeft uitgeoefend op de hals en/of de keel en/of de nek van die [slachtoffer], en/of uitwendig (stomp) geweld in elk geval enige geweldshandeling(en) heeft uitgeoefend tegen die [slachtoffer], en/of (vervolgens) (aldus) voor die [slachtoffer] een bedreigende situatie heeft doen ontstaan, terwijl dat feit/misdrijf de dood van die [slachtoffer] ten gevolge heeft gehad; (artikel 252 jo 254 Wetboek van Strafrecht N.A.) althans, indien terzake van het meer subsidiair telastegelegde geen veroordeling mocht of zou kunnen volgen, uiterst subsidiair: (wederrechtelijke vrijheidsberoving, de dood tengevolge hebbende) dat hij in of omstreeks de nacht van 20 op 21 september 2008, althans in of omstreeks de periode van 20 t/m 25 september 2008, in elk geval in of omstreeks de maand september 2008, op het eiland Bonaire, opzettelijk [slachtoffer] wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd en/of beroofd gehouden, immers heeft hij, verdachte, opzettelijk die [slachtoffer] geobserveerd en/of gevolgd/achtervolgd en/of (nabij het WEB-terrein) opgewacht en/of (aldaar) van haar fiets gesleurd en/of getrokken en/of geslagen en/of gereden, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] gewelddadig in elk geval met kracht (meermalen) met haar hoofd op/tegen het wegdek in elk geval de grond geslagen en/of geduwd, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] bij haar (hoofd)haar en/of haar kleding en/of haar lichaam vastgegrepen in elk geval gepakt, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] (over de grond) naar een (gereed staand) (tweewielig) motorrijtuig (scooter) gesleurd in elk geval getrokken, en/of (vervolgens) die [slachtoffer] tegen haar wil in elk geval onvrijwillig (al dan niet onder bedreiging met een (op een) vuurwapen (gelijkend voorwerp)) (aldus) met zich mee gevoerd op een (tweewielig) motorrijtuig (scooter), en/of (vervolgens) die [slachtoffer] enige tijd tegen haar wil vastgehouden in elk geval opgehouden op een of meer (afgelegen) plek(ken) ((waaronder) een plek nabij plantage Aruba), terwijl dat feit de dood van die [slachtoffer] ten gevolge heeft gehad; (artikel 295 lid 1 en/of 3 Wetboek van Strafrecht N.A.); Parketnummer 700.255/08 Feit 1 dat hij op of omstreeks 6 augustus 2008, althans in of omstreeks de maand augustus 2008, op het eiland Bonaire, tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, in/uit een hotelkamer ([adres]), met het oogmerk van wederrechtelijke toeëigening heeft/hebben weggenomen -een portemonnee met inhoud (400$ en/of drie, althans een of meer, creditcard(s) en/of een rijbewijs), toebehorende aan [eigenaar portemonnee]en/of [eventuele mede-eigenaar], althans aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte, en/of zijn mededader(s) welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [eigenaar portemonnee] gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld hierin bestond(en) dat hij verdachte en/of zijn mededader(s) -(met) een mes en/of een schroevendraaier, althans een scherp en/of puntig voorwerp, in de richting van die [eigenaar portemonnee]heeft/hebben gezwaaid, in ieder geval aan die [eigenaar portemonnee]heeft/hebben getoond en/of voorgehouden; Ad Informandum hierbij gevoegd: Feit 2; diefstal in vereniging op of omstreeks 15 augustus 2008 op het eiland Bonaire in/uit een hotelkamer ([adres]]; Feit 3: diefstal in vereniging op of omstreeks 16 augustus 2008 op het eiland Bonaire in/uit een hotelkamer ( [adres]); Feit 4 : diefstal in vereniging op of omstreeks 22 augustus 2008 op het eiland Bonaire in/uit een appartement ([adres]) Feit 5: diefstal in vereniging op of omstreeks 22 augustus 2008 op het eiland Bonaire in/uit een appartement ([adres]), Feit 6: diefstal in vereniging op of omstreeks 12 september 2008 op het eiland Bonaire in/uit een appartement ([adres]), Feit 7: diefstal in vereniging op of omstreeks 12 september 2008 op het eiland Bonaire in/uit een appartement/woning ([adres]) Kennelijke schrijffouten in de tenlasteleggingen worden verbeterd gelezen. Verdachte wordt daardoor niet in zijn verdediging geschaad. Het vonnis waarvan beroep Het vonnis waarvan beroep wordt vernietigd omdat het Hof zich daarmee niet verenigt. Vrijspraak Het Hof acht niet wettig en overtuigend bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de onder parketnummer 700.216/08 primair tenlastegelegde moord en spreekt hem om die reden daarvan vrij. Datzelfde geldt voor de onder dat parketnummer bij de subsidiair tenlastegelegde gekwalificeerde doodslag onder a) tenlastegelegde verkrachting en (subsidiair) feitelijke aanranding van de eerbaarheid. De bewezenverklaring Het Hof acht wettig en overtuigend bewezen dat ter zake van de onder parketnummer 700.216/08 tenlastegelegde feiten verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de subsidiair tenlastegelegde gekwalificeerde doodslag, met dien verstande: dat hij in de nacht van 20 op 21 september 2008 op het eiland Bonaire, opzettelijk [slachtoffer] van het leven heeft beroofd, immers heeft verdachte opzettelijk die [slachtoffer] (nabij plantage Aruba) bij de keel vastgegrepen en vastgehouden en (aldus) die [slachtoffer] gewurgd, tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer] is overleden, welke vorenomschreven doodslag werd gevolgd en voorafgegaan van strafbare feiten, te weten, dat hij, verdachte, toen en daar opzettelijk [slachtoffer] wederrechtelijk van de vrijheid heeft beroofd, immers heeft hij, verdachte, opzettelijk die [slachtoffer] nabij het WEB-terrein opgewacht en aldaar van haar fiets gesleurd en/of getrokken en vervolgens die [slachtoffer] bij haar lichaam vastgegrepen en vervolgens die [slachtoffer] naar een gereed staande scooter gesleurd en vervolgens die [slachtoffer] tegen haar wil met zich mee gevoerd op de scooter, en dat hij, verdachte, toen en daar, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen, een tas, een boek, een portemonnee, drie mobiele telefoons, een fotocamera en een I-pod, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer], in elk geval aan een ander of anderen dan aan hem, verdachte, en welke doodslag werd gepleegd met het oogmerk voor wat betreft de diefstal: om de uitvoering van die diefstal gemakkelijk te maken en om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf straffeloosheid en het bezit van het wederrechtelijk verkregene te verzekeren, en voor wat betreft de wederrechtelijke vrijheidsberoving: om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf straffeloosheid te verzekeren; Hetgeen onder parketnummer 700.216/08 onder subsidiair meer of anders is tenlastegelegd is niet wettig en overtuigend bewezen, zodat verdachte hiervan moet worden vrijgesproken. Het Hof acht voorts wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het onder parketnummer 700.255/08 tenlastegelegde feit heeft begaan, met dien verstande: dat hij op 6 augustus 2008, op het eiland Bonaire, tezamen en in vereniging met een ander in een hotelkamer ([adres]) met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een portemonnee met inhoud (400$ en creditcards en een rijbewijs) toebehorende aan [eigenaar portemonnee], welke diefstal werd vergezeld van bedreiging met geweld tegen [eigenaar portemonnee]gepleegd met het oogmerk om die diefstal gemakkelijk te maken, welke bedreiging met geweld hierin bestond dat hij, verdachte, een schroevendraaier aan die [eigenaar portemonnee]heeft getoond. Hetgeen onder parketnummer 700.255/08 meer of anders is tenlastegelegd is niet wettig en overtuigend bewezen, zodat verdachte hiervan moet worden vrijgesproken. Voor zover in de tenlasteleggingen taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd (cursief). Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging. De bewijsmiddelen Het Hof grondt de overtuiging dat verdachte de hiervoor omschreven feiten heeft begaan op de feiten en omstandigheden die in de volgende wettige bewijsmiddelen zijn vervat en waarbij ieder bewijsmiddel, ook in onderdelen, telkens slechts wordt gebezigd voor het bewijs van het feit waarop het blijkens zijn inhoud betrekking heeft. Terzake het onder parketnummer 700.216/08 bewezen verklaarde, de navolgende processen-verbaal behorende als bijlagen bij het proces-verbaal nr. 0812220900.AMB, in de wettelijke vorm opgemaakt en op 22 december 2008 gesloten en getekend door R. van Tellingen en C.L.A.M. Weekers, respectievelijk buitengewoon agent van het Korps Politie Nederlandse Antillen en werkzaam bij het Recherche Samenwerkingsteam (RST) Nederland, Nederlandse Antillen & Aruba en buitengewoon agent van het Korps Politie Nederlandse Antillen, tijdelijk gedetacheerd bij het Korps Politie Bonaire: 1. Een proces-verbaal van bevindingen aantreffen lichaam slachtoffer, van het Recherche Samenwerkings Team Nederlandse Antillen en Aruba en Politie Bonaire, in wettelijke vorm opgemaakt en gesloten op 3 december 2008 en op ambtseed ondertekend door W.G.J. Stuijt, buitengewoon agent van politie (pagina 1167) - zakelijk weergegeven-: Op vrijdag 17 oktober 2008 zijn collega Kirindongo en ik samen met de getuige [getuige T.] gereden naar een door die getuige aangewezen plek, waar de verdachte [verdachte] met haar naar toe was gereden en zich vreemd had gedragen. Op de door de getuige aangewezen plek was een zoekploeg aanwezig. Om 17.15 werd hier een portemonnee aangetroffen met in de onmiddellijke nabijheid een bankpas en identiteitsbewijs van het slachtoffer, foto’s en een pasje uit Leusden met de naamsvermelding van [slachtoffer]. Vervolgens werd doorgezocht en om 18.01 werden diverse menselijke skeletdelen, waaronder een schedel, aangetroffen en veilig gesteld. Op 18 oktober 2008 werden in een straal van ongeveer 40 meter diverse botstukken aangetroffen. 2. Een aanvraag onderzoek Nederlands Forensisch Instituut van rechter-commissaris mr. J.G.M. Kroeze/ Officier van Justitie mr. D.C.I. van Delft van het Parket van het Gerecht in Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen met standplaats Bonaire met betrekking tot het vermiste slachtoffer [slachtoffer] met als stuk van overtuiging een linker hoektand onderkaak (AABK 3632NL) en als vraagstelling: vervaardigen DNA-profiel en vergelijken van dit DNA-profiel met het reeds vervaardigde DNA-profiel van de tandenborstel (AABG9685NL) dat beschouwd wordt als het DNA profiel van [slachtoffer] (Algemeen dossier deel 3 NFI-08). 3. Een deskundigenrapport van het Nederlands Forensisch Instituut dd. 4 december 2008, opgemaakt en ondertekend op afgelegde algemene belofte als vast gerechtelijke deskundige (pagina 1192), -zakelijk weergegeven-: Op vordering van de officier van justitie mr. D.C.I. van Delft van het Parket van het Gerecht in Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen met standplaats Bonaire, heeft de rechter-commissaris mr. J.G.M. Kroeze schriftelijk verzocht om een onderzoek te doen naar biologische sporen, en een DNA-onderzoek en een DNA-verwantschapsonderzoek te verrichten. Het onderzoeksmateriaal bevat van het stoffelijk overschot van een ongeïdentificeerde persoon als referentiemonster een tand (AABK3632NL). Voorts bevat het onderzoeksmateriaal een tandenborstel, afkomstig uit de woning van [slachtoffer] (AABG9685NL). Gevraagd is om een identificatieonderzoek te verrichten en te onderzoeken of de ongeïdentificeerde persoon (AABK3632NL) [slachtoffer] kan zijn. Op basis van de resultaten van het vergelijkend DNA-onderzoek en het DNA-verwantschapsonderzoek wordt geconcludeerd dat de ongeïdentificeerde persoon [slachtoffer] kan zijn. Het DNA-profiel van de tand (AABK3632NL) van de ongeïdentificeerde persoon matcht met de DNA-profielen van het DNA in de bemonsteringen van de tandenborstel (AABG9685NL) # 1 en # 2. Uitgaande van het gegeven dat het celmateriaal op de tandenborstel van [slachtoffer] is, betekent dit dat de ongeïdentificeerde persoon [slachtoffer] kan zijn. De kans dat een willekeurig gekozen vrouw een DNA-profiel heeft dat matcht met deze DNA-profielen is kleiner dan 1 op 1 miljard. 4. Een verslag betreffende een niet-natuurlijke dood dd. 20 oktober 2008, ondertekend door de forensisch geneeskundige D. Botter (algemeen dossier deel 3, NFI-18.1), -zakelijk weergegeven-: Op 17 oktober 2008 werden menselijke stoffelijke resten aangetroffen in bosschages nabij de Plantage Aruba te Bonaire, welke na identificatieonderzoek bleken te zijn van [slachtoffer]. Doordat zich onder de aangetroffen lichaamsdelen de schedel en het bekken bevonden kan met zekerheid geconstateerd worden dat er sprake is van overlijden. 5. De verklaring van verdachte ter terechtzitting van het Hof van 4 juni 2009 voor zover inhoudende, -zakelijk weergegeven-: In de nacht van 20 op 21 september 2008 wilde ik iemand beroven. Daartoe ging ik op Bonaire bij het WEB-terrein onder een boom staan om te kijken of er iemand langs zou komen, die ik kon beroven. Ik liet mijn scooter met een draaiende motor staan. Toen ik daar stond zag ik het blonde meisje dat ik even daarvoor al langs Sunset Beach had zien fietsen, later is mij bekend geworden dat ze [slachtoffer]e heette, aan komen fietsen. Ik wilde haar van haar tas beroven. Ik liep snel op haar af en trok aan haar tas. Ze wilde haar tas niet loslaten en het lukte mij niet om die van haar af te pakken, ook niet nadat ik haar aan haar tas van haar fiets had getrokken. Zij gilde om hulp. Toen ik een bewaker op het WEB-terrein zag kijken, heb ik haar hand vastgepakt en haar naar de scooter getrokken. Vervolgens heb ik haar tegen haar wil op de scooter meegenomen. Zij was bang en ze huilde. Op een gegeven moment stopte ik in de buurt van plantage Aruba en liet haar afstappen. Daar heb ik met haar geworsteld omdat zij haar tas niet aan mij wilde geven. Ik heb haar bij haar keel gepakt en heb losgelaten toen zij niet meer bewoog. Ik heb haar tas met spullen weggenomen. Het boek en haar portemonnee heb ik uit de tas gehaald en daar in de struiken gegooid. 6. Een proces-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt en op 23 oktober 2008 gesloten en getekend door A.C.M. Groot en S.A.D. Senior, buitengewoon agent van politie bij het Korps Politie Nederlandse Antillen respectievelijk brigadier-rechercheur bij het Korps Politie Bonaire, pv. nummer: 201020081315, voor zover inhoudende, als verklaring van verdachte (pagina 1451 e.v.), -zakelijk weergegeven-: Het meisje zag mijn gezicht en de tatoeage op mijn onderarm. Ik zat te denken dat ik weer de gevangenis in zou moeten doordat ze mijn tatoeages en mijn gezicht had gezien. Ik was er zeker van dat zij aangifte tegen mij zou doen. Ik was bang voor een latere confrontatie. Ik zei tegen haar dat als zij mij de tas had gegeven zij niet hier in de mondi zou zijn. Ik begon weer aan de tas te trekken en zij wilde deze niet loslaten. Wij vochten om die tas. Ik pakte haar keel vast. Nadat ik haar had gewurgd, zag ik dat zij niet meer bewoog. Ik tikte aan haar wangen om te kijken of zij hierop reageerde, maar dat deed zij niet. Ik zette mijn hand op haar borststreek om te voelen of haar hart klopte, maar dat was ook niet het geval. 7. Een proces-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt en op 27 oktober 2008 gesloten en getekend door A.C.M. Groot en S.A.D. Senior, buitengewoon agent van politie bij het Korps Politie Nederlandse Antillen respectievelijk brigadier-rechercheur bij het Korps Politie Bonaire, pv. nummer: 211020081730, voor zover inhoudende, als verklaring van verdachte (pagina 1481 e.v.), -zakelijk weergegeven-: Toen ik merkte dat ze dood was, nam ik de tas. Ik heb de tas iets later op de grond gezet en haar versleept tot onder een boom. Daarna ben ik de tas gaan halen. Ik zag dat er een portemonnee, een boek, 3 telefoons, een camera en een Ipod inzaten. Behalve het boek en de portemonnee heb ik de spullen in mijn zak gestopt en meegenomen. 8. Een proces-verbaal, in wettelijke vorm opgemaakt en gesloten op 24 september 2008 en op ambtseed ondertekend door H.T. de Palm, Brigadier bij het Korps Politie Bonaire, voor zover inhoudende de verklaring van de getuige [getuige M.] (pagina 49 e.v.), -zakelijk weergegeven-: In de nacht van 20 op 21 september 2008 had ik dienst samen met [collega C] en [collega P.] (met [collega P.] wordt bedoeld [collega P.], noot verbalisant). Omstreeks 01.30 werd ik door [collega P.] via de portofoon opgeroepen met de mededeling dat er buiten het hek van WEB een vechtpartij gaande was. Terwijl ik richting het hek liep, hoorde ik het geschreeuw van een vrouw. Toen ik de schreeuw hoorde, zag ik direct de man en de vrouw. Ik zag hoe de man de vrouw sleepte in de richting van de scooter. De man stapte op de scooter en zette de vrouw dwars voor zich. 9. Een proces-verbaal, in wettelijke vorm opgemaakt en gesloten op 24 oktober 2008 en op ambtseed ondertekend door R.H. Abdul en J.S. van der Net, brigadier en buitengewoon agent bij het Korps Politie Curaçao, respectievelijk werkzaam bij het Recherche Samenwerking Team Nederland, Nederlandse Antillen en Aruba, vestiging Curaçao, voor zover inhoudende de verklaring van [ getuige S.] (pagina 787 e.v.), - zakelijk weergegeven-: Ryan heeft mij verteld dat hij [slachtoffer]e had vermoord omdat zij zijn tatoeage op zijn arm had gezien en hij niet naar de gevangenis terug wilde gaan. Terzake het onder parketnummer 700.255/08 bewezen verklaarde: 10. Een proces-verbaal, in wettelijke vorm opgemaakt en gesloten op 6 augustus 2008 en op ambtseed ondertekend door I.R. Anthonij, Brigadier bij het Korps Politie Bonaire, voor zover inhoudende de verklaring van de aangever [eigenaar portemonnee]dd 6 augustus 2008, -zakelijk weergegeven-: Ik ben samen met mijn vrouw op Bonaire om hier onze vakantie door te brengen. Heden omstreeks 04.00 uur waren wij aan het slapen in de slaapkamer. Wij verblijven tijdelijk bij [adres]. Een man pakte in dat appartement de portemonnee van mijn vrouw, inhoudende US$ 400,-, twee of drie credit cards en een rijbewijs ten name van [eventuele mede-eigenaar portemonnee]en heeft die weggenomen. 11. Een proces-verbaal, in wettelijke vorm opgemaakt en gesloten op 14 november 2008 en op ambtseed ondertekend door S.J. Burnet en H.T. de Palm, beiden Brigadier bij het Korps Politie Bonaire, voor zover inhoudende de verklaring van [getuige S.], -zakelijk weergegeven-: Ik ben op 6 augustus 2008 samen met [verdachte] naar [hotel] gegaan om te stelen. Ik heb u de kamer aangewezen, het was kamer nummer [nummer]. 12. De verklaring van verdachte ter terechtzitting van het Hof van 4 juni 2009 voor zover inhoudende -zakelijk weergegeven-: Ik heb de inbraken (opmerking Hof: met inbraken wordt bedoeld het onder parketnummer 700.255/08 tenlastegelegde feit en de ad informandum toegevoegde feiten) waarvoor ik in eerste aanleg ben veroordeeld samen met [getuige S.] gepleegd. Bij het hotel [naam hotel] was ik binnen en [getuige S.] bleef buiten. Ik zag een man uit de slaapkamer komen en toonde hem mijn schroevendraaier. Ik pakte een portemonnee en liep achteruit het appartement uit. Kwalificatie en strafbaarheid van de feiten Het bewezene levert op: ter zake van het onder parketnummer 700.216/08 subsidiair bewezen verklaarde: doodslag gevolgd en voorafgegaan van strafbare feiten en gepleegd met het oogmerk om de uitvoering van die feiten gemakkelijk te maken, of om bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf straffeloosheid of het bezit van het wederrechtelijk verkregene te verzekeren, strafbaar gesteld bij artikel 301 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen; ter zake van het onder parketnummer 700.255/08 bewezen verklaarde: medeplegen van diefstal, vergezeld van bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden, strafbaar gesteld bij de artikelen 325 juncto 323 en 49 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen. Het bewezene is strafbaar nu geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid daarvan opheffen of uitsluiten. Strafbaarheid van verdachte Verdachte is strafbaar nu geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid opheffen of uitsluiten. De op te leggen straf Verdachte heeft in de nacht van 20 op 21 september 2008 een jonge vrouw gedood. Dit heeft hij gedaan nadat hij haar, om haar van haar tas te beroven, van haar fiets had getrokken, naar zijn scooter had gesleurd, haar daarop had meegenomen en naar de mondi had gebracht. Al die tijd moet het slachtoffer doodsangsten hebben uitgestaan. Bang voor een latere herkenning door het slachtoffer, is hij er niet voor teruggedeinsd haar te wurgen. Na deze gruwelijke daad heeft hij haar tas en haar lichaam in brand gestoken ter uitwissing van de sporen van het door hem gepleegde misdrijf en heeft hij spullen uit haar tas meegenomen. Verdachte heeft met het bewezenverklaarde veroorzaakt dat het slachtoffer haar toekomstplannen niet meer kan verwezenlijken en hij heeft de nabestaanden onherstelbaar leed toegebracht. Zij zullen haar hun leven lang moeten missen en staan voor de zeer zware taak het verlies en de daarmee gepaard gaande gevoelens van verdriet, machteloosheid en woede een plaats te geven in hun leven. Daarbij komt dat verdachte de nabestaanden wekenlang in onzekerheid heeft doen verkeren over het lot van het slachtoffer en dat hij hen, mede door haar lichaam in de mondi te verbergen en in brand te steken, de mogelijkheid heeft ontnomen om op een aanvaardbare wijze afscheid van het slachtoffer te nemen. Feiten als deze schokken de rechtsorde in zeer ernstige mate. In dit geval is de kleine en doorgaans rustige Bonairiaanse gemeenschap gedurende ongeveer een maand in de ban geweest van de zoektocht naar het slachtoffer en is door die gemeenschap zeer geschokt gereageerd op het door verdachte gepleegde misdrijf. Verdachte heeft zich voorts samen met een ander schuldig gemaakt aan een inbraak in een vakantieappartement, waarbij een van de slachtoffers is bedreigd met een schroevendraaier. Soortgelijke feiten dragen ook bij aan gevoelens van onveiligheid en onmacht binnen de gemeenschap en onder de toeristen, meer in het bijzonder bij de slachtoffers. Bij het bepalen van de hoogte van de gevangenisstraf neemt het Hof tevens in aanmerking de in de processtukken aangeduide doch niet tenlastegelegde zes diefstallen in vereniging in vakantieappartementen en hotelkamers als vermeld onder 2 op de dagvaarding parketnummer 700.255/08 “ad informandum”, nu er op grond van de “Mededeling behandelen van ad informandum zaken” van mag worden uitgegaan dat tegen verdachte ter zake van die feiten geen vervolging meer zal worden ingesteld en op grond van de ter terechtzitting gedane erkenning door verdachte aannemelijk is geworden dat hij die feiten heeft begaan. De ernst van de feiten (mede gezien in het licht van het feit dat verdachte al eerder is veroordeeld wegens diefstallen, diefstallen met geweld en een verkrachting) rechtvaardigt een gevangenisstraf van zeer lange duur. De vraag rijst of de aantasting van de rechtsorde niet zo ernstig is dat een tijdelijke gevangenisstraf onvoldoende moet worden geoordeeld en daarom levenslange gevangenisstraf dient te worden opgelegd. Voorop staat dat levenslange gevangenisstraf feitelijk betekent dat een veroordeelde in beginsel permanent wordt uitgestoten uit de rechtsgemeenschap. Gratieverlening op termijn kan niet worden uitgesloten, maar daarop kan niet worden gerekend. De lange duur die verdachte, thans 27 jaar oud, naar redelijke verwachting in de gevangenis tot aan zijn dood moet doorbrengen indien levenslang wordt opgelegd, noopt het Hof tot terughoudendheid. Dat gegeven brengt ook met zich dat, nu vergelding een belangrijk doch niet het enige doel van strafoplegging is, een levenslange gevangenisstraf in beginsel slechts in de rede ligt wanneer er concrete aanwijzingen zijn dat het gevaar dat van verdachte na ommekomst van een tijdelijke gevangenisstraf uitgaat zo groot is, dat er ook nadien nog een reële vrees voor herhaling (van soortgelijke delicten) bestaat. Het Hof ziet in de inhoud van de door een psycholoog, een psychiater en de Stichting Reclassering Bonaire uitgebrachte rapporten, in samenhang bezien met het behandelde ter zitting en het strafrechtelijk verleden, onvoldoende aanleiding om, na ommekomst van een termijn van dertig jaar, een reële vrees voor herhaling op het plegen van levensdelicten door verdachte aan te nemen. In de genoemde rapportages wordt weliswaar gesproken over een hoge kans op herhaling van delinquent gedrag, doch aan de andere kant stellen zowel de psycholoog als de psychiater vast dat er bij verdachte wel sprake is van berouw en schuldgevoel. In dit kader merkt de psycholoog op dat enige hoop kan worden geput uit het feit dat hij schuldgevoelens heeft die zouden kunnen dienen als motivatie voor een gedragsverandering en sluit ook de psychiater een gedragsverbetering in geval van psychologische begeleiding niet uit. Het Hof merkt daarnaast nog op dat niet uit te sluiten valt dat ook de op te leggen langdurige gevangenisstraf en het klimmen der jaren een gunstige invloed op het gedrag van verdachte zullen hebben. Al het voorgaande in aanmerking nemend dient, gelet op de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, op de omstandigheden waaronder verdachte zich daaraan schuldig heeft gemaakt en op de persoon van verdachte, zoals van één en ander uit het onderzoek ter terechtzitting in hoger beroep is gebleken, aan verdachte de langst mogelijke tijdelijke gevangenisstraf, namelijk voor de duur van dertig jaren, te worden opgelegd. De toepasselijke wettelijke voorschriften De op te leggen straf is, behalve op de reeds aangehaalde wettelijke voorschriften, gegrond op de artikelen 31 en 59 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen. RECHTDOENDE IN NAAM DER KONINGIN Het Hof: vernietigt het vonnis van het Gerecht in eerste aanleg van de Nederlandse Antillen, zittingsplaats Bonaire, van 10 maart 2009 en doet opnieuw recht; verklaart ter zake van hetgeen onder parketnummer 700.216/08 aan verdachte is tenlastegelegd niet wettig en overtuigend bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het primair tenlastegelegde en spreekt hem daarvan vrij; verklaart ter zake van hetgeen onder parketnummer 700.216/08 aan verdachte is tenlastegelegd wettig en overtuigend bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het subsidiair tenlastegelegde, zoals hiervoor bewezen geacht. verklaart niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen onder parketnummer 700.216/08 aan verdachte onder subsidiair meer of anders is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij; verklaart wettig en overtuigend bewezen dat verdachte hetgeen hem onder parketnummer 700.255/08 is tenlastegelegd, zoals hiervoor bewezen geacht, heeft begaan; verklaart niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen onder parketnummer 700.255/08 aan verdachte meer of anders is tenlastegelegd en spreekt hem daarvan vrij; kwalificeert het bewezene als bovenomschreven; verklaart het bewezene strafbaar en verdachte daarvoor strafbaar; veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van dertig (30) jaar; bepaalt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uit¬spraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoer¬legging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht. Dit vonnis is gewezen door mr. L.J. de Kerpel-van de Poel, mr. J.R. Sijmonsma en mr. F.J.P. Lock, leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba, en ter openbare terechtzitting van het Hof op Curaçao uitgesproken op 25 juni 2009 in tegenwoordigheid van de griffier.